Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/09/2019
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 42
250N 491
500N 296674907719
1TR 6913
2,5TR 36666477064573618941357382434790121
5TR 6669522326
10TR 62929
40TR 30572
ĐB
130781
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/09/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/09/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
9,4,2,8 1 9,3
4,7 2 1,6,9
1 3 6,8
4 2,1,7
Chục Số Đơn vị
9 5
6,6,0,3,2 6 6,6
4 7 2
3 8 1
1,2 9 1,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/09/2019
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 03
250N 460
500N 583101658594
1TR 8266
2,5TR 45562532443364065817947313860053051
5TR 7506195026
10TR 30120
40TR 32911
ĐB
415999
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/09/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/09/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4,0,2 0 3,0
3,3,5,6,1 1 7,1
6 2 6,0
0 3 1,1
9,4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6 5 1
6,2 6 0,5,6,2,1
1 7
8
9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N 93
250N 955
500N 881960810616
1TR 4396
2,5TR 54059894503714988839343155808442720
5TR 0587269089
10TR 71147
40TR 91840
ĐB
295067
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/08/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2,4 0
8 1 9,6,5
7 2 0
9 3 9
8 4 9,7,0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,9,0
1,9 6 7
4,6 7 2
8 1,4,9
1,5,4,3,8 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N 65
250N 490
500N 426306112610
1TR 3787
2,5TR 08880250858995966640959352863831025
5TR 8714152366
10TR 66144
40TR 51636
ĐB
034612
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1,8,4 0
1,4 1 1,0,2
1 2 5
6 3 5,8,6
4 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
6,8,3,2 5 9
6,3 6 5,3,6
8 7
3 8 7,0,5
5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N 30
250N 641
500N 102784357019
1TR 6395
2,5TR 63974694145905978520056919532250175
5TR 4194378581
10TR 77149
40TR 80045
ĐB
799416
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/08/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2 0
4,9,8 1 9,4,6
2 2 7,0,2
4 3 0,5
7,1 4 1,3,9,5
Chục Số Đơn vị
3,9,7,4 5 9
1 6
2 7 4,5
8 1
1,5,4 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 08/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N 65
250N 593
500N 899681060739
1TR 6298
2,5TR 37362450379703066648162570157327976
5TR 6864046968
10TR 76003
40TR 53893
ĐB
752384
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 08/08/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6,3
1
6 2
9,7,0,9 3 9,7,0
8 4 8,0
Chục Số Đơn vị
6 5 7
9,0,7 6 5,2,8
3,5 7 3,6
9,4,6 8 4
3 9 3,6,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 01/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N 37
250N 633
500N 892384503261
1TR 3312
2,5TR 69652660685733761560717810351375785
5TR 8391412696
10TR 33557
40TR 41953
ĐB
817353
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/08/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6 0
6,8 1 2,3,4
1,5 2 3
3,2,1,5,5 3 7,3,7
1 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0,2,7,3,3
9 6 1,8,0
3,3,5 7
6 8 1,5
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755