Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 70
250N 563
500N 733511876298
1TR 5008
2,5TR 21639524170724478403193795242550223
5TR 9273027793
10TR 04277
40TR 87262
ĐB
802845
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/07/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 8,3
1 7
6 2 5,3
6,0,2,9 3 5,9,0
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
3,2,4 5
6 3,2
8,1,7 7 0,9,7
9,0 8 7
3,7 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 30
250N 971
500N 313591605036
1TR 9859
2,5TR 74848691836484547023861914182047882
5TR 9887955036
10TR 53127
40TR 62398
ĐB
159494
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/07/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6,2 0
7,9 1
8 2 3,0,7
8,2 3 0,5,6,6
9 4 8,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
3,3 6 0
2 7 1,9
4,9 8 3,2
5,7 9 1,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 93
250N 562
500N 307612183904
1TR 7901
2,5TR 82074373128108390311371656386053930
5TR 9638237540
10TR 65258
40TR 57858
ĐB
488029
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/06/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0 4,1
0,1 1 8,2,1
6,1,8 2 9
9,8 3 0
0,7 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8
7 6 2,5,0
7 6,4
1,5,5 8 3,2
2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 23/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 42
250N 681
500N 858787884317
1TR 8613
2,5TR 51130358019168076861081423817714252
5TR 1387111227
10TR 06352
40TR 15883
ĐB
305017
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/06/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 1
8,0,6,7 1 7,3,7
4,4,5,5 2 7
1,8 3 0
4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 2,2
6 1
8,1,7,2,1 7 7,1
8 8 1,7,8,0,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 16/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 06
250N 521
500N 594722368571
1TR 0668
2,5TR 71044907088675674500132311237464231
5TR 5484161937
10TR 64212
40TR 07925
ĐB
791395
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/06/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,8,0
2,7,3,3,4 1 2
1 2 1,5
3 6,1,1,7
4,7 4 7,4,1
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
0,3,5 6 8
4,3 7 1,4
6,0 8
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 09/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 88
250N 718
500N 098131183945
1TR 0831
2,5TR 21191870476009989223799645962787345
5TR 7667056689
10TR 39383
40TR 77762
ĐB
375934
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/06/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,3,9 1 8,8
6 2 3,7
2,8 3 1,4
6,3 4 5,7,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5
6 4,2
4,2 7 0
8,1,1 8 8,1,9,3
9,8 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N 78
250N 594
500N 143877510327
1TR 1387
2,5TR 23268703211762835950924076890839649
5TR 1322461733
10TR 90562
40TR 34759
ĐB
576456
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/06/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,8
5,2 1
6 2 7,1,8,4
3 3 8,3
9,2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,0,9,6
5 6 8,2
2,8,0 7 8
7,3,6,2,0 8 7
4,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755