Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 16/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 15
250N 156
500N 534330454773
1TR 3378
2,5TR 25171475264378148575236297691689818
5TR 1464439315
10TR 41847
40TR 27672
ĐB
798207
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,8 1 5,6,8,5
7 2 6,9
4,7 3
4 4 3,5,4,7
Chục Số Đơn vị
1,4,7,1 5 6
5,2,1 6
4,0 7 3,8,1,5,2
7,1 8 1
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 09/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 74
250N 726
500N 573032038573
1TR 4655
2,5TR 40123530865940107225980938023314566
5TR 7241213051
10TR 44509
40TR 95420
ĐB
083627
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 3,1,9
0,5 1 2
1 2 6,3,5,0,7
0,7,2,9,3 3 0,3
7 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,1
2,8,6 6 6
2 7 4,3
8 6
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 02/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 12
250N 565
500N 562472223866
1TR 3984
2,5TR 30663573554244318509120594255227199
5TR 2261808378
10TR 27580
40TR 84990
ĐB
107816
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 9
1 2,8,6
1,2,5 2 4,2
6,4 3
2,8 4 3
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5,9,2
6,1 6 5,6,3
7 8
1,7 8 4,0
0,5,9 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 36
250N 405
500N 377667025742
1TR 6215
2,5TR 70172810414155625685119002533031356
5TR 7469021801
10TR 90756
40TR 44949
ĐB
255020
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3,9,2 0 5,2,0,1
4,0 1 5
0,4,7 2 0
3 6,0
4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
0,1,8 5 6,6,6
3,7,5,5,5 6
7 6,2
8 5
4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 06
250N 573
500N 709061338510
1TR 9792
2,5TR 39615411861727456183080297240622188
5TR 8927595067
10TR 14112
40TR 49802
ĐB
839184
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6,6,2
1 0,5,2
9,1,0 2 9
7,3,8 3 3
7,8 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5
0,8,0 6 7
6 7 3,4,5
8 8 6,3,8,4
2 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 23
250N 225
500N 166751198554
1TR 1904
2,5TR 02390779222145456238526265320553532
5TR 1544217891
10TR 56286
40TR 12096
ĐB
756179
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,5
9 1 9
2,3,4 2 3,5,2,6
2 3 8,2
5,0,5 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0 5 4,4
2,8,9 6 7
6 7 9
3 8 6
1,7 9 0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 89
250N 712
500N 854907196344
1TR 2616
2,5TR 89749326719693857247670197878497178
5TR 5521582410
10TR 41357
40TR 81902
ĐB
992050
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
7 1 2,9,6,9,5,0
1,0 2
3 8
4,8 4 9,4,9,7
Chục Số Đơn vị
1 5 7,0
1 6
4,5 7 1,8
3,7 8 9,4
8,4,1,4,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755