Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 49
250N 872
500N 932829060016
1TR 0291
2,5TR 75711159096654561503405464967587878
5TR 2935192881
10TR 65417
40TR 31488
ĐB
013131
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,3
9,1,5,8,3 1 6,1,7
7 2 8
0 3 1
4 9,5,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1
0,1,4 6
1 7 2,5,8
2,7,8 8 1,8
4,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 87
250N 899
500N 737064355714
1TR 7111
2,5TR 87275159523502606809186757650476129
5TR 4051393236
10TR 88226
40TR 90804
ĐB
016727
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4,4
1 1 4,1,3
5 2 6,9,6,7
1 3 5,6
1,0,0 4
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 2
2,3,2 6
8,2 7 0,5,5
8 7
9,0,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 09/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 52
250N 910
500N 216790398228
1TR 2148
2,5TR 67732851870863517778865166321584783
5TR 6897840626
10TR 91641
40TR 59564
ĐB
691089
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
4 1 0,6,5
5,3 2 8,6
8 3 9,2,5
6 4 8,1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2
1,2 6 7,4
6,8 7 8,8
2,4,7,7 8 7,3,9
3,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 02/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 96
250N 134
500N 065229881741
1TR 9215
2,5TR 05126289605646856337419038469266026
5TR 1335910758
10TR 40671
40TR 11237
ĐB
148942
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
4,7 1 5
5,9,4 2 6,6
0 3 4,7,7
3 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1 5 2,9,8
9,2,2 6 0,8
3,3 7 1
8,6,5 8 8
5 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 99
250N 465
500N 631480707254
1TR 3587
2,5TR 96618151393989136610580730648281345
5TR 2659827162
10TR 83886
40TR 82743
ĐB
191534
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
9 1 4,8,0
8,6 2
7,4 3 9,4
1,5,3 4 5,3
Chục Số Đơn vị
6,4 5 4
8 6 5,2
8 7 0,3
1,9 8 7,2,6
9,3 9 9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 05
250N 362
500N 124716087538
1TR 3056
2,5TR 83213142315074631825903577231274679
5TR 1034757358
10TR 47064
40TR 09668
ĐB
398591
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
3,9 1 3,2
6,1 2 5
1 3 8,1
6 4 7,6,7
Chục Số Đơn vị
0,2 5 6,7,8
5,4 6 2,4,8
4,5,4 7 9
0,3,5,6 8
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 55
250N 463
500N 086368213218
1TR 1851
2,5TR 49621662504016467178859427998342486
5TR 5356426248
10TR 09051
40TR 47303
ĐB
314947
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
2,5,2,5 1 8
4 2 1,1
6,6,8,0 3
6,6 4 2,8,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1,0,1
8 6 3,3,4,4
4 7 8
1,7,4 8 3,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755