Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 97
250N 624
500N 386682324980
1TR 3665
2,5TR 25268547636303690448974799085895447
5TR 9418103078
10TR 92437
40TR 58558
ĐB
760237
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
8 1
3 2 4
6 3 2,6,7,7
2 4 8,7
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8
6,3 6 6,5,8,3
9,4,3,3 7 9,8
6,4,5,7,5 8 0,1
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 97
250N 176
500N 902280725211
1TR 4647
2,5TR 58400944109642222345421417152174704
5TR 7804422776
10TR 41054
40TR 43842
ĐB
918419
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,4
1,4,2 1 1,0,9
2,7,2,4 2 2,2,1
3
0,4,5 4 7,5,1,4,2
Chục Số Đơn vị
4 5 4
7,7 6
9,4 7 6,2,6
8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 13
250N 365
500N 339957737063
1TR 9369
2,5TR 77990387916669302313865500093558259
5TR 7454830533
10TR 30839
40TR 74291
ĐB
206361
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0
9,9,6 1 3,3
2
1,7,6,9,1,3 3 5,3,9
4 8
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0,9
6 5,3,9,1
7 3
4 8
9,6,5,3 9 9,0,1,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 77
250N 561
500N 469072369284
1TR 4336
2,5TR 72745542022362017549822284658199551
5TR 1324216404
10TR 18397
40TR 91545
ĐB
001078
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 2,4
6,8,5 1
0,4 2 0,8
3 6,6
8,0 4 5,9,2,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 1
3,3 6 1
7,9 7 7,8
2,7 8 4,1
4 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 77
250N 062
500N 321824881084
1TR 4215
2,5TR 36855682233702721615893474721077973
5TR 9979349509
10TR 31282
40TR 85142
ĐB
605636
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1 8,5,5,0
6,8,4 2 3,7
2,7,9 3 6
8 4 7,2
Chục Số Đơn vị
1,5,1 5 5
3 6 2
7,2,4 7 7,3
1,8 8 8,4,2
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 25
250N 999
500N 851923073499
1TR 8297
2,5TR 06221220732339787886525138195459174
5TR 8236403346
10TR 44747
40TR 23681
ĐB
403234
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
2,8 1 9,3
2 5,1
7,1 3 4
5,7,6,3 4 6,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
8,4 6 4
0,9,9,4 7 3,4
8 6,1
9,1,9 9 9,9,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 10
250N 845
500N 967712032243
1TR 2514
2,5TR 67876684063488233184136801323049122
5TR 9791937848
10TR 32424
40TR 57688
ĐB
465072
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0 3,6
1 0,4,9
8,2,7 2 2,4
0,4 3 0
1,8,2 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
4 5
7,0 6
7 7 7,6,2
4,8 8 2,4,0,8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755