Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 37
250N 337
500N 615434611209
1TR 5317
2,5TR 82395744521564070379423531687735215
5TR 6410682605
10TR 92099
40TR 18554
ĐB
277361
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/01/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,6,5
6,6 1 7,5
5 2
5 3 7,7
5,5 4 0
Chục Số Đơn vị
9,1,0 5 4,2,3,4
0 6 1,1
3,3,1,7 7 9,7
8
0,7,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 72
250N 712
500N 197037176814
1TR 8690
2,5TR 61603199735799333542449783529064327
5TR 1923032963
10TR 23590
40TR 35238
ĐB
135695
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/01/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,9,9,3,9 0 3
1 2,7,4
7,1,4 2 7
0,7,9,6 3 0,8
1 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5
6 3
1,2 7 2,0,3,8
7,3 8
9 0,3,0,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 60
250N 031
500N 272517635509
1TR 2375
2,5TR 72595440683668668921087448985510780
5TR 2701905544
10TR 69142
40TR 89376
ĐB
398154
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/01/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 9
3,2 1 9
4 2 5,1
6 3 1
4,4,5 4 4,4,2
Chục Số Đơn vị
2,7,9,5 5 5,4
8,7 6 0,3,8
7 5,6
6 8 6,0
0,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 88
250N 192
500N 137422201507
1TR 5456
2,5TR 38431686566123731057040918984668192
5TR 0391146901
10TR 08132
40TR 94626
ĐB
006732
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,1
3,9,1,0 1 1
9,9,3,3 2 0,6
3 1,7,2,2
7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,6,7
5,5,4,2 6
0,3,5 7 4
8 8 8
9 2,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 85
250N 438
500N 411849474638
1TR 8082
2,5TR 82973988223677323967664028280713585
5TR 4274667333
10TR 06403
40TR 52531
ĐB
376205
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,7,3,5
3 1 8
8,2,0 2 2
7,7,3,0 3 8,8,3,1
4 7,6
Chục Số Đơn vị
8,8,0 5
4 6 7
4,6,0 7 3,3
3,1,3 8 5,2,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 04
250N 711
500N 243584320077
1TR 9340
2,5TR 68706115105848566163778302618734565
5TR 6408454023
10TR 76215
40TR 65978
ĐB
671202
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,1,3 0 4,6,2
1 1 1,0,5
3,0 2 3
6,2 3 5,2,0
0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
3,8,6,1 5
0 6 3,5
7,8 7 7,8
7 8 5,7,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 62
250N 688
500N 339532851505
1TR 0896
2,5TR 13183423435986946952469294943322665
5TR 8526142584
10TR 86529
40TR 82448
ĐB
303353
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5
6 1
6,5 2 9,9
8,4,3,5 3 3
8 4 3,8
Chục Số Đơn vị
9,8,0,6 5 2,3
9 6 2,9,5,1
7
8,4 8 8,5,3,4
6,2,2 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755