Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 23/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N 93
200N 857
400N 929986742283
1TR 5076
3TR 40705632046224833838739356660757351
10TR 3198132355
15TR 08571
30TR 82639
ĐB
563044
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/04/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,4,7
5,8,7 1
2
9,8 3 8,5,9
7,0,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
0,3,5 5 7,1,5
7 6
5,0 7 4,6,1
4,3 8 3,1
9,3 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 16/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N 62
200N 929
400N 993662935628
1TR 0654
3TR 86268408284785759842367370541635759
10TR 6702637489
15TR 84548
30TR 62355
ĐB
281219
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/04/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1 6,9
6,4 2 9,8,8,6
9 3 6,7
5 4 2,8
Chục Số Đơn vị
5 5 4,7,9,5
3,1,2 6 2,8
5,3 7
2,6,2,4 8 9
2,5,8,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 09/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: 4B
100N 90
200N 016
400N 567091212471
1TR 9407
3TR 18242750112732393787818463750394415
10TR 9782518064
15TR 11844
30TR 55301
ĐB
107762
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/04/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/04/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 7,3,1
2,7,1,0 1 6,1,5
4,6 2 1,3,5
2,0 3
6,4 4 2,6,4
Chục Số Đơn vị
1,2 5
1,4 6 4,2
0,8 7 0,1
8 7
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 02/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: 4A
100N 66
200N 391
400N 452565271469
1TR 1162
3TR 09610134523023360216860745364251088
10TR 0333266059
15TR 59499
30TR 84307
ĐB
227767
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/04/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
9 1 0,6
6,5,4,3 2 5,7
3 3 3,2
7 4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 2,9
6,1 6 6,9,2,7
2,0,6 7 4
8 8 8
6,5,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: 3D
100N 14
200N 609
400N 117975704291
1TR 4524
3TR 76518291893816669791803323925836142
10TR 3870561740
15TR 19991
30TR 53197
ĐB
703485
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/03/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,5
9,9,9 1 4,8
3,4 2 4
3 2
1,2 4 2,0
Chục Số Đơn vị
0,8 5 8
6 6 6
9 7 9,0
1,5 8 9,5
0,7,8 9 1,1,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: 3B
100N 35
200N 856
400N 467398993088
1TR 0344
3TR 94965683178675960924602506618124157
10TR 9418585352
15TR 58860
30TR 56278
ĐB
837315
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/03/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6 0
8 1 7,5
5 2 4
7 3 5
4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
3,6,8,1 5 6,9,0,7,2
5 6 5,0
1,5 7 3,8
8,7 8 8,1,5
9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: 3B
100N 87
200N 290
400N 779207355794
1TR 8032
3TR 55826864117547680694649069681785978
10TR 0687278029
15TR 91964
30TR 86498
ĐB
451785
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/03/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
1 1 1,7
9,3,7 2 6,9
3 5,2
9,9,6 4
Chục Số Đơn vị
3,8 5
2,7,0 6 4
8,1 7 6,8,2
7,9 8 7,5
2 9 0,2,4,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755