Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: 2K2
100N 85
200N 232
400N 150908985240
1TR 3533
3TR 69898103302777900511637345835181333
10TR 8403186210
15TR 88061
30TR 48185
ĐB
417404
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 9,4
1,5,3,6 1 1,0
3 2
3,3 3 2,3,0,4,3,1
3,0 4 0
Chục Số Đơn vị
8,8 5 1
6 1
7 9
9,9 8 5,5
0,7 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: 2K1
100N 97
200N 951
400N 529576673508
1TR 5397
3TR 31406459417742539297890547114237862
10TR 4895656138
15TR 99867
30TR 62448
ĐB
994537
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,6
5,4 1
4,6 2 5
3 8,7
5 4 1,2,8
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1,4,6
0,5 6 7,2,7
9,6,9,9,6,3 7
0,3,4 8
9 7,5,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 30/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N 84
200N 567
400N 434371203937
1TR 3036
3TR 76953537178093421097197116951435099
10TR 0942060399
15TR 23268
30TR 22378
ĐB
361768
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0
1 1 7,1,4
2 0,0
4,5 3 7,6,4
8,3,1 4 3
Chục Số Đơn vị
5 3
3 6 7,8,8
6,3,1,9 7 8
6,7,6 8 4
9,9 9 7,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 23/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N 57
200N 659
400N 995955658832
1TR 3628
3TR 15823031460573006296034383733697860
10TR 0143741373
15TR 47602
30TR 61708
ĐB
324268
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 2,8
1
3,0 2 8,3
2,7 3 2,0,8,6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 7,9,9
4,9,3 6 5,0,8
5,3 7 3
2,3,0,6 8
5,5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 16/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N 21
200N 477
400N 697081247209
1TR 4434
3TR 70084991249522113223611189772792605
10TR 7482477119
15TR 56193
30TR 81947
ĐB
128282
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,5
2,2 1 8,9
8 2 1,4,4,1,3,7,4
2,9 3 4
2,3,8,2,2 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5
6
7,2,4 7 7,0
1 8 4,2
0,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 09/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N 44
200N 580
400N 438122079778
1TR 4804
3TR 08995326924277680170304853918927782
10TR 6151756902
15TR 27044
30TR 77569
ĐB
471051
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,2
8,5 1 7
9,8,0 2
3
4,0,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 1
7 6 9
0,1 7 8,6,0
7 8 0,1,5,9,2
8,6 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 02/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: 1K1
100N 29
200N 610
400N 774548318092
1TR 7996
3TR 72307391241196551637412114174072503
10TR 8557801177
15TR 58284
30TR 71795
ĐB
503463
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 7,3
3,1 1 0,1
9 2 9,4
0,6 3 1,7
2,8 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,6,9 5
9 6 5,3
0,3,7 7 8,7
7 8 4
2 9 2,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755