Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 22/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS04
100N 47
200N 639
400N 521996087399
1TR 5045
3TR 86124695792594283509363223214658527
10TR 4815282396
15TR 94016
30TR 73414
ĐB
702360
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/01/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,9
1 9,6,4
4,2,5 2 4,2,7
3 9
2,1 4 7,5,2,6
Chục Số Đơn vị
4 5 2
4,9,1 6 0
4,2 7 9
0 8
3,1,9,7,0 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 15/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS03
100N 39
200N 664
400N 058341072687
1TR 6515
3TR 39607304347402625253065452971694949
10TR 6064625991
15TR 27704
30TR 80023
ĐB
373408
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,4,8
9 1 5,6
2 6,3
8,5,2 3 9,4
6,3,0 4 5,9,6
Chục Số Đơn vị
1,4 5 3
2,1,4 6 4
0,8,0 7
0 8 3,7
3,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 08/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS02
100N 28
200N 181
400N 036216896164
1TR 7732
3TR 41873579341868660017989233464915181
10TR 6850466408
15TR 37030
30TR 03809
ĐB
123951
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,8,9
8,8,5 1 7
6,3 2 8,3
7,2 3 2,4,0
6,3,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1
8 6 2,4
1 7 3
2,0 8 1,9,6,1
8,4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 01/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS01
100N 07
200N 854
400N 374741119006
1TR 5161
3TR 98181841478261540420372205388431537
10TR 7048186230
15TR 26344
30TR 12524
ĐB
092730
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2,3,3 0 7,6
1,6,8,8 1 1,5
2 0,0,4
3 7,0,0
5,8,4,2 4 7,7,4
Chục Số Đơn vị
1 5 4
0 6 1
0,4,4,3 7
8 1,4,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 25/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS52
100N 72
200N 093
400N 030358237979
1TR 6347
3TR 41775721769519304926453226807328735
10TR 8592689883
15TR 30105
30TR 45043
ĐB
522104
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3,5,4
1
7,2 2 3,6,2,6
9,0,2,9,7,8,4 3 5
0 4 7,3
Chục Số Đơn vị
7,3,0 5
7,2,2 6
4 7 2,9,5,6,3
8 3
7 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 18/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS51
100N 42
200N 018
400N 090641583374
1TR 1233
3TR 64446481553319810972086619265741923
10TR 8035518892
15TR 83089
30TR 83401
ĐB
840599
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6,1
6,0 1 8
4,7,9 2 3
3,2 3 3
7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
5,5 5 8,5,7,5
0,4 6 1
5 7 4,2
1,5,9 8 9
8,9 9 8,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 11/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS50
100N 37
200N 871
400N 759387392650
1TR 3985
3TR 90655754089235442801195620031118722
10TR 7751290228
15TR 76871
30TR 51574
ĐB
626507
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,1,7
7,0,1,7 1 1,2
6,2,1 2 2,8
9 3 7,9
5,7 4
Chục Số Đơn vị
8,5 5 0,5,4
6 2
3,0 7 1,1,4
0,2 8 5
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755