Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Bến Tre - 04/08/2020
Thứ Ba
Loại vé: K31-T08
100N 44
200N 700
400N 753931028289
1TR 6711
3TR 60013296847223813789652358358307015
10TR 1577278143
15TR 76495
30TR 28930
ĐB
791663
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/08/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/08/2020  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,2
1 1 1,3,5
0,7 2
1,8,4,6 3 9,8,5,0
4,8 4 4,3
Chục Số Đơn vị
3,1,9 5
6 3
7 2
3 8 9,4,9,3
3,8,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 28/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: K30-T07
100N 10
200N 680
400N 335601525191
1TR 1724
3TR 08022527680183287558618315531897337
10TR 5376573030
15TR 04876
30TR 39776
ĐB
619301
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/07/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0 1
9,3,0 1 0,8
5,2,3 2 4,2
3 2,1,7,0
2 4
Chục Số Đơn vị
6 5 6,2,8
5,7,7 6 8,5
3 7 6,6
6,5,1 8 0
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 21/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: K29-T07
100N 46
200N 866
400N 856940679569
1TR 6168
3TR 73929874524146227267618748447129126
10TR 6032265766
15TR 21718
30TR 14122
ĐB
637648
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/07/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0
7 1 8
5,6,2,2 2 9,6,2,2
3
7 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5 2
4,6,2,6 6 6,9,7,9,8,2,7,6
6,6 7 4,1
6,1,4 8
6,6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 14/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: K28-T07
100N 03
200N 822
400N 092275990802
1TR 5756
3TR 59790599850639123055262280951242364
10TR 8912018035
15TR 08971
30TR 66556
ĐB
235490
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/07/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/07/2020  
Chục Số Đơn vị
9,2,9 0 3,2
9,7 1 2
2,2,0,1 2 2,2,8,0
0 3 5
6 4
Chục Số Đơn vị
8,5,3 5 6,5,6
5,5 6 4
7 1
2 8 5
9 9 9,0,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: K27T7
100N 80
200N 624
400N 893231597847
1TR 9998
3TR 55268853643482729720109860893039109
10TR 7159706752
15TR 05908
30TR 38394
ĐB
543782
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/07/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/07/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2,3 0 9,8
1
3,5,8 2 4,7,0
3 2,0
2,6,9 4 7
Chục Số Đơn vị
5 9,2
8 6 8,4
4,2,9 7
9,6,0 8 0,6,2
5,0 9 8,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: K26-T06
100N 96
200N 540
400N 569670158478
1TR 2727
3TR 07967348758851646762603796028644095
10TR 4721731146
15TR 82485
30TR 66738
ĐB
275304
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/06/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/06/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
1 5,6,7
6 2 7
3 8
0 4 0,6
Chục Số Đơn vị
1,7,9,8 5
9,9,1,8,4 6 7,2
2,6,1 7 8,5,9
7,3 8 6,5
7 9 6,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: K25-T06
100N 42
200N 795
400N 508060565171
1TR 1765
3TR 85958263133463720629102024718880760
10TR 6895268001
15TR 00921
30TR 23316
ĐB
699888
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/06/2020
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 2,1
7,0,2 1 3,6
4,0,5 2 9,1
1 3 7
4 2
Chục Số Đơn vị
9,6 5 6,8,2
5,1 6 5,0
3 7 1
5,8,8 8 0,8,8
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755