Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/08/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 55
250N 654
500N 600413215307
1TR 1746
2,5TR 40445035272637921831464242929529445
5TR 7301654589
10TR 46466
40TR 00019
ĐB
390591
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/08/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/08/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2,3,9 1 6,9
2 1,7,4
3 1
5,0,2 4 6,5,5
Chục Số Đơn vị
5,4,9,4 5 5,4
4,1,6 6 6
0,2 7 9
8 9
7,8,1 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 86
250N 904
500N 690102759250
1TR 6111
2,5TR 74174842118468452283630400700022232
5TR 5628534361
10TR 36610
40TR 14326
ĐB
213815
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/07/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/07/2020  
Chục Số Đơn vị
5,4,0,1 0 4,1,0
0,1,1,6 1 1,1,0,5
3 2 6
8 3 2
0,7,8 4 0
Chục Số Đơn vị
7,8,1 5 0
8,2 6 1
7 5,4
8 6,4,3,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 84
250N 591
500N 796575857347
1TR 2004
2,5TR 67940182922672559963527492589327102
5TR 1237743325
10TR 70670
40TR 58328
ĐB
354688
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/07/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/07/2020  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 4,2
9 1
9,0 2 5,5,8
6,9 3
8,0 4 7,0,9
Chục Số Đơn vị
6,8,2,2 5
6 5,3
4,7 7 7,0
2,8 8 4,5,8
4 9 1,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 69
250N 041
500N 178738316550
1TR 4628
2,5TR 58236317989790632703500456573992984
5TR 9830824088
10TR 27671
40TR 68541
ĐB
643818
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/07/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/07/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,3,8
4,3,7,4 1 8
2 8
0 3 1,6,9
8 4 1,5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 0
3,0 6 9
8 7 1
2,9,0,8,1 8 7,4,8
6,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 44
250N 255
500N 278302325031
1TR 9432
2,5TR 12575035734224918407815256284521899
5TR 7203543609
10TR 19679
40TR 01653
ĐB
497673
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/07/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,9
3 1
3,3 2 5
8,7,5,7 3 2,1,2,5
4 4 4,9,5
Chục Số Đơn vị
5,7,2,4,3 5 5,3
6
0 7 5,3,9,3
8 3
4,9,0,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 34
250N 187
500N 988639920977
1TR 1152
2,5TR 90220011704572859191584355380474002
5TR 2785195172
10TR 49246
40TR 03401
ĐB
407133
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/06/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/06/2020  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 4,2,1
9,5,0 1
9,5,0,7 2 0,8
3 3 4,5,3
3,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 2,1
8,4 6
8,7 7 7,0,2
2 8 7,6
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 89
250N 316
500N 571785070993
1TR 8888
2,5TR 81607051397632841881233617773589729
5TR 9153159824
10TR 71295
40TR 64007
ĐB
798817
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/06/2020
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/06/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,7
8,6,3 1 6,7,7
2 8,9,4
9 3 9,5,1
2 4
Chục Số Đơn vị
3,9 5
1 6 1
1,0,0,0,1 7
8,2 8 9,8,1
8,3,2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755