Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K39
100N 60
200N 431
400N 451836867340
1TR 2042
3TR 75122019476481706079896108887033957
10TR 2699021063
15TR 55582
30TR 63456
ĐB
014548
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,1,7,9 0
3 1 8,7,0
4,2,8 2 2
6 3 1
4 0,2,7,8
Chục Số Đơn vị
5 7,6
8,5 6 0,3
4,1,5 7 9,0
1,4 8 6,2
7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K38
100N 77
200N 963
400N 845070507859
1TR 0657
3TR 22841966742914421839627191924486057
10TR 5738587876
15TR 99605
30TR 62211
ĐB
772967
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
4,1 1 9,1
2
6 3 9
7,4,4 4 1,4,4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 0,0,9,7,7
7 6 3,7
7,5,5,6 7 7,4,6
8 5
5,3,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K37
100N 16
200N 260
400N 995053088423
1TR 3824
3TR 39267422920333618494320943306283129
10TR 0196670532
15TR 23681
30TR 57517
ĐB
655753
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 8
8 1 6,7
9,6,3 2 3,4,9
2,5 3 6,2
2,9,9 4
Chục Số Đơn vị
5 0,3
1,3,6 6 0,7,2,6
6,1 7
0 8 1
2 9 2,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K36
100N 41
200N 450
400N 903571035180
1TR 1813
3TR 24824197257802241259384511183602247
10TR 6480875568
15TR 52287
30TR 75733
ĐB
842297
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,8
4,5 1 3
2 2 4,5,2
0,1,3 3 5,6,3
2 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,2 5 0,9,1
3 6 8
4,8,9 7
0,6 8 0,7
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 01/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K35
100N 71
200N 108
400N 651532844793
1TR 2930
3TR 00693911919882758001037559178994990
10TR 9714539310
15TR 59169
30TR 45642
ĐB
094438
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 8,1
7,9,0 1 5,0
4 2 7
9,9 3 0,8
8 4 5,2
Chục Số Đơn vị
1,5,4 5 5
6 9
2 7 1
0,3 8 4,9
8,6 9 3,3,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 25/08/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 08K34
100N 82
200N 184
400N 385903092852
1TR 0600
3TR 02001076881217378712241360114704974
10TR 3503193006
15TR 30022
30TR 91350
ĐB
318360
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,6 0 9,0,1,6
0,3 1 2
8,5,1,2 2 2
7 3 6,1
8,7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 9,2,0
3,0 6 0
4 7 3,4
8 8 2,4,8
5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 18/08/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 08K33
100N 18
200N 491
400N 006683727241
1TR 5958
3TR 83909064188472722601894676710633077
10TR 2095072854
15TR 17672
30TR 34630
ĐB
590592
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9,1,6
9,4,0 1 8,8
7,7,9 2 7
3 0
5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 8,0,4
6,0 6 6,7
2,6,7 7 2,7,2
1,5,1 8
0 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755