Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Quảng Trị - 18/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 42
250N 944
500N 098723516941
1TR 1223
2,5TR 42241308289585884787668335341355633
5TR 6154031573
10TR 01204
40TR 53348
ĐB
428878
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
5,4,4 1 3
4 2 3,8
2,3,1,3,7 3 3,3
4,0 4 2,4,1,1,0,8
Chục Số Đơn vị
5 1,8
6
8,8 7 3,8
2,5,4,7 8 7,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 11/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 92
250N 867
500N 067387614501
1TR 3930
2,5TR 14629262096075532136779689220679498
5TR 6279699123
10TR 86544
40TR 17886
ĐB
445010
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 1,9,6
6,0 1 0
9 2 9,3
7,2 3 0,6
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5
3,0,9,8 6 7,1,8
6 7 3
6,9 8 6
2,0 9 2,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 04/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 22
250N 528
500N 487398063151
1TR 3289
2,5TR 03964804008122059203560225238303274
5TR 9633687751
10TR 70866
40TR 26408
ĐB
240706
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 6,0,3,8,6
5,5 1
2,2 2 2,8,0,2
7,0,8 3 6
6,7 4
Chục Số Đơn vị
5 1,1
0,3,6,0 6 4,6
7 3,4
2,0 8 9,3
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 28/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 93
250N 302
500N 760166592108
1TR 4238
2,5TR 17707043136782341349290220410369708
5TR 3325498896
10TR 22858
40TR 97776
ĐB
659658
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,1,8,7,3,8
0 1 3
0,2 2 3,2
9,1,2,0 3 8
5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 9,4,8,8
9,7 6
0 7 6
0,3,0,5,5 8
5,4 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 82
250N 028
500N 265627961553
1TR 5276
2,5TR 32246184445465926911268794153066799
5TR 3296202936
10TR 94792
40TR 49079
ĐB
962501
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
1,0 1 1
8,6,9 2 8
5 3 0,6
4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5 6,3,9
5,9,7,4,3 6 2
7 6,9,9
2 8 2
5,7,9,7 9 6,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 11
250N 276
500N 406127210561
1TR 2865
2,5TR 92415665555218691253861537038177454
5TR 9673838614
10TR 80144
40TR 49363
ĐB
608343
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1,6,2,6,8 1 1,5,4
2 1
5,5,6,4 3 8
5,1,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 5,3,3,4
7,8 6 1,1,5,3
7 6
3 8 6,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 84
250N 364
500N 558913851756
1TR 0221
2,5TR 72515225559272270917981247564362976
5TR 1932267970
10TR 58460
40TR 01857
ĐB
435258
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6 0
2 1 5,7
2,2 2 1,2,4,2
4 3
8,6,2 4 3
Chục Số Đơn vị
8,1,5 5 6,5,7,8
5,7 6 4,0
1,5 7 6,0
5 8 4,9,5
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755