Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/06/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL22
100N 49
200N 759
400N 143587171479
1TR 7915
3TR 18366907300171001348997121564695086
10TR 9975104001
15TR 45838
30TR 66864
ĐB
813865
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/05/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/05/2020  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 1
5,0 1 7,5,0,2
1 2
3 5,0,8
6 4 9,8,6
Chục Số Đơn vị
3,1,6 5 9,1
6,4,8 6 6,4,5
1 7 9
4,3 8 6
4,5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL21
100N 68
200N 977
400N 895176279004
1TR 7004
3TR 18716033314519892411829064127747044
10TR 9662902579
15TR 57530
30TR 50219
ĐB
454623
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/05/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/05/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,4,6
5,3,1 1 6,1,9
2 7,9,3
2 3 1,0
0,0,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 1
1,0 6 8
7,2,7 7 7,7,9
6,9 8
2,7,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL20
100N 21
200N 982
400N 275009247946
1TR 6491
3TR 09244026142608062105852632844735799
10TR 7125545991
15TR 77116
30TR 35913
ĐB
514611
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/05/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/05/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5
2,9,9,1 1 4,6,3,1
8 2 1,4
6,1 3
2,4,1 4 6,4,7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 0,5
4,1 6 3
4 7
8 2,0
9 9 1,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL19
100N 81
200N 245
400N 492255969942
1TR 5785
3TR 27444271226900793959959652610593889
10TR 8758505520
15TR 49260
30TR 55829
ĐB
664207
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/05/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/05/2020  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 7,5,7
8 1
2,4,2 2 2,2,0,9
3
4 4 5,2,4
Chục Số Đơn vị
4,8,6,0,8 5 9
9 6 5,0
0,0 7
8 1,5,9,5
5,8,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL18
100N 99
200N 784
400N 806351544685
1TR 2500
3TR 56741984311706203049063535578198066
10TR 2217723886
15TR 28002
30TR 31502
ĐB
914078
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/05/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/05/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2,2
4,3,8 1
6,0,0 2
6,5 3 1
8,5 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8 5 4,3
6,8 6 3,2,6
7 7 7,8
7 8 4,5,1,6
9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 24/04/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SVL
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/04/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 17/04/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SVL
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/04/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755