Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Sóc Trăng - 05/08/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T08
100N 15
200N 750
400N 954964141062
1TR 3504
3TR 94623726577778331761144762252004539
10TR 8921904267
15TR 95168
30TR 81480
ĐB
357418
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/08/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/08/2020  
Chục Số Đơn vị
5,2,8 0 4
6 1 5,4,9,8
6 2 3,0
2,8 3 9
1,0 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 0,7
7 6 2,1,7,8
5,6 7 6
6,1 8 3,0
4,3,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 29/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: K5T07
100N 60
200N 199
400N 058519105971
1TR 1192
3TR 87640914554991029350738387784126376
10TR 9051153286
15TR 00879
30TR 61046
ĐB
649042
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/07/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/07/2020  
Chục Số Đơn vị
6,1,4,1,5 0
7,4,1 1 0,0,1
9,4 2
3 8
4 0,1,6,2
Chục Số Đơn vị
8,5 5 5,0
7,8,4 6 0
7 1,6,9
3 8 5,6
9,7 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 22/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: K4T07
100N 01
200N 723
400N 968757162409
1TR 0723
3TR 25939838989424154935118642078871462
10TR 6676075938
15TR 97239
30TR 30566
ĐB
186935
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/07/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/07/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,9
0,4 1 6
6 2 3,3
2,2 3 9,5,8,9,5
6 4 1
Chục Số Đơn vị
3,3 5
1,6 6 4,2,0,6
8 7
9,8,3 8 7,8
0,3,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 15/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: K3T07
100N 56
200N 261
400N 182409941635
1TR 1496
3TR 76982751733368638046352580796449958
10TR 9758666135
15TR 46710
30TR 72004
ĐB
047132
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/07/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 4
6 1 0
8,3 2 4
7 3 5,5,2
2,9,6,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3,3 5 6,8,8
5,9,8,4,8 6 1,4
7 3
5,5 8 2,6,6
9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 08/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T07
100N 90
200N 276
400N 869976056841
1TR 2396
3TR 31524384933030751443257561458899390
10TR 3120144350
15TR 63297
30TR 63681
ĐB
635574
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/07/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/07/2020  
Chục Số Đơn vị
9,9,5 0 5,7,1
4,0,8 1
2 4
9,4 3
2,7 4 1,3
Chục Số Đơn vị
0 5 6,0
7,9,5 6
0,9 7 6,4
8 8 8,1
9 9 0,9,6,3,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 01/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T07
100N 89
200N 304
400N 584209988879
1TR 3727
3TR 73389989681582231723069510706089694
10TR 8386573529
15TR 00700
30TR 53348
ĐB
395233
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/07/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/07/2020  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 4,0
5 1
4,2 2 7,2,3,9
2,3 3 3
0,9 4 2,8
Chục Số Đơn vị
6 5 1
6 8,0,5
2 7 9
9,6,4 8 9,9
8,7,8,2 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 24/06/2020
Thứ Tư
Loại vé: K4T06
100N 02
200N 029
400N 900805451332
1TR 8747
3TR 55931661540049141566925145091832125
10TR 9522326085
15TR 05831
30TR 20810
ĐB
257300
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/06/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/06/2020  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 2,8,0
3,9,3 1 4,8,0
0,3 2 9,5,3
2 3 2,1,1
5,1 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,2,8 5 4
6 6 6
4 7
0,1 8 5
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755