Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Bình Định - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 24
250N 641
500N 624060919988
1TR 2159
2,5TR 08414066451223266416624260259685536
5TR 8536398265
10TR 80658
40TR 57704
ĐB
020527
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,9 1 4,6
3 2 4,6,7
6 3 2,6
2,1,0 4 1,0,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9,8
1,2,9,3 6 3,5
2 7
8,5 8 8
5 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 03
250N 099
500N 477942762085
1TR 9746
2,5TR 64917095994229947136812875685144082
5TR 8155768275
10TR 97973
40TR 49144
ĐB
827710
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
5 1 7,0
8 2
0,7 3 6
4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
8,7 5 1,7
7,4,3 6
1,8,5 7 9,6,5,3
8 5,7,2
9,7,9,9 9 9,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 50
250N 020
500N 096558129520
1TR 3097
2,5TR 01109536942660545174319370430376804
5TR 7678601856
10TR 87882
40TR 84616
ĐB
279026
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,2,2 0 9,5,3,4
1 2,6
1,8 2 0,0,6
0 3 7
9,7,0 4
Chục Số Đơn vị
6,0 5 0,6
8,5,1,2 6 5
9,3 7 4
8 6,2
0 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 66
250N 761
500N 566100940157
1TR 9278
2,5TR 43685754271674784024793047816719465
5TR 3013062307
10TR 87489
40TR 33111
ĐB
761628
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,7
6,6,1 1 1
2 7,4,8
3 0
9,2,0 4 7
Chục Số Đơn vị
8,6 5 7
6 6 6,1,1,7,5
5,2,4,6,0 7 8
7,2 8 5,9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 53
250N 537
500N 735400846671
1TR 1702
2,5TR 90135719525993588817842081660199152
5TR 8358400760
10TR 20161
40TR 29921
ĐB
143785
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,8,1
7,0,6,2 1 7
0,5,5 2 1
5 3 7,5,5
5,8,8 4
Chục Số Đơn vị
3,3,8 5 3,4,2,2
6 0,1
3,1 7 1
0 8 4,4,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 05
250N 571
500N 476641722480
1TR 1861
2,5TR 52019
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
7,6 1 9
7 2
3
4
Chục Số Đơn vị
0 5
6 6 6,1
7 1,2
8 0
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 05/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 17
250N 892
500N 996595483544
1TR 6404
2,5TR 05175601155789789763538072390609808
5TR 8341686188
10TR 32865
40TR 92758
ĐB
288354
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4,7,6,8
1 7,5,6
9 2
6 3
4,0,5 4 8,4
Chục Số Đơn vị
6,7,1,6 5 8,4
0,1 6 5,3,5
1,9,0 7 5
4,0,8,5 8 8
9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755