Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 65
250N 973
500N 168694730303
1TR 9915
2,5TR 32618994983178461636901987588879939
5TR 1435291177
10TR 35889
40TR 84502
ĐB
211832
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/04/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,2
1 5,8
5,0,3 2
7,7,0 3 6,9,2
8 4
Chục Số Đơn vị
6,1 5 2
8,3 6 5
7 7 3,3,7
1,9,9,8 8 6,4,8,9
3,8 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 77
250N 092
500N 786239178092
1TR 4311
2,5TR 42630219183494345089390208408685896
5TR 5662770788
10TR 88822
40TR 39051
ĐB
893750
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/03/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,2,5 0
1,5 1 7,1,8
9,6,9,2 2 0,7,2
4 3 0
4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,0
8,9 6 2
7,1,2 7 7
1,8 8 9,6,8
8 9 2,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 02
250N 768
500N 776436692148
1TR 0399
2,5TR 32755075278878602632886067128775076
5TR 0724618598
10TR 16726
40TR 19522
ĐB
936909
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,9
1
0,3,2 2 7,6,2
3 2
6 4 8,6
Chục Số Đơn vị
5 5 5
8,0,7,4,2 6 8,4,9
2,8 7 6
6,4,9 8 6,7
6,9,0 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 35
250N 279
500N 088705295540
1TR 7049
2,5TR 12911778094495033571497453033694128
5TR 8782951392
10TR 50094
40TR 63160
ĐB
766924
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/03/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4,5,6 0 9
1,7 1 1
9 2 9,8,9,4
3 5,6
9,2 4 0,9,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 0
3 6 0
8 7 9,1
2 8 7
7,2,4,0,2 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 92
250N 741
500N 387133367473
1TR 0524
2,5TR 49849440541194407813436827927935586
5TR 9084458815
10TR 81535
40TR 76496
ĐB
874783
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/03/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4,7 1 3,5
9,8 2 4
7,1,8 3 6,5
2,5,4,4 4 1,9,4,4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 4
3,8,9 6
7 1,3,9
8 2,6,3
4,7 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 22
250N 018
500N 445967780649
1TR 8128
2,5TR 42458686538113074666397201494489876
5TR 6005846844
10TR 96320
40TR 60061
ĐB
533895
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/02/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,2,2 0
6 1 8
2 2 2,8,0,0
5 3 0
4,4 4 9,4,4
Chục Số Đơn vị
9 5 9,8,3,8
6,7 6 6,1
7 8,6
1,7,2,5,5 8
5,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 88
250N 747
500N 768906561973
1TR 0758
2,5TR 38364208888521006856411689411906018
5TR 0106989995
10TR 66992
40TR 69995
ĐB
612085
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/02/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 0,9,8
9 2
7 3
6 4 7
Chục Số Đơn vị
9,9,8 5 6,8,6
5,5 6 4,8,9
4 7 3
8,5,8,6,1 8 8,9,8,5
8,1,6 9 5,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755