Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T7
100N 71
200N 249
400N 549899183404
1TR 1564
3TR 72296619741175783263044942597706351
10TR 9228809230
15TR 55973
30TR 26567
ĐB
865377
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/07/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
7,5 1 8
2
6,7 3 0
0,6,7,9 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7,1
9 6 4,3,7
5,7,6,7 7 1,4,7,3,7
9,1,8 8 8
4 9 8,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T7
100N 47
200N 052
400N 440768019522
1TR 2036
3TR 23028724808053620411264695432127767
10TR 7333492396
15TR 34723
30TR 69105
ĐB
969920
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/07/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 7,1,5
0,1,2 1 1
5,2 2 2,8,1,3,0
2 3 6,6,4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 2
3,3,9 6 9,7
4,0,6 7
2 8 0
6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T7
100N 99
200N 316
400N 785691682001
1TR 9907
3TR 10678967442842305755254899750468505
10TR 1762814026
15TR 61705
30TR 94338
ĐB
861681
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/07/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,7,4,5,5
0,8 1 6
2 3,8,6
2 3 8
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
5,0,0 5 6,5
1,5,2 6 8
0 7 8
6,7,2,3 8 9,1
9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K4T6
100N 47
200N 818
400N 228668337362
1TR 7120
3TR 87499852160364867989262304336531033
10TR 5957790051
15TR 87709
30TR 56752
ĐB
848867
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/06/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 9
5 1 8,6
6,5 2 0
3,3 3 3,0,3
4 7,8
Chục Số Đơn vị
6 5 1,2
8,1 6 2,5,7
4,7,6 7 7
1,4 8 6,9
9,8,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K3T6
100N 93
200N 721
400N 741441282148
1TR 2551
3TR 24287100855091092520358887833507968
10TR 6022440916
15TR 62335
30TR 88807
ĐB
022979
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 7
2,5 1 4,0,6
2 1,8,0,4
9 3 5,5
1,2 4 8
Chục Số Đơn vị
8,3,3 5 1
1 6 8
8,0 7 9
2,4,8,6 8 7,5,8
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 12/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N 26
200N 668
400N 708112642482
1TR 7782
3TR 47124101425771692707780100664446924
10TR 7028975044
15TR 16349
30TR 37870
ĐB
433086
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 7
8 1 6,0
8,8,4 2 6,4,4
3
6,2,4,2,4 4 2,4,4,9
Chục Số Đơn vị
5
2,1,8 6 8,4
0 7 0
6 8 1,2,2,9,6
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 05/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N 93
200N 092
400N 587748088517
1TR 5301
3TR 70045879648838847111151834671466381
10TR 4506608306
15TR 84099
30TR 57266
ĐB
071363
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2019
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,1,6
0,1,8 1 7,1,4
9 2
9,8,6 3
6,1 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5
6,0,6 6 4,6,6,3
7,1 7 7
0,8 8 8,3,1
9 9 3,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755