Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Kon Tum - 24/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 41
250N 308
500N 971701130625
1TR 6739
2,5TR 07748194454989706237811063831300790
5TR 9574287084
10TR 63662
40TR 76477
ĐB
380238
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,6
4 1 7,3,3
4,6 2 5
1,1 3 9,7,8
8 4 1,8,5,2
Chục Số Đơn vị
2,4 5
0 6 2
1,9,3,7 7 7
0,4,3 8 4
3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 17/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 84
250N 281
500N 916179931353
1TR 8016
2,5TR 56031928578202844999287751657812399
5TR 4228274314
10TR 77429
40TR 27643
ĐB
818869
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
8,6,3 1 6,4
8 2 8,9
9,5,4 3 1
8,1 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7
1 6 1,9
5 7 5,8
2,7 8 4,1,2
9,9,2,6 9 3,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 10/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 13
250N 737
500N 459567960171
1TR 8882
2,5TR 40726973803414953818430909597923366
5TR 2081208226
10TR 42157
40TR 59053
ĐB
258145
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8,9 0
7 1 3,8,2
8,1 2 6,6
1,5 3 7
4 9,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 7,3
9,2,6,2 6 6
3,5 7 1,9
1 8 2,0
4,7 9 5,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 03/10/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 39
250N 641
500N 129598481749
1TR 6145
2,5TR 80353971405253215165737802108637295
5TR 6792582416
10TR 37023
40TR 05077
ĐB
762724
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/10/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
4 1 6
3 2 5,3,4
5,2 3 9,2
2 4 1,8,9,5,0
Chục Số Đơn vị
9,4,6,9,2 5 3
8,1 6 5
7 7 7
4 8 0,6
3,4 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/09/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 06
250N 736
500N 928652359221
1TR 5600
2,5TR 19780255122104201076551240616287597
5TR 3247203257
10TR 72085
40TR 57081
ĐB
504248
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/09/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 6,0
2,8 1 2
1,4,6,7 2 1,4
3 6,5
2 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,8 5 7
0,3,8,7 6 2
9,5 7 6,2
4 8 6,0,5,1
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/09/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 13
250N 085
500N 742011685402
1TR 1875
2,5TR 03687473638631965971306601944083011
5TR 9974607264
10TR 80695
40TR 12891
ĐB
806545
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/09/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,6,4 0 2
7,1,9 1 3,9,1
0 2 0
1,6 3
6 4 0,6,5
Chục Số Đơn vị
8,7,9,4 5
4 6 8,3,0,4
8 7 5,1
6 8 5,7
1 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/09/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 23
250N 987
500N 821022324644
1TR 8848
2,5TR 15427897723669619490807423914314608
5TR 7941826560
10TR 73939
40TR 37010
ĐB
517767
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/09/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1,9,6,1 0 8
1 0,8,0
3,7,4 2 3,7
2,4 3 2,9
4 4 4,8,2,3
Chục Số Đơn vị
5
9 6 0,7
8,2,6 7 2
4,0,1 8 7
3 9 6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755