Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 44
250N 122
500N 725542679294
1TR 0352
2,5TR 88110613646902426216290191595472173
5TR 9136291899
10TR 25600
40TR 56266
ĐB
665791
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/03/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/03/2020  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
9 1 0,6,9
2,5,6 2 2,4
7 3
4,9,6,2,5 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,4
1,6 6 7,4,2,6
6 7 3
8
1,9 9 4,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 41
250N 080
500N 400014289498
1TR 6572
2,5TR 11342849771915114702151326315894808
5TR 9087542006
10TR 77251
40TR 86546
ĐB
842240
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/03/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/03/2020  
Chục Số Đơn vị
8,0,4 0 0,2,8,6
4,5,5 1
7,4,0,3 2 8
3 2
4 1,2,6,0
Chục Số Đơn vị
7 5 1,8,1
0,4 6
7 7 2,7,5
2,9,5,0 8 0
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 73
250N 511
500N 626663194907
1TR 0295
2,5TR 66194860533344363737630620746997524
5TR 5812232058
10TR 29446
40TR 28040
ĐB
022993
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/03/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/03/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 1 1,9
6,2 2 4,2
7,5,4,9 3 7
9,2 4 3,6,0
Chục Số Đơn vị
9 5 3,8
6,4 6 6,2,9
0,3 7 3
5 8
1,6 9 5,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 53
250N 432
500N 496373588981
1TR 9045
2,5TR 14969094616227526386604689735311409
5TR 1646003250
10TR 14246
40TR 04574
ĐB
195035
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/03/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9
8,6 1
3 2
5,6,5 3 2,5
7 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,7,3 5 3,8,3,0
8,4 6 3,9,1,8,0
7 5,4
5,6 8 1,6
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 26/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 70
250N 908
500N 585395579182
1TR 7325
2,5TR 21511129784418854556055209403483222
5TR 3745385156
10TR 11735
40TR 35121
ĐB
344293
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/02/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 8
1,2 1 1
8,2 2 5,0,2,1
5,5,9 3 4,5
3 4
Chục Số Đơn vị
2,3 5 3,7,6,3,6
5,5 6
5 7 0,8
0,7,8 8 2,8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 19/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 47
250N 601
500N 095970470239
1TR 4916
2,5TR 01584564722574823309728610922255614
5TR 5613956367
10TR 65433
40TR 19354
ĐB
262956
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/02/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/02/2020  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
0,6 1 6,4
7,2 2 2
3 3 9,9,3
8,1,5 4 7,7,8
Chục Số Đơn vị
5 9,4,6
1,5 6 1,7
4,4,6 7 2
4 8 4
5,3,0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 12/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 09
250N 967
500N 232372724078
1TR 4673
2,5TR 91348357691349871251149316414966716
5TR 9311096163
10TR 80434
40TR 64757
ĐB
398801
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/02/2020
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/02/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,1
5,3,0 1 6,0
7 2 3
2,7,6 3 1,4
3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 1,7
1 6 7,9,3
6,5 7 2,8,3
7,4,9 8
0,6,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755