Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 02/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: 4A
100N 56
200N 993
400N 776660279933
1TR 8901
3TR 77369667065998037526340148250266126
10TR 4792174287
15TR 05882
30TR 85053
ĐB
267171
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,6,2
0,2,7 1 4
0,8 2 7,6,6,1
9,3,5 3 3
1 4
Chục Số Đơn vị
5 6,3
5,6,0,2,2 6 6,9
2,8 7 1
8 0,7,2
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: 3D
100N 19
200N 953
400N 348074998112
1TR 8063
3TR 82199754200205560249465885968417049
10TR 9739771885
15TR 27306
30TR 15363
ĐB
337019
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/03/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 6
1 9,2,9
1 2 0
5,6,6 3
8 4 9,9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 3,5
0 6 3,3
9 7
8 8 0,8,4,5
1,9,9,4,4,1 9 9,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: 3C
100N 01
200N 255
400N 586037028738
1TR 1636
3TR 18727408470545171126039031149303360
10TR 7084476736
15TR 85619
30TR 14463
ĐB
417347
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 1,2,3
0,5 1 9
0 2 7,6
0,9,6 3 8,6,6
4 4 7,4,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1
3,2,3 6 0,0,3
2,4,4 7
3 8
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: 3B
100N 80
200N 127
400N 641716598701
1TR 5189
3TR 65482465052037748318898871672902457
10TR 4612822762
15TR 39736
30TR 94402
ĐB
161927
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/03/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,5,2
0 1 7,8
8,6,0 2 7,9,8,7
3 6
4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,7
3 6 2
2,1,7,8,5,2 7 7
1,2 8 0,9,2,7
5,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 05/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: 3A
100N 95
200N 528
400N 933574917599
1TR 4837
3TR 40060728950379640266643236486930428
10TR 2119293887
15TR 55510
30TR 16112
ĐB
756738
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/03/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1 0
9 1 0,2
9,1 2 8,3,8
2 3 5,7,8
4
Chục Số Đơn vị
9,3,9 5
9,6 6 0,6,9
3,8 7
2,2,3 8 7
9,6 9 5,1,9,5,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 27/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: 2D
100N 32
200N 729
400N 899983384750
1TR 4701
3TR 48593891537851281888306842162076758
10TR 8176597565
15TR 26204
30TR 51439
ĐB
785991
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/02/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/02/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 1,4
0,9 1 2
3,1 2 9,0
9,5 3 2,8,9
8,0 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 0,3,8
6 5,5
7
3,8,5 8 8,4
2,9,3 9 9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 20/02/2024
Thứ Ba
Loại vé: 2C
100N 83
200N 152
400N 423687708850
1TR 6350
3TR 34936888223394051796078172471335251
10TR 0047569680
15TR 30942
30TR 84439
ĐB
043811
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/02/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7,5,5,4,8 0
5,1 1 7,3,1
5,2,4 2 2
8,1 3 6,6,9
4 0,2
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,0,1
3,3,9 6
1 7 0,5
8 3,0
3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755