Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N 93
200N 263
400N 946264580283
1TR 1817
3TR 10928607927556304012254776826445815
10TR 2411911343
15TR 03425
30TR 75400
ĐB
353900
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
1 7,2,5,9
6,9,1 2 8,5
9,6,8,6,4 3
6 4 3
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8
6 3,2,3,4
1,7 7 7
5,2 8 3
1 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N 98
200N 224
400N 870622814688
1TR 3191
3TR 88308456421802249305313679340444593
10TR 3940813407
15TR 60613
30TR 24244
ĐB
547303
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3
2,0,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0 5
0 6 7
6,0 7
9,8,0,0 8 1,8
9 8,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N 95
200N 196
400N 159641209174
1TR 0358
3TR 86187844418671464776614751823097426
10TR 0415176832
15TR 40230
30TR 70738
ĐB
254658
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,3 0
4,5 1 4
3 2 0,6
3 0,2,0,8
7,1 4 1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8,1,8
9,9,7,2 6
8 7 4,6,5
5,3,5 8 7
9 5,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N 37
200N 373
400N 982640734092
1TR 2296
3TR 18831299514203813481808663533728606
10TR 7800568417
15TR 89086
30TR 82339
ĐB
264654
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
3,5,8 1 7
9 2 6
7,7 3 7,1,8,7,9
5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,4
2,9,6,0,8 6 6
3,3,1 7 3,3
3 8 1,6
3 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 27/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N 95
200N 864
400N 540939502558
1TR 1121
3TR 02830979383038174128876730422684487
10TR 4699137146
15TR 73534
30TR 70914
ĐB
961362
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9
2,8,9 1 4
6 2 1,8,6
7 3 0,8,4
6,3,1 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8
2,4 6 4,2
8 7 3
5,3,2 8 1,7
0 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 20/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N 84
200N 992
400N 991295847665
1TR 2014
3TR 76179752351297818592975074859965804
10TR 5846382047
15TR 58837
30TR 13308
ĐB
127330
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,4,8
1 2,4
9,1,9 2
6 3 5,7,0
8,8,1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6,3 5
6 5,3
0,4,3 7 9,8
7,0 8 4,4
7,9 9 2,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T4
100N 65
200N 326
400N 699646796487
1TR 5376
3TR 62355038935613038874432816068062645
10TR 6095547573
15TR 86392
30TR 43070
ĐB
209667
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8,7 0
8 1
9 2 6
9,7 3 0
7 4 5
Chục Số Đơn vị
6,5,4,5 5 5,5
2,9,7 6 5,7
8,6 7 9,6,4,3,0
8 7,1,0
7 9 6,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755