Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/09/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 88
250N 235
500N 020664287838
1TR 2682
2,5TR 38638585186047496918144089404611840
5TR 2416060454
10TR 93726
40TR 29452
ĐB
144734
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/09/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/09/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 6,8
1 8,8
8,5 2 8,6
3 5,8,8,4
7,5,3 4 6,0
Chục Số Đơn vị
3 5 4,2
0,4,2 6 0
7 4
8,2,3,3,1,1,0 8 8,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/09/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 07
250N 988
500N 654416860713
1TR 5691
2,5TR 69188700202995271761928992589592801
5TR 3003554363
10TR 12985
40TR 90114
ĐB
979227
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/09/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/09/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,1
9,6,0 1 3,4
5 2 0,7
1,6 3 5
4,1 4 4
Chục Số Đơn vị
9,3,8 5 2
8 6 1,3
0,2 7
8,8 8 8,6,8,5
9 9 1,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 02/09/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 11
250N 455
500N 465286792334
1TR 4461
2,5TR 90817540503667142326008805250841296
5TR 7893076245
10TR 32201
40TR 33861
ĐB
699103
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/09/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/09/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8,3 0 8,1,3
1,6,7,0,6 1 1,7
5 2 6
0 3 4,0
3 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,2,0
2,9 6 1,1
1 7 9,1
0 8 0
7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/08/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 69
250N 439
500N 037841132578
1TR 9426
2,5TR 99389104398070310067086765819647908
5TR 1589309122
10TR 70821
40TR 88150
ĐB
515487
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/08/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/08/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8
2 1 3
2 2 6,2,1
1,0,9 3 9,9
4
Chục Số Đơn vị
5 0
2,7,9 6 9,7
6,8 7 8,8,6
7,7,0 8 9,7
6,3,8,3 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/08/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 13
250N 664
500N 103649399457
1TR 8895
2,5TR 89940958526680682980827122455694807
5TR 4935499349
10TR 67954
40TR 59784
ĐB
216755
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/08/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 6,7
1 3,2
5,1 2
1 3 6,9
6,5,5,8 4 0,9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 7,2,6,4,4,5
3,0,5 6 4
5,0 7
8 0,4
3,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/08/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 03
250N 075
500N 046589229385
1TR 5414
2,5TR 68436231966826596917835352297072818
5TR 7225101649
10TR 07692
40TR 66415
ĐB
216746
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/08/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/08/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
5 1 4,7,8,5
2,9 2 2
0 3 6,5
1 4 9,6
Chục Số Đơn vị
7,6,8,6,3,1 5 1
3,9,4 6 5,5
1 7 5,0
1 8 5
4 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/08/2019
Thứ Hai
Loại vé: XSTTH
100N 48
250N 077
500N 319430569005
1TR 3943
2,5TR 91374959198352012158852737692896822
5TR 3381795313
10TR 53769
40TR 05015
ĐB
083164
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/08/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/08/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
1 9,7,3,5
2 2 0,8,2
4,7,1 3
9,7,6 4 8,3
Chục Số Đơn vị
0,1 5 6,8
5 6 9,4
7,1 7 7,4,3
4,5,2 8
1,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755