Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: 3K5
100N 91
200N 919
400N 500647017159
1TR 5217
3TR 89859656996260714478080679388001918
10TR 3934117128
15TR 61404
30TR 31151
ĐB
379867
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,1,7,4
9,0,4,5 1 9,7,8
2 8
3
0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,9,1
0 6 7,7
1,0,6,6 7 8
7,1,2 8 0
1,5,5,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: 3K4
100N 04
200N 521
400N 152538038549
1TR 6313
3TR 61503448613525482602920385148719102
10TR 3284250220
15TR 65484
30TR 56978
ĐB
890591
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,3,3,2,2
2,6,9 1 3
0,0,4 2 1,5,0
0,1,0 3 8
0,5,8 4 9,2
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6 1
8 7 8
3,7 8 7,4
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: 3K3
100N 65
200N 875
400N 932139145071
1TR 1775
3TR 35122175375307984764121747721861687
10TR 7680461991
15TR 36787
30TR 76731
ĐB
404158
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
2,7,9,3 1 4,8
2 2 1,2
3 7,1
1,6,7,0 4
Chục Số Đơn vị
6,7,7 5 8
6 5,4
3,8,8 7 5,1,5,9,4
1,5 8 7,7
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 08/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: 3K2
100N 29
200N 185
400N 941505492173
1TR 8687
3TR 19110725255394043670004834957363501
10TR 8335977322
15TR 67694
30TR 09376
ĐB
385385
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4,7 0 1
0 1 5,0
2 2 9,5,2
7,8,7 3
9 4 9,0
Chục Số Đơn vị
8,1,2,8 5 9
7 6
8 7 3,0,3,6
8 5,7,3,5
2,4,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 01/03/2023
Thứ Tư
Loại vé: 3K1
100N 60
200N 501
400N 898036185242
1TR 3292
3TR 18847368837264287425320127655254486
10TR 8006566128
15TR 62377
30TR 06781
ĐB
731066
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 1
0,8 1 8,2
4,9,4,1,5 2 5,8
8 3
4 2,7,2
Chục Số Đơn vị
2,6 5 2
8,6 6 0,5,6
4,7 7 7
1,2 8 0,3,6,1
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: 2K4
100N 76
200N 994
400N 866023888716
1TR 6801
3TR 01328693465294094393143303057598924
10TR 9166672801
15TR 72350
30TR 10095
ĐB
437472
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,3,5 0 1,1
0,0 1 6
7 2 8,4
9 3 0
9,2 4 6,0
Chục Số Đơn vị
7,9 5 0
7,1,4,6 6 0,6
7 6,5,2
8,2 8 8
9 4,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/02/2023
Thứ Tư
Loại vé: 2K3
100N 10
200N 009
400N 137731932459
1TR 0277
3TR 00896109474785083503386059146235109
10TR 3054756185
15TR 53115
30TR 43531
ĐB
760675
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 9,3,5,9
3 1 0,5
6 2
9,0 3 1
4 7,7
Chục Số Đơn vị
0,8,1,7 5 9,0
9 6 2
7,7,4,4 7 7,7,5
8 5
0,5,0 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755