Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 45
250N 629
500N 945525690871
1TR 8172
2,5TR 28091424845491144273023577571856680
5TR 9398999691
10TR 63606
40TR 21068
ĐB
487840
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/01/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 6
7,9,1,9 1 1,8
7 2 9
7 3
8 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,7
0 6 9,8
5 7 1,2,3
1,6 8 4,0,9
2,6,8 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 03
250N 333
500N 140303974652
1TR 8450
2,5TR 72302863387013741423015200183718412
5TR 7733150643
10TR 82935
40TR 57336
ĐB
493258
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/01/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/01/2021  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 3,3,2
3 1 2
5,0,1 2 3,0
0,3,0,2,4 3 3,8,7,7,1,5,6
4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 2,0,8
3 6
9,3,3 7
3,5 8
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 79
250N 490
500N 346267803187
1TR 8388
2,5TR 20325357094087770887388177310183654
5TR 3687682977
10TR 70831
40TR 14596
ĐB
587791
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/01/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/01/2021  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 9,1
0,3,9 1 7
6 2 5
3 1
5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 4
7,9 6 2
8,7,8,1,7 7 9,7,6,7
8 8 0,7,8,7
7,0 9 0,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 39
250N 820
500N 744821914902
1TR 7815
2,5TR 26114930885613835326101554094702234
5TR 0658730154
10TR 01230
40TR 60960
ĐB
231348
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/01/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,3,6 0 2
9 1 5,4
0 2 0,6
3 9,8,4,0
1,3,5 4 8,7,8
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,4
2 6 0
4,8 7
4,8,3,4 8 8,7
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 46
250N 533
500N 113498022878
1TR 9382
2,5TR 22268554500197472931020601713348880
5TR 3134966778
10TR 37028
40TR 32730
ĐB
818103
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/12/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6,8,3 0 2,3
3 1
0,8 2 8
3,3,0 3 3,4,1,3,0
3,7 4 6,9
Chục Số Đơn vị
5 0
4 6 8,0
7 8,4,8
7,6,7,2 8 2,0
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 22/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 02
250N 660
500N 124686413196
1TR 6794
2,5TR 35613825784778884487364878951003577
5TR 3223850989
10TR 32007
40TR 39138
ĐB
283250
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/12/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,1,5 0 2,7
4 1 3,0
0 2
1 3 8,8
9 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 0
4,9 6 0
8,8,7,0 7 8,7
7,8,3,3 8 8,7,7,9
8 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 15/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 35
250N 940
500N 923021989766
1TR 9774
2,5TR 48236500428870636669033232471530509
5TR 1330402310
10TR 94672
40TR 98625
ĐB
393016
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/12/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 6,9,4
1 5,0,6
4,7 2 3,5
2 3 5,0,6
7,0 4 0,2
Chục Số Đơn vị
3,1,2 5
6,3,0,1 6 6,9
7 4,2
9 8
6,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755