Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/03/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 92
250N 319
500N 010996198010
1TR 9648
2,5TR 23487979603533959099675606815755982
5TR 1705135065
10TR 66813
40TR 51130
ĐB
026721
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/03/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/03/2020  
Chục Số Đơn vị
1,6,6,3 0 9
5,2 1 9,9,0,3
9,8 2 1
1 3 9,0
4 8
Chục Số Đơn vị
6 5 7,1
6 0,0,5
8,5 7
4 8 7,2
1,0,1,3,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/03/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 16
250N 960
500N 956111527962
1TR 1794
2,5TR 39988461144541446586575409628264374
5TR 5777725368
10TR 47326
40TR 61676
ĐB
192118
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/03/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
6 1 6,4,4,8
5,6,8 2 6
3
9,1,1,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5 2
1,8,2,7 6 0,1,2,8
7 7 4,7,6
8,6,1 8 8,6,2
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/03/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 06
250N 245
500N 311028571296
1TR 5157
2,5TR 79776319510432942561497676770066585
5TR 5807201647
10TR 26916
40TR 06857
ĐB
524616
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/03/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/03/2020  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 6,0
5,6 1 0,6,6
7 2 9
3
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8 5 7,7,1,7
0,9,7,1,1 6 1,7
5,5,6,4,5 7 6,2
8 5
2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/03/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 08
250N 501
500N 095582237382
1TR 1360
2,5TR 89589853319162671174531297942299511
5TR 4199242693
10TR 53249
40TR 32874
ĐB
950262
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/03/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,1
0,3,1 1 1
8,2,9,6 2 3,6,9,2
2,9 3 1
7,7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
2 6 0,2
7 4,4
0 8 2,9
8,2,4 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 25/02/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 81
250N 474
500N 928509622299
1TR 2340
2,5TR 82211464860010637905285298329901058
5TR 5166677785
10TR 40158
40TR 23010
ĐB
396536
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/02/2020  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 6,5
8,1 1 1,0
6 2 9
3 6
7 4 0
Chục Số Đơn vị
8,0,8 5 8,8
8,0,6,3 6 2,6
7 4
5,5 8 1,5,6,5
9,2,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 18/02/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 52
250N 658
500N 539004776850
1TR 8297
2,5TR 16104406842534633678061076761362251
5TR 4399371243
10TR 74090
40TR 77330
ĐB
626287
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/02/2020  
Chục Số Đơn vị
9,5,9,3 0 4,7
5 1 3
5 2
1,9,4 3 0
0,8 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 2,8,0,1
4 6
7,9,0,8 7 7,8
5,7 8 4,7
9 0,7,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 11/02/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 87
250N 628
500N 483033906538
1TR 6558
2,5TR 77839690613381834556042765015992199
5TR 9058020484
10TR 91220
40TR 81438
ĐB
463593
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3,9,8,2 0
6 1 8
2 8,0
9 3 0,8,9,8
8 4
Chục Số Đơn vị
5 8,6,9
5,7 6 1
8 7 6
2,3,5,1,3 8 7,0,4
3,5,9 9 0,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755