Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Kon Tum - 18/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 67
250N 872
500N 567323863007
1TR 6727
2,5TR 03375261490762062721787490299688544
5TR 9309305966
10TR 49838
40TR 11666
ĐB
300146
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/10/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/10/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
2 1
7 2 7,0,1
7,9 3 8
4 4 9,9,4,6
Chục Số Đơn vị
7 5
8,9,6,6,4 6 7,6,6
6,0,2 7 2,3,5
3 8 6
4,4 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 11/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 06
250N 532
500N 315025035014
1TR 5670
2,5TR 65697905014981874875750940906116130
5TR 3137682256
10TR 58961
40TR 89016
ĐB
483739
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/10/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/10/2020  
Chục Số Đơn vị
5,7,3 0 6,3,1
0,6,6 1 4,8,6
3 2
0 3 2,0,9
1,9 4
Chục Số Đơn vị
7 5 0,6
0,7,5,1 6 1,1
9 7 0,5,6
1 8
3 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 04/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 54
250N 311
500N 274688644767
1TR 5670
2,5TR 25897083398296267864226148915764922
5TR 6446331338
10TR 43011
40TR 61325
ĐB
749551
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/10/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,1,5 1 1,4,1
6,2 2 2,5
6 3 9,8
5,6,6,1 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 4,7,1
4 6 4,7,2,4,3
6,9,5 7 0
3 8
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 27/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 82
250N 165
500N 242643113340
1TR 3562
2,5TR 85296721254513853378428209306261246
5TR 2093240464
10TR 12170
40TR 41589
ĐB
823535
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/09/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,2,7 0
1 1 1
8,6,6,3 2 6,5,0
3 8,2,5
6 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6,2,3 5
2,9,4 6 5,2,2,4
7 8,0
3,7 8 2,9
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 20/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 51
250N 489
500N 524456755220
1TR 7988
2,5TR 15241357125352787608419835045638508
5TR 6175464989
10TR 67482
40TR 00025
ĐB
643965
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/09/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,8
5,4 1 2
1,8 2 0,7,5
8 3
4,5 4 4,1
Chục Số Đơn vị
7,2,6 5 1,6,4
5 6 5
2 7 5
8,0,0 8 9,8,3,9,2
8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 13/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 15
250N 260
500N 367598228399
1TR 6029
2,5TR 85489225662586727900477914919429704
5TR 2538894400
10TR 08815
40TR 80496
ĐB
179663
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/09/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/09/2020  
Chục Số Đơn vị
6,0,0 0 0,4,0
9 1 5,5
2 2 2,9
6 3
9,0 4
Chục Số Đơn vị
1,7,1 5
6,9 6 0,6,7,3
6 7 5
8 8 9,8
9,2,8 9 9,1,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 06/09/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 12
250N 027
500N 589479862526
1TR 6716
2,5TR 76768827369554857118856598458247268
5TR 5428216145
10TR 37362
40TR 13915
ĐB
164281
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/09/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 2,6,8,5
1,8,8,6 2 7,6
3 6
9 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 9
8,2,1,3 6 8,8,2
2 7
6,4,1,6 8 6,2,2,1
5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755