Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 17/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T04
100N 56
200N 399
400N 645983745848
1TR 7422
3TR 05638068113631896740617746917623161
10TR 9897718439
15TR 47483
30TR 23434
ĐB
310067
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
1,6 1 1,8
2 2 2
8 3 8,9,4
7,7,3 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5 6,9
5,7 6 1,7
7,6 7 4,4,6,7
4,3,1 8 3
9,5,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T04
100N 88
200N 847
400N 845421669038
1TR 0066
3TR 71769245113750573730983666172105914
10TR 8808154182
15TR 72891
30TR 55499
ĐB
760670
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 5
1,2,8,9 1 1,4
8 2 1
3 8,0
5,1 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6,6,6 6 6,6,9,6
4 7 0
8,3 8 8,1,2
6,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T04
100N 28
200N 880
400N 638847992713
1TR 0821
3TR 99007139556695826128005437124993010
10TR 6707062827
15TR 39260
30TR 94005
ĐB
424325
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/04/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8,1,7,6 0 7,5
2 1 3,0
2 8,1,8,7,5
1,4 3
4 3,9
Chục Số Đơn vị
5,0,2 5 5,8
6 0
0,2 7 0
2,8,5,2 8 0,8
9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 27/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T03
100N 16
200N 763
400N 139308626370
1TR 1479
3TR 88654161612873917725644186736726718
10TR 2509955868
15TR 44769
30TR 07983
ĐB
464780
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/03/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,8 0
6 1 6,8,8
6 2 5
6,9,8 3 9
5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 4
1 6 3,2,1,7,8,9
6 7 0,9
1,1,6 8 3,0
7,3,9,6 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 20/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T03
100N 38
200N 550
400N 673060990866
1TR 6536
3TR 85777247727064750933287784179661049
10TR 3794456089
15TR 48098
30TR 67650
ĐB
705456
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/03/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3,5 0
1
7 2
3 3 8,0,6,3
4 4 7,9,4
Chục Số Đơn vị
5 0,0,6
6,3,9,5 6 6
7,4 7 7,2,8
3,7,9 8 9
9,4,8 9 9,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T03
100N 73
200N 146
400N 831096400370
1TR 1042
3TR 83644461901253586338155323522422763
10TR 7798527552
15TR 51047
30TR 97430
ĐB
064680
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/03/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4,7,9,3,8 0
1 0
4,3,5 2 4
7,6 3 5,8,2,0
4,2 4 6,0,2,4,7
Chục Số Đơn vị
3,8 5 2
4 6 3
4 7 3,0
3 8 5,0
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 06/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T03
100N 50
200N 622
400N 036621659608
1TR 3356
3TR 82168545940191853147671625354060375
10TR 6272948677
15TR 52641
30TR 73260
ĐB
562764
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/03/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,4,6 0 8
4 1 8
2,6 2 2,9
3
9,6 4 7,0,1
Chục Số Đơn vị
6,7 5 0,6
6,5 6 6,5,8,2,0,4
4,7 7 5,7
0,6,1 8
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755