Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N 37
200N 099
400N 797890646521
1TR 6100
3TR 75915872854478558483376588851309743
10TR 7494412361
15TR 42198
30TR 65675
ĐB
140283
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,6 1 5,3
2 1
8,1,4,8 3 7
6,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
1,8,8,7 5 8
6 4,1
3 7 8,5
7,5,9 8 5,5,3,3
9 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N 52
200N 688
400N 207227024976
1TR 5570
3TR 13883912391403244059722076152432633
10TR 9906476035
15TR 14449
30TR 78404
ĐB
817084
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,7,4
1
5,7,0,3 2 4
8,3 3 9,2,3,5
2,6,0,8 4 9
Chục Số Đơn vị
3 5 2,9
7 6 4
0 7 2,6,0
8 8 8,3,4
3,5,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T4
100N 89
200N 321
400N 684855649587
1TR 2980
3TR 62675633736595519067823647635675892
10TR 7909823361
15TR 76003
30TR 30865
ĐB
411578
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 3
2,6 1
9 2 1
7,0 3
6,6 4 8
Chục Số Đơn vị
7,5,6 5 5,6
5 6 4,7,4,1,5
8,6 7 5,3,8
4,9,7 8 9,7,0
8 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 27/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T3
100N 20
200N 166
400N 402655343649
1TR 7222
3TR 32297942279201512251072030709304138
10TR 5894878543
15TR 49954
30TR 74805
ĐB
786765
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/03/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,5
5 1 5
2 2 0,6,2,7
0,9,4 3 4,8
3,5 4 9,8,3
Chục Số Đơn vị
1,0,6 5 1,4
6,2 6 6,5
9,2 7
3,4 8
4 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 20/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T3
100N 77
200N 254
400N 420009512068
1TR 1086
3TR 85629901977642957349524056590955639
10TR 6071834281
15TR 61284
30TR 20684
ĐB
728327
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/03/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,9
5,8 1 8
2 9,9,7
3 9
5,8,8 4 9
Chục Số Đơn vị
0 5 4,1
8 6 8
7,9,2 7 7
6,1 8 6,1,4,4
2,2,4,0,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N 61
200N 731
400N 280289322568
1TR 3148
3TR 64985994256445190550046874221445029
10TR 9143486200
15TR 97155
30TR 13041
ĐB
101428
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/03/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,0
6,3,5,4 1 4
0,3 2 5,9,8
3 1,2,4
1,3 4 8,1
Chục Số Đơn vị
8,2,5 5 1,0,5
6 1,8
8 7
6,4,2 8 5,7
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 06/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N 87
200N 110
400N 881841731049
1TR 9525
3TR 45524186101217883517567353150653192
10TR 7452339370
15TR 52418
30TR 00315
ĐB
636091
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/03/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 6
9 1 0,8,0,7,8,5
9 2 5,4,3
7,2 3 5
2 4 9
Chục Số Đơn vị
2,3,1 5
0 6
8,1 7 3,8,0
1,7,1 8 7
4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755