Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL03
100N 24
200N 175
400N 271593634998
1TR 3282
3TR 27403705274689808541424016927461800
10TR 7270723413
15TR 06078
30TR 62104
ĐB
684564
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,1,0,7,4
4,0 1 5,3
8 2 4,7
6,0,1 3
2,7,0,6 4 1
Chục Số Đơn vị
7,1 5
6 3,4
2,0 7 5,4,8
9,9,7 8 2
9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL02
100N 85
200N 998
400N 962892907166
1TR 0291
3TR 19280954243795212601866773921395451
10TR 4816329186
15TR 14083
30TR 34029
ĐB
902356
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 1
9,0,5 1 3
5 2 8,4,9
1,6,8 3
2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,1,6
6,8,5 6 6,3
7 7 7
9,2 8 5,0,6,3
2 9 8,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL01
100N 03
200N 048
400N 266031221265
1TR 2385
3TR 22342497760011651642232972623917600
10TR 0434342353
15TR 15698
30TR 15933
ĐB
185972
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 3,0
1 6
2,4,4,7 2 2
0,4,5,3 3 9,3
4 8,2,2,3
Chục Số Đơn vị
6,8 5 3
7,1 6 0,5
9 7 6,2
4,9 8 5
3 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 27/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL52
100N 78
200N 889
400N 783976507244
1TR 2869
3TR 85270150577712756927035862613616367
10TR 4108815554
15TR 50827
30TR 24666
ĐB
257077
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/12/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0
1
2 7,7,7
3 9,6
4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,7,4
8,3,6 6 9,7,6
5,2,2,6,2,7 7 8,0,7
7,8 8 9,6,8
8,3,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 20/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL51
100N 03
200N 634
400N 951949137280
1TR 2785
3TR 73598862830113971302418534029063328
10TR 9347407909
15TR 72544
30TR 56842
ĐB
143230
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/12/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9,3 0 3,2,9
1 9,3
0,4 2 8
0,1,8,5 3 4,9,0
3,7,4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
8 5 3
6
7 4
9,2 8 0,5,3
1,3,0 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 13/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL50
100N 23
200N 133
400N 542950775306
1TR 5656
3TR 97630235640407881527860517202671415
10TR 2676013270
15TR 95033
30TR 51968
ĐB
678138
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/12/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6,7 0 6
5 1 5
2 3,9,7,6
2,3,3 3 3,0,3,8
6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1
0,5,2 6 4,0,8
7,2 7 7,8,0
7,6,3 8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 06/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL49
100N 28
200N 342
400N 136578287483
1TR 8278
3TR 69274392030209050671571483408264540
10TR 4028888285
15TR 96565
30TR 00811
ĐB
381142
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/12/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 3
7,1 1 1
4,8,4 2 8,8
8,0 3
7 4 2,8,0,2
Chục Số Đơn vị
6,8,6 5
6 5,5
7 8,4,1
2,2,7,4,8 8 3,2,8,5
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755