Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Trị - 18/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQT
100N 84
250N 088
500N 100918480071
1TR 0043
2,5TR 03174841217346685060026934580896172
5TR 8372302664
10TR 94641
40TR 81824
ĐB
752060
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/07/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 9,8
7,2,4 1
7 2 1,3,4
4,9,2 3
8,7,6,2 4 8,3,1
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6,0,4,0
7 1,4,2
8,4,0 8 4,8
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 11/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 15
250N 317
500N 369508883548
1TR 2004
2,5TR 61431046101097841007958267983141347
5TR 3782263009
10TR 45451
40TR 69092
ĐB
517076
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,7,9
3,3,5 1 5,7,0
2,9 2 6,2
3 1,1
0 4 8,7
Chục Số Đơn vị
1,9 5 1
2,7 6
1,0,4 7 8,6
8,4,7 8 8
0 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 04/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 33
250N 636
500N 085838937159
1TR 9680
2,5TR 77043578806835145229105661355074231
5TR 8576147849
10TR 24494
40TR 14300
ĐB
288423
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8,5,0 0 0
5,3,6 1
2 9,3
3,9,4,2 3 3,6,1
9 4 3,9
Chục Số Đơn vị
5 8,9,1,0
3,6 6 6,1
7
5 8 0,0
5,2,4 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 27/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 91
250N 079
500N 703889708246
1TR 2759
2,5TR 50784420205805385772117946977008275
5TR 0397267274
10TR 49241
40TR 33521
ĐB
159068
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,7 0
9,4,2 1
7,7 2 0,1
5 3 8
8,9,7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
7 5 9,3
4 6 8
7 9,0,2,0,5,2,4
3,6 8 4
7,5 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 05
250N 263
500N 333856769686
1TR 3111
2,5TR 05008283121991077179551292415395176
5TR 1195357946
10TR 91825
40TR 01494
ĐB
752291
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8
1,9 1 1,2,0
1 2 9,5
6,5,5 3 8
9 4 6
Chục Số Đơn vị
0,2 5 3,3
7,8,7,4 6 3
7 6,9,6
3,0 8 6
7,2 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 30
250N 963
500N 661306291838
1TR 6201
2,5TR 29457470115325181100708312278182002
5TR 9372737166
10TR 44824
40TR 51331
ĐB
583195
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 1,0,2
0,1,5,3,8,3 1 3,1
0 2 9,7,4
6,1 3 0,8,1,1
2 4
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1
6 6 3,6
5,2 7
3 8 1
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 06/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 02
250N 771
500N 358469209672
1TR 6042
2,5TR 26086823932033798139315984751357953
5TR 4033377503
10TR 19987
40TR 94209
ĐB
230558
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,3,9
7 1 3
0,7,4 2 0
9,1,5,3,0 3 7,9,3
8 4 2
Chục Số Đơn vị
5 3,8
8 6
3,8 7 1,2
9,5 8 4,6,7
3,0 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755