Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 69
250N 044
500N 047761767809
1TR 6441
2,5TR 13089289923087177351538908153641302
5TR 7083629060
10TR 67489
40TR 06995
ĐB
313016
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 9,2
4,7,5 1 6
9,0 2
3 6,6
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
9 5 1
7,3,3,1 6 9,0
7 7 7,6,1
8 9,9
6,0,8,8 9 2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 83
250N 246
500N 965080581033
1TR 2569
2,5TR 11784497659684153887473127135161514
5TR 0862279415
10TR 69256
40TR 03887
ĐB
068684
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,5 1 2,4,5
1,2 2 2
8,3 3 3
8,1,8 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,1 5 0,8,1,6
4,5 6 9,5
8,8 7
5 8 3,4,7,7,4
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 67
250N 103
500N 964527230095
1TR 4775
2,5TR 80679069743334728971289897406579135
5TR 8396938505
10TR 73210
40TR 13841
ĐB
951854
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5
7,4 1 0
2 3
0,2 3 5
7,5 4 5,7,1
Chục Số Đơn vị
4,9,7,6,3,0 5 4
6 7,5,9
6,4 7 5,9,4,1
8 9
7,8,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 30/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 04
250N 607
500N 245042455252
1TR 1406
2,5TR 25247416992409911251230282743553254
5TR 6768083064
10TR 58721
40TR 85638
ĐB
571075
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 4,7,6
5,2 1
5 2 8,1
3 5,8
0,5,6 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,3,7 5 0,2,1,4
0 6 4
0,4 7 5
2,3 8 0
9,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 23/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 40
250N 557
500N 883648992986
1TR 5835
2,5TR 96792601278891021438222140589792731
5TR 8175185029
10TR 78394
40TR 28145
ĐB
667910
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1,1 0
3,5 1 0,4,0
9 2 7,9
3 6,5,8,1
1,9 4 0,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 7,1
3,8 6
5,2,9 7
3 8 6
9,2 9 9,2,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 16/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 50
250N 991
500N 159396897675
1TR 4621
2,5TR 35543113765876594079180412008211242
5TR 0954074217
10TR 77489
40TR 51659
ĐB
845213
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
9,2,4 1 7,3
8,4 2 1
9,4,1 3
4 3,1,2,0
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0,9
7 6 5
1 7 5,6,9
8 9,2,9
8,7,8,5 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 09/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 69
250N 983
500N 332054923376
1TR 2244
2,5TR 52891694577743477866197039508422978
5TR 2320048253
10TR 80826
40TR 79951
ĐB
620024
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 3,0
9,5 1
9 2 0,6,4
8,0,5 3 4
4,3,8,2 4 4
Chục Số Đơn vị
5 7,3,1
7,6,2 6 9,6
5 7 6,8
7 8 3,4
6 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755