Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 65
250N 081
500N 265486546923
1TR 8275
2,5TR 89982899423504652268899448209762882
5TR 3849146869
10TR 14839
40TR 09521
ĐB
158570
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/01/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,9,2 1
8,4,8 2 3,1
2 3 9
5,5,4 4 2,6,4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4,4
4 6 5,8,9
9 7 5,0
6 8 1,2,2
6,3 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 30
250N 368
500N 445622776922
1TR 4528
2,5TR 84161184983491237461025719369559170
5TR 1904450598
10TR 45960
40TR 80175
ĐB
417146
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/01/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,7,6 0
6,6,7 1 2
2,1 2 2,8
3 0
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
9,7 5 6
5,4 6 8,1,1,0
7 7 7,1,0,5
6,2,9,9 8
9 8,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 09
250N 176
500N 256782020642
1TR 9103
2,5TR 59559742168676975394365507852378185
5TR 4575610174
10TR 24774
40TR 85476
ĐB
458480
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/12/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 9,2,3
1 6
0,4 2 3
0,2 3
9,7,7 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5 9,0,6
7,1,5,7 6 7,9
6 7 6,4,4,6
8 5,0
0,5,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 02
250N 486
500N 734726375182
1TR 5700
2,5TR 44582502953509794020112018548675363
5TR 2928343125
10TR 80321
40TR 64209
ĐB
086136
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/12/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 2,0,1,9
0,2 1
0,8,8 2 0,5,1
6,8 3 7,6
4 7
Chục Số Đơn vị
9,2 5
8,8,3 6 3
4,3,9 7
8 6,2,2,6,3
0 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 33
250N 344
500N 984381405325
1TR 7545
2,5TR 89281081742995825262459641382611362
5TR 7506761996
10TR 21345
40TR 68039
ĐB
182723
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/12/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
8 1
6,6 2 5,6,3
3,4,2 3 3,9
4,7,6 4 4,3,0,5,5
Chục Số Đơn vị
2,4,4 5 8
2,9 6 2,4,2,7
6 7 4
5 8 1
3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 53
250N 683
500N 292424600412
1TR 8429
2,5TR 31279645883026551681910648195134738
5TR 9041628162
10TR 32828
40TR 69997
ĐB
086779
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/12/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
8,5 1 2,6
1,6 2 4,9,8
5,8 3 8
2,6 4
Chục Số Đơn vị
6 5 3,1
1 6 0,5,4,2
9 7 9,9
8,3,2 8 3,8,1
2,7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SK
100N 04
250N 971
500N 051294709096
1TR 8028
2,5TR 83952126843717646530010487243667580
5TR 4692311283
10TR 38389
40TR 42898
ĐB
791661
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/12/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3,8 0 4
7,6 1 2
1,5 2 8,3
2,8 3 0,6
0,8 4 8
Chục Số Đơn vị
5 2
9,7,3 6 1
7 1,0,6
2,4,9 8 4,0,3,9
8 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755