Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Đồng Nai - 21/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: 10K3
100N 89
200N 782
400N 311308996300
1TR 3153
3TR 35355715504351690425364897796974066
10TR 1616260390
15TR 48739
30TR 48056
ĐB
300934
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/10/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5,9 0 0
1 3,6
8,6 2 5
1,5 3 9,4
3 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 3,5,0,6
1,6,5 6 9,6,2
7
8 9,2,9
8,9,8,6,3 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 14/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: 10K2
100N 07
200N 562
400N 220189238017
1TR 1288
3TR 70297485617038718852215326478663674
10TR 7434140209
15TR 65438
30TR 79603
ĐB
206256
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/10/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,9,3
0,6,4 1 7
6,5,3 2 3
2,0 3 2,8
7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 2,6
8,5 6 2,1
0,1,9,8 7 4
8,3 8 8,7,6
0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 07/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: 10K1
100N 34
200N 319
400N 465637051883
1TR 6344
3TR 06933122435930551160848304591429551
10TR 9547270882
15TR 10552
30TR 37109
ĐB
092834
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/10/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/10/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 5,5,9
5 1 9,4
7,8,5 2
8,3,4 3 4,3,0,4
3,4,1,3 4 4,3
Chục Số Đơn vị
0,0 5 6,1,2
5 6 0
7 2
8 3,2
1,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 30/09/2020
Thứ Tư
Loại vé: 9K5
100N 03
200N 783
400N 553084498540
1TR 1727
3TR 30917547764054225258802198187161957
10TR 9748877217
15TR 24157
30TR 01699
ĐB
974518
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/09/2020  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 3
7 1 7,9,7,8
4 2 7
0,8 3 0
4 9,0,2
Chục Số Đơn vị
5 8,7,7
7 6
2,1,5,1,5 7 6,1
5,8,1 8 3,8
4,1,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 23/09/2020
Thứ Tư
Loại vé: 9K4
100N 34
200N 497
400N 660479409625
1TR 5640
3TR 35016590173922838569798181744306854
10TR 4313319033
15TR 58847
30TR 26831
ĐB
766683
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 4
3 1 6,7,8
2 5,8
4,3,3,8 3 4,3,3,1
3,0,5 4 0,0,3,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
1 6 9
9,1,4 7
2,1 8 3
6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 16/09/2020
Thứ Tư
Loại vé: 9K3
100N 41
200N 990
400N 837145967844
1TR 1456
3TR 96577894568496210834584058499905182
10TR 4065657257
15TR 43164
30TR 11384
ĐB
964626
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/09/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
4,7 1
6,8 2 6
3 4
4,3,6,8 4 1,4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,6,6,7
9,5,5,5,2 6 2,4
7,5 7 1,7
8 2,4
9 9 0,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 09/09/2020
Thứ Tư
Loại vé: 9K2
100N 94
200N 848
400N 221234913811
1TR 5015
3TR 12961669323240710472798676482481643
10TR 2921953730
15TR 82713
30TR 51161
ĐB
149826
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/09/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
9,1,6,6 1 2,1,5,9,3
1,3,7 2 4,6
4,1 3 2,0
9,2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
1 5
2 6 1,7,1
0,6 7 2
4 8
1 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755