Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 64
250N 747
500N 192624022221
1TR 0720
2,5TR 93146497821134641311607960990371334
5TR 3462813933
10TR 53319
40TR 89873
ĐB
598136
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,3
2,1 1 1,9
0,8 2 6,1,0,8
0,3,7 3 4,3,6
6,3 4 7,6,6
Chục Số Đơn vị
5
2,4,4,9,3 6 4
4 7 3
2 8 2
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 34
250N 648
500N 876612324285
1TR 8833
2,5TR 50079325152321281212438933767862520
5TR 8113765007
10TR 08055
40TR 76749
ĐB
456145
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
1 5,2,2
3,1,1 2 0
3,9 3 4,2,3,7
3 4 8,9,5
Chục Số Đơn vị
8,1,5,4 5 5
6 6 6
3,0 7 9,8
4,7 8 5
7,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 67
250N 202
500N 589141689558
1TR 4108
2,5TR 96638007608501704791028354802710102
5TR 7154863345
10TR 67332
40TR 12100
ĐB
689165
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 2,8,2,0
9,9 1 7
0,0,3 2 7
3 8,5,2
4 8,5
Chục Số Đơn vị
3,4,6 5 8
6 7,8,0,5
6,1,2 7
6,5,0,3,4 8
9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 24/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 09
250N 605
500N 233986857596
1TR 2246
2,5TR 16343421426084354946466922603629660
5TR 8171825593
10TR 22732
40TR 69527
ĐB
347463
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,5
1 8
4,9,3 2 7
4,4,9,6 3 9,6,2
4 6,3,2,3,6
Chục Số Đơn vị
0,8 5
9,4,4,3 6 0,3
2 7
1 8 5
0,3 9 6,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 17/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 72
250N 908
500N 591811318032
1TR 2168
2,5TR 52828458431412577716206941287779288
5TR 4321498059
10TR 98408
40TR 47295
ĐB
483645
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
3 1 8,6,4
7,3 2 8,5
4 3 1,2
9,1 4 3,5
Chục Số Đơn vị
2,9,4 5 9
1 6 8
7 7 2,7
0,1,6,2,8,0 8 8
5 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 10/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 04
250N 161
500N 876229065177
1TR 1511
2,5TR 84978569953517626986190979441588220
5TR 6215327828
10TR 66402
40TR 12477
ĐB
384058
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,6,2
6,1 1 1,5
6,0 2 0,8
5 3
0 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 3,8
0,7,8 6 1,2
7,9,7 7 7,8,6,7
7,2,5 8 6
9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 03/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QT
100N 99
250N 288
500N 305028803872
1TR 6687
2,5TR 37182881460677083465474304427390154
5TR 6806732405
10TR 13013
40TR 91323
ĐB
579665
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8,7,3 0 5
1 3
7,8 2 3
7,1,2 3 0
5 4 6
Chục Số Đơn vị
6,0,6 5 0,4
4 6 5,7,5
8,6 7 2,0,3
8 8 8,0,7,2
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755