Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 53851711
G.Sáu 620414723
G.Năm 155166379931995147086074
G.Tư 7230417567238206
G.Ba 783878325230459447228638327087
G.Nhì 5008850440
G.Nhất 94404
ĐB
77107
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/07/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3,4 0 8,6,4,7
1,5,3,5 1 7,1,4
5,2 2 0,3,3,2
5,2,2,8 3 7,1,0
1,7,0 4 0
Chục Số Đơn vị
8,7 5 3,1,1,2,9
0 6
1,3,8,8,0 7 4,5
0,8 8 5,7,3,7,8
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 04619365
G.Sáu 613740725
G.Năm 187161514284597595022052
G.Tư 6617836647229436
G.Ba 298529390908821946943889724119
G.Nhì 4410157652
G.Nhất 53350
ĐB
01783
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/07/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 4,2,9,1
6,7,5,2,0 1 3,7,9
0,5,2,5,5 2 5,2,1
9,1,8 3 6
0,8,9 4 0
Chục Số Đơn vị
6,2,7 5 1,2,2,2,0
6,3 6 1,5,6
1,9 7 1,5
8 4,3
0,1 9 3,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 72937739
G.Sáu 771809234
G.Năm 556450783024884096869003
G.Tư 8064994160854292
G.Ba 177151685297575981763577098405
G.Nhì 0427421312
G.Nhất 15393
ĐB
31284
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/07/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9,3,5
7,4 1 5,2
7,9,5,1 2 4
9,0,9 3 9,4
3,6,2,6,7,8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
8,1,7,0 5 2
8,7 6 4,4
7 7 2,7,1,8,5,6,0,4
7 8 6,5,4
3,0 9 3,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 90441664
G.Sáu 685596016
G.Năm 703901505506054452318024
G.Tư 7672983666486405
G.Ba 115585670154362001729751355222
G.Nhì 8550607011
G.Nhất 93974
ĐB
82084
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/06/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/06/2019  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 6,5,1,6
3,0,1 1 6,6,3,1
7,6,7,2 2 4,2
1 3 9,1,6
4,6,4,2,7,8 4 4,4,8
Chục Số Đơn vị
8,0 5 0,8
1,9,1,0,3,0 6 4,2
7 2,2,4
4,5 8 5,4
3 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 58009941
G.Sáu 097881633
G.Năm 502019653394929546171851
G.Tư 1263520819096923
G.Ba 615285054888635290783201315011
G.Nhì 7051967354
G.Nhất 29054
ĐB
74374
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/06/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,8,9
4,8,5,1 1 7,3,1,9
2 0,3,8
3,6,2,1 3 3,5
9,5,5,7 4 1,8
Chục Số Đơn vị
6,9,3 5 8,1,4,4
6 5,3
9,1 7 8,4
5,0,2,4,7 8 1
9,0,1 9 9,7,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 20618293
G.Sáu 786524268
G.Năm 902058205759023903101139
G.Tư 9206131828876366
G.Ba 716136626739589717063273234389
G.Nhì 6910968686
G.Nhất 20477
ĐB
11797
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/06/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2,2,1 0 6,6,9
6 1 0,8,3
8,3 2 0,4,0,0
9,1 3 9,9,2
2 4
Chục Số Đơn vị
5 9
8,0,6,0,8 6 1,8,6,7
8,6,7,9 7 7
6,1 8 2,6,7,9,9,6
5,3,3,8,8,0 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/06/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755