Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 70
250N 689
500N 269515171419
1TR 1713
2,5TR 55163533215685251273732205264245170
5TR 6093398148
10TR 63392
40TR 49553
ĐB
439854
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/09/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/09/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,7 0
2 1 7,9,3
5,4,9 2 1,0
1,6,7,3,5 3 3
5 4 2,8
Chục Số Đơn vị
9 5 2,3,4
6 3
1 7 0,3,0
4 8 9
8,1 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 84
250N 505
500N 812919274863
1TR 6169
2,5TR 26202851247337274742830562763737704
5TR 1883063644
10TR 55014
40TR 52354
ĐB
479254
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/09/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,2,4
1 4
0,7,4 2 9,7,4
6 3 7,0
8,2,0,4,1,5,5 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,4,4
5 6 3,9
2,3 7 2
8 4
2,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N 13
250N 661
500N 843316722894
1TR 1528
2,5TR 65939248513846014578858659536166558
5TR 2409979800
10TR 05247
40TR 82275
ĐB
856866
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/09/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/09/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0
6,5,6 1 3
7 2 8
1,3 3 3,9
9 4 7
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1,8
6 6 1,0,5,1,6
4 7 2,8,5
2,7,5 8
3,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 27/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N 26
250N 807
500N 469438689460
1TR 5048
2,5TR 44378701356830151322686161262922627
5TR 7493093145
10TR 10747
40TR 31134
ĐB
974822
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,1
0 1 6
2,2 2 6,2,9,7,2
3 5,0,4
9,3 4 8,5,7
Chục Số Đơn vị
3,4 5
2,1 6 8,0
0,2,4 7 8
6,4,7 8
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 20/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N 79
250N 439
500N 671604124423
1TR 6265
2,5TR 73364929437841265922883912384664997
5TR 5685453669
10TR 89214
40TR 81733
ĐB
332952
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 6,2,2,4
1,1,2,5 2 3,2
2,4,3 3 9,3
6,5,1 4 3,6
Chục Số Đơn vị
6 5 4,2
1,4 6 5,4,9
9 7 9
8
7,3,6 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N 10
250N 870
500N 140409503968
1TR 3793
2,5TR 91102842077748833978397940891798843
5TR 2914517682
10TR 31948
40TR 56246
ĐB
990590
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/08/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7,5,9 0 4,2,7
1 0,7
0,8 2
9,4 3
0,9 4 3,5,8,6
Chục Số Đơn vị
4 5 0
4 6 8
0,1 7 0,8
6,8,7,4 8 8,2
9 3,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSDLK
100N 75
250N 205
500N 020443932129
1TR 0670
2,5TR 83997680530197019140827690325677991
5TR 6913141463
10TR 30998
40TR 15974
ĐB
072614
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/08/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7,4 0 5,4
9,3 1 4
2 9
9,5,6 3 1
0,7,1 4 0
Chục Số Đơn vị
7,0 5 3,6
5 6 9,3
9 7 5,0,0,4
9 8
2,6 9 3,7,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755