Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 02/06/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL22
100N 16
200N 716
400N 029363889516
1TR 1626
3TR 79462556479735450492228577634905303
10TR 0275186763
15TR 41892
30TR 31513
ĐB
608610
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
5 1 6,6,6,3,0
6,9,9 2 6
9,0,6,1 3
5 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5 4,7,1
1,1,1,2 6 2,3
4,5 7
8 8 8
4 9 3,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 26/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL21
100N 73
200N 549
400N 944878360175
1TR 2937
3TR 53751113265070641238243882906871433
10TR 0594624847
15TR 65328
30TR 41827
ĐB
678511
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6
5,1 1 1
2 6,8,7
7,3 3 6,7,8,3
4 9,8,6,7
Chục Số Đơn vị
7 5 1
3,2,0,4 6 8
3,4,2 7 3,5
4,3,8,6,2 8 8
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL20
100N 06
200N 391
400N 805569255293
1TR 5164
3TR 02268791658310788528537482361270762
10TR 9340113234
15TR 45462
30TR 40473
ĐB
288311
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,1
9,0,1 1 2,1
1,6,6 2 5,8
9,7 3 4
6,3 4 8
Chục Số Đơn vị
5,2,6 5 5
0 6 4,8,5,2,2
0 7 3
6,2,4 8
9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL19
100N 37
200N 697
400N 586643648925
1TR 6646
3TR 31150864391796536646631367398768775
10TR 6135385386
15TR 66106
30TR 03264
ĐB
581170
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 6
1
2 5
5 3 7,9,6
6,6 4 6,6
Chục Số Đơn vị
2,6,7 5 0,3
6,4,4,3,8,0 6 6,4,5,4
3,9,8 7 5,0
8 7,6
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL18
100N 26
200N 159
400N 543981401838
1TR 7216
3TR 02896809713024220341127029453480911
10TR 1679327194
15TR 90971
30TR 27379
ĐB
248868
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
7,4,1,7 1 6,1
4,0 2 6
9 3 9,8,4
3,9 4 0,2,1
Chục Số Đơn vị
5 9
2,1,9 6 8
7 1,1,9
3,6 8
5,3,7 9 6,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 28/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL17
100N 14
200N 156
400N 314459074393
1TR 5339
3TR 33733934643278358636343680610527494
10TR 1875438768
15TR 33277
30TR 84732
ĐB
567668
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
1 4
3 2
9,3,8 3 9,3,6,2
1,4,6,9,5 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,4
5,3 6 4,8,8,8
0,7 7 7
6,6,6 8 3
3 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 21/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL16
100N 04
200N 772
400N 753443794086
1TR 5272
3TR 93400223442844734422768046107088131
10TR 9870207267
15TR 62277
30TR 30950
ĐB
860355
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0,7,5 0 4,0,4,2
3 1
7,7,2,0 2 2
3 4,1
0,3,4,0 4 4,7
Chục Số Đơn vị
5 5 0,5
8 6 7
4,6,7 7 2,9,2,0,7
8 6
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755