Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 05/06/2023
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N 02
200N 107
400N 536567291126
1TR 6044
3TR 97539508388488608834356534397328308
10TR 7209298840
15TR 50891
30TR 32809
ĐB
204147
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,7,8,9
9 1
0,9 2 9,6
5,7 3 9,8,4
4,3 4 4,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3
2,8 6 5
0,4 7 3
3,0 8 6
2,3,0 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 29/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N 50
200N 453
400N 992721761003
1TR 8051
3TR 67589099106601714590019128172252246
10TR 6639040716
15TR 87280
30TR 58068
ĐB
124399
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1,9,9,8 0 3
5 1 0,7,2,6
1,2 2 7,2
5,0 3
4 6
Chục Số Đơn vị
5 0,3,1
7,4,1 6 8
2,1 7 6
6 8 9,0
8,9 9 0,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 22/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N 34
200N 678
400N 875049131502
1TR 8154
3TR 04335964821785769373480651544390554
10TR 5754210898
15TR 67849
30TR 71714
ĐB
940078
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
1 3,4
0,8,4 2
1,7,4 3 4,5
3,5,5,1 4 3,2,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 0,4,7,4
6 5
5 7 8,3,8
7,9,7 8 2
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N 81
200N 314
400N 116637066901
1TR 3434
3TR 24648550192975576145185526517310335
10TR 1735591438
15TR 80802
30TR 56292
ĐB
054090
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,1,2
8,0 1 4,9
5,0,9 2
7 3 4,5,8
1,3 4 8,5
Chục Số Đơn vị
5,4,3,5 5 5,2,5
6,0 6 6
7 3
4,3 8 1
1 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N 33
200N 214
400N 074566249846
1TR 4615
3TR 27323019124570279912306819410959890
10TR 5590749526
15TR 72503
30TR 12451
ĐB
127663
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,9,7,3
8,5 1 4,5,2,2
1,0,1 2 4,3,6
3,2,0,6 3 3
1,2 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,1 5 1
4,2 6 3
0 7
8 1
0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 5A2
100N 62
200N 071
400N 653153825585
1TR 5966
3TR 84057724277978351060824183470809510
10TR 1555628509
15TR 90121
30TR 27778
ĐB
109127
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 8,9
7,3,2 1 8,0
6,8 2 7,1,7
8 3 1
4
Chục Số Đơn vị
8 5 7,6
6,5 6 2,6,0
5,2,2 7 1,8
1,0,7 8 2,5,3
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/04/2023
Thứ Hai
Loại vé: 4E2
100N 44
200N 126
400N 554954953306
1TR 4052
3TR 57937297424763624830559891278404115
10TR 6737460126
15TR 80521
30TR 97773
ĐB
228827
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2 1 5
5,4 2 6,6,1,7
7 3 7,6,0
4,8,7 4 4,9,2
Chục Số Đơn vị
9,1 5 2
2,0,3,2 6
3,2 7 4,3
8 9,4
4,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755