Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 17548151
G.Sáu 025779153
G.Năm 119279487140710825776229
G.Tư 2922829557361480
G.Ba 790558349848166669996089226542
G.Nhì 7952621519
G.Nhất 64806
ĐB
29213
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,6
8,5 1 7,9,3
9,2,9,4 2 5,9,2,6
5,1 3 6
5 4 8,0,2
Chục Số Đơn vị
2,9,5 5 4,1,3,5
3,6,2,0 6 6
1,7 7 9,7
4,0,9 8 1,0
7,2,9,1 9 2,5,8,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 87383488
G.Sáu 553568678
G.Năm 805684898311205787119051
G.Tư 2721931095896644
G.Ba 680378676732549597467706423960
G.Nhì 2684585992
G.Nhất 95077
ĐB
17713
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0
1,1,5,2 1 1,1,0,3
9 2 1
5,1 3 8,4,7
3,4,6 4 4,9,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,6,7,1
5,4 6 8,7,4,0
8,5,3,6,7 7 8,7
3,8,6,7 8 7,8,9,9
8,8,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 48280886
G.Sáu 259242748
G.Năm 419412005962191682010677
G.Tư 7042317803714614
G.Ba 349133042822065775132209398047
G.Nhì 8892881464
G.Nhất 61956
ĐB
05659
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0,1
0,7 1 6,4,3,3
4,6,4 2 8,8,8
1,1,9 3
9,1,6 4 8,2,8,2,7
Chục Số Đơn vị
6 5 9,6,9
8,1,5 6 2,5,4
7,4 7 7,8,1
4,2,0,4,7,2,2 8 6
5,5 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 57959109
G.Sáu 458958615
G.Năm 043853480181351808061534
G.Tư 8638524448872044
G.Ba 322339451694839172808891118029
G.Nhì 3161035225
G.Nhất 28588
ĐB
94479
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9,6
9,8,1 1 5,8,6,1,0
2 9,5
3 3 8,4,8,3,9
3,4,4 4 8,4,4
Chục Số Đơn vị
9,1,2 5 7,8,8
0,1 6
5,8 7 9
5,5,3,4,1,3,8 8 1,7,0,8
0,3,2,7 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 51064111
G.Sáu 795819128
G.Năm 019569572063428913607038
G.Tư 8346676589675497
G.Ba 090919295104157100764019201878
G.Nhì 1290824755
G.Nhất 01450
ĐB
99368
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 6,8
5,4,1,9,5 1 1,9
9 2 8
6 3 8
4 1,6
Chục Số Đơn vị
9,9,6,5 5 1,7,1,7,5,0
0,4,7 6 3,0,5,7,8
5,6,9,5 7 6,8
2,3,7,0,6 8 9
1,8 9 5,5,7,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 70580493
G.Sáu 965167129
G.Năm 482207754664387536724147
G.Tư 0043627752985747
G.Ba 681501011896207805612621880711
G.Nhì 1868442377
G.Nhất 92047
ĐB
80436
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 4,7
6,1 1 8,8,1
2,7 2 9,2
9,4 3 6
0,6,8 4 7,3,7,7
Chục Số Đơn vị
6,7,7 5 8,0
3 6 5,7,4,1
6,4,7,4,0,7,4 7 0,5,5,2,7,7
5,9,1,1 8 4
2 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 21313540
G.Sáu 383948701
G.Năm 577077163831401140069343
G.Tư 7610396409587772
G.Ba 617342910164471038184384607800
G.Nhì 8844184090
G.Nhất 12274
ĐB
86317
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,1,0,9 0 1,6,1,0
2,3,0,3,1,0,7,4 1 6,1,0,8,7
7 2 1
8,4 3 1,5,1,4
6,3,7 4 0,8,3,6,1
Chục Số Đơn vị
3 5 8
1,0,4 6 4
1 7 0,2,1,4
4,5,1 8 3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755