Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 31/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 03K13
100N 96
200N 745
400N 065201969769
1TR 3547
3TR 99151100207365895037888843688500966
10TR 6800672815
15TR 14209
30TR 78290
ĐB
439415
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 31/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 6,9
5 1 5,5
5 2 0
3 7
8 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8,1,1 5 2,1,8
9,9,6,0 6 9,6
4,3 7
5 8 4,5
6,0 9 6,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 24/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 03K12
100N 07
200N 841
400N 580784833698
1TR 3491
3TR 55458905036600914597539237687007845
10TR 7323342157
15TR 02992
30TR 81629
ĐB
978152
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,7,3,9
4,9 1
9,5 2 3,9
8,0,2,3 3 3
4 1,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8,7,2
6
0,0,9,5 7 0
9,5 8 3
0,2 9 8,1,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 17/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 03K11
100N 43
200N 649
400N 513436041653
1TR 3683
3TR 90243824513196880546495839278702622
10TR 7454721834
15TR 98222
30TR 84926
ĐB
466056
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
5 1
2,2 2 2,2,6
4,5,8,4,8 3 4,4
3,0,3 4 3,9,3,6,7
Chục Số Đơn vị
5 3,1,6
4,2,5 6 8
8,4 7
6 8 3,3,7
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 10/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 03K10
100N 26
200N 080
400N 222562883394
1TR 3189
3TR 51359096533823802317146295043552705
10TR 6220029691
15TR 48344
30TR 84776
ĐB
579157
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 5,0
9 1 7
2 6,5,9
5 3 8,5
9,4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,3,0 5 9,3,7
2,7 6
1,5 7 6
8,3 8 0,8,9
8,5,2 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 03/03/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 03K09
100N 63
200N 706
400N 520960832104
1TR 7432
3TR 54905036419026918904288186788992604
10TR 7916081079
15TR 72708
30TR 35119
ĐB
602392
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9,4,5,4,4,8
4 1 8,9
3,9 2
6,8 3 2
0,0,0 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5
0 6 3,9,0
7 9
1,0 8 3,9
0,6,8,7,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 24/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 02K08
100N 38
200N 023
400N 925531833283
1TR 0759
3TR 00091237380041313349730803248613925
10TR 0144933073
15TR 79571
30TR 84129
ĐB
097360
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0
9,7 1 3
2 3,5,9
2,8,8,1,7 3 8,8
4 9,9
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,9
8 6 0
7 3,1
3,3 8 3,3,0,6
5,4,4,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 17/02/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 02K07
100N 47
200N 985
400N 708260929654
1TR 2408
3TR 98110294424037586626409544139320239
10TR 9509354470
15TR 63614
30TR 19359
ĐB
939750
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,5 0 8
1 0,4
8,9,4 2 6
9,9 3 9
5,5,1 4 7,2
Chục Số Đơn vị
8,7 5 4,4,9,0
2 6
4 7 5,0
0 8 5,2
3,5 9 2,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755