Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 2K2
100N 63
200N 106
400N 950695298280
1TR 7516
3TR 00338575150473778697732699210525357
10TR 0591506471
15TR 97170
30TR 39739
ĐB
432355
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 6,6,5
7 1 6,5,5
2 9
6 3 8,7,9
4
Chục Số Đơn vị
1,0,1,5 5 7,5
0,0,1 6 3,9
3,9,5 7 1,0
3 8 0
2,6,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 03/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 2K1
100N 74
200N 691
400N 955190336818
1TR 2510
3TR 20726945408020117677200292456784158
10TR 8604333234
15TR 18026
30TR 73914
ĐB
667902
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1,2
9,5,0 1 8,0,4
0 2 6,9,6
3,4 3 3,4
7,3,1 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5 1,8
2,2 6 7
7,6 7 4,7
1,5 8
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 27/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 1K4
100N 70
200N 157
400N 309358465268
1TR 4177
3TR 43317914313644351516021844392802176
10TR 8671736599
15TR 08758
30TR 07317
ĐB
822700
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
3 1 7,6,7,7
2 8
9,4 3 1
8 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 7,8
4,1,7 6 8
5,7,1,1,1 7 0,7,6
6,2,5 8 4
9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 20/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 1K3
100N 58
200N 477
400N 087678573922
1TR 0638
3TR 26380522638566666988206915402554769
10TR 5633555484
15TR 23992
30TR 26455
ĐB
922234
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
9 1
2,9 2 2,5
6 3 8,5,4
8,3 4
Chục Số Đơn vị
2,3,5 5 8,7,5
7,6 6 3,6,9
7,5 7 7,6
5,3,8 8 0,8,4
6 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N 78
200N 642
400N 997558947771
1TR 6129
3TR 98442973833478890617681335336638758
10TR 9199476522
15TR 76729
30TR 53195
ĐB
250328
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
7 1 7
4,4,2 2 9,2,9,8
8,3 3 3
9,9 4 2,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5 8
6 6 6
1 7 8,5,1
7,8,5,2 8 3,8
2,2 9 4,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 06/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N 46
200N 965
400N 013603351420
1TR 3614
3TR 14093662196728762888638099385245049
10TR 4080473549
15TR 36805
30TR 69142
ĐB
156899
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,4,5
1 4,9
5,4 2 0
9 3 6,5
1,0 4 6,9,9,2
Chục Số Đơn vị
6,3,0 5 2
4,3 6 5
8 7
8 8 7,8
1,0,4,4,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 30/12/2018
Chủ Nhật
Loại vé: 12K5
100N 64
200N 740
400N 077317247660
1TR 9665
3TR 32143356871425427728183429362744734
10TR 4846104451
15TR 30573
30TR 51181
ĐB
883916
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6 0
6,5,8 1 6
4 2 4,8,7
7,4,7 3 4
6,2,5,3 4 0,3,2
Chục Số Đơn vị
6 5 4,1
1 6 4,0,5,1
8,2 7 3,3
2 8 7,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755