Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 80
250N 564
500N 224542491785
1TR 5578
2,5TR 88790373736435022554139828312061754
5TR 4885401440
10TR 52098
40TR 25791
ĐB
977123
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/10/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8,9,5,2,4 0
9 1
8 2 0,3
7,2 3
6,5,5,5 4 5,9,0
Chục Số Đơn vị
4,8 5 0,4,4,4
6 4
7 8,3
7,9 8 0,5,2
4 9 0,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 63
250N 763
500N 356344545625
1TR 5052
2,5TR 57526829782798927779292195053212769
5TR 8153632264
10TR 97335
40TR 61854
ĐB
946170
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/10/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0
1 9
5,3 2 5,6
6,6,6 3 2,6,5
5,6,5 4
Chục Số Đơn vị
2,3 5 4,2,4
2,3 6 3,3,3,9,4
7 8,9,0
7 8 9
8,7,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 28
250N 467
500N 446560440768
1TR 1174
2,5TR 53579684318462323153627560694517650
5TR 3002925268
10TR 35677
40TR 44241
ĐB
544789
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/10/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0
3,4 1
2 8,3,9
2,5 3 1
4,7 4 4,5,1
Chục Số Đơn vị
6,4 5 3,6,0
5 6 7,5,8,8
6,7 7 4,9,7
2,6,6 8 9
7,2,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 04/10/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 37
250N 002
500N 912726907888
1TR 9818
2,5TR 62269448885285826861586169561811539
5TR 0069536140
10TR 13663
40TR 95803
ĐB
973611
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/10/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 04/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 2,3
6,1 1 8,6,8,1
0 2 7
6,0 3 7,9
4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 8
1 6 9,1,3
3,2 7
8,1,8,5,1 8 8,8
6,3 9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 67
250N 097
500N 023706037710
1TR 2201
2,5TR 44135229872607822178570543390488430
5TR 3611883085
10TR 08622
40TR 97140
ĐB
055753
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/09/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3,4 0 3,1,4
0 1 0,8
2 2 2
0,5 3 7,5,0
5,0 4 0
Chục Số Đơn vị
3,8 5 4,3
6 7
6,9,3,8 7 8,8
7,7,1 8 7,5
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 13
250N 605
500N 553194368912
1TR 5473
2,5TR 33291362869406027150090661175439681
5TR 7489989191
10TR 32732
40TR 51069
ĐB
834388
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/09/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 5
3,9,8,9 1 3,2
1,3 2
1,7 3 1,6,2
5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 0,4
3,8,6 6 0,6,9
7 3
8 8 6,1,8
9,6 9 1,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/09/2021
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 26
250N 217
500N 294980711787
1TR 3325
2,5TR 51882314505147900809342873128291629
5TR 4896142473
10TR 91943
40TR 27377
ĐB
042296
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/09/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
7,6 1 7
8,8 2 6,5,9
7,4 3
4 9,3
Chục Số Đơn vị
2 5 0
2,9 6 1
1,8,8,7 7 1,9,3,7
8 7,2,7,2
4,7,0,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755