Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 06/06/2023
Thứ Ba
Loại vé: K23T06
100N 03
200N 443
400N 705137484932
1TR 7057
3TR 91989936670591347224776690937980866
10TR 5685460438
15TR 06961
30TR 65586
ĐB
267164
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/06/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3
5,6 1 3
3 2 4
0,4,1 3 2,8
2,5,6 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5 1,7,4
6,8 6 7,9,6,1,4
5,6 7 9
4,3 8 9,6
8,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: K22T05
100N 70
200N 237
400N 795469990586
1TR 1348
3TR 62453901861484045345171156640904502
10TR 9444287102
15TR 47014
30TR 31195
ĐB
263248
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,2,2
1 5,4
0,4,0 2
5 3 7
5,1 4 8,0,5,2,8
Chục Số Đơn vị
4,1,9 5 4,3
8,8 6
3 7 0
4,4 8 6,6
9,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: K21T05
100N 18
200N 104
400N 799531277820
1TR 0372
3TR 80394341907830547310186831039597852
10TR 3087234039
15TR 75364
30TR 01834
ĐB
176224
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9,1 0 4,5
1 8,0
7,5,7 2 7,0,4
8 3 9,4
0,9,6,3,2 4
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5 2
6 4
2 7 2,2
1 8 3
3 9 5,4,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: K20T05
100N 88
200N 493
400N 507081161159
1TR 1737
3TR 40270610045796361808039150507287371
10TR 0787743953
15TR 29156
30TR 71813
ĐB
339526
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 4,8
7 1 6,5,3
7 2 6
9,6,5,1 3 7
0 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,3,6
1,5,2 6 3
3,7 7 0,0,2,1,7
8,0 8 8
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: K19T05
100N 09
200N 479
400N 814689843255
1TR 8468
3TR 53156887225907695228579560540817398
10TR 6604455461
15TR 31620
30TR 38831
ĐB
006150
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 9,8
6,3 1
2 2 2,8,0
3 1
8,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,6,0
4,5,7,5 6 8,1
7 9,6
6,2,0,9 8 4
0,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: K18T05
100N 90
200N 249
400N 248182517746
1TR 4998
3TR 41555643093426863315871343890871360
10TR 1670653974
15TR 24176
30TR 17735
ĐB
479876
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 9,8,6
8,5 1 5
2
3 4,5
3,7 4 9,6
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 1,5
4,0,7,7 6 8,0
7 4,6,6
9,6,0 8 1
4,0 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 25/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: K17T04
100N 86
200N 139
400N 617090350849
1TR 4735
3TR 85295697659615436433461350377340091
10TR 6428192063
15TR 37057
30TR 70727
ĐB
954389
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0
9,8 1
2 7
3,7,6 3 9,5,5,3,5
5 4 9
Chục Số Đơn vị
3,3,9,6,3 5 4,7
8 6 5,3
5,2 7 0,3
8 6,1,9
3,4,8 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755