Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Bình Định - 18/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 37
250N 275
500N 454457659532
1TR 5339
2,5TR 53061839244421048034628051783898161
5TR 3117098705
10TR 10441
40TR 85112
ĐB
214214
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 5,5
6,6,4 1 0,2,4
3,1 2 4
3 7,2,9,4,8
4,2,3,1 4 4,1
Chục Số Đơn vị
7,6,0,0 5
6 5,1,1
3 7 5,0
3 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 87
250N 754
500N 824131765991
1TR 6733
2,5TR 33880922572910153849464428295517121
5TR 7841702348
10TR 16901
40TR 79642
ĐB
976526
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/04/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,1
4,9,0,2,0 1 7
4,4 2 1,6
3 3 3
5 4 1,9,2,8,2
Chục Số Đơn vị
5 5 4,7,5
7,2 6
8,5,1 7 6
4 8 7,0
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 04/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 97
250N 441
500N 121307521118
1TR 7398
2,5TR 75892783851585864021110728393654655
5TR 3728898209
10TR 55679
40TR 06596
ĐB
667189
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/04/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
4,2 1 3,8
5,9,7 2 1
1 3 6
4 1
Chục Số Đơn vị
8,5 5 2,8,5
3,9 6
9 7 2,9
1,9,5,8 8 5,8,9
0,7,8 9 7,8,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 28/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 58
250N 624
500N 361416888035
1TR 4033
2,5TR 07001131054116046872296759826528342
5TR 8702438030
10TR 71368
40TR 75201
ĐB
740919
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 1,5,1
0,0 1 4,9
7,4 2 4,4
3 3 5,3,0
2,1,2 4 2
Chục Số Đơn vị
3,0,7,6 5 8
6 0,5,8
7 2,5
5,8,6 8 8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 21/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 56
250N 963
500N 670208469554
1TR 4056
2,5TR 97229865207910725033104194967181601
5TR 0973419819
10TR 92673
40TR 74695
ĐB
042502
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,7,1,2
7,0 1 9,9
0,0 2 9,0
6,3,7 3 3,4
5,3 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 6,4,6
5,4,5 6 3
0 7 1,3
8
2,1,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 31
250N 648
500N 713289244316
1TR 0950
2,5TR 98256884361200846314538089747115715
5TR 0903274060
10TR 30748
40TR 35768
ĐB
513310
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,1 0 8,8
3,7 1 6,4,5,0
3,3 2 4
3 1,2,6,2
2,1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1 5 0,6
1,5,3 6 0,8
7 1
4,0,0,4,6 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 20
250N 878
500N 247956767748
1TR 2885
2,5TR 48289346588321359071712815176191876
5TR 0746968796
10TR 12940
40TR 53517
ĐB
127409
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 9
7,8,6 1 3,7
2 0
1 3
4 8,0
Chục Số Đơn vị
8 5 8
7,7,9 6 1,9
1 7 8,9,6,1,6
7,4,5 8 5,9,1
7,8,6,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755