Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 67
250N 728
500N 233825732008
1TR 6727
2,5TR 90791641474411468300840205717966617
5TR 3452159272
10TR 17313
40TR 02469
ĐB
509098
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 8,0
9,2 1 4,7,3
7 2 8,7,0,1
7,1 3 8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5
6 7,9
6,2,4,1 7 3,9,2
2,3,0,9 8
7,6 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 28
250N 246
500N 909159384574
1TR 9516
2,5TR 35580960799503827155651330639281845
5TR 0239668298
10TR 78005
40TR 07191
ĐB
123573
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
9,9 1 6
9 2 8
3,7 3 8,8,3
7 4 6,5
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5
4,1,9 6
7 4,9,3
2,3,3,9 8 0
7 9 1,2,6,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 77
250N 994
500N 643721323758
1TR 5897
2,5TR 22809075700568350346223638874304362
5TR 4554571016
10TR 72421
40TR 94243
ĐB
921538
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
2 1 6
3,6 2 1
8,6,4,4 3 7,2,8
9 4 6,3,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 8
4,1 6 3,2
7,3,9 7 7,0
5,3 8 3
0 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 28/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 70
250N 807
500N 889037719950
1TR 8767
2,5TR 09492698993521353456850707780985312
5TR 2358977262
10TR 10028
40TR 17885
ĐB
980724
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,5,7 0 7,9
7 1 3,2
9,1,6 2 8,4
1 3
2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0,6
5 6 7,2
0,6 7 0,1,0
2 8 9,5
9,0,8 9 0,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 06
250N 627
500N 237631929174
1TR 6144
2,5TR 29943255665293469973759883595109138
5TR 2193044698
10TR 32190
40TR 36733
ĐB
792159
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6
5 1
9 2 7
4,7,3 3 4,8,0,3
7,4,3 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
0,7,6 6 6
2 7 6,4,3
8,3,9 8 8
5 9 2,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 72
250N 768
500N 655910236621
1TR 3297
2,5TR 05186638247795213358416646892751661
5TR 8868454165
10TR 86234
40TR 19286
ĐB
218330
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
2,6 1
7,5 2 3,1,4,7
2 3 4,0
2,6,8,3 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,2,8
8,8 6 8,4,1,5
9,2 7 2
6,5 8 6,4,6
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 14
250N 684
500N 457374897757
1TR 6404
2,5TR 84911010600899259047978887945920818
5TR 3075611620
10TR 01458
40TR 01125
ĐB
401380
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,8 0 4
1 1 4,1,8
9 2 0,5
7 3
1,8,0 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 7,9,6,8
5 6 0
5,4 7 3
8,1,5 8 4,9,8,0
8,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755