Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Kon Tum - 29/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 50
250N 180
500N 638563065785
1TR 1789
2,5TR 45595005151786728206790208279070781
5TR 1697452344
10TR 22266
40TR 04591
ĐB
192597
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/03/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/03/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8,2,9 0 6,6
8,9 1 5
2 0
3
7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,8,9,1 5 0
0,0,6 6 7,6
6,9 7 4
8 0,5,5,9,1
8 9 5,0,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 22/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 54
250N 435
500N 143209643494
1TR 1604
2,5TR 56545673943493926718777457376945285
5TR 6972871154
10TR 15226
40TR 38074
ĐB
561978
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/03/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 8
3 2 8,6
3 5,2,9
5,6,9,0,9,5,7 4 5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4,8 5 4,4
2 6 4,9
7 4,8
1,2,7 8 5
3,6 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 15/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 97
250N 898
500N 379905379306
1TR 7027
2,5TR 61716145697509135598516057211481137
5TR 3182259435
10TR 59443
40TR 42912
ĐB
275447
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/03/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
9 1 6,4,2
2,1 2 7,2
4 3 7,7,5
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
0,3 5
0,1 6 9
9,3,2,3,4 7
9,9 8
9,6 9 7,8,9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 08/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 94
250N 261
500N 774763694595
1TR 0305
2,5TR 94435431609214942164138791190804005
5TR 7515749589
10TR 15885
40TR 12669
ĐB
184615
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/03/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,8,5
6 1 5
2
3 5
9,6 4 7,9
Chục Số Đơn vị
9,0,3,0,8,1 5 7
6 1,9,0,4,9
4,5 7 9
0 8 9,5
6,4,7,8,6 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 01/03/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 94
250N 268
500N 564434809152
1TR 0913
2,5TR 12743483202369096463786028592612938
5TR 5771406821
10TR 50150
40TR 41648
ĐB
605400
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/03/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/03/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2,9,5,0 0 2,0
2 1 3,4
5,0 2 0,6,1
1,4,6 3 8
9,4,1 4 4,3,8
Chục Số Đơn vị
5 2,0
2 6 8,3
7
6,3,4 8 0
9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 23/02/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 72
250N 345
500N 629509078936
1TR 1580
2,5TR 76277500989316022419652241629001801
5TR 3108456610
10TR 68761
40TR 12141
ĐB
390560
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/02/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/02/2020  
Chục Số Đơn vị
8,6,9,1,6 0 7,1
0,6,4 1 9,0
7 2 4
3 6
2,8 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,9 5
3 6 0,1,0
0,7 7 2,7
9 8 0,4
1 9 5,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 16/02/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 89
250N 422
500N 722251651447
1TR 9885
2,5TR 09125487470944685308249644787939922
5TR 9779721483
10TR 82760
40TR 26059
ĐB
082926
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/02/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/02/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
1
2,2,2 2 2,2,5,2,6
8 3
6 4 7,7,6
Chục Số Đơn vị
6,8,2 5 9
4,2 6 5,4,0
4,4,9 7 9
0 8 9,5,3
8,7,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755