Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV29
100N 74
200N 455
400N 373421015375
1TR 9567
3TR 31642524907257506601666668724627713
10TR 6391058181
15TR 73483
30TR 25407
ĐB
723614
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/07/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 1,1,7
0,0,8 1 3,0,4
4 2
1,8 3 4
7,3,1 4 2,6
Chục Số Đơn vị
5,7,7 5 5
6,4 6 7,6
6,0 7 4,5,5
8 1,3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV28
100N 94
200N 779
400N 364147793351
1TR 3354
3TR 76086465240619921675123065500580918
10TR 2339797487
15TR 84971
30TR 62518
ĐB
940657
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/07/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
4,5,7 1 8,8
2 4
3
9,5,2 4 1
Chục Số Đơn vị
7,0 5 1,4,7
8,0 6
9,8,5 7 9,9,5,1
1,1 8 6,7
7,7,9 9 4,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 05/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV27
100N 97
200N 205
400N 502806773516
1TR 0598
3TR 78266632306231433810565715492458405
10TR 8717963689
15TR 57272
30TR 11493
ĐB
792299
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/07/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 5,5
7 1 6,4,0
7 2 8,4
9 3 0
1,2 4
Chục Số Đơn vị
0,0 5
1,6 6 6
9,7 7 7,1,9,2
2,9 8 9
7,8,9 9 7,8,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 28/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV26
100N 97
200N 787
400N 944300145750
1TR 5192
3TR 41310883750439218215437758480256552
10TR 2464222519
15TR 85396
30TR 04073
ĐB
227950
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/06/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,1,5 0 2
1 4,0,5,9
9,9,0,5,4 2
4,7 3
1 4 3,2
Chục Số Đơn vị
7,1,7 5 0,2,0
9 6
9,8 7 5,5,3
8 7
1 9 7,2,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 21/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV25
100N 20
200N 414
400N 142176955819
1TR 4063
3TR 04023350000775790692087551802593478
10TR 9486555805
15TR 88192
30TR 70884
ĐB
125806
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0,5,6
2 1 4,9
9,9 2 0,1,3,5
6,2 3
1,8 4
Chục Số Đơn vị
9,5,2,6,0 5 7,5
0 6 3,5
5 7 8
7 8 4
1 9 5,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 14/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV24
100N 55
200N 982
400N 682372163387
1TR 2205
3TR 58805683612825642466302646647994950
10TR 5873494033
15TR 44439
30TR 71831
ĐB
393591
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,5
6,3,9 1 6
8 2 3
2,3 3 4,3,9,1
6,3 4
Chục Số Đơn vị
5,0,0 5 5,6,0
1,5,6 6 1,6,4
8 7 9
8 2,7
7,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 07/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV23
100N 89
200N 350
400N 512164132085
1TR 0778
3TR 01379132125379379711825432939916274
10TR 7934200419
15TR 55490
30TR 06823
ĐB
155608
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 8
2,1 1 3,2,1,9
1,4 2 1,3
1,9,4,2 3
7 4 3,2
Chục Số Đơn vị
8 5 0
6
7 8,9,4
7,0 8 9,5
8,7,9,1 9 3,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755