Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Bình Dương - 15/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS07
100N 53
200N 194
400N 538572311515
1TR 3551
3TR 24809250619435237426654966138209445
10TR 0517452391
15TR 74512
30TR 04594
ĐB
695082
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
3,5,6,9 1 5,2
5,8,1,8 2 6
5 3 1
9,7,9 4 5
Chục Số Đơn vị
8,1,4 5 3,1,2
2,9 6 1
7 4
8 5,2,2
0 9 4,6,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 08/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS06
100N 22
200N 935
400N 365965301850
1TR 1140
3TR 60028970436237651712235855248252899
10TR 0378180464
15TR 99742
30TR 78796
ĐB
345023
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,5,4 0
8 1 2
2,1,8,4 2 2,8,3
4,2 3 5,0
6 4 0,3,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 9,0
7,9 6 4
7 6
2 8 5,2,1
5,9 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 01/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 02KS05
100N 17
200N 887
400N 924825294163
1TR 7685
3TR 72414235560366004590232307271268633
10TR 7192531255
15TR 64512
30TR 39919
ĐB
023311
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0
1 1 7,4,2,2,9,1
1,1 2 9,5
6,3 3 0,3
1 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,5 5 6,5
5 6 3,0
1,8 7
4 8 7,5
2,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 25/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS04
100N 05
200N 003
400N 299626843954
1TR 9889
3TR 13836217475002069114284881540985302
10TR 1628954020
15TR 62605
30TR 15001
ĐB
162235
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,3,9,2,5,1
0 1 4
0 2 0,0
0 3 6,5
8,5,1 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,3 5 4
9,3 6
4 7
8 8 4,9,8,9
8,0,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 18/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS03
100N 80
200N 592
400N 962062082882
1TR 2592
3TR 91761065203725076593498206710792902
10TR 7136249602
15TR 87371
30TR 85027
ĐB
284914
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2,2,5,2 0 8,7,2,2
6,7 1 4
9,8,9,0,6,0 2 0,0,0,7
9 3
1 4
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1,2
0,2 7 1
0 8 0,2
9 2,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 11/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS02
100N 03
200N 554
400N 360950818282
1TR 1321
3TR 76213703033485145384576418525311738
10TR 8080209423
15TR 42427
30TR 61128
ĐB
420753
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,3,2
8,2,5,4 1 3
8,0 2 1,3,7,8
0,1,0,5,2,5 3 8
5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,1,3,3
6
2 7
3,2 8 1,2,4
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 04/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 01KS01
100N 94
200N 107
400N 477730417489
1TR 7267
3TR 72054413707548371262805538767584091
10TR 9887138993
15TR 99575
30TR 76887
ĐB
033002
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,2
4,9,7 1
6,0 2
8,5,9 3
9,5 4 1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,3
6 7,2
0,7,6,8 7 7,0,5,1,5
8 9,3,7
8 9 4,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755