Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: 9K4
100N 51
200N 349
400N 440604388271
1TR 0110
3TR 88354005541512557506726439465492957
10TR 6039678168
15TR 45954
30TR 32727
ĐB
535337
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,6
5,7 1 0
2 5,7
4 3 8,7
5,5,5,5 4 9,3
Chục Số Đơn vị
2 5 1,4,4,4,7,4
0,0,9 6 8
5,2,3 7 1
3,6 8
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: 9K3
100N 87
200N 677
400N 368741851837
1TR 6633
3TR 50133695784644679053696642880205964
10TR 8272855184
15TR 38994
30TR 34841
ĐB
074787
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2
4 1
0 2 8
3,3,5 3 7,3,3
6,6,8,9 4 6,1
Chục Số Đơn vị
8 5 3
4 6 4,4
8,7,8,3,8 7 7,8
7,2 8 7,7,5,4,7
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: 9K2
100N 73
200N 634
400N 712463595855
1TR 5037
3TR 23987909956660417941991467852122217
10TR 7443153884
15TR 71009
30TR 65056
ĐB
329332
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4,9
4,2,3 1 7
3 2 4,1
7 3 4,7,1,2
3,2,0,8 4 1,6
Chục Số Đơn vị
5,9 5 9,5,6
4,5 6
3,8,1 7 3
8 7,4
5,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: 9K1
100N 79
200N 237
400N 536156560507
1TR 2371
3TR 00186584799508851516600296565000212
10TR 3657229394
15TR 85868
30TR 39718
ĐB
994136
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/09/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
6,7 1 6,2,8
1,7 2 9
3 7,6
9 4
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,8,1,3 6 1,8
3,0 7 9,1,9,2
8,6,1 8 6,8
7,7,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 30/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: 8K5
100N 69
200N 310
400N 521673585047
1TR 7138
3TR 17799759141216394355472459210471638
10TR 7576166830
15TR 96831
30TR 18910
ĐB
812788
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/08/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,1 0 4
6,3 1 0,6,4,0
2
6 3 8,8,0,1
1,0 4 7,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 8,5
1 6 9,3,1
4 7
5,3,3,8 8 8
6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 23/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: 8K4
100N 16
200N 930
400N 317367562548
1TR 2581
3TR 34746428464077750743906737191768486
10TR 7136170788
15TR 00067
30TR 11983
ĐB
231303
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
8,6 1 6,7
2
7,4,7,8,0 3 0
4 8,6,6,3
Chục Số Đơn vị
5 6
1,5,4,4,8 6 1,7
7,1,6 7 3,7,3
4,8 8 1,6,8,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 16/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: 8K3
100N 65
200N 190
400N 188770020838
1TR 0815
3TR 09915480148265088000727072362421922
10TR 7993958454
15TR 27941
30TR 78632
ĐB
485583
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/08/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5,0 0 2,0,7
4 1 5,5,4
0,2,3 2 4,2
8 3 8,9,2
1,2,5 4 1
Chục Số Đơn vị
6,1,1 5 0,4
6 5
8,0 7
3 8 7,3
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755