Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 12
250N 148
500N 733337045382
1TR 1331
2,5TR 66893818637025302359137593197309708
5TR 5337183935
10TR 12641
40TR 46260
ĐB
048372
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/03/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,8
3,7,4 1 2
1,8,7 2
3,9,6,5,7 3 3,1,5
0 4 8,1
Chục Số Đơn vị
3 5 3,9,9
6 3,0
7 3,1,2
4,0 8 2
5,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 30
250N 674
500N 163205056074
1TR 2346
2,5TR 50208750999019623962004203624924823
5TR 7763383456
10TR 11168
40TR 74934
ĐB
724248
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/03/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/03/2020  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 5,8
1
3,6 2 0,3
2,3 3 0,2,3,4
7,7,3 4 6,9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 6
4,9,5 6 2,8
7 4,4
0,6,4 8
9,4 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 17
250N 716
500N 128308054797
1TR 5323
2,5TR 42703582304102476249053180790188088
5TR 8029017465
10TR 57918
40TR 13259
ĐB
822730
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/03/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/03/2020  
Chục Số Đơn vị
3,9,3 0 5,3,1
0 1 7,6,8,8
2 3,4
8,2,0 3 0,0
2 4 9
Chục Số Đơn vị
0,6 5 9
1 6 5
1,9 7
1,8,1 8 3,8
4,5 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 07
250N 849
500N 628874230629
1TR 4980
2,5TR 17272566812712019149837429628022865
5TR 4903093347
10TR 97082
40TR 01724
ĐB
692810
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/03/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/03/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2,8,3,1 0 7
8 1 0
7,4,8 2 3,9,0,4
2 3 0
2 4 9,9,2,7
Chục Số Đơn vị
6 5
6 5
0,4 7 2
8 8 8,0,1,0,2
4,2,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 82
250N 219
500N 470310184522
1TR 2276
2,5TR 72138053817851163678628801981426422
5TR 7901452010
10TR 30956
40TR 02375
ĐB
185095
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/03/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/03/2020  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 3
8,1 1 9,8,1,4,4,0
8,2,2 2 2,2
0 3 8
1,1 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 6
7,5 6
7 6,8,5
1,3,7 8 2,1,0
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 23/02/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 77
250N 024
500N 810890548672
1TR 4047
2,5TR 47816425414855879941952170217632189
5TR 5115910703
10TR 31652
40TR 22160
ĐB
961014
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/02/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/02/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,3
4,4 1 6,7,4
7,5 2 4
0 3
2,5,1 4 7,1,1
Chục Số Đơn vị
5 4,8,9,2
1,7 6 0
7,4,1 7 7,2,6
0,5 8 9
8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 16/02/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 04
250N 012
500N 186293087707
1TR 3521
2,5TR 36502421012507627305849350640618418
5TR 1030880581
10TR 99624
40TR 22380
ĐB
862684
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/02/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/02/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,8,7,2,1,5,6,8
2,0,8 1 2,8
1,6,0 2 1,4
3 5
0,2,8 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5
7,0 6 2
0 7 6
0,1,0 8 1,0,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755