Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 13/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: T2K2
100N 08
200N 599
400N 152409816545
1TR 9223
3TR 04210519415758582087436099205749668
10TR 2387170014
15TR 21134
30TR 18009
ĐB
789605
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/02/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,9,9,5
8,4,7 1 0,4
2 4,3
2 3 4
2,1,3 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,8,0 5 7
6 8
8,5 7 1
0,6 8 1,5,7
9,0,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 06/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: T2-K1
100N 52
200N 320
400N 039238373827
1TR 3019
3TR 23101137845087530880977416205099364
10TR 8149546248
15TR 25880
30TR 79602
ĐB
710368
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/02/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8,5,8 0 1,2
0,4 1 9
5,9,0 2 0,7
3 7
8,6 4 1,8
Chục Số Đơn vị
7,9 5 2,0
6 4,8
3,2 7 5
4,6 8 4,0,0
1 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: T1-K5
100N 40
200N 405
400N 722344063850
1TR 3957
3TR 50826410789620965883895989526315758
10TR 2771418579
15TR 35199
30TR 82090
ĐB
758755
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,9 0 5,6,9
1 4
2 3,6
2,8,6 3
1 4 0
Chục Số Đơn vị
0,5 5 0,7,8,5
0,2 6 3
5 7 8,9
7,9,5 8 3
0,7,9 9 8,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: T1-K4
100N 20
200N 865
400N 829016269647
1TR 2942
3TR 43362800453354082444617007180762677
10TR 9688348044
15TR 98435
30TR 50555
ĐB
044138
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9,4,0 0 0,7
1
4,6 2 0,6
8 3 5,8
4,4 4 7,2,5,0,4,4
Chục Số Đơn vị
6,4,3,5 5 5
2 6 5,2
4,0,7 7 7
3 8 3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: T1-K3
100N 03
200N 230
400N 789852903789
1TR 2784
3TR 44158732648943249699153680073764491
10TR 1985307037
15TR 31443
30TR 82310
ĐB
432494
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 3
9 1 0
3 2
0,5,4 3 0,2,7,7
8,6,9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 8,3
6 4,8
3,3 7
9,5,6 8 9,4
8,9 9 8,0,9,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: T1-K2
100N 94
200N 254
400N 069208200834
1TR 2481
3TR 00296430564671319587272123547315830
10TR 0710783628
15TR 23626
30TR 40554
ĐB
799733
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 7
8 1 3,2
9,1 2 0,8,6
1,7,3 3 4,0,3
9,5,3,5 4
Chục Số Đơn vị
5 4,6,4
9,5,2 6
8,0 7 3
2 8 1,7
9 4,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/01/2024
Thứ Ba
Loại vé: T1-K1
100N 48
200N 372
400N 216302162346
1TR 0670
3TR 07180694676392562453131689696403851
10TR 7284180783
15TR 81804
30TR 09858
ĐB
404325
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/01/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 4
5,4 1 6
7 2 5,5
6,5,8 3
6,0 4 8,6,1
Chục Số Đơn vị
2,2 5 3,1,8
1,4 6 3,7,8,4
6 7 2,0
4,6,5 8 0,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755