Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Vĩnh Long - 16/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL42
100N 14
200N 579
400N 639625898294
1TR 8440
3TR 24559999748291488077609939189062914
10TR 5140593877
15TR 78749
30TR 68326
ĐB
020914
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/10/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/10/2020  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 5
1 4,4,4,4
2 6
9 3
1,9,7,1,1,1 4 0,9
Chục Số Đơn vị
0 5 9
9,2 6
7,7 7 9,4,7,7
8 9
7,8,5,4 9 6,4,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 09/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL41
100N 45
200N 254
400N 650883213524
1TR 1294
3TR 64713892730101837489712909133255285
10TR 7960572555
15TR 89948
30TR 59618
ĐB
419572
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/10/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/10/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,5
2 1 3,8,8
3,7 2 1,4
1,7 3 2
5,2,9 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,8,0,5 5 4,5
6
7 3,2
0,1,4,1 8 9,5
8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 02/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL40
100N 90
200N 647
400N 011287797781
1TR 1469
3TR 62513986227516547212791496683387403
10TR 8355453999
15TR 10153
30TR 00955
ĐB
264439
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/10/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/10/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
8 1 2,3,2
1,2,1 2 2
1,3,0,5 3 3,9
5 4 7,9
Chục Số Đơn vị
6,5 5 4,3,5
6 9,5
4 7 9
8 1
7,6,4,9,3 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 25/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL39
100N 91
200N 987
400N 570090478554
1TR 3304
3TR 87608295110647104008637322061743598
10TR 4479582030
15TR 31514
30TR 32968
ĐB
489386
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/09/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,4,8,8
9,1,7 1 1,7,4
3 2
3 2,0
5,0,1 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 4
8 6 8
8,4,1 7 1
0,0,9,6 8 7,6
9 1,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 18/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL38
100N 43
200N 916
400N 519718911912
1TR 8569
3TR 45509990582440949025815347864374641
10TR 8297755659
15TR 61612
30TR 45474
ĐB
297863
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/09/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
9,4 1 6,2,2
1,1 2 5
4,4,6 3 4
3,7 4 3,3,1
Chục Số Đơn vị
2 5 8,9
1 6 9,3
9,7 7 7,4
5 8
6,0,0,5 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 11/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL37
100N 35
200N 133
400N 780283455037
1TR 8997
3TR 89572286637513454357826461275202810
10TR 0184459444
15TR 77565
30TR 83913
ĐB
510899
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/09/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/09/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
1 0,3
0,7,5 2
3,6,1 3 5,3,7,4
3,4,4 4 5,6,4,4
Chục Số Đơn vị
3,4,6 5 7,2
4 6 3,5
3,9,5 7 2
8
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 04/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 41VL36
100N 68
200N 140
400N 001645809745
1TR 3117
3TR 98924437394687176128718341877114373
10TR 8415955860
15TR 75748
30TR 60205
ĐB
825166
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/09/2020
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,8,6 0 5
7,7 1 6,7
2 4,8
7 3 9,4
2,3 4 0,5,8
Chục Số Đơn vị
4,0 5 9
1,6 6 8,0,6
1 7 1,1,3
6,2,4 8 0
3,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755