Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Bình Dương - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS03
100N 95
200N 286
400N 106675314892
1TR 0421
3TR 34855435651819951979928041026879358
10TR 2672468568
15TR 38776
30TR 31237
ĐB
848661
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4
3,2,6 1
9 2 1,4
3 1,7
0,2 4
Chục Số Đơn vị
9,5,6 5 5,8
8,6,7 6 6,5,8,8,1
3 7 9,6
6,5,6 8 6
9,7 9 5,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS02
100N 83
200N 931
400N 392954542475
1TR 0009
3TR 39215786647014443896119945260799367
10TR 7508289646
15TR 19689
30TR 20609
ĐB
471406
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 9,7,9,6
3 1 5
8 2 9
8 3 1
5,6,4,9 4 4,6
Chục Số Đơn vị
7,1 5 4
9,4,0 6 4,7
0,6 7 5
8 3,2,9
2,0,8,0 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS01
100N 91
200N 682
400N 687710020124
1TR 2356
3TR 91544276147957442212412722529947459
10TR 6112887353
15TR 40489
30TR 59909
ĐB
071075
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2,9
9 1 4,2
8,0,1,7 2 4,8
5 3
2,4,1,7 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 6,9,3
5 6
7 7 7,4,2,5
2 8 2,9
9,5,8,0 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 27/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS52
100N 72
200N 880
400N 566406857119
1TR 9103
3TR 83981788706888403018781936266245055
10TR 3985294632
15TR 10588
30TR 54934
ĐB
479406
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 3,6
8 1 9,8
7,6,5,3 2
0,9 3 2,4
6,8,3 4
Chục Số Đơn vị
8,5 5 5,2
0 6 4,2
7 2,0
1,8 8 0,5,1,4,8
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 20/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS51
100N 79
200N 639
400N 391807991420
1TR 6002
3TR 53518666285420939993602378340541428
10TR 4313538471
15TR 59330
30TR 80436
ĐB
266517
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 2,9,5
7 1 8,8,7
0 2 0,8,8
9 3 9,7,5,0,6
4
Chục Số Đơn vị
0,3 5
3 6
3,1 7 9,1
1,1,2,2 8
7,3,9,0 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 13/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS50
100N 66
200N 888
400N 579450552082
1TR 3982
3TR 18653952653307572660136719041905666
10TR 2352897250
15TR 23526
30TR 69696
ĐB
521199
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
7 1 9
8,8 2 8,6
5 3
9 4
Chục Số Đơn vị
5,6,7 5 5,3,0
6,6,2,9 6 6,5,0,6
7 5,1
8,2 8 8,2,2
1,9 9 4,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 06/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 12KS49
100N 79
200N 914
400N 411404879421
1TR 8088
3TR 39838220959048928742208420363683540
10TR 6062416045
15TR 20551
30TR 92422
ĐB
272348
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,5 1 4,4
4,4,2 2 1,4,2
3 8,6
1,1,2 4 2,2,0,5,8
Chục Số Đơn vị
9,4 5 1
3 6
8 7 9
8,3,4 8 7,8,9
7,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755