Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Bình Định - 26/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 82
250N 265
500N 583498248405
1TR 7654
2,5TR 46792248958940958882235117806072020
5TR 6557295160
10TR 95247
40TR 08844
ĐB
127054
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6,2,6 0 5,9
1 1 1
8,9,8,7 2 4,0
3 4
3,2,5,4,5 4 7,4
Chục Số Đơn vị
6,0,9 5 4,4
6 5,0,0
4 7 2
8 2,2
0 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 19/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 29
250N 581
500N 228474076811
1TR 0800
2,5TR 47317947608224908653636124640260335
5TR 7036531977
10TR 10311
40TR 80109
ĐB
668277
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 7,0,2,9
8,1,1 1 1,7,2,1
1,0 2 9
5 3 5
8 4 9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3
6 0,5
0,1,7,7 7 7,7
8 1,4
2,4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 12/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 64
250N 264
500N 707383624333
1TR 3798
2,5TR 32813390748381086388306793317688481
5TR 0566245653
10TR 92201
40TR 47885
ĐB
516004
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/03/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4
8,0 1 3,0
6,6 2
7,3,1,5 3 3
6,6,7,0 4
Chục Số Đơn vị
8 5 3
7 6 4,4,2,2
7 3,4,9,6
9,8 8 8,1,5
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 05/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 34
250N 637
500N 921955064838
1TR 9498
2,5TR 73062461919863012214567602399102568
5TR 9180981025
10TR 35048
40TR 57363
ĐB
756935
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 05/03/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 6,9
9,9 1 9,4
6 2 5
6 3 4,7,8,0,5
3,1 4 8
Chục Số Đơn vị
2,3 5
0 6 2,0,8,3
3 7
3,9,6,4 8
1,0 9 8,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 14
250N 884
500N 103580321925
1TR 6353
2,5TR 14150268475352380707594457102485439
5TR 6983304158
10TR 16138
40TR 57809
ĐB
707716
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/02/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,9
1 4,6
3 2 5,3,4
5,2,3 3 5,2,9,3,8
1,8,2 4 7,5
Chục Số Đơn vị
3,2,4 5 3,0,8
1 6
4,0 7
5,3 8 4
3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 20/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 51
250N 838
500N 560949642527
1TR 1220
2,5TR 01938512342712640417017034206397381
5TR 0061028240
10TR 93659
40TR 78186
ĐB
626262
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/02/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1,4 0 9,3
5,8 1 7,0
6 2 7,0,6
0,6 3 8,8,4
6,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 1,9
2,8 6 4,3,2
2,1 7
3,3 8 1,6
0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 13/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 92
250N 986
500N 052495597934
1TR 6870
2,5TR 24873907950560744292841341336016600
5TR 4729874668
10TR 73401
40TR 92746
ĐB
388470
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7,6,0,7 0 7,0,1
0 1
9,9 2 4
7 3 4,4
2,3,3 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 9
8,4 6 0,8
0 7 0,3,0
9,6 8 6
5 9 2,5,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755