Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N 80
200N 750
400N 632146726514
1TR 9442
3TR 46710188280440609621072108707078239
10TR 2872326090
15TR 70933
30TR 96801
ĐB
978726
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8,5,1,1,7,9 0 6,1
2,2,0 1 4,0,0
7,4 2 1,8,1,3,6
2,3 3 9,3
1 4 2
Chục Số Đơn vị
5 0
0,2 6
7 2,0
2 8 0
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: 4K2
100N 61
200N 464
400N 850755802342
1TR 7051
3TR 04771594356586351224329696619458977
10TR 2296385289
15TR 18709
30TR 86985
ĐB
628441
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/04/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,9
6,5,7,4 1
4 2 4
6,6 3 5
6,2,9 4 2,1
Chục Số Đơn vị
3,8 5 1
6 1,4,3,9,3
0,7 7 1,7
8 0,9,5
6,8,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: 4K1
100N 88
200N 917
400N 023296359845
1TR 9157
3TR 05810904047284373835159661556722084
10TR 0277248392
15TR 65583
30TR 76307
ĐB
756311
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/04/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,7
1 1 7,0,1
3,7,9 2
4,8 3 2,5,5
0,8 4 5,3
Chục Số Đơn vị
3,4,3 5 7
6 6 6,7
1,5,6,0 7 2
8 8 8,4,3
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: 3K4
100N 65
200N 878
400N 806140686387
1TR 2403
3TR 87839238817793825958744622233967761
10TR 0356637095
15TR 67843
30TR 41207
ĐB
775825
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
6,8,6 1
6 2 5
0,4 3 9,8,9
4 3
Chục Số Đơn vị
6,9,2 5 8
6 6 5,1,8,2,1,6
8,0 7 8
7,6,3,5 8 7,1
3,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: 3K3
100N 44
200N 255
400N 216658416938
1TR 7685
3TR 44825218410639308799089415795301518
10TR 7728256873
15TR 16247
30TR 64375
ĐB
333193
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0
4,4,4 1 8
8 2 5
9,5,7,9 3 8
4 4 4,1,1,1,7
Chục Số Đơn vị
5,8,2,7 5 5,3
6 6 6
4 7 3,5
3,1 8 5,2
9 9 3,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: 3K2
100N 66
200N 736
400N 737690366428
1TR 9892
3TR 17239325412865628064298772085669389
10TR 3838725253
15TR 17700
30TR 39491
ĐB
820234
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4,9 1
9 2 8
5 3 6,6,9,4
6,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,6,3
6,3,7,3,5,5 6 6,4
7,8 7 6,7
2 8 9,7
3,8 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: 3K1
100N 83
200N 995
400N 394944624139
1TR 8653
3TR 40919966118300981094814257793292835
10TR 2973414679
15TR 59004
30TR 92517
ĐB
412030
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/03/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,4
1 1 9,1,7
6,3 2 5
8,5 3 9,2,5,4,0
9,3,0 4 9
Chục Số Đơn vị
9,2,3 5 3
6 2
1 7 9
8 3
4,3,1,0,7 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755