Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N 87
200N 485
400N 874779148262
1TR 8708
3TR 34223090283639606217581746479838390
10TR 6208362916
15TR 50849
30TR 83031
ĐB
449809
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9
3 1 4,7,6
6 2 3,8
2,8 3 1
1,7 4 7,9
Chục Số Đơn vị
8 5
9,1 6 2
8,4,1 7 4
0,2,9 8 7,5,3
4,0 9 6,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N 78
200N 118
400N 261435987416
1TR 9637
3TR 65762850190092955053949664443049395
10TR 3519741093
15TR 15700
30TR 97565
ĐB
098850
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0,5 0 0
1 8,4,6,9
6 2 9
5,9 3 7,0
1 4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 3,0
1,6 6 2,6,5
3,9 7 8
7,1,9 8
1,2 9 8,5,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N 98
200N 766
400N 833275672228
1TR 0763
3TR 60588378329821380491595010779408164
10TR 0317796697
15TR 31168
30TR 09893
ĐB
930917
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1
9,0 1 3,7
3,3 2 8
6,1,9 3 2,2
9,6 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6,7,3,4,8
6,7,9,1 7 7
9,2,8,6 8 8
9 8,1,4,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N 82
200N 655
400N 181068971694
1TR 5403
3TR 86526657890456691486891938985032755
10TR 0773200551
15TR 06375
30TR 59000
ĐB
117281
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5,0 0 3,0
5,8 1 0
8,3 2 6
0,9 3 2
9 4
Chục Số Đơn vị
5,5,7 5 5,0,5,1
2,6,8 6 6
9 7 5
8 2,9,6,1
8 9 7,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 24/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N 11
200N 710
400N 371081540910
1TR 0493
3TR 55554596290339569068518328234664160
10TR 4265745390
15TR 72208
30TR 37499
ĐB
159380
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,1,6,9,8 0 8
1 1 1,0,0,0
3 2 9
9 3 2
5,5 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 4,4,7
4 6 8,0
5 7
6,0 8 0
2,9 9 3,5,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N 02
200N 740
400N 350599271632
1TR 8031
3TR 76918516012601038853303890488185544
10TR 6722966894
15TR 19518
30TR 99898
ĐB
461037
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,5,1
3,0,8 1 8,0,8
0,3 2 7,9
5 3 2,1,7
4,9 4 0,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
6
2,3 7
1,1,9 8 9,1
8,2 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: 4K2
100N 17
200N 643
400N 621164121046
1TR 4249
3TR 88031448829884186298845843085790723
10TR 1812909560
15TR 30674
30TR 67926
ĐB
893144
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
1,3,4 1 7,1,2
1,8 2 3,9,6
4,2 3 1
8,7,4 4 3,6,9,1,4
Chục Số Đơn vị
5 7
4,2 6 0
1,5 7 4
9 8 2,4
4,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755