Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Bạc Liêu - 20/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: T10K3
100N 90
200N 135
400N 635119583829
1TR 3620
3TR 49331215643147043822188771193852798
10TR 4637292736
15TR 56261
30TR 52776
ĐB
685108
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/10/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/10/2020  
Chục Số Đơn vị
9,2,7 0 8
5,3,6 1
2,7 2 9,0,2
3 5,1,8,6
6 4
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8
3,7 6 4,1
7 7 0,7,2,6
5,3,9,0 8
2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 13/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: T10K2
100N 50
200N 766
400N 918748589072
1TR 7737
3TR 50134906281176972913398305905489050
10TR 0289967441
15TR 81935
30TR 27712
ĐB
588694
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/10/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/10/2020  
Chục Số Đơn vị
5,3,5 0
4 1 3,2
7,1 2 8
1 3 7,4,0,5
3,5,9 4 1
Chục Số Đơn vị
3 5 0,8,4,0
6 6 6,9
8,3 7 2
5,2 8 7
6,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 06/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: T10K1
100N 71
200N 747
400N 167100924268
1TR 5133
3TR 00831680318574448439912591017614202
10TR 0818725827
15TR 97574
30TR 27587
ĐB
806768
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/10/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2
7,7,3,3 1
9,0 2 7
3 3 3,1,1,9
4,7 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 9
7 6 8,8
4,8,2,8 7 1,1,6,4
6,6 8 7,7
3,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 29/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: T9K5
100N 55
200N 877
400N 918285256333
1TR 7126
3TR 72455507854117167582117610632414563
10TR 1177712224
15TR 15512
30TR 27534
ĐB
998874
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/09/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0
7,6 1 2
8,8,1 2 5,6,4,4
3,6 3 3,4
2,2,3,7 4
Chục Số Đơn vị
5,2,5,8 5 5,5
2 6 1,3
7,7 7 7,1,7,4
8 2,5,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 22/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: T9K4
100N 33
200N 567
400N 388934568470
1TR 4540
3TR 60439220990927950222765887706805602
10TR 7131581381
15TR 65129
30TR 37723
ĐB
389657
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/09/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/09/2020  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 2
8 1 5
2,0 2 2,9,3
3,2 3 3,9
4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 6,7
5 6 7,8
6,5 7 0,9
8,6 8 9,8,1
8,3,9,7,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: T9-K3
100N 45
200N 397
400N 146850145446
1TR 2817
3TR 47353457353686488968131508262827171
10TR 6190082164
15TR 82700
30TR 43999
ĐB
170181
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/09/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/09/2020  
Chục Số Đơn vị
5,0,0 0 0,0
7,8 1 4,7
2 8
5 3 5
1,6,6 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,3 5 3,0
4 6 8,4,8,4
9,1 7 1
6,6,2 8 1
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 08/09/2020
Thứ Ba
Loại vé: T9K2
100N 63
200N 103
400N 376419737914
1TR 1229
3TR 83723886900800281850595437324404276
10TR 7473817318
15TR 04086
30TR 39303
ĐB
923953
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/09/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/09/2020  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 3,2,3
1 4,8
0 2 9,3
6,0,7,2,4,0,5 3 8
6,1,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5 0,3
7,8 6 3,4
7 3,6
3,1 8 6
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755