Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 53
250N 701
500N 076219676245
1TR 3692
2,5TR 12520158973366048862142825822464667
5TR 5131902366
10TR 96390
40TR 84648
ĐB
487321
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,9 0 1
0,2 1 9
6,9,6,8 2 0,4,1
5 3
2 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 3
6 6 2,7,0,2,7,6
6,9,6 7
4 8 2
1 9 2,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 27
250N 049
500N 318430358865
1TR 6384
2,5TR 37771661828535192234250599349849736
5TR 1856576598
10TR 09907
40TR 32983
ĐB
053517
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,5 1 7
8 2 7
8 3 5,4,6
8,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
3,6,6 5 1,9
3 6 5,5
2,0,1 7 1
9,9 8 4,4,2,3
4,5 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 64
250N 484
500N 921263049184
1TR 7369
2,5TR 38821219870082604423512722551561363
5TR 7488369349
10TR 73577
40TR 64096
ĐB
213606
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4,6
2 1 2,5
1,7 2 1,6,3
2,6,8 3
6,8,0,8 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5
2,9,0 6 4,9,3
8,7 7 2,7
8 4,4,7,3
6,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 22/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 70
250N 021
500N 599962455288
1TR 4678
2,5TR 10141542093965704719134670812712218
5TR 1891611863
10TR 55714
40TR 92450
ĐB
328155
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 9
2,4 1 9,8,6,4
2 1,7
6 3
1 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,5 5 7,0,5
1 6 7,3
5,6,2 7 0,8
8,7,1 8 8
9,0,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 15/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 95
250N 476
500N 000943962123
1TR 5158
2,5TR 97488481075095897681144151274833286
5TR 3085014404
10TR 61236
40TR 06299
ĐB
091261
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,7,4
8,6 1 5
2 3
2 3 6
0 4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 8,8,0
7,9,8,3 6 1
0 7 6
5,8,5,4 8 8,1,6
0,9 9 5,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 08/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 38
250N 665
500N 310298220865
1TR 0040
2,5TR 06029795200410948845892827076234762
5TR 0838230052
10TR 30977
40TR 67667
ĐB
960127
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 2,9
1
0,2,8,6,6,8,5 2 2,9,0,7
3 8
4 0,5
Chục Số Đơn vị
6,6,4 5 2
6 5,5,2,2,7
7,6,2 7 7
3 8 2,2
2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 01/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: DLK
100N 04
250N 616
500N 717369775603
1TR 0000
2,5TR 32016501609661202533803274785831964
5TR 5499611072
10TR 35892
40TR 28447
ĐB
757696
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 4,3,0
1 6,6,2
1,7,9 2 7
7,0,3 3 3
0,6 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8
1,1,9,9 6 0,4
7,2,4 7 3,7,2
5 8
9 6,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755