Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 26/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: T1K4
100N 85
200N 627
400N 715781441004
1TR 6145
3TR 80206641932527918866558937089707303
10TR 8817000028
15TR 86559
30TR 06029
ĐB
933407
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/01/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,6,3,7
1
2 7,8,9
9,9,0 3
4,0 4 4,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 7,9
0,6 6 6
2,5,9,0 7 9,0
2 8 5
7,5,2 9 3,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 19/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: T1K3
100N 60
200N 165
400N 879684791760
1TR 4487
3TR 59512133446027426690631216055695505
10TR 5594088457
15TR 99453
30TR 35596
ĐB
632615
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/01/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/01/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6,9,4 0 5
2 1 2,5
1 2 1
5 3
4,7 4 4,0
Chục Số Đơn vị
6,0,1 5 6,7,3
9,5,9 6 0,5,0
8,5 7 9,4
8 7
7 9 6,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: T1K2
100N 51
200N 641
400N 241827371955
1TR 1637
3TR 14162980209827383246068868838660098
10TR 2094660205
15TR 83395
30TR 27038
ĐB
425219
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/01/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
5,4 1 8,9
6 2 0
7 3 7,7,8
4 1,6,6
Chục Số Đơn vị
5,0,9 5 1,5
4,8,8,4 6 2
3,3 7 3
1,9,3 8 6,6
1 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 05/01/2021
Thứ Ba
Loại vé: T1K1
100N 19
200N 020
400N 716538617475
1TR 8419
3TR 52084695487277176856707759494797350
10TR 1651576865
15TR 37914
30TR 53981
ĐB
279913
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/01/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
6,7,8 1 9,9,5,4,3
2 0
1 3
8,1 4 8,7
Chục Số Đơn vị
6,7,7,1,6 5 6,0
5 6 5,1,5
4 7 5,1,5
4 8 4,1
1,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 29/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: T12K5
100N 41
200N 082
400N 986646009091
1TR 5485
3TR 84415778184064941024505827360127142
10TR 6502508053
15TR 72985
30TR 17546
ĐB
703033
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/12/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1
4,9,0 1 5,8
8,8,4 2 4,5
5,3 3 3
2 4 1,9,2,6
Chục Số Đơn vị
8,1,2,8 5 3
6,4 6 6
7
1 8 2,5,2,5
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 22/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: T12K4
100N 16
200N 061
400N 070495509751
1TR 9432
3TR 47003567494311588649335154555770573
10TR 4271961896
15TR 88105
30TR 30257
ĐB
746403
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/12/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,3,5,3
6,5 1 6,5,5,9
3 2
0,7,0 3 2
0 4 9,9
Chục Số Đơn vị
1,1,0 5 0,1,7,7
1,9 6 1
5,5 7 3
8
4,4,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: T12K3
100N 99
200N 839
400N 225466215549
1TR 7897
3TR 66029559193116074601870881970850214
10TR 1924382890
15TR 08171
30TR 30330
ĐB
235710
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/12/2020
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,9,3,1 0 1,8
2,0,7 1 9,4,0
2 1,9
4 3 9,0
5,1 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 4
6 0
9 7 1
8,0 8 8
9,3,4,2,1 9 9,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755