Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: 1D
100N 47
200N 597
400N 165109022399
1TR 3042
3TR 02290677057751188479410386302344270
10TR 1451178455
15TR 34399
30TR 07745
ĐB
972164
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/01/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/01/2021  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 2,5
5,1,1 1 1,1
0,4 2 3
2 3 8
6 4 7,2,5
Chục Số Đơn vị
0,5,4 5 1,5
6 4
4,9 7 9,0
3 8
9,7,9 9 7,9,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: 1C
100N 67
200N 697
400N 667852095980
1TR 0528
3TR 91757858765075977157701339258961181
10TR 0976615281
15TR 74916
30TR 92041
ĐB
502962
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/01/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
8,8,4 1 6
6 2 8
3 3 3
4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,9,7
7,6,1 6 7,6,2
6,9,5,5 7 8,6
7,2 8 0,9,1,1
0,5,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N 57
200N 909
400N 408906713979
1TR 6234
3TR 58383822177980447281883277395582130
10TR 6385327531
15TR 98337
30TR 94467
ĐB
187568
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/01/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,4
7,8,3 1 7
2 7
8,5 3 4,0,1,7
3,0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5,3
6 7,8
5,1,2,3,6 7 1,9
6 8 9,3,1
0,8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 05/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N 11
200N 629
400N 068328150721
1TR 9055
3TR 94352688939463827105852131590420165
10TR 5447093751
15TR 34859
30TR 91460
ĐB
282263
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/01/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 5,4
1,2,5 1 1,5,3
5 2 9,1
8,9,1,6 3 8
0 4
Chục Số Đơn vị
1,5,0,6 5 5,2,1,9
6 5,0,3
7 0
3 8 3
2,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 29/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: 12E
100N 05
200N 993
400N 685282170979
1TR 7425
3TR 09427259980181373236722734674714019
10TR 0208010565
15TR 92664
30TR 39993
ĐB
585231
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/12/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/12/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
3 1 7,3,9
5 2 5,7
9,1,7,9 3 6,1
6 4 7
Chục Số Đơn vị
0,2,6 5 2
3 6 5,4
1,2,4 7 9,3
9 8 0
7,1 9 3,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 22/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N 53
200N 962
400N 013847112551
1TR 0007
3TR 81313738696324613697797175057597879
10TR 9527319516
15TR 18726
30TR 80247
ĐB
151893
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/12/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7
1,5 1 1,3,7,6
6 2 6
5,1,7,9 3 8
4 6,7
Chục Số Đơn vị
7 5 3,1
4,1,2 6 2,9
0,9,1,4 7 5,9,3
3 8
6,7 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 15/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: 12C
100N 95
200N 547
400N 829296159381
1TR 7098
3TR 42557951624156863713565635072628959
10TR 9631122165
15TR 14132
30TR 03211
ĐB
462072
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/12/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0
8,1,1 1 5,3,1,1
9,6,3,7 2 6
1,6 3 2
4 7
Chục Số Đơn vị
9,1,6 5 7,9
2 6 2,8,3,5
4,5 7 2
9,6 8 1
5 9 5,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755