Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: 1K4
100N 58
200N 633
400N 576142138699
1TR 8126
3TR 43387444564337333939325676501075665
10TR 1575102213
15TR 73791
30TR 23220
ĐB
790813
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/01/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/01/2021  
Chục Số Đơn vị
1,2 0
6,5,9 1 3,0,3,3
2 6,0
3,1,7,1,1 3 3,9
4
Chục Số Đơn vị
6 5 8,6,1
2,5 6 1,7,5
8,6 7 3
5 8 7
9,3 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: 1K3
100N 26
200N 080
400N 581064518553
1TR 3387
3TR 42439772734553041808616922773209767
10TR 3111799654
15TR 14929
30TR 14207
ĐB
763087
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/01/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,1,3 0 8,7
5 1 0,7
9,3 2 6,9
5,7 3 9,0,2
5 4
Chục Số Đơn vị
5 1,3,4
2 6 7
8,6,1,0,8 7 3
0 8 0,7,7
3,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N 44
200N 741
400N 391468413648
1TR 0930
3TR 45814693855212131220965437864099267
10TR 2122391180
15TR 36616
30TR 06105
ĐB
661092
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/01/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3,2,4,8 0 5
4,4,2 1 4,4,6
9 2 1,0,3
4,2 3 0
4,1,1 4 4,1,1,8,3,0
Chục Số Đơn vị
8,0 5
1 6 7
6 7
4 8 5,0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 03/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N 76
200N 852
400N 422453585571
1TR 8440
3TR 33674417936907941066985136787349480
10TR 9878836481
15TR 23413
30TR 53732
ĐB
366980
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/01/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/01/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8,8 0
7,8 1 3,3
5,3 2 4
9,1,7,1 3 2
2,7 4 0
Chục Số Đơn vị
5 2,8
7,6 6 6
7 6,1,4,9,3
5,8 8 0,8,1,0
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 27/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 12K4
100N 74
200N 116
400N 957829202898
1TR 4468
3TR 53246482850088761927493930815172901
10TR 7079389569
15TR 87659
30TR 42416
ĐB
885252
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/12/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/12/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
5,0 1 6,6
5 2 0,7
9,9 3
7 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 1,9,2
1,4,1 6 8,9
8,2 7 4,8
7,9,6 8 5,7
6,5 9 8,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 20/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 12K3
100N 99
200N 387
400N 526239982293
1TR 4677
3TR 82305719670551532694671161107946072
10TR 2162063206
15TR 90677
30TR 17063
ĐB
287825
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/12/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/12/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,6
1 5,6
6,7 2 0,5
9,6 3
9 4
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5
1,0 6 2,7,3
8,7,6,7 7 7,9,2,7
9 8 7
9,7 9 9,8,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 12K2
100N 58
200N 056
400N 284668124044
1TR 2660
3TR 82298124796269331190804068973759315
10TR 7004820088
15TR 26554
30TR 68293
ĐB
899104
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/12/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 6,4
1 2,5
1 2
9,9 3 7
4,5,0 4 6,4,8
Chục Số Đơn vị
1 5 8,6,4
5,4,0 6 0
3 7 9
5,9,4,8 8 8
7 9 8,3,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755