Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N 62
200N 229
400N 864885483736
1TR 6756
3TR 32547449954003155559936022314469142
10TR 4305703591
15TR 83507
30TR 71074
ĐB
864371
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/07/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
3,9,7 1
6,0,4 2 9
3 6,1
4,7 4 8,8,7,4,2
Chục Số Đơn vị
9 5 6,9,7
3,5 6 2
4,5,0 7 4,1
4,4 8
2,5 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N 66
200N 493
400N 628751372427
1TR 5443
3TR 20456692903308120100867203534180104
10TR 3993750548
15TR 07425
30TR 20564
ĐB
574449
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/07/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9,0,2 0 0,4
8,4 1
2 7,0,5
9,4 3 7,7
0,6 4 3,1,8,9
Chục Số Đơn vị
2 5 6
6,5 6 6,4
8,3,2,3 7
4 8 7,1
4 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 30/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 6K5
100N 77
200N 773
400N 005397246748
1TR 5714
3TR 97413348313860728856878778708812353
10TR 8337379273
15TR 36741
30TR 45275
ĐB
043540
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/06/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
3,4 1 4,3
2 4
7,5,1,5,7,7 3 1
2,1 4 8,1,0
Chục Số Đơn vị
7 5 3,6,3
5 6
7,0,7 7 7,3,7,3,3,5
4,8 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 23/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N 44
200N 919
400N 309282261465
1TR 7403
3TR 49439667369149172615836881401578831
10TR 0461852163
15TR 09840
30TR 01054
ĐB
982997
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/06/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 3
9,3 1 9,5,5,8
9 2 6
0,6 3 9,6,1
4,5 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,1,1 5 4
2,3 6 5,3
9 7
8,1 8 8
1,3 9 2,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 16/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N 76
200N 316
400N 007981180565
1TR 0732
3TR 87764660801063181458340441744840415
10TR 8822549414
15TR 45522
30TR 55580
ĐB
815820
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8,2 0
3 1 6,8,5,4
3,2 2 5,2,0
3 2,1
6,4,1 4 4,8
Chục Số Đơn vị
6,1,2 5 8
7,1 6 5,4
7 6,9
1,5,4 8 0,0
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 09/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N 82
200N 498
400N 343360248386
1TR 3622
3TR 15980525462758966377489123103210542
10TR 6506731660
15TR 14806
30TR 94492
ĐB
379289
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 6
1 2
8,2,1,3,4,9 2 4,2
3 3 3,2
2 4 6,2
Chục Số Đơn vị
5
8,4,0 6 7,0
7,6 7 7
9 8 2,6,0,9,9
8,8 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 02/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N 99
200N 753
400N 641228993622
1TR 8892
3TR 87040455398902257587860619957322301
10TR 1780336325
15TR 86697
30TR 86436
ĐB
839856
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/06/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,3
6,0 1 2
1,2,9,2 2 2,2,5
5,7,0 3 9,6
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 3,6
3,5 6 1
8,9 7 3
8 7
9,9,3 9 9,9,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755