Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 32
250N 886
500N 249788327614
1TR 8470
2,5TR 56744944127765685368216843696545861
5TR 3550113711
10TR 11668
40TR 44861
ĐB
793831
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
6,0,1,6,3 1 4,2,1
3,3,1 2
3 2,2,1
1,4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
6 5 6
8,5 6 8,5,1,8,1
9 7 0
6,6 8 6,4
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 68
250N 970
500N 985502190462
1TR 3368
2,5TR 22561001012040495112224895944249431
5TR 3501810259
10TR 92577
40TR 04970
ĐB
012276
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 1,4
6,0,3 1 9,2,8
6,1,4 2
3 1
0 4 2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
7 6 8,2,8,1
7 7 0,7,0,6
6,6,1 8 9
1,8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 28/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 22
250N 654
500N 867857333324
1TR 5333
2,5TR 54561092704050517720397198658309228
5TR 0150493414
10TR 96181
40TR 82043
ĐB
711591
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 5,4
6,8,9 1 9,4
2 2 2,4,0,8
3,3,8,4 3 3,3
5,2,0,1 4 3
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6 1
7 8,0
7,2 8 3,1
1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 61
250N 009
500N 515009202721
1TR 6742
2,5TR 04373539518769954822853612417795749
5TR 3683294402
10TR 74355
40TR 12768
ĐB
585095
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 9,2
6,2,5,6 1
4,2,3,0 2 0,1,2
7 3 2
4 2,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 0,1,5
6 1,1,8
7 7 3,7
6 8
0,9,4 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 71
250N 977
500N 876809029422
1TR 2469
2,5TR 86533515857569977208045248674915910
5TR 6120784246
10TR 70407
40TR 65354
ĐB
816967
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,8,7,7
7 1 0
0,2 2 2,4
3 3 3
2,5 4 9,6
Chục Số Đơn vị
8 5 4
4 6 8,9,7
7,0,0,6 7 1,7
6,0 8 5
6,9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 07/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 66
250N 745
500N 164895216283
1TR 1480
2,5TR 05354810750516449574842868301576264
5TR 2229473219
10TR 38601
40TR 39738
ĐB
397165
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
2,0 1 5,9
2 1
8 3 8
5,6,7,6,9 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4,7,1,6 5 4
6,8 6 6,4,4,5
7 5,4
4,3 8 3,0,6
1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 30/11/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 34
250N 577
500N 520378139592
1TR 0181
2,5TR 13898903252751849287175270140561931
5TR 8112394934
10TR 65233
40TR 24645
ĐB
466952
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/11/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/11/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,5
8,3 1 3,8
9,5 2 5,7,3
0,1,2,3 3 4,1,4,3
3,3 4 5
Chục Số Đơn vị
2,0,4 5 2
6
7,8,2 7 7
9,1 8 1,7
9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755