Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/08/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 14300934
G.Sáu 439561453
G.Năm 529562915648297223913723
G.Tư 2284192729082545
G.Ba 963589592936559751285723955000
G.Nhì 4555043096
G.Nhất 78477
ĐB
18296
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/08/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/08/2020  
Chục Số Đơn vị
3,0,5 0 9,8,0
6,9,9 1 4
7 2 3,7,9,8
5,2 3 0,4,9,9
1,3,8 4 8,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 3,8,9,0
9,9 6 1
2,7 7 2,7
4,0,5,2 8 4
0,3,2,5,3 9 5,1,1,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 78235464
G.Sáu 862117471
G.Năm 969051299966480931924095
G.Tư 3806764989531113
G.Ba 696278534996179763938029877570
G.Nhì 2857909181
G.Nhất 68586
ĐB
63717
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/07/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/07/2020  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,6
7,8 1 7,3,7
6,9 2 3,9,7
2,5,1,9 3
5,6 4 9,9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,3
6,0,8 6 4,2,6
1,2,1 7 8,1,9,0,9
7,9 8 1,6
2,0,4,4,7,7 9 0,2,5,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 79381383
G.Sáu 797288915
G.Năm 482643628094461694030974
G.Tư 5739011664162994
G.Ba 912554255596964882746204482907
G.Nhì 3507548896
G.Nhất 20585
ĐB
20942
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/07/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
1 3,5,6,6,6
6,4 2 6
1,8,0 3 8,9
9,7,9,6,7,4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
1,5,5,7,8 5 5,5
2,1,1,1,9 6 2,4
9,0 7 9,4,4,5
3,8 8 3,8,5
7,3 9 7,4,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 97522537
G.Sáu 961100250
G.Năm 090434997950864104180243
G.Tư 9082521171947642
G.Ba 988917003410961310813645861985
G.Nhì 4603731401
G.Nhất 04547
ĐB
70102
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/07/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5,5 0 0,4,1,2
6,4,1,9,6,8,0 1 8,1
5,8,4,0 2 5
4 3 7,4,7
0,9,3 4 1,3,2,7
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2,0,0,8
6 1,1
9,3,3,4 7
1,5 8 2,1,5
9 9 7,9,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 09154736
G.Sáu 134805364
G.Năm 890375778891065531509260
G.Tư 6360303899008733
G.Ba 930940169345387101425479067253
G.Nhì 1033775074
G.Nhất 39712
ĐB
83783
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/07/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/07/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6,6,0,9 0 9,5,3,0
9 1 5,2
4,1 2
0,3,9,5,8 3 6,4,8,3,7
3,6,9,7 4 7,2
Chục Số Đơn vị
1,0,5 5 5,0,3
3 6 4,0,0
4,7,8,3 7 7,4
3 8 7,3
0 9 1,4,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/07/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 86910055
G.Sáu 404726937
G.Năm 392860888155274935436596
G.Tư 9221516593741987
G.Ba 456534466814502516714538552095
G.Nhì 3274377297
G.Nhất 95361
ĐB
44435
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/07/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4,2
9,2,7,6 1
0 2 6,8,1
4,5,4 3 7,5
0,7 4 9,3,3
Chục Số Đơn vị
5,5,6,8,9,3 5 5,5,3
8,2,9 6 5,8,1
3,8,9 7 4,1
2,8,6 8 6,8,7,5
4 9 1,6,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/06/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 19784967
G.Sáu 438166639
G.Năm 032608456960448752990630
G.Tư 7683212076092696
G.Ba 877500453020095825594387947954
G.Nhì 5852927901
G.Nhất 03759
ĐB
80610
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/06/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/06/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3,2,5,3,1 0 9,1
0 1 9,0
2 6,0,9
8 3 8,9,0,0
5 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 0,9,4,9
6,2,9 6 7,6,0
6,8 7 8,9
7,3 8 7,3
1,4,3,9,0,5,7,2,5 9 9,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755