Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Bình Định - 21/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 92
250N 049
500N 975792753942
1TR 7006
2,5TR 05090333103998976359680712564552019
5TR 1479440270
10TR 83402
40TR 70786
ĐB
644681
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/10/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9,1,7 0 6,2
7,8 1 0,9
9,4,0 2
3
9 4 9,2,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 7,9
0,8 6
5 7 5,1,0
8 9,6,1
4,8,5,1 9 2,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 14/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 02
250N 246
500N 816116121851
1TR 4015
2,5TR 32579858375758277187944068980932060
5TR 3826372005
10TR 04305
40TR 40040
ĐB
818417
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/10/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,6,9,5,5
6,5 1 2,5,7
0,1,8 2
6 3 7
4 6,0
Chục Số Đơn vị
1,0,0 5 1
4,0 6 1,0,3
3,8,1 7 9
8 2,7
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 40
250N 459
500N 109614048371
1TR 5504
2,5TR 44254743750732569399915416250255157
5TR 2655436026
10TR 60932
40TR 78670
ĐB
966475
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/10/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 4,4,2
7,4 1
0,3 2 5,6
3 2
0,0,5,5 4 0,1
Chục Số Đơn vị
7,2,7 5 9,4,7,4
9,2 6
5 7 1,5,0,5
8
5,9 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 30/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 48
250N 596
500N 956355950925
1TR 6624
2,5TR 11944387658072238956205644136038616
5TR 6958204233
10TR 35222
40TR 00849
ĐB
100908
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/09/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
1 6
2,8,2 2 5,4,2,2
6,3 3 3
2,4,6 4 8,4,9
Chục Số Đơn vị
9,2,6 5 6
9,5,1 6 3,5,4,0
7
4,0 8 2
4 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 23/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 18
250N 812
500N 484649057292
1TR 0415
2,5TR 94179860901866979916083957888269377
5TR 6556462376
10TR 39074
40TR 81862
ĐB
254244
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/09/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
1 8,2,5,6
1,9,8,6 2
3
6,7,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
0,1,9 5
4,1,7 6 9,4,2
7 7 9,7,6,4
1 8 2
7,6 9 2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 16/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 83
250N 540
500N 486446110947
1TR 4951
2,5TR 39067764950695602483159021512549422
5TR 2433204670
10TR 22312
40TR 12501
ĐB
817551
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/09/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 2,1
1,5,0,5 1 1,2
0,2,3,1 2 5,2
8,8 3 2
6 4 0,7
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1,6,1
5 6 4,7
4,6 7 0
8 3,3
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 09/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 98
250N 459
500N 606014049559
1TR 8992
2,5TR 54616575661773120805462964384311632
5TR 4222774943
10TR 36815
40TR 06796
ĐB
869657
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/09/2021
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,5
3 1 6,5
9,3 2 7
4,4 3 1,2
0 4 3,3
Chục Số Đơn vị
0,1 5 9,9,7
1,6,9,9 6 0,6
2,5 7
9 8
5,5 9 8,2,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755