Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Đồng Nai - 05/08/2020
Thứ Tư
Loại vé: 8K1
100N 01
200N 002
400N 440529796906
1TR 3395
3TR 42443070280246728017586771314097774
10TR 5436022919
15TR 72248
30TR 30250
ĐB
988633
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/08/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/08/2020  
Chục Số Đơn vị
4,6,5 0 1,2,5,6
0 1 7,9
0 2 8
4,3 3 3
7 4 3,0,8
Chục Số Đơn vị
0,9 5 0
0 6 7,0
6,1,7 7 9,7,4
2,4 8
7,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: 7K5
100N 08
200N 076
400N 163941166439
1TR 3748
3TR 37091615390303607038093401198038005
10TR 1701022011
15TR 81558
30TR 23081
ĐB
109421
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/07/2020  
Chục Số Đơn vị
4,8,1 0 8,5
9,1,8,2 1 6,0,1
2 1
3 9,9,9,6,8
4 8,0
Chục Số Đơn vị
0 5 8
7,1,3 6
7 6
0,4,3,5 8 0,1
3,3,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: 7K4
100N 25
200N 324
400N 988542799067
1TR 9357
3TR 13916049709603658569843615488540847
10TR 8343920622
15TR 57856
30TR 75504
ĐB
121133
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
6 1 6
2 2 5,4,2
3 3 6,9,3
2,0 4 7
Chục Số Đơn vị
2,8,8 5 7,6
1,3,5 6 7,9,1
6,5,4 7 9,0
8 5,5
7,6,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: 7K3
100N 12
200N 235
400N 429961346281
1TR 3766
3TR 58820753193766730873010328874817320
10TR 0939389881
15TR 50202
30TR 88868
ĐB
911869
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 2
8,8 1 2,9
1,3,0 2 0,0
7,9 3 5,4,2
3 4 8
Chục Số Đơn vị
3 5
6 6 6,7,8,9
6 7 3
4,6 8 1,1
9,1,6 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 08/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: 7K2
100N 49
200N 125
400N 091905560573
1TR 9893
3TR 19713060870242179429148132696503499
10TR 9502933137
15TR 58547
30TR 79017
ĐB
558955
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0
2 1 9,3,3,7
2 5,1,9,9
7,9,1,1 3 7
4 9,7
Chục Số Đơn vị
2,6,5 5 6,5
5 6 5
8,3,4,1 7 3
8 7
4,1,2,9,2 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 01/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: 7K1
100N 82
200N 852
400N 175022054602
1TR 2228
3TR 13702608323428688394641239862963654
10TR 7945844862
15TR 85905
30TR 07369
ĐB
124440
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/07/2020  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 5,2,2,5
1
8,5,0,0,3,6 2 8,3,9
2 3 2
9,5 4 0
Chục Số Đơn vị
0,0 5 2,0,4,8
8 6 2,9
7
2,5 8 2,6
2,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 24/06/2020
Thứ Tư
Loại vé: 6K4
100N 41
200N 596
400N 095779713325
1TR 2402
3TR 81790512628276713735411269267388126
10TR 2314254168
15TR 27421
30TR 69505
ĐB
587491
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/06/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/06/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,5
4,7,2,9 1
0,6,4 2 5,6,6,1
7 3 5
4 1,2
Chục Số Đơn vị
2,3,0 5 7
9,2,2 6 2,7,8
5,6 7 1,3
6 8
9 6,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755