Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 69
250N 506
500N 743431732284
1TR 6219
2,5TR 45379672983034927176823381376128811
5TR 8642275713
10TR 66730
40TR 08498
ĐB
680384
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
6,1 1 9,1,3
2 2 2
7,1 3 4,8,0
3,8,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5
0,7 6 9,1
7 3,9,6
9,3,9 8 4,4
6,1,7,4 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 99
250N 497
500N 412680635735
1TR 2710
2,5TR 30057126932479693550685634653173589
5TR 5803972198
10TR 47396
40TR 15548
ĐB
411316
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
3 1 0,6
2 6
6,9,6 3 5,1,9
4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
2,9,9,1 6 3,3
9,5 7
9,4 8 9
9,8,3 9 9,7,3,6,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 89
250N 623
500N 561138018714
1TR 8572
2,5TR 18680308309824288994899787761451532
5TR 4703288516
10TR 29439
40TR 06072
ĐB
072572
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 1
1,0 1 1,4,4,6
7,4,3,3,7,7 2 3
2 3 0,2,2,9
1,9,1 4 2
Chục Số Đơn vị
5
1 6
7 2,8,2,2
7 8 9,0
8,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 02/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 82
250N 963
500N 249458350352
1TR 6621
2,5TR 06067105190236147572135403879685141
5TR 3584426814
10TR 12412
40TR 83013
ĐB
884963
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,6,4 1 9,4,2,3
8,5,7,1 2 1
6,1,6 3 5
9,4,1 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
9 6 3,7,1,3
6 7 2
8 2
1 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 34
250N 420
500N 105143930206
1TR 2829
2,5TR 31679048008628752017309201127605598
5TR 2397480975
10TR 45633
40TR 03543
ĐB
606627
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,2 0 6,0
5 1 7
2 0,9,0,7
9,3,4 3 4,3
3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 1
0,7 6
8,1,2 7 9,6,4,5
9 8 7
2,7 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 17
250N 405
500N 704412575482
1TR 2922
2,5TR 75589335997029822631970127778992991
5TR 9289343533
10TR 09490
40TR 54071
ĐB
997274
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
3,9,7 1 7,2
8,2,1 2 2
9,3 3 1,3
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 7
6
1,5 7 1,4
9 8 2,9,9
8,9,8 9 9,8,1,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 25
250N 554
500N 405467903069
1TR 4915
2,5TR 90670257040782498621823686511930014
5TR 0202320320
10TR 68320
40TR 17125
ĐB
634690
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,2,2,9 0 4
2 1 5,9,4
2 5,4,1,3,0,0,5
2 3
5,5,0,2,1 4
Chục Số Đơn vị
2,1,2 5 4,4
6 9,8
7 0
6 8
6,1 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755