Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Kon Tum - 02/08/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 59
250N 990
500N 892674846434
1TR 3083
2,5TR 38443464387838219377174773029706073
5TR 7490714280
10TR 07320
40TR 04318
ĐB
796061
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/08/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/08/2020  
Chục Số Đơn vị
9,8,2 0 7
6 1 8
8 2 6,0
8,4,7 3 4,8
8,3 4 3
Chục Số Đơn vị
5 9
2 6 1
7,7,9,0 7 7,7,3
3,1 8 4,3,2,0
5 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 30
250N 245
500N 190145369302
1TR 0907
2,5TR 34841009154556837956449106345544226
5TR 1611873445
10TR 07069
40TR 70396
ĐB
109680
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/07/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/07/2020  
Chục Số Đơn vị
3,1,8 0 1,2,7
0,4 1 5,0,8
0 2 6
3 0,6
4 5,1,5
Chục Số Đơn vị
4,1,5,4 5 6,5
3,5,2,9 6 8,9
0 7
6,1 8 0
6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 33
250N 414
500N 918153180968
1TR 9238
2,5TR 73891635771034017592731481012893947
5TR 8548647462
10TR 87669
40TR 78117
ĐB
660492
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/07/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/07/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0
8,9 1 4,8,7
9,6,9 2 8
3 3 3,8
1 4 0,8,7
Chục Số Đơn vị
5
8 6 8,2,9
7,4,1 7 7
1,6,3,4,2 8 1,6
6 9 1,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 56
250N 811
500N 088852269221
1TR 0100
2,5TR 60196691141678266740046043441569786
5TR 1943385462
10TR 77479
40TR 31682
ĐB
547952
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/07/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,4
1,2 1 1,4,5
8,6,8,5 2 6,1
3 3 3
1,0 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 6,2
5,2,9,8 6 2
7 9
8 8 8,2,6,2
7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 31
250N 501
500N 953863491477
1TR 4329
2,5TR 41991428070113205809462203238743694
5TR 1029694225
10TR 80921
40TR 24724
ĐB
251470
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/07/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 1,7,9
3,0,9,2 1
3 2 9,0,5,1,4
3 1,8,2
9,2 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5
9 6
7,0,8 7 7,0
3 8 7
4,2,0 9 1,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 28/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 00
250N 606
500N 665070108286
1TR 9817
2,5TR 38778855177268165381146925423340073
5TR 1232636631
10TR 78859
40TR 16502
ĐB
551158
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/06/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/06/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5,1 0 0,6,2
8,8,3 1 0,7,7
9,0 2 6
3,7 3 3,1
4
Chục Số Đơn vị
5 0,9,8
0,8,2 6
1,1 7 8,3
7,5 8 6,1,1
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 21/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 91
250N 385
500N 433850942942
1TR 8960
2,5TR 16778296978454031341383479749425868
5TR 7591179453
10TR 59350
40TR 90682
ĐB
423701
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/06/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/06/2020  
Chục Số Đơn vị
6,4,5 0 1
9,4,1,0 1 1
4,8 2
5 3 8
9,9 4 2,0,1,7
Chục Số Đơn vị
8 5 3,0
6 0,8
9,4 7 8
3,7,6 8 5,2
9 1,4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755