Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 50
250N 827
500N 746222650111
1TR 8806
2,5TR 01459512183443114972900111788645347
5TR 3466809054
10TR 49326
40TR 23100
ĐB
009802
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,0,2
1,3,1 1 1,8,1
6,7,0 2 7,6
3 1
5 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 0,9,4
0,8,2 6 2,5,8
2,4 7 2
1,6 8 6
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 18
250N 118
500N 676524148084
1TR 3265
2,5TR 95302652419069813264107066687574362
5TR 3999993656
10TR 09185
40TR 24469
ĐB
828237
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,6
4 1 8,8,4
0,6 2
3 7
1,8,6 4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,7,8 5 6
0,5 6 5,5,4,2,9
3 7 5
1,1,9 8 4,5
9,6 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 30/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 06
250N 211
500N 920115192392
1TR 4125
2,5TR 53828264668877800490560777642935928
5TR 8848324417
10TR 38239
40TR 14787
ĐB
483857
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,1
1,0 1 1,9,7
9 2 5,8,9,8
8 3 9
4
Chục Số Đơn vị
2 5 7
0,6 6 6
7,1,8,5 7 8,7
2,7,2 8 3,7
1,2,3 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 23/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 61
250N 950
500N 766423141168
1TR 1298
2,5TR 76198588479733567126450180040554069
5TR 0442387780
10TR 06737
40TR 07503
ĐB
068543
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,3
6 1 4,8
2 6,3
2,0,4 3 5,7
6,1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,0 5 0
2 6 1,4,8,9
4,3 7
6,9,9,1 8 0
6 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 16/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 52
250N 236
500N 671201665135
1TR 9329
2,5TR 04453188578522624659012753962079053
5TR 3641371060
10TR 46105
40TR 02845
ĐB
673475
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 5
1 2,3
5,1 2 9,6,0
5,5,1 3 6,5
4 5
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,7 5 2,3,7,9,3
3,6,2 6 6,0
5 7 5,5
8
2,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 09/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 20
250N 909
500N 172173773556
1TR 2635
2,5TR 53250692053512382925219988120623326
5TR 9343472090
10TR 51059
40TR 30218
ĐB
660796
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5,9 0 9,5,6
2 1 8
2 0,1,3,5,6
2 3 5,4
3 4
Chục Số Đơn vị
3,0,2 5 6,0,9
5,0,2,9 6
7 7 7
9,1 8
0,5 9 8,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 02/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 91
250N 663
500N 686046509523
1TR 9479
2,5TR 73894158346638904792819473687727734
5TR 6528108252
10TR 53380
40TR 25573
ĐB
544025
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5,8 0
9,8 1
9,5 2 3,5
6,2,7 3 4,4
9,3,3 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 0,2
6 3,0
4,7 7 9,7,3
8 9,1,0
7,8 9 1,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755