Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL29
100N 80
200N 886
400N 984252320877
1TR 1664
3TR 36129530025498238734123050428427032
10TR 2087106936
15TR 75959
30TR 68869
ĐB
751878
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/07/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5
7 1
4,3,0,8,3 2 9
3 2,4,2,6
6,3,8 4 2
Chục Số Đơn vị
0 5 9
8,3 6 4,9
7 7 7,1,8
7 8 0,6,2,4
2,5,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL28
100N 36
200N 905
400N 503720728420
1TR 8963
3TR 15899639891527908408141783279732468
10TR 9297616517
15TR 87230
30TR 99497
ĐB
228974
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/07/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 5,8
1 7
7 2 0
6 3 6,7,0
7 4
Chục Số Đơn vị
0 5
3,7 6 3,8
3,9,1,9 7 2,9,8,6,4
0,7,6 8 9
9,8,7 9 9,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL27
100N 10
200N 371
400N 732313401589
1TR 8649
3TR 72918260510295635367508365557316607
10TR 9709837493
15TR 64605
30TR 73212
ĐB
124024
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/07/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 7,5
7,5 1 0,8,2
1 2 3,4
2,7,9 3 6
2 4 0,9
Chục Số Đơn vị
0 5 1,6
5,3 6 7
6,0 7 1,3
1,9 8 9
8,4 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 28/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL26
100N 17
200N 467
400N 676586597491
1TR 7834
3TR 72262623367419588961273624347282143
10TR 5930293680
15TR 38472
30TR 72216
ĐB
765221
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/06/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
9,6,2 1 7,6
6,6,7,0,7 2 1
4 3 4,6
3 4 3
Chục Số Đơn vị
6,9 5 9
3,1 6 7,5,2,1,2
1,6 7 2,2
8 0
5 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 21/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL25
100N 38
200N 482
400N 268265143920
1TR 9405
3TR 33342282470498566607955537305790405
10TR 9281327750
15TR 88092
30TR 24208
ĐB
301759
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/06/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 5,7,5,8
1 4,3
8,8,4,9 2 0
5,1 3 8
1 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0,8,0 5 3,7,0,9
6
4,0,5 7
3,0 8 2,2,5
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 14/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL24
100N 84
200N 532
400N 143683085729
1TR 1357
3TR 16536345587032892184558490350265325
10TR 6983424511
15TR 78420
30TR 90733
ĐB
716487
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/06/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,2
1 1 1
3,0 2 9,8,5,0
3 3 2,6,6,4,3
8,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 7,8
3,3 6
5,8 7
0,5,2 8 4,4,7
2,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 07/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL23
100N 73
200N 841
400N 218460119033
1TR 1146
3TR 85189200969962526184188973660749271
10TR 2976740755
15TR 14994
30TR 16421
ĐB
006403
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/06/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,3
4,1,7,2 1 1
2 5,1
7,3,0 3 3
8,8,9 4 1,6
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5
4,9 6 7
9,0,6 7 3,1
8 4,9,4
8 9 6,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755