Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 93721029
G.Sáu 078211930
G.Năm 510153299957689971731079
G.Tư 5064261712559438
G.Ba 102460933344287033973172446347
G.Nhì 2608129056
G.Nhất 76644
ĐB
56449
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/10/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 1
1,0,8 1 0,1,7
7 2 9,9,4
9,7,3 3 0,8,3
6,2,4 4 6,7,4,9
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5,6
4,5 6 4
5,1,8,9,4 7 2,8,3,9
7,3 8 7,1
2,2,9,7,4 9 3,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 20263831
G.Sáu 397539413
G.Năm 211380656311620527767435
G.Tư 2021569088490711
G.Ba 562230654709009895769281886214
G.Nhì 7863264623
G.Nhất 34123
ĐB
49522
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/10/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 5,9
3,1,2,1 1 3,3,1,1,8,4
3,2 2 0,6,1,3,3,3,2
1,1,2,2,2 3 8,1,9,5,2
1 4 9,7
Chục Số Đơn vị
6,0,3 5
2,7,7 6 5
9,4 7 6,6
3,1 8
3,4,0 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/10/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 41208060
G.Sáu 645320613
G.Năm 541685807666449031404119
G.Tư 0730207357942355
G.Ba 526166426827166718292163000238
G.Nhì 6963677240
G.Nhất 66283
ĐB
82245
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/10/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,6,2,8,9,4,3,3,4 0
4 1 3,6,9,6
2 0,0,9
1,7,8 3 0,0,8,6
9 4 1,5,0,0,5
Chục Số Đơn vị
4,5,4 5 5
1,6,1,6,3 6 0,6,8,6
7 3
6,3 8 0,0,3
1,2 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 77785457
G.Sáu 941832396
G.Năm 092190397180455533031709
G.Tư 7366972754357638
G.Ba 094639565414232417219205074476
G.Nhì 8215320385
G.Nhất 24728
ĐB
76477
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 3,9
4,2,2 1
3,3 2 1,7,1,8
0,6,5 3 2,9,5,8,2
5,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5,3,8 5 4,7,5,4,0,3
9,6,7 6 6,3
7,5,2,7 7 7,8,6,7
7,3,2 8 0,5
3,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 18011242
G.Sáu 013531299
G.Năm 119338718569023154864973
G.Tư 8925395631697059
G.Ba 732682614312181968695820378909
G.Nhì 0233017980
G.Nhất 69507
ĐB
53873
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 1,3,9,7
0,3,7,3,8 1 8,2,3
1,4 2 5
1,9,7,4,0,7 3 1,1,0
4 2,3
Chục Số Đơn vị
2 5 6,9
8,5 6 9,9,8,9
0 7 1,3,3
1,6 8 6,1,0
9,6,6,5,6,0 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 14123942
G.Sáu 534904082
G.Năm 888257066266511743405870
G.Tư 3447526235955888
G.Ba 877501429231642198304605714725
G.Nhì 7507809937
G.Nhất 26381
ĐB
04965
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,7,5,3 0 4,6
8 1 4,2,7
1,4,8,8,6,9,4 2 5
3 9,4,0,7
1,3,0 4 2,0,7,2
Chục Số Đơn vị
9,2,6 5 0,7
0,6 6 6,2,5
1,4,5,3 7 0,8
8,7 8 2,2,8,1
3 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/09/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 07299951
G.Sáu 050787635
G.Năm 184128081296789997792245
G.Tư 0218278243637981
G.Ba 936195579212858773124540594877
G.Nhì 5944587852
G.Nhất 66613
ĐB
14938
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,8,5
5,4,8 1 8,9,2,3
8,9,1,5 2 9
6,1 3 5,8
4 1,5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,0,4 5 1,0,8,2
9 6 3
0,8,7 7 9,7
0,1,5,3 8 7,2,1
2,9,9,7,1 9 9,6,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755