Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV16
100N 75
200N 860
400N 526337826659
1TR 4447
3TR 08857503800490567393381588900321907
10TR 3743930784
15TR 97729
30TR 81059
ĐB
165040
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8,4 0 5,3,7
1
8 2 9
6,9,0 3 9
8 4 7,0
Chục Số Đơn vị
7,0 5 9,7,8,9
6 0,3
4,5,0 7 5
5 8 2,0,4
5,3,2,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV15
100N 94
200N 371
400N 486695372850
1TR 0274
3TR 14666635909692503124638835037738245
10TR 3962136480
15TR 14265
30TR 35693
ĐB
914200
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/04/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,8,0 0 0
7,2 1
2 5,4,1
8,9 3 7
9,7,2 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4,6 5 0
6,6 6 6,6,5
3,7 7 1,4,7
8 3,0
9 4,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 05/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV14
100N 30
200N 776
400N 711101215258
1TR 7285
3TR 38201950293506635908222560822794320
10TR 5462574706
15TR 18591
30TR 13610
ĐB
496608
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/04/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,1 0 1,8,6,8
1,2,0,9 1 1,0
2 1,9,7,0,5
3 0
4
Chục Số Đơn vị
8,2 5 8,6
7,6,5,0 6 6
2 7 6
5,0,0 8 5
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV13
100N 57
200N 537
400N 887659209919
1TR 9696
3TR 19223517669936949658077475373187100
10TR 0634255463
15TR 28439
30TR 56056
ĐB
800074
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/03/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0
3 1 9
4 2 0,3
2,6 3 7,1,9
7 4 7,2
Chục Số Đơn vị
5 7,8,6
7,9,6,5 6 6,9,3
5,3,4 7 6,4
5 8
1,6,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV12
100N 13
200N 425
400N 337517055861
1TR 4082
3TR 04837774671222255596188790452640569
10TR 7786673977
15TR 08208
30TR 47489
ĐB
577082
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/03/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
6 1 3
8,2,8 2 5,2,6
1 3 7
4
Chục Số Đơn vị
2,7,0 5
9,2,6 6 1,7,9,6
3,6,7 7 5,9,7
0 8 2,9,2
7,6,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV11
100N 82
200N 363
400N 872388063620
1TR 7217
3TR 67484100970923401928585435626805210
10TR 9613789534
15TR 19513
30TR 75399
ĐB
144220
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/03/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1,2 0 6
1 7,0,3
8 2 3,0,8,0
6,2,4,1 3 4,7,4
8,3,3 4 3
Chục Số Đơn vị
5
0 6 3,8
1,9,3 7
2,6 8 2,4
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: 28TV10
100N 34
200N 409
400N 755442125734
1TR 7259
3TR 04720763469909090049056371356866020
10TR 9175355407
15TR 75863
30TR 14936
ĐB
492055
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/03/2019
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,9,2 0 9,7
1 2
1 2 0,0
5,6 3 4,4,7,6
3,5,3 4 6,9
Chục Số Đơn vị
5 5 4,9,3,5
4,3 6 8,3
3,0 7
6 8
0,5,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755