Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 17/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 42
250N 619
500N 241200357500
1TR 8810
2,5TR 34280849437566843498591343202995320
5TR 5270180525
10TR 16544
40TR 98233
ĐB
246954
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,1,8,2 0 0,1
0 1 9,2,0
4,1 2 9,0,5
4,3 3 5,4,3
3,4,5 4 2,3,4
Chục Số Đơn vị
3,2 5 4
6 8
7
6,9 8 0
1,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 10/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 03
250N 148
500N 598577581302
1TR 0407
2,5TR 72035976857771870576853574707296167
5TR 4567075480
10TR 20590
40TR 42096
ĐB
266910
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7,8,9,1 0 3,2,7
1 8,0
0,7 2
0 3 5
4 8
Chục Số Đơn vị
8,3,8 5 8,7
7,9 6 7
0,5,6 7 6,2,0
4,5,1 8 5,5,0
9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 03/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 52
250N 674
500N 096837183391
1TR 7208
2,5TR 17822103838846793623343860423703148
5TR 6058003217
10TR 18484
40TR 53649
ĐB
007973
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/10/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
9 1 8,7
5,2 2 2,3
8,2,7 3 7
7,8 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 2
8 6 8,7
6,3,1 7 4,3
6,1,0,4 8 3,6,0,4
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 26/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 79
250N 113
500N 157620588503
1TR 1002
2,5TR 07676873208645505709818176173037363
5TR 8098039941
10TR 37533
40TR 20358
ĐB
903859
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2,3,8 0 3,2,9
4 1 3,7
0 2 0
1,0,6,3 3 0,3
4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5,8,9
7,7 6 3
1 7 9,6,6
5,5 8 0
7,0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 19/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 98
250N 347
500N 822209489255
1TR 5626
2,5TR 54114890217060202900647601910210019
5TR 7015689950
10TR 04615
40TR 22376
ĐB
064460
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0,6,5,6 0 2,0,2
2 1 4,9,5
2,0,0 2 2,6,1
3
1 4 7,8
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,6,0
2,5,7 6 0,0
4 7 6
9,4 8
1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 12/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 82
250N 149
500N 710706559353
1TR 3406
2,5TR 93379747711981003921858465788812666
5TR 6647538374
10TR 61759
40TR 99831
ĐB
509294
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/09/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,6
7,2,3 1 0
8 2 1
5 3 1
7,9 4 9,6
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,3,9
0,4,6 6 6
0 7 9,1,5,4
8 8 2,8
4,7,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 05/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 99
250N 534
500N 335853336551
1TR 4806
2,5TR 63900530941013748535168815908421192
5TR 2807501306
10TR 38082
40TR 06026
ĐB
943256
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/09/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0,6
5,8 1
9,8 2 6
3 3 4,3,7,5
3,9,8 4
Chục Số Đơn vị
3,7 5 8,1,6
0,0,2,5 6
3 7 5
5 8 1,4,2
9 9 9,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755