Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL04
100N 54
200N 628
400N 665063225739
1TR 0470
3TR 01453998001925041769415441981453395
10TR 5708865292
15TR 93843
30TR 83789
ĐB
247149
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/01/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/01/2021  
Chục Số Đơn vị
5,7,0,5 0 0
1 4
2,9 2 8,2
5,4 3 9
5,4,1 4 4,3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,0,3,0
6 9
7 0
2,8 8 8,9
3,6,8,4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL03
100N 69
200N 747
400N 511193717488
1TR 5605
3TR 94639565240718834311597132957929817
10TR 5387832267
15TR 69294
30TR 56178
ĐB
753821
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/01/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 5
1,7,1,2 1 1,1,3,7
2 4,1
1 3 9
2,9 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5
6 9,7
4,1,6 7 1,9,8,8
8,8,7,7 8 8,8
6,3,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL02
100N 70
200N 499
400N 678814025011
1TR 7517
3TR 68758461798009205586555905329435591
10TR 1856860461
15TR 25726
30TR 98989
ĐB
646698
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/01/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 2
1,9,6 1 1,7
0,9 2 6
3
9 4
Chục Số Đơn vị
5 8
8,2 6 8,1
1 7 0,9
8,5,6,9 8 8,6,9
9,7,8 9 9,2,0,4,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: 42VL01
100N 75
200N 972
400N 253534155888
1TR 9070
3TR 74391523292284320521464776908683924
10TR 5716967303
15TR 16524
30TR 00806
ĐB
145743
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/01/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,6
9,2 1 5
7 2 9,1,4,4
4,0,4 3 5
2,2 4 3,3
Chục Số Đơn vị
7,3,1 5
8,0 6 9
7 7 5,2,0,7
8 8 8,6
2,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 25/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL52
100N 82
200N 793
400N 062162509024
1TR 5182
3TR 27590810539691737652444392748714944
10TR 4351919270
15TR 71983
30TR 19210
ĐB
381510
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/12/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5,9,7,1,1 0
2 1 7,9,0,0
8,8,5 2 1,4
9,5,8 3 9
2,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,3,2
6
1,8 7 0
8 2,2,7,3
3,1 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 18/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL51
100N 35
200N 256
400N 385031808164
1TR 3930
3TR 77111409492912100300464429142313245
10TR 3126995940
15TR 98311
30TR 21726
ĐB
596860
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/12/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8,3,0,4,6 0 0
1,2,1 1 1,1
4 2 1,3,6
2 3 5,0
6 4 9,2,5,0
Chục Số Đơn vị
3,4 5 6,0
5,2 6 4,9,0
7
8 0
4,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 11/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL50
100N 65
200N 719
400N 385547296085
1TR 0841
3TR 91452580434465489905879738054947827
10TR 1711023891
15TR 16769
30TR 47565
ĐB
296215
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/12/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/12/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
4,9 1 9,0,5
5 2 9,7
4,7 3
5 4 1,3,9
Chục Số Đơn vị
6,5,8,0,6,1 5 5,2,4
6 5,9,5
2 7 3
8 5
1,2,4,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755