Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 03/08/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 47
250N 293
500N 599059937767
1TR 0262
2,5TR 40779877178691110328458542948760601
5TR 3032255041
10TR 26384
40TR 67084
ĐB
261151
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/08/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/08/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 1
1,0,4,5 1 7,1
6,2 2 8,2
9,9 3
5,8,8 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 4,1
6 7,2
4,6,1,8 7 9
2 8 7,4,4
7 9 3,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 27/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 76
250N 994
500N 101722564092
1TR 9173
2,5TR 81348568720525140228538346366440135
5TR 3940713458
10TR 75310
40TR 38218
ĐB
634422
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/07/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
5 1 7,0,8
9,7,2 2 8,2
7 3 4,5
9,3,6 4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 6,1,8
7,5 6 4
1,0 7 6,3,2
4,2,5,1 8
9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 67
250N 295
500N 094438557334
1TR 9491
2,5TR 48527650149922377405933633068892221
5TR 3895659915
10TR 22601
40TR 22078
ĐB
374369
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/07/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
9,2,0 1 4,5
2 7,3,1
2,6 3 4
4,3,1 4 4
Chục Số Đơn vị
9,5,0,1 5 5,6
5 6 7,3,9
6,2 7 8
8,7 8 8
6 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 65
250N 729
500N 063224245480
1TR 2170
2,5TR 69416220475202491052476067722414517
5TR 5186308730
10TR 01396
40TR 42401
ĐB
871213
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/07/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/07/2020  
Chục Số Đơn vị
8,7,3 0 6,1
0 1 6,7,3
3,5 2 9,4,4,4
6,1 3 2,0
2,2,2 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 2
1,0,9 6 5,3
4,1 7 0
8 0
2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 52
250N 724
500N 328254834722
1TR 0321
2,5TR 16349613271009035527185212992938278
5TR 2895758646
10TR 36437
40TR 38743
ĐB
509906
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/07/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/07/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
2,2 1
5,8,2 2 4,2,1,7,7,1,9
8,4 3 7
2 4 9,6,3
Chục Số Đơn vị
5 2,7
4,0 6
2,2,5,3 7 8
7 8 2,3
4,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 17
250N 375
500N 070348158828
1TR 8370
2,5TR 42782955857731627970247413138228362
5TR 7797655384
10TR 64804
40TR 50394
ĐB
589406
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/06/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 3,4,6
4 1 7,5,6
8,8,6 2 8
0 3
8,0,9 4 1
Chục Số Đơn vị
7,1,8 5
1,7,0 6 2
1 7 5,0,0,6
2 8 2,5,2,4
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 73
250N 374
500N 755965010699
1TR 5908
2,5TR 54917866938869131244321202107481646
5TR 7510556631
10TR 29583
40TR 88577
ĐB
702100
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/06/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/06/2020  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 1,8,5,0
0,9,3 1 7
2 0
7,9,8 3 1
7,4,7 4 4,6
Chục Số Đơn vị
0 5 9
4 6
1,7 7 3,4,4,7
0 8 3
5,9 9 9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755