Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N 57
250N 517
500N 172689312374
1TR 8405
2,5TR 93887349633689411166446707063793873
5TR 9065583766
10TR 30367
40TR 19496
ĐB
544374
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
3 1 7
2 6
6,7 3 1,7
7,9,7 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 7,5
2,6,6,9 6 3,6,6,7
5,1,8,3,6 7 4,0,3,4
8 7
9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 11
250N 288
500N 244061134706
1TR 3643
2,5TR 83865310553946642269146162082219662
5TR 2990205657
10TR 08476
40TR 56063
ĐB
005715
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,2
1 1 1,3,6,5
2,6,0 2 2
1,4,6 3
4 0,3
Chục Số Đơn vị
6,5,1 5 5,7
0,6,1,7 6 5,6,9,2,3
5 7 6
8 8 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 27/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 26
250N 908
500N 002176293195
1TR 7609
2,5TR 71594735163439126126362275379155279
5TR 0642257351
10TR 85886
40TR 42968
ĐB
705970
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,9
2,9,9,5 1 6
2 2 6,1,9,6,7,2
3
9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 1
2,1,2,8 6 8
2 7 9,0
0,6 8 6
2,0,7 9 5,4,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 20/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 30
250N 845
500N 424465460422
1TR 7981
2,5TR 23082676078733547161344251785691840
5TR 2930398496
10TR 90890
40TR 03511
ĐB
766453
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,9 0 7,3
8,6,1 1 1
2,8 2 2,5
0,5 3 0,5
4 4 5,4,6,0
Chục Số Đơn vị
4,3,2 5 6,3
4,5,9 6 1
0 7
8 1,2
9 6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 13/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 12
250N 151
500N 146928600071
1TR 0070
2,5TR 67265771324342118993737753330705497
5TR 2565159370
10TR 35162
40TR 40480
ĐB
963722
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,7,8 0 7
5,7,2,5 1 2
1,3,6,2 2 1,2
9 3 2
4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1,1
6 9,0,5,2
0,9 7 1,0,5,0
8 0
6 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 06/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 83
250N 107
500N 682065436016
1TR 6307
2,5TR 15933389734996078302299518271726097
5TR 0019090536
10TR 36627
40TR 87979
ĐB
260859
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,9 0 7,7,2
5 1 6,7
0 2 0,7
8,4,3,7 3 3,6
4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
1,3 6 0
0,0,1,9,2 7 3,9
8 3
7,5 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/12/2018
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 65
250N 238
500N 037101008827
1TR 4686
2,5TR 43443101783411962840621476348221919
5TR 9712656627
10TR 38490
40TR 94589
ĐB
756678
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,9 0 0
7 1 9,9
8 2 7,6,7
4 3 8
4 3,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5
8,2 6 5
2,4,2 7 1,8,8
3,7,7 8 6,2,9
1,1,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755