Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Quảng Trị - 26/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 71
250N 218
500N 676998191727
1TR 0985
2,5TR 73674005224140839708180248422332637
5TR 1140184112
10TR 83838
40TR 38739
ĐB
657895
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/03/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8,8,1
7,0 1 8,9,2
2,1 2 7,2,4,3
2 3 7,8,9
7,2 4
Chục Số Đơn vị
8,9 5
6 9
2,3 7 1,4
1,0,0,3 8 5
6,1,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 77
250N 941
500N 724168686460
1TR 1143
2,5TR 46007961766773628303596305128454846
5TR 3782568849
10TR 75050
40TR 37489
ĐB
701334
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/03/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3,5 0 7,3
4,4 1
2 5
4,0 3 6,0,4
8,3 4 1,1,3,6,9
Chục Số Đơn vị
2 5 0
7,3,4 6 8,0
7,0 7 7,6
6 8 4,9
4,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 08
250N 190
500N 530928852057
1TR 6670
2,5TR 54432706296984257183898260511184613
5TR 9647474671
10TR 41646
40TR 49729
ĐB
651925
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/03/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/03/2020  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 8,9
1,7 1 1,3
3,4 2 9,6,9,5
8,1 3 2
7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
8,2 5 7
2,4 6
5 7 0,4,1
0 8 5,3
0,2,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 62
250N 212
500N 531743105545
1TR 3211
2,5TR 78656503996836321555386592656879516
5TR 3584038270
10TR 91602
40TR 06447
ĐB
957231
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/03/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/03/2020  
Chục Số Đơn vị
1,4,7 0 2
1,3 1 2,7,0,1,6
6,1,0 2
6 3 1
4 5,0,7
Chục Số Đơn vị
4,5 5 6,5,9
5,1 6 2,3,8
1,4 7 0
6 8
9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 27/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 54
250N 430
500N 142210330218
1TR 1674
2,5TR 69321139713322695154556257738793736
5TR 3541773534
10TR 97580
40TR 72997
ĐB
420574
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/02/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3,8 0
2,7 1 8,7
2 2 2,1,6,5
3 3 0,3,6,4
5,7,5,3,7 4
Chục Số Đơn vị
2 5 4,4
2,3 6
8,1,9 7 4,1,4
1 8 7,0
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 16
250N 652
500N 429231722135
1TR 3469
2,5TR 31475435131911437793772191613459126
5TR 7151909229
10TR 07920
40TR 49388
ĐB
321285
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/02/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/02/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 6,3,4,9,9
5,9,7 2 6,9,0
1,9 3 5,4
1,3 4
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5 2
1,2 6 9
7 2,5
8 8 8,5
6,1,1,2 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 13
250N 867
500N 975071852624
1TR 9594
2,5TR 66006585222419698761798081958553223
5TR 6706232585
10TR 23606
40TR 29137
ĐB
549579
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/02/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/02/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,8,6
6 1 3
2,6 2 4,2,3
1,2 3 7
2,9 4
Chục Số Đơn vị
8,8,8 5 0
0,9,0 6 7,1,2
6,3 7 9
0 8 5,5,5
7 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755