Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: T4K4
100N 82
200N 932
400N 056218185133
1TR 0435
3TR 89316809394576627599196501241763898
10TR 2487987443
15TR 35563
30TR 54503
ĐB
840287
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/04/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
1 8,6,7
8,3,6 2
3,4,6,0 3 2,3,5,9
4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 0
1,6 6 2,6,3
1,8 7 9
1,9 8 2,7
3,9,7 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: T4K3
100N 59
200N 348
400N 298120403959
1TR 3184
3TR 98779528005810219591526446519878448
10TR 1568347117
15TR 25465
30TR 84980
ĐB
236623
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/04/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,0,8 0 0,2
8,9 1 7
0 2 3
8,2 3
8,4 4 8,0,4,8
Chục Số Đơn vị
6 5 9,9
6 5
1 7 9
4,9,4 8 1,4,3,0
5,5,7 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: T4K2
100N 66
200N 089
400N 415800894576
1TR 7512
3TR 77542189284474904540972904958657480
10TR 5334802328
15TR 49818
30TR 07514
ĐB
235878
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/04/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0
1 2,8,4
1,4 2 8,8
3
1 4 2,9,0,8
Chục Số Đơn vị
5 8
6,7,8 6 6
7 6,8
5,2,4,2,1,7 8 9,9,6,0
8,8,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/04/2019
Thứ Ba
Loại vé: T4K1
100N 11
200N 716
400N 488332647953
1TR 4604
3TR 05836720790402182958240180399020570
10TR 6185345183
15TR 93014
30TR 73465
ĐB
184754
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/04/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/04/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
1,2 1 1,6,8,4
2 1
8,5,5,8 3 6
6,0,1,5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 3,8,3,4
1,3 6 4,5
7 9,0
5,1 8 3,3
7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 26/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: T3K3
100N 44
200N 669
400N 453449146671
1TR 0739
3TR 68289629424359686289905345046080240
10TR 0066558542
15TR 88882
30TR 38575
ĐB
659761
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/03/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
7,6 1 4
4,4,8 2
3 4,9,4
4,3,1,3 4 4,2,0,2
Chục Số Đơn vị
6,7 5
9 6 9,0,5,1
7 1,5
8 9,9,2
6,3,8,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 19/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: T3K2
100N 25
200N 344
400N 966231388246
1TR 7475
3TR 58331155565151988673430902760339763
10TR 5035979959
15TR 77861
30TR 43700
ĐB
210528
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/03/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 3,0
3,6 1 9
6 2 5,8
7,0,6 3 8,1
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,9,9
4,5 6 2,3,1
7 5,3
3,2 8
1,5,5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/03/2019
Thứ Ba
Loại vé: T3K2
100N 65
200N 293
400N 970556537496
1TR 5265
3TR 81382902091935993368472022980354340
10TR 3976484829
15TR 32844
30TR 94612
ĐB
869197
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/03/2019
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,9,2,3
1 2
8,0,1 2 9
9,5,0 3
6,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6,0,6 5 3,9
9 6 5,5,8,4
9 7
6 8 2
0,5,2 9 3,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755