Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 70
250N 752
500N 301340864063
1TR 7389
2,5TR 53544856927235598587709636475071274
5TR 0710787710
10TR 94924
40TR 65869
ĐB
054991
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,5,1 0 7
9 1 3,0
5,9 2 4
1,6,6 3
4,7,2 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,0
8 6 3,3,9
8,0 7 0,4
8 6,9,7
8,6 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 55
250N 407
500N 429741848988
1TR 7379
2,5TR 98980813577027288941429745616531277
5TR 3983747361
10TR 87666
40TR 84587
ĐB
941762
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
4,6 1
7,6 2
3 7
8,7 4 1
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,7
6 6 5,1,6,2
0,9,5,7,3,8 7 9,2,4,7
8 8 4,8,0,7
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 99
250N 276
500N 758620267012
1TR 2105
2,5TR 16852863996315563208711696555280855
5TR 5296482007
10TR 94928
40TR 34087
ĐB
643466
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8,7
1 2
1,5,5 2 6,8
3
6 4
Chục Số Đơn vị
0,5,5 5 2,5,2,5
7,8,2,6 6 9,4,6
0,8 7 6
0,2 8 6,7
9,9,6 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 03
250N 833
500N 310966493232
1TR 0003
2,5TR 87122444172755537153958967458817115
5TR 5860768578
10TR 02619
40TR 00306
ĐB
983217
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,3,7,6
1 7,5,9,7
3,2 2 2
0,3,0,5 3 3,2
4 9
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,3
9,0 6
1,0,1 7 8
8,7 8 8
0,4,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 57
250N 517
500N 172964760428
1TR 4909
2,5TR 34882558762978182609027529218225217
5TR 9684591923
10TR 43752
40TR 74319
ĐB
421244
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
8 1 7,7,9
8,5,8,5 2 9,8,3
2 3
4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,2
7,7 6
5,1,1 7 6,6
2 8 2,1,2
2,0,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 13
250N 292
500N 694664006351
1TR 7922
2,5TR 47148799994921322807480469379930152
5TR 9421358888
10TR 51304
40TR 75688
ĐB
208358
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
5 1 3,3,3
9,2,5 2 2
1,1,1 3
0 4 6,8,6
Chục Số Đơn vị
5 1,2,8
4,4 6
0 7
4,8,8,5 8 8,8
9,9 9 2,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 21
250N 917
500N 042987046880
1TR 1827
2,5TR 78391571517520926176165166956548859
5TR 9806521526
10TR 09657
40TR 87671
ĐB
727772
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9
2,9,5,7 1 7,6
7 2 1,9,7,6
3
0 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 1,9,7
7,1,2 6 5,5
1,2,5 7 6,1,2
8 0
2,0,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755