Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Đắk Nông - 23/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 00
250N 548
500N 894475324509
1TR 9859
2,5TR 29899766319102391499783783249172040
5TR 0340736554
10TR 88593
40TR 57436
ĐB
112407
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,9,7,7
3,9 1
3 2 3
2,9 3 2,1,6
4,5 4 8,4,0
Chục Số Đơn vị
5 9,4
3 6
0,0 7 8
4,7 8
0,5,9,9 9 9,9,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 16/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 23
250N 474
500N 797016564192
1TR 7785
2,5TR 77984587903276593618273436616871613
5TR 6442310253
10TR 71014
40TR 91543
ĐB
735007
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 7
1 8,3,4
9 2 3,3
2,4,1,2,5,4 3
7,8,1 4 3,3
Chục Số Đơn vị
8,6 5 6,3
5 6 5,8
0 7 4,0
1,6 8 5,4
9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 09/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 11
250N 395
500N 260278501311
1TR 3019
2,5TR 13318219423580567041055914660538102
5TR 7134625052
10TR 19685
40TR 21271
ĐB
141166
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,5,5,2
1,1,4,9,7 1 1,1,9,8
0,4,0,5 2
3
4 2,1,6
Chục Số Đơn vị
9,0,0,8 5 0,2
4,6 6 6
7 1
1 8 5
1 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 02/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 03
250N 115
500N 845688264497
1TR 2645
2,5TR 45107725819328338606638878890139555
5TR 1583965217
10TR 91162
40TR 60834
ĐB
719236
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 3,7,6,1
8,0 1 5,7
6 2 6
0,8 3 9,4,6
3 4 5
Chục Số Đơn vị
1,4,5 5 6,5
5,2,0,3 6 2
9,0,8,1 7
8 1,3,7
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 52
250N 852
500N 883532901509
1TR 7927
2,5TR 54839617999719486034955783878935790
5TR 6964586088
10TR 38445
40TR 63915
ĐB
452892
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 9
1 5
5,5,9 2 7
3 5,9,4
9,3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4,1 5 2,2
6
2 7 8
7,8 8 9,8
0,3,9,8 9 0,9,4,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 96
250N 839
500N 364559699174
1TR 5372
2,5TR 09607850765615001517411390174816102
5TR 7930659430
10TR 21597
40TR 69758
ĐB
440199
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 7,2,6
1 7
7,0 2
3 9,9,0
7 4 5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 0,8
9,7,0 6 9
0,1,9 7 4,2,6
4,5 8
3,6,3,9 9 6,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 33
250N 882
500N 064904860521
1TR 9044
2,5TR 38286780036700243248261759121198769
5TR 8128054384
10TR 76844
40TR 70472
ĐB
127433
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,2
2,1 1 1
8,0,7 2 1
3,0,3 3 3,3
4,8,4 4 9,4,8,4
Chục Số Đơn vị
7 5
8,8 6 9
7 5,2
4 8 2,6,6,0,4
4,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755