Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 15/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: K3T01
100N 65
200N 389
400N 150713008971
1TR 9729
3TR 45869550442291407387640553027447964
10TR 8540194502
15TR 49299
30TR 00904
ĐB
622712
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/01/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,1,2,4
7,0 1 4,2
0,1 2 9
3
4,1,7,6,0 4 4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5
6 5,9,4
0,8 7 1,4
8 9,7
8,2,6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 08/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T01
100N 82
200N 961
400N 643965779088
1TR 7504
3TR 05369433685612905540419692473901446
10TR 4024763443
15TR 57886
30TR 81275
ĐB
345092
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/01/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
6 1
8,9 2 9
4 3 9,9
0 4 0,6,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5
4,8 6 1,9,8,9
7,4 7 7,5
8,6 8 2,8,6
3,6,2,6,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 01/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T01
100N 85
200N 470
400N 074665643305
1TR 5847
3TR 13102089389361109951920924213039137
10TR 7239025842
15TR 57135
30TR 24155
ĐB
066758
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/01/2020
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3,9 0 5,2
1,5 1 1
0,9,4 2
3 8,0,7,5
6 4 6,7,2
Chục Số Đơn vị
8,0,3,5 5 1,5,8
4 6 4
4,3 7 0
3,5 8 5
9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 25/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N 74
200N 483
400N 735415835482
1TR 3020
3TR 64853751741188428525635660626665007
10TR 5395386710
15TR 13574
30TR 71601
ĐB
958051
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/12/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 7,1
0,5 1 0
8 2 0,5
8,8,5,5 3
7,5,7,8,7 4
Chục Số Đơn vị
2 5 4,3,3,1
6,6 6 6,6
0 7 4,4,4
8 3,3,2,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 18/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T12
100N 73
200N 032
400N 035035339400
1TR 6887
3TR 46597000652251736610215862524074124
10TR 4761432444
15TR 04835
30TR 70889
ĐB
755734
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/12/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0,1,4 0 0
1 7,0,4
3 2 4
7,3 3 2,3,5,4
2,1,4,3 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0
8 6 5
8,9,1 7 3
8 7,6,9
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 11/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T12
100N 59
200N 294
400N 545259281632
1TR 9857
3TR 43536819800763786398864565121956841
10TR 9123471841
15TR 91545
30TR 07143
ĐB
919712
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/12/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
4,4 1 9,2
5,3,1 2 8
4 3 2,6,7,4
9,3 4 1,1,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 9,2,7,6
3,5 6
5,3 7
2,9 8 0
5,1 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 04/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T12
100N 02
200N 099
400N 354297307891
1TR 5953
3TR 92582432029576285004849681441829760
10TR 0552503250
15TR 70005
30TR 57271
ĐB
858020
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/12/2019
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6,5,2 0 2,2,4,5
9,7 1 8
0,4,8,0,6 2 5,0
5 3 0
0 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0 5 3,0
6 2,8,0
7 1
6,1 8 2
9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755