Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 64
250N 511
500N 923122742052
1TR 3810
2,5TR 87055195071281254949287205792802244
5TR 6385412318
10TR 03559
40TR 49510
ĐB
234325
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,2,1 0 7
1,3 1 1,0,2,8,0
5,1 2 0,8,5
3 1
6,7,4,5 4 9,4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 2,5,4,9
6 4
0 7 4
2,1 8
4,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 82
250N 446
500N 480767763001
1TR 3485
2,5TR 21478940093298082545510983955752142
5TR 7324598565
10TR 01842
40TR 10835
ĐB
069713
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,1,9
0 1 3
8,4,4 2
1 3 5
4 6,5,2,5,2
Chục Số Đơn vị
8,4,4,6,3 5 7
4,7 6 5
0,5 7 6,8
7,9 8 2,5,0
0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 28/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 24
250N 806
500N 881470813709
1TR 7121
2,5TR 48141717392098963693207166572267890
5TR 4707683810
10TR 01692
40TR 83717
ĐB
600309
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6,9,9
8,2,4 1 4,6,0,7
2,9 2 4,1,2
9 3 9
2,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5
0,1,7 6
1 7 6
8 1,9
0,3,8,0 9 3,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 32
250N 533
500N 137459001968
1TR 7966
2,5TR 05722612731921809199786116330582491
5TR 9945865773
10TR 35946
40TR 74746
ĐB
664044
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
1,9 1 8,1
3,2 2 2
3,7,7 3 2,3
7,4 4 6,6,4
Chục Số Đơn vị
0 5 8
6,4,4 6 8,6
7 4,3,3
6,1,5 8
9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 76
250N 347
500N 250923507010
1TR 2280
2,5TR 17308308158164675737498933992458187
5TR 0678561366
10TR 86170
40TR 75287
ĐB
519797
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,1,8,7 0 9,8
1 0,5
2 4
9 3 7
2 4 7,6
Chục Số Đơn vị
1,8 5 0
7,4,6 6 6
4,3,8,8,9 7 6,0
0 8 0,7,5,7
0 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 07/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 16
250N 248
500N 197518504118
1TR 2074
2,5TR 99081753273020955664827038209930450
5TR 9705154406
10TR 39253
40TR 78203
ĐB
653978
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/12/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 9,3,6,3
8,5 1 6,8
2 7
0,5,0 3
7,6 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,0,1,3
1,0 6 4
2 7 5,4,8
4,1,7 8 1
0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 30/11/2019
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 19
250N 585
500N 373220555157
1TR 6260
2,5TR 64762227723360365955483806425117091
5TR 1291512586
10TR 66430
40TR 79369
ĐB
777934
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/11/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/11/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8,3 0 3
5,9 1 9,5
3,6,7 2
0 3 2,0,4
3 4
Chục Số Đơn vị
8,5,5,1 5 5,7,5,1
8 6 0,2,9
5 7 2
8 5,0,6
1,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755