Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bến Tre - 04/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: K23T06
100N 74
200N 554
400N 315233869254
1TR 6213
3TR 95216825186949576652754597441633917
10TR 4825911736
15TR 84050
30TR 00832
ĐB
907431
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 3,6,8,6,7
5,5,3 2
1 3 6,2,1
7,5,5 4
Chục Số Đơn vị
9 5 4,2,4,2,9,9,0
8,1,1,3 6
1 7 4
1 8 6
5,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 28/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: K22T05
100N 57
200N 344
400N 113533397757
1TR 0484
3TR 96694079210151167819620123495866028
10TR 0430589095
15TR 87536
30TR 40274
ĐB
851323
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
2,1 1 1,9,2
1 2 1,8,3
2 3 5,9,6
4,8,9,7 4 4
Chục Số Đơn vị
3,0,9 5 7,7,8
3 6
5,5 7 4
5,2 8 4
3,1 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 21/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: K21T05
100N 53
200N 509
400N 846268192952
1TR 9922
3TR 18925070819742369570540292167949079
10TR 4087749209
15TR 13923
30TR 76808
ĐB
661030
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,9,8
8 1 9
6,5,2 2 2,5,3,9,3
5,2,2 3 0
4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,2
6 2
7 7 0,9,9,7
0 8 1
0,1,2,7,7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 14/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: K20T05
100N 25
200N 491
400N 726284045765
1TR 5226
3TR 88289534440675850088157113382311824
10TR 7642145465
15TR 54704
30TR 77260
ĐB
897285
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,4
9,1,2 1 1
6 2 5,6,3,4,1
2 3
0,4,2,0 4 4
Chục Số Đơn vị
2,6,6,8 5 8
2 6 2,5,5,0
7
5,8 8 9,8,5
8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: K19T05
100N 74
200N 510
400N 549824722610
1TR 9812
3TR 62580909330406672333125935472202735
10TR 8820068987
15TR 82587
30TR 44619
ĐB
991172
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,8,0 0 0
1 0,0,2,9
7,1,2,7 2 2
3,3,9 3 3,3,5
7 4
Chục Số Đơn vị
3 5
6 6 6
8,8 7 4,2,2
9 8 0,7,7
1 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: K18T04
100N 17
200N 468
400N 989193903804
1TR 0756
3TR 56327793158638882081369967656511958
10TR 5647918369
15TR 16194
30TR 15298
ĐB
436064
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
9,8 1 7,5
2 7
3
0,9,6 4
Chục Số Đơn vị
1,6 5 6,8
5,9 6 8,5,9,4
1,2 7 9
6,8,5,9 8 8,1
7,6 9 1,0,6,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: K17T04
100N 56
200N 881
400N 572173193495
1TR 4541
3TR 82281841105609508463456242945508337
10TR 0739893827
15TR 71334
30TR 47900
ĐB
563964
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
8,2,4,8 1 9,0
2 1,4,7
6 3 7,4
2,3,6 4 1
Chục Số Đơn vị
9,9,5 5 6,5
5 6 3,4
3,2 7
9 8 1,1
1 9 5,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755