Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSQNG
100N 94
250N 447
500N 977853076207
1TR 3481
2,5TR 79643837453711981975923248151787930
5TR 7062446667
10TR 67993
40TR 00278
ĐB
344444
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,7
8 1 9,7
2 4,4
4,9 3 0
9,2,2,4 4 7,3,5,4
Chục Số Đơn vị
4,7 5
6 7
4,0,0,1,6 7 8,5,8
7,7 8 1
1 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 34
250N 275
500N 465834428994
1TR 5204
2,5TR 40583177823409421906261524566852110
5TR 8596776942
10TR 93442
40TR 44951
ĐB
697981
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,6
5,8 1 0
4,8,5,4,4 2
8 3 4
3,9,0,9 4 2,2,2
Chục Số Đơn vị
7 5 8,2,1
0 6 8,7
6 7 5
5,6 8 3,2,1
9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 14
250N 180
500N 448967740416
1TR 0421
2,5TR 01735213897875978940887071987920800
5TR 0678488589
10TR 28525
40TR 50787
ĐB
662965
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4,0 0 7,0
2 1 4,6
2 1,5
3 5
1,7,8 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,6 5 9
1 6 5
0,8 7 4,9
8 0,9,9,4,9,7
8,8,5,7,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 29/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 43
250N 328
500N 176106887271
1TR 9766
2,5TR 99720653478532414938401055422955920
5TR 1206684345
10TR 04307
40TR 85005
ĐB
325945
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,7,5
6,7 1
2 8,0,4,9,0
4 3 8
2 4 3,7,5,5
Chục Số Đơn vị
0,4,0,4 5
6,6 6 1,6,6
4,0 7 1
2,8,3 8 8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 22/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 64
250N 001
500N 256336111093
1TR 7743
2,5TR 90073940612249536399340302430512579
5TR 1960390359
10TR 13074
40TR 60040
ĐB
813605
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 1,5,3,5
0,1,6 1 1
2
6,9,4,7,0 3 0
6,7 4 3,0
Chục Số Đơn vị
9,0,0 5 9
6 4,3,1
7 3,9,4
8
9,7,5 9 3,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 15/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 71
250N 575
500N 341483473975
1TR 0083
2,5TR 00638274609851226501429306852959179
5TR 3088719121
10TR 78293
40TR 80148
ĐB
292955
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 1
7,0,2 1 4,2
1 2 9,1
8,9 3 8,0
1 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,7,5 5 5
6 0
4,8 7 1,5,5,9
3,4 8 3,7
2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 08/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: QNG
100N 59
250N 331
500N 786190622540
1TR 3110
2,5TR 13852318812287956901644206710399227
5TR 7707887171
10TR 65329
40TR 28073
ĐB
556155
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,1,2 0 1,3
3,6,8,0,7 1 0
6,5 2 0,7,9
0,7 3 1
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 9,2,5
6 1,2
2 7 9,8,1,3
7 8 1
5,7,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755