Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 54
250N 380
500N 611356880236
1TR 4192
2,5TR 02528256972566366961392797505595045
5TR 3748150925
10TR 32289
40TR 99072
ĐB
218577
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0
6,8 1 3
9,7 2 8,5
1,6 3 6
5 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4,2 5 4,5
3 6 3,1
9,7 7 9,2,7
8,2 8 0,8,1,9
7,8 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 47
250N 821
500N 664910146475
1TR 4517
2,5TR 44776003814362405302182890662478135
5TR 6123416212
10TR 36832
40TR 01223
ĐB
734920
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
2,8 1 4,7,2
0,1,3 2 1,4,4,3,0
2 3 5,4,2
1,2,2,3 4 7,9
Chục Số Đơn vị
7,3 5
7 6
4,1 7 5,6
8 1,9
4,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 91
250N 004
500N 489152765735
1TR 0883
2,5TR 77961382952055292009879372469007503
5TR 4247860457
10TR 66422
40TR 14043
ĐB
418231
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,9,3
9,9,6,3 1
5,2 2 2
8,0,4 3 5,7,1
0 4 3
Chục Số Đơn vị
3,9 5 2,7
7 6 1
3,5 7 6,8
7 8 3
0 9 1,1,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 98
250N 820
500N 773119024187
1TR 8774
2,5TR 22919492188109142476449048718095408
5TR 5170907966
10TR 63262
40TR 85661
ĐB
270910
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,1 0 2,4,8,9
3,9,6 1 9,8,0
0,6 2 0
3 1
7,0 4
Chục Số Đơn vị
5
7,6 6 6,2,1
8 7 4,6
9,1,0 8 7,0
1,0 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 49
250N 076
500N 816658034064
1TR 5754
2,5TR 73391393291116243151166648146761080
5TR 9855794889
10TR 02269
40TR 38130
ĐB
742772
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 3
9,5 1
6,7 2 9
0 3 0
6,5,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 4,1,7
7,6 6 6,4,2,4,7,9
6,5 7 6,2
8 0,9
4,2,8,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 49
250N 827
500N 472395424338
1TR 9951
2,5TR 80353847757279099809157779397695918
5TR 4723045820
10TR 64126
40TR 83125
ĐB
442157
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3,2 0 9
5 1 8
4 2 7,3,0,6,5
2,5 3 8,0
4 9,2
Chục Số Đơn vị
7,2 5 1,3,7
7,2 6
2,7,5 7 5,7,6
3,1 8
4,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 63
250N 889
500N 645631724491
1TR 7135
2,5TR 93825516002840265233485367705240320
5TR 6932836763
10TR 79567
40TR 97579
ĐB
525305
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,2,5
9 1
7,0,5 2 5,0,8
6,3,6 3 5,3,6
4
Chục Số Đơn vị
3,2,0 5 6,2
5,3 6 3,3,7
6 7 2,9
2 8 9
8,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755