Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Vũng Tàu - 20/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: 10C
100N 08
200N 548
400N 851676422406
1TR 3587
3TR 43635915437086677171891981058448464
10TR 0226027411
15TR 93229
30TR 61293
ĐB
439138
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/10/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/10/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,6
7,1 1 6,1
4 2 9
4,9 3 5,8
8,6 4 8,2,3
Chục Số Đơn vị
3 5
1,0,6 6 6,4,0
8 7 1
0,4,9,3 8 7,4
2 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 13/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: 10B
100N 07
200N 842
400N 343203615135
1TR 8266
3TR 11665370484234216625006810373451024
10TR 9255533564
15TR 33113
30TR 20070
ĐB
024725
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/10/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
6,8 1 3
4,3,4 2 5,4,5
1 3 2,5,4
3,2,6 4 2,8,2
Chục Số Đơn vị
3,6,2,5,2 5 5
6 6 1,6,5,4
0 7 0
4 8 1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 06/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: 10A
100N 89
200N 467
400N 917215370612
1TR 4548
3TR 69873361852234382551075975328902338
10TR 2391640110
15TR 83546
30TR 26961
ĐB
323397
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/10/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/10/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0
5,6 1 2,6,0
7,1 2
7,4 3 7,8
4 8,3,6
Chục Số Đơn vị
8 5 1
1,4 6 7,1
6,3,9,9 7 2,3
4,3 8 9,5,9
8,8 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 29/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: 9E
100N 99
200N 662
400N 026404378695
1TR 4853
3TR 34694090200493348319077254542325002
10TR 6940194496
15TR 02366
30TR 61050
ĐB
709567
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/09/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 2,1
0 1 9
6,0 2 0,5,3
5,3,2 3 7,3
6,9 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 3,0
9,6 6 2,4,6,7
3,6 7
8
9,1 9 9,5,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 22/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: 9D
100N 89
200N 227
400N 192683073922
1TR 8356
3TR 56916408178439478300419007815397474
10TR 0882340042
15TR 63304
30TR 73140
ĐB
737985
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/09/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0,0,4 0 7,0,0,4
1 6,7
2,4 2 7,6,2,3
5,2 3
9,7,0 4 2,0
Chục Số Đơn vị
8 5 6,3
2,5,1 6
2,0,1 7 4
8 9,5
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 15/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: 9C
100N 48
200N 195
400N 965924961030
1TR 0301
3TR 80457892344007040048698213995463701
10TR 5907594222
15TR 95413
30TR 95988
ĐB
342825
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/09/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/09/2020  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 1,1
0,2,0 1 3
2 2 1,2,5
1 3 0,4
3,5 4 8,8
Chục Số Đơn vị
9,7,2 5 9,7,4
9 6
5 7 0,5
4,4,8 8 8
5 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 08/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: 9B
100N 94
200N 495
400N 713398835991
1TR 8268
3TR 99991807761312203077199966404695120
10TR 0099957216
15TR 97329
30TR 76072
ĐB
343786
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/09/2020
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0
9,9 1 6
2,7 2 2,0,9
3,8 3 3
9 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5
7,9,4,1,8 6 8
7 7 6,7,2
6 8 3,6
9,2 9 4,5,1,1,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755