Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 4K3
100N 55
200N 960
400N 616105992775
1TR 0684
3TR 11757565968636225733424639578413877
10TR 3805587724
15TR 40138
30TR 64895
ĐB
458973
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
6 1
6 2 4
3,6,7 3 3,8
8,8,2 4
Chục Số Đơn vị
5,7,5,9 5 5,7,5
9 6 0,1,2,3
5,7 7 5,7,3
3 8 4,4
9 9 9,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 4K1
100N 06
200N 159
400N 180319344670
1TR 7150
3TR 15726402324246560592703787342550849
10TR 1730311851
15TR 23200
30TR 48441
ĐB
081557
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5,0 0 6,3,3,0
5,4 1
3,9 2 6,5
0,0 3 4,2
3 4 9,1
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9,0,1,7
0,2 6 5
5 7 0,8
7 8
5,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 4K1
100N 03
200N 802
400N 127293198351
1TR 7822
3TR 54615092880591964845586895255655450
10TR 1317129141
15TR 36701
30TR 07907
ĐB
276929
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/04/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,2,1,7
5,7,4,0 1 9,5,9
0,7,2 2 2,9
0 3
4 5,1
Chục Số Đơn vị
1,4 5 1,6,0
5 6
0 7 2,1
8 8 8,9
1,1,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 31/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 3K5
100N 85
200N 988
400N 059898861849
1TR 2149
3TR 78478095188055461687418051400726137
10TR 6346201867
15TR 04235
30TR 25640
ĐB
566029
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/03/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7
1 8
6 2 9
3 7,5
5 4 9,9,0
Chục Số Đơn vị
8,0,3 5 4
8 6 2,7
8,0,3,6 7 8
8,9,7,1 8 5,8,6,7
4,4,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 3K4
100N 45
200N 677
400N 226039853150
1TR 0999
3TR 26019692177893917317496120289097622
10TR 6286007513
15TR 17598
30TR 38005
ĐB
991294
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/03/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5,9,6 0 5
1 9,7,7,2,3
1,2 2 2
1 3 9
9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,0 5 0
6 0,0
7,1,1 7 7
9 8 5
9,1,3 9 9,0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 3K3
100N 50
200N 482
400N 961778263273
1TR 0295
3TR 01999828926864638025994437609535258
10TR 4843207669
15TR 49735
30TR 42836
ĐB
947038
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/03/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
1 7
8,9,3 2 6,5
7,4 3 2,5,6,8
4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,2,9,3 5 0,8
2,4,3 6 9
1 7 3
5,3 8 2
9,6 9 5,9,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 3K2
100N 65
200N 390
400N 549594078154
1TR 2135
3TR 57711696271951188918806401354597945
10TR 2723650849
15TR 63741
30TR 06706
ĐB
449587
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/03/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 7,6
1,1,4 1 1,1,8
2 7
3 5,6
5 4 0,5,5,9,1
Chục Số Đơn vị
6,9,3,4,4 5 4
3,0 6 5
0,2,8 7
1 8 7
4 9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755