Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Bến Tre - 20/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: K42T10
100N 30
200N 583
400N 704339489802
1TR 3685
3TR 41352500111179998714511113172252303
10TR 2329207383
15TR 99612
30TR 55081
ĐB
736025
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/10/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3
1,1,8 1 1,4,1,2
0,5,2,9,1 2 2,5
8,4,0,8 3 0
1 4 3,8
Chục Số Đơn vị
8,2 5 2
6
7
4 8 3,5,3,1
9 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 13/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: K41T10
100N 46
200N 222
400N 144264218449
1TR 4755
3TR 23979437698464183096538170443203392
10TR 6097987341
15TR 54830
30TR 49078
ĐB
770382
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/10/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0
2,4,4 1 7
2,4,3,9,8 2 2,1
3 2,0
4 6,2,9,1,1
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4,9 6 9
1 7 9,9,8
7 8 2
4,7,6,7 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 06/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: K40T10
100N 97
200N 042
400N 340064783862
1TR 7926
3TR 43518632210792663818780069753708301
10TR 9178524327
15TR 87134
30TR 80532
ĐB
201903
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/10/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6,1,3
2,0 1 8,8
4,6,3 2 6,1,6,7
0 3 7,4,2
3 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5
2,2,0 6 2
9,3,2 7 8
7,1,1 8 5
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 29/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: K39-T09
100N 03
200N 890
400N 809774919307
1TR 9255
3TR 40186442649404102400609835361125074
10TR 7760789307
15TR 74241
30TR 82302
ĐB
676250
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/09/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/09/2020  
Chục Số Đơn vị
9,0,5 0 3,7,0,7,7,2
9,4,1,4 1 1
0 2
0,8 3
6,7 4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0
8 6 4
9,0,0,0 7 4
8 6,3
9 0,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 22/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: K38-T09
100N 99
200N 679
400N 633799963263
1TR 9458
3TR 03873470422780398842698342659647013
10TR 2584450831
15TR 73057
30TR 29796
ĐB
156717
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/09/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3
3 1 3,7
4,4 2
6,7,0,1 3 7,4,1
3,4 4 2,2,4
Chục Số Đơn vị
5 8,7
9,9,9 6 3
3,5,1 7 9,3
5 8
9,7 9 9,6,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 15/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: K37-T09
100N 04
200N 167
400N 875966153401
1TR 1417
3TR 38825910256103843442383463067484033
10TR 2306971573
15TR 30678
30TR 30080
ĐB
078027
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/09/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/09/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,1
0 1 5,7
4 2 5,5,7
3,7 3 8,3
0,7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
1,2,2 5 9
4 6 7,9
6,1,2 7 4,3,8
3,7 8 0
5,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 08/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: K36-T09
100N 84
200N 604
400N 875464082677
1TR 7040
3TR 53207474401942070757573453446091030
10TR 7958406185
15TR 25286
30TR 29584
ĐB
984707
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/09/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,4,2,6,3 0 4,8,7,7
1
2 0
3 0
8,0,5,8,8 4 0,0,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 4,7
8 6 0
7,0,5,0 7 7
0 8 4,4,5,6,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755