Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV03
100N 60
200N 904
400N 174603623721
1TR 5870
3TR 18157315431458606417514673892370531
10TR 7673407061
15TR 70030
30TR 91785
ĐB
830065
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,7,3 0 4
2,3,6 1 7
6 2 1,3
4,2 3 1,4,0
0,3 4 6,3
Chục Số Đơn vị
8,6 5 7
4,8 6 0,2,7,1,5
5,1,6 7 0
8 6,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV02
100N 47
200N 860
400N 358421388598
1TR 7235
3TR 68577811193965746982676700580212966
10TR 2637959108
15TR 83139
30TR 08307
ĐB
140730
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,7,3 0 2,8,7
1 9
8,0 2
3 8,5,9,0
8 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 7
6 6 0,6
4,7,5,0 7 7,0,9
3,9,0 8 4,2
1,7,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV01
100N 68
200N 901
400N 364538855120
1TR 6803
3TR 65125537758274063458138373862243874
10TR 4059869241
15TR 35754
30TR 42362
ĐB
582167
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 1,3
0,4 1
2,6 2 0,5,2
0 3 7
7,5 4 5,0,1
Chục Số Đơn vị
4,8,2,7 5 8,4
6 8,2,7
3,6 7 5,4
6,5,9 8 5
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 27/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV52
100N 14
200N 358
400N 209571605769
1TR 1389
3TR 48289788734370314454821907871334335
10TR 3239211346
15TR 91611
30TR 06052
ĐB
595583
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/12/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3
1 1 4,3,1
9,5 2
7,0,1,8 3 5
1,5 4 6
Chục Số Đơn vị
9,3 5 8,4,2
4 6 0,9
7 3
5 8 9,9,3
6,8,8 9 5,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV51
100N 46
200N 334
400N 925078934535
1TR 9226
3TR 38962344813706699633270131318393470
10TR 9258830153
15TR 19303
30TR 80891
ĐB
832210
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/12/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7,1 0 3
8,9 1 3,0
6 2 6
9,3,1,8,5,0 3 4,5,3
3 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 0,3
4,2,6 6 2,6
7 0
8 8 1,3,8
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV50
100N 01
200N 338
400N 604124716184
1TR 6494
3TR 90172046965319304583959100339254632
10TR 7882806578
15TR 39865
30TR 93909
ĐB
932539
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/12/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,9
0,4,7 1 0
7,9,3 2 8
9,8 3 8,2,9
8,9 4 1
Chục Số Đơn vị
6 5
9 6 5
7 1,2,8
3,2,7 8 4,3
0,3 9 4,6,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 06/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV49
100N 05
200N 689
400N 890944288664
1TR 5655
3TR 57691459499729905910284767333748035
10TR 5871902363
15TR 52872
30TR 92689
ĐB
608516
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/12/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,9
9 1 0,9,6
7 2 8
6 3 7,5
6 4 9
Chục Số Đơn vị
0,5,3 5 5
7,1 6 4,3
3 7 6,2
2 8 9,9
8,0,4,9,1,8 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755