Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Bình Định - 12/09/2019
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 88
250N 595
500N 189989615778
1TR 5703
2,5TR 35417771647737820817061599224718230
5TR 2017586522
10TR 60780
40TR 90648
ĐB
952133
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/09/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 3
6 1 7,7
2 2 2
0,3 3 0,3
6 4 7,8
Chục Số Đơn vị
9,7 5 9
6 1,4
1,1,4 7 8,8,5
8,7,7,4 8 8,0
9,5 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 05/09/2019
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 12
250N 326
500N 875899317943
1TR 2460
2,5TR 35346305986364762198707716534925392
5TR 3503823862
10TR 01017
40TR 71726
ĐB
208779
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/09/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/09/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
3,7 1 2,7
1,9,6 2 6,6
4 3 1,8
4 3,6,7,9
Chục Số Đơn vị
5 8
2,4,2 6 0,2
4,1 7 1,9
5,9,9,3 8
4,7 9 8,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 29/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N 77
250N 841
500N 899081672718
1TR 8902
2,5TR 53826121201489502461467806561593904
5TR 4022802712
10TR 02811
40TR 93264
ĐB
866685
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 29/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,8 0 2,4
4,6,1 1 8,5,2,1
0,1 2 6,0,8
3
0,6 4 1
Chục Số Đơn vị
9,1,8 5
2 6 7,1,4
7,6 7 7
1,2 8 0,5
9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 22/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N 11
250N 606
500N 815020861986
1TR 0038
2,5TR 51793199719940579634315100334185568
5TR 6369082297
10TR 74096
40TR 40601
ĐB
685486
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 22/08/2019  
Chục Số Đơn vị
5,1,9 0 6,5,1
1,7,4,0 1 1,0
2
9 3 8,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 0
0,8,8,9,8 6 8
9 7 1
3,6 8 6,6,6
9 3,0,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 15/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N 71
250N 895
500N 225777443501
1TR 3948
2,5TR 70320038098525825357462385537509410
5TR 1643096472
10TR 68243
40TR 10793
ĐB
504382
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 15/08/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1,3 0 1,9
7,0 1 0
7,8 2 0
4,9 3 8,0
4 4 4,8,3
Chục Số Đơn vị
9,7 5 7,8,7
6
5,5 7 1,5,2
4,5,3 8 2
0 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 08/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N 27
250N 273
500N 100892555426
1TR 7179
2,5TR 26153548292637263799714623937218596
5TR 9268056241
10TR 97543
40TR 09108
ĐB
872959
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 08/08/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,8
4 1
7,6,7 2 7,6,9
7,5,4 3
4 1,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,9
2,9 6 2
2 7 3,9,2,2
0,0 8 0
7,2,9,5 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 01/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N 10
250N 694
500N 057492007408
1TR 4525
2,5TR 94150458626610460101680423441666460
5TR 4648067210
10TR 91874
40TR 66630
ĐB
931153
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/08/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,5,6,8,1,3 0 0,8,4,1
0 1 0,6,0
6,4 2 5
5 3 0
9,7,0,7 4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 0,3
1 6 2,0
7 4,4
0 8 0
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755