Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 02/12/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T12
100N 53
200N 409
400N 091623691067
1TR 4550
3TR 17918471517356530467436402691407737
10TR 2846680861
15TR 93951
30TR 39344
ĐB
462506
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/12/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 9,6
5,6,5 1 6,8,4
2
5 3 7
1,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6 5 3,0,1,1
1,6,0 6 9,7,5,7,6,1
6,6,3 7
1 8
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: K4T11
100N 45
200N 325
400N 415689880717
1TR 8568
3TR 08043050423471585838406106985752648
10TR 5944044428
15TR 42630
30TR 25636
ĐB
107847
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/11/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/11/2020  
Chục Số Đơn vị
1,4,3 0
1 7,5,0
4 2 5,8
4 3 8,0,6
4 5,3,2,8,0,7
Chục Số Đơn vị
4,2,1 5 6,7
5,3 6 8
1,5,4 7
8,6,3,4,2 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: K3T11
100N 32
200N 840
400N 946238374600
1TR 3033
3TR 19187033021090013709908609677373386
10TR 2534135487
15TR 61532
30TR 71829
ĐB
858036
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/11/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/11/2020  
Chục Số Đơn vị
4,0,0,6 0 0,2,0,9
4 1
3,6,0,3 2 9
3,7 3 2,7,3,2,6
4 0,1
Chục Số Đơn vị
5
8,3 6 2,0
3,8,8 7 3
8 7,6,7
0,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T11
100N 07
200N 644
400N 839194571103
1TR 0418
3TR 80480640911842555102066974541469708
10TR 7293325526
15TR 15391
30TR 92110
ĐB
865162
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/11/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/11/2020  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 7,3,2,8
9,9,9 1 8,4,0
0,6 2 5,6
0,3 3 3
4,1 4 4
Chục Số Đơn vị
2 5 7
2 6 2
0,5,9 7
1,0 8 0
9 1,1,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/11/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T11
100N 90
200N 011
400N 524039760381
1TR 9338
3TR 12851576990429141953369402776692612
10TR 0254996425
15TR 43579
30TR 96962
ĐB
654040
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/11/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/11/2020  
Chục Số Đơn vị
9,4,4,4 0
1,8,5,9 1 1,2
1,6 2 5
5 3 8
4 0,0,9,0
Chục Số Đơn vị
2 5 1,3
7,6 6 6,2
7 6,9
3 8 1
9,4,7 9 0,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 28/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: K4T10
100N 11
200N 883
400N 822294669783
1TR 8323
3TR 45238265945865661424808675183396722
10TR 7532988059
15TR 94497
30TR 46763
ĐB
994427
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/10/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 1
2,2 2 2,3,4,2,9,7
8,8,2,3,6 3 8,3
9,2 4
Chục Số Đơn vị
5 6,9
6,5 6 6,7,3
6,9,2 7
3 8 3,3
2,5 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/10/2020
Thứ Tư
Loại vé: K3T10
100N 59
200N 945
400N 682426879875
1TR 2567
3TR 60100707249317775909671778228813359
10TR 5500871508
15TR 38242
30TR 28373
ĐB
010151
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/10/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,8,8
5 1
4 2 4,4
7 3
2,2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,7 5 9,9,1
6 7
8,6,7,7 7 5,7,7,3
8,0,0 8 7,8
5,0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755