Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Bình Định - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 23
250N 108
500N 405571211913
1TR 5457
2,5TR 34008537683629508715396194656696627
5TR 5218696993
10TR 00506
40TR 09880
ĐB
050702
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,8,6,2
2 1 3,5,9
0 2 3,1,7
2,1,9 3
4
Chục Số Đơn vị
5,9,1 5 5,7
6,8,0 6 8,6
5,2 7
0,0,6 8 6,0
1 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 60
250N 075
500N 137407436645
1TR 4730
2,5TR 42668571129574693209127970825219268
5TR 8206885150
10TR 79779
40TR 61180
ĐB
993623
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,5,8 0 9
1 2
1,5 2 3
4,2 3 0
7 4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
7,4 5 2,0
4 6 0,8,8,8
9 7 5,4,9
6,6,6 8 0
0,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 05/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 06
250N 527
500N 868417147397
1TR 1525
2,5TR 09268351897460756300620212348330545
5TR 5842104233
10TR 12118
40TR 35280
ĐB
040287
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 6,7,0
2,2 1 4,8
2 7,5,1,1
8,3 3 3
8,1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4 5
0 6 8
2,9,0,8 7
6,1 8 4,9,3,0,7
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 28/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 39
250N 444
500N 502775350922
1TR 0622
2,5TR 30501408307959252653272505390987926
5TR 3181727556
10TR 18429
40TR 40354
ĐB
588617
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 1,9
0 1 7,7
2,2,9 2 7,2,2,6,9
5 3 9,5,0
4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3,0,6,4
2,5 6
2,1,1 7
8
3,0,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 21/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 70
250N 880
500N 128223433664
1TR 0398
2,5TR 33872215870830044095975135853588351
5TR 6849530843
10TR 47574
40TR 58765
ĐB
841832
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,0 0 0
5 1 3
8,7,3 2
4,1,4 3 5,2
6,7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
9,3,9,6 5 1
6 4,5
8 7 0,2,4
9 8 0,2,7
9 8,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 14/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 10
250N 457
500N 474194062913
1TR 5938
2,5TR 30109283479907568767400772205612122
5TR 5645757260
10TR 61357
40TR 08461
ĐB
514084
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 6,9
4,6 1 0,3
2 2 2
1 3 8
8 4 1,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7,6,7,7
0,5 6 7,0,1
5,4,6,7,5,5 7 5,7
3 8 4
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 92
250N 151
500N 532975565305
1TR 3137
2,5TR 64042361536979970084033023849797718
5TR 0755037855
10TR 13130
40TR 04193
ĐB
721744
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 5,2
5 1 8
9,4,0 2 9
5,9 3 7,0
8,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 1,6,3,0,5
5 6
3,9 7
1 8 4
2,9 9 2,9,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755