Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 91
250N 352
500N 568702476500
1TR 3194
2,5TR 15337790077593673245160048660066389
5TR 1133034164
10TR 60301
40TR 70743
ĐB
264821
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/01/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,0,3 0 0,7,4,0,1
9,0,2 1
5 2 1
4 3 7,6,0
9,0,6 4 7,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 2
3 6 4
8,4,3,0 7
8 7,9
8 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 48
250N 888
500N 918140153096
1TR 3334
2,5TR 29260790908470591828435313182521449
5TR 5270705559
10TR 71115
40TR 18778
ĐB
172492
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/01/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 5,7
8,3 1 5,5
9 2 8,5
3 4,1
3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
1,0,2,1 5 9
9 6 0
0 7 8
4,8,2,7 8 8,1
4,5 9 6,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 64
250N 164
500N 057156223564
1TR 4474
2,5TR 72275312044991603762070067636229951
5TR 1924385903
10TR 95135
40TR 24873
ĐB
972427
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/01/2020
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4,6,3
7,5 1 6
2,6,6 2 2,7
4,0,7 3 5
6,6,6,7,0 4 3
Chục Số Đơn vị
7,3 5 1
1,0 6 4,4,4,2,2
2 7 1,4,5,3
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 30/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 74
250N 942
500N 852243347463
1TR 7465
2,5TR 05313189594706228818775701314830684
5TR 1527395233
10TR 06619
40TR 93257
ĐB
834357
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/12/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0
1 3,8,9
4,2,6 2 2
6,1,7,3 3 4,3
7,3,8 4 2,8
Chục Số Đơn vị
6 5 9,7,7
6 3,5,2
5,5 7 4,0,3
1,4 8 4
5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 21
250N 861
500N 610758334745
1TR 8842
2,5TR 13992754952128542696506019359976302
5TR 2593452302
10TR 29012
40TR 11208
ĐB
436484
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/12/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,2,2,8
2,6,0 1 2
4,9,0,0,1 2 1
3 3 3,4
3,8 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,9,8 5
9 6 1
0 7
0 8 5,4
9 9 2,5,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 33
250N 183
500N 490554075392
1TR 6899
2,5TR 69262656817112568907198734446589418
5TR 8530250342
10TR 50230
40TR 11891
ĐB
510945
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/12/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,7,7,2
8,9 1 8
9,6,0,4 2 5
3,8,7 3 3,0
4 2,5
Chục Số Đơn vị
0,2,6,4 5
6 2,5
0,0 7 3
1 8 3,1
9 9 2,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 09/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 06
250N 338
500N 005649086054
1TR 9825
2,5TR 86249796212817748700733482703702269
5TR 6528849359
10TR 47547
40TR 01495
ĐB
278719
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/12/2019
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,8,0
2 1 9
2 5,1
3 8,7
5 4 9,8,7
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6,4,9
0,5 6 9
7,3,4 7 7
3,0,4,8 8 8
4,6,5,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755