Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 22
250N 340
500N 209596623889
1TR 9732
2,5TR 64106065170692524691161997085384809
5TR 8437951974
10TR 34565
40TR 99423
ĐB
313476
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,9
9 1 7
2,6,3 2 2,5,3
5,2 3 2
7 4 0
Chục Số Đơn vị
9,2,6 5 3
0,7 6 2,5
1 7 9,4,6
8 9
8,9,0,7 9 5,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDNG
100N 80
250N 740
500N 976222214682
1TR 4512
2,5TR 15417777502836246977322299454173173
5TR 9847653126
10TR 09040
40TR 16434
ĐB
448744
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4,5,4 0
2,4 1 2,7
6,8,1,6 2 1,9,6
7 3 4
3,4 4 0,1,0,4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,2 6 2,2
1,7 7 7,3,6
8 0,2
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 88
250N 328
500N 990316744578
1TR 9698
2,5TR 37101655471980620420864942204776360
5TR 2638638727
10TR 55151
40TR 32595
ĐB
323787
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 3,1,6
0,5 1
2 8,0,7
0 3
7,9 4 7,7
Chục Số Đơn vị
9 5 1
0,8 6 0
4,4,2,8 7 4,8
8,2,7,9 8 8,6,7
9 8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 10
250N 286
500N 886938614596
1TR 8280
2,5TR 42143172555095399426833032185997180
5TR 9639619921
10TR 23642
40TR 14331
ĐB
648303
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,8 0 3,3
6,2,3 1 0
4 2 6,1
4,5,0,0 3 1
4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,9
8,9,2,9 6 9,1
7
8 6,0,0
6,5 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 30/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 51
250N 604
500N 483896547649
1TR 6871
2,5TR 50259937068687161673428103059023339
5TR 2234571504
10TR 77229
40TR 22413
ĐB
180721
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 4,6,4
5,7,7,2 1 0,3
2 9,1
7,1 3 8,9
0,5,0 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,4,9
0 6
7 1,1,3
3 8
4,5,3,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 23/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 95
250N 949
500N 657588000213
1TR 3024
2,5TR 72755265089391766343917952860301054
5TR 1143903209
10TR 89417
40TR 52986
ĐB
256687
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,3,9
1 3,7,7
2 4
1,4,0 3 9
2,5 4 9,3
Chục Số Đơn vị
9,7,5,9 5 5,4
8 6
1,1,8 7 5
0 8 6,7
4,3,0 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 16/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 75
250N 413
500N 796679839387
1TR 3962
2,5TR 36197959806637469253822267720856367
5TR 6197148390
10TR 82681
40TR 62206
ĐB
258972
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 8,6
7,8 1 3
6,7 2 6
1,8,5 3
7 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3
6,2,0 6 6,2,7
8,9,6 7 5,4,1,2
0 8 3,7,0,1
9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755