Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Quảng Trị - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 59
250N 748
500N 314436188762
1TR 1054
2,5TR 68740906916537707452551248830076867
5TR 1919612492
10TR 06464
40TR 31844
ĐB
107972
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0
9 1 8
6,5,9,7 2 4
3
4,5,2,6,4 4 8,4,0,4
Chục Số Đơn vị
5 9,4,2
9 6 2,7,4
7,6 7 7,2
4,1 8
5 9 1,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 41
250N 421
500N 819780329144
1TR 7669
2,5TR 42751306857984446616912880995528306
5TR 8409304852
10TR 31780
40TR 93143
ĐB
992094
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
4,2,5 1 6
3,5 2 1
9,4 3 2
4,4,9 4 1,4,4,3
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,5,2
1,0 6 9
9 7
8 8 5,8,0
6 9 7,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 39
250N 218
500N 637349624826
1TR 2288
2,5TR 98037583111575765821984909142424596
5TR 3187070732
10TR 42312
40TR 21682
ĐB
623700
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9,7,0 0 0
1,2 1 8,1,2
6,3,1,8 2 6,1,4
7 3 9,7,2
2 4
Chục Số Đơn vị
5 7
2,9 6 2
3,5 7 3,0
1,8 8 8,2
3 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 94
250N 614
500N 689686593109
1TR 2634
2,5TR 57921577280598748373249577144541940
5TR 5562760018
10TR 94526
40TR 27131
ĐB
038642
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
2,3 1 4,8
4 2 1,8,7,6
7 3 4,1
9,1,3 4 5,0,2
Chục Số Đơn vị
4 5 9,7
9,2 6
8,5,2 7 3
2,1 8 7
5,0 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 52
250N 397
500N 135028061048
1TR 4690
2,5TR 53679562544544001279634151354210960
5TR 8421953252
10TR 74139
40TR 59542
ĐB
399613
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,4,6 0 6
1 5,9,3
5,4,5,4 2
1 3 9
5 4 8,0,2,2
Chục Số Đơn vị
1 5 2,0,4,2
0 6 0
9 7 9,9
4 8
7,7,1,3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 06
250N 295
500N 228369504868
1TR 4676
2,5TR 28470617776558905575899807037615318
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7,8 0 6
1 8
2
8 3
4
Chục Số Đơn vị
9,7 5 0
0,7,7 6 8
7 7 6,0,7,5,6
6,1 8 3,9,0
8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 65
250N 052
500N 163728077016
1TR 8175
2,5TR 67676049890005858725622299768185696
5TR 3590515538
10TR 76889
40TR 77245
ĐB
261138
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
8 1 6
5 2 5,9
3 7,8,8
4 5
Chục Số Đơn vị
6,7,2,0,4 5 2,8
1,7,9 6 5
3,0 7 5,6
5,3,3 8 9,1,9
8,2,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755