Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: T7K3
100N 12
200N 893
400N 007087316484
1TR 5266
3TR 06170915505006910315048967438797581
10TR 3351479978
15TR 40179
30TR 55684
ĐB
747081
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/07/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7,5 0
3,8,8 1 2,5,4
1 2
9 3 1
8,1,8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 0
6,9 6 6,9
8 7 0,0,8,9
7 8 4,7,1,4,1
6,7 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: T7K2
100N 62
200N 529
400N 263885615609
1TR 9735
3TR 10159474088474720290304812925188032
10TR 9358722153
15TR 50532
30TR 82336
ĐB
365899
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/07/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,8
6,8,5 1
6,3,3 2 9
5 3 8,5,2,2,6
4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 9,1,3
3 6 2,1
4,8 7
3,0 8 1,7
2,0,5,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: T7K1
100N 73
200N 417
400N 434481136341
1TR 1436
3TR 58654270029902340504760091097542574
10TR 4371511019
15TR 05861
30TR 76982
ĐB
695653
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/07/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2,4,9
4,6 1 7,3,5,9
0,8 2 3
7,1,2,5 3 6
4,5,0,7 4 4,1
Chục Số Đơn vị
7,1 5 4,3
3 6 1
1 7 3,5,4
8 2
0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 25/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: T6K4
100N 23
200N 085
400N 453143747439
1TR 3511
3TR 53858355183375311742601898086350515
10TR 8171797917
15TR 60706
30TR 51805
ĐB
309279
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/06/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
3,1 1 1,8,5,7,7
4 2 3
2,5,6 3 1,9
7 4 2
Chục Số Đơn vị
8,1,0 5 8,3
0 6 3
1,1 7 4,9
5,1 8 5,9
3,8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 18/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: T6K3
100N 15
200N 151
400N 048658292481
1TR 8312
3TR 04084636148992219079843369357195103
10TR 1950402724
15TR 29777
30TR 88409
ĐB
256612
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,9
5,8,7 1 5,2,4,2
1,2,1 2 9,2,4
0 3 6
8,1,0,2 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1
8,3 6
7 7 9,1,7
8 6,1,4
2,7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 11/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: T6K2
100N 17
200N 343
400N 791671359254
1TR 4827
3TR 37512311443103376997835855276682003
10TR 3506950406
15TR 46467
30TR 27858
ĐB
438532
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,6
1 7,6,2
1,3 2 7
4,3,0 3 5,3,2
5,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
3,8 5 4,8
1,6,0 6 6,9,7
1,2,9,6 7
5 8 5
6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 04/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: T6K1
100N 35
200N 488
400N 628294277584
1TR 0591
3TR 71213094876265711379132380527847262
10TR 7670712060
15TR 19024
30TR 10869
ĐB
524329
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 7
9 1 3
8,6 2 7,4,9
1 3 5,8
8,2 4
Chục Số Đơn vị
3 5 7
6 2,0,9
2,8,5,0 7 9,8
8,3,7 8 8,2,4,7
7,6,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755