Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/06/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 29
250N 768
500N 295469710874
1TR 3690
2,5TR 49094905934383903503460699235154539
5TR 5456128182
10TR 66542
40TR 57629
ĐB
386370
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3
7,5,6 1
8,4 2 9,9
9,0 3 9,9
5,7,9 4 2
Chục Số Đơn vị
5 4,1
6 8,9,1
7 1,4,0
6 8 2
2,3,6,3,2 9 0,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 29
250N 261
500N 668609713355
1TR 4652
2,5TR 52074189883262081802282671024827336
5TR 0380550513
10TR 12210
40TR 95785
ĐB
753212
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 2,5
6,7 1 3,0,2
5,0,1 2 9,0
1 3 6
7 4 8
Chục Số Đơn vị
5,0,8 5 5,2
8,3 6 1,7
6 7 1,4
8,4 8 6,8,5
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 94
250N 668
500N 410627530889
1TR 7770
2,5TR 44778676930845225183757663474196929
5TR 3646435930
10TR 69822
40TR 11207
ĐB
838784
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 6,7
4 1
5,2 2 9,2
5,9,8 3 0
9,6,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5 3,2
0,6 6 8,6,4
0 7 0,8
6,7 8 9,3,4
8,2 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 27
250N 105
500N 999885333437
1TR 2331
2,5TR 67759926406384460587291670804590415
5TR 7435733155
10TR 09348
40TR 91838
ĐB
331454
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
3 1 5
2 7
3 3 3,7,1,8
4,5 4 0,4,5,8
Chục Số Đơn vị
0,4,1,5 5 9,7,5,4
6 7
2,3,8,6,5 7
9,4,3 8 7
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 08/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 67
250N 754
500N 394111760791
1TR 1006
2,5TR 91830793925215962772959221268374762
5TR 3410305754
10TR 67839
40TR 33711
ĐB
880883
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,3
4,9,1 1 1
9,7,2,6 2 2
8,0,8 3 0,9
5,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,9,4
7,0 6 7,2
6 7 6,2
8 3,3
5,3 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 01/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 87
250N 398
500N 209458232840
1TR 6456
2,5TR 23924483733739402726280556153441744
5TR 3437514942
10TR 24550
40TR 93683
ĐB
241733
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4,5 0
1
4 2 3,4,6
2,7,8,3 3 4,3
9,2,9,3,4 4 0,4,2
Chục Số Đơn vị
5,7 5 6,5,0
5,2 6
8 7 3,5
9 8 7,3
9 8,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 24/04/2023
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 23
250N 736
500N 549011364990
1TR 2641
2,5TR 27452635860642308701105656793799970
5TR 8613097927
10TR 78169
40TR 80186
ĐB
871617
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,7,3 0 1
4,0 1 7
5 2 3,3,7
2,2 3 6,6,7,0
4 1
Chục Số Đơn vị
6 5 2
3,3,8,8 6 5,9
3,2,1 7 0
8 6,6
6 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755