Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Kiên Giang - 18/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 10K3
100N 69
200N 456
400N 849550127454
1TR 8270
3TR 38401834829974130756970445705825394
10TR 7328314339
15TR 70711
30TR 27817
ĐB
111398
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/10/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,4,1 1 2,1,7
1,8 2
8 3 9
5,4,9 4 1,4
Chục Số Đơn vị
9 5 6,4,6,8
5,5 6 9
1 7 0
5,9 8 2,3
6,3 9 5,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 11/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 10K2
100N 42
200N 383
400N 813000369841
1TR 5347
3TR 75601072538092532962008815117113025
10TR 2828718513
15TR 55002
30TR 69263
ĐB
770260
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/10/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 1,2
4,0,8,7 1 3
4,6,0 2 5,5
8,5,1,6 3 0,6
4 2,1,7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 3
3 6 2,3,0
4,8 7 1
8 3,1,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 10K1
100N 02
200N 192
400N 965863331794
1TR 4179
3TR 79462018437128202790672438187767298
10TR 4468873495
15TR 26774
30TR 02008
ĐB
520321
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/10/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/10/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,8
2 1
0,9,6,8 2 1
3,4,4 3 3
9,7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
9 5 8
6 2
7 7 9,7,4
5,9,8,0 8 2,8
7 9 2,4,0,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 27/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 9K4
100N 69
200N 950
400N 976087264241
1TR 1168
3TR 69940276076956009349419388467493137
10TR 4267093231
15TR 42434
30TR 07687
ĐB
507357
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/09/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/09/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6,4,6,7 0 7
4,3 1
2 6
3 8,7,1,4
7,3 4 1,0,9
Chục Số Đơn vị
5 0,7
2 6 9,0,8,0
0,3,8,5 7 4,0
6,3 8 7
6,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 20/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 9K3
100N 97
200N 006
400N 964524311019
1TR 6773
3TR 80403620236026767615566991272560614
10TR 2323194622
15TR 32696
30TR 70147
ĐB
158362
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/09/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6,3
3,3 1 9,5,4
2,6 2 3,5,2
7,0,2 3 1,1
1 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,1,2 5
0,9 6 7,2
9,6,4 7 3
8
1,9 9 7,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 9K2
100N 33
200N 119
400N 855737711486
1TR 4230
3TR 50058103765830072880767820629313222
10TR 9236308771
15TR 13407
30TR 57372
ĐB
964068
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/09/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/09/2020  
Chục Số Đơn vị
3,0,8 0 0,7
7,7 1 9
8,2,7 2 2
3,9,6 3 3,0
4
Chục Số Đơn vị
5 7,8
8,7 6 3,8
5,0 7 1,6,1,2
5,6 8 6,0,2
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 06/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 9K1
100N 63
200N 004
400N 577571593292
1TR 2415
3TR 04925209493793915956302948931049182
10TR 7381576682
15TR 41176
30TR 93506
ĐB
547159
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/09/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/09/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,6
1 5,0,5
9,8,8 2 5
6 3 9
0,9 4 9
Chục Số Đơn vị
7,1,2,1 5 9,6,9
5,7,0 6 3
7 5,6
8 2,2
5,4,3,5 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755