Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: T9K3
100N 11
200N 193
400N 085246644432
1TR 0670
3TR 47742107529398463696915426465901416
10TR 7880958679
15TR 61725
30TR 16853
ĐB
582962
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/09/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/09/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1 1 1,6
5,3,4,5,4,6 2 5
9,5 3 2
6,8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
2 5 2,2,9,3
9,1 6 4,2
7 0,9
8 4
5,0,7 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 10/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: T9K2
100N 14
200N 495
400N 273233640358
1TR 8491
3TR 79713633676406629495779341817664054
10TR 2161378191
15TR 74879
30TR 11242
ĐB
469523
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/09/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0
9,9 1 4,3,3
3,4 2 3
1,1,2 3 2,4
1,6,3,5 4 2
Chục Số Đơn vị
9,9 5 8,4
6,7 6 4,7,6
6 7 6,9
5 8
7 9 5,1,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 03/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: T9K1
100N 67
200N 933
400N 746347412409
1TR 5244
3TR 62783850381180237390017234031253044
10TR 4476818064
15TR 14556
30TR 69569
ĐB
571127
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/09/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/09/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,2
4 1 2
0,1 2 3,7
3,6,8,2 3 3,8
4,4,6 4 1,4,4
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 7,3,8,4,9
6,2 7
3,6 8 3
0,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 27/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: T8K4
100N 43
200N 753
400N 162427663105
1TR 8720
3TR 60398517410074465410317521082885923
10TR 3151206691
15TR 29459
30TR 20958
ĐB
735161
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/08/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/08/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 5
4,9,6 1 0,2
5,1 2 4,0,8,3
4,5,2 3
2,4 4 3,1,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3,2,9,8
6 6 6,1
7
9,2,5 8
5 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 20/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: T8K3
100N 64
200N 676
400N 472998176037
1TR 3911
3TR 34521978991806138862569374346975634
10TR 0166326338
15TR 42187
30TR 48299
ĐB
537269
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/08/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1,2,6 1 7,1
6 2 9,1
6 3 7,7,4,8
6,3 4
Chục Số Đơn vị
5
7 6 4,1,2,9,3,9
1,3,3,8 7 6
3 8 7
2,9,6,9,6 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 13/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: T8K2
100N 84
200N 662
400N 035267902924
1TR 2503
3TR 90019458356087640046812738993023590
10TR 8620856249
15TR 94163
30TR 58665
ĐB
023585
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/08/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3,9 0 3,8
1 9
6,5 2 4
0,7,6 3 5,0
8,2 4 6,9
Chục Số Đơn vị
3,6,8 5 2
7,4 6 2,3,5
7 6,3
0 8 4,5
1,4 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 06/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: T8K1
100N 17
200N 640
400N 519463434955
1TR 3011
3TR 76049517649691828736520908136563769
10TR 7542522989
15TR 02071
30TR 05106
ĐB
562587
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/08/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 6
1,7 1 7,1,8
2 5
4 3 6
9,6 4 0,3,9
Chục Số Đơn vị
5,6,2 5 5
3,0 6 4,5,9
1,8 7 1
1 8 9,7
4,6,8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755