Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 03
250N 614
500N 770999011735
1TR 3043
2,5TR 18590191864133817028450853412124277
5TR 1315307509
10TR 79341
40TR 42134
ĐB
060496
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/01/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,9,1,9
0,2,4 1 4
2 8,1
0,4,5 3 5,8,4
1,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3
8,9 6
7 7 7
3,2 8 6,5
0,0 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 93
250N 423
500N 061007834410
1TR 7307
2,5TR 32651884123900666241652450534425332
5TR 6711421218
10TR 86152
40TR 93524
ĐB
247502
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/01/2020
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,6,2
5,4 1 0,0,2,4,8
1,3,5,0 2 3,4
9,2,8 3 2
4,1,2 4 1,5,4
Chục Số Đơn vị
4 5 1,2
0 6
0 7
1 8 3
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 30/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 01
250N 993
500N 410389005232
1TR 5523
2,5TR 03575498114595470236483409230560059
5TR 0930792129
10TR 92618
40TR 66650
ĐB
269193
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/12/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,5 0 1,3,0,5,7
0,1 1 1,8
3 2 3,9
9,0,2,9 3 2,6
5 4 0
Chục Số Đơn vị
7,0 5 4,9,0
3 6
0 7 5
1 8
5,2 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 00
250N 674
500N 210221317680
1TR 6389
2,5TR 83256666757092897237805836783282281
5TR 7203382661
10TR 06245
40TR 07348
ĐB
878512
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/12/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,2
3,8,6 1 2
0,3,1 2 8
8,3 3 1,7,2,3
7 4 5,8
Chục Số Đơn vị
7,4 5 6
5 6 1
3 7 4,5
2,4 8 0,9,3,1
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 89
250N 141
500N 031318768259
1TR 6944
2,5TR 93545215808846876571191114646384393
5TR 9296302912
10TR 22040
40TR 45105
ĐB
100822
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/12/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 5
4,7,1 1 3,1,2
1,2 2 2
1,6,9,6 3
4 4 1,4,5,0
Chục Số Đơn vị
4,0 5 9
7 6 8,3,3
7 6,1
6 8 9,0
8,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 87
250N 694
500N 482166686688
1TR 2403
2,5TR 63566634793821046828569038570242486
5TR 9656372713
10TR 91127
40TR 82608
ĐB
250770
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/12/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 3,3,2,8
2 1 0,3
0 2 1,8,7
0,0,6,1 3
9 4
Chục Số Đơn vị
5
6,8 6 8,6,3
8,2 7 9,0
6,8,2,0 8 7,8,6
7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 02/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: STT
100N 29
250N 173
500N 644822518462
1TR 3005
2,5TR 86921477123547889255996408257494095
5TR 2759818917
10TR 56817
40TR 05402
ĐB
177256
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/12/2019
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,2
5,2 1 2,7,7
6,1,0 2 9,1
7 3
7 4 8,0
Chục Số Đơn vị
0,5,9 5 1,5,6
5 6 2
1,1 7 3,8,4
4,7,9 8
2 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755