Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Phú Yên - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 54
250N 961
500N 598487183841
1TR 2429
2,5TR 06386398642787567554128580510544275
5TR 9520708484
10TR 22058
40TR 80839
ĐB
042509
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,9
6,4 1 8
2 9
3 9
5,8,6,5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
7,0,7 5 4,4,8,8
8 6 1,4
0 7 5,5
1,5,5 8 4,6,4
2,3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 97
250N 354
500N 178417635820
1TR 1102
2,5TR 35335944930571565211492490525201946
5TR 1522419334
10TR 29191
40TR 65390
ĐB
011632
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2
1,9 1 5,1
0,5,3 2 0,4
6,9 3 5,4,2
5,8,2,3 4 9,6
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4,2
4 6 3
9 7
8 4
4 9 7,3,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 31
250N 509
500N 145031410876
1TR 9121
2,5TR 30134074117597111224407515133475199
5TR 9546628827
10TR 12820
40TR 87606
ĐB
416753
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 9,6
3,4,2,1,7,5 1 1
2 1,4,7,0
5 3 1,4,4
3,2,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 0,1,3
7,6,0 6 6
2 7 6,1
8
0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 29/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 47
250N 810
500N 332086904475
1TR 1636
2,5TR 62853008273164476271950660900450691
5TR 1802871530
10TR 07966
40TR 77107
ĐB
629502
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2,9,3 0 4,7,2
7,9 1 0
0 2 0,7,8
5 3 6,0
4,0 4 7,4
Chục Số Đơn vị
7 5 3
3,6,6 6 6,6
4,2,0 7 5,1
2 8
9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 64
250N 124
500N 796494101932
1TR 0895
2,5TR 94198255846332477880455284711367579
5TR 3271436647
10TR 70918
40TR 29163
ĐB
939149
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
1 0,3,4,8
3 2 4,4,8
1,6 3 2
6,2,6,8,2,1 4 7,9
Chục Số Đơn vị
9 5
6 4,4,3
4 7 9
9,2,1 8 4,0
7,4 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 23
250N 536
500N 309793948815
1TR 1210
2,5TR 82469334086712981691027283312114597
5TR 9536404717
10TR 72318
40TR 78435
ĐB
049036
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8
9,2 1 5,0,7,8
2 3,9,8,1
2 3 6,5,6
9,6 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5
3,3 6 9,4
9,9,1 7
0,2,1 8
6,2 9 7,4,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 08/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 59
250N 738
500N 430776373242
1TR 5053
2,5TR 43529531858214262509799221436210643
5TR 3037190203
10TR 52560
40TR 05277
ĐB
905943
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,9,3
7 1
4,4,2,6 2 9,2
5,4,0,4 3 8,7
4 2,2,3,3
Chục Số Đơn vị
8 5 9,3
6 2,0
0,3,7 7 1,7
3 8 5
5,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755