Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 19/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS29
100N 46
200N 779
400N 438538777376
1TR 4123
3TR 34134217828750335401780860109442084
10TR 9610858698
15TR 16758
30TR 40892
ĐB
437265
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,1,8
0 1
8,9 2 3
2,0 3 4
3,9,8 4 6
Chục Số Đơn vị
8,6 5 8
4,7,8 6 5
7 7 9,7,6
0,9,5 8 5,2,6,4
7 9 4,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 12/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS28
100N 45
200N 517
400N 245054274348
1TR 6365
3TR 41849049818120672580159776538613900
10TR 9089989330
15TR 96261
30TR 71366
ĐB
071728
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/07/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8,0,3 0 6,0
8,6 1 7
2 7,8
3 0
4 5,8,9
Chục Số Đơn vị
4,6 5 0
0,8,6 6 5,1,6
1,2,7 7 7
4,2 8 1,0,6
4,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 05/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 07KS27
100N 59
200N 018
400N 023733552123
1TR 9560
3TR 34702675052701584939962404907731376
10TR 0405625393
15TR 69266
30TR 50345
ĐB
550485
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/07/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,5
1 8,5
0 2 3
2,9 3 7,9
4 0,5
Chục Số Đơn vị
5,0,1,4,8 5 9,5,6
7,5,6 6 0,6
3,7 7 7,6
1 8 5
5,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 28/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS26
100N 57
200N 109
400N 970176328323
1TR 3952
3TR 44592592170381860782020392952139948
10TR 0012488313
15TR 73843
30TR 66338
ĐB
977803
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,1,3
0,2 1 7,8,3
3,5,9,8 2 3,1,4
2,1,4,0 3 2,9,8
2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 7,2
6
5,1 7
1,4,3 8 2
0,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 21/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS25
100N 44
200N 968
400N 967893686888
1TR 6256
3TR 39697982573447085783952379199491707
10TR 4327202295
15TR 83602
30TR 65379
ĐB
459008
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,2,8
1
7,0 2
8 3 7
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6,7
5 6 8,8
9,5,3,0 7 8,0,2,9
6,7,6,8,0 8 8,3
7 9 7,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 14/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS24
100N 30
200N 233
400N 215784088395
1TR 9956
3TR 80653444851403788396864203633159000
10TR 3467665320
15TR 78102
30TR 78745
ĐB
429157
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 14/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,0,2 0 8,0,2
3 1
0 2 0,0
3,5 3 0,3,7,1
4 5
Chục Số Đơn vị
9,8,4 5 7,6,3,7
5,9,7 6
5,3,5 7 6
0 8 5
9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 07/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 06KS23
100N 74
200N 942
400N 265464667924
1TR 9925
3TR 44783510277326518782145594413031954
10TR 4076525477
15TR 96657
30TR 09045
ĐB
085331
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 07/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0
3 1
4,8 2 4,5,7
8 3 0,1
7,5,2,5 4 2,5
Chục Số Đơn vị
2,6,6,4 5 4,9,4,7
6 6 6,5,5
2,7,5 7 4,7
8 3,2
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755