Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 02/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 4K1
100N 44
200N 665
400N 359767881166
1TR 3448
3TR 00883792971168877111611382861007980
10TR 5090279688
15TR 47262
30TR 17164
ĐB
775410
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/04/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,1 0 2
1 1 1,0,0
0,6 2
8 3 8
4,6 4 4,8
Chục Số Đơn vị
6 5
6 6 5,6,2,4
9,9 7
8,4,8,3,8 8 8,3,8,0,8
9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 3K4
100N 63
200N 737
400N 400762768610
1TR 1876
3TR 72362178679999499631201046310693851
10TR 0910806101
15TR 53998
30TR 31654
ĐB
316798
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/03/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4,6,8,1
3,5,0 1 0
6 2
6 3 7,1
9,0,5 4
Chục Số Đơn vị
5 1,4
7,7,0 6 3,2,7
3,0,6 7 6,6
0,9,9 8
9 4,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 3K3
100N 45
200N 241
400N 812498960744
1TR 4256
3TR 63664323857292076027039795007387653
10TR 9230951991
15TR 72489
30TR 29997
ĐB
260971
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
4,9,7 1
2 4,0,7
7,5 3
2,4,6 4 5,1,4
Chục Số Đơn vị
4,8 5 6,3
9,5 6 4
2,9 7 9,3,1
8 5,9
7,0,8 9 6,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 3K2
100N 33
200N 393
400N 296441110424
1TR 8667
3TR 96296514422352181910380968560441864
10TR 1494326772
15TR 71971
30TR 17501
ĐB
901288
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/03/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,1
1,2,7,0 1 1,0
4,7 2 4,1
3,9,4 3 3
6,2,0,6 4 2,3
Chục Số Đơn vị
5
9,9 6 4,7,4
6 7 2,1
8 8 8
9 3,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 05/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 3K1
100N 66
200N 544
400N 000154478261
1TR 0697
3TR 20268571762450499857076742463757249
10TR 4101967480
15TR 38251
30TR 86383
ĐB
880768
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/03/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,4
0,6,5 1 9
2
8 3 7
4,0,7 4 4,7,9
Chục Số Đơn vị
5 7,1
6,7 6 6,1,8,8
4,9,5,3 7 6,4
6,6 8 0,3
4,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 2K4
100N 81
200N 047
400N 800252049685
1TR 2865
3TR 17962808880697525512487747282779355
10TR 1475655845
15TR 95572
30TR 30593
ĐB
069045
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/02/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,4
8 1 2
0,6,1,7 2 7
9 3
0,7 4 7,5,5
Chục Số Đơn vị
8,6,7,5,4,4 5 5,6
5 6 5,2
4,2 7 5,4,2
8 8 1,5,8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 2K3
100N 46
200N 037
400N 309436155892
1TR 7306
3TR 84260431822451022499570936417499041
10TR 3641362049
15TR 04058
30TR 14781
ĐB
006475
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/02/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 6
4,8 1 5,0,3
9,8 2
9,1 3 7
9,7 4 6,1,9
Chục Số Đơn vị
1,7 5 8
4,0 6 0
3 7 4,5
5 8 2,1
9,4 9 4,2,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755