Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/07/2020

Kết quả xổ số Hà Nội - 29/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 78297628
G.Sáu 752426312
G.Năm 223729527581667118745846
G.Tư 7766651998906100
G.Ba 783789530883715233145069070545
G.Nhì 1935660457
G.Nhất 47882
ĐB
66720
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/06/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/06/2020  
Chục Số Đơn vị
9,0,9,2 0 0,8
8,7 1 2,9,5,4
5,1,5,8 2 9,8,6,0
3 7
7,1 4 6,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 2,2,6,7
7,2,4,6,5 6 6
3,5 7 8,6,1,4,8
7,2,7,0 8 1,2
2,1 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 43522209
G.Sáu 088943019
G.Năm 464990255505102112337526
G.Tư 3649621764629507
G.Ba 476306590531256556938543309538
G.Nhì 7000604609
G.Nhất 54083
ĐB
67617
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/06/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,5,7,5,6,9
2 1 9,7,7
5,2,6 2 2,5,1,6
4,4,3,9,3,8 3 3,0,3,8
4 3,3,9,9
Chục Số Đơn vị
2,0,0 5 2,6
2,5,0 6 2
1,0,1 7
8,3 8 8,3
0,1,4,4,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 98723041
G.Sáu 437551838
G.Năm 234942513917107912790264
G.Tư 1653388790048120
G.Ba 928648222722072362551604887103
G.Nhì 6974224824
G.Nhất 07700
ĐB
75952
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/06/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3,2,0 0 4,3,0
4,5,5 1 7
7,7,4,5 2 0,7,4
5,0 3 0,7,8
6,0,6,2 4 1,9,8,2
Chục Số Đơn vị
5 5 1,1,3,5,2
6 4,4
3,1,8,2 7 2,9,9,2
9,3,4 8 7
4,7,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 12160718
G.Sáu 034749495
G.Năm 464185701185341248632977
G.Tư 3620977836889515
G.Ba 107070038187171412655584986320
G.Nhì 9967591682
G.Nhất 12818
ĐB
56860
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/06/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2,2,6 0 7,7
4,8,7 1 2,6,8,2,5,8
1,1,8 2 0,0
6 3 4
3 4 9,1,9
Chục Số Đơn vị
9,8,1,6,7 5
1 6 3,5,0
0,7,0 7 0,7,8,1,5
1,7,8,1 8 5,8,1,2
4,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 59035152
G.Sáu 991461688
G.Năm 932992680313970813987720
G.Tư 9508532751789743
G.Ba 477490486491013443768108825177
G.Nhì 9596665361
G.Nhất 07533
ĐB
62323
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/06/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/06/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,8,8
5,9,6,6 1 3,3
5 2 9,0,7,3
0,1,4,1,3,2 3 3
6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
5 9,1,2
7,6 6 1,8,4,6,1
2,7 7 8,6,7
8,6,0,9,0,7,8 8 8,8
5,2,4 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/05/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 99127864
G.Sáu 524953120
G.Năm 758503438124028702112441
G.Tư 7347505375391000
G.Ba 811104643187685912756991115960
G.Nhì 7781784447
G.Nhất 38314
ĐB
67211
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/05/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/05/2020  
Chục Số Đơn vị
2,0,1,6 0 0
1,4,3,1,1 1 2,1,0,1,7,4,1
1 2 4,0,4
5,4,5 3 9,1
6,2,2,1 4 3,1,7,7
Chục Số Đơn vị
8,8,7 5 3,3
6 4,0
8,4,1,4 7 8,5
7 8 5,7,5
9,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/05/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 35034642
G.Sáu 483010779
G.Năm 235293908542767441969916
G.Tư 1576926708112015
G.Ba 393687461614611635843843415642
G.Nhì 8044942949
G.Nhất 74463
ĐB
44554
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/05/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/05/2020  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 3
1,1 1 0,6,1,5,6,1
4,5,4,4 2
0,8,6 3 5,4
7,8,3,5 4 6,2,2,2,9,9
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2,4
4,9,1,7,1 6 7,8,3
6 7 9,4,6
6 8 3,4
7,4,4 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755