Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 75
250N 187
500N 088312310501
1TR 6434
2,5TR 69293737281419611077074746463035797
5TR 4440322063
10TR 74395
40TR 60481
ĐB
310753
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/09/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,3
3,0,8 1
2 8
8,9,0,6,5 3 1,4,0
3,7 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 3
9 6 3
8,7,9 7 5,7,4
2 8 7,3,1
9 3,6,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SNG
100N 16
250N 200
500N 451878011495
1TR 1539
2,5TR 68126023647158038384641671897526707
5TR 9704557814
10TR 41987
40TR 50382
ĐB
284830
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8,3 0 0,1,7
0 1 6,8,4
8 2 6
3 9,0
6,8,1 4 5
Chục Số Đơn vị
9,7,4 5
1,2 6 4,7
6,0,8 7 5
1 8 0,4,7,2
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 44
250N 309
500N 811263865812
1TR 4530
2,5TR 90019042406923921379345854128130409
5TR 6232328390
10TR 63837
40TR 67428
ĐB
060511
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,4,9 0 9,9
8,1 1 2,2,9,1
1,1 2 3,8
2 3 0,9,7
4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
8 5
8 6
3 7 9
2 8 6,5,1
0,1,3,7,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 02/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 51
250N 854
500N 913182647820
1TR 8827
2,5TR 62935192676289016947564362504373081
5TR 9012734341
10TR 08686
40TR 51712
ĐB
042652
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9 0
5,3,8,4 1 2
1,5 2 0,7,7
4 3 1,5,6
5,6 4 7,3,1
Chục Số Đơn vị
3 5 1,4,2
3,8 6 4,7
2,6,4,2 7
8 1,6
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 26/08/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 45
250N 360
500N 429298529617
1TR 8878
2,5TR 63026993809396200508279269884478292
5TR 2024135896
10TR 90026
40TR 32126
ĐB
150551
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/08/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 26/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 8
4,5 1 7
9,5,6,9 2 6,6,6,6
3
4 4 5,4,1
Chục Số Đơn vị
4 5 2,1
2,2,9,2,2 6 0,2
1 7 8
7,0 8 0
9 2,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 19/08/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 87
250N 965
500N 381326980352
1TR 3742
2,5TR 73092055988691888546501956374803883
5TR 1272589325
10TR 16701
40TR 44896
ĐB
382082
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/08/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 19/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
0 1 3,8
5,4,9,8 2 5,5
1,8 3
4 2,6,8
Chục Số Đơn vị
6,9,2,2 5 2
4,9 6 5
8 7
9,9,1,4 8 7,3,2
9 8,2,8,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 12/08/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 50
250N 300
500N 723425304796
1TR 4122
2,5TR 06331327759980996638895848907147200
5TR 8899776827
10TR 59271
40TR 87700
ĐB
798477
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/08/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 12/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,0,3,0,0 0 0,9,0,0
3,7,7 1
2 2 2,7
3 4,0,1,8
3,8 4
Chục Số Đơn vị
7 5 0
9 6
9,2,7 7 5,1,1,7
3 8 4
0 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755