Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 13853744
G.Sáu 148820476
G.Năm 640923089319927201962832
G.Tư 9951081955249011
G.Ba 275337867259665654975416338041
G.Nhì 2643917297
G.Nhất 03659
ĐB
12850
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 9,8
5,1,4 1 3,9,9,1
7,3,7 2 0,4
1,3,6 3 7,2,3,9
4,2 4 4,8,1
Chục Số Đơn vị
8,6 5 1,9,0
7,9 6 5,3
3,9,9 7 6,2,2
4,0 8 5
0,1,1,3,5 9 6,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 11514620
G.Sáu 807043637
G.Năm 165701741906104262679037
G.Tư 9615782844643784
G.Ba 384141415627571650928874928307
G.Nhì 0200472103
G.Nhất 61359
ĐB
41244
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6,7,4,3
1,5,7 1 1,5,4
4,9 2 0,8
4,0 3 7,7
7,6,8,1,0,4 4 6,3,2,9,4
Chục Số Đơn vị
1 5 1,7,6,9
4,0,5 6 7,4
0,3,5,6,3,0 7 4,1
2 8 4
4,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 77892310
G.Sáu 316638684
G.Năm 563430067014954449473570
G.Tư 5546815954944443
G.Ba 180258532387635020690547252027
G.Nhì 4904561784
G.Nhất 27116
ĐB
14012
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/01/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 6
1 0,6,4,6,2
7,1 2 3,5,3,7
2,4,2 3 8,4,5
8,3,1,4,9,8 4 4,7,6,3,5
Chục Số Đơn vị
2,3,4 5 9
1,0,4,1 6 9
7,4,2 7 7,0,2
3 8 9,4,4
8,5,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 61220681
G.Sáu 319411577
G.Năm 310517071429736072014545
G.Tư 2118301573451917
G.Ba 188201904074008034544788303994
G.Nhì 4799135657
G.Nhất 48668
ĐB
18988
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2,4 0 6,5,7,1,8
6,8,1,0,9 1 9,1,8,5,7
2 2 2,9,0
8 3
5,9 4 5,5,0
Chục Số Đơn vị
0,4,1,4 5 4,7
0 6 1,0,8
7,0,1,5 7 7
1,0,6,8 8 1,3,8
1,2 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 52157607
G.Sáu 974027404
G.Năm 145182849602032638600894
G.Tư 9701343541917196
G.Ba 279292503544244276023831239603
G.Nhì 4346966412
G.Nhất 59175
ĐB
70724
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,4,2,1,2,3
5,0,9 1 5,2,2
5,0,0,1,1 2 7,6,9,4
0 3 5,5
7,0,8,9,4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
1,3,3,7 5 2,1
7,2,9 6 0,9
0,2 7 6,4,5
8 4
2,6 9 4,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 19734849
G.Sáu 339301738
G.Năm 715541419540911054619874
G.Tư 4296222283230530
G.Ba 236904285387854865793196084663
G.Nhì 6151303897
G.Nhất 81159
ĐB
28068
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,1,3,9,6 0 1
0,4,6 1 9,0,3
2 2 2,3
7,2,5,6,1 3 9,8,0
7,5 4 8,9,1,0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,4,9
9 6 1,0,3,8
9 7 3,4,9
4,3,6 8
1,4,3,7,5 9 6,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 87223801
G.Sáu 294128393
G.Năm 438378119536402342083913
G.Tư 0047693700277072
G.Ba 931927081505021459317155983836
G.Nhì 3007621812
G.Nhất 95857
ĐB
55076
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/12/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,8
0,1,2,3 1 1,3,5,2
2,7,9,1 2 2,8,3,7,1
9,8,2,1 3 8,6,7,1,6
9 4 7
Chục Số Đơn vị
1 5 9,7
3,3,7,7 6
8,4,3,2,5 7 2,6,6
3,2,0 8 7,3
5 9 4,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755