Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 12
250N 237
500N 532756715953
1TR 1756
2,5TR 09257621758190942216912786001332595
5TR 8348211144
10TR 82423
40TR 45144
ĐB
933261
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
7,6 1 2,6,3
1,8 2 7,3
5,1,2 3 7
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 3,6,7
5,1 6 1
3,2,5 7 1,5,8
7 8 2
0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 42
250N 746
500N 619002031726
1TR 2154
2,5TR 23181656902509912552277698304547436
5TR 6412807838
10TR 92698
40TR 27715
ĐB
508682
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/04/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/04/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 3
8 1 5
4,5,8 2 6,8
0 3 6,8
5 4 2,6,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4,2
4,2,3 6 9
7
2,3,9 8 1,2
9,6 9 0,0,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 03/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 48
250N 715
500N 668947582320
1TR 3236
2,5TR 80645047419490920458731722586683273
5TR 6296583261
10TR 83949
40TR 46340
ĐB
936554
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/04/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 03/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 9
4,6 1 5
7 2 0
7 3 6
5 4 8,5,1,9,0
Chục Số Đơn vị
1,4,6 5 8,8,4
3,6 6 6,5,1
7 2,3
4,5,5 8 9
8,0,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 98
250N 993
500N 320948664595
1TR 2227
2,5TR 33516428694727504350113952718931768
5TR 1454263590
10TR 47836
40TR 30603
ĐB
741885
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 9,3
1 6
4 2 7
9,0 3 6
4 2
Chục Số Đơn vị
9,7,9,8 5 0
6,1,3 6 6,9,8
2 7 5
9,6 8 9,5
0,6,8 9 8,3,5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 64
250N 230
500N 379097567910
1TR 6384
2,5TR 65283440100821690881360026270504267
5TR 6583466911
10TR 45694
40TR 17772
ĐB
989705
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9,1,1 0 2,5,5
8,1 1 0,0,6,1
0,7 2
8 3 0,4
6,8,3,9 4
Chục Số Đơn vị
0,0 5 6
5,1 6 4,7
6 7 2
8 4,3,1
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: DNG
100N 22
250N 842
500N 047096222813
1TR 5935
2,5TR 37420553672721962634143869007434930
5TR 5213130685
10TR 89115
40TR 33196
ĐB
103812
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,3 0
3 1 3,9,5,2
2,4,2,1 2 2,2,0
1 3 5,4,0,1
3,7 4 2
Chục Số Đơn vị
3,8,1 5
8,9 6 7
6 7 0,4
8 6,5
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: XSDNG
100N 59
250N 549
500N 646488755550
1TR 2919
2,5TR 30272404422302763304128278291936335
5TR 7480346994
10TR 63945
40TR 23481
ĐB
364030
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 4,3
8 1 9,9
7,4 2 7,7
0 3 5,0
6,0,9 4 9,2,5
Chục Số Đơn vị
7,3,4 5 9,0
6 4
2,2 7 5,2
8 1
5,4,1,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755