Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Kết quả xổ số Phú Yên - 30/11/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 55
250N 862
500N 221531618115
1TR 0956
2,5TR 66733293446931915846394997207212281
5TR 4746395888
10TR 57666
40TR 74022
ĐB
306578
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/11/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0
6,8 1 5,5,9
6,7,2 2 2
3,6 3 3
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5,1,1 5 5,6
5,4,6 6 2,1,3,6
7 2,8
8,7 8 1,8
1,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/11/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 77
250N 428
500N 926384254494
1TR 5774
2,5TR 55058576481665899821850194555663603
5TR 6943566963
10TR 82521
40TR 37642
ĐB
755767
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/11/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3
2,2 1 9
4 2 8,5,1,1
6,0,6 3 5
9,7 4 8,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 8,8,6
5 6 3,3,7
7,6 7 7,4
2,5,4,5 8
1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/11/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 53
250N 998
500N 088331835449
1TR 4308
2,5TR 94787043412270623088692941490363553
5TR 9003418218
10TR 68066
40TR 66137
ĐB
717265
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/11/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,3
4 1 8
2
5,8,8,0,5 3 4,7
9,3 4 9,1
Chục Số Đơn vị
6 5 3,3
0,6 6 6,5
8,3 7
9,0,8,1 8 3,3,7,8
4 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 09/11/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 75
250N 060
500N 882073395522
1TR 4246
2,5TR 31777135442382641539961992207607176
5TR 4762090019
10TR 39195
40TR 90503
ĐB
777028
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/11/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/11/2020  
Chục Số Đơn vị
6,2,2 0 3
1 9
2 2 0,2,6,0,8
0 3 9,9
4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
7,9 5
4,2,7,7 6 0
7 7 5,7,6,6
2 8
3,3,9,1 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 02/11/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 24
250N 777
500N 820342146780
1TR 3081
2,5TR 25710329860045636156189158779641381
5TR 3108431923
10TR 00184
40TR 81283
ĐB
717244
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/11/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/11/2020  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 3
8,8 1 4,0,5
2 4,3
0,2,8 3
2,1,8,8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
1 5 6,6
8,5,5,9 6
7 7 7
8 0,1,6,1,4,4,3
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 26/10/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 06
250N 108
500N 697811771595
1TR 8124
2,5TR 28747518398840431369391915897626234
5TR 8682606241
10TR 01955
40TR 82302
ĐB
469897
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/10/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,4,2
9,4 1
0 2 4,6
3 9,4
2,0,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
0,7,2 6 9
7,4,9 7 8,7,6
0,7 8
3,6 9 5,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 19/10/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 54
250N 577
500N 796803664655
1TR 9176
2,5TR 80189454338163469085328836359421225
5TR 4421050582
10TR 06739
40TR 46962
ĐB
949641
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/10/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/10/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0
4 1 0
8,6 2 5
3,8 3 3,4,9
5,3,9 4 1
Chục Số Đơn vị
5,8,2 5 4,5
6,7 6 8,6,2
7 7 7,6
6 8 9,5,3,2
8,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755