Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Đồng Nai - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N 87
200N 750
400N 443222008561
1TR 9754
3TR 24351751669482301767265658340160882
10TR 8615310705
15TR 72413
30TR 46667
ĐB
693866
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 0,1,5
6,5,0 1 3
3,8 2 3
2,5,1 3 2
5 4
Chục Số Đơn vị
6,0 5 0,4,1,3
6,6 6 1,6,7,5,7,6
8,6,6 7
8 7,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N 59
200N 860
400N 213438080709
1TR 1584
3TR 69140700993443569517256955447635528
10TR 2415134314
15TR 12901
30TR 18325
ĐB
117782
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 8,9,1
5,0 1 7,4
8 2 8,5
3 4,5
3,8,1 4 0
Chục Số Đơn vị
3,9,2 5 9,1
7 6 0
1 7 6
0,2 8 4,2
5,0,9 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N 52
200N 427
400N 603807280954
1TR 3325
3TR 34993026772910623971809421246048335
10TR 5616832809
15TR 15498
30TR 32374
ĐB
376634
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
7 1
5,4 2 7,8,5
9 3 8,5,4
5,7,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 2,4
0 6 0,8
2,7 7 7,1,4
3,2,6,9 8
0 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 04/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N 82
200N 643
400N 269908253423
1TR 1997
3TR 24542829873963599055546385953192739
10TR 7645238065
15TR 04804
30TR 32704
ĐB
033323
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,4
3 1
8,4,5 2 5,3,3
4,2,2 3 5,8,1,9
0,0 4 3,2
Chục Số Đơn vị
2,3,5,6 5 5,2
6 5
9,8 7
3 8 2,7
9,3 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N 89
200N 569
400N 064861190163
1TR 9083
3TR 19079289388547110709668849339971667
10TR 0949231436
15TR 28094
30TR 09110
ĐB
171529
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
7 1 9,0
9 2 9
6,8 3 8,6
8,9 4 8
Chục Số Đơn vị
5
3 6 9,3,7
6 7 9,1
4,3 8 9,3,4
8,6,1,7,0,9,2 9 9,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N 63
200N 961
400N 706931504822
1TR 4337
3TR 71340377587915434631731414534446395
10TR 8142325287
15TR 70057
30TR 65619
ĐB
907299
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
6,3,4 1 9
2 2 2,3
6,2 3 7,1
5,4 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8,4,7
6 3,1,9
3,8,5 7
5 8 7
6,1,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: 4K2
100N 50
200N 123
400N 751757969260
1TR 3103
3TR 03732250766025761790071894275161425
10TR 4539658517
15TR 18236
30TR 99606
ĐB
027714
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,9 0 3,6
5 1 7,7,4
3 2 3,5
2,0 3 2,6
1 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,1
9,7,9,3,0 6 0
1,5,1 7 6
8 9
8 9 6,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755