Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 51164994
G.Sáu 498524579
G.Năm 007918675023481688772133
G.Tư 3248721292732562
G.Ba 915019828821382005567090663432
G.Nhì 7720866550
G.Nhất 32144
ĐB
61619
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,6,8
5,0 1 6,6,2,9
1,6,8,3 2 4,3
2,3,7 3 3,2
9,2,4 4 9,8,4
Chục Số Đơn vị
5 1,6,0
1,1,5,0 6 7,2
6,7 7 9,9,7,3
9,4,8,0 8 8,2
4,7,7,1 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 52991336
G.Sáu 413594104
G.Năm 206649323722980622431470
G.Tư 0682861298029965
G.Ba 182327504991776649710386660126
G.Nhì 6404629695
G.Nhất 67799
ĐB
05284
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,6,2
7 1 3,3,2
5,3,2,8,1,0,3 2 2,6
1,1,4 3 6,2,2
9,0,8 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
6,9 5 2
3,6,0,7,6,2,4 6 6,5,6
7 0,6,1
8 2,4
9,4,9 9 9,4,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/04/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 30296477
G.Sáu 252788680
G.Năm 985278861781337760767706
G.Tư 1973893146343975
G.Ba 251969529229247114165201888798
G.Nhì 1444831237
G.Nhất 67542
ĐB
18934
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/04/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 6
8,3 1 6,8
5,5,9,4 2 9
7 3 0,1,4,7,4
6,3,3 4 7,8,2
Chục Số Đơn vị
7 5 2,2
8,7,0,9,1 6 4
7,7,4,3 7 7,7,6,3,5
8,1,9,4 8 8,0,6,1
2 9 6,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 36274777
G.Sáu 971852120
G.Năm 205212155244141635153159
G.Tư 7383848408945532
G.Ba 616649188925868614108508002144
G.Nhì 8329077658
G.Nhất 66068
ĐB
63559
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/03/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1,8,9 0
7 1 5,6,5,0
5,5,3 2 7,0
8 3 6,2
4,8,9,6,4 4 7,4,4
Chục Số Đơn vị
1,1 5 2,2,9,8,9
3,1 6 4,8,8
2,4,7 7 7,1
6,5,6 8 3,4,9,0
5,8,5 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 49278583
G.Sáu 395841056
G.Năm 218627033827851921390401
G.Tư 4451856724548293
G.Ba 772579963409195730978412465293
G.Nhì 0815076859
G.Nhất 01740
ĐB
20824
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/03/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 3,1
4,0,5 1 9
2 7,7,4,4
8,0,9,9 3 9,4
5,3,2,2 4 9,1,0
Chục Số Đơn vị
8,9,9 5 6,1,4,7,0,9
5,8 6 7
2,2,6,5,9 7
8 5,3,6
4,1,3,5 9 5,3,5,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 40495944
G.Sáu 881272227
G.Năm 061241614925355207463784
G.Tư 2645601498721777
G.Ba 400214125937709334708778219037
G.Nhì 9951558103
G.Nhất 46864
ĐB
55062
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/03/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9,3
8,6,2 1 2,4,5
7,1,5,7,8,6 2 7,5,1
0 3 7
4,8,1,6 4 0,9,4,6,5
Chục Số Đơn vị
2,4,1 5 9,2,9
4 6 1,4,2
2,7,3 7 2,2,7,0
8 1,4,2
4,5,5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/03/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 83168456
G.Sáu 120537783
G.Năm 797196089597494063555636
G.Tư 1703391201785627
G.Ba 610134650788781764131150924699
G.Nhì 0632191122
G.Nhất 58780
ĐB
87807
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/03/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,8 0 8,3,7,9,7
7,8,2 1 6,2,3,3
1,2 2 0,7,1,2
8,8,0,1,1 3 7,6
8 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
1,5,3 6
3,9,2,0,0 7 1,8
0,7 8 3,4,3,1,0
0,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755