Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N 83
200N 045
400N 845005820489
1TR 8973
3TR 54723325788673225103599452395358044
10TR 4630920402
15TR 94524
30TR 65545
ĐB
887952
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/01/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,9,2
1
8,3,0,5 2 3,4
8,7,2,0,5 3 2
4,2 4 5,5,4,5
Chục Số Đơn vị
4,4,4 5 0,3,2
6
7 3,8
7 8 3,2,9
8,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 05/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N 67
200N 376
400N 753295329426
1TR 7498
3TR 10657026744165893279391137158843306
10TR 2694121745
15TR 20203
30TR 31324
ĐB
772177
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/01/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6,3
4 1 3
3,3 2 6,4
1,0 3 2,2
7,2 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4 5 7,8
7,2,0 6 7
6,5,7 7 6,4,9,7
9,5,8 8 8
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 29/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 12K5
100N 50
200N 123
400N 119813640552
1TR 4227
3TR 39854782196060313860666961760803569
10TR 6091484300
15TR 93765
30TR 78482
ĐB
995848
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/12/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,0 0 3,8,0
1 9,4
5,8 2 3,7
2,0 3
6,5,1 4 8
Chục Số Đơn vị
6 5 0,2,4
9 6 4,0,9,5
2 7
9,0,4 8 2
1,6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 22/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 12K4
100N 14
200N 998
400N 292725815471
1TR 3485
3TR 90562906522096331390258846997835616
10TR 1797125520
15TR 31010
30TR 88191
ĐB
994974
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/12/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,1 0
8,7,7,9 1 4,6,0
6,5 2 7,0
6 3
1,8,7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2
1 6 2,3
2 7 1,8,1,4
9,7 8 1,5,4
9 8,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 15/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 12K3
100N 12
200N 803
400N 205885567717
1TR 0281
3TR 07821576947959977684701966815937003
10TR 2907507112
15TR 68643
30TR 27807
ĐB
512304
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/12/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,7,4
8,2 1 2,7,2
1,1 2 1
0,0,4 3
9,8,0 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 8,6,9
5,9 6
1,0 7 5
5 8 1,4
9,5 9 4,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 08/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 12K2
100N 41
200N 061
400N 124613917665
1TR 7024
3TR 10509502286544669600400478208663517
10TR 1831275345
15TR 61606
30TR 64401
ĐB
238830
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/12/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 9,0,6,1
4,6,9,0 1 7,2
1 2 4,8
3 0
2 4 1,6,6,7,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5
4,4,8,0 6 1,5
4,1 7
2 8 6
0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 01/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 12K1
100N 21
200N 078
400N 661798651176
1TR 1356
3TR 13223250165079811406007813158224956
10TR 2208269161
15TR 51638
30TR 22039
ĐB
830638
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/12/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6
2,8,6 1 7,6
8,8 2 1,3
2 3 8,9,8
4
Chục Số Đơn vị
6 5 6,6
7,5,1,0,5 6 5,1
1 7 8,6
7,9,3,3 8 1,2,2
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755