Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 14/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 24
250N 989
500N 892546855791
1TR 0123
2,5TR 44125086622759934235791830456980585
5TR 2286949420
10TR 82097
40TR 44422
ĐB
779763
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/07/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
9 1
6,2 2 4,5,3,5,0,2
2,8,6 3 5
2 4
Chục Số Đơn vị
2,8,2,3,8 5
6 2,9,9,3
9 7
8 9,5,3,5
8,9,6,6 9 1,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 07/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 91
250N 909
500N 261427610988
1TR 5415
2,5TR 54090763626221425244819394965628635
5TR 7171162849
10TR 90744
40TR 19042
ĐB
689188
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/07/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
9,6,1 1 4,5,4,1
6,4 2
3 9,5
1,1,4,4 4 4,9,4,2
Chục Số Đơn vị
1,3 5 6
5 6 1,2
7
8,8 8 8,8
0,3,4 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 30/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 90
250N 583
500N 321041650651
1TR 1482
2,5TR 15040052356550113307990720352683555
5TR 9242201418
10TR 42481
40TR 09013
ĐB
145988
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/06/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/06/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 1,7
5,0,8 1 0,8,3
8,7,2 2 6,2
8,1 3 5
4 0
Chục Số Đơn vị
6,3,5 5 1,5
2 6 5
0 7 2
1,8 8 3,2,1,8
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 23/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 04
250N 766
500N 381377601926
1TR 0490
2,5TR 81204386781892665128163098803605054
5TR 6966264464
10TR 26919
40TR 31637
ĐB
492283
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/06/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 4,4,9
1 3,9
6 2 6,6,8
1,8 3 6,7
0,0,5,6 4
Chục Số Đơn vị
5 4
6,2,2,3 6 6,0,2,4
3 7 8
7,2 8 3
0,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 16/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 87
250N 381
500N 968721744208
1TR 6773
2,5TR 27600987080776691117165553452725674
5TR 1269908742
10TR 68814
40TR 53341
ĐB
888640
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/06/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 8,0,8
8,4 1 7,4
4 2 7
7 3
7,7,1 4 2,1,0
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6 6 6
8,8,1,2 7 4,3,4
0,0 8 7,1,7
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 09/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 09
250N 149
500N 280932544256
1TR 1455
2,5TR 54108424562030131933641478755300302
5TR 9756109611
10TR 85680
40TR 84654
ĐB
104269
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/06/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,9,8,1,2
0,6,1 1 1
0 2
3,5 3 3
5,5 4 9,7
Chục Số Đơn vị
5 5 4,6,5,6,3,4
5,5 6 1,9
4 7
0 8 0
0,4,0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 02/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N 25
250N 466
500N 541078194122
1TR 6756
2,5TR 70954503206768431586383561616964188
5TR 9456792685
10TR 42280
40TR 62181
ĐB
204031
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/06/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,8 0
8,3 1 0,9
2 2 5,2,0
3 1
5,8 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 6,4,6
6,5,8,5 6 6,9,7
6 7
8 8 4,6,8,5,0,1
1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755