Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 26
250N 133
500N 851743664118
1TR 7930
2,5TR 25878968619520741547490764311905871
5TR 4262908447
10TR 14172
40TR 04189
ĐB
165571
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/09/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
6,7,7 1 7,8,9
7 2 6,9
3 3 3,0
4 7,7
Chục Số Đơn vị
5
2,6,7 6 6,1
1,0,4,4 7 8,6,1,2,1
1,7 8 9
1,2,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 19
250N 025
500N 955120056956
1TR 4067
2,5TR 75471695623772069136891030170018254
5TR 5736243842
10TR 47876
40TR 26998
ĐB
124015
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/09/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/09/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 5,3,0
5,7 1 9,5
6,6,4 2 5,0
0 3 6
5 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0,1 5 1,6,4
5,3,7 6 7,2,2
6 7 1,6
9 8
1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N 48
250N 814
500N 072340778646
1TR 4433
2,5TR 81636937424506323336167515931351431
5TR 4013539617
10TR 71950
40TR 71703
ĐB
725385
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/09/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/09/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
5,3 1 4,3,7
4 2 3
2,3,6,1,0 3 3,6,6,1,5
1 4 8,6,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 1,0
4,3,3 6 3
7,1 7 7
4 8 5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N 51
250N 245
500N 018250086244
1TR 5716
2,5TR 12745956051730203515245988692337929
5TR 4796014324
10TR 05034
40TR 15870
ĐB
244149
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/08/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8,5,2
5 1 6,5
8,0 2 3,9,4
2 3 4
4,2,3 4 5,4,5,9
Chục Số Đơn vị
4,4,0,1 5 1
1 6 0
7 0
0,9 8 2
2,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N 21
250N 709
500N 109314797926
1TR 8404
2,5TR 97014162619416201806627948243823440
5TR 8346434100
10TR 35559
40TR 87750
ĐB
595528
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/08/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,0,5 0 9,4,6,0
2,6 1 4
6 2 1,6,8
9 3 8
0,1,9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 9,0
2,0 6 1,2,4
7 9
3,2 8
0,7,5 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N 26
250N 483
500N 774846813987
1TR 9483
2,5TR 90539858071976341884926664428121972
5TR 5220576838
10TR 50494
40TR 58343
ĐB
365596
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/08/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
8,8 1
7 2 6
8,8,6,4 3 9,8
8,9 4 8,3
Chục Số Đơn vị
0 5
2,6,9 6 3,6
8,0 7 2
4,3 8 3,1,7,3,4,1
3 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N 18
250N 720
500N 518082174828
1TR 4808
2,5TR 36498094967739685988250930856582537
5TR 4561177617
10TR 96190
40TR 78501
ĐB
099141
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/08/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/08/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,9 0 8,1
1,0,4 1 8,7,1,7
2 0,8
9 3 7
4 1
Chục Số Đơn vị
6 5
9,9 6 5
1,3,1 7
1,2,0,9,8 8 0,8
9 8,6,6,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755