Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 03/06/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 08
250N 617
500N 957831182941
1TR 2354
2,5TR 63676582432295773936732125329816042
5TR 2254277701
10TR 55125
40TR 45518
ĐB
443635
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
4,0 1 7,8,2,8
1,4,4 2 5
4 3 6,5
5 4 1,3,2,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 4,7
7,3 6
1,5 7 8,6
0,7,1,9,1 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 27/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 35
250N 763
500N 874180815381
1TR 9422
2,5TR 95800653651534770311423894522855569
5TR 3813831609
10TR 95708
40TR 11954
ĐB
646084
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,8
4,8,8,1 1 1
2 2 2,8
6 3 5,8
5,8 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4
6 3,5,9
4 7
2,3,0 8 1,1,9,4
8,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 74
250N 713
500N 557678118493
1TR 2573
2,5TR 17459373384578941810647710829331909
5TR 5616731318
10TR 22013
40TR 38858
ĐB
632279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1,7 1 3,1,0,8,3
2
1,9,7,9,1 3 8
7 4
Chục Số Đơn vị
5 9,8
7 6 7
6 7 4,6,3,1,9
3,1,5 8 9
5,8,0,7 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 19
250N 998
500N 094152931634
1TR 5305
2,5TR 84897628203437056270600620808001849
5TR 3878533230
10TR 74780
40TR 30487
ĐB
767453
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,7,8,3,8 0 5
4 1 9
6 2 0
9,5 3 4,0
3 4 1,9
Chục Số Đơn vị
0,8 5 3
6 2
9,8 7 0,0
9 8 0,5,0,7
1,4 9 8,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 12
250N 645
500N 149476039137
1TR 0689
2,5TR 71955328075519132520911806005208407
5TR 6922394479
10TR 56321
40TR 89549
ĐB
231333
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,7,7
9,2 1 2
1,5 2 0,3,1
0,2,3 3 7,3
9 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,2
6
3,0,0 7 9
8 9,0
8,7,4 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 29/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 93
250N 667
500N 085070891823
1TR 5697
2,5TR 27915140587217784301077844323386128
5TR 7588586434
10TR 67134
40TR 26725
ĐB
662940
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1
0 1 5
2 3,8,5
9,2,3 3 3,4,4
8,3,3 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5 0,8
6 7
6,9,7 7 7
5,2 8 9,4,5
8 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 22/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 09
250N 870
500N 222580734777
1TR 5647
2,5TR 36924571658123816620658483620243982
5TR 1072864376
10TR 13152
40TR 73295
ĐB
008923
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9,2
1
0,8,5 2 5,4,0,8,3
7,2 3 8
2 4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,6,9 5 2
7 6 5
7,4 7 0,3,7,6
3,4,2 8 2
0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755