Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 76
250N 398
500N 602607293489
1TR 3110
2,5TR 71777688942861100418785698881343223
5TR 0165507571
10TR 47134
40TR 80069
ĐB
072745
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/07/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0
1,7 1 0,1,8,3
2 6,9,3
1,2 3 4
9,3 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
7,2 6 9,9
7 7 6,7,1
9,1 8 9
2,8,6,6 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 36
250N 540
500N 426510629772
1TR 3884
2,5TR 52044875045154218002062796196339987
5TR 2598413773
10TR 96571
40TR 93298
ĐB
832738
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/07/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,2
7 1
6,7,4,0 2
6,7 3 6,8
8,4,0,8 4 0,4,2
Chục Số Đơn vị
6 5
3 6 5,2,3
8 7 2,9,3,1
9,3 8 4,7,4
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 03/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 16
250N 804
500N 443806052534
1TR 5390
2,5TR 22389875240232682289414184460801956
5TR 5831574860
10TR 95048
40TR 31230
ĐB
016167
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/07/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9,6,3 0 4,5,8
1 6,8,5
2 4,6
3 8,4,0
0,3,2 4 8
Chục Số Đơn vị
0,1 5 6
1,2,5 6 0,7
6 7
3,1,0,4 8 9,9
8,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 26/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 08
250N 734
500N 385182125683
1TR 8539
2,5TR 58297131658938523153905712469136030
5TR 4949360212
10TR 13046
40TR 23906
ĐB
413217
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,6
5,7,9 1 2,2,7
1,1 2
8,5,9 3 4,9,0
3 4 6
Chục Số Đơn vị
6,8 5 1,3
4,0 6 5
9,1 7 1
0 8 3,5
3 9 7,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 19/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 69
250N 019
500N 983523351095
1TR 3974
2,5TR 92991508960087393575439567619381211
5TR 3507309285
10TR 01656
40TR 03316
ĐB
413221
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
9,1,2 1 9,1,6
2 1
7,9,7 3 5,5
7 4
Chục Số Đơn vị
3,3,9,7,8 5 6,6
9,5,5,1 6 9
7 4,3,5,3
8 5
6,1 9 5,1,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 12/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 47
250N 949
500N 309962687244
1TR 0963
2,5TR 66685974239549445713043010126036659
5TR 4771596299
10TR 10772
40TR 47414
ĐB
475522
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
0 1 3,5,4
7,2 2 3,2
6,2,1 3
4,9,1 4 7,9,4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 9
6 8,3,0
4 7 2
6 8 5
4,9,5,9 9 9,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 05/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 38
250N 061
500N 833695161125
1TR 0812
2,5TR 22942994056829929793130355863745591
5TR 8022437028
10TR 33332
40TR 72223
ĐB
857095
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5
6,9 1 6,2
1,4,3 2 5,4,8,3
9,2 3 8,6,5,7,2
2 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0,3,9 5
3,1 6 1
3 7
3,2 8
9 9 9,3,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755