Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/09/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 73
250N 903
500N 392741922191
1TR 4253
2,5TR 24822920961329336806213894518891842
5TR 0577550512
10TR 20743
40TR 75469
ĐB
848497
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/09/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,6
9 1 2
9,2,4,1 2 7,2
7,0,5,9,4 3
4 2,3
Chục Số Đơn vị
7 5 3
9,0 6 9
2,9 7 3,5
8 8 9,8
8,6 9 2,1,6,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 07/09/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 93
250N 728
500N 938250861435
1TR 5465
2,5TR 51370039089849251166298800373999721
5TR 9828820063
10TR 85776
40TR 35040
ĐB
424060
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/09/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/09/2019  
Chục Số Đơn vị
7,8,4,6 0 8
2 1
8,9 2 8,1
9,6 3 5,9
4 0
Chục Số Đơn vị
3,6 5
8,6,7 6 5,6,3,0
7 0,6
2,0,8 8 2,6,0,8
3 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 31/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N 00
250N 459
500N 411032002802
1TR 2719
2,5TR 65486772790092597889771065745203999
5TR 3622540645
10TR 84469
40TR 28990
ĐB
657706
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0,1,0,9 0 0,0,2,6,6
1 0,9
0,5 2 5,5
3
4 5
Chục Số Đơn vị
2,2,4 5 9,2
8,0,0 6 9
7 9
8 6,9
5,1,7,8,9,6 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N 95
250N 331
500N 220596695390
1TR 6792
2,5TR 16448641563573471479163061441466513
5TR 2541113464
10TR 15397
40TR 60044
ĐB
662815
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,6
3,1 1 4,3,1,5
9 2
1 3 1,4
3,1,6,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
9,0,1 5 6
5,0 6 9,4
9 7 9
4 8
6,7 9 5,0,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N 57
250N 278
500N 486756696188
1TR 9849
2,5TR 66916457489484698414420447879420468
5TR 3452093937
10TR 61906
40TR 35505
ĐB
716530
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/08/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,5
1 6,4
2 0
3 7,0
1,4,9 4 9,8,6,4
Chục Số Đơn vị
0 5 7
1,4,0 6 7,9,8
5,6,3 7 8
7,8,4,6 8 8
6,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N 25
250N 324
500N 851972022996
1TR 4660
2,5TR 10359282601005402990066333580190297
5TR 2195325773
10TR 49862
40TR 92916
ĐB
801165
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6,9 0 2,1
0 1 9,6
0,6 2 5,4
3,5,7 3 3
2,5 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9,4,3
9,1 6 0,0,2,5
9 7 3
8
1,5 9 6,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N 10
250N 200
500N 371663819536
1TR 3168
2,5TR 94927497703141182348230655545717307
5TR 2719117853
10TR 52929
40TR 35936
ĐB
788163
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/08/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/08/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,7 0 0,7
8,1,9 1 0,6,1
2 7,9
5,6 3 6,6
4 8
Chục Số Đơn vị
6 5 7,3
1,3,3 6 8,5,3
2,5,0 7 0
6,4 8 1
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755