Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 16/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: 7C
100N 73
200N 532
400N 468029120853
1TR 7817
3TR 44528365843810958258632496672355350
10TR 4528628967
15TR 19837
30TR 66675
ĐB
368060
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/07/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,5,6 0 9
1 2,7
3,1 2 8,3
7,5,2 3 2,7
8 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5 3,8,0
8 6 7,0
1,6,3 7 3,5
2,5 8 0,4,6
0,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 09/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: 7B
100N 80
200N 412
400N 215871086854
1TR 6754
3TR 91316473045590577801636387240569666
10TR 6793268924
15TR 29511
30TR 80778
ĐB
918294
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/07/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,4,5,1,5
0,1 1 2,6,1
1,3 2 4
3 8,2
5,5,0,2,9 4
Chục Số Đơn vị
0,0 5 8,4,4
1,6 6 6
7 8
5,0,3,7 8 0
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 02/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: 7A
100N 39
200N 393
400N 652398680142
1TR 8635
3TR 80819153790599764139124420988674763
10TR 0279799655
15TR 87109
30TR 42791
ĐB
253224
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/07/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
9 1 9
4,4 2 3,4
9,2,6 3 9,5,9
2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
8 6 8,3
9,9 7 9
6 8 6
3,1,7,3,0 9 3,7,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 25/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: 6D
100N 11
200N 847
400N 197422359140
1TR 5324
3TR 96347694012359988131644756294721333
10TR 7231329422
15TR 97100
30TR 67044
ĐB
713195
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/06/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 1,0
1,0,3 1 1,3
2 2 4,2
3,1 3 5,1,3
7,2,4 4 7,0,7,7,4
Chục Số Đơn vị
3,7,9 5
6
4,4,4 7 4,5
8
9 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 18/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: 6C
100N 10
200N 914
400N 666996629769
1TR 2595
3TR 73067241196950041222854324467288205
10TR 8908008736
15TR 43683
30TR 80286
ĐB
277462
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/06/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,8 0 0,5
1 0,4,9
6,2,3,7,6 2 2
8 3 2,6
1 4
Chục Số Đơn vị
9,0 5
3,8 6 9,2,9,7,2
6 7 2
8 0,3,6
6,6,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 11/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: 6B
100N 82
200N 459
400N 284037478069
1TR 3561
3TR 05748872522638891087091306403547684
10TR 5329138611
15TR 15865
30TR 22915
ĐB
953399
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/06/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
6,9,1 1 1,5
8,5 2
3 0,5
8 4 0,7,8
Chục Số Đơn vị
3,6,1 5 9,2
6 9,1,5
4,8 7
4,8 8 2,8,7,4
5,6,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 04/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: 6A
100N 19
200N 004
400N 543548541290
1TR 9697
3TR 77004979046511561311293728792866537
10TR 3101005068
15TR 06290
30TR 01890
ĐB
340438
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/06/2019
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/06/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1,9,9 0 4,4,4
1 1 9,5,1,0
7 2 8
3 5,7,8
0,5,0,0 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4
6 8
9,3 7 2
2,6,3 8
1 9 0,7,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755