Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K21T05
100N 26
200N 125
400N 349462137298
1TR 0239
3TR 06225989713548810955888433702885654
10TR 9818347702
15TR 75211
30TR 37248
ĐB
683176
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7,1 1 3,1
0 2 6,5,5,8
1,4,8 3 9
9,5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
2,2,5 5 5,4
2,7 6
7 1,6
9,8,2,4 8 8,3
3 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K20T05
100N 40
200N 307
400N 945196758014
1TR 2295
3TR 80518362758017149448424266779415790
10TR 9372647504
15TR 57433
30TR 81084
ĐB
986133
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,9,7 5 1
2,2 6
0 7 5,5,1
1,4 8 4
9 5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 10/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K19T05
100N 64
200N 143
400N 044047838142
1TR 4805
3TR 59375432343174613302038061172147727
10TR 2691786234
15TR 86381
30TR 02531
ĐB
531080
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 5,2,6
2,8,3 1 7
4,0 2 1,7
4,8 3 4,4,1
6,3,3 4 3,0,2,6
Chục Số Đơn vị
0,7 5
4,0 6 4
2,1 7 5
8 3,1,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 03/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K18T05
100N 21
200N 556
400N 477394630333
1TR 8797
3TR 24091907409809676227103833178846105
10TR 9905385912
15TR 47529
30TR 91518
ĐB
360132
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
2,9 1 2,8
1,3 2 1,7,9
7,6,3,8,5 3 3,2
4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 6,3
5,9 6 3
9,2 7 3
8,1 8 3,8
2 9 7,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 26/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: K17T04
100N 00
200N 254
400N 019797131710
1TR 1744
3TR 61267639895338614566881840906403136
10TR 9185287357
15TR 49551
30TR 31374
ĐB
937164
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
5 1 3,0
5 2
1 3 6
5,4,8,6,7,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4,2,7,1
8,6,3 6 7,6,4,4
9,6,5 7 4
8 9,6,4
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 19/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: K16T04
100N 20
200N 265
400N 012501644126
1TR 9308
3TR 93919630896280358344705401591493098
10TR 0120396810
15TR 38973
30TR 30554
ĐB
991992
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,1 0 8,3,3
1 9,4,0
9 2 0,5,6
0,0,7 3
6,4,1,5 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,2 5 4
2 6 5,4
7 3
0,9 8 9
1,8 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 12/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: K15T04
100N 50
200N 324
400N 880267576370
1TR 8162
3TR 46768959609797936592556577307054196
10TR 0780615250
15TR 91067
30TR 94886
ĐB
883562
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,6,7,5 0 2,6
1
0,6,9,6 2 4
3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 0,7,7,0
9,0,8 6 2,8,0,7,2
5,5,6 7 0,9,0
6 8 6
7 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755