Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/06/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/05/2020
Thứ Ba
Loại vé: 5D
100N 39
200N 423
400N 626426730910
1TR 8007
3TR 43366533728211679903845429631396429
10TR 7286086302
15TR 14151
30TR 21033
ĐB
501434
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/05/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/05/2020  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 7,3,2
5 1 0,6,3
7,4,0 2 3,9
2,7,0,1,3 3 9,3,4
6,3 4 2
Chục Số Đơn vị
5 1
6,1 6 4,6,0
0 7 3,2
8
3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/05/2020
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N 60
200N 595
400N 710071154286
1TR 4356
3TR 90420472575619280406727277473404714
10TR 6848464414
15TR 53912
30TR 39410
ĐB
676134
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/05/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/05/2020  
Chục Số Đơn vị
6,0,2,1 0 0,6
1 5,4,4,2,0
9,1 2 0,7
3 4,4
3,1,8,1,3 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,7
8,5,0 6 0
5,2 7
8 6,4
9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/05/2020
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N 23
200N 402
400N 023605051262
1TR 3226
3TR 65192847461124229168396345086350546
10TR 7826572771
15TR 28901
30TR 12212
ĐB
894499
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/05/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/05/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,1
7,0 1 2
0,6,9,4,1 2 3,6
2,6 3 6,4
3 4 6,2,6
Chục Số Đơn vị
0,6 5
3,2,4,4 6 2,8,3,5
7 1
6 8
9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 05/05/2020
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N 86
200N 321
400N 880410844529
1TR 0936
3TR 78635655614123713723014052328261180
10TR 2863471032
15TR 07217
30TR 36740
ĐB
864898
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/05/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/05/2020  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 4,5
2,6 1 7
8,3 2 1,9,3
2 3 6,5,7,4,2
0,8,3 4 0
Chục Số Đơn vị
3,0 5
8,3 6 1
3,1 7
9 8 6,4,2,0
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 28/04/2020
Thứ Ba
Loại vé: SVT
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/04/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/04/2020
Thứ Ba
Loại vé: SVT
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/04/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/04/2020
Thứ Ba
Loại vé: SVT
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/04/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755