Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T02
100N 25
200N 040
400N 582117780436
1TR 5238
3TR 76666334501023853767375661018156836
10TR 1831341939
15TR 47579
30TR 48162
ĐB
575885
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5 0
2,8 1 3
6 2 5,1
1 3 6,8,8,6,9
4 0
Chục Số Đơn vị
2,8 5 0
3,6,6,3 6 6,7,6,2
6 7 8,9
7,3,3 8 1,5
3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 06/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T02
100N 35
200N 055
400N 140683535487
1TR 0005
3TR 84428395787556626251516943701904249
10TR 7933045696
15TR 25394
30TR 03094
ĐB
784141
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,5
5,4 1 9
2 8
5 3 5,0
9,9,9 4 9,1
Chục Số Đơn vị
3,5,0 5 5,3,1
0,6,9 6 6
8 7 8
2,7 8 7
1,4 9 4,6,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 30/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T01
100N 78
200N 108
400N 186065619115
1TR 6960
3TR 88996255478548033768520771121579085
10TR 0143816904
15TR 35031
30TR 67862
ĐB
438863
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6,8 0 8,4
6,3 1 5,5
6 2
6 3 8,1
0 4 7
Chục Số Đơn vị
1,1,8 5
9 6 0,1,0,8,2,3
4,7 7 8,7
7,0,6,3 8 0,5
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 23/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T01
100N 69
200N 414
400N 272941519040
1TR 5301
3TR 18308576904239787976285143254849793
10TR 5394281449
15TR 27550
30TR 48230
ĐB
567066
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9,5,3 0 1,8
5,0 1 4,4
4 2 9
9 3 0
1,1 4 0,8,2,9
Chục Số Đơn vị
5 1,0
7,6 6 9,6
9 7 6
0,4 8
6,2,4 9 0,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 16/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T01
100N 85
200N 067
400N 612284594947
1TR 6975
3TR 21496875165011976209413980805128396
10TR 8692853992
15TR 72403
30TR 11397
ĐB
624713
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
5 1 6,9,3
2,9 2 2,8
0,1 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8,7 5 9,1
9,1,9 6 7
6,4,9 7 5
9,2 8 5
5,1,0 9 6,8,6,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 09/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T01
100N 17
200N 105
400N 535660051413
1TR 4617
3TR 94305044320309041999639599661150218
10TR 9621819808
15TR 61440
30TR 76890
ĐB
654075
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,4,9 0 5,5,5,8
1 1 7,3,7,1,8,8
3 2
1 3 2
4 0
Chục Số Đơn vị
0,0,0,7 5 6,9
5 6
1,1 7 5
1,1,0 8
9,5 9 0,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 02/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T01
100N 96
200N 778
400N 174889616245
1TR 4769
3TR 41400533630923684686180617503609006
10TR 3850148730
15TR 44042
30TR 04797
ĐB
038046
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,6,1
6,6,0 1
4 2
6 3 6,6,0
4 8,5,2,6
Chục Số Đơn vị
4 5
9,3,8,3,0,4 6 1,9,3,1
9 7 8
7,4 8 6
6 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755