Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Bến Tre - 12/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: K07-T02
100N 39
200N 463
400N 840999032028
1TR 3256
3TR 61663350447945835262675151624180209
10TR 7619908646
15TR 60461
30TR 92516
ĐB
199136
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,3,9
4,6 1 5,6
6 2 8
6,0,6 3 9,6
4 4 4,1,6
Chục Số Đơn vị
1 5 6,8
5,4,1,3 6 3,3,2,1
7
2,5 8
3,0,0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 05/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: K06-T02
100N 66
200N 335
400N 916578409357
1TR 3917
3TR 48083129147067255956792227812275370
10TR 7013332969
15TR 14614
30TR 72370
ĐB
391318
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,7,7 0
1 7,4,4,8
7,2,2 2 2,2
8,3 3 5,3
1,1 4 0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 7,6
6,5 6 6,5,9
5,1 7 2,0,0
1 8 3
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 29/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: K05-T01
100N 28
200N 431
400N 727531088184
1TR 9245
3TR 05560159295796984835698566039483995
10TR 1585215076
15TR 26295
30TR 12260
ĐB
356931
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8
3,3 1
5 2 8,9
3 1,5,1
8,9 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,3,9,9 5 6,2
5,7 6 0,9,0
7 5,6
2,0 8 4
2,6 9 4,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 22/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: K04-T01
100N 28
200N 893
400N 274349568418
1TR 3094
3TR 51067407985691858798006529997582790
10TR 4119926425
15TR 96321
30TR 28254
ĐB
911404
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
2 1 8,8
5 2 8,5,1
9,4 3
9,5,0 4 3
Chục Số Đơn vị
7,2 5 6,2,4
5 6 7
6 7 5
2,1,9,1,9 8
9 9 3,4,8,8,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 15/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: K03-T01
100N 75
200N 309
400N 409578145157
1TR 1174
3TR 32918650275644287138812987733866076
10TR 0973918439
15TR 24482
30TR 08251
ĐB
939854
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
5 1 4,8
4,8 2 7
3 8,8,9,9
1,7,5 4 2
Chục Số Đơn vị
7,9 5 7,1,4
7 6
5,2 7 5,4,6
1,3,9,3 8 2
0,3,3 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 08/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: K02-T01
100N 85
200N 297
400N 792196058035
1TR 8135
3TR 66067418726180493896379376310098716
10TR 9080713799
15TR 37347
30TR 65357
ĐB
782776
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,0,7
2 1 6
7 2 1
3 5,5,7
0 4 7
Chục Số Đơn vị
8,0,3,3 5 7
9,1,7 6 7
9,6,3,0,4,5 7 2,6
8 5
9 9 7,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 01/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: K01-T01
100N 97
200N 901
400N 997643366217
1TR 4513
3TR 82898839345372330852531726404821849
10TR 3977053227
15TR 80834
30TR 71221
ĐB
212999
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,2 1 7,3
5,7 2 3,7,1
1,2 3 6,4,4
3,3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 2
7,3 6
9,1,2 7 6,2,0
9,4 8
4,9 9 7,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755