Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 46
250N 732
500N 528069525551
1TR 9255
2,5TR 86102859046909598751240756467418230
5TR 0179847578
10TR 56421
40TR 34250
ĐB
076502
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0 2,4,2
5,5,2 1
3,5,0,0 2 1
3 2,0
0,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5,9,7 5 2,1,5,1,0
4 6
7 5,4,8
9,7 8 0
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 60
250N 834
500N 089081667656
1TR 2083
2,5TR 29189904354206637212963716155438399
5TR 8561522703
10TR 69454
40TR 91676
ĐB
211683
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3
7 1 2,5
1 2
8,0,8 3 4,5
3,5,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6,4,4
6,5,6,7 6 0,6,6
7 1,6
8 3,9,3
8,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 36
250N 496
500N 198530551375
1TR 3935
2,5TR 61634690370750658478065770842199949
5TR 4799707658
10TR 66778
40TR 68373
ĐB
239950
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
2 1
2 1
7 3 6,5,4,7
3 4 9
Chục Số Đơn vị
8,5,7,3 5 5,8,0
3,9,0 6
3,7,9 7 5,8,7,8,3
7,5,7 8 5
4 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 34
250N 250
500N 094449172435
1TR 2068
2,5TR 42132298226374208761154046074529598
5TR 0330937845
10TR 75193
40TR 71585
ĐB
260528
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,9
6 1 7
3,2,4 2 2,8
9 3 4,5,2
3,4,0 4 4,2,5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4,8 5 0
6 8,1
1 7
6,9,2 8 5
0 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 63
250N 500
500N 632501413322
1TR 9102
2,5TR 31919261008080413753147571633982184
5TR 4225657098
10TR 53728
40TR 25193
ĐB
243417
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,2,0,4
4 1 9,7
2,0 2 5,2,8
6,5,9 3 9
0,8 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 3,7,6
5 6 3
5,1 7
9,2 8 4
1,3 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 95
250N 485
500N 489170755895
1TR 2056
2,5TR 34644929505073661008448276555754522
5TR 9049733549
10TR 19422
40TR 22959
ĐB
636450
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 8
9 1
2,2 2 7,2,2
3 6
4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
9,8,7,9 5 6,0,7,9,0
5,3 6
2,5,9 7 5
0 8 5
4,5 9 5,1,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 16
250N 445
500N 807285370144
1TR 7412
2,5TR 68499999168584333743760670395504683
5TR 1668907357
10TR 02347
40TR 47501
ĐB
860071
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,7 1 6,2,6
7,1 2
4,4,8 3 7
4 4 5,4,3,3,7
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,7
1,1 6 7
3,6,5,4 7 2,1
8 3,9
9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755