Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 17/02/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 96
250N 000
500N 300039485545
1TR 0194
2,5TR 41445191948405020029234297690858146
5TR 5676247911
10TR 36074
40TR 15356
ĐB
658149
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/02/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/02/2020  
Chục Số Đơn vị
0,0,5 0 0,0,8
1 1 1
6 2 9,9
3
9,9,7 4 8,5,5,6,9
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0,6
9,4,5 6 2
7 4
4,0 8
2,2,4 9 6,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 10/02/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 25
250N 101
500N 711799288852
1TR 6325
2,5TR 77130301717939811844549672744923225
5TR 4980268191
10TR 88382
40TR 63805
ĐB
986281
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/02/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,2,5
0,7,9,8 1 7
5,0,8 2 5,8,5,5
3 0
4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
2,2,2,0 5 2
6 7
1,6 7 1
2,9 8 2,1
4 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 03/02/2020
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 19
250N 330
500N 153585402270
1TR 4019
2,5TR 16015839553837785836550401563895041
5TR 6029195587
10TR 01391
40TR 28060
ĐB
810522
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/02/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3,4,7,4,6 0
4,9,9 1 9,9,5
2 2 2
3 0,5,6,8
4 0,0,1
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 5
3 6 0
7,8 7 0,7
3 8 7
1,1 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 27/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 70
250N 872
500N 208719075025
1TR 8206
2,5TR 51169749944631951630106002112801592
5TR 6763754058
10TR 11902
40TR 63677
ĐB
467901
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/01/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3,0 0 7,6,0,2,1
0 1 9
7,9,0 2 5,8
3 0,7
9 4
Chục Số Đơn vị
2 5 8
0 6 9
8,0,3,7 7 0,2,7
2,5 8 7
6,1 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 84
250N 384
500N 760247523585
1TR 4406
2,5TR 40124281001232206990787416473188971
5TR 9427657102
10TR 29179
40TR 67589
ĐB
029735
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/01/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 2,6,0,2
4,3,7 1
0,5,2,0 2 4,2
3 1,5
8,8,2 4 1
Chục Số Đơn vị
8,3 5 2
0,7 6
7 1,6,9
8 4,4,5,9
7,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 03
250N 614
500N 770999011735
1TR 3043
2,5TR 18590191864133817028450853412124277
5TR 1315307509
10TR 79341
40TR 42134
ĐB
060496
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/01/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,9,1,9
0,2,4 1 4
2 8,1
0,4,5 3 5,8,4
1,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3
8,9 6
7 7 7
3,2 8 6,5
0,0 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 93
250N 423
500N 061007834410
1TR 7307
2,5TR 32651884123900666241652450534425332
5TR 6711421218
10TR 86152
40TR 93524
ĐB
247502
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/01/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,6,2
5,4 1 0,0,2,4,8
1,3,5,0 2 3,4
9,2,8 3 2
4,1,2 4 1,5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 1,2
0 6
0 7
1 8 3
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755