Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 15830936
G.Sáu 876959773
G.Năm 278650035136689321779925
G.Tư 3941848021604635
G.Ba 156198430954261802890111534728
G.Nhì 8796760602
G.Nhất 07897
ĐB
67091
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 9,3,9,2
4,6,9 1 5,9,5
0 2 5,8
8,7,0,9 3 6,6,5
4 1
Chục Số Đơn vị
1,2,3,1 5 9
3,7,8,3 6 0,1,7
7,6,9 7 6,3,7
2 8 3,6,0,9
0,5,1,0,8 9 3,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/02/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 30/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 08959110
G.Sáu 020924658
G.Năm 251944600394224692107259
G.Tư 7504980783754615
G.Ba 409037301513519970238291053140
G.Nhì 5316109000
G.Nhất 85093
ĐB
10344
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,6,1,1,4,0 0 8,4,7,3,0
9,6 1 0,9,0,5,5,9,0
2 0,4,3
0,2,9 3
2,9,0,4 4 6,0,4
Chục Số Đơn vị
9,7,1,1 5 8,9
4 6 0,1
0 7 5
0,5 8
1,5,1 9 5,1,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 40112236
G.Sáu 550440991
G.Năm 432388197127489867707637
G.Tư 9152733691036144
G.Ba 598807992599726269654015907814
G.Nhì 2431995465
G.Nhất 36003
ĐB
17810
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5,4,7,8,1 0 3,3
1,9 1 1,9,4,9,0
2,5 2 2,3,7,5,6
2,0,0 3 6,7,6
4,1 4 0,0,4
Chục Số Đơn vị
2,6,6 5 0,2,9
3,3,2 6 5,5
2,3 7 0
9 8 0
1,5,1 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 28973195
G.Sáu 257886750
G.Năm 193775784575557645573331
G.Tư 3694290764722670
G.Ba 725371029462485994032663173265
G.Nhì 9004954062
G.Nhất 79312
ĐB
22086
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 7,3
3,3,3 1 2
7,6,1 2 8
0 3 1,7,1,7,1
9,9 4 9
Chục Số Đơn vị
9,7,8,6 5 7,0,7
8,7,8 6 5,2
9,5,3,5,0,3 7 8,5,6,2,0
2,7 8 6,5,6
4 9 7,5,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 09/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 06605997
G.Sáu 477939370
G.Năm 041687903317279370109716
G.Tư 0860621313806509
G.Ba 543476720568378489951488239676
G.Nhì 9968657459
G.Nhất 51461
ĐB
89379
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,9,1,6,8 0 6,9,5
6 1 6,7,0,6,3
8 2
9,1 3 9
4 7
Chục Số Đơn vị
0,9 5 9,9
0,1,1,7,8 6 0,0,1
9,7,1,4 7 7,0,8,6,9
7 8 0,2,6
5,3,0,5,7 9 7,0,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 02/01/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 30774379
G.Sáu 051963455
G.Năm 359780969602952377159239
G.Tư 4495227725790193
G.Ba 732562150433565113609547534876
G.Nhì 4634945470
G.Nhất 45238
ĐB
56508
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6,7 0 2,4,8
5 1 5
0 2 3
4,6,2,9 3 0,9,8
0 4 3,9
Chục Số Đơn vị
5,1,9,6,7 5 1,5,6
9,5,7 6 3,5,0
7,9,7 7 7,9,7,9,5,6,0
3,0 8
7,3,7,4 9 7,6,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755