Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 39
250N 425
500N 791935742056
1TR 3538
2,5TR 75272798488197567348910116704400610
5TR 5883994058
10TR 38556
40TR 15570
ĐB
298117
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,7 0
1 1 9,1,0,7
7 2 5
3 9,8,9
7,4 4 8,8,4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,8,6
5,5 6
1 7 4,2,5,0
3,4,4,5 8
3,1,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 42
250N 422
500N 675911561636
1TR 4966
2,5TR 83982691760805629710457181914364764
5TR 4156529865
10TR 76408
40TR 39521
ĐB
293762
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8
2 1 0,8
4,2,8,6 2 2,1
4 3 6
6 4 2,3
Chục Số Đơn vị
6,6 5 9,6,6
5,3,6,7,5 6 6,4,5,5,2
7 6
1,0 8 2
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 99
250N 662
500N 589101559660
1TR 2433
2,5TR 31542196254670768415551462806208743
5TR 7864526516
10TR 51587
40TR 93932
ĐB
300892
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 7
9 1 5,6
6,4,6,3,9 2 5
3,4 3 3,2
4 2,6,3,5
Chục Số Đơn vị
5,2,1,4 5 5
4,1 6 2,0,2
0,8 7
8 7
9 9 9,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 68
250N 230
500N 722193680733
1TR 5194
2,5TR 42835215213793000826335509210098962
5TR 7311964036
10TR 85874
40TR 19874
ĐB
014259
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,3,5,0 0 0
2,2 1 9
6 2 1,1,6
3 3 0,3,5,0,6
9,7,7 4
Chục Số Đơn vị
3 5 0,9
2,3 6 8,8,2
7 4,4
6,6 8
1,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 71
250N 145
500N 050353074010
1TR 6122
2,5TR 61471421857273939051637884245349378
5TR 5301579895
10TR 56741
40TR 08666
ĐB
615582
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,7
7,7,5,4 1 0,5
2,8 2 2
0,5 3 9
4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,8,1,9 5 1,3
6 6 6
0 7 1,1,8
8,7 8 5,8,2
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 01
250N 351
500N 855709233565
1TR 0365
2,5TR 70016406894180642586588125426652441
5TR 7415870097
10TR 07357
40TR 64599
ĐB
473105
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,5
0,5,4 1 6,2
1 2 3
2 3
4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 1,7,8,7
1,0,8,6 6 5,5,6
5,9,5 7
5 8 9,6
8,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 78
250N 811
500N 747184015354
1TR 8297
2,5TR 85216486974287073019165470611340138
5TR 4092385849
10TR 62429
40TR 91844
ĐB
508281
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
1,7,0,8 1 1,6,9,3
2 3,9
1,2 3 8
5,4 4 7,9,4
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6
9,9,4 7 8,1,0
7,3 8 1
1,4,2 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755