Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: K4T3
100N 55
200N 630
400N 556132635070
1TR 6807
3TR 93808363879909302905259416222164566
10TR 9754186907
15TR 69997
30TR 73626
ĐB
643219
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/03/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/03/2020  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,8,5,7
6,4,2,4 1 9
2 1,6
6,9 3 0
4 1,1
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6,2 6 1,3,6
0,8,0,9 7 0
0 8 7
1 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: K3T3
100N 65
200N 322
400N 503827918183
1TR 3641
3TR 59142136419955156893740907133282405
10TR 7664500133
15TR 85133
30TR 68739
ĐB
144739
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/03/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/03/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
9,4,4,5 1
2,4,3 2 2
8,9,3,3 3 8,2,3,3,9,9
4 1,2,1,5
Chục Số Đơn vị
6,0,4 5 1
6 5
7
3 8 3
3,3 9 1,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N 49
200N 569
400N 393114391106
1TR 0876
3TR 87910150193048633618008163175115862
10TR 2902496243
15TR 04498
30TR 12210
ĐB
650550
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/03/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/03/2020  
Chục Số Đơn vị
1,1,5 0 6
3,5 1 0,9,8,6,0
6 2 4
4 3 1,9
2 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 1,0
0,7,8,1 6 9,2
7 6
1,9 8 6
4,6,3,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/03/2020
Thứ Tư
Loại vé: K1T3
100N 15
200N 750
400N 843046593714
1TR 6179
3TR 04710494199474279294032642552331971
10TR 8307037233
15TR 24084
30TR 02293
ĐB
431049
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/03/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/03/2020  
Chục Số Đơn vị
5,3,1,7 0
7 1 5,4,0,9
4 2 3
2,3,9 3 0,3
1,9,6,8 4 2,9
Chục Số Đơn vị
1 5 0,9
6 4
7 9,1,0
8 4
5,7,1,4 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: K4T2
100N 81
200N 005
400N 799848449702
1TR 5584
3TR 97883612690173207521747208800949057
10TR 1234492346
15TR 35640
30TR 43942
ĐB
704378
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/02/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/02/2020  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 5,2,9
8,2 1
0,3,4 2 1,0
8 3 2
4,8,4 4 4,4,6,0,2
Chục Số Đơn vị
0 5 7
4 6 9
5 7 8
9,7 8 1,4,3
6,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T3
100N 71
200N 507
400N 748175203076
1TR 8263
3TR 68212962338862392122549036807611323
10TR 0461002496
15TR 05609
30TR 25815
ĐB
214910
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/02/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/02/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1,1 0 7,3,9
7,8 1 2,0,5,0
1,2 2 0,3,2,3
6,3,2,0,2 3 3
4
Chục Số Đơn vị
1 5
7,7,9 6 3
0 7 1,6,6
8 1
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 12/02/2020
Thứ Tư
Loại vé: K2T2
100N 38
200N 744
400N 769806932304
1TR 4174
3TR 68044593249140394670669965628533640
10TR 4687471939
15TR 07145
30TR 33711
ĐB
372850
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/02/2020
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7,4,5 0 4,3
1 1 1
2 4
9,0 3 8,9
4,0,7,4,2,7 4 4,4,0,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 0
9 6
7 4,0,4
3,9 8 5
3 9 8,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755