Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: 7C2
100N 34
200N 552
400N 572062164961
1TR 6050
3TR 35269284043162107913563159405186231
10TR 2704194195
15TR 88643
30TR 54181
ĐB
264871
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/07/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 4
6,2,5,3,4,8,7 1 6,3,5
5 2 0,1
1,4 3 4,1
3,0 4 1,3
Chục Số Đơn vị
1,9 5 2,0,1
1 6 1,9
7 1
8 1
6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: 7B2
100N 81
200N 044
400N 291730820602
1TR 4783
3TR 11247360668104599970412883949311563
10TR 7057366278
15TR 45360
30TR 99057
ĐB
251779
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/07/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 2
8 1 7
8,0 2
8,9,6,7 3
4 4 4,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
6 6 6,3,0
1,4,5 7 0,3,8,9
8,7 8 1,2,3,8
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: 7A2
100N 11
200N 396
400N 110525819003
1TR 2107
3TR 06743386746744866412263895646994193
10TR 4316792039
15TR 84862
30TR 19495
ĐB
015934
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/07/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,7
1,8 1 1,2
1,6 2
0,4,9 3 9,4
7,3 4 3,8
Chục Số Đơn vị
0,9 5
9 6 9,7,2
0,6 7 4
4 8 1,9
8,6,3 9 6,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: 6E2
100N 77
200N 014
400N 764505407437
1TR 5149
3TR 23274682932376212501953730645319469
10TR 5678717316
15TR 39631
30TR 22755
ĐB
588490
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/06/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 1
0,3 1 4,6
6 2
9,7,5 3 7,1
1,7 4 5,0,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 3,5
1 6 2,9
7,3,8 7 7,4,3
8 7
4,6 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N 88
200N 133
400N 270149102720
1TR 7486
3TR 35365485250185084848216848032891770
10TR 5244860075
15TR 82169
30TR 25935
ĐB
587786
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,5,7 0 1
0 1 0
2 0,5,8
3 3 3,5
8 4 8,8
Chục Số Đơn vị
6,2,7,3 5 0
8,8 6 5,9
7 0,5
8,4,2,4 8 8,6,4,6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: 6C2
100N 61
200N 902
400N 974405340999
1TR 6306
3TR 18738873145072085781145406129006626
10TR 4440817470
15TR 62039
30TR 78947
ĐB
368406
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,9,7 0 2,6,8,6
6,8 1 4
0 2 0,6
3 4,8,9
4,3,1 4 4,0,7
Chục Số Đơn vị
5
0,2,0 6 1
4 7 0
3,0 8 1
9,3 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N 62
200N 071
400N 451657103073
1TR 0869
3TR 91986963994303630401581327368610645
10TR 6755214482
15TR 29411
30TR 47586
ĐB
958519
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
7,0,1 1 6,0,1,9
6,3,5,8 2
7 3 6,2
4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 2
1,8,3,8,8 6 2,9
7 1,3
8 6,6,2,6
6,9,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755