Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: K3T1
100N 06
200N 577
400N 558318384276
1TR 8969
3TR 86686392484244906671140589817591268
10TR 9675083870
15TR 14863
30TR 23680
ĐB
150419
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/01/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,7,8 0 6
7 1 9
2
8,6 3 8
4 8,9
Chục Số Đơn vị
7 5 8,0
0,7,8 6 9,8,3
7 7 7,6,1,5,0
3,4,5,6 8 3,6,0
6,4,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N 72
200N 545
400N 806076045410
1TR 3125
3TR 06656384780196908257664190178201522
10TR 6253644697
15TR 85733
30TR 22967
ĐB
778670
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/01/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,1,7 0 4
1 0,9
7,8,2 2 5,2
3 3 6,3
0 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 6,7
5,3 6 0,9,7
5,9,6 7 2,8,0
7 8 2
6,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N 67
200N 288
400N 744385101365
1TR 1080
3TR 68049948134665054953937916923330021
10TR 0131757809
15TR 46839
30TR 12588
ĐB
091446
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/01/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,8,5 0 9
9,2 1 0,3,7
2 1
4,1,5,3 3 3,9
4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
6 5 0,3
4 6 7,5
6,1 7
8,8 8 8,0,8
4,0,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N 77
200N 957
400N 700386029643
1TR 2570
3TR 23324270727986020670670809849583407
10TR 9043225549
15TR 32997
30TR 39740
ĐB
086816
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/12/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6,7,8,4 0 3,2,7
1 6
0,7,3 2 4
0,4 3 2
2 4 3,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 7
1 6 0
7,5,0,9 7 7,0,2,0
8 0
4 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T12
100N 71
200N 138
400N 614070887458
1TR 6785
3TR 07353193726713857693872191147876075
10TR 4596979531
15TR 65059
30TR 33408
ĐB
333351
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/12/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
7,3,5 1 9
7 2
5,9 3 8,8,1
4 0
Chục Số Đơn vị
8,7 5 8,3,9,1
6 9
7 1,2,8,5
3,8,5,3,7,0 8 8,5
1,6,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T12
100N 93
200N 060
400N 951299750864
1TR 6263
3TR 48413080551514485950946457613164150
10TR 4268763709
15TR 86478
30TR 29451
ĐB
328146
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/12/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5,5 0 9
3,5 1 2,3
1 2
9,6,1 3 1
6,4 4 4,5,6
Chục Số Đơn vị
7,5,4 5 5,0,0,1
4 6 0,4,3
8 7 5,8
7 8 7
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T12
100N 51
200N 947
400N 934540189721
1TR 7083
3TR 20013608572105676867518515572427089
10TR 9349027460
15TR 07992
30TR 60887
ĐB
378572
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/12/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,6 0
5,2,5 1 8,3
9,7 2 1,4
8,1 3
2 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,7,6,1
5 6 7,0
4,5,6,8 7 2
1 8 3,9,7
8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755