Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 93
250N 806
500N 140927703883
1TR 6092
2,5TR 14292125431796266320338467344978514
5TR 8928689601
10TR 92897
40TR 15772
ĐB
613514
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 6,9,1
0 1 4,4
9,9,6,7 2 0
9,8,4 3
1,1 4 3,6,9
Chục Số Đơn vị
5
0,4,8 6 2
9 7 0,2
8 3,6
0,4 9 3,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 05
250N 391
500N 222272604696
1TR 9885
2,5TR 42129243566324718468060361661355754
5TR 3178770402
10TR 33375
40TR 02078
ĐB
995138
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,2
9 1 3
2,0 2 2,9
1 3 6,8
5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 6,4
9,5,3 6 0,8
4,8 7 5,8
6,7,3 8 5,7
2 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 14
250N 416
500N 906536625288
1TR 8108
2,5TR 30762413361312308472551928166090017
5TR 5359345642
10TR 51996
40TR 86364
ĐB
335201
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,1
0 1 4,6,7
6,6,7,9,4 2 3
2,9 3 6
1,6 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5
1,3,9 6 5,2,2,0,4
1 7 2
8,0 8 8
9 2,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 27/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 27
250N 980
500N 487993921211
1TR 6501
2,5TR 70744649468933620001889478410533408
5TR 1023106997
10TR 26212
40TR 57970
ĐB
487281
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 1,1,5,8
1,0,0,3,8 1 1,2
9,1 2 7
3 6,1
4 4 4,6,7
Chục Số Đơn vị
0 5
4,3 6
2,4,9 7 9,0
0 8 0,1
7 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 76
250N 567
500N 483471284367
1TR 6833
2,5TR 95504051960619231570946549825126004
5TR 4792842735
10TR 02873
40TR 35946
ĐB
022733
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,4
5 1
9 2 8,8
3,7,3 3 4,3,5,3
3,0,5,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 4,1
7,9,4 6 7,7
6,6 7 6,0,3
2,2 8
9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 33
250N 543
500N 925868183554
1TR 7260
2,5TR 49290291747409300065256497657919559
5TR 0705077694
10TR 68854
40TR 45983
ĐB
091461
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,9,5 0
6 1 8
2
3,4,9,8 3 3
5,7,9,5 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6 5 8,4,9,0,4
6 0,5,1
7 4,9
5,1 8 3
4,7,5 9 0,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 38
250N 321
500N 011893560935
1TR 2391
2,5TR 36960723367587307260847501767480805
5TR 0980553094
10TR 15101
40TR 61401
ĐB
181411
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,5,1,1
2,9,0,0,1 1 8,1
2 1
7 3 8,5,6
7,9 4
Chục Số Đơn vị
3,0,0 5 6,0
5,3 6 0,0
7 3,4
3,1 8
9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755