Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N 88
200N 537
400N 757974638033
1TR 6569
3TR 32686046260529760218314717251573556
10TR 8047722768
15TR 50003
30TR 40825
ĐB
736968
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3
7 1 8,5
2 6,5
6,3,0 3 7,3
4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6
8,2,5 6 3,9,8,8
3,9,7 7 9,1,7
8,1,6,6 8 8,6
7,6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 06/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T2
100N 80
200N 390
400N 878532467122
1TR 7536
3TR 65559370440630942944002561107217120
10TR 5990703501
15TR 72320
30TR 46229
ĐB
105313
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9,2,2 0 9,7,1
0 1 3
2,7 2 2,0,0,9
1 3 6
4,4 4 6,4,4
Chục Số Đơn vị
8 5 9,6
4,3,5 6
0 7 2
8 0,5
5,0,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 30/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N 02
200N 481
400N 759969070233
1TR 2937
3TR 03122527256568749119034494247406291
10TR 5481788699
15TR 44809
30TR 41780
ĐB
346643
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7,9
8,9 1 9,7
0,2 2 2,5
3,4 3 3,7
7 4 9,3
Chục Số Đơn vị
2 5
6
0,3,8,1 7 4
8 1,7,0
9,1,4,9,0 9 9,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 23/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N 11
200N 208
400N 788541392814
1TR 8675
3TR 79776247807105682415153957166223377
10TR 6100935753
15TR 94249
30TR 71358
ĐB
688037
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,9
1 1 1,4,5
6 2
5 3 9,7
1 4 9
Chục Số Đơn vị
8,7,1,9 5 6,3,8
7,5 6 2
7,3 7 5,6,7
0,5 8 5,0
3,0,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 16/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T1
100N 50
200N 635
400N 330841048547
1TR 8508
3TR 77241870963566056282461801099389505
10TR 0085477160
15TR 29027
30TR 22615
ĐB
105296
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,8,6 0 8,4,8,5
4 1 5
8 2 7
9 3 5
0,5 4 7,1
Chục Số Đơn vị
3,0,1 5 0,4
9,9 6 0,0
4,2 7
0,0 8 2,0
9 6,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 09/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N 77
200N 627
400N 247104888050
1TR 3990
3TR 21686445598728451498122703380190045
10TR 8508760332
15TR 45227
30TR 98177
ĐB
985881
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 1
7,0,8 1
3 2 7,7
3 2
8 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,9
8 6
7,2,8,2,7 7 7,1,0,7
8,9 8 8,6,4,7,1
5 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 02/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N 48
200N 189
400N 891403420021
1TR 1694
3TR 04776100017479891544686175245848585
10TR 0788380922
15TR 49285
30TR 01467
ĐB
475568
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
2,0 1 4,7
4,2 2 1,2
8 3
1,9,4 4 8,2,4
Chục Số Đơn vị
8,8 5 8
7 6 7,8
1,6 7 6
4,9,5,6 8 9,5,3,5
8 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755