Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: T2K2
100N 06
200N 048
400N 791496665241
1TR 5008
3TR 17321522366985173606154148208722903
10TR 4462306620
15TR 36675
30TR 76496
ĐB
526660
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 6,8,6,3
4,2,5 1 4,4
2 1,3,0
0,2 3 6
1,1 4 8,1
Chục Số Đơn vị
7 5 1
0,6,3,0,9 6 6,0
8 7 5
4,0 8 7
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 05/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: T2K1
100N 67
200N 614
400N 822035905704
1TR 9055
3TR 70843931943872854846873693265630787
10TR 1357339347
15TR 03228
30TR 19274
ĐB
377932
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 4
1 4
3 2 0,8,8
4,7 3 2
1,0,9,7 4 3,6,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6
4,5 6 7,9
6,8,4 7 3,4
2,2 8 7
6 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 29/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: T1K5
100N 37
200N 244
400N 214280963575
1TR 4911
3TR 41525169807136456363363274737323585
10TR 4593183334
15TR 41253
30TR 92384
ĐB
362246
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
1,3 1 1
4 2 5,7
6,7,5 3 7,1,4
4,6,3,8 4 4,2,6
Chục Số Đơn vị
7,2,8 5 3
9,4 6 4,3
3,2 7 5,3
8 0,5,4
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 22/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: T1K4
100N 77
200N 903
400N 912665124887
1TR 3841
3TR 01171736113718928550532348684864081
10TR 1078589842
15TR 24149
30TR 43089
ĐB
547765
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
4,7,1,8 1 2,1
1,4 2 6
0 3 4
3 4 1,8,2,9
Chục Số Đơn vị
8,6 5 0
2 6 5
7,8 7 7,1
4 8 7,9,1,5,9
8,4,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: T1K3
100N 17
200N 814
400N 962321664293
1TR 9722
3TR 30516879273338652207485982372372733
10TR 7112707388
15TR 53123
30TR 51208
ĐB
146217
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,8
1 7,4,6,7
2 2 3,2,7,3,7,3
2,9,2,3,2 3 3
1 4
Chục Số Đơn vị
5
6,1,8 6 6
1,2,0,2,1 7
9,8,0 8 6,8
9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 08/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: T1K2
100N 33
200N 354
400N 600524170646
1TR 5224
3TR 66586442104162980060128762448664469
10TR 6476915866
15TR 35953
30TR 71899
ĐB
939875
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
1 7,0
2 4,9
3,5 3 3
5,2 4 6
Chục Số Đơn vị
0,7 5 4,3
4,8,7,8,6 6 0,9,9,6
1 7 6,5
8 6,6
2,6,6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 01/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: T1K1
100N 94
200N 687
400N 153053827663
1TR 4575
3TR 28420070664479373990173468677567823
10TR 7669105759
15TR 53434
30TR 68383
ĐB
865528
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,9 0
9 1
8 2 0,3,8
6,9,2,8 3 0,4
9,3 4 6
Chục Số Đơn vị
7,7 5 9
6,4 6 3,6
8 7 5,5
2 8 7,2,3
5 9 4,3,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755