Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/09/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T9
100N 69
200N 864
400N 624563714625
1TR 2253
3TR 49106777472211411823635720082834382
10TR 0139411149
15TR 83890
30TR 63530
ĐB
777220
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/09/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/09/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3,2 0 6
7 1 4
7,8 2 5,3,8,0
5,2 3 0
6,1,9 4 5,7,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5 3
0 6 9,4
4 7 1,2
2 8 2
6,4 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/09/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T9
100N 38
200N 487
400N 439764230600
1TR 6982
3TR 86675878331060559839602420599632813
10TR 9402201995
15TR 01616
30TR 39973
ĐB
778697
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/09/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
1 3,6
8,4,2 2 3,2
2,3,1,7 3 8,3,9
4 2
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5
9,1 6
8,9,9 7 5,3
3 8 7,2
3 9 7,6,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 28/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N 57
200N 434
400N 702590101956
1TR 1607
3TR 78789004986712482575832685408635577
10TR 5082226640
15TR 61804
30TR 86369
ĐB
422206
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/08/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/08/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 7,4,6
1 0
2 2 5,4,2
3 4
3,2,0 4 0
Chục Số Đơn vị
2,7 5 7,6
5,8,0 6 8,9
5,0,7 7 5,7
9,6 8 9,6
8,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N 90
200N 658
400N 011186753077
1TR 5704
3TR 76257501720129019489558896590897624
10TR 0593928457
15TR 31494
30TR 52544
ĐB
808106
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/08/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4,8,6
1 1 1
7 2 4
3 9
0,2,9,4 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,7,7
0 6
7,5,5 7 5,7,2
5,0 8 9,9
8,8,3 9 0,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T8
100N 39
200N 651
400N 325028871364
1TR 3798
3TR 02617301149004949264559517087346617
10TR 2782332015
15TR 84370
30TR 14584
ĐB
024198
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/08/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/08/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0
5,5 1 7,4,7,5
2 3
7,2 3 9
6,1,6,8 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 1,0,1
6 4,4
8,1,1 7 3,0
9,9 8 7,4
3,4 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 07/08/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T8
100N 58
200N 905
400N 908034945855
1TR 9358
3TR 57586265634095749170756915385944083
10TR 8131868574
15TR 14248
30TR 23680
ĐB
710835
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/08/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/08/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,8 0 5
9 1 8
2
6,8 3 5
9,7 4 8
Chục Số Đơn vị
0,5,3 5 8,5,8,7,9
8 6 3
5 7 0,4
5,5,1,4 8 0,6,3,0
5 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 31/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K5T7
100N 66
200N 653
400N 181583175052
1TR 7028
3TR 05912206547637990025311723065936664
10TR 6905691904
15TR 42303
30TR 62983
ĐB
539237
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/07/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4,3
1 5,7,2
5,1,7 2 8,5
5,0,8 3 7
5,6,0 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 3,2,4,9,6
6,5 6 6,4
1,3 7 9,2
2 8 3
7,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755