Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/07/2020

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 30/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 79
250N 078
500N 736016052517
1TR 0307
2,5TR 84656825527710141588805853728588105
5TR 9452490915
10TR 77732
40TR 17178
ĐB
035350
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/06/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/06/2020  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 5,7,1,5
0 1 7,5
5,3 2 4
3 2
2 4
Chục Số Đơn vị
0,8,8,0,1 5 6,2,0
5 6 0
1,0 7 9,8,8
7,8,7 8 8,5,5
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 80
250N 520
500N 342127064609
1TR 1326
2,5TR 11245457977472447842039895110542193
5TR 5262224576
10TR 75065
40TR 28689
ĐB
025257
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/06/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 6,9,5
2 1
4,2 2 0,1,6,4,2
9 3
2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,0,6 5 7
0,2,7 6 5
9,5 7 6
8 0,9,9
0,8,8 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 92
250N 991
500N 704806408252
1TR 4574
2,5TR 16949361377993703578831703817494494
5TR 5953776580
10TR 59445
40TR 54542
ĐB
078268
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/06/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/06/2020  
Chục Số Đơn vị
4,7,8 0
9 1
9,5,4 2
3 7,7,7
7,7,9 4 8,0,9,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 2
6 8
3,3,3 7 4,8,0,4
4,7,6 8 0
4 9 2,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 33
250N 855
500N 552025599893
1TR 0469
2,5TR 97951663372850025805850730232914597
5TR 4999409826
10TR 58815
40TR 84875
ĐB
483346
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/06/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/06/2020  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0,5
5 1 5
2 0,9,6
3,9,7 3 3,7
9 4 6
Chục Số Đơn vị
5,0,1,7 5 5,9,1
2,4 6 9
3,9 7 3,5
8
5,6,2 9 3,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 02/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 24
250N 327
500N 132445460487
1TR 8341
2,5TR 23648941654878291310415848750013370
5TR 6785096140
10TR 12941
40TR 92835
ĐB
361790
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/06/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/06/2020  
Chục Số Đơn vị
1,0,7,5,4,9 0 0
4,4 1 0
8 2 4,7,4
3 5
2,2,8 4 6,1,8,0,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0
4 6 5
2,8 7 0
4 8 7,2,4
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/05/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 21
250N 692
500N 330928116583
1TR 1022
2,5TR 62892594266389811755835126842965118
5TR 9484792190
10TR 32489
40TR 34897
ĐB
175222
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/05/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/05/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
2,1 1 1,2,8
9,2,9,1,2 2 1,2,6,9,2
8 3
4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 5
2 6
4,9 7
9,1 8 3,9
0,2,8 9 2,2,8,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/05/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 95
250N 813
500N 528823724304
1TR 4863
2,5TR 97965166283350557920253721357885768
5TR 7159492634
10TR 03005
40TR 69775
ĐB
286733
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/05/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/05/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,5,5
1 3
7,7 2 8,0
1,6,3 3 4,3
0,9,3 4
Chục Số Đơn vị
9,6,0,0,7 5
6 3,5,8
7 2,2,8,5
8,2,7,6 8 8
9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755