Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 22
250N 304
500N 759511200392
1TR 3128
2,5TR 90112791236728997825042175532287223
5TR 2792407242
10TR 16563
40TR 18373
ĐB
622726
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
1 2,7
2,9,1,2,4 2 2,0,8,3,5,2,3,4,6
2,2,6,7 3
0,2 4 2
Chục Số Đơn vị
9,2 5
2 6 3
1 7 3
2 8 9
8 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 07
250N 687
500N 602505887640
1TR 9536
2,5TR 53243131575191164784402753262195348
5TR 3472806822
10TR 75309
40TR 53085
ĐB
644064
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,9
1,2 1 1
2 2 5,1,8,2
4 3 6
8,6 4 0,3,8
Chục Số Đơn vị
2,7,8 5 7
3 6 4
0,8,5 7 5
8,4,2 8 7,8,4,5
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 53
250N 797
500N 381023769287
1TR 1401
2,5TR 19868995858910789315644594912507534
5TR 4642840847
10TR 19225
40TR 18279
ĐB
172629
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,7
0 1 0,5
2 5,8,5,9
5 3 4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
8,1,2,2 5 3,9
7 6 8
9,8,0,4 7 6,9
6,2 8 7,5
5,7,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 52
250N 579
500N 300302457955
1TR 3946
2,5TR 83155873381853251951253823199495077
5TR 1742210760
10TR 06824
40TR 45348
ĐB
934122
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/10/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
5 1
5,3,8,2,2 2 2,4,2
0 3 8,2
9,2 4 5,6,8
Chục Số Đơn vị
4,5,5 5 2,5,5,1
4 6 0
7 7 9,7
3,4 8 2
7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 27/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 56
250N 781
500N 344887972209
1TR 6758
2,5TR 82916840234621707864154018230665528
5TR 2669438730
10TR 49593
40TR 23014
ĐB
968629
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,1,6
8,0 1 6,7,4
2 3,8,9
2,9 3 0
6,9,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,1,0 6 4
9,1 7
4,5,2 8 1
0,2 9 7,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 99
250N 149
500N 098404644275
1TR 5869
2,5TR 65383830458459130730177380073563317
5TR 3862235684
10TR 53683
40TR 33316
ĐB
920143
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0
9 1 7,6
2 2 2
8,8,4 3 0,8,5
8,6,8 4 9,5,3
Chục Số Đơn vị
7,4,3 5
1 6 4,9
1 7 5
3 8 4,3,4,3
9,4,6 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 73
250N 543
500N 298620688493
1TR 9097
2,5TR 59835915728991638637618010405114947
5TR 7134028694
10TR 59630
40TR 25510
ĐB
825912
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/09/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 1
0,5 1 6,0,2
7,1 2
7,4,9 3 5,7,0
9 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
8,1 6 8
9,3,4 7 3,2
6 8 6
9 3,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755