Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 89293072
G.Sáu 336470610
G.Năm 138820167652891792127390
G.Tư 9231563336882553
G.Ba 066520802158498380406019451612
G.Nhì 0140955964
G.Nhất 62025
ĐB
06926
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,1,9,4 0 9
3,2 1 0,6,7,2,2
7,5,1,5,1 2 9,1,5,6
3,5 3 0,6,1,3
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,3,2
3,1,2 6 4
1 7 2,0
8,8,9 8 9,8,8
8,2,0 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 07222410
G.Sáu 963856373
G.Năm 337993229426199873849935
G.Tư 3094205752106852
G.Ba 370667905817319807298294725743
G.Nhì 5852599356
G.Nhất 97809
ĐB
56095
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,9
1 0,0,9
2,2,5 2 2,4,2,6,9,5
6,7,4 3 5
2,8,9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 6,7,2,8,6
5,2,6,5 6 3,6
0,5,4 7 3,9
9,5 8 4
7,1,2,0 9 8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 95616097
G.Sáu 476452577
G.Năm 283273335398286397276282
G.Tư 7618610769354766
G.Ba 906764203996046055897140598943
G.Nhì 4613026589
G.Nhất 10292
ĐB
72031
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,5
6,3 1 8
5,3,8,9 2 7
3,6,4 3 2,3,5,9,0,1
4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,3,0 5 2
7,6,7,4 6 1,0,3,6
9,7,2,0 7 6,7,6
9,1 8 2,9,9
3,8,8 9 5,7,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 82605047
G.Sáu 382567101
G.Năm 308294224364849326535224
G.Tư 6441982896101054
G.Ba 175443145829961715541832620760
G.Nhì 7455728269
G.Nhất 12165
ĐB
69952
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,1,6 0 1
0,4,6 1 0
8,8,8,2,5 2 2,4,8,6
9,5 3
6,2,5,4,5 4 7,1,4
Chục Số Đơn vị
6 5 0,3,4,8,4,7,2
2 6 0,7,4,1,0,9,5
4,6,5 7
2,5 8 2,2,2
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 47409027
G.Sáu 317228892
G.Năm 567476710218330051336434
G.Tư 3241982991036240
G.Ba 841608425066154143060334185969
G.Nhì 2478950177
G.Nhất 19874
ĐB
90289
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,0,4,6,5 0 0,3,6
7,4,4 1 7,8
9 2 7,8,9
3,0 3 3,4
7,3,5,7 4 7,0,1,0,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
0 6 0,9
4,2,1,7 7 4,1,7,4
2,1 8 9,9
2,6,8,8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 12457597
G.Sáu 552247722
G.Năm 740212364922442121789253
G.Tư 4062507966087155
G.Ba 143628977055669505440446248939
G.Nhì 5415796213
G.Nhất 62724
ĐB
14138
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,8
2 1 2,3
1,5,2,0,2,6,6,6 2 2,2,1,4
5,1 3 6,9,8
4,2 4 5,7,4
Chục Số Đơn vị
4,7,5 5 2,3,5,7
3 6 2,2,9,2
9,4,5 7 5,8,9,0
7,0,3 8
7,6,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 93941522
G.Sáu 732624838
G.Năm 359508817332819632092509
G.Tư 1179206744730517
G.Ba 425398131158310751392740683349
G.Nhì 4330950971
G.Nhất 05538
ĐB
67364
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9,6,9
8,1,7 1 5,7,1,0
2,3,3 2 2,4
9,7 3 2,8,2,9,9,8
9,2,6 4 9
Chục Số Đơn vị
1,9 5
9,0 6 7,4
6,1 7 9,3,1
3,3 8 1
0,0,7,3,3,4,0 9 3,4,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755