Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: 1D2
100N 28
200N 980
400N 053392587453
1TR 5099
3TR 82969673031477618120550639882319425
10TR 8070320258
15TR 33209
30TR 37231
ĐB
285333
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/01/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 3,3,9
3 1
2 8,0,3,5
3,5,0,6,2,0,3 3 3,1,3
4
Chục Số Đơn vị
2 5 8,3,8
7 6 9,3
7 6
2,5,5 8 0
9,6,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: 1C2
100N 88
200N 748
400N 314420118465
1TR 9441
3TR 92357784999528056705312586098790686
10TR 6981662962
15TR 00585
30TR 39292
ĐB
695662
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/01/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
1,4 1 1,6
6,9,6 2
3
4 4 8,4,1
Chục Số Đơn vị
6,0,8 5 7,8
8,1 6 5,2,2
5,8 7
8,4,5 8 8,0,7,6,5
9 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: 1B2
100N 14
200N 738
400N 756107151460
1TR 2209
3TR 44172518631039063423983576471132659
10TR 4369425686
15TR 06177
30TR 83056
ĐB
418470
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/01/2020
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,9,7 0 9
6,1 1 4,5,1
7 2 3
6,2 3 8
1,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 7,9,6
8,5 6 1,0,3
5,7 7 2,7,0
3 8 6
0,5 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 30/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: 12E2
100N 21
200N 102
400N 678434116825
1TR 9600
3TR 43776971144321567286378853708492841
10TR 1919596437
15TR 94698
30TR 04240
ĐB
654092
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/12/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 2,0
2,1,4 1 1,4,5
0,9 2 1,5
3 7
8,1,8 4 1,0
Chục Số Đơn vị
2,1,8,9 5
7,8 6
3 7 6
9 8 4,6,5,4
9 5,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: 12D2
100N 54
200N 882
400N 467243628077
1TR 3074
3TR 46740960012005338134719724628411204
10TR 5064985294
15TR 13552
30TR 65108
ĐB
180279
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/12/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,4,8
0 1
8,7,6,7,5 2
5 3 4
5,7,3,8,0,9 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5 4,3,2
6 2
7 7 2,7,4,2,9
0 8 2,4
4,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: 12C2
100N 48
200N 517
400N 306750505996
1TR 8620
3TR 16582457618844560741524287666894240
10TR 0705675330
15TR 26302
30TR 48010
ĐB
322068
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/12/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2,4,3,1 0 2
6,4 1 7,0
8,0 2 0,8
3 0
4 8,5,1,0
Chục Số Đơn vị
4 5 0,6
9,5 6 7,1,8,8
1,6 7
4,2,6,6 8 2
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 09/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: 12B2
100N 18
200N 769
400N 685194110765
1TR 0597
3TR 41410192970105760448783214390621183
10TR 3721673035
15TR 55159
30TR 34996
ĐB
232474
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/12/2019
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
5,1,2 1 8,1,0,6
2 1
8 3 5
7 4 8
Chục Số Đơn vị
6,3 5 1,7,9
0,1,9 6 9,5
9,9,5 7 4
1,4 8 3
6,5 9 7,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755