Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Trà Vinh - 31/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV31
100N 07
200N 331
400N 797442247582
1TR 5465
3TR 69176800286144573935162649596782469
10TR 4877363828
15TR 43353
30TR 52631
ĐB
619717
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/07/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7
3,3 1 7
8 2 4,8,8
7,5 3 1,5,1
7,2,6 4 5
Chục Số Đơn vị
6,4,3 5 3
7 6 5,4,7,9
0,6,1 7 4,6,3
2,2 8 2
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV30
100N 34
200N 977
400N 056457096900
1TR 4588
3TR 17022734546964403525233604760731944
10TR 6483651555
15TR 67177
30TR 16634
ĐB
848713
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/07/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 9,0,7
1 3
2 2 2,5
1 3 4,6,4
3,6,5,4,4,3 4 4,4
Chục Số Đơn vị
2,5 5 4,5
3 6 4,0
7,0,7 7 7,7
8 8 8
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV29
100N 04
200N 531
400N 491188981381
1TR 2777
3TR 42054361200011206885454099378870029
10TR 3226777440
15TR 83334
30TR 59309
ĐB
201563
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/07/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 4,9,9
3,1,8 1 1,2
1 2 0,9
6 3 1,4
0,5,3 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 4
6 7,3
7,6 7 7
9,8 8 1,5,8
0,2,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV28
100N 75
200N 620
400N 744381973926
1TR 0416
3TR 13529041117218982505042243616709105
10TR 8035330043
15TR 51065
30TR 87204
ĐB
544551
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/07/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,5,4
1,5 1 6,1
2 0,6,9,4
4,5,4 3
2,0 4 3,3
Chục Số Đơn vị
7,0,0,6 5 3,1
2,1 6 7,5
9,6 7 5
8 9
2,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 03/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV27
100N 88
200N 746
400N 587687669027
1TR 2188
3TR 24163380570957447125174567932759812
10TR 8075955898
15TR 08744
30TR 88924
ĐB
580757
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/07/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1 2
1 2 7,5,7,4
6 3
7,4,2 4 6,4
Chục Số Đơn vị
2 5 7,6,9,7
4,7,6,5 6 6,3
2,5,2,5 7 6,4
8,8,9 8 8,8
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 26/06/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV26
100N 76
200N 647
400N 019980848412
1TR 3730
3TR 66846840692304536564060601284545343
10TR 0780192406
15TR 70690
30TR 34534
ĐB
331723
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/06/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6,9 0 1,6
0 1 2
1 2 3
4,2 3 0,4
8,6,3 4 7,6,5,5,3
Chục Số Đơn vị
4,4 5
7,4,0 6 9,4,0
4 7 6
8 4
9,6 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/06/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV25
100N 94
200N 243
400N 923114324719
1TR 8549
3TR 26015184784294422766384809845345982
10TR 5148661081
15TR 20303
30TR 12397
ĐB
238179
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/06/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 3
3,8 1 9,5
3,8 2
4,5,0 3 1,2
9,4 4 3,9,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3
6,8 6 6
9 7 8,9
7 8 0,2,6,1
1,4,7 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755