Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 28301254
G.Sáu 425055981
G.Năm 415845266245256839506621
G.Tư 3443883139516357
G.Ba 335646897630437735230412160949
G.Nhì 0810667288
G.Nhất 57088
ĐB
69154
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/10/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/10/2021  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 6
8,2,3,5,2 1 2
1 2 8,5,6,1,3,1
4,2 3 0,1,7
5,6,5 4 5,3,9
Chục Số Đơn vị
2,5,4 5 4,5,8,0,1,7,4
2,7,0 6 8,4
5,3 7 6
2,5,6,8,8 8 1,8,8
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 34317100
G.Sáu 747489116
G.Năm 192853965001681802611009
G.Tư 2752387059196155
G.Ba 011625843367727512329407230268
G.Nhì 7574986248
G.Nhất 38670
ĐB
11609
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/10/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7,7 0 0,1,9,9
3,7,0,6 1 6,8,9
5,6,3,7 2 8,7
3 3 4,1,3,2
3 4 7,9,8
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5
1,9 6 1,2,8
4,2 7 1,0,2,0
2,1,6,4 8 9
8,0,1,4,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 55952607
G.Sáu 758499915
G.Năm 023021989920669151843114
G.Tư 2222828987458322
G.Ba 174322470169352393048738475624
G.Nhì 7275540465
G.Nhất 06050
ĐB
72142
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/10/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/10/2021  
Chục Số Đơn vị
3,2,5 0 7,1,4
9,0 1 5,4
2,2,3,5,4 2 6,0,2,2,4
3 0,2
8,1,0,8,2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
5,9,1,4,5,6 5 5,8,2,5,0
2 6 5
0 7
5,9 8 4,9,4
9,8 9 5,9,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 34445707
G.Sáu 674785969
G.Năm 176099590364139176598314
G.Tư 7010073821492415
G.Ba 184117970569727176853394004242
G.Nhì 6157284369
G.Nhất 78306
ĐB
45747
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/10/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,1,4 0 7,5,6
9,1 1 4,0,5,1
4,7 2 7
3 4,8
3,4,7,6,1 4 4,9,0,2,7
Chục Số Đơn vị
8,1,0,8 5 7,9,9
0 6 9,0,4,9
5,0,2,4 7 4,2
3 8 5,5
6,5,5,4,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 90343781
G.Sáu 199114442
G.Năm 902654445017683087655108
G.Tư 1584381117349321
G.Ba 516591376627643147824746992959
G.Nhì 0226895997
G.Nhất 19529
ĐB
73011
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/09/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 8
8,1,2,1 1 4,7,1,1
4,8 2 6,1,9
4 3 4,7,0,4
3,1,4,8,3 4 2,4,3
Chục Số Đơn vị
6 5 9,9
2,6 6 5,6,9,8
3,1,9 7
0,6 8 1,4,2
9,5,6,5,2 9 0,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 24009119
G.Sáu 310412482
G.Năm 286565854268461775396234
G.Tư 5518001951000220
G.Ba 452606352361496032319013026674
G.Nhì 6537071066
G.Nhất 39363
ĐB
74019
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/09/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0,1,0,2,6,3,7 0 0,0
9,3 1 9,0,2,7,8,9,9
1,8 2 4,0,3
2,6 3 9,4,1,0
2,3,7 4
Chục Số Đơn vị
6,8 5
9,6 6 5,8,0,6,3
1 7 4,0
6,1 8 2,5
1,3,1,1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 83099932
G.Sáu 564591957
G.Năm 963530320184838417907601
G.Tư 0146573085720808
G.Ba 593131076102884229982613412546
G.Nhì 5347618423
G.Nhất 68227
ĐB
95548
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/09/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 9,1,8
9,0,6 1 3
3,3,7 2 3,7
8,1,2 3 2,5,2,0,4
6,8,8,8,3 4 6,6,8
Chục Số Đơn vị
3 5 7
4,4,7 6 4,1
5,2 7 2,6
0,9,4 8 3,4,4,4
0,9 9 9,1,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755