Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/10/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 76
250N 608
500N 358173058808
1TR 8771
2,5TR 17011011798120054049192430151422936
5TR 1021425084
10TR 90614
40TR 53856
ĐB
553748
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,5,8,0
8,7,1 1 1,4,4,4
2
4 3 6
1,1,8,1 4 9,3,8
Chục Số Đơn vị
0 5 6
7,3,5 6
7 6,1,9
0,0,4 8 1,4
7,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/10/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 88
250N 674
500N 743406804217
1TR 9045
2,5TR 00108254777668978129613934743560323
5TR 0353863939
10TR 66112
40TR 71003
ĐB
736535
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,3
1 7,2
1 2 9,3
9,2,0 3 4,5,8,9,5
7,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3,3 5
6
1,7 7 4,7
8,0,3 8 8,0,9
8,2,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/10/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 76
250N 867
500N 884203095821
1TR 0961
2,5TR 44322958811393311766279835424340702
5TR 9403910066
10TR 88711
40TR 74839
ĐB
339278
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 9,2
2,6,8,1 1 1
4,2,0 2 1,2
3,8,4 3 3,9,9
4 2,3
Chục Số Đơn vị
5
7,6,6 6 7,1,6,6
6 7 6,8
7 8 1,3
0,3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 20
250N 341
500N 977421134088
1TR 8407
2,5TR 08829008890246351492702810307926540
5TR 0483234692
10TR 10276
40TR 57537
ĐB
956493
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 7
4,8 1 3
9,3,9 2 0,9
1,6,9 3 2,7
7 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5
7 6 3
0,3 7 4,9,6
8 8 8,9,1
2,8,7 9 2,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 31
250N 782
500N 794465148982
1TR 1802
2,5TR 40392464795877257142076537322997482
5TR 7263558812
10TR 13030
40TR 10028
ĐB
027201
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,1
3,0 1 4,2
8,8,0,9,7,4,8,1 2 9,8
5 3 1,5,0
4,1 4 4,2
Chục Số Đơn vị
3 5 3
6
7 9,2
2 8 2,2,2
7,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 20
250N 752
500N 340011103761
1TR 5137
2,5TR 62618305056302392980197768602913643
5TR 3732583284
10TR 84856
40TR 79720
ĐB
922741
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0,1,8,2 0 0,5
6,4 1 0,8
5 2 0,3,9,5,0
2,4 3 7
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
0,2 5 2,6
7,5 6 1
3 7 6
1 8 0,4
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 98
250N 799
500N 054386800743
1TR 9293
2,5TR 34417920801937925556787040959359091
5TR 9431883921
10TR 24636
40TR 25790
ĐB
837147
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,8,9 0 4
9,2 1 7,8
2 1
4,4,9,9 3 6
0 4 3,3,7
Chục Số Đơn vị
5 6
5,3 6
1,4 7 9
9,1 8 0,0
9,7 9 8,9,3,3,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755