Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 84381825
G.Sáu 187087674
G.Năm 480210076479765984167869
G.Tư 7518687915867174
G.Ba 572144799759028910758188634229
G.Nhì 1021133955
G.Nhất 21356
ĐB
20645
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
1 1 8,6,8,4,1
0 2 5,8,9
3 8
8,7,7,1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,7,5,4 5 9,5,6
1,8,8,5 6 9
8,8,0,9 7 4,9,9,4,5
3,1,1,2 8 4,7,7,6,6
7,5,6,7,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 87235437
G.Sáu 271623926
G.Năm 830570817715246307293143
G.Tư 2361775024142861
G.Ba 283750942517538215955695436845
G.Nhì 2140425165
G.Nhất 48573
ĐB
35144
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,4
7,8,6,6 1 5,4
2 3,3,6,9,5
2,2,6,4,7 3 7,8
5,1,5,0,4 4 3,5,4
Chục Số Đơn vị
0,1,7,2,9,4,6 5 4,0,4
2 6 3,1,1,5
8,3 7 1,5,3
3 8 7,1
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 43746049
G.Sáu 472053360
G.Năm 796591547803527993503131
G.Tư 7980792881661878
G.Ba 896637941727577204910013475715
G.Nhì 9098468978
G.Nhất 54579
ĐB
91753
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,5,8 0 3
3,9 1 7,5
7 2 8
4,5,0,6,5 3 1,4
7,5,3,8 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,1 5 3,4,0,3
6 6 0,0,5,6,3
1,7 7 4,2,9,8,7,8,9
2,7,7 8 0,4
4,7,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 25457796
G.Sáu 974010130
G.Năm 584191923950670916259048
G.Tư 5481871639490656
G.Ba 625986191093128189439621341342
G.Nhì 2064862946
G.Nhất 48545
ĐB
32939
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,3,5,1 0 9
4,8 1 0,6,0,3
9,4 2 5,5,8
4,1 3 0,9
7 4 5,1,8,9,3,2,8,6,5
Chục Số Đơn vị
2,4,2,4 5 0,6
9,1,5,4 6
7 7 7,4
4,9,2,4 8 1
0,4,3 9 6,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 28/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 67963717
G.Sáu 652476788
G.Năm 755270337276112975954489
G.Tư 0790025628613114
G.Ba 712029304990021219788778804853
G.Nhì 8430538394
G.Nhất 06477
ĐB
77645
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,5
6,2 1 7,4
5,5,0 2 9,1
3,5 3 7,3
1,9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
9,0,4 5 2,2,6,3
9,7,7,5 6 7,1
6,3,1,7 7 6,6,8,7
8,7,8 8 8,9,8
2,8,4 9 6,5,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 08647291
G.Sáu 661051291
G.Năm 598336884919734088361898
G.Tư 9969474931317918
G.Ba 450496951300318998643793467528
G.Nhì 4018724052
G.Nhất 73548
ĐB
99937
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
9,6,5,9,3 1 9,8,3,8
7,5 2 8
8,1 3 6,1,4,7
6,6,3 4 0,9,9,8
Chục Số Đơn vị
5 1,2
3 6 4,1,9,4
8,3 7 2
0,8,9,1,1,2,4 8 3,8,7
1,6,4,4 9 1,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 53221554
G.Sáu 951967787
G.Năm 463718742362289413262503
G.Tư 6083060366743990
G.Ba 150378734144090355401160111274
G.Nhì 8797605804
G.Nhất 67840
ĐB
17670
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,4,4,7 0 3,3,1,4
5,4,0 1 5
2,6 2 2,6
5,0,8,0 3 7,7
5,7,9,7,7,0 4 1,0,0
Chục Số Đơn vị
1 5 3,4,1
2,7 6 7,2
6,8,3,3 7 4,4,4,6,0
8 7,3
9 4,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755