Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV21
100N 23
200N 620
400N 831149297337
1TR 2825
3TR 42299955348230704266068763409914462
10TR 3924180354
15TR 19947
30TR 21834
ĐB
038490
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 7
1,4 1 1
6 2 3,0,9,5
2 3 7,4,4
3,5,3 4 1,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6,7 6 6,2
3,0,4 7 6
8
2,9,9 9 9,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV20
100N 95
200N 676
400N 682798301100
1TR 3459
3TR 67545805218735103600435841015441535
10TR 8788285803
15TR 72867
30TR 87841
ĐB
141337
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0,0 0 0,0,3
2,5,4 1
8 2 7,1
0 3 0,5,7
8,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
9,4,3 5 9,1,4
7 6 7
2,6,3 7 6
8 4,2
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV19
100N 74
200N 101
400N 204964133260
1TR 0897
3TR 30057972025225068736053145413590392
10TR 9240044999
15TR 28939
30TR 25181
ĐB
444642
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 1,2,0
0,8 1 3,4
0,9,4 2
1 3 6,5,9
7,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
3 6 0
9,5 7 4
8 1
4,9,3 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 03/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV18
100N 54
200N 027
400N 063986847604
1TR 6315
3TR 41047666297255693538764558879336272
10TR 5777989774
15TR 89264
30TR 34173
ĐB
054207
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
1 5
7 2 7,9
9,7 3 9,8
5,8,0,7,6 4 7
Chục Số Đơn vị
1,5 5 4,6,5
5 6 4
2,4,0 7 2,9,4,3
3 8 4
3,2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 26/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV17
100N 96
200N 241
400N 561802886622
1TR 8950
3TR 58829777681429404874861623393294038
10TR 1518673581
15TR 63932
30TR 20566
ĐB
213526
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/04/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,8 1 8
2,6,3,3 2 2,9,6
3 2,8,2
9,7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 0
9,8,6,2 6 8,2,6
7 4
1,8,6,3 8 8,6,1
2 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV16
100N 31
200N 367
400N 965457745762
1TR 0659
3TR 87482578353240985068707062915272005
10TR 7425631489
15TR 62100
30TR 38926
ĐB
538064
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,6,5,0
3 1
6,8,5 2 6
3 1,5
5,7,6 4
Chục Số Đơn vị
3,0 5 4,9,2,6
0,5,2 6 7,2,8,4
6 7 4
6 8 2,9
5,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV15
100N 11
200N 903
400N 369659339675
1TR 4534
3TR 08480147370764005585531273826761679
10TR 3403285367
15TR 61060
30TR 27288
ĐB
940953
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,4,6 0 3
1 1 1
3 2 7
0,3,5 3 3,4,7,2
3 4 0
Chục Số Đơn vị
7,8 5 3
9 6 7,7,0
3,2,6,6 7 5,9
8 8 0,5,8
7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755