Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/01/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 92070829
G.Sáu 176511964
G.Năm 047003557754567569120783
G.Tư 2606458894538418
G.Ba 522809847149012757146375399450
G.Nhì 7546516811
G.Nhất 54147
ĐB
45756
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/01/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8,5 0 7,8,6
1,7,1 1 1,2,8,2,4,1
9,1,1 2 9
8,5,5 3
6,5,1 4 7
Chục Số Đơn vị
5,7,6 5 5,4,3,3,0,6
7,0,5 6 4,5
0,4 7 6,0,5,1
0,8,1 8 3,8,0
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/01/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 68374191
G.Sáu 070167361
G.Năm 972847558161349978051981
G.Tư 3600033631380575
G.Ba 122155738144280453336040247070
G.Nhì 5591127740
G.Nhất 94248
ĐB
60545
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/01/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7,0,8,7,4 0 5,0,2
4,9,6,6,8,8,1 1 5,1
0 2 8
3 3 7,6,8,3
4 1,0,8,5
Chục Số Đơn vị
5,0,7,1,4 5 5
3 6 8,7,1,1
3,6 7 0,5,0
6,2,3,4 8 1,1,0
9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/01/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 13357199
G.Sáu 188146460
G.Năm 888672713378905942622858
G.Tư 7295002947137354
G.Ba 643362117287669762149508569947
G.Nhì 1127694309
G.Nhất 38216
ĐB
02769
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/01/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/01/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
7,7 1 3,3,4,6
6,7 2 9
1,1 3 5,6
5,1 4 6,7
Chục Số Đơn vị
3,9,8 5 9,8,4
4,8,3,7,1 6 0,2,9,9
4 7 1,1,8,2,6
8,7,5 8 8,6,5
9,5,2,6,0,6 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/01/2021
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 12084632
G.Sáu 467040049
G.Năm 744534196129609691279897
G.Tư 2510462168532119
G.Ba 734432148097489886295907100881
G.Nhì 7491144677
G.Nhất 75947
ĐB
90402
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/01/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/01/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1,8 0 8,2
2,7,8,1 1 2,9,0,9,1
1,3,0 2 9,7,1,9
5,4 3 2
4 6,0,9,5,3,7
Chục Số Đơn vị
4 5 3
4,9 6 7
6,2,9,7,4 7 1,7
0 8 0,9,1
4,1,2,1,8,2 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 30/12/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 12773586
G.Sáu 933491325
G.Năm 896440765630959793004492
G.Tư 4548446897221979
G.Ba 496583038670941549825112791459
G.Nhì 5973035303
G.Nhất 52634
ĐB
57905
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/12/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/12/2020  
Chục Số Đơn vị
3,0,3 0 0,3,5
9,4 1 2
1,9,2,8 2 5,2,7
3,0 3 5,3,0,0,4
6,3 4 8,1
Chục Số Đơn vị
3,2,0 5 8,9
8,7,8 6 4,8
7,9,2 7 7,6,9
4,6,5 8 6,6,2
7,5 9 1,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/12/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 11442722
G.Sáu 892132112
G.Năm 111394850397558615485419
G.Tư 6998230760985898
G.Ba 216232758011681855767741797548
G.Nhì 7062829295
G.Nhất 42915
ĐB
80188
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/12/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/12/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
1,8 1 1,2,3,9,7,5
2,9,3,1 2 7,2,3,8
1,2 3 2
4 4 4,8,8
Chục Số Đơn vị
8,9,1 5
8,7 6
2,9,0,1 7 6
4,9,9,9,4,2,8 8 5,6,0,1,8
1 9 2,7,8,8,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/12/2020
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 64332685
G.Sáu 902415409
G.Năm 569730333016743221283969
G.Tư 7784627274995138
G.Ba 146267903146952695887274083465
G.Nhì 3068550833
G.Nhất 07856
ĐB
16363
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/12/2020
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,9
3 1 5,6
0,3,7,5 2 6,8,6
3,3,3,6 3 3,3,2,8,1,3
6,8 4 0
Chục Số Đơn vị
8,1,6,8 5 2,6
2,1,2,5 6 4,9,5,3
9 7 2
2,3,8 8 5,4,8,5
0,6,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755