Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N 46
200N 766
400N 573526824445
1TR 1759
3TR 02379026770514710493902310981477099
10TR 5003751979
15TR 10671
30TR 41803
ĐB
219024
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3
3,7 1 4
8 2 4
9,0 3 5,1,7
1,2 4 6,5,7
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
4,6 6 6
7,4,3 7 9,7,9,1
8 2
5,7,9,7 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 5K2
100N 36
200N 804
400N 255021295133
1TR 0386
3TR 62042259952347914917079078069392269
10TR 5632984171
15TR 17364
30TR 10012
ĐB
741575
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,7
7 1 7,2
4,1 2 9,9
3,9 3 6,3
0,6 4 2
Chục Số Đơn vị
9,7 5 0
3,8 6 9,4
1,0 7 9,1,5
8 6
2,7,6,2 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 5K1
100N 73
200N 462
400N 865632291842
1TR 0019
3TR 70600859202209921850973096587269173
10TR 6247076671
15TR 78343
30TR 44710
ĐB
879830
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,5,7,1,3 0 0,9
7 1 9,0
6,4,7 2 9,0
7,7,4 3 0
4 2,3
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5 6 2
7 3,2,3,0,1
8
2,1,9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 28/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K4
100N 43
200N 517
400N 101156973104
1TR 9325
3TR 70126135470735212819906366185437710
10TR 9588710040
15TR 62901
30TR 36902
ĐB
508953
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 4,1,2
1,0 1 7,1,9,0
5,0 2 5,6
4,5 3 6
0,5 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,4,3
2,3 6
1,9,4,8 7
8 7
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K3
100N 28
200N 908
400N 618011575769
1TR 1680
3TR 69888207462645632021445570546907799
10TR 8917932057
15TR 44914
30TR 72335
ĐB
975735
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 8
2 1 4
2 8,1
3 5,5
1 4 6
Chục Số Đơn vị
3,3 5 7,6,7,7
4,5 6 9,9
5,5,5 7 9
2,0,8 8 0,0,8
6,6,9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K2
100N 91
200N 025
400N 428266495678
1TR 9990
3TR 70332184091725613122059022801031895
10TR 6568783161
15TR 40737
30TR 60590
ĐB
655444
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,9 0 9,2
9,6 1 0
8,3,2,0 2 5,2
3 2,7
4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
5 6 1
8,3 7 8
7 8 2,7
4,0 9 1,0,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K1
100N 22
200N 160
400N 142387887110
1TR 0773
3TR 18749908141383709653901027572908552
10TR 3492237415
15TR 99604
30TR 09521
ĐB
097473
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 2,4
2 1 0,4,5
2,0,5,2 2 2,3,9,2,1
2,7,5,7 3 7
1,0 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 3,2
6 0
3 7 3,3
8 8 8
4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755