Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Bình Định - 20/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 51
250N 838
500N 560949642527
1TR 1220
2,5TR 01938512342712640417017034206397381
5TR 0061028240
10TR 93659
40TR 78186
ĐB
626262
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/02/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1,4 0 9,3
5,8 1 7,0
6 2 7,0,6
0,6 3 8,8,4
6,3 4 0
Chục Số Đơn vị
5 1,9
2,8 6 4,3,2
2,1 7
3,3 8 1,6
0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 13/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 92
250N 986
500N 052495597934
1TR 6870
2,5TR 24873907950560744292841341336016600
5TR 4729874668
10TR 73401
40TR 92746
ĐB
388470
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7,6,0,7 0 7,0,1
0 1
9,9 2 4
7 3 4,4
2,3,3 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 9
8,4 6 0,8
0 7 0,3,0
9,6 8 6
5 9 2,5,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 06/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 65
250N 090
500N 754113323818
1TR 8354
2,5TR 33874035381061915348886430397611731
5TR 6812921020
10TR 40155
40TR 51330
ĐB
560765
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/02/2020  
Chục Số Đơn vị
9,2,3 0
4,3 1 8,9
3 2 9,0
4 3 2,8,1,0
5,7 4 1,8,3
Chục Số Đơn vị
6,5,6 5 4,5
7 6 5,5
7 4,6
1,3,4 8
1,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 30/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 06
250N 354
500N 190477889685
1TR 5552
2,5TR 30237170139680955741780153426196006
5TR 9705929065
10TR 17447
40TR 81810
ĐB
624288
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 30/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,4,9,6
4,6 1 3,5,0
5 2
1 3 7
5,0 4 1,7
Chục Số Đơn vị
8,1,6 5 4,2,9
0,0 6 1,5
3,4 7
8,8 8 8,5,8
0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 23/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 43
250N 406
500N 627070166019
1TR 4314
2,5TR 34300645239779873233496745170402913
5TR 3479071356
10TR 82088
40TR 10807
ĐB
808407
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,0,9 0 6,0,4,7,7
1 6,9,4,3
2 3
4,2,3,1 3 3
1,7,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6
0,1,5 6
0,0 7 0,4
9,8 8 8
1 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 24
250N 641
500N 624060919988
1TR 2159
2,5TR 08414066451223266416624260259685536
5TR 8536398265
10TR 80658
40TR 57704
ĐB
020527
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,9 1 4,6
3 2 4,6,7
6 3 2,6
2,1,0 4 1,0,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9,8
1,2,9,3 6 3,5
2 7
8,5 8 8
5 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 03
250N 099
500N 477942762085
1TR 9746
2,5TR 64917095994229947136812875685144082
5TR 8155768275
10TR 97973
40TR 49144
ĐB
827710
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
5 1 7,0
8 2
0,7 3 6
4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
8,7 5 1,7
7,4,3 6
1,8,5 7 9,6,5,3
8 5,7,2
9,7,9,9 9 9,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755