Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Đồng Nai - 19/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: 2K3
100N 12
200N 818
400N 219246681367
1TR 8511
3TR 90293768173679099710616780093312816
10TR 3016848539
15TR 64363
30TR 12063
ĐB
888407
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/02/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/02/2020  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 7
1 1 2,8,1,7,0,6
1,9 2
9,3,6,6 3 3,9
4
Chục Số Đơn vị
5
1 6 8,7,8,3,3
6,1,0 7 8
1,6,7,6 8
3 9 2,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 12/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: 2K2
100N 60
200N 447
400N 462076635308
1TR 9343
3TR 61671372713863465525143254414126117
10TR 9589687158
15TR 57953
30TR 56926
ĐB
943902
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/02/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/02/2020  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 8,2
7,7,4 1 7
0 2 0,5,5,6
6,4,5 3 4
3 4 7,3,1
Chục Số Đơn vị
2,2 5 8,3
9,2 6 0,3
4,1 7 1,1
0,5 8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 05/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: 2K1
100N 85
200N 776
400N 267433193899
1TR 8155
3TR 87999642356756799722066235010266159
10TR 0552763053
15TR 39121
30TR 40917
ĐB
624832
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/02/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/02/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2
2 1 9,7
2,0,3 2 2,3,7,1
2,5 3 5,2
7 4
Chục Số Đơn vị
8,5,3 5 5,9,3
7 6 7
6,2,1 7 6,4
8 5
1,9,9,5 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K5
100N 42
200N 692
400N 071590478241
1TR 2526
3TR 59430594448050288364040097701065526
10TR 1610640209
15TR 98750
30TR 08277
ĐB
845991
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0 2,9,6,9
4,9 1 5,0
4,9,0 2 6,6
3 0
4,6 4 2,7,1,4
Chục Số Đơn vị
1 5 0
2,2,0 6 4
4,7 7 7
8
0,0 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N 99
200N 560
400N 533684638395
1TR 8202
3TR 22809216600095151404191456983578472
10TR 7203968327
15TR 18689
30TR 72119
ĐB
008775
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 2,9,4
5 1 9
0,7 2 7
6 3 6,5,9
0 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4,3,7 5 1
3 6 0,3,0
2 7 2,5
8 9
9,0,3,8,1 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N 93
200N 719
400N 548934181940
1TR 1549
3TR 62155515901404184248327445899711273
10TR 0217444708
15TR 21390
30TR 13265
ĐB
397704
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,9,9 0 8,4
4 1 9,8
2
9,7 3
4,7,0 4 0,9,1,8,4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5
6 5
9 7 3,4
1,4,0 8 9
1,8,4 9 3,0,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 08/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N 65
200N 489
400N 212776268810
1TR 1811
3TR 53464284930142768293271037696335416
10TR 6172999593
15TR 88116
30TR 01797
ĐB
038025
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
1 1 0,1,6,6
2 7,6,7,9,5
9,9,0,6,9 3
6 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5
2,1,1 6 5,4,3
2,2,9 7
8 9
8,2 9 3,3,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755