Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 48
250N 142
500N 509649230438
1TR 9534
2,5TR 49987019317896319068322316939471044
5TR 6135441660
10TR 78986
40TR 40921
ĐB
166271
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/10/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0
3,3,2,7 1
4 2 3,1
2,6 3 8,4,1,1
3,9,4,5 4 8,2,4
Chục Số Đơn vị
5 4
9,8 6 3,8,0
8 7 1
4,3,6 8 7,6
9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 75
250N 708
500N 354582670861
1TR 9433
2,5TR 77495640959781722420207170476444328
5TR 9261347085
10TR 23257
40TR 47039
ĐB
438526
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/10/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
6 1 7,7,3
2 0,8,6
3,1 3 3,9
6 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,9,9,8 5 7
2 6 7,1,4
6,1,1,5 7 5
0,2 8 5
3 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 08/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 12
250N 413
500N 371974014104
1TR 5552
2,5TR 90192699946372280822079361611648842
5TR 7277491400
10TR 67029
40TR 73786
ĐB
319306
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,4,0,6
0 1 2,3,9,6
1,5,9,2,2,4 2 2,2,9
1 3 6
0,9,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 2
3,1,8,0 6
7 4
8 6
1,2 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 01/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 05
250N 775
500N 710148719687
1TR 8901
2,5TR 75507060964990007079612874032267786
5TR 8295758390
10TR 92854
40TR 74638
ĐB
577172
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 5,1,1,7,0
0,7,0 1
2,7 2 2
3 8
5 4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 7,4
9,8 6
8,0,8,5 7 5,1,9,2
3 8 7,7,6
7 9 6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 24/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 13
250N 758
500N 416749817358
1TR 3608
2,5TR 99138260256915915470671401880209447
5TR 9747399671
10TR 52935
40TR 81902
ĐB
019442
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/09/2020  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 8,2,2
8,7 1 3
0,0,4 2 5
1,7 3 8,5
4 0,7,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 8,8,9
6 7
6,4 7 0,3,1
5,5,0,3 8 1
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 17/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 84
250N 529
500N 267565013163
1TR 2013
2,5TR 84957762836778312167619344384562879
5TR 2164469791
10TR 09413
40TR 48188
ĐB
659400
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,9 1 3,3
2 9
6,1,8,8,1 3 4
8,3,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
7,4 5 7
6 3,7
5,6 7 5,9
8 8 4,3,3,8
2,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 10/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 71
250N 189
500N 425891496135
1TR 0491
2,5TR 95830031527230509399766740477716310
5TR 4386982047
10TR 65349
40TR 20622
ĐB
474538
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/09/2020  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 5
7,9 1 0
5,2 2 2
3 5,0,8
7 4 9,7,9
Chục Số Đơn vị
3,0 5 8,2
6 9
7,4 7 1,4,7
5,3 8 9
8,4,9,6,4 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755