Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 71
250N 636
500N 612084543523
1TR 3503
2,5TR 98437579656924833929362262742503271
5TR 5270399754
10TR 94693
40TR 09749
ĐB
691820
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3,3
7,7 1
2 0,3,9,6,5,0
2,0,0,9 3 6,7
5,5 4 8,9
Chục Số Đơn vị
6,2 5 4,4
3,2 6 5
3 7 1,1
4 8
2,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 88
250N 758
500N 086450297870
1TR 8301
2,5TR 69131035427599702590593181970496149
5TR 5006926641
10TR 38356
40TR 44355
ĐB
150322
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,4
0,3,4 1 8
4,2 2 9,2
3 1
6,0 4 2,9,1
Chục Số Đơn vị
5 5 8,6,5
5 6 4,9
9 7 0
8,5,1 8 8
2,4,6 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 93
250N 415
500N 905555143547
1TR 0322
2,5TR 96595154843891995531941539866047416
5TR 4364902529
10TR 18365
40TR 24790
ĐB
828046
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0
3 1 5,4,9,6
2 2 2,9
9,5 3 1
1,8 4 7,9,6
Chục Số Đơn vị
1,5,9,6 5 5,3
1,4 6 0,5
4 7
8 4
1,4,2 9 3,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 49
250N 755
500N 971386417574
1TR 3075
2,5TR 79857395758134057493825917180402080
5TR 7139461856
10TR 62457
40TR 77232
ĐB
330108
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 4,8
4,9 1 3
3 2
1,9 3 2
7,0,9 4 9,1,0
Chục Số Đơn vị
5,7,7 5 5,7,6,7
5 6
5,5 7 4,5,5
0 8 0
4 9 3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 97
250N 693
500N 798181042230
1TR 1178
2,5TR 41598299844666475572346319177412290
5TR 4610363930
10TR 18198
40TR 29288
ĐB
784144
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9,3 0 4,3
8,3 1
7 2
9,0 3 0,1,0
0,8,6,7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 4
9 7 8,2,4
7,9,9,8 8 1,4,8
9 7,3,8,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 74
250N 423
500N 535394609431
1TR 7325
2,5TR 22251408246592038354546302545832381
5TR 3686882548
10TR 21634
40TR 62060
ĐB
350639
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,3,6 0
3,5,8 1
2 3,5,4,0
2,5 3 1,0,4,9
7,2,5,3 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 3,1,4,8
6 0,8,0
7 4
5,6,4 8 1
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 57
250N 239
500N 015775560675
1TR 9684
2,5TR 79127267593466312941505436492340017
5TR 0106219266
10TR 90903
40TR 48082
ĐB
119564
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
4 1 7
6,8 2 7,3
6,4,2,0 3 9
8,6 4 1,3
Chục Số Đơn vị
7 5 7,7,6,9
5,6 6 3,2,6,4
5,5,2,1 7 5
8 4,2
3,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755