Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 17
250N 946
500N 298563406119
1TR 7231
2,5TR 98129765943609052224908160707013448
5TR 7390073210
10TR 55294
40TR 04299
ĐB
578805
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/07/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9,7,0,1 0 0,5
3 1 7,9,6,0
2 9,4
3 1
9,2,9 4 6,0,8
Chục Số Đơn vị
8,0 5
4,1 6
1 7 0
4 8 5
1,2,9 9 4,0,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 08/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 87
250N 870
500N 358808897833
1TR 0149
2,5TR 89056548187768149723064813749942064
5TR 2681878631
10TR 40553
40TR 28911
ĐB
783804
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/07/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
8,8,3,1 1 8,8,1
2 3
3,2,5 3 3,1
6,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,3
5 6 4
8 7 0
8,1,1 8 7,8,9,1,1
8,4,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 01/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 62
250N 220
500N 523606707444
1TR 7804
2,5TR 95793057688163656447597279948664191
5TR 9303674611
10TR 67656
40TR 79917
ĐB
547501
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/07/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 4,1
9,1,0 1 1,7
6 2 0,7
9 3 6,6,6
4,0 4 4,7
Chục Số Đơn vị
5 6
3,3,8,3,5 6 2,8
4,2,1 7 0
6 8 6
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 24/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 47
250N 793
500N 191701459543
1TR 4010
2,5TR 43164753739374935260408871161571339
5TR 4403915376
10TR 71867
40TR 05037
ĐB
971585
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/06/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0
1 7,0,5
2
9,4,7 3 9,9,7
6 4 7,5,3,9
Chục Số Đơn vị
4,1,8 5
7 6 4,0,7
4,1,8,6,3 7 3,6
8 7,5
4,3,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 17/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 62
250N 584
500N 834114220226
1TR 3037
2,5TR 85666273749362050035885275054591865
5TR 6856897369
10TR 01317
40TR 80534
ĐB
070963
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/06/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
4 1 7
6,2 2 2,6,0,7
6 3 7,5,4
8,7,3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
3,4,6 5
2,6 6 2,6,5,8,9,3
3,2,1 7 4
6 8 4
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 10/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: TTH
100N 50
250N 292
500N 405137771329
1TR 2200
2,5TR 23521600589310632413006463816360075
5TR 3839372197
10TR 77517
40TR 12114
ĐB
268217
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/06/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 0,6
5,2 1 3,7,4,7
9 2 9,1
1,6,9 3
1 4 6
Chục Số Đơn vị
7 5 0,1,8
0,4 6 3
7,9,1,1 7 7,5
5 8
2 9 2,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 03/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N
250N
500N
1TR
2,5TR
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/06/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755