Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: K29-T07
100N 91
200N 400
400N 704916549347
1TR 6391
3TR 31179914676364455137764282236339535
10TR 8510327314
15TR 71923
30TR 65103
ĐB
539377
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/07/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,3
9,9 1 4
2 8,3
6,0,2,0 3 7,5
5,4,1 4 9,7,4
Chục Số Đơn vị
3 5 4
6 7,3
4,6,3,7 7 9,7
2 8
4,7 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: K28T7
100N 74
200N 165
400N 445540676368
1TR 2261
3TR 21851680125136614661806861772029198
10TR 7698553915
15TR 29749
30TR 56421
ĐB
724170
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/07/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
6,5,6,2 1 2,5
1 2 0,1
3
7 4 9
Chục Số Đơn vị
6,5,8,1 5 5,1
6,8 6 5,7,8,1,6,1
6 7 4,0
6,9 8 6,5
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: K27T7
100N 51
200N 579
400N 419743266442
1TR 6548
3TR 00075900724823285843811217064246398
10TR 7304329517
15TR 23547
30TR 85914
ĐB
118608
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/07/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
5,2 1 7,4
4,7,3,4 2 6,1
4,4 3 2
1 4 2,8,3,2,3,7
Chục Số Đơn vị
7 5 1
2 6
9,1,4 7 9,5,2
4,9,0 8
7 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 25/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: K26T6
100N 09
200N 976
400N 826006519531
1TR 2912
3TR 05090326899517851466999811978180312
10TR 9067125048
15TR 42056
30TR 84410
ĐB
025142
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/06/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9,1 0 9
5,3,8,8,7 1 2,2,0
1,1,4 2
3 1
4 8,2
Chục Số Đơn vị
5 1,6
7,6,5 6 0,6
7 6,8,1
7,4 8 9,1,1
0,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 18/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: K25T6
100N 42
200N 230
400N 795118848120
1TR 3152
3TR 78598558728022539030539746753463297
10TR 3393393332
15TR 07023
30TR 42378
ĐB
579870
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/06/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,3,7 0
5 1
4,5,7,3 2 0,5,3
3,2 3 0,0,4,3,2
8,7,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 1,2
6
9 7 2,4,8,0
9,7 8 4
9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 11/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: K24-T06
100N 45
200N 146
400N 616185351560
1TR 9539
3TR 91936019154344927888183790035401259
10TR 9985835649
15TR 92311
30TR 96173
ĐB
814963
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,1 1 5,1
2
7,6 3 5,9,6
5 4 5,6,9,9
Chục Số Đơn vị
4,3,1 5 4,9,8
4,3 6 1,0,3
7 9,3
8,5 8 8
3,4,7,5,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 04/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: K23-T06
100N 03
200N 938
400N 103884752240
1TR 5937
3TR 91103773861033024162126891269925901
10TR 0737689567
15TR 29061
30TR 08766
ĐB
101291
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2019
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 3,3,1
0,6,9 1
6 2
0,0 3 8,8,7,0
4 0
Chục Số Đơn vị
7 5
8,7,6 6 2,7,1,6
3,6 7 5,6
3,3 8 6,9
8,9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755