Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Kiên Giang - 02/08/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 8K1
100N 41
200N 764
400N 016240931160
1TR 2894
3TR 00597637337727429389852464661466285
10TR 8084738640
15TR 06903
30TR 31351
ĐB
353027
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/08/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/08/2020  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 3
4,5 1 4
6 2 7
9,3,0 3 3
6,9,7,1 4 1,6,7,0
Chục Số Đơn vị
8 5 1
4 6 4,2,0
9,4,2 7 4
8 9,5
8 9 3,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 7K4
100N 69
200N 591
400N 987860027091
1TR 4637
3TR 33841479448035976207742697314492578
10TR 7462483199
15TR 01912
30TR 46678
ĐB
448426
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/07/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
9,9,4 1 2
0,1 2 4,6
3 7
4,4,2 4 1,4,4
Chục Số Đơn vị
5 9
2 6 9,9
3,0 7 8,8,8
7,7,7 8
6,5,6,9 9 1,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 7K3
100N 45
200N 814
400N 080330205456
1TR 4790
3TR 97339171336090680973240755571598885
10TR 0047798315
15TR 27170
30TR 22402
ĐB
663642
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/07/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,9,7 0 3,6,2
1 4,5,5
0,4 2 0
0,3,7 3 9,3
1 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,7,1,8,1 5 6
5,0 6
7 7 3,5,7,0
8 5
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N 54
200N 763
400N 393513967125
1TR 0693
3TR 99956576665335862180264043264264882
10TR 2919692012
15TR 77166
30TR 46206
ĐB
391221
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/07/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/07/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,6
2 1 2
4,8,1 2 5,1
6,9 3 5
5,0 4 2
Chục Số Đơn vị
3,2 5 4,6,8
9,5,6,9,6,0 6 3,6,6
7
5 8 0,2
9 6,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 05/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N 67
200N 674
400N 507022496599
1TR 7571
3TR 12492081397935516103902814344805793
10TR 2918700508
15TR 55576
30TR 86660
ĐB
234290
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/07/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7,6,9 0 3,8
7,8 1
9 2
0,9 3 9
7 4 9,8
Chục Số Đơn vị
5 5 5
7 6 7,0
6,8 7 4,0,1,6
4,0 8 1,7
4,9,3 9 9,2,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 28/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N 97
200N 923
400N 697657239629
1TR 5953
3TR 70373058731889147189747803427174786
10TR 7027386893
15TR 74824
30TR 55280
ĐB
068007
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/06/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7
9,7 1
2 3,3,9,4
2,2,5,7,7,7,9 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 3
7,8 6
9,0 7 6,3,3,1,3
8 9,0,6,0
2,8 9 7,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N 62
200N 302
400N 452481700492
1TR 1824
3TR 74749302983400361455512450846327563
10TR 6878416255
15TR 71046
30TR 30784
ĐB
455787
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/06/2020
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,3
1
6,0,9 2 4,4
0,6,6 3
2,2,8,8 4 9,5,6
Chục Số Đơn vị
5,4,5 5 5,5
4 6 2,3,3
8 7 0
9 8 4,4,7
4 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755