Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 77660159
G.Sáu 348804059
G.Năm 207920134764821417477491
G.Tư 7123373848974969
G.Ba 414434107550856951392532461248
G.Nhì 0359926377
G.Nhất 07545
ĐB
87109
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,9
0,9 1 3,4
2 3,4
1,2,4 3 8,9
0,6,1,2 4 8,7,3,8,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9,9,6
6,5 6 6,4,9
7,4,9,7 7 7,9,5,7
4,3,4 8
5,5,7,6,3,9,0 9 1,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 28570277
G.Sáu 413766550
G.Năm 997206326653069977260943
G.Tư 4650805701909775
G.Ba 339573847851395006175786035530
G.Nhì 3807438286
G.Nhất 92364
ĐB
69049
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,9,6,3 0 2
1 3,7
0,7,3 2 8,6
1,5,4 3 2,0
7,6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
7,9 5 7,0,3,0,7,7
6,2,8 6 6,0,4
5,7,5,5,1 7 7,2,5,8,4
2,7 8 6
9,4 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 37150124
G.Sáu 504374192
G.Năm 052521061351857135363121
G.Tư 5108891327381187
G.Ba 168154253674280386950589021638
G.Nhì 7949389431
G.Nhất 10916
ĐB
27724
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 1,4,6,8
0,5,7,2,3 1 5,3,5,6
9 2 4,5,1,4
1,9 3 7,6,8,6,8,1
2,0,7,2 4
Chục Số Đơn vị
1,2,1,9 5 1
0,3,3,1 6
3,8 7 4,1
0,3,3 8 7,0
9 2,5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 04/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 79250485
G.Sáu 367289712
G.Năm 125436829051075232944011
G.Tư 5001177277110189
G.Ba 650923241395535845832247947546
G.Nhì 4652468497
G.Nhất 21129
ĐB
79110
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,1
5,1,0,1 1 2,1,1,3,0
1,8,5,7,9 2 5,4,9
1,8 3 5
0,5,9,2 4 6
Chục Số Đơn vị
2,8,3 5 4,1,2
4 6 7
6,9 7 9,2,9
8 5,9,2,9,3
7,8,8,7,2 9 4,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 01007614
G.Sáu 083218815
G.Năm 961032286766622216792483
G.Tư 0953248913463042
G.Ba 419608702486518575198469007865
G.Nhì 6816636358
G.Nhất 03308
ĐB
02541
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,6,9 0 1,0,8
0,4 1 4,8,5,0,8,9
2,4 2 8,2,4
8,8,5 3
1,2 4 6,2,1
Chục Số Đơn vị
1,6 5 3,8
7,6,4,6 6 6,0,5,6
7 6,9
1,2,1,5,0 8 3,3,9
7,8,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 76282361
G.Sáu 902935017
G.Năm 244674412811664182798110
G.Tư 6767646401681738
G.Ba 500714280028523344198872522282
G.Nhì 1535076286
G.Nhất 10071
ĐB
58953
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,5 0 2,0
6,4,1,4,7,7 1 7,1,0,9
0,8 2 8,3,3,5
2,2,5 3 5,8
6 4 6,1,1
Chục Số Đơn vị
3,2 5 0,3
7,4,8 6 1,7,4,8
1,6 7 6,9,1,1
2,6,3 8 2,6
7,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/04/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 71338339
G.Sáu 445650682
G.Năm 989441132186596682416819
G.Tư 3462651682953537
G.Ba 464536817037417885269432885281
G.Nhì 8743572823
G.Nhất 80616
ĐB
76864
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0
7,4,8 1 3,9,6,7,6
8,6 2 6,8,3
3,8,1,5,2 3 3,9,7,5
9,6 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 0,3
8,6,1,2,1 6 6,2,4
3,1 7 1,0
2 8 3,2,6,1
3,1 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755