Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 18/02/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 52
250N 658
500N 539004776850
1TR 8297
2,5TR 16104406842534633678061076761362251
5TR 4399371243
10TR 74090
40TR 77330
ĐB
626287
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/02/2020  
Chục Số Đơn vị
9,5,9,3 0 4,7
5 1 3
5 2
1,9,4 3 0
0,8 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 2,8,0,1
4 6
7,9,0,8 7 7,8
5,7 8 4,7
9 0,7,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 11/02/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 87
250N 628
500N 483033906538
1TR 6558
2,5TR 77839690613381834556042765015992199
5TR 9058020484
10TR 91220
40TR 81438
ĐB
463593
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3,9,8,2 0
6 1 8
2 8,0
9 3 0,8,9,8
8 4
Chục Số Đơn vị
5 8,6,9
5,7 6 1
8 7 6
2,3,5,1,3 8 7,0,4
3,5,9 9 0,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 04/02/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 78
250N 020
500N 701909092032
1TR 3437
2,5TR 41629912384528463455822888387965310
5TR 8079516058
10TR 51240
40TR 22358
ĐB
902892
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/02/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1,4 0 9
1 9,0
3,9 2 0,9
3 2,7,8
8 4 0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,8,8
6
3 7 8,9
7,3,8,5,5 8 4,8
1,0,2,7 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 77
250N 014
500N 293346772335
1TR 5142
2,5TR 84225764993192858140198551513361689
5TR 3170773301
10TR 86080
40TR 72116
ĐB
561007
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 7,1,7
0 1 4,6
4 2 5,8
3,3 3 3,5,3
1 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,2,5 5 5
1 6
7,7,0,0 7 7,7
2 8 9,0
9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 53
250N 877
500N 695634887952
1TR 5076
2,5TR 98611673687871533351711788112825314
5TR 1333459305
10TR 60057
40TR 90562
ĐB
773741
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5
1,5,4 1 1,5,4
5,6 2 8
5 3 4
1,3 4 1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 3,6,2,1,7
5,7 6 8,2
7,5 7 7,6,8
8,6,7,2 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 94
250N 194
500N 516549061624
1TR 5148
2,5TR 60648489942323771080858413253632649
5TR 7628051754
10TR 40235
40TR 56997
ĐB
898493
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 6
4 1
2 4
9 3 7,6,5
9,9,2,9,5 4 8,8,1,9
Chục Số Đơn vị
6,3 5 4
0,3 6 5
3,9 7
4,4 8 0,0
4 9 4,4,4,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/01/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 36
250N 889
500N 534009419591
1TR 9901
2,5TR 49558823623084925455986136602086459
5TR 9313578944
10TR 37009
40TR 07377
ĐB
862463
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 1,9
4,9,0 1 3
6 2 0
1,6 3 6,5
4 4 0,1,9,4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 8,5,9
3 6 2,3
7 7 7
5 8 9
8,4,5,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755