Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Kiên Giang - 15/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 9K3
100N 34
200N 525
400N 544430771578
1TR 4441
3TR 47559288500370048165539227416036732
10TR 7454008721
15TR 25701
30TR 40132
ĐB
640409
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/09/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/09/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0,6,4 0 0,1,9
4,2,0 1
2,3,3 2 5,2,1
3 4,2,2
3,4 4 4,1,0
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9,0
6 5,0
7 7 7,8
7 8
5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 08/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 9K2
100N 32
200N 856
400N 734906084090
1TR 1489
3TR 12052734641152568124831039774953173
10TR 5886147284
15TR 47875
30TR 74732
ĐB
863662
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/09/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/09/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,3
6 1
3,5,3,6 2 5,4
0,7 3 2,2
6,2,8 4 9,9
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,2
5 6 4,1,2
7 3,5
0 8 9,4
4,8,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 01/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 9K1
100N 10
200N 652
400N 246939720765
1TR 2729
3TR 31853444951314477891974234461105257
10TR 1631237259
15TR 70118
30TR 19492
ĐB
511263
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/09/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/09/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0
9,1 1 0,1,2,8
5,7,1,9 2 9,3
5,2,6 3
4 4 4
Chục Số Đơn vị
6,9 5 2,3,7,9
6 9,5,3
5 7 2
1 8
6,2,5 9 5,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 25/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 8K4
100N 57
200N 006
400N 819881755652
1TR 8340
3TR 28231123912218845059891610197660457
10TR 9726067770
15TR 67056
30TR 19256
ĐB
267257
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/08/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0 6
3,9,6 1
5 2
3 1
4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 7,2,9,7,6,6,7
0,7,5,5 6 1,0
5,5,5 7 5,6,0
9,8 8 8
5 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 18/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 8K3
100N 88
200N 364
400N 063975655436
1TR 6762
3TR 38770698175019918053971182856164660
10TR 1768833116
15TR 30683
30TR 65985
ĐB
808279
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/08/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/08/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6 0
6 1 7,8,6
6 2
5,8 3 9,6
6 4
Chục Số Đơn vị
6,8 5 3
3,1 6 4,5,2,1,0
1 7 0,9
8,1,8 8 8,8,3,5
3,9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 11/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 8K2
100N 15
200N 463
400N 957137022826
1TR 7933
3TR 52879952014878146317507033599226466
10TR 0394089256
15TR 06993
30TR 93306
ĐB
463789
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/08/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,1,3,6
7,0,8 1 5,7
0,9 2 6
6,3,0,9 3 3
4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 6
2,6,5,0 6 3,6
1 7 1,9
8 1,9
7,8 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 8K1
100N 29
200N 637
400N 228633254982
1TR 7441
3TR 45398336209911718154527954782463208
10TR 0335335483
15TR 50600
30TR 23157
ĐB
851685
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/08/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/08/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 8,0
4 1 7
8 2 9,5,0,4
5,8 3 7
5,2 4 1
Chục Số Đơn vị
2,9,8 5 4,3,7
8 6
3,1,5 7
9,0 8 6,2,3,5
2 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755