Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Kon Tum - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 41
250N 444
500N 791787014825
1TR 7719
2,5TR 87595451801491078979600729300055026
5TR 9047500503
10TR 13999
40TR 04623
ĐB
550576
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,0 0 1,0,3
4,0 1 7,9,0
7 2 5,6,3
0,2 3
4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
2,9,7 5
2,7 6
1 7 9,2,5,6
8 0
1,7,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 71
250N 099
500N 952199382196
1TR 8404
2,5TR 51384934365214720235399635728296661
5TR 9745855976
10TR 33296
40TR 77492
ĐB
030613
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
7,2,6 1 3
8,9 2 1
6,1 3 8,6,5
0,8 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 8
9,3,7,9 6 3,1
4 7 1,6
3,5 8 4,2
9 9 9,6,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 08/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 72
250N 032
500N 928106416200
1TR 4363
2,5TR 30553643592125100287154651925094675
5TR 4512527697
10TR 52295
40TR 67845
ĐB
266873
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0
8,4,5 1
7,3 2 5
6,5,7 3 2
4 1,5
Chục Số Đơn vị
6,7,2,9,4 5 3,9,1,0
6 3,5
8,9 7 2,5,3
8 1,7
5 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 01/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 11
250N 691
500N 979653325602
1TR 5711
2,5TR 95886694505986768197671453865226698
5TR 0393192293
10TR 41115
40TR 97109
ĐB
801944
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,9
1,9,1,3 1 1,1,5
3,0,5 2
9 3 2,1
4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4,1 5 0,2
9,8 6 7
6,9 7
9 8 6
0 9 1,6,7,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 24/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 93
250N 657
500N 669512574117
1TR 5117
2,5TR 38498374885747539568851411343371271
5TR 2044902165
10TR 08401
40TR 80843
ĐB
572209
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,7,0 1 7,7
2
9,3,4 3 3
4 1,9,3
Chục Số Đơn vị
9,7,6 5 7,7
6 8,5
5,5,1,1 7 5,1
9,8,6 8 8
4,0 9 3,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 17/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 25
250N 515
500N 303695198010
1TR 1787
2,5TR 18837780617984290259315979963747172
5TR 8061925556
10TR 58735
40TR 35299
ĐB
639568
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
6 1 5,9,0,9
4,7 2 5
3 6,7,7,5
4 2
Chục Số Đơn vị
2,1,3 5 9,6
3,5 6 1,8
8,3,9,3 7 2
6 8 7
1,5,1,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 10/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 90
250N 198
500N 684740852327
1TR 8434
2,5TR 70749626328093892601463283319179431
5TR 0823038095
10TR 76085
40TR 96162
ĐB
196596
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 1
0,9,3 1
3,6 2 7,8
3 4,2,8,1,0
3 4 7,9
Chục Số Đơn vị
8,9,8 5
9 6 2
4,2 7
9,3,2 8 5,5
4 9 0,8,1,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755