Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 947
500N 864257780139
1TR 7970
2,5TR 80574111843376945823484397497991024
5TR 7884482845
10TR 91696
40TR 13214
ĐB
126760
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/01/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,6 0
1 4
4 2 3,4
7,2 3 9,9
7,8,2,4,1 4 7,2,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5
9 6 9,0
4 7 3,8,0,4,9
7 8 4
3,6,3,7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 19
250N 611
500N 165816046818
1TR 1471
2,5TR 47336915211675761106190757023484476
5TR 9680863816
10TR 60825
40TR 61472
ĐB
706355
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/01/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4,6,8
1,7,2 1 9,1,8,6
7 2 1,5
3 6,4
0,3 4
Chục Số Đơn vị
7,2,5 5 8,7,5
3,0,7,1 6
5 7 1,5,6,2
5,1,0 8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 29/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 20
250N 315
500N 478998459981
1TR 2139
2,5TR 06446839560762061416778383612970215
5TR 6174707679
10TR 37031
40TR 52253
ĐB
756040
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/12/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2,4 0
8,3 1 5,6,5
2 0,0,9
5 3 9,8,1
4 5,6,7,0
Chục Số Đơn vị
1,4,1 5 6,3
4,5,1 6
4 7 9
3 8 9,1
8,3,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 22/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 33
250N 835
500N 023231537325
1TR 1327
2,5TR 50538923532046769193725450577722374
5TR 8138906792
10TR 01515
40TR 57790
ĐB
412461
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/12/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0
6 1 5
3,9 2 5,7
3,5,5,9 3 3,5,2,8
7 4 5
Chục Số Đơn vị
3,2,4,1 5 3,3
6 7,1
2,6,7 7 7,4
3 8 9
8 9 3,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 15/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 47
250N 532
500N 121170382022
1TR 9106
2,5TR 25719453482409399510663549042320300
5TR 6247029941
10TR 84073
40TR 69729
ĐB
616820
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/12/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,7,2 0 6,0
1,4 1 1,9,0
3,2 2 2,3,9,0
9,2,7 3 2,8
5 4 7,8,1
Chục Số Đơn vị
5 4
0 6
4 7 0,3
3,4 8
1,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 08/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 04
250N 390
500N 112789975713
1TR 5586
2,5TR 25488045538143259097554791228659270
5TR 6387118075
10TR 71019
40TR 37060
ĐB
937126
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/12/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7,6 0 4
7 1 3,9
3 2 7,6
1,5 3 2
0 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3
8,8,2 6 0
2,9,9 7 9,0,1,5
8 8 6,8,6
7,1 9 0,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 01/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 96
250N 676
500N 314266677753
1TR 0537
2,5TR 24884125992039386604852068395610732
5TR 1487753715
10TR 75857
40TR 25601
ĐB
654860
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/12/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,6,1
0 1 5
4,3 2
5,9 3 7,2
8,0 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 3,6,7
9,7,0,5 6 7,0
6,3,7,5 7 6,7
8 4
9 9 6,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755