Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: T5K4
100N 09
200N 556
400N 501246636338
1TR 1121
3TR 41901491959882946555460400723503826
10TR 3519375477
15TR 54154
30TR 47507
ĐB
172208
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1,7,8
2,0 1 2
1 2 1,9,6
6,9 3 8,5
5 4 0
Chục Số Đơn vị
9,5,3 5 6,5,4
5,2 6 3
7,0 7 7
3,0 8
0,2 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: T5K3
100N 17
200N 054
400N 423904847638
1TR 0714
3TR 73760954834776792527533163681803424
10TR 1997722333
15TR 80694
30TR 79529
ĐB
995365
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,6,8
2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: T5K2
100N 68
200N 760
400N 963268435436
1TR 6926
3TR 67897929162130553621862283434149953
10TR 7524931514
15TR 77836
30TR 81405
ĐB
317171
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,5
2,4,7 1 6,4
3 2 6,1,8
4,5 3 2,6,6
1 4 3,1,9
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3
3,2,1,3 6 8,0
9 7 1
6,2 8
4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 04/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: T5K1
100N 99
200N 946
400N 902276948646
1TR 4145
3TR 86034959691612837821917182391272858
10TR 0436785189
15TR 56631
30TR 58913
ĐB
524151
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0
2,3,5 1 8,2,3
2,1 2 2,8,1
1 3 4,1
9,3 4 6,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8,1
4,4 6 9,7
6 7
2,1,5 8 9
9,6,8 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 27/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: T4K4
100N 22
200N 957
400N 609423462484
1TR 9292
3TR 43378338202833242799633122424102882
10TR 5632553649
15TR 41240
30TR 24863
ĐB
793591
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4 0
4,9 1 2
2,9,3,1,8 2 2,0,5
6 3 2
9,8 4 6,1,9,0
Chục Số Đơn vị
2 5 7
4 6 3
5 7 8
7 8 4,2
9,4 9 4,2,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 20/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: T4K3
100N 37
200N 711
400N 877496550798
1TR 4110
3TR 45403875960741332320230162736613022
10TR 8963824328
15TR 52552
30TR 85761
ĐB
261003
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 3,3
1,6 1 1,0,3,6
2,5 2 0,2,8
0,1,0 3 7,8
7 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2
9,1,6 6 6,1
3 7 4
9,3,2 8
9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: T4K2
100N 05
200N 768
400N 027871235365
1TR 9173
3TR 96547775249245198913439632909754421
10TR 2511662071
15TR 77974
30TR 37928
ĐB
588189
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,2,7 1 3,6
2 3,4,1,8
2,7,1,6 3
2,7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,6 5 1
1 6 8,5,3
4,9 7 8,3,1,4
6,7,2 8 9
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755