Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 17/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T07
100N 95
200N 573
400N 900837256503
1TR 4786
3TR 81027998017137297896873074773048889
10TR 1819708891
15TR 70483
30TR 42946
ĐB
480468
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/07/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,3,1,7
0,9 1
7 2 5,7
7,0,8 3 0
4 6
Chục Số Đơn vị
9,2 5
8,9,4 6 8
2,0,9 7 3,2
0,6 8 6,9,3
8 9 5,6,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T07
100N 14
200N 479
400N 163917258907
1TR 9415
3TR 75453001031644398568488378396958240
10TR 2780027027
15TR 00812
30TR 39345
ĐB
931077
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/07/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 7,3,0
1 4,5,2
1 2 5,7
5,0,4 3 9,7
1 4 3,0,5
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 3
6 8,9
0,3,2,7 7 9,7
6 8
7,3,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T07
100N 56
200N 313
400N 506839350777
1TR 7665
3TR 94004953170217765073062754658470683
10TR 2087346500
15TR 64161
30TR 21963
ĐB
998621
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/07/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0
6,2 1 3,7
2 1
1,7,8,7,6 3 5
0,8 4
Chục Số Đơn vị
3,6,7 5 6
5 6 8,5,1,3
7,1,7 7 7,7,3,5,3
6 8 4,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 26/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T06
100N 28
200N 850
400N 470983927768
1TR 8423
3TR 63139604230953235079135330871057187
10TR 4624422843
15TR 23720
30TR 65666
ĐB
926818
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/06/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,1,2 0 9
1 0,8
9,3 2 8,3,3,0
2,2,3,4 3 9,2,3
4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 0
6 6 8,6
8 7 9
2,6,1 8 7
0,3,7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 19/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T06
100N 61
200N 792
400N 683219614885
1TR 5711
3TR 78903951331044375954482298885244800
10TR 2446798096
15TR 94851
30TR 32299
ĐB
609496
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/06/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0
6,6,1,5 1 1
9,3,5 2 9
0,3,4 3 2,3
5 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 4,2,1
9,9 6 1,1,7
6 7
8 5
2,9 9 2,6,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 12/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T06
100N 60
200N 793
400N 921127699550
1TR 8509
3TR 42329551482610770413197031798774135
10TR 9015529110
15TR 65459
30TR 59933
ĐB
035240
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/06/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5,1,4 0 9,7,3
1 1 1,3,0
2 9
9,1,0,3 3 5,3
4 8,0
Chục Số Đơn vị
3,5 5 0,5,9
6 0,9
0,8 7
4 8 7
6,0,2,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 05/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T06
100N 85
200N 354
400N 449338874777
1TR 1679
3TR 24068159485553072143983796047061745
10TR 4867198076
15TR 74727
30TR 02406
ĐB
554504
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/06/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 6,4
7 1
2 7
9,4 3 0
5,0 4 8,3,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
7,0 6 8
8,7,2 7 7,9,9,0,1,6
6,4 8 5,7
7,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755