Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Bình Định - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 93
250N 165
500N 511109996600
1TR 0486
2,5TR 35937888098643088192268325479995445
5TR 4999793135
10TR 67013
40TR 02097
ĐB
476988
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,9
1 1 1,3
9,3 2
9,1 3 7,0,2,5
4 5
Chục Số Đơn vị
6,4,3 5
8 6 5
3,9,9 7
8 8 6,8
9,0,9 9 3,9,2,9,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 86
250N 454
500N 132662250252
1TR 2499
2,5TR 74102850128152770443586250774366633
5TR 1430614935
10TR 43608
40TR 99302
ĐB
724469
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,6,8,2
1 2
5,0,1,0 2 6,5,7,5
4,4,3 3 3,5
5 4 3,3
Chục Số Đơn vị
2,2,3 5 4,2
8,2,0 6 9
2 7
0 8 6
9,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 67
250N 968
500N 174778432595
1TR 1780
2,5TR 26818525761463313408139685049398806
5TR 8022584615
10TR 74353
40TR 99035
ĐB
384244
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6
1 8,5
2 5
4,3,9,5 3 3,5
4 4 7,3,4
Chục Số Đơn vị
9,2,1,3 5 3
7,0 6 7,8,8
6,4 7 6
6,1,0,6 8 0
9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 24/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 86
250N 486
500N 470632461805
1TR 5067
2,5TR 89157511404962696063290014928184119
5TR 0316224216
10TR 88133
40TR 59908
ĐB
507274
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,5,1,8
0,8 1 9,6
6 2 6
6,3 3 3
7 4 6,0
Chục Số Đơn vị
0 5 7
8,8,0,4,2,1 6 7,3,2
6,5 7 4
0 8 6,6,1
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 17/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 04
250N 296
500N 807825260449
1TR 9070
2,5TR 82639833095381398308517055463553215
5TR 2898121143
10TR 06286
40TR 18435
ĐB
369671
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,9,8,5
8,7 1 3,5
2 6
1,4 3 9,5,5
0 4 9,3
Chục Số Đơn vị
0,3,1,3 5
9,2,8 6
7 8,0,1
7,0 8 1,6
4,3,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 10/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 02
250N 045
500N 721648398630
1TR 1667
2,5TR 50615978737327697335846684019846129
5TR 0886333802
10TR 05072
40TR 52767
ĐB
018863
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,2
1 6,5
0,0,7 2 9
7,6,6 3 9,0,5
4 5
Chục Số Đơn vị
4,1,3 5
1,7 6 7,8,3,7,3
6,6 7 3,6,2
6,9 8
3,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 03/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 83
250N 897
500N 293104875951
1TR 9951
2,5TR 60308591501916656858894416723480822
5TR 5426486570
10TR 40202
40TR 58977
ĐB
464474
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8,2
3,5,5,4 1
2,0 2 2
8 3 1,4
3,6,7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,1,0,8
6 6 6,4
9,8,7 7 0,7,4
0,5 8 3,7
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755