Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV07
100N 22
200N 668
400N 596486948685
1TR 3771
3TR 23093065550771551364771077145221264
10TR 0046026994
15TR 00890
30TR 00353
ĐB
198849
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 7
7 1 5
2,5 2 2
9,5 3
6,9,6,6,9 4 9
Chục Số Đơn vị
8,5,1 5 5,2,3
6 8,4,4,4,0
0 7 1
6 8 5
4 9 4,3,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV06
100N 08
200N 416
400N 512705308913
1TR 8212
3TR 63600408464519428308546079278811642
10TR 1407359586
15TR 17949
30TR 22255
ĐB
755121
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,0,8,7
2 1 6,3,2
1,4 2 7,1
1,7 3 0
9 4 6,2,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
1,4,8 6
2,0 7 3
0,0,8 8 8,6
4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 01/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV05
100N 78
200N 941
400N 258350771682
1TR 7098
3TR 79224630604688805564052329569393560
10TR 7653881309
15TR 45062
30TR 66696
ĐB
871027
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 9
4 1
8,3,6 2 4,7
8,9 3 2,8
2,6 4 1
Chục Số Đơn vị
5
9 6 0,4,0,2
7,2 7 8,7
7,9,8,3 8 3,2,8
0 9 8,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 25/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV04
100N 99
200N 039
400N 384347928737
1TR 4049
3TR 55620487224821373470400338842866684
10TR 8512361446
15TR 73341
30TR 67192
ĐB
604015
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
4 1 3,5
9,2,9 2 0,2,8,3
4,1,3,2 3 9,7,3
8 4 3,9,6,1
Chục Số Đơn vị
1 5
4 6
3 7 0
2 8 4
9,3,4 9 9,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 18/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV03
100N 02
200N 968
400N 693642603837
1TR 1475
3TR 61311048398351360154136917426411466
10TR 6157648622
15TR 32421
30TR 05466
ĐB
320203
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,3
1,9,2 1 1,3
0,2 2 2,1
1,0 3 6,7,9
5,6 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4
3,6,7,6 6 8,0,4,6,6
3 7 5,6
6 8
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 11/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV02
100N 60
200N 952
400N 831406835841
1TR 5514
3TR 09959305094450244165240516278415508
10TR 4346725467
15TR 36799
30TR 13463
ĐB
095650
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,2,8
4,5 1 4,4
5,0 2
8,6 3
1,1,8 4 1
Chục Số Đơn vị
6 5 2,9,1,0
6 0,5,7,7,3
6,6 7
0 8 3,4
5,0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 04/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV01
100N 32
200N 534
400N 783207359104
1TR 9449
3TR 62804930431260573035137226871632635
10TR 2375081525
15TR 89687
30TR 13294
ĐB
097547
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,5
1 6
3,3,2 2 2,5
4 3 2,4,2,5,5,5
3,0,0,9 4 9,3,7
Chục Số Đơn vị
3,0,3,3,2 5 0
1 6
8,4 7
8 7
4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755