Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/07/2024
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 47409027
G.Sáu 317228892
G.Năm 567476710218330051336434
G.Tư 3241982991036240
G.Ba 841608425066154143060334185969
G.Nhì 2478950177
G.Nhất 19874
ĐB
90289
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,0,4,6,5 0 0,3,6
7,4,4 1 7,8
9 2 7,8,9
3,0 3 3,4
7,3,5,7 4 7,0,1,0,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
0 6 0,9
4,2,1,7 7 4,1,7,4
2,1 8 9,9
2,6,8,8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 12457597
G.Sáu 552247722
G.Năm 740212364922442121789253
G.Tư 4062507966087155
G.Ba 143628977055669505440446248939
G.Nhì 5415796213
G.Nhất 62724
ĐB
14138
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,8
2 1 2,3
1,5,2,0,2,6,6,6 2 2,2,1,4
5,1 3 6,9,8
4,2 4 5,7,4
Chục Số Đơn vị
4,7,5 5 2,3,5,7
3 6 2,2,9,2
9,4,5 7 5,8,9,0
7,0,3 8
7,6,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 93941522
G.Sáu 732624838
G.Năm 359508817332819632092509
G.Tư 1179206744730517
G.Ba 425398131158310751392740683349
G.Nhì 4330950971
G.Nhất 05538
ĐB
67364
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9,6,9
8,1,7 1 5,7,1,0
2,3,3 2 2,4
9,7 3 2,8,2,9,9,8
9,2,6 4 9
Chục Số Đơn vị
1,9 5
9,0 6 7,4
6,1 7 9,3,1
3,3 8 1
0,0,7,3,3,4,0 9 3,4,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 84381825
G.Sáu 187087674
G.Năm 480210076479765984167869
G.Tư 7518687915867174
G.Ba 572144799759028910758188634229
G.Nhì 1021133955
G.Nhất 21356
ĐB
20645
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
1 1 8,6,8,4,1
0 2 5,8,9
3 8
8,7,7,1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,7,5,4 5 9,5,6
1,8,8,5 6 9
8,8,0,9 7 4,9,9,4,5
3,1,1,2 8 4,7,7,6,6
7,5,6,7,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 87235437
G.Sáu 271623926
G.Năm 830570817715246307293143
G.Tư 2361775024142861
G.Ba 283750942517538215955695436845
G.Nhì 2140425165
G.Nhất 48573
ĐB
35144
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,4
7,8,6,6 1 5,4
2 3,3,6,9,5
2,2,6,4,7 3 7,8
5,1,5,0,4 4 3,5,4
Chục Số Đơn vị
0,1,7,2,9,4,6 5 4,0,4
2 6 3,1,1,5
8,3 7 1,5,3
3 8 7,1
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 43746049
G.Sáu 472053360
G.Năm 796591547803527993503131
G.Tư 7980792881661878
G.Ba 896637941727577204910013475715
G.Nhì 9098468978
G.Nhất 54579
ĐB
91753
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,5,8 0 3
3,9 1 7,5
7 2 8
4,5,0,6,5 3 1,4
7,5,3,8 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,1 5 3,4,0,3
6 6 0,0,5,6,3
1,7 7 4,2,9,8,7,8,9
2,7,7 8 0,4
4,7,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 25457796
G.Sáu 974010130
G.Năm 584191923950670916259048
G.Tư 5481871639490656
G.Ba 625986191093128189439621341342
G.Nhì 2064862946
G.Nhất 48545
ĐB
32939
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,3,5,1 0 9
4,8 1 0,6,0,3
9,4 2 5,5,8
4,1 3 0,9
7 4 5,1,8,9,3,2,8,6,5
Chục Số Đơn vị
2,4,2,4 5 0,6
9,1,5,4 6
7 7 7,4
4,9,2,4 8 1
0,4,3 9 6,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755