Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Kết quả xổ số Hà Nội - 27/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 91853055
G.Sáu 989736316
G.Năm 195378380600443014339408
G.Tư 3688515848195996
G.Ba 005423907403807485058197252585
G.Nhì 6428425717
G.Nhất 27431
ĐB
83230
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/03/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,3,3 0 0,8,7,5
9,3 1 6,9,7
4,7 2
5,3 3 0,6,8,0,3,1,0
7,8 4 2
Chục Số Đơn vị
8,5,0,8 5 5,3,8
3,1,9 6
0,1 7 4,2
3,0,8,5 8 5,9,8,5,4
8,1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 29541042
G.Sáu 617012182
G.Năm 690954054710972227521632
G.Tư 6979730470414748
G.Ba 075297703885099322909496323842
G.Nhì 6936066583
G.Nhất 24877
ĐB
24192
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1,9,6 0 9,5,4
4 1 0,7,2,0
4,1,8,2,5,3,4,9 2 9,2,9
6,8 3 2,8
5,0 4 2,1,8,2
Chục Số Đơn vị
0 5 4,2
6 3,0
1,7 7 9,7
4,3 8 2,3
2,0,7,2,9 9 9,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 80748351
G.Sáu 103269494
G.Năm 107225891620145081257411
G.Tư 6956105508053323
G.Ba 209292653257195217878642048111
G.Nhì 4779589010
G.Nhất 14288
ĐB
17375
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,5,2,1 0 3,5
5,1,1 1 1,1,0
7,3 2 0,5,3,9,0
8,0,2 3 2
7,9 4
Chục Số Đơn vị
2,5,0,9,9,7 5 1,0,6,5
5 6 9
8 7 4,2,5
8 8 0,3,9,7,8
6,8,2 9 4,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 47739723
G.Sáu 746208679
G.Năm 756588262483805736718416
G.Tư 7287691636856225
G.Ba 579172393404144223589015500374
G.Nhì 8925208794
G.Nhất 34271
ĐB
39919
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8
7,7 1 6,6,7,9
5 2 3,6,5
7,2,8 3 4
3,4,7,9 4 7,6,4
Chục Số Đơn vị
6,8,2,5 5 7,8,5,2
4,2,1,1 6 5
4,9,5,8,1 7 3,9,1,4,1
0,5 8 3,7,5
7,1 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 24006516
G.Sáu 915894598
G.Năm 049914662069665501342993
G.Tư 7454780986782897
G.Ba 978392438248220494672841970861
G.Nhì 1062041971
G.Nhất 96434
ĐB
93758
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2,2 0 0,9
6,7 1 6,5,9
8 2 4,0,0
9 3 4,9,4
2,9,3,5,3 4
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 5,4,8
1,6 6 5,6,9,7,1
9,6 7 8,1
9,7,5 8 2
9,6,0,3,1 9 4,8,9,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 96414268
G.Sáu 465167833
G.Năm 724865589717984976632831
G.Tư 2432681672739680
G.Ba 478851484759176856388740986316
G.Nhì 4185466216
G.Nhất 01606
ĐB
32775
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,6
4,3 1 7,6,6,6
4,3 2
3,6,7 3 3,1,2,8
5 4 1,2,8,9,7
Chục Số Đơn vị
6,8,7 5 8,4
9,1,7,1,1,0 6 8,5,7,3
6,1,4 7 3,6,5
6,4,5,3 8 0,5
4,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 68358842
G.Sáu 399117238
G.Năm 800815859460881526190262
G.Tư 5708651431193663
G.Ba 503331012060151677967783714004
G.Nhì 8573159090
G.Nhất 08972
ĐB
41916
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6,2,9 0 8,8,4
5,3 1 7,5,9,4,9,6
4,6,7 2 0
6,3 3 5,8,3,7,1
1,0 4 2
Chục Số Đơn vị
3,8,1 5 1
9,1 6 8,0,2,3
1,3 7 2
6,8,3,0,0 8 8,5
9,1,1 9 9,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755