Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 36
250N 523
500N 769620567756
1TR 4247
2,5TR 18645194061110262735315008734276203
5TR 4989743411
10TR 74801
40TR 48469
ĐB
668668
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,2,0,3,1
1,0 1 1
0,4 2 3
2,0 3 6,5
4 7,5,2
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6,6
3,9,5,5,0 6 9,8
4,9 7
6 8
6 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 72
250N 872
500N 938193839091
1TR 0332
2,5TR 33424826856136658679320916587621845
5TR 7083682497
10TR 32767
40TR 30829
ĐB
631761
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0
8,9,9,6 1
7,7,3 2 4,9
8 3 2,6
2 4 5
Chục Số Đơn vị
8,4 5
6,7,3 6 6,7,1
9,6 7 2,2,9,6
8 1,3,5
7,2 9 1,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 38
250N 665
500N 688644866547
1TR 0953
2,5TR 88420990474798559319170429126283639
5TR 1723215763
10TR 66241
40TR 68107
ĐB
434081
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
4,8 1 9
4,6,3 2 0
5,6 3 8,9,2
4 7,7,2,1
Chục Số Đơn vị
6,8 5 3
8,8 6 5,2,3
4,4,0 7
3 8 6,6,5,1
1,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 21
250N 187
500N 316022623496
1TR 1248
2,5TR 50138493897387195991735737210904822
5TR 1561393854
10TR 98547
40TR 59507
ĐB
359225
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/01/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,7
2,7,9 1 3
6,2 2 1,2,5
7,1 3 8
5 4 8,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
9 6 0,2
8,4,0 7 1,3
4,3 8 7,9
8,0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 26/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 28
250N 370
500N 581527559827
1TR 4980
2,5TR 69587657653560307297630024951758272
5TR 2875330633
10TR 81608
40TR 47648
ĐB
236023
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/12/2020  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 3,2,8
1 5,7
0,7 2 8,7,3
0,5,3,2 3 3
4 8
Chục Số Đơn vị
1,5,6 5 5,3
6 5
2,8,9,1 7 0,2
2,0,4 8 0,7
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 19/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 65
250N 060
500N 595664514160
1TR 8449
2,5TR 83082627787117629844542912475414635
5TR 5815995881
10TR 79527
40TR 50718
ĐB
546636
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,6 0
5,9,8 1 8
8 2 7
3 5,6
4,5 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 6,1,4,9
5,7,3 6 5,0,0
2 7 8,6
7,1 8 2,1
4,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 12/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 46
250N 625
500N 658264090302
1TR 6312
2,5TR 83253443529623256862915277753609198
5TR 7565045774
10TR 09022
40TR 16747
ĐB
628458
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,2
1 2
8,0,1,5,3,6,2 2 5,7,2
5 3 2,6
7 4 6,7
Chục Số Đơn vị
2 5 3,2,0,8
4,3 6 2
2,4 7 4
9,5 8 2
0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755