Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 57
250N 975
500N 018699473429
1TR 1813
2,5TR 63638614437776399558404515560679805
5TR 0002991070
10TR 17950
40TR 99895
ĐB
452711
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6,5
5,1 1 3,1
2 9,9
1,4,6 3 8
4 7,3
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5 7,8,1,0
8,0 6 3
5,4 7 5,0
3,5 8 6
2,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 68
250N 017
500N 495694684750
1TR 0889
2,5TR 64180116804678291487300088393617637
5TR 8151925080
10TR 95880
40TR 89111
ĐB
042146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,8,8,8 0 8
1 1 7,9,1
8 2
3 6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,3,4 6 8,8
1,8,3 7
6,6,0 8 9,0,0,2,7,0,0
8,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 07/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 52
250N 702
500N 036022590773
1TR 8583
2,5TR 30589152318582406735064712640478621
5TR 9736253505
10TR 83639
40TR 08191
ĐB
109725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,4,5
3,7,2,9 1
5,0,6 2 4,1,5
7,8 3 1,5,9
2,0 4
Chục Số Đơn vị
3,0,2 5 2,9
6 0,2
7 3,1
8 3,9
5,8,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 30/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 73
250N 671
500N 592942369223
1TR 0238
2,5TR 32559742192859377312342993485356450
5TR 2430483804
10TR 31054
40TR 40819
ĐB
599053
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4
7 1 9,2,9
1 2 9,3
7,2,9,5,5 3 6,8
0,0,5 4
Chục Số Đơn vị
5 9,3,0,4,3
3 6
7 3,1
3 8
2,5,1,9,1 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 46
250N 474
500N 383411592709
1TR 7911
2,5TR 36468207687657622285116908635067568
5TR 4455729002
10TR 98634
40TR 60680
ĐB
804560
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,8,6 0 9,2
1 1 1
0 2
3 4,4
7,3,3 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 9,0,7
4,7 6 8,8,8,0
5 7 4,6
6,6,6 8 5,0
5,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 20
250N 190
500N 611954897949
1TR 4803
2,5TR 31230329682849211443445755219597730
5TR 7404887752
10TR 40770
40TR 23214
ĐB
979643
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9,3,3,7 0 3
1 9,4
9,5 2 0
0,4,4 3 0,0
1 4 9,3,8,3
Chục Số Đơn vị
7,9 5 2
6 8
7 5,0
6,4 8 9
1,8,4 9 0,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 38
250N 569
500N 910375269048
1TR 5669
2,5TR 24267834192733714021523137851226070
5TR 1333761620
10TR 60092
40TR 40993
ĐB
301890
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2,9 0 3
2 1 9,3,2
1,9 2 6,1,0
0,1,9 3 8,7,7
4 8
Chục Số Đơn vị
5
2 6 9,9,7
6,3,3 7 0
3,4 8
6,6,1 9 2,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755