Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/09/2019
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 38
250N 166
500N 661687243595
1TR 6795
2,5TR 38985065057067231331707959835782908
5TR 0601884791
10TR 83249
40TR 84026
ĐB
661761
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/09/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
3,9,6 1 6,8
7 2 4,6
3 8,1
2 4 9
Chục Số Đơn vị
9,9,8,0,9 5 7
6,1,2 6 6,1
5 7 2
3,0,1 8 5
4 9 5,5,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/09/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 40
250N 165
500N 665783327161
1TR 3874
2,5TR 06230507167709291282573256416114248
5TR 8248490735
10TR 32336
40TR 05315
ĐB
588228
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/09/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/09/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
6,6 1 6,5
3,9,8 2 5,8
3 2,0,5,6
7,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
6,2,3,1 5 7
1,3 6 5,1,1
5 7 4
4,2 8 2,4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 42
250N 450
500N 777878357436
1TR 0556
2,5TR 78020507175182819675072484806264565
5TR 0199526198
10TR 06752
40TR 07471
ĐB
567552
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/08/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2 0
7 1 7
4,6,5,5 2 0,8
3 5,6
4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,7,6,9 5 0,6,2,2
3,5 6 2,5
1 7 8,5,1
7,2,4,9 8
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 27
250N 313
500N 561071568457
1TR 7127
2,5TR 21703201488985828077670936079834343
5TR 2382448204
10TR 98182
40TR 97401
ĐB
040372
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/08/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,4,1
0 1 3,0
8,7 2 7,7,4
1,0,9,4 3
2,0 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 6,7,8
5 6
2,5,2,7 7 7,2
4,5,9 8 2
9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 14
250N 463
500N 159328537958
1TR 5557
2,5TR 82375204173800305083366535631842606
5TR 7631577236
10TR 10985
40TR 35034
ĐB
561517
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,6
1 4,7,8,5,7
2
6,9,5,0,8,5 3 6,4
1,3 4
Chục Số Đơn vị
7,1,8 5 3,8,7,3
0,3 6 3
5,1,1 7 5
5,1 8 3,5
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 64
250N 940
500N 488601230907
1TR 0492
2,5TR 07221048209809420432392151882299317
5TR 8955652645
10TR 62110
40TR 86956
ĐB
170988
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,1 0 7
2 1 5,7,0
9,3,2 2 3,1,0,2
2 3 2
6,9 4 0,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 6,6
8,5,5 6 4
0,1 7
8 8 6,8
9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 31/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 33
250N 712
500N 702598274728
1TR 4079
2,5TR 38122160235116812219907200116931318
5TR 2219115790
10TR 99046
40TR 37836
ĐB
791837
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/07/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,9 0
9 1 2,9,8
1,2 2 5,7,8,2,3,0
3,2 3 3,6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
2 5
4,3 6 8,9
2,3 7 9
2,6,1 8
7,1,6 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755