Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 05904287
G.Sáu 378618017
G.Năm 893834802573513924881808
G.Tư 5665306532332570
G.Ba 404592734245945678890555003883
G.Nhì 3341077553
G.Nhất 42683
ĐB
03141
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/11/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,7,5,1 0 5,8
4 1 8,7,0
4,4 2
7,3,8,5,8 3 8,9,3
4 2,2,5,1
Chục Số Đơn vị
0,6,6,4 5 9,0,3
6 5,5
8,1 7 8,3,0
7,1,3,8,0 8 7,0,8,9,3,3
3,5,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 53061452
G.Sáu 295832718
G.Năm 640874734056405081228486
G.Tư 8348009839008870
G.Ba 517023636208564495723036171728
G.Nhì 4832678511
G.Nhất 55598
ĐB
14670
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/11/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,0,7,7 0 6,8,0,2
6,1 1 4,8,1
5,3,2,0,6,7 2 2,8,6
5,7 3 2
1,6 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 3,2,6,0
0,5,8,2 6 2,4,1
7 3,0,2,0
1,0,4,9,2,9 8 6
9 5,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 56623272
G.Sáu 174207624
G.Năm 369625542052147956435271
G.Tư 4323294791832296
G.Ba 420989187150318018558397119248
G.Nhì 1503042515
G.Nhất 98585
ĐB
33859
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/11/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
7,7,7 1 8,5
6,3,7,5 2 4,3
4,2,8 3 2,0
7,2,5 4 3,7,8
Chục Số Đơn vị
5,1,8 5 6,4,2,5,9
5,9,9 6 2
0,4 7 2,4,9,1,1,1
9,1,4 8 3,5
7,5 9 6,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 93821595
G.Sáu 071033989
G.Năm 132968200124242353892356
G.Tư 9313435275791270
G.Ba 718697784071704544102692761167
G.Nhì 9839109260
G.Nhất 98288
ĐB
98526
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/11/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,4,1,6 0 4
7,9 1 5,3,0
8,5 2 9,0,4,3,7,6
9,3,2,1 3 3
2,0 4 0
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,2
5,2 6 9,7,0
2,6 7 1,9,0
8 8 2,9,9,8
8,2,8,7,6 9 3,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 48163543
G.Sáu 398055005
G.Năm 685352242100143005890661
G.Tư 5020604926392265
G.Ba 963910789949997261942387705086
G.Nhì 0174360565
G.Nhất 25965
ĐB
20136
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/11/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,2 0 5,0
6,9 1 6
2 4,0
4,5,4 3 5,0,9,6
2,9 4 8,3,9,3
Chục Số Đơn vị
3,5,0,6,6,6 5 5,3
1,8,3 6 1,5,5,5
9,7 7 7
4,9 8 9,6
8,4,3,9 9 8,1,9,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 62737149
G.Sáu 685553936
G.Năm 161606524193355411326619
G.Tư 1379854941749293
G.Ba 715206644666318538498675245942
G.Nhì 8634706283
G.Nhất 92842
ĐB
61380
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/10/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0
7 1 6,9,8
6,5,3,5,4,4 2 0
7,5,9,9,8 3 6,2
5,7 4 9,9,6,9,2,7,2
Chục Số Đơn vị
8 5 3,2,4,2
3,1,4 6 2
4 7 3,1,9,4
1 8 5,3,0
4,1,7,4,4 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 56394229
G.Sáu 088749372
G.Năm 204960008948189891779935
G.Tư 8974762208737804
G.Ba 303172860841328250523544485291
G.Nhì 3490928078
G.Nhất 18127
ĐB
28600
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/10/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,4,8,9,0
9 1 7
4,7,2,5 2 9,2,8,7
7 3 9,5
7,0,4 4 2,9,9,8,4
Chục Số Đơn vị
3 5 6,2
5 6
7,1,2 7 2,7,4,3,8
8,4,9,0,2,7 8 8
3,2,4,4,0 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755