Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T7
100N 15
200N 904
400N 576441372039
1TR 8215
3TR 68632525922245573502698317473275205
10TR 1514281195
15TR 45247
30TR 81282
ĐB
959895
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/07/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4,2,5
3 1 5,5
3,9,0,3,4,8 2
3 7,9,2,1,2
0,6 4 2,7
Chục Số Đơn vị
1,1,5,0,9,9 5 5
6 4
3,4 7
8 2
3 9 2,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N 24
200N 999
400N 366936301743
1TR 0277
3TR 21359998047758596171341116107321048
10TR 6356999790
15TR 27495
30TR 92574
ĐB
188761
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/07/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/07/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 4
7,1,6 1 1
2 4
4,7 3 0
2,0,7 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8,9 5 9
6 9,9,1
7 7 7,1,3,4
4 8 5
9,6,5,6 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/07/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T7
100N 96
200N 843
400N 138077357327
1TR 9468
3TR 98024884927909229732390449652205275
10TR 3462857360
15TR 60424
30TR 34415
ĐB
418150
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/07/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/07/2024  
Chục Số Đơn vị
8,6,5 0
1 5
9,9,3,2 2 7,4,2,8,4
4 3 5,2
2,4,2 4 3,4
Chục Số Đơn vị
3,7,1 5 0
9 6 8,0
2 7 5
6,2 8 0
9 6,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N 56
200N 573
400N 482864871789
1TR 5838
3TR 67098606915525764631732529970146154
10TR 0753934552
15TR 52025
30TR 09875
ĐB
597809
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
9,3,0 1
5,5 2 8,5
7 3 8,1,9
5 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,7,2,4,2
5 6
8,5 7 3,5
2,3,9 8 7,9
8,3,0 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N 15
200N 291
400N 639498686832
1TR 1205
3TR 81664291486181837866793295415806896
10TR 6384049729
15TR 50095
30TR 04771
ĐB
897704
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,4
9,7 1 5,8
3 2 9,9
3 2
9,6,0 4 8,0
Chục Số Đơn vị
1,0,9 5 8
6,9 6 8,4,6
7 1
6,4,1,5 8
2,2 9 1,4,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N 15
200N 742
400N 852239273344
1TR 5600
3TR 61540147801955567739161731354564848
10TR 6127392067
15TR 26021
30TR 97086
ĐB
745560
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,4,8,6 0 0
2 1 5
4,2 2 2,7,1
7,7 3 9
4 4 2,4,0,5,8
Chục Số Đơn vị
1,5,4 5 5
8 6 7,0
2,6 7 3,3
4 8 0,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N 41
200N 315
400N 536534718057
1TR 6469
3TR 83327547588125427268492925587464568
10TR 3008415687
15TR 73856
30TR 75486
ĐB
786745
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
4,7 1 5
9 2 7
3
5,7,8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
1,6,4 5 7,8,4,6
5,8 6 5,9,8,8
5,2,8 7 1,4
5,6,6 8 4,7,6
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755