Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 93
250N 702
500N 034762143594
1TR 0931
2,5TR 56140536688163331425479417312433807
5TR 4322089692
10TR 72228
40TR 46636
ĐB
906148
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/11/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/11/2020  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 2,7
3,4 1 4
0,9 2 5,4,0,8
9,3 3 1,3,6
1,9,2 4 7,0,1,8
Chục Số Đơn vị
2 5
3 6 8
4,0 7
6,2,4 8
9 3,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 40
250N 733
500N 546112852302
1TR 1015
2,5TR 57873325932268772958816141936304573
5TR 7761312380
10TR 61864
40TR 95436
ĐB
614700
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/11/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/11/2020  
Chục Số Đơn vị
4,8,0 0 2,0
6 1 5,4,3
0 2
3,7,9,6,7,1 3 3,6
1,6 4 0
Chục Số Đơn vị
8,1 5 8
3 6 1,3,4
8 7 3,3
5 8 5,7,0
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 21
250N 183
500N 604628227661
1TR 9167
2,5TR 17888217643798993420028105228968662
5TR 7788710044
10TR 59907
40TR 25805
ĐB
690232
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/11/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/11/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 7,5
2,6 1 0
2,6,3 2 1,2,0
8 3 2
6,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
0 5
4 6 1,7,4,2
6,8,0 7
8 8 3,8,9,9,7
8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 14
250N 845
500N 365162797543
1TR 9375
2,5TR 51210058333715943303786096217226212
5TR 2811828014
10TR 38321
40TR 38276
ĐB
721099
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/11/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/11/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,9
5,2 1 4,0,2,8,4
7,1 2 1
4,3,0 3 3
1,1 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1,9
7 6
7 9,5,2,6
1 8
7,5,0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 51
250N 991
500N 445688385798
1TR 4122
2,5TR 26853184554521076226594066829567080
5TR 1477384667
10TR 52004
40TR 66541
ĐB
412894
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/11/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/11/2020  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 6,4
5,9,4 1 0
2 2 2,6
5,7 3 8
0,9 4 1
Chục Số Đơn vị
5,9 5 1,6,3,5
5,2,0 6 7
6 7 3
3,9 8 0
9 1,8,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 59
250N 229
500N 657477368070
1TR 8416
2,5TR 74186514554321261046480136637022084
5TR 9653271394
10TR 65351
40TR 86806
ĐB
624615
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/10/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 6
5 1 6,2,3,5
1,3 2 9
1 3 6,2
7,8,9 4 6
Chục Số Đơn vị
5,1 5 9,5,1
3,1,8,4,0 6
7 4,0,0
8 6,4
5,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 23
250N 094
500N 922610018472
1TR 3209
2,5TR 69352188652569932357118056855343130
5TR 2436399718
10TR 76998
40TR 93185
ĐB
305960
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/10/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 1,9,5
0 1 8
7,5 2 3,6
2,5,6 3 0
9 4
Chục Số Đơn vị
6,0,8 5 2,7,3
2 6 5,3,0
5 7 2
1,9 8 5
0,9 9 4,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755