Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: K17-T04
100N 64
200N 713
400N 973842473341
1TR 4166
3TR 17201410764293369353954976343240466
10TR 2236825686
15TR 61383
30TR 75063
ĐB
609893
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/04/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
4,0 1 3
3 2
1,3,5,8,6,9 3 8,3,2
6 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 3
6,7,6,8 6 4,6,6,8,3
4,9 7 6
3,6 8 6,3
9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: K16-T04
100N 87
200N 291
400N 568540373256
1TR 6791
3TR 83551876391079659370175584583883940
10TR 0612790023
15TR 05887
30TR 71953
ĐB
352620
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/04/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,4,2 0
9,9,5 1
2 7,3,0
2,5 3 7,9,8
4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 6,1,8,3
5,9 6
8,3,2,8 7 0
5,3 8 7,5,7
3 9 1,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: K15-T04
100N 06
200N 555
400N 416781818229
1TR 9089
3TR 58077013846991144516916075609108041
10TR 5912469237
15TR 83233
30TR 05274
ĐB
706401
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/04/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,1
8,1,9,4,0 1 1,6
2 9,4
3 3 7,3
8,2,7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 5
0,1 6 7
6,7,0,3 7 7,4
8 1,9,4
2,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: K14-T04
100N 82
200N 655
400N 859229744286
1TR 9104
3TR 24785615596427937319227623165999802
10TR 4316603160
15TR 46249
30TR 20016
ĐB
359219
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/04/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,2
1 9,6,9
8,9,6,0 2
3
7,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5,9,9
8,6,1 6 2,6,0
7 4,9
8 2,6,5
5,7,1,5,4,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 26/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: K13-T03
100N 96
200N 597
400N 654675937787
1TR 5677
3TR 13391244381009951818047218959681143
10TR 9289909454
15TR 99167
30TR 62166
ĐB
348492
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/03/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0
9,2 1 8
9 2 1
9,4 3 8
5 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 4
9,4,9,6 6 7,6
9,8,7,6 7 7
3,1 8 7
9,9 9 6,7,3,1,9,6,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 19/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: K11-T03
100N 34
200N 928
400N 496041531548
1TR 2764
3TR 39797444099159324170285910332578996
10TR 6216814026
15TR 34777
30TR 61347
ĐB
754023
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/03/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 9
9 1
2 8,5,6,3
5,9,2 3 4
3,6 4 8,7
Chục Số Đơn vị
2 5 3
9,2 6 0,4,8
9,7,4 7 0,7
2,4,6 8
0 9 7,3,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 12/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: K11-T03
100N 37
200N 537
400N 501574942941
1TR 7256
3TR 88173119113067857251192856316232980
10TR 4790128051
15TR 26095
30TR 67188
ĐB
684431
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/03/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
4,1,5,0,5,3 1 5,1
6 2
7 3 7,7,1
9 4 1
Chục Số Đơn vị
1,8,9 5 6,1,1
5 6 2
3,3 7 3,8
7,8 8 5,0,8
9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755