Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 19058855
G.Sáu 836179033
G.Năm 726677877183009832397914
G.Tư 1275143810833981
G.Ba 984793358130972704164251476196
G.Nhì 4947957764
G.Nhất 76628
ĐB
00157
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/01/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 5
8,8 1 9,4,6,4
7 2 8
3,8,8 3 6,3,9,8
1,1,6 4
Chục Số Đơn vị
0,5,7 5 5,7
3,6,1,9 6 6,4
8,5 7 9,5,9,2,9
8,9,3,2 8 8,7,3,3,1,1
1,7,3,7,7 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 59136923
G.Sáu 494321078
G.Năm 014996970008453517250195
G.Tư 8202171723047338
G.Ba 243055363812286377204214151253
G.Nhì 0615889877
G.Nhất 96884
ĐB
92549
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/01/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,2,4,5
2,4 1 3,7
0 2 3,1,5,0
1,2,5 3 5,8,8
9,0,8 4 9,1,9
Chục Số Đơn vị
3,2,9,0 5 9,3,8
8 6 9
9,1,7 7 8,7
7,0,3,3,5 8 6,4
5,6,4,4 9 4,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 41076035
G.Sáu 917708040
G.Năm 242050107844173031593577
G.Tư 1091931792061383
G.Ba 926539518981513568652104118375
G.Nhì 2836795448
G.Nhất 94780
ĐB
05507
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/01/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/01/2021  
Chục Số Đơn vị
6,4,2,1,3,8 0 7,8,6,7
4,9,4 1 7,0,7,3
2 0
8,5,1 3 5,0
4 4 1,0,4,1,8
Chục Số Đơn vị
3,6,7 5 9,3
0 6 0,5,7
0,1,7,1,6,0 7 7,5
0,4 8 3,9,0
5,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/01/2021
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 39146371
G.Sáu 880797927
G.Năm 151237163814414380889851
G.Tư 7434080959215509
G.Ba 875269297911171468759659573614
G.Nhì 1904679580
G.Nhất 92795
ĐB
42988
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/01/2021
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 9,9
7,5,2,7 1 4,2,6,4,4
1 2 7,1,6
6,4 3 9,4
1,1,3,1 4 3,6
Chục Số Đơn vị
7,9,9 5 1
1,2,4 6 3
9,2 7 1,9,1,5
8,8 8 0,8,0,8
3,0,0,7 9 7,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/12/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 70064484
G.Sáu 965752403
G.Năm 331467639311007488495364
G.Tư 8221844191180186
G.Ba 303661555913565291551550992958
G.Nhì 2123490127
G.Nhất 80623
ĐB
07690
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/12/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/12/2020  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 6,3,9
1,2,4 1 4,1,8
5 2 1,7,3
0,6,2 3 4
4,8,1,7,6,3 4 4,9,1
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 2,9,5,8
0,8,6 6 5,3,4,6,5
2 7 0,4
1,5 8 4,6
4,5,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/12/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 89798538
G.Sáu 676844036
G.Năm 350207837437478065179879
G.Tư 2847002748185298
G.Ba 530886288510085829992919708311
G.Nhì 2439373460
G.Nhất 82712
ĐB
27693
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/12/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/12/2020  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 2
1 1 7,8,1,2
0,1 2 7
8,9,9 3 8,6,7
4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
8,8,8 5
7,3 6 0
3,1,4,2,9 7 9,6,9
3,1,9,8 8 9,5,3,0,8,5,5
8,7,7,9 9 8,9,7,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/12/2020
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 22987147
G.Sáu 436166477
G.Năm 112171622998005944890261
G.Tư 4376193725148133
G.Ba 768540303162596149609688894319
G.Nhì 5123924474
G.Nhất 48389
ĐB
45776
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/12/2020
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0
7,2,6,3 1 4,9
2,6 2 2,1
3 3 6,7,3,1,9
1,5,7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 9,4
3,6,7,9,7 6 6,2,1,0
4,7,3 7 1,7,6,4,6
9,9,8 8 9,8,9
5,8,1,3,8 9 8,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755