Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 24508952
G.Sáu 695561208
G.Năm 951093723898478193692390
G.Tư 0220662293530452
G.Ba 566529118616367648450904906322
G.Nhì 7272590891
G.Nhất 60275
ĐB
05966
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,9,2 0 8
6,8,9 1 0
5,7,2,5,5,2 2 4,0,2,2,5
5 3
2 4 5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,2,7 5 0,2,3,2,2
8,6 6 1,9,7,6
6 7 2,5
0,9 8 9,1,6
8,6,4 9 5,8,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 63622026
G.Sáu 007667359
G.Năm 812795496572768373371419
G.Tư 3100791388624260
G.Ba 396908830654902805903716566935
G.Nhì 1284484462
G.Nhất 64440
ĐB
84396
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,6,9,9,4 0 7,0,6,2
1 9,3
6,7,6,0,6 2 0,6,7
6,8,1 3 7,5
4 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
2,0,9 6 3,2,7,2,0,5,2
0,6,2,3 7 2
8 3
5,4,1 9 0,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 45329867
G.Sáu 322497371
G.Năm 500013345056512435818603
G.Tư 6456630107119193
G.Ba 626696103264782292580067555196
G.Nhì 1894447884
G.Nhất 22441
ĐB
87661
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,1
7,8,0,1,4,6 1 1
3,2,3,8 2 2,4
0,9 3 2,4,2
3,2,4,8 4 5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,6,8
5,5,9 6 7,9,1
6,9 7 1,5
9,5 8 1,2,4
6 9 8,7,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 08610382
G.Sáu 460330803
G.Năm 851808045532356428595321
G.Tư 1937268912421612
G.Ba 905753204864302417459554013428
G.Nhì 8127481676
G.Nhất 86391
ĐB
15877
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0 8,3,3,4,2
6,2,9 1 8,2
8,3,4,1,0 2 1,8
0,0 3 0,2,7
0,6,7 4 2,8,5,0
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9
7 6 1,0,4
3,7 7 5,4,6,7
0,1,4,2 8 2,9
5,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 82937937
G.Sáu 369495636
G.Năm 685666431321410821536831
G.Tư 7662349351519395
G.Ba 965227410684523664847656365685
G.Nhì 8340068369
G.Nhất 29914
ĐB
15525
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,6,0
2,3,5 1 4
8,6,2 2 1,2,3,5
9,4,5,9,2,6 3 7,6,1
8,1 4 3
Chục Số Đơn vị
9,9,8,2 5 6,3,1
3,5,0 6 9,2,3,9
3 7 9
0 8 2,4,5
7,6,6 9 3,5,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 54339829
G.Sáu 334673600
G.Năm 093738841948167991052079
G.Tư 3926054626513393
G.Ba 653037770489049500133452533222
G.Nhì 5986127481
G.Nhất 13829
ĐB
99369
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,3,4
5,6,8 1 3
2 2 9,6,5,2,9
3,7,9,0,1 3 3,4,7
5,3,8,0 4 8,6,9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 4,1
2,4 6 1,9
3 7 3,9,9
9,4 8 4,1
2,7,7,4,2,6 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 15610532
G.Sáu 567190316
G.Năm 467906156473380721320360
G.Tư 5498329467202059
G.Ba 209045176151163319839102278447
G.Nhì 6141389550
G.Nhất 37755
ĐB
30147
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,2,5 0 5,7,4
6,6 1 5,6,5,3
3,3,2 2 0,2
7,6,8,1 3 2,2
9,0 4 7,7
Chục Số Đơn vị
1,0,1,5 5 9,0,5
1 6 1,7,0,1,3
6,0,4,4 7 9,3
9 8 3
7,5 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755