Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N 33
200N 288
400N 323840897754
1TR 2775
3TR 31651385071084931897757732206024334
10TR 0854008375
15TR 39330
30TR 76953
ĐB
659227
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0 7
5 1
2 7
3,7,5 3 3,8,4,0
5,3 4 9,0
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,1,3
6 0
0,9,2 7 5,3,5
8,3 8 8,9
8,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N 69
200N 392
400N 395674135966
1TR 0406
3TR 53233686013063437070218312085122947
10TR 7722879605
15TR 81783
30TR 87305
ĐB
041655
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1,5,5
0,3,5 1 3
9 2 8
1,3,8 3 3,4,1
3 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,5 5 6,1,5
5,6,0 6 9,6
4 7 0
2 8 3
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/04/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N 33
200N 172
400N 676510142608
1TR 8429
3TR 45399722482998894251003280037982575
10TR 1087869493
15TR 55093
30TR 70600
ĐB
786266
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
5 1 4
7 2 9,8
3,9,9 3 3
1 4 8
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1
6 6 5,6
7 2,9,5,8
0,4,8,2,7 8 8
2,9,7 9 9,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 27/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T3
100N 23
200N 346
400N 653092539759
1TR 9851
3TR 89504507428732569688451216455527576
10TR 8193425092
15TR 58542
30TR 44758
ĐB
573218
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
5,2 1 8
4,9,4 2 3,5,1
2,5 3 0,4
0,3 4 6,2,2
Chục Số Đơn vị
2,5 5 3,9,1,5,8
4,7 6
7 6
8,5,1 8 8
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 20/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T3
100N 55
200N 941
400N 589853697477
1TR 6621
3TR 63748377095180549947825920153352037
10TR 2686945788
15TR 97634
30TR 21406
ĐB
945344
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,5,6
4,2 1
9 2 1
3 3 3,7,4
3,4 4 1,8,7,4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
0 6 9,9
7,4,3 7 7
9,4,8 8 8
6,0,6 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N 16
200N 158
400N 178673650616
1TR 8093
3TR 73635579602613761941545065031159247
10TR 5821262591
15TR 45668
30TR 28019
ĐB
683872
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
4,1,9 1 6,6,1,2,9
1,7 2
9 3 5,7
4 1,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 8
1,8,1,0 6 5,0,8
3,4 7 2
5,6 8 6
1 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 06/03/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N 98
200N 961
400N 902519784793
1TR 2206
3TR 18634110021857423562149033369773624
10TR 7959457322
15TR 36460
30TR 22436
ĐB
869080
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 6,2,3
6 1
0,6,2 2 5,4,2
9,0 3 4,6
3,7,2,9 4
Chục Số Đơn vị
2 5
0,3 6 1,2,0
9 7 8,4
9,7 8 0
9 8,3,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755