Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 9K4
100N 00
200N 590
400N 667913667466
1TR 7767
3TR 27256831976131632812953502279038736
10TR 9029386361
15TR 52902
30TR 64733
ĐB
298118
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/09/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9,5,9 0 0,2
6 1 6,2,8
1,0 2
9,3 3 6,3
4
Chục Số Đơn vị
5 6,0
6,6,5,1,3 6 6,6,7,1
6,9 7 9
1 8
7 9 0,7,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 9K3
100N 64
200N 591
400N 018125151734
1TR 2123
3TR 62580314198745702594904649652931285
10TR 4999640972
15TR 88273
30TR 70793
ĐB
169440
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/09/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4 0
9,8 1 5,9
7 2 3,9
2,7,9 3 4
6,3,9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8 5 7
9 6 4,4
5 7 2,3
8 1,0,5
1,2 9 1,4,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 9K2
100N 70
200N 306
400N 085475040586
1TR 9754
3TR 19128972214597145823317086698166216
10TR 0123847758
15TR 33550
30TR 24931
ĐB
942403
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/09/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/09/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6,4,8,3
2,7,8,3 1 6
2 8,1,3
2,0 3 8,1
5,0,5 4
Chục Số Đơn vị
5 4,4,8,0
0,8,1 6
7 0,1
2,0,3,5 8 6,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 03/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 9K1
100N 69
200N 293
400N 578206320841
1TR 2889
3TR 75983998342227363730221654154783987
10TR 4774194850
15TR 83367
30TR 36595
ĐB
197817
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/09/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
4,4 1 7
8,3 2
9,8,7 3 2,4,0
3 4 1,7,1
Chục Số Đơn vị
6,9 5 0
6 9,5,7
4,8,6,1 7 3
8 2,9,3,7
6,8 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 27/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 8K4
100N 94
200N 645
400N 202598905588
1TR 8253
3TR 76218458058671777482165437446154602
10TR 5789638413
15TR 41423
30TR 57891
ĐB
966698
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/08/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,2
6,9 1 8,7,3
8,0 2 5,3
5,4,1,2 3
9 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,2,0 5 3
9 6 1
1 7
8,1,9 8 8,2
9 4,0,6,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 20/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 8K3
100N 07
200N 350
400N 791285338807
1TR 4195
3TR 69296447294143463463069978185900921
10TR 4691376006
15TR 44753
30TR 45846
ĐB
651943
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,7,6
2 1 2,3
1 2 9,1
3,6,1,5,4 3 3,4
3 4 6,3
Chục Số Đơn vị
9 5 0,9,3
9,0,4 6 3
0,0,9 7
8
2,5 9 5,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 8K2
100N 52
200N 354
400N 055409864604
1TR 5784
3TR 58616761612958046818088206515081355
10TR 0329553019
15TR 99228
30TR 46708
ĐB
854374
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/08/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,5 0 4,8
6 1 6,8,9
5 2 0,8
3
5,5,0,8,7 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 2,4,4,0,5
8,1 6 1
7 4
1,2,0 8 6,4,0
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755