Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N 93
200N 719
400N 548934181940
1TR 1549
3TR 62155515901404184248327445899711273
10TR 0217444708
15TR 21390
30TR 13265
ĐB
397704
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,9,9 0 8,4
4 1 9,8
2
9,7 3
4,7,0 4 0,9,1,8,4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5
6 5
9 7 3,4
1,4,0 8 9
1,8,4 9 3,0,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 08/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N 65
200N 489
400N 212776268810
1TR 1811
3TR 53464284930142768293271037696335416
10TR 6172999593
15TR 88116
30TR 01797
ĐB
038025
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
1 1 0,1,6,6
2 7,6,7,9,5
9,9,0,6,9 3
6 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5
2,1,1 6 5,4,3
2,2,9 7
8 9
8,2 9 3,3,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 01/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K1
100N 07
200N 508
400N 172431009011
1TR 6135
3TR 27461844666097312966099568733107340
10TR 7617905605
15TR 49300
30TR 24599
ĐB
657749
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,4,0 0 7,8,0,5,0
1,6,3 1 1
2 4
7 3 5,1
2 4 0,9
Chục Số Đơn vị
3,0 5 6
6,6,5 6 1,6,6
0 7 3,9
0 8
7,9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 25/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: 12K4
100N 79
200N 158
400N 833541104373
1TR 9407
3TR 19564898121215947984743863454075621
10TR 4496724286
15TR 18541
30TR 14221
ĐB
361978
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 7
2,4,2 1 0,2
1 2 1,1
7 3 5
6,8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
3 5 8,9
8,8 6 4,7
0,6 7 9,3,8
5,7 8 4,6,6
7,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 18/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: 12K3
100N 90
200N 500
400N 744189179442
1TR 3732
3TR 35275538665842662865904275882540341
10TR 8937220598
15TR 81647
30TR 52951
ĐB
473969
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0
4,4,5 1 7
4,3,7 2 6,7,5
3 2
4 1,2,1,7
Chục Số Đơn vị
7,6,2 5 1
6,2 6 6,5,9
1,2,4 7 5,2
9 8
6 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 11/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: 12K2
100N 40
200N 137
400N 628091052663
1TR 3538
3TR 38864499477308502177194113389010019
10TR 8121233354
15TR 14843
30TR 34836
ĐB
694519
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,9 0 5
1 1 1,9,2,9
1 2
6,4 3 7,8,6
6,5 4 0,7,3
Chục Số Đơn vị
0,8 5 4
3 6 3,4
3,4,7 7 7
3 8 0,5
1,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 04/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: 12K1
100N 84
200N 769
400N 430635211849
1TR 8501
3TR 78175072263676521505357232278476867
10TR 0265707623
15TR 28784
30TR 70241
ĐB
285395
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,1,5
2,0,4 1
2 1,6,3,3
2,2 3
8,8,8 4 9,1
Chục Số Đơn vị
7,6,0,9 5 7
0,2 6 9,5,7
6,5 7 5
8 4,4,4
6,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755