Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/03/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 52
250N 584
500N 785483374479
1TR 5375
2,5TR 14831891956799455114488452759581839
5TR 0927602043
10TR 54862
40TR 26119
ĐB
037048
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0
3 1 4,9
5,6 2
4 3 7,1,9
8,5,9,1 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
7,9,4,9 5 2,4
7 6 2
3 7 9,5,6
4 8 4
7,3,1 9 5,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/03/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 95
250N 932
500N 171943773318
1TR 1160
2,5TR 42357182190679400111169397253548747
5TR 9141698191
10TR 75807
40TR 85234
ĐB
240907
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,7
1,9 1 9,8,9,1,6
3 2
3 2,9,5,4
9,3 4 7
Chục Số Đơn vị
9,3 5 7
1 6 0
7,5,4,0,0 7 7
1 8
1,1,3 9 5,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/03/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 29
250N 221
500N 430808958794
1TR 1348
2,5TR 46165290751521690620268293663107858
5TR 1060107252
10TR 71387
40TR 95893
ĐB
350407
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1,7
2,3,0 1 6
5 2 9,1,0,9
9 3 1
9 4 8
Chục Số Đơn vị
9,6,7 5 8,2
1 6 5
8,0 7 5
0,4,5 8 7
2,2 9 5,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/03/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 66
250N 063
500N 938006586202
1TR 8946
2,5TR 24893284669695358896111056264744386
5TR 7101594204
10TR 59012
40TR 61542
ĐB
094444
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5,4
1 5,2
0,1,4 2
6,9,5 3
0,4 4 6,7,2,4
Chục Số Đơn vị
0,1 5 8,3
6,4,6,9,8 6 6,3,6
4 7
5 8 0,6
9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 99
250N 532
500N 478481353494
1TR 8615
2,5TR 09866678452933321053006090550633114
5TR 6711002849
10TR 63662
40TR 58899
ĐB
731319
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,6
1 5,4,0,9
3,6 2
3,5 3 2,5,3
8,9,1 4 5,9
Chục Số Đơn vị
3,1,4 5 3
6,0 6 6,2
7
8 4
9,0,4,9,1 9 9,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 46
250N 783
500N 657660516139
1TR 4466
2,5TR 40809831172848163779622045348731091
5TR 9691326734
10TR 22916
40TR 59167
ĐB
011325
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,4
5,8,9 1 7,3,6
2 5
8,1 3 9,4
0,3 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 1
4,7,6,1 6 6,7
1,8,6 7 6,9
8 3,1,7
3,0,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/02/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 12
250N 169
500N 515244060303
1TR 9932
2,5TR 36976301923351693458474448045088418
5TR 1720873755
10TR 52678
40TR 92345
ĐB
167075
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/02/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,3,8
1 2,6,8
1,5,3,9 2
0 3 2
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
5,4,7 5 2,8,0,5
0,7,1 6 9
7 6,8,5
5,1,0,7 8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755