Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 25
250N 458
500N 622712382564
1TR 5005
2,5TR 31687706536215380397715273349397951
5TR 1128720790
10TR 11344
40TR 52262
ĐB
434320
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 5
5 1
6 2 5,7,7,0
5,5,9 3 8
6,4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 8,3,3,1
6 4,2
2,8,9,2,8 7
5,3 8 7,7
9 7,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 14
250N 108
500N 323296030955
1TR 3623
2,5TR 13469962752522758506998654420208769
5TR 7695949698
10TR 06657
40TR 56977
ĐB
502579
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,3,6,2
1 4
3,0 2 3,7
0,2 3 2
1 4
Chục Số Đơn vị
5,7,6 5 5,9,7
0 6 9,5,9
2,5,7 7 5,7,9
0,9 8
6,6,5,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 28/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 48
250N 742
500N 214565220057
1TR 1200
2,5TR 40494371081053034474783465674789182
5TR 5667152038
10TR 84584
40TR 14997
ĐB
941612
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,8
7 1 2
4,2,8,1 2 2
3 0,8
9,7,8 4 8,2,5,6,7
Chục Số Đơn vị
4 5 7
4 6
5,4,9 7 4,1
4,0,3 8 2,4
9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 21/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 21
250N 517
500N 539731832849
1TR 9641
2,5TR 82138120763830488981338975731171479
5TR 8664951545
10TR 09612
40TR 29697
ĐB
967790
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
2,4,8,1 1 7,1,2
1 2 1
8 3 8
0 4 9,1,9,5
Chục Số Đơn vị
4 5
7 6
1,9,9,9 7 6,9
3 8 3,1
4,7,4 9 7,7,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 54
250N 658
500N 468247866085
1TR 6966
2,5TR 40721849596003276800635213430838250
5TR 9545468273
10TR 01430
40TR 27684
ĐB
032094
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,5,3 0 0,8
2,2 1
8,3 2 1,1
7 3 2,0
5,5,8,9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,8,9,0,4
8,6 6 6
7 3
5,0 8 2,6,5,4
5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 07/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 81
250N 469
500N 864601324455
1TR 5983
2,5TR 32598963833382627619626334546983581
5TR 4272972836
10TR 73298
40TR 64076
ĐB
087343
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8,8 1 9
3 2 6,9
8,8,3,4 3 2,3,6
4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4,2,3,7 6 9,9
7 6
9,9 8 1,3,3,1
6,1,6,2 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 31/12/2018
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 56
250N 870
500N 322035343692
1TR 5138
2,5TR 71229556416861025184875683608374269
5TR 5171055450
10TR 23646
40TR 03499
ĐB
513219
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2,1,1,5 0
4 1 0,0,9
9 2 0,9
8 3 4,8
3,8 4 1,6
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,4 6 8,9
7 0
3,6 8 4,3
2,6,9,1 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755