Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số TP. HCM - 03/08/2020
Thứ Hai
Loại vé: 8B2
100N 05
200N 641
400N 825539752818
1TR 8020
3TR 88999022914958273185794856415562375
10TR 0461975254
15TR 20486
30TR 12640
ĐB
171897
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/08/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/08/2020  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 5
4,9 1 8,9
8 2 0
3
5 4 1,0
Chục Số Đơn vị
0,5,7,8,8,5,7 5 5,5,4
8 6
9 7 5,5
1 8 2,5,5,6
9,1 9 9,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: 7E2
100N 24
200N 770
400N 095360756179
1TR 4265
3TR 25524732168262333254255327100879609
10TR 8627155635
15TR 53873
30TR 58895
ĐB
470661
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/07/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,9
7,6 1 6
3 2 4,4,3
5,2,7 3 2,5
2,2,5 4
Chục Số Đơn vị
7,6,3,9 5 3,4
1 6 5,1
7 0,5,9,1,3
0 8
7,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: 7D2
100N 69
200N 179
400N 683201131503
1TR 3336
3TR 53888925824403340130802147348772369
10TR 9957183211
15TR 09474
30TR 19966
ĐB
998773
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/07/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/07/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
7,1 1 3,4,1
3,8 2
1,0,3,7 3 2,6,3,0
1,7 4
Chục Số Đơn vị
5
3,6 6 9,9,6
8 7 9,1,4,3
8 8 8,2,7
6,7,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: 7C2
100N 75
200N 145
400N 685352523262
1TR 6217
3TR 88962349614178859716467252427119003
10TR 3209116939
15TR 68457
30TR 50552
ĐB
080644
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/07/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3
6,7,9 1 7,6
5,6,6,5 2 5
5,0 3 9
4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
7,4,2 5 3,2,7,2
1 6 2,2,1
1,5 7 5,1
8 8 8
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: 7B2
100N 26
200N 104
400N 451868747186
1TR 8497
3TR 03042226681609401263482985427525001
10TR 6859059141
15TR 13088
30TR 55594
ĐB
721311
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/07/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/07/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,1
0,4,1 1 8,1
4 2 6
6 3
0,7,9,9 4 2,1
Chục Số Đơn vị
7 5
2,8 6 8,3
9 7 4,5
1,6,9,8 8 6,8
9 7,4,8,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 29/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: 6E2
100N 79
200N 943
400N 884676574660
1TR 6348
3TR 70338734125352560771571995845599176
10TR 4934293981
15TR 05603
30TR 60467
ĐB
617635
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/06/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/06/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
7,8 1 2
1,4 2 5
4,0 3 8,5
4 3,6,8,2
Chục Số Đơn vị
2,5,3 5 7,5
4,7 6 0,7
5,6 7 9,1,6
4,3 8 1
7,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 22/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N 73
200N 497
400N 411422509927
1TR 0273
3TR 35455455824559413780785101521609076
10TR 2023820582
15TR 02730
30TR 94862
ĐB
008625
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/06/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/06/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8,1,3 0
1 4,0,6
8,8,6 2 7,5
7,7 3 8,0
1,9 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 0,5
1,7 6 2
9,2 7 3,3,6
3 8 2,0,2
9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755