Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 01/08/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 39
250N 137
500N 463543304704
1TR 4661
2,5TR 85742194239066112429637497343178961
5TR 4905969424
10TR 90334
40TR 82542
ĐB
360412
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/08/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/08/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
6,6,3,6 1 2
4,4,1 2 3,9,4
2 3 9,7,5,0,1,4
0,2,3 4 2,9,2
Chục Số Đơn vị
3 5 9
6 1,1,1
3 7
8
3,2,4,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 16
250N 577
500N 460827345059
1TR 8916
2,5TR 10572841959830762059515911067656886
5TR 7669394013
10TR 72226
40TR 00147
ĐB
771233
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8,7
9 1 6,6,3
7 2 6
9,1,3 3 4,3
3 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 9,9
1,1,7,8,2 6
7,0,4 7 7,2,6
0 8 6
5,5 9 5,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 33
250N 596
500N 243795688507
1TR 0704
2,5TR 57827536491655628078897512807493123
5TR 6560890528
10TR 65894
40TR 03336
ĐB
067149
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,8
5 1
2 7,3,8
3,2 3 3,7,6
0,7,9 4 9,9
Chục Số Đơn vị
5 6,1
9,5,3 6 8
3,0,2 7 8,4
6,7,0,2 8
4,4 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 53
250N 546
500N 592339834201
1TR 0533
2,5TR 40292152928162193121455758774734889
5TR 5356679115
10TR 35299
40TR 31822
ĐB
056533
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,2,2 1 5
9,9,2 2 3,1,1,2
5,2,8,3,3 3 3,3
4 6,7
Chục Số Đơn vị
7,1 5 3
4,6 6 6
4 7 5
8 3,9
8,9 9 2,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 38
250N 187
500N 926981685764
1TR 5829
2,5TR 95667468195930801920928848000124418
5TR 9975255992
10TR 72747
40TR 44953
ĐB
716564
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1
0 1 9,8
5,9 2 9,0
5 3 8
6,8,6 4 7
Chục Số Đơn vị
5 2,3
6 9,8,4,7,4
8,6,4 7
3,6,0,1 8 7,4
6,2,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 27/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 80
250N 768
500N 028933817225
1TR 0848
2,5TR 06620729850057532388169049006598253
5TR 9250287646
10TR 50778
40TR 17960
ĐB
984032
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/06/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2,6 0 4,2
8 1
0,3 2 5,0
5 3 2
0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
2,8,7,6 5 3
4 6 8,5,0
7 5,8
6,4,8,7 8 0,9,1,5,8
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 70
250N 257
500N 944365359314
1TR 9048
2,5TR 74679115223728482161212091754815330
5TR 6256564147
10TR 66761
40TR 07073
ĐB
933686
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/06/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9
6,6 1 4
2 2 2
4,7 3 5,0
1,8 4 3,8,8,7
Chục Số Đơn vị
3,6 5 7
8 6 1,5,1
5,4 7 0,9,3
4,4 8 4,6
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755