Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 02/12/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 78
250N 366
500N 756902647541
1TR 7011
2,5TR 48742112887370415162964233367273552
5TR 1097409036
10TR 40668
40TR 45534
ĐB
978827
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/12/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4
4,1 1 1
4,6,7,5 2 3,7
2 3 6,4
6,0,7,3 4 1,2
Chục Số Đơn vị
5 2
6,3 6 6,9,4,2,8
2 7 8,2,4
7,8,6 8 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 44
250N 430
500N 653521856813
1TR 9227
2,5TR 23317036375733376928140267724334944
5TR 7870234592
10TR 66676
40TR 65413
ĐB
412766
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/11/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
1 3,7,3
0,9 2 7,8,6
1,3,4,1 3 0,5,7,3
4,4 4 4,3,4
Chục Số Đơn vị
3,8 5
2,7,6 6 6
2,1,3 7 6
2 8 5
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 89
250N 134
500N 230721675044
1TR 3053
2,5TR 54834029031322970344711674989482076
5TR 2741387618
10TR 65426
40TR 37636
ĐB
722315
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,3
1 3,8,5
2 9,6
5,0,1 3 4,4,6
3,4,3,4,9 4 4,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3
7,2,3 6 7,7
0,6,6 7 6
1 8 9
8,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 65
250N 967
500N 367367936189
1TR 9111
2,5TR 43935371651009217718502639382726110
5TR 7181531709
10TR 38909
40TR 83267
ĐB
912502
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/11/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9,2
1 1 1,8,0,5
9,0 2 7
7,9,6 3 5
4
Chục Số Đơn vị
6,3,6,1 5
6 5,7,5,3,7
6,2,6 7 3
1 8 9
8,0,0 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 90
250N 537
500N 478764617402
1TR 6388
2,5TR 74163925896001260536675126159344905
5TR 1000180286
10TR 30989
40TR 49321
ĐB
207286
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/11/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,5,1
6,0,2 1 2,2
0,1,1 2 1
6,9 3 7,6
4
Chục Số Đơn vị
0 5
3,8,8 6 1,3
3,8 7
8 8 7,8,9,6,9,6
8,8 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 28/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 99
250N 892
500N 489838531280
1TR 0227
2,5TR 73899156409140909662371970423104901
5TR 3613495446
10TR 05199
40TR 22044
ĐB
281838
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/10/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 28/10/2020  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 9,1
3,0 1
9,6 2 7
5 3 1,4,8
3,4 4 0,6,4
Chục Số Đơn vị
5 3
4 6 2
2,9 7
9,3 8 0
9,9,0,9 9 9,2,8,9,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 35
250N 119
500N 747806695800
1TR 3362
2,5TR 14289476871657896559302087419999559
5TR 7738167272
10TR 02262
40TR 74810
ĐB
029061
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/10/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,8
8,6 1 9,0
6,7,6 2
3 5
4
Chục Số Đơn vị
3 5 9,9
6 9,2,2,1
8 7 8,8,2
7,7,0 8 9,7,1
1,6,8,5,9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755