Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 24/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 00
250N 743
500N 191535363926
1TR 7684
2,5TR 73526040325846052643425264166308401
5TR 7897573974
10TR 00633
40TR 26310
ĐB
383748
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/01/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0,6,1 0 0,1
0 1 5,0
3 2 6,6,6
4,4,6,3 3 6,2,3
8,7 4 3,3,8
Chục Số Đơn vị
1,7 5
3,2,2,2 6 0,3
7 5,4
4 8 4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 17/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 12
250N 568
500N 647816817613
1TR 0252
2,5TR 60430606718788614061927764800159487
5TR 0272312227
10TR 72658
40TR 97187
ĐB
326448
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/01/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
8,7,6,0 1 2,3
1,5 2 3,7
1,2 3 0
4 8
Chục Số Đơn vị
5 2,8
8,7 6 8,1
8,2,8 7 8,1,6
6,7,5,4 8 1,6,7,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 10/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 97
250N 896
500N 921738637261
1TR 3116
2,5TR 53319744002340366799164711823051818
5TR 1205262770
10TR 21750
40TR 56142
ĐB
702122
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/01/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0,3,7,5 0 0,3
6,7 1 7,6,9,8
5,4,2 2 2
6,0 3 0
4 2
Chục Số Đơn vị
5 2,0
9,1 6 3,1
9,1 7 1,0
1 8
1,9 9 7,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 03/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 26
250N 292
500N 219949239328
1TR 9324
2,5TR 65968330936728864559919331293331868
5TR 1252058630
10TR 80306
40TR 86405
ĐB
638720
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/01/2021
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,3,2 0 6,5
1
9 2 6,3,8,4,0,0
2,9,3,3 3 3,3,0
2 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9
2,0 6 8,8
7
2,6,8,6 8 8
9,5 9 2,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 27/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 24
250N 989
500N 498597742967
1TR 0286
2,5TR 53714499932906184726803756598859838
5TR 0394046891
10TR 31729
40TR 08326
ĐB
198200
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/12/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0
6,9 1 4
2 4,6,9,6
9 3 8
2,7,1 4 0
Chục Số Đơn vị
8,7 5
8,2,2 6 7,1
6 7 4,5
8,3 8 9,5,6,8
8,2 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 20/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 28
250N 285
500N 006573643974
1TR 3434
2,5TR 49184341591348238124063018296232686
5TR 0808424423
10TR 12174
40TR 06098
ĐB
674389
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/12/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 1
0 1
8,6 2 8,4,3
2 3 4
6,7,3,8,2,8,7 4
Chục Số Đơn vị
8,6 5 9
8 6 5,4,2
7 4,4
2,9 8 5,4,2,6,4,9
5,8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 13/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 02
250N 985
500N 910860650439
1TR 2862
2,5TR 39393899509327322461786901911164814
5TR 5439503368
10TR 28583
40TR 51825
ĐB
841275
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/12/2020
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 2,8
6,1 1 1,4
0,6 2 5
9,7,8 3 9
1 4
Chục Số Đơn vị
8,6,9,2,7 5 0
6 5,2,1,8
7 3,5
0,6 8 5,3
3 9 3,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755