Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 78
250N 588
500N 591489240403
1TR 5902
2,5TR 57074262397181094659171343822285699
5TR 6462471994
10TR 52399
40TR 44828
ĐB
142954
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/01/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/01/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
1 4,0
0,2 2 4,2,4,8
0 3 9,4
1,2,7,3,2,9,5 4
Chục Số Đơn vị
5 9,4
6
7 8,4
7,8,2 8 8
3,5,9,9 9 9,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 89
250N 052
500N 966114996108
1TR 3544
2,5TR 30108206336293975521141567225757828
5TR 2517625620
10TR 78351
40TR 68470
ĐB
103791
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/01/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 8,8
6,2,5,9 1
5 2 1,8,0
3 3 3,9
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 2,6,7,1
5,7 6 1
5 7 6,0
0,0,2 8 9
8,9,3 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 80
250N 120
500N 377403395988
1TR 5948
2,5TR 69717887280836227136166436555062519
5TR 8274443600
10TR 09434
40TR 47687
ĐB
234196
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/01/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,2,5,0 0 0
1 7,9
6 2 0,8
4 3 9,6,4
7,4,3 4 8,3,4
Chục Số Đơn vị
5 0
3,9 6 2
1,8 7 4
8,4,2 8 0,8,7
3,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 70
250N 901
500N 533969165558
1TR 7835
2,5TR 61013714185461836026234629187934151
5TR 8302884272
10TR 97736
40TR 14712
ĐB
328464
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/01/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,5 1 6,3,8,8,2
6,7,1 2 6,8
1 3 9,5,6
6 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,1
1,2,3 6 2,4
7 0,9,2
5,1,1,2 8
3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 28/12/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 87
250N 251
500N 802766811295
1TR 9537
2,5TR 24470002584939243830124724174138392
5TR 8161251491
10TR 21806
40TR 67724
ĐB
293480
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/12/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/12/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3,8 0 6
5,8,4,9 1 2
9,7,9,1 2 7,4
3 7,0
2 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 1,8
0 6
8,2,3 7 0,2
5 8 7,1,0
9 5,2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 21/12/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 31
250N 208
500N 599308477614
1TR 7206
2,5TR 21590688854632946357640596849758583
5TR 4340409093
10TR 82651
40TR 09385
ĐB
917885
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/12/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/12/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,6,4
3,5 1 4
2 9
9,8,9 3 1
1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
8,8,8 5 7,9,1
0 6
4,5,9 7
0 8 5,3,5,5
2,5 9 3,0,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/12/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 16
250N 260
500N 868302016723
1TR 5503
2,5TR 56132013801341872247631767767634133
5TR 1042795790
10TR 39725
40TR 91391
ĐB
145340
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/12/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,8,9,4 0 1,3
0,9 1 6,8
3 2 3,7,5
8,2,0,3 3 2,3
4 7,0
Chục Số Đơn vị
2 5
1,7,7 6 0
4,2 7 6,6
1 8 3,0
9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755