Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Kon Tum - 10/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: XSKT
100N 92
250N 956
500N 944610327883
1TR 4914
2,5TR 39438868453211679339513936206140740
5TR 5053261180
10TR 53183
40TR 66735
ĐB
529310
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,1 0
6 1 4,6,0
9,3,3 2
8,9,8 3 2,8,9,2,5
1 4 6,5,0
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
5,4,1 6 1
7
3 8 3,0,3
3 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 03/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 89
250N 216
500N 511692186961
1TR 8731
2,5TR 28156062503204189563273544747818296
5TR 2717814251
10TR 45589
40TR 59481
ĐB
166952
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
6,3,4,5,8 1 6,6,8
5 2
6 3 1
5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,0,4,1,2
1,1,5,9 6 1,3
7 8,8
1,7,7 8 9,9,1
8,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 27/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 07
250N 695
500N 316695079181
1TR 8912
2,5TR 41333032528370073576965056985717667
5TR 6777195718
10TR 68702
40TR 17232
ĐB
885995
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,7,0,5,2
8,7 1 2,8
1,5,0,3 2
3 3 3,2
4
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5 2,7
6,7 6 6,7
0,0,5,6 7 6,1
1 8 1
9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 20/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 50
250N 244
500N 559006509631
1TR 4299
2,5TR 91053034299364408513842048373484815
5TR 5499836670
10TR 13055
40TR 18025
ĐB
558476
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,5,7 0 4
3 1 3,5
2 9,5
5,1 3 1,4
4,4,0,3 4 4,4
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 0,0,3,5
7 6
7 0,6
9 8
9,2 9 0,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 13/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 20
250N 092
500N 447222751489
1TR 8192
2,5TR 11593801139427925658169678435855718
5TR 1341168532
10TR 44322
40TR 03019
ĐB
294160
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
1 1 3,8,1,9
9,7,9,3,2 2 0,2
9,1 3 2
4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,8
6 7,0
6 7 2,5,9
5,5,1 8 9
8,7,1 9 2,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 06/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 00
250N 823
500N 908645925942
1TR 0720
2,5TR 46665207097420398752704197799279360
5TR 1997579461
10TR 26428
40TR 00710
ĐB
102544
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2,6,1 0 0,9,3
6 1 9,0
9,4,5,9 2 3,0,8
2,0 3
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2
8 6 5,0,1
7 5
2 8 6
0,1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 30/12/2018
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 21
250N 524
500N 437448780420
1TR 8070
2,5TR 55631827523844054555704422854643778
5TR 7399462402
10TR 14551
40TR 76788
ĐB
656936
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7,4 0 2
2,3,5 1
5,4,0 2 1,4,0
3 1,6
2,7,9 4 0,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,1
4,3 6
7 4,8,0,8
7,7,8 8 8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755