Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 78400873
G.Sáu 114440299
G.Năm 232002080492950499850400
G.Tư 8172965691387788
G.Ba 707514388630932933830110062002
G.Nhì 8406304929
G.Nhất 41130
ĐB
75609
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/07/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,4,2,0,0,3 0 8,8,4,0,0,2,9
5 1 4
9,7,3,0 2 0,9
7,8,6 3 8,2,0
1,0 4 0,0
Chục Số Đơn vị
8 5 6,1
5,8 6 3
7 8,3,2
7,0,0,3,8 8 5,8,6,3
9,2,0 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 59571982
G.Sáu 892540529
G.Năm 653818653401305507922704
G.Tư 4533777837306331
G.Ba 013675633009769222599981903458
G.Nhì 1098868258
G.Nhất 40927
ĐB
56266
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/07/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3,3 0 1,4
0,3 1 9,9
8,9,9 2 9,7
3 3 8,3,0,1,0
0 4 0
Chục Số Đơn vị
6,5 5 9,7,5,9,8,8
6 6 5,7,9,6
5,6,2 7 8
3,7,5,8,5 8 2,8
5,1,2,6,5,1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/07/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 64585726
G.Sáu 290348631
G.Năm 978720195766299770656028
G.Tư 2496679869504415
G.Ba 857563727600066104466631089907
G.Nhì 2170366598
G.Nhất 79085
ĐB
07188
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/07/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 03/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9,5,1 0 7,3
3 1 9,5,0
2 6,8
0 3 1
6 4 8,6
Chục Số Đơn vị
6,1,8 5 8,7,0,6
2,6,9,5,7,6,4 6 4,6,5,6
5,8,9,0 7 6
5,4,2,9,9,8 8 7,5,8
1 9 0,7,6,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 26/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 14286550
G.Sáu 968223890
G.Năm 493720485625707661197190
G.Tư 0841553914285912
G.Ba 594993590074861042549178753066
G.Nhì 3694227217
G.Nhất 20729
ĐB
90895
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/06/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,9,0 0 0
4,6 1 4,9,2,7
1,4 2 8,3,5,8,9
2 3 7,9
1,5 4 8,1,2
Chục Số Đơn vị
6,2,9 5 0,4
7,6 6 5,8,1,6
3,8,1 7 6
2,6,4,2 8 7
1,3,9,2 9 0,0,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 19/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 45215889
G.Sáu 787279455
G.Năm 779171671968147858000175
G.Tư 4661007691535327
G.Ba 192088129727993871429068618990
G.Nhì 3511682733
G.Nhất 88266
ĐB
29853
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/06/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,8
2,9,6 1 6
4 2 1,7
5,9,3,5 3 3
4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,5,7 5 8,5,3,3
7,8,1,6 6 7,8,1,6
8,6,2,9 7 9,8,5,6
5,6,7,0 8 9,7,6
8,7 9 1,7,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 12/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 40565865
G.Sáu 749358699
G.Năm 165228286028739471569381
G.Tư 1638926702788854
G.Ba 764952119126675470238572008707
G.Nhì 7439628987
G.Nhất 66905
ĐB
34298
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 7,5
8,9 1
5 2 8,8,3,0
2 3 8
9,5 4 0,9
Chục Số Đơn vị
6,9,7,0 5 6,8,8,2,6,4
5,5,9 6 5,7
6,0,8 7 8,5
5,5,2,2,3,7,9 8 1,7
4,9 9 9,4,5,1,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/06/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 60790381
G.Sáu 738970810
G.Năm 135215007475880740501796
G.Tư 7851288054059858
G.Ba 424778935866072132496783713412
G.Nhì 0379334495
G.Nhất 01107
ĐB
85267
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,1,0,5,8 0 3,0,7,5,7
8,5 1 0,2
5,7,1 2
0,9 3 8,7
4 9
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5 2,0,1,8,8
9 6 0,7
0,7,3,0,6 7 9,0,5,7,2
3,5,5 8 1,0
7,4 9 6,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755