Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Định - 18/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSBDI
100N 02
250N 587
500N 176587295185
1TR 6422
2,5TR 87063695629930312402138508130633985
5TR 0201189984
10TR 32781
40TR 76800
ĐB
259441
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/07/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,3,2,6,0
1,8,4 1 1
0,2,6,0 2 9,2
6,0 3
8 4 1
Chục Số Đơn vị
6,8,8 5 0
0 6 5,3,2
8 7
8 7,5,5,4,1
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 72
250N 533
500N 206853530038
1TR 3892
2,5TR 70530882454192039066257918921615659
5TR 3142092433
10TR 02017
40TR 67055
ĐB
858575
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,2 0
9 1 6,7
7,9 2 0,0
3,5,3 3 3,8,0,3
4 5
Chục Số Đơn vị
4,5,7 5 3,9,5
6,1 6 8,6
1 7 2,5
6,3 8
5 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 04/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 84
250N 292
500N 356050215561
1TR 1221
2,5TR 52841480163911577033410660578536394
5TR 4257691086
10TR 16809
40TR 47119
ĐB
513541
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/07/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
2,6,2,4,4 1 6,5,9
9 2 1,1
3 3 3
8,9 4 1,1
Chục Số Đơn vị
1,8 5
1,6,7,8 6 0,1,6
7 6
8 4,5,6
0,1 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 77
250N 101
500N 921924007084
1TR 4383
2,5TR 70967195302936558390662393676089871
5TR 9574600220
10TR 93474
40TR 56525
ĐB
893944
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3,9,6,2 0 1,0
0,7 1 9
2 0,5
8 3 0,9
8,7,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
6,2 5
4 6 7,5,0
7,6 7 7,1,4
8 4,3
1,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 20/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 46
250N 829
500N 822701756161
1TR 3549
2,5TR 83282274866071355407006576010300007
5TR 4756324756
10TR 97802
40TR 22917
ĐB
264393
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,7,2
6 1 3,7
8,0 2 9,7
1,0,6,9 3
4 6,9
Chục Số Đơn vị
7 5 7,6
4,8,5 6 1,3
2,0,5,0,1 7 5
8 2,6
2,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 13/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 44
250N 892
500N 429757720281
1TR 8215
2,5TR 84340308020103211005539669164088175
5TR 3327421502
10TR 30232
40TR 88966
ĐB
372570
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,4,7 0 2,5,2
8 1 5
9,7,0,3,0,3 2
3 2,2
4,7 4 4,0,0
Chục Số Đơn vị
1,0,7 5
6,6 6 6,6
9 7 2,5,4,0
8 1
9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 06/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: BDI
100N 84
250N 513
500N 465961385717
1TR 4185
2,5TR 71859267986075673069966651550051166
5TR 1027935943
10TR 51704
40TR 07425
ĐB
529909
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4,9
1 3,7
2 5
1,4 3 8
8,0 4 3
Chục Số Đơn vị
8,6,2 5 9,9,6
5,6 6 9,5,6
1 7 9
3,9 8 4,5
5,5,6,7,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755