Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/06/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/05/2020
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N 52
200N 918
400N 535620878507
1TR 8263
3TR 20455326286311737879058077900287667
10TR 5727648512
15TR 16424
30TR 52380
ĐB
230047
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/05/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/05/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,7,2
1 8,7,2
5,0,1 2 8,4
6 3
2 4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 2,6,5
5,7 6 3,7
8,0,1,0,6,4 7 9,6
1,2 8 7,0
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/05/2020
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N 29
200N 472
400N 849831115318
1TR 3455
3TR 55497608808256290523015695777859070
10TR 8044506065
15TR 20327
30TR 78310
ĐB
720666
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/05/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/05/2020  
Chục Số Đơn vị
8,7,1 0
1 1 1,8,0
7,6 2 9,3,7
2 3
4 5
Chục Số Đơn vị
5,4,6 5 5
6 6 2,9,5,6
9,2 7 2,8,0
9,1,7 8 0
2,6 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/05/2020
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N 66
200N 017
400N 191505928581
1TR 1674
3TR 40277428687327400174984973437393859
10TR 3351918694
15TR 43909
30TR 65824
ĐB
856896
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/05/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/05/2020  
Chục Số Đơn vị
0 9
8 1 7,5,9
9 2 4
7 3
7,7,7,9,2 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9
6,9 6 6,8
1,7,9 7 4,7,4,4,3
6 8 1
5,1,0 9 2,7,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/05/2020
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N 72
200N 582
400N 241696553838
1TR 5326
3TR 17163708803012039654571083024477733
10TR 1442809271
15TR 52849
30TR 33290
ĐB
700811
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/05/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/05/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2,9 0 8
7,1 1 6,1
7,8 2 6,0,8
6,3 3 8,3
5,4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5,4
1,2 6 3
7 2,1
3,0,2 8 2,0
4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/04/2020
Thứ Tư
Loại vé: 4K5
100N 13
200N 222
400N 792282588070
1TR 6060
3TR 56603300393174511038260526544446904
10TR 4940538871
15TR 30827
30TR 53940
ĐB
000242
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/04/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/04/2020  
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0 3,4,5
7 1 3
2,2,5,4 2 2,2,7
1,0 3 9,8
4,0 4 5,4,0,2
Chục Số Đơn vị
4,0 5 8,2
6 0
2 7 0,1
5,3 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/04/2020
Thứ Tư
Loại vé: SD
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/04/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/04/2020
Thứ Tư
Loại vé: SD
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/04/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755