Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 42
250N 249
500N 027189599116
1TR 2647
2,5TR 89865435628280258674336409344131436
5TR 3299257451
10TR 96283
40TR 02599
ĐB
149913
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
7,4,5 1 6,3
4,6,0,9 2
8,1 3 6
7 4 2,9,7,0,1
Chục Số Đơn vị
6 5 9,1
1,3 6 5,2
4 7 1,4
8 3
4,5,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 54
250N 231
500N 960800702620
1TR 7673
2,5TR 84062870317560099122339735834422342
5TR 1904587361
10TR 23898
40TR 62594
ĐB
667786
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 8,0
3,3,6 1
6,2,4 2 0,2
7,7 3 1,1
5,4,9 4 4,2,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
8 6 2,1
7 0,3,3
0,9 8 6
9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 89
250N 288
500N 227396507259
1TR 7721
2,5TR 52796963724044407327130310873898906
5TR 1527234730
10TR 06004
40TR 65487
ĐB
207119
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6,4
2,3 1 9
7,7 2 1,7
7 3 1,8,0
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,9
9,0 6
2,8 7 3,2,2
8,3 8 9,8,7
8,5,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 26/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 90
250N 865
500N 224731658522
1TR 1870
2,5TR 50379638975152046612593645438995969
5TR 2658445334
10TR 24457
40TR 20069
ĐB
330618
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7,2 0
1 2,8
2,1 2 2,0
3 4
6,8,3 4 7
Chục Số Đơn vị
6,6 5 7
6 5,5,4,9,9
4,9,5 7 0,9
1 8 9,4
7,8,6,6 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 19/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 81
250N 912
500N 282522430428
1TR 4779
2,5TR 04661816553646600667964880956632287
5TR 7583546785
10TR 26911
40TR 26987
ĐB
990500
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
8,6,1 1 2,1
1 2 5,8
4 3 5
4 3
Chục Số Đơn vị
2,5,3,8 5 5
6,6 6 1,6,7,6
6,8,8 7 9
2,8 8 1,8,7,5,7
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 12/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 93
250N 953
500N 149313437307
1TR 7745
2,5TR 75170099657534165965691952346220897
5TR 0687417977
10TR 59121
40TR 26125
ĐB
586721
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
4,2,2 1
6 2 1,5,1
9,5,9,4 3
7 4 3,5,1
Chục Số Đơn vị
4,6,6,9,2 5 3
6 5,5,2
0,9,7 7 0,4,7
8
9 3,3,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 05/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 27
250N 299
500N 232588944824
1TR 7647
2,5TR 49874126256908069362921697547964424
5TR 8726430227
10TR 22387
40TR 44970
ĐB
036550
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,5 0
1
6 2 7,5,4,5,4,7
3
9,2,7,2,6 4 7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 0
6 2,9,4
2,4,2,8 7 4,9,0
8 0,7
9,6,7 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755