Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: 7K3
100N 80
200N 904
400N 778771613909
1TR 9083
3TR 16365610610443607136344074692645270
10TR 4870291142
15TR 47429
30TR 05116
ĐB
185957
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/07/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 4,9,7,2
6,6 1 6
0,4 2 6,9
8 3 6,6
0 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 7
3,3,2,1 6 1,5,1
8,0,5 7 0
8 0,7,3
0,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: 7K2
100N 75
200N 937
400N 024196196207
1TR 1841
3TR 37679804659718576990138225451375271
10TR 1774499583
15TR 16723
30TR 70715
ĐB
976905
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/07/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,5
4,4,7 1 9,3,5
2 2 2,3
1,8,2 3 7
4 4 1,1,4
Chục Số Đơn vị
7,6,8,1,0 5
6 5
3,0 7 5,9,1
8 5,3
1,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: 7K1
100N 73
200N 327
400N 412988211215
1TR 2947
3TR 55180310618102489586489645326608217
10TR 1887006362
15TR 86670
30TR 46145
ĐB
614336
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/07/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,7 0
2,6 1 5,7
6 2 7,9,1,4
7 3 6
2,6 4 7,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5
8,6,3 6 1,4,6,2
2,4,1 7 3,0,0
8 0,6
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 26/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: 6K4
100N 32
200N 080
400N 524334829426
1TR 5938
3TR 04201315979230817073893815753208452
10TR 9004610951
15TR 92915
30TR 16652
ĐB
573204
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,8,4
0,8,5 1 5
3,8,3,5,5 2 6
4,7 3 2,8,2
0 4 3,6
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1,2
2,4 6
9 7 3
3,0 8 0,2,1
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 19/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: 6K3
100N 77
200N 019
400N 830301293831
1TR 5508
3TR 32582741824204081389544579188137434
10TR 6802614520
15TR 17339
30TR 82671
ĐB
525906
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 3,8,6
3,8,7 1 9
8,8 2 9,6,0
0 3 1,4,9
3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 7
2,0 6
7,5 7 7,1
0 8 2,2,9,1
1,2,8,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 12/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: 6K2
100N 29
200N 369
400N 943967319670
1TR 9399
3TR 67907035210190793630491096338320157
10TR 4141490774
15TR 96603
30TR 99337
ĐB
021844
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 7,7,9,3
3,2 1 4
2 9,1
8,0 3 9,1,0,7
1,7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 7
6 9
0,0,5,3 7 0,4
8 3
2,6,3,9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 05/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: 6K1
100N 69
200N 842
400N 850134077321
1TR 7454
3TR 82031682394680301343809956269887544
10TR 7455353056
15TR 73572
30TR 01688
ĐB
304691
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,7,3
0,2,3,9 1
4,7 2 1
0,4,5 3 1,9
5,4 4 2,3,4
Chục Số Đơn vị
9 5 4,3,6
5 6 9
0 7 2
9,8 8 8
6,3 9 5,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755