Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N 57
250N 972
500N 525931756161
1TR 1502
2,5TR 21833917866497237396669071331105805
5TR 0941203402
10TR 52521
40TR 53232
ĐB
066511
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/07/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,7,5,2
6,1,2,1 1 1,2,1
7,0,7,1,0,3 2 1
3 3 3,2
4
Chục Số Đơn vị
7,0 5 7,9
8,9 6 1
5,0 7 2,5,2
8 6
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 21
250N 841
500N 907602520174
1TR 7337
2,5TR 21448061857887868853779423643055928
5TR 1380465370
10TR 22671
40TR 80810
ĐB
236927
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/07/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 4
2,4,7 1 0
5,4 2 1,8,7
5 3 7,0
7,0 4 1,8,2
Chục Số Đơn vị
8 5 2,3
7 6
3,2 7 6,4,8,0,1
4,7,2 8 5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 02/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 21
250N 291
500N 350293935029
1TR 6670
2,5TR 69100470087698195651686742386395257
5TR 3435297315
10TR 22852
40TR 10211
ĐB
608649
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/07/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 2,0,8
2,9,8,5,1 1 5,1
0,5,5 2 1,9
9,6 3
7 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 1,7,2,2
6 3
5 7 0,4
0 8 1
2,4 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 25/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 13
250N 094
500N 021525080332
1TR 3597
2,5TR 50403930324086393711708549718808594
5TR 5992208474
10TR 87544
40TR 88467
ĐB
011879
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,3
1 1 3,5,1
3,3,2 2 2
1,0,6 3 2,2
9,5,9,7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4
6 3,7
9,6 7 4,9
0,8 8 8
7 9 4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 18/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 18
250N 634
500N 079516911203
1TR 3101
2,5TR 62011321892668832863197621333933488
5TR 4184562610
10TR 36117
40TR 62514
ĐB
230816
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,1
9,0,1 1 8,1,0,7,4,6
6 2
0,6 3 4,9
3,1 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5
1 6 3,2
1 7
1,8,8 8 9,8,8
8,3 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 11/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 36
250N 103
500N 258252430731
1TR 4996
2,5TR 33436938847760453426440419838986851
5TR 8701874872
10TR 01700
40TR 29468
ĐB
969783
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,4,0
3,4,5 1 8
8,7 2 6
0,4,8 3 6,1,6
8,0 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5 1
3,9,3,2 6 8
7 2
1,6 8 2,4,9,3
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 04/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 51
250N 035
500N 034559779950
1TR 2597
2,5TR 63447936114470112853663013868404688
5TR 5663922446
10TR 68233
40TR 05685
ĐB
241027
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,1
5,1,0,0 1 1
2 7
5,3 3 5,9,3
8 4 5,7,6
Chục Số Đơn vị
3,4,8 5 1,0,3
4 6
7,9,4,2 7 7
8 8 4,8,5
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755