Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 54248433
G.Sáu 151333401
G.Năm 212633620322138142946889
G.Tư 8791912787706440
G.Ba 699778541361620048740902100033
G.Nhì 2558188005
G.Nhất 35188
ĐB
26710
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/01/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,4,2,1 0 1,5
5,0,8,9,2,8 1 3,0
6,2 2 4,6,2,7,0,1
3,3,1,3 3 3,3,3
5,2,8,9,7 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 4,1
2 6 2
2,7 7 0,7,4
8 8 4,1,9,1,8
8 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 91718645
G.Sáu 775813497
G.Năm 190374837493525614054405
G.Tư 4192630858039572
G.Ba 205521735191202315049515887664
G.Nhì 9292397549
G.Nhất 05932
ĐB
78804
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/01/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3,5,5,8,3,2,4,4
9,7,5 1 3
9,7,5,0,3 2 3
1,0,8,9,0,2 3 2
0,6,0 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,7,0,0 5 6,2,1,8
8,5 6 4
9 7 1,5,2
0,5 8 6,3
4 9 1,7,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/01/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 58534129
G.Sáu 487533646
G.Năm 081273944484236789649068
G.Tư 5910059115700763
G.Ba 722898159994736572036905610028
G.Nhì 6976491081
G.Nhất 86851
ĐB
32905
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/01/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 3,5
4,9,8,5 1 2,0
1 2 9,8
5,3,6,0 3 3,6
9,8,6,6 4 1,6
Chục Số Đơn vị
0 5 8,3,6,1
4,3,5 6 7,4,8,3,4
8,6 7 0
5,6,2 8 7,4,9,1
2,8,9 9 4,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 38590243
G.Sáu 333759418
G.Năm 215930493494251325763026
G.Tư 7542977247581551
G.Ba 536073746141086074281500434330
G.Nhì 7999251324
G.Nhất 85030
ĐB
15181
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/12/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2,7,4
5,6,8 1 8,3
0,4,7,9 2 6,8,4
4,3,1 3 8,3,0,0
9,0,2 4 3,9,2
Chục Số Đơn vị
5 9,9,9,8,1
7,2,8 6 1
0 7 6,2
3,1,5,2 8 6,1
5,5,5,4 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 84491413
G.Sáu 058533989
G.Năm 122899405488897046402282
G.Tư 8112039284104069
G.Ba 414676238747976927250868090775
G.Nhì 6611590368
G.Nhất 69095
ĐB
26849
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/12/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7,4,1,8 0
1 4,3,2,0,5
8,1,9 2 8,5
1,3 3 3
8,1 4 9,0,0,9
Chục Số Đơn vị
2,7,1,9 5 8
7 6 9,7,8
6,8 7 0,6,5
5,2,8,6 8 4,9,8,2,7,0
4,8,6,4 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 44531587
G.Sáu 161007599
G.Năm 484779102238177882243918
G.Tư 2550545971205357
G.Ba 951010164251778594220955492597
G.Nhì 4779947976
G.Nhất 26900
ĐB
45585
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/12/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5,2,0 0 7,1,0
6,0 1 5,0,8
4,2 2 4,0,2
5 3 8
4,2,5 4 4,7,2
Chục Số Đơn vị
1,8 5 3,0,9,7,4
7 6 1
8,0,4,5,9 7 8,8,6
3,7,1,7 8 7,5
9,5,9 9 9,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 04/12/2019
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 39559382
G.Sáu 180473531
G.Năm 481913047816991344359607
G.Tư 9092607727418460
G.Ba 245516957355801736022319828261
G.Nhì 1923266664
G.Nhất 92770
ĐB
79119
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/12/2019
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,6,7 0 4,7,1,2
3,4,5,0,6 1 9,6,3,9
8,9,0,3 2
9,7,1,7 3 9,1,5,2
0,6 4 1
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,1
1 6 0,1,4
0,7 7 3,7,3,0
9 8 2,0
3,1,1 9 3,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755