Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 19/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS16
100N 58
200N 240
400N 855553623076
1TR 0603
3TR 86596769517608096697515758072582965
10TR 9808481386
15TR 48084
30TR 21697
ĐB
731826
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 3
5 1
6 2 5,6
0 3
8,8 4 0
Chục Số Đơn vị
5,7,2,6 5 8,5,1
7,9,8,2 6 2,5
9,9 7 6,5
5 8 0,4,6,4
9 6,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 12/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS15
100N 29
200N 435
400N 205054880477
1TR 3857
3TR 30973626298278066874689015425545303
10TR 8553251281
15TR 82064
30TR 87594
ĐB
370652
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/04/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 1,3
0,8 1
3,5 2 9,9
7,0 3 5,2
7,6,9 4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 0,7,5,2
6 4
7,5 7 7,3,4
8 8 8,0,1
2,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 05/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 04KS14
100N 40
200N 071
400N 583796127791
1TR 5895
3TR 55461311528828649960530614531892163
10TR 7443179288
15TR 56755
30TR 28505
ĐB
478950
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/04/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6,5 0 5
7,9,6,6,3 1 2,8
1,5 2
6 3 7,1
4 0
Chục Số Đơn vị
9,5,0 5 2,5,0
8 6 1,0,1,3
3 7 1
1,8 8 6,8
9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 29/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS13
100N 14
200N 126
400N 199395933685
1TR 0314
3TR 34810703449898577803908028020088096
10TR 0351714761
15TR 76755
30TR 46813
ĐB
779658
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 3,2,0
6 1 4,4,0,7,3
0 2 6
9,9,0,1 3
1,1,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,8,5 5 5,8
2,9 6 1
1 7
5 8 5,5
9 3,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 22/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS12
100N 85
200N 786
400N 756139651396
1TR 9434
3TR 01052531411425899597281093457466645
10TR 7824073566
15TR 13467
30TR 65389
ĐB
763984
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
6,4 1
5 2
3 4
3,7,8 4 1,5,0
Chục Số Đơn vị
8,6,4 5 2,8
8,9,6 6 1,5,6,7
9,6 7 4
5 8 5,6,9,4
0,8 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 15/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS11
100N 96
200N 056
400N 372422355548
1TR 5596
3TR 53335892975436827534315867803934287
10TR 0739344843
15TR 01170
30TR 71533
ĐB
445700
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
1
2 4
9,4,3 3 5,5,4,9,3
2,3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
3,3 5 6
9,5,9,8 6 8
9,8 7 0
4,6 8 6,7
3 9 6,6,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 08/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 03KS10
100N 11
200N 921
400N 384671344853
1TR 9404
3TR 24894257808886571479273298957376816
10TR 7117161169
15TR 40079
30TR 58585
ĐB
983082
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
1,2,7 1 1,6
8 2 1,9
5,7 3 4
3,0,9 4 6
Chục Số Đơn vị
6,8 5 3
4,1 6 5,9
7 9,3,1,9
8 0,5,2
7,2,6,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755