Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 79362193
G.Sáu 333480641
G.Năm 140404461205008659448117
G.Tư 7620003951152725
G.Ba 026982600407203391485454189751
G.Nhì 5193357101
G.Nhất 78249
ĐB
27459
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 4,5,4,3,1
2,4,4,5,0 1 7,5
2 1,0,5
9,3,0,3 3 6,3,9,3
0,4,0 4 1,6,4,8,1,9
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 1,9
3,4,8 6
1 7 9
9,4 8 0,6
7,3,4,5 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/02/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 59833419
G.Sáu 244186835
G.Năm 504562913579750383881209
G.Tư 5644510230568594
G.Ba 752676714900607412948436954633
G.Nhì 3089780995
G.Nhất 19391
ĐB
85889
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,2,7
9,9 1 9
0 2
8,0,3 3 4,5,3
3,4,4,9,9 4 4,5,4,9
Chục Số Đơn vị
3,4,9 5 9,6
8,5 6 7,9
6,0,9 7 9
8 8 3,6,8,9
5,1,7,0,4,6,8 9 1,4,4,7,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 69399778
G.Sáu 838293287
G.Năm 045395421617428168589617
G.Tư 5985429763932227
G.Ba 513435655249873872357270512629
G.Nhì 9982058589
G.Nhất 78214
ĐB
00962
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
8 1 7,7,4
4,5,6 2 7,9,0
9,5,9,4,7 3 9,8,5
1 4 2,3
Chục Số Đơn vị
8,3,0 5 3,8,2
6 9,2
9,8,1,1,9,2 7 8,3
7,3,5 8 7,1,5,9
6,3,2,8 9 7,3,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 34812864
G.Sáu 684721993
G.Năm 352506562473255927206574
G.Tư 9799300224399543
G.Ba 342043926775895586493115103816
G.Nhì 4340347804
G.Nhất 42892
ĐB
51545
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,4,3,4
8,2,5 1 6
0,9 2 8,1,5,0
9,7,4,0 3 4,9
3,6,8,7,0,0 4 3,9,5
Chục Số Đơn vị
2,9,4 5 6,9,1
5,1 6 4,7
6 7 3,4
2 8 1,4
5,9,3,4 9 3,9,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/01/2019
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 82306263
G.Sáu 844880084
G.Năm 810444233458264410683756
G.Tư 8000841958511130
G.Ba 024663825771930820092992716437
G.Nhì 6777864994
G.Nhất 47814
ĐB
32489
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8,0,3,3 0 4,0,9
5 1 9,4
8,6 2 3,7
6,2 3 0,0,0,7
4,8,0,4,9,1 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 8,6,1,7
5,6 6 2,3,8,6
5,2,3 7 8
5,6,7 8 2,0,4,9
1,0,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 31/12/2018
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 98592932
G.Sáu 470430439
G.Năm 481964146791420688322861
G.Tư 7280797381021845
G.Ba 253968159783276571511406609935
G.Nhì 8206529276
G.Nhất 47653
ĐB
45276
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/12/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,3,8 0 6,2
9,6,5 1 9,4
3,3,0 2 9
7,5 3 2,0,9,2,5
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3,6 5 9,1,3
0,9,7,6,7,7 6 1,6,5
9 7 0,3,6,6,6
9 8 0
5,2,3,1 9 8,1,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755