Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 51
250N 284
500N 718600074333
1TR 3974
2,5TR 82749850556826618651496742625268129
5TR 8979691726
10TR 34906
40TR 10691
ĐB
277193
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,6
5,5,9 1
5 2 9,6
3,9 3 3
8,7,7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,1,2
8,6,9,2,0 6 6
0 7 4,4
8 4,6
4,2 9 6,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 34
250N 700
500N 427980847220
1TR 0954
2,5TR 12612394083117357595354037076034157
5TR 3134598877
10TR 83848
40TR 75982
ĐB
887202
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2,6 0 0,8,3,2
1 2
1,8,0 2 0
7,0 3 4
3,8,5 4 5,8
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4,7
6 0
5,7 7 9,3,7
0,4 8 4,2
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 80
250N 493
500N 512714795081
1TR 6057
2,5TR 01570328134462608562610957481669046
5TR 2783749981
10TR 17572
40TR 98962
ĐB
694679
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0
8,8 1 3,6
6,7,6 2 7,6
9,1 3 7
4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 7
2,1,4 6 2,2
2,5,3 7 9,0,2,9
8 0,1,1
7,7 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 02/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 42
250N 982
500N 812209794527
1TR 1408
2,5TR 14837732743411081820044800082184745
5TR 7962481145
10TR 51018
40TR 59401
ĐB
381919
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,8 0 8,1
2,0 1 0,8,9
4,8,2 2 2,7,0,1,4
3 7
7,2 4 2,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5
6
2,3 7 9,4
0,1 8 2,0
7,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 26
250N 656
500N 315582784206
1TR 8081
2,5TR 99930469407315554302356901286179154
5TR 5310973782
10TR 91286
40TR 82474
ĐB
851389
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,9 0 6,2,9
8,6 1
0,8 2 6
3 0
5,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5,5 5 6,5,5,4
2,5,0,8 6 1
7 8,4
7 8 1,2,6,9
0,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 51
250N 393
500N 896249839160
1TR 1426
2,5TR 92655686702632742358054431956111756
5TR 2384832971
10TR 51902
40TR 75302
ĐB
860986
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2,2
5,6,7 1
6,0,0 2 6,7
9,8,4 3
4 3,8
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,8,6
2,5,8 6 2,0,1
2 7 0,1
5,4 8 3,6
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 99
250N 164
500N 973346374610
1TR 6132
2,5TR 07761586201147030884264267800908516
5TR 8106971592
10TR 80875
40TR 27165
ĐB
358884
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,7 0 9
6 1 0,6
3,9 2 0,6
3 3 3,7,2
6,8,8 4
Chục Số Đơn vị
7,6 5
2,1 6 4,1,9,5
3 7 0,5
8 4,4
9,0,6 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755