Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Kon Tum - 21/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 08
250N 685
500N 309853530828
1TR 1153
2,5TR 16396529706953990816503919557423177
5TR 8363067428
10TR 84827
40TR 83191
ĐB
997590
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3,9 0 8
9,9 1 6
2 8,8,7
5,5 3 9,0
7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 3,3
9,1 6
7,2 7 0,4,7
0,9,2,2 8 5
3 9 8,6,1,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 14/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 18
250N 738
500N 318014023026
1TR 9321
2,5TR 84855831015663200581803490313168445
5TR 8631116219
10TR 73683
40TR 81273
ĐB
401394
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/04/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,1
2,0,8,3,1 1 8,1,9
0,3 2 6,1
8,7 3 8,2,1
9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
2 6
7 3
1,3 8 0,1,3
4,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 07/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 70
250N 276
500N 121017389671
1TR 7431
2,5TR 66063198336658006378190016741959357
5TR 8536451706
10TR 22862
40TR 08092
ĐB
786510
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/04/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,1,8,1 0 1,6
7,3,0 1 0,9,0
6,9 2
6,3 3 8,1,3
6 4
Chục Số Đơn vị
5 7
7,0 6 3,4,2
5 7 0,6,1,8
3,7 8 0
1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 31/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 75
250N 014
500N 680977714406
1TR 5118
2,5TR 62948700921135134808470502299087349
5TR 7386925668
10TR 64995
40TR 63015
ĐB
875010
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/03/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,1 0 9,6,8
7,5 1 4,8,5,0
9 2
3
1 4 8,9
Chục Số Đơn vị
7,9,1 5 1,0
0 6 9,8
7 5,1
1,4,0,6 8
0,4,6 9 2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 24/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 12
250N 168
500N 631020321398
1TR 2102
2,5TR 94529220898480455026304259293340258
5TR 1070308311
10TR 76830
40TR 35316
ĐB
800039
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/03/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 2,4,3
1 1 2,0,1,6
1,3,0 2 9,6,5
3,0 3 2,3,0,9
0 4
Chục Số Đơn vị
2 5 8
2,1 6 8
7
6,9,5 8 9
2,8,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 17/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 89
250N 575
500N 265093033320
1TR 3145
2,5TR 76260389590688253276421338444928200
5TR 8855672962
10TR 76882
40TR 22157
ĐB
740177
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/03/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2,6,0 0 3,0
1
8,6,8 2 0
0,3 3 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0,9,6,7
7,5 6 0,2
5,7 7 5,6,7
8 9,2,2
8,5,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 10/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 87
250N 784
500N 444609438195
1TR 4681
2,5TR 28627933141502060319271792332610185
5TR 0120228582
10TR 20431
40TR 45685
ĐB
337591
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/03/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
8,3,9 1 4,9
0,8 2 7,0,6
4 3 1
8,1 4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,8,8 5
4,2 6
8,2 7 9
8 7,4,1,5,2,5
1,7 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755