Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 26
250N 929
500N 287950825028
1TR 2679
2,5TR 88134522996434502929160864981161779
5TR 1273379339
10TR 54801
40TR 36459
ĐB
878232
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
1,0 1 1
8,3 2 6,9,8,9
3 3 4,3,9,2
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 9
2,8 6
7 9,9,9
2 8 2,6
2,7,7,9,2,7,3,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 56
250N 283
500N 227071512313
1TR 3024
2,5TR 59195457769704483294251884165914400
5TR 8833451768
10TR 35925
40TR 99967
ĐB
908406
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0,6
5 1 3
2 4,5
8,1 3 4
2,4,9,3 4 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 6,1,9
5,7,0 6 8,7
6 7 0,6
8,6 8 3,8
5 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 44
250N 505
500N 409072234822
1TR 8113
2,5TR 99384715979489113319470706313652459
5TR 1895486732
10TR 31218
40TR 54992
ĐB
708474
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
9 1 3,9,8
2,3,9 2 3,2
2,1 3 6,2
4,8,5,7 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,4
3 6
9 7 0,4
1 8 4
1,5 9 0,7,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 17
250N 357
500N 345845109694
1TR 1484
2,5TR 25723800563725414719879535566595339
5TR 9536852624
10TR 38536
40TR 25085
ĐB
399236
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 7,0,9
2 3,4
2,5 3 9,6,6
9,8,5,2 4
Chục Số Đơn vị
6,8 5 7,8,6,4,3
5,3,3 6 5,8
1,5 7
5,6 8 4,5
1,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 29/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 58
250N 494
500N 954062745572
1TR 3455
2,5TR 69946961882907560364624369707859786
5TR 9385993967
10TR 13389
40TR 40823
ĐB
549400
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0
1
7 2 3
2 3 6
9,7,6 4 0,6
Chục Số Đơn vị
5,7 5 8,5,9
4,3,8 6 4,7
6 7 4,2,5,8
5,8,7 8 8,6,9
5,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 22/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 33
250N 369
500N 247033122545
1TR 5761
2,5TR 66672796147327624675479306875012677
5TR 2056916065
10TR 38695
40TR 10296
ĐB
529260
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,5,6 0
6 1 2,4
1,7 2
3 3 3,0
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7,6,9 5 0
7,9 6 9,1,9,5,0
7 7 0,2,6,5,7
8
6,6 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 15/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 06
250N 081
500N 060710560885
1TR 9389
2,5TR 87559310350704811008270420646512603
5TR 5323807138
10TR 23820
40TR 32021
ĐB
668298
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,7,8,3
8,2 1
4 2 0,1
0 3 5,8,8
4 8,2
Chục Số Đơn vị
8,3,6 5 6,9
0,5 6 5
0 7
4,0,3,3,9 8 1,5,9
8,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755