Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 04/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV49
100N 31
200N 221
400N 744117051426
1TR 5688
3TR 72213662249456930157269646887108248
10TR 0494559361
15TR 45767
30TR 02342
ĐB
503261
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/12/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5
3,2,4,7,6,6 1 3
4 2 1,6,4
1 3 1
2,6 4 1,8,5,2
Chục Số Đơn vị
0,4 5 7
2 6 9,4,1,7,1
5,6 7 1
8,4 8 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 27/11/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV48
100N 45
200N 814
400N 413736644430
1TR 2301
3TR 60773927066245466745310972430673756
10TR 5125068525
15TR 82324
30TR 07401
ĐB
084831
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/11/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/11/2020  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 1,6,6,1
0,0,3 1 4
2 5,4
7 3 7,0,1
1,6,5,2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,2 5 4,6,0
0,0,5 6 4
3,9 7 3
8
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/11/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV47
100N 48
200N 706
400N 340874486800
1TR 1726
3TR 30959139779397029149715805368778076
10TR 1080502537
15TR 42772
30TR 43401
ĐB
358536
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/11/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0,7,8 0 6,8,0,5,1
0 1
7 2 6
3 7,6
4 8,8,9
Chục Số Đơn vị
0 5 9
0,2,7,3 6
7,8,3 7 7,0,6,2
4,0,4 8 0,7
5,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/11/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV46
100N 91
200N 084
400N 648311758095
1TR 5363
3TR 16765656722974326913847078077254763
10TR 8410627746
15TR 92926
30TR 90962
ĐB
666115
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/11/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,6
9 1 3,5
7,7,6 2 6
8,6,4,1,6 3
8 4 3,6
Chục Số Đơn vị
7,9,6,1 5
0,4,2 6 3,5,3,2
0 7 5,2,2
8 4,3
9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 06/11/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV45
100N 97
200N 361
400N 611441460445
1TR 9182
3TR 98102336645189668627436040332641764
10TR 4673210518
15TR 94049
30TR 98940
ĐB
844463
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/11/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/11/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,4
6 1 4,8
8,0,3 2 7,6
6 3 2
1,6,0,6 4 6,5,9,0
Chục Số Đơn vị
4 5
4,9,2 6 1,4,4,3
9,2 7
1 8 2
4 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 30/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV44
100N 57
200N 943
400N 597318798792
1TR 3214
3TR 90407363328548474630793563047483737
10TR 3053817821
15TR 99367
30TR 37910
ĐB
062743
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/10/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 7
2 1 4,0
9,3 2 1
4,7,4 3 2,0,7,8
1,8,7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 7,6
5 6 7
5,0,3,6 7 3,9,4
3 8 4
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 23/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: 29TV43
100N 12
200N 791
400N 336648196698
1TR 7342
3TR 71938960001259725401973976304499950
10TR 4637399916
15TR 28258
30TR 37811
ĐB
562446
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/10/2020
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0,1
9,0,1 1 2,9,6,1
1,4 2
7 3 8
4 4 2,4,6
Chục Số Đơn vị
5 0,8
6,1,4 6 6
9,9 7 3
9,3,5 8
1 9 1,8,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755