Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Đắk Lắk - 20/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 73
250N 262
500N 753099809452
1TR 1539
2,5TR 98823694937192802669585322082164835
5TR 7428027272
10TR 88924
40TR 61316
ĐB
384980
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/10/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3,8,8,8 0
2 1 6
6,5,3,7 2 3,8,1,4
7,2,9 3 0,9,2,5
2 4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
1 6 2,9
7 3,2
2 8 0,0,0
3,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 43
250N 405
500N 863189782929
1TR 4139
2,5TR 99009060420293536345069877425771368
5TR 3061395298
10TR 58034
40TR 03157
ĐB
150870
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/10/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9
3 1 3
4 2 9
4,1 3 1,9,5,4
3 4 3,2,5
Chục Số Đơn vị
0,3,4 5 7,7
6 8
8,5,5 7 8,0
7,6,9 8 7
2,3,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 92
250N 221
500N 658481262171
1TR 8767
2,5TR 40195339610601684347347950713702201
5TR 1935157215
10TR 42250
40TR 09726
ĐB
126162
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/10/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/10/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 1
2,7,6,0,5 1 6,5
9,6 2 1,6,6
3 7
8 4 7
Chục Số Đơn vị
9,9,1 5 1,0
2,1,2 6 7,1,2
6,4,3 7 1
8 4
9 2,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 92
250N 172
500N 544151216619
1TR 3564
2,5TR 53270011086899220755080502263542527
5TR 2747908405
10TR 85089
40TR 03520
ĐB
617617
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/09/2020  
Chục Số Đơn vị
7,5,2 0 8,5
4,2 1 9,7
9,7,9 2 1,7,0
3 5
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5,3,0 5 5,0
6 4
2,1 7 2,0,9
0 8 9
1,7,8 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 22/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 34
250N 686
500N 420626842258
1TR 6739
2,5TR 82445201589782031412591805056855994
5TR 6520025492
10TR 98689
40TR 08850
ĐB
581491
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2,8,0,5 0 6,0
9 1 2
1,9 2 0
3 4,9
3,8,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 8,8,0
8,0 6 8
7
5,5,6 8 6,4,0,9
3,8 9 4,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 15/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 86
250N 165
500N 561169236494
1TR 1869
2,5TR 67068809786470733877296094431631405
5TR 3657312141
10TR 00670
40TR 42325
ĐB
190298
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/09/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9,5
1,4 1 1,6
2 3,5
2,7 3
9 4 1
Chục Số Đơn vị
6,0,2 5
8,1 6 5,9,8
0,7 7 8,7,3,0
6,7,9 8 6
6,0 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 08/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 02
250N 540
500N 584697606178
1TR 9377
2,5TR 88142746610737852861675654374737436
5TR 9398536889
10TR 08505
40TR 81391
ĐB
578116
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 2,5
6,6,9 1 6
0,4 2
3 6
4 0,6,2,7
Chục Số Đơn vị
6,8,0 5
4,3,1 6 0,1,1,5
7,4 7 8,7,8
7,7 8 5,9
8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755