Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 74
250N 157
500N 562217019855
1TR 3600
2,5TR 50477719586507819860870899756344927
5TR 4751585272
10TR 83757
40TR 36983
ĐB
954427
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 1,0
0 1 5
2,7 2 2,7,7
6,8 3
7 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 7,5,8,7
6 0,3
5,7,2,5,2 7 4,7,8,2
5,7 8 9,3
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 13/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 35
250N 541
500N 468666228262
1TR 6113
2,5TR 45022733784479644981205010747693618
5TR 5656131217
10TR 56021
40TR 75396
ĐB
786677
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
4,8,0,6,2 1 3,8,7
2,6,2 2 2,2,1
1 3 5
4 1
Chục Số Đơn vị
3 5
8,9,7,9 6 2,1
1,7 7 8,6,7
7,1 8 6,1
9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 06/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 85
250N 315
500N 077351640314
1TR 4386
2,5TR 01358096524566923945572682493914113
5TR 2615818497
10TR 03306
40TR 11180
ĐB
868021
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/04/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
2 1 5,4,3
5 2 1
7,1 3 9
6,1 4 5
Chục Số Đơn vị
8,1,4 5 8,2,8
8,0 6 4,9,8
9 7 3
5,6,5 8 5,6,0
6,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 30/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 77
250N 074
500N 813057682819
1TR 2920
2,5TR 44689605484767274819862104929989846
5TR 4125860917
10TR 38689
40TR 09308
ĐB
325603
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,1 0 8,3
1 9,9,0,7
7 2 0
0 3 0
7 4 8,6
Chục Số Đơn vị
5 8
4 6 8
7,1 7 7,4,2
6,4,5,0 8 9,9
1,8,1,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 23/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 55
250N 609
500N 313914826072
1TR 7527
2,5TR 33682336406921183251033343014585378
5TR 1508928180
10TR 23715
40TR 95798
ĐB
852738
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 9
1,5 1 1,5
8,7,8 2 7
3 9,4,8
3 4 0,5
Chục Số Đơn vị
5,4,1 5 5,1
6
2 7 2,8
7,9,3 8 2,2,9,0
0,3,8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 16/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 99
250N 683
500N 738659088575
1TR 6668
2,5TR 70645116296654091109553085577511135
5TR 7671982964
10TR 00275
40TR 68764
ĐB
436119
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,9,8
1 9,9
2 9
8 3 5
6,6 4 5,0
Chục Số Đơn vị
7,4,7,3,7 5
8 6 8,4,4
7 5,5,5
0,6,0 8 3,6
9,2,0,1,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 09/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 62
250N 793
500N 353746859458
1TR 4773
2,5TR 32960786325487146994482152223681311
5TR 0829930501
10TR 66682
40TR 77079
ĐB
183211
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/03/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
7,1,0,1 1 5,1,1
6,3,8 2
9,7 3 7,2,6
9 4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 8
3 6 2,0
3 7 3,1,9
5 8 5,2
9,7 9 3,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755