Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 83
250N 915
500N 172701756116
1TR 1200
2,5TR 55041280613877388590453627807236625
5TR 1444541871
10TR 22970
40TR 84593
ĐB
864720
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,9,7,2 0 0
4,6,7 1 5,6
6,7 2 7,5,0
8,7,9 3
4 1,5
Chục Số Đơn vị
1,7,2,4 5
1 6 1,2
2 7 5,3,2,1,0
8 3
9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 20
250N 286
500N 902927526653
1TR 3666
2,5TR 61936976678642750922319684705756226
5TR 5120234118
10TR 97831
40TR 99354
ĐB
421752
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
3 1 8
5,2,0,5 2 0,9,7,2,6
5 3 6,1
5 4
Chục Số Đơn vị
5 2,3,7,4,2
8,6,3,2 6 6,7,8
6,2,5 7
6,1 8 6
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 93
250N 285
500N 602006695199
1TR 1962
2,5TR 97373687710265193634096070343244498
5TR 7642127496
10TR 25831
40TR 93640
ĐB
762242
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 7
7,5,2,3 1
6,3,4 2 0,1
9,7 3 4,2,1
3 4 0,2
Chục Số Đơn vị
8 5 1
9 6 9,2
0 7 3,1
9 8 5
6,9 9 3,9,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 88
250N 853
500N 931322208483
1TR 0699
2,5TR 07848540047820768767888813869140057
5TR 9175609287
10TR 66704
40TR 02495
ĐB
330440
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 4,7,4
8,9 1 3
2 0
5,1,8 3
0,0 4 8,0
Chục Số Đơn vị
9 5 3,7,6
5 6 7
0,6,5,8 7
8,4 8 8,3,1,7
9 9 9,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 24/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 41
250N 579
500N 259474172109
1TR 1879
2,5TR 02797163353093002929451789288593932
5TR 0471559009
10TR 32354
40TR 24808
ĐB
080393
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,9,8
4 1 7,5
3 2 9
9 3 5,0,2
9,5 4 1
Chục Số Đơn vị
3,8,1 5 4
6
1,9 7 9,9,8
7,0 8 5
7,0,7,2,0 9 4,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 66
250N 406
500N 599782139185
1TR 5179
2,5TR 47523727082866395045154174686474856
5TR 1663842395
10TR 27034
40TR 72724
ĐB
263224
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
1 3,7
2 3,4,4
1,2,6 3 8,4
6,3,2,2 4 5
Chục Số Đơn vị
8,4,9 5 6
6,0,5 6 6,3,4
9,1 7 9
0,3 8 5
7 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 22
250N 172
500N 574060015428
1TR 8249
2,5TR 86911927848832824365878911213514372
5TR 0122346530
10TR 78452
40TR 98251
ĐB
035606
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 1,6
0,1,9,5 1 1
2,7,7,5 2 2,8,8,3
2 3 5,0
8 4 0,9
Chục Số Đơn vị
6,3 5 2,1
0 6 5
7 2,2
2,2 8 4
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755