Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL07
100N 63
200N 259
400N 996828468957
1TR 4072
3TR 27286861808219582326392159696062156
10TR 6574152480
15TR 86910
30TR 21841
ĐB
375067
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,6,8,1 0
4,4 1 5,0
7 2 6
6 3
4 6,1,1
Chục Số Đơn vị
9,1 5 9,7,6
4,8,2,5 6 3,8,0,7
5,6 7 2
6 8 6,0,0
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL06
100N 74
200N 098
400N 428440729060
1TR 1072
3TR 36933802499041397193627189198764387
10TR 3348863999
15TR 88406
30TR 39840
ĐB
014332
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 6
1 3,8
7,7,3 2
3,1,9 3 3,2
7,8 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5
0 6 0
8,8 7 4,2,2
9,1,8 8 4,7,7,8
4,9 9 8,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL05
100N 26
200N 226
400N 162451447792
1TR 4617
3TR 75266218537764078668692277248004207
10TR 0550534332
15TR 13163
30TR 57066
ĐB
958648
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 7,5
1 7
9,3 2 6,6,4,7
5,6 3 2
2,4 4 4,0,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3
2,2,6,6 6 6,8,3,6
1,2,0 7
6,4 8 0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 25/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL04
100N 62
200N 456
400N 850833451707
1TR 0732
3TR 91261766946437557378173541263087342
10TR 7611607153
15TR 52387
30TR 83252
ĐB
449784
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,7
6 1 6
6,3,4,5 2
5 3 2,0
9,5,8 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,4,3,2
5,1 6 2,1
0,8 7 5,8
0,7 8 7,4
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 18/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL03
100N 40
200N 991
400N 885372598196
1TR 2442
3TR 60394329762602895969804548691023571
10TR 3534703590
15TR 84729
30TR 98073
ĐB
461407
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,1,9 0 7
9,7 1 0
4 2 8,9
5,7 3
9,5 4 0,2,7
Chục Số Đơn vị
5 3,9,4
9,7 6 9
4,0 7 6,1,3
2 8
5,6,2 9 1,6,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 11/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL02
100N 14
200N 979
400N 982373857446
1TR 7697
3TR 89828980521461409123513602139977279
10TR 5106828584
15TR 03262
30TR 34834
ĐB
036299
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4,4
5,6 2 3,8,3
2,2 3 4
1,1,8,3 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 2
4 6 0,8,2
9 7 9,9
2,6 8 5,4
7,9,7,9 9 7,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 04/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL01
100N 68
200N 530
400N 519710563154
1TR 8872
3TR 23778758454218820034935573528923721
10TR 6167090795
15TR 41001
30TR 20308
ĐB
459760
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7,6 0 1,8
2,0 1
7 2 1
3 0,4
5,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6,4,7
5 6 8,0
9,5 7 2,8,0
6,7,8,0 8 8,9
8 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755