Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: 2B
100N 87
200N 648
400N 969441051829
1TR 2463
3TR 39079808930543779510063654403706178
10TR 6554244619
15TR 44989
30TR 53246
ĐB
530735
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
1 0,9
4 2 9
6,9 3 7,7,5
9 4 8,2,6
Chục Số Đơn vị
0,6,3 5
4 6 3,5
8,3,3 7 9,8
4,7 8 7,9
2,7,1,8 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 05/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: 2A
100N 32
200N 810
400N 930035445535
1TR 8303
3TR 69836970431924432793879657447065442
10TR 5781812883
15TR 31657
30TR 49319
ĐB
604864
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,7 0 0,3
1 0,8,9
3,4 2
0,4,9,8 3 2,5,6
4,4,6 4 4,3,4,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 7
3 6 5,4
5 7 0
1 8 3
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 29/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: 1E
100N 72
200N 015
400N 329991473685
1TR 0095
3TR 79548039831148576684334694691493528
10TR 2420926166
15TR 43627
30TR 31987
ĐB
672431
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
3 1 5,4
7 2 8,7
8 3 1
8,1 4 7,8
Chục Số Đơn vị
1,8,9,8 5
6 6 9,6
4,2,8 7 2
4,2 8 5,3,5,4,7
9,6,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 22/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: 1D
100N 34
200N 902
400N 877850235864
1TR 4966
3TR 33170371730910328000544294636015792
10TR 3861721283
15TR 02869
30TR 57108
ĐB
216012
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0,6 0 2,3,0,8
1 7,2
0,9,1 2 3,9
2,7,0,8 3 4
3,6 4
Chục Số Đơn vị
5
6 6 4,6,0,9
1 7 8,0,3
7,0 8 3
2,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 15/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: 1C
100N 01
200N 886
400N 933157586316
1TR 6877
3TR 33794000793059961696741218562800147
10TR 3598445774
15TR 53714
30TR 90523
ĐB
668132
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,3,2 1 6,4
3 2 1,8,3
2 3 1,2
9,8,7,1 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8
8,1,9 6
7,4 7 7,9,4
5,2 8 6,4
7,9 9 4,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 08/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N 78
200N 703
400N 411603430212
1TR 4680
3TR 93008263082493331666760589273231040
10TR 0411908334
15TR 71882
30TR 05916
ĐB
739222
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3,8,8
1 6,2,9,6
1,3,8,2 2 2
0,4,3 3 3,2,4
3 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 8
1,6,1 6 6
7 8
7,0,0,5 8 0,2
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 01/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N 59
200N 307
400N 080401761453
1TR 5776
3TR 70505139180538070187896350281481417
10TR 5137024592
15TR 82184
30TR 76244
ĐB
395023
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,5
1 8,4,7
9 2 3
5,2 3 5
0,1,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 9,3
7,7 6
0,8,1 7 6,6,0
1 8 0,7,4
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755