Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 50
250N 519
500N 715810509544
1TR 5143
2,5TR 51728418597721593249140696318547769
5TR 6688871415
10TR 25216
40TR 81992
ĐB
402123
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5 0
1 9,5,5,6
9 2 8,3
4,2 3
4 4 4,3,9
Chục Số Đơn vị
1,8,1 5 0,8,0,9
1 6 9,9
7
5,2,8 8 5,8
1,5,4,6,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 81
250N 148
500N 338297181420
1TR 8900
2,5TR 42953541878163178581015285277878255
5TR 4355662880
10TR 67812
40TR 82992
ĐB
923265
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0,8 0 0
8,3,8 1 8,2
8,1,9 2 0,8
5 3 1
4 8
Chục Số Đơn vị
5,6 5 3,5,6
5 6 5
8 7 8
4,1,2,7 8 1,2,7,1,0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 96
250N 028
500N 552532608424
1TR 7743
2,5TR 85461901670884124217985569519465820
5TR 1463674639
10TR 06720
40TR 75925
ĐB
809379
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2,2 0
6,4 1 7
2 8,5,4,0,0,5
4 3 6,9
2,9 4 3,1
Chục Số Đơn vị
2,2 5 6
9,5,3 6 0,1,7
6,1 7 9
2 8
3,7 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 30/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 56
250N 483
500N 300734355705
1TR 1869
2,5TR 35829503105170733300587786260781077
5TR 8529107423
10TR 32287
40TR 75003
ĐB
612285
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 7,5,7,0,7,3
9 1 0
2 9,3
8,2,0 3 5
4
Chục Số Đơn vị
3,0,8 5 6
5 6 9
0,0,0,7,8 7 8,7
7 8 3,7,5
6,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 41
250N 202
500N 031017920432
1TR 5985
2,5TR 47247263736334616855680445298865493
5TR 0227481291
10TR 50328
40TR 16222
ĐB
556774
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
4,9 1 0
0,9,3,2 2 8,2
7,9 3 2
4,7,7 4 1,7,6,4
Chục Số Đơn vị
8,5 5 5
4 6
4 7 3,4,4
8,2 8 5,8
9 2,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 29
250N 412
500N 742522837303
1TR 5703
2,5TR 66065139283455287128454235525904666
5TR 8424904544
10TR 90993
40TR 98062
ĐB
028951
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,3
5 1 2
1,5,6 2 9,5,8,8,3
8,0,0,2,9 3
4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 2,9,1
6 6 5,6,2
7
2,2 8 3
2,5,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 33
250N 800
500N 526856923417
1TR 5377
2,5TR 08088425242687853017563569258244954
5TR 3937753138
10TR 59307
40TR 60649
ĐB
374890
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,7
1 7,7
9,8 2 4
3 3 3,8
2,5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,4
5 6 8
1,7,1,7,0 7 7,8,7
6,8,7,3 8 8,2
4 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755