Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL16
100N 91
200N 974
400N 935677104447
1TR 6410
3TR 59565900532839936131482546680678681
10TR 7818609188
15TR 86082
30TR 37599
ĐB
546447
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6
9,3,8 1 0,0
8 2
5 3 1
7,5 4 7,7
Chục Số Đơn vị
6 5 6,3,4
5,0,8 6 5
4,4 7 4
8 8 1,6,8,2
9,9 9 1,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL15
100N 07
200N 664
400N 389008182081
1TR 4666
3TR 16721290609850277933656658360843322
10TR 5739181105
15TR 66286
30TR 24739
ĐB
809019
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/04/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/04/2019  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 7,2,8,5
8,2,9 1 8,9
0,2 2 1,2
3 3 3,9
6 4
Chục Số Đơn vị
6,0 5
6,8 6 4,6,0,5
0 7
1,0 8 1,6
3,1 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL14
100N 51
200N 515
400N 757944812326
1TR 2303
3TR 48197789777630994360083640358127246
10TR 8424497425
15TR 19945
30TR 70870
ĐB
332120
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/04/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,2 0 3,9
5,8,8 1 5
2 6,5,0
0 3
6,4 4 6,4,5
Chục Số Đơn vị
1,2,4 5 1
2,4 6 0,4
9,7 7 9,7,0
8 1,1
7,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL13
100N 21
200N 888
400N 940970613106
1TR 5504
3TR 26618266240637937342249161609879700
10TR 2251772714
15TR 90735
30TR 79218
ĐB
542595
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/03/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,6,4,0
2,6 1 8,6,7,4,8
4 2 1,4
3 5
0,2,1 4 2
Chục Số Đơn vị
3,9 5
0,1 6 1
1 7 9
8,1,9,1 8 8
0,7 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL12
100N 89
200N 795
400N 233777079372
1TR 9104
3TR 00619769959088960125518299641958182
10TR 4072747814
15TR 19924
30TR 11797
ĐB
820567
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/03/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,4
1 9,9,4
7,8 2 5,9,7,4
3 7
0,1,2 4
Chục Số Đơn vị
9,9,2 5
6 7
3,0,2,9,6 7 2
8 9,9,2
8,1,8,2,1 9 5,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL11
100N 48
200N 029
400N 407634384120
1TR 7267
3TR 99663723659433172530323204530340514
10TR 8051390663
15TR 93792
30TR 71251
ĐB
450835
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/03/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3,2 0 3
3,5 1 4,3
9 2 9,0,0
6,0,1,6 3 8,1,0,5
1 4 8
Chục Số Đơn vị
6,3 5 1
7 6 7,3,5,3
6 7 6
4,3 8
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 40VL10
100N 28
200N 020
400N 348808269020
1TR 8568
3TR 28584126335497390939090076219023947
10TR 7368584208
15TR 22517
30TR 12444
ĐB
963913
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/03/2019
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2,9 0 7,8
1 7,3
2 8,0,6,0
3,7,1 3 3,9
8,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
8 5
2 6 8
0,4,1 7 3
2,8,6,0 8 8,4,5
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755