Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số TP. HCM - 30/03/2020
Thứ Hai
Loại vé: 3E2
100N 12
200N 658
400N 079323540087
1TR 4013
3TR 51101545343630782657643250050909855
10TR 5519406608
15TR 14648
30TR 04577
ĐB
318181
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/03/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0 1,7,9,8
0,8 1 2,3
1 2 5
9,1 3 4
5,3,9 4 8
Chục Số Đơn vị
2,5 5 8,4,7,5
6
8,0,5,7 7 7
5,0,4 8 7,1
0 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/03/2020
Thứ Hai
Loại vé: 3D2
100N 34
200N 007
400N 227697836379
1TR 1441
3TR 64674816428895098239245546994193516
10TR 3320412791
15TR 35731
30TR 08193
ĐB
850221
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/03/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/03/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,4
4,4,9,3,2 1 6
4 2 1
8,9 3 4,9,1
3,7,5,0 4 1,2,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
7,1 6
0 7 6,9,4
8 3
7,3 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/03/2020
Thứ Hai
Loại vé: 3C2
100N 16
200N 605
400N 523257151242
1TR 6172
3TR 88760222970226428017964733899400797
10TR 9691561126
15TR 99830
30TR 17094
ĐB
237611
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/03/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 5
1 1 6,5,7,5,1
3,4,7 2 6
7 3 2,0
6,9,9 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5
1,2 6 0,4
9,1,9 7 2,3
8
9 7,4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 09/03/2020
Thứ Hai
Loại vé: 3B2
100N 43
200N 247
400N 864303385811
1TR 8851
3TR 47688938364071486494432151527038489
10TR 8527772073
15TR 95667
30TR 51830
ĐB
430062
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/03/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/03/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3 0
1,5 1 1,4,5
6 2
4,4,7 3 8,6,0
1,9 4 3,7,3
Chục Số Đơn vị
1 5 1
3 6 7,2
4,7,6 7 0,7,3
3,8 8 8,9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 02/03/2020
Thứ Hai
Loại vé: 3A2
100N 24
200N 587
400N 512398117398
1TR 1923
3TR 30770682619932495099077950852493706
10TR 9376879400
15TR 72124
30TR 12833
ĐB
365329
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/03/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/03/2020  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 6,0
1,6 1 1
2 4,3,3,4,4,4,9
2,2,3 3 3
2,2,2,2 4
Chục Số Đơn vị
9 5
0 6 1,8
8 7 0
9,6 8 7
9,2 9 8,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/02/2020
Thứ Hai
Loại vé: 2E2
100N 80
200N 266
400N 539073879914
1TR 4888
3TR 49144053130140844501610663707236696
10TR 2530479854
15TR 62946
30TR 56723
ĐB
236092
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/02/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/02/2020  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 8,1,4
0 1 4,3
7,9 2 3
1,2 3
1,4,0,5 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5 4
6,6,9,4 6 6,6
8 7 2
8,0 8 0,7,8
9 0,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/02/2020
Thứ Hai
Loại vé: 2D2
100N 19
200N 305
400N 598678623646
1TR 8417
3TR 85378834898502892064989451905720813
10TR 2706109955
15TR 43816
30TR 55500
ĐB
814312
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/02/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/02/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0
6 1 9,7,3,6,2
6,1 2 8
1 3
6 4 6,5
Chục Số Đơn vị
0,4,5 5 7,5
8,4,1 6 2,4,1
1,5 7 8
7,2 8 6,9
1,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755