Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 41
250N 705
500N 034375541018
1TR 4631
2,5TR 26516633760650245343484355708800219
5TR 0576764579
10TR 54878
40TR 73015
ĐB
628491
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
4,3,9 1 8,6,9,5
0 2
4,4 3 1,5
5 4 1,3,3
Chục Số Đơn vị
0,3,1 5 4
1,7 6 7
6 7 6,9,8
1,8,7 8 8
1,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 50
250N 318
500N 821434509522
1TR 4262
2,5TR 32208912046564743322253186989147815
5TR 9158286806
10TR 78451
40TR 19551
ĐB
177359
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 8,4,6
9,5,5 1 8,4,8,5
2,6,2,8 2 2,2
3
1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5 0,0,1,1,9
0 6 2
4 7
1,0,1 8 2
5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 77
250N 993
500N 767186013974
1TR 5929
2,5TR 37059510230460693438221854315902413
5TR 4399619406
10TR 58057
40TR 64286
ĐB
578729
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,6
7,0 1 3
2 9,3,9
9,2,1 3 8
7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 9,9,7
0,9,0,8 6
7,5 7 7,1,4
3 8 5,6
2,5,5,2 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 31/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 09
250N 583
500N 218822431838
1TR 9317
2,5TR 04875721720221657133444125424857198
5TR 3734251628
10TR 18791
40TR 03010
ĐB
775547
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/03/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
9 1 7,6,2,0
7,1,4 2 8
8,4,3 3 8,3
4 3,8,2,7
Chục Số Đơn vị
7 5
1 6
1,4 7 5,2
8,3,4,9,2 8 3,8
0 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 52
250N 023
500N 227482765396
1TR 5821
2,5TR 07227575798538174513319323985995332
5TR 3193348572
10TR 28071
40TR 35830
ĐB
078690
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
2,8,7 1 3
5,3,3,7 2 3,1,7
2,1,3 3 2,2,3,0
7 4
Chục Số Đơn vị
5 2,9
7,9 6
2 7 4,6,9,2,1
8 1
7,5 9 6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 55
250N 003
500N 237246306041
1TR 4510
2,5TR 82099892109283019555538805049990991
5TR 2021317409
10TR 38559
40TR 60262
ĐB
666497
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1,1,3,8 0 3,9
4,9 1 0,0,3
7,6 2
0,1 3 0,0
4 1
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,5,9
6 2
9 7 2
8 0
9,9,0,5 9 9,9,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 11
250N 762
500N 344450668551
1TR 2541
2,5TR 93535003594254745215866832040259182
5TR 4919800478
10TR 20019
40TR 03875
ĐB
157108
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,8
1,5,4 1 1,5,9
6,0,8 2
8 3 5
4 4 4,1,7
Chục Số Đơn vị
3,1,7 5 1,9
6 6 2,6
4 7 8,5
9,7,0 8 3,2
5,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755