Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 60
250N 869
500N 933229218540
1TR 3767
2,5TR 26210139910363257742155658492152426
5TR 6620891562
10TR 13116
40TR 76858
ĐB
399918
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,1 0 8
2,9,2 1 0,6,8
3,3,4,6 2 1,1,6
3 2,2
4 0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 8
2,1 6 0,9,7,5,2
6 7
0,5,1 8
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 03
250N 551
500N 071712403912
1TR 2292
2,5TR 52666926377289608951733049322505393
5TR 6920601072
10TR 77684
40TR 68712
ĐB
387627
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,4,6
5,5 1 7,2,2
1,9,7,1 2 5,7
0,9 3 7
0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1
6,9,0 6 6
1,3,2 7 2
8 4
9 2,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 64
250N 486
500N 326738139060
1TR 2593
2,5TR 30319177905219909525625531370510520
5TR 6553234604
10TR 96945
40TR 96519
ĐB
154202
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,2 0 5,4,2
1 3,9,9
3,0 2 5,0
1,9,5 3 2
6,0 4 5
Chục Số Đơn vị
2,0,4 5 3
8 6 4,7,0
6 7
8 6
1,9,1 9 3,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 83
250N 357
500N 311172623866
1TR 1779
2,5TR 15933048701080358575268615774115408
5TR 9278134675
10TR 85586
40TR 46069
ĐB
562960
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 3,8
1,6,4,8 1 1
6 2
8,3,0 3 3
4 1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 7
6,8 6 2,6,1,9,0
5 7 9,0,5,5
0 8 3,1,6
7,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 03
250N 976
500N 738511212396
1TR 3262
2,5TR 22710383986847487422983694939172499
5TR 8622448734
10TR 59549
40TR 57919
ĐB
784089
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
2,9 1 0,9
6,2 2 1,2,4
0 3 4
7,2,3 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5
7,9 6 2,9
7 6,4
9 8 5,9
6,9,4,1,8 9 6,8,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 48
250N 295
500N 901209497113
1TR 8883
2,5TR 13719734687780157693982625572345323
5TR 7497103510
10TR 46824
40TR 27043
ĐB
050624
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
0,7 1 2,3,9,0
1,6 2 3,3,4,4
1,8,9,2,2,4 3
2,2 4 8,9,3
Chục Số Đơn vị
9 5
6 8,2
7 1
4,6 8 3
4,1 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 14
250N 405
500N 355146762556
1TR 7174
2,5TR 12718613096471825013992152527045542
5TR 1657670962
10TR 60869
40TR 83607
ĐB
219407
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9,7,7
5 1 4,8,8,3,5
4,6 2
1 3
1,7 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1 5 1,6
7,5,7 6 2,9
0,0 7 6,4,0,6
1,1 8
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755