Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Kết quả xổ số Đắk Nông - 28/11/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 66
250N 522
500N 074580513356
1TR 3814
2,5TR 68306089792485145891936915719869738
5TR 7922135253
10TR 37730
40TR 99228
ĐB
387302
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/11/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/11/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,2
5,5,9,9,2 1 4
2,0 2 2,1,8
5 3 8,0
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,6,1,3
6,5,0 6 6
7 9
9,3,2 8
7 9 1,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/11/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 20
250N 295
500N 752109191516
1TR 5062
2,5TR 72239757241752580784393848342874027
5TR 7059802773
10TR 25138
40TR 97615
ĐB
981905
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/11/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/11/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
2 1 9,6,5
6 2 0,1,4,5,8,7
7 3 9,8
2,8,8 4
Chục Số Đơn vị
9,2,1,0 5
1 6 2
2 7 3
2,9,3 8 4,4
1,3 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/11/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 18
250N 270
500N 298791198725
1TR 7944
2,5TR 26312516139888333850247150203642440
5TR 0672871725
10TR 28220
40TR 40231
ĐB
363568
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/11/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/11/2020  
Chục Số Đơn vị
7,5,4,2 0
3 1 8,9,2,3,5
1 2 5,8,5,0
1,8 3 6,1
4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
2,1,2 5 0
3 6 8
8 7 0
1,2,6 8 7,3
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 07/11/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 97
250N 283
500N 678989190025
1TR 2535
2,5TR 95848917637055559239446329956267863
5TR 0485122312
10TR 96622
40TR 36638
ĐB
584283
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/11/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0
5 1 9,2
3,6,1,2 2 5,2
8,6,6,8 3 5,9,2,8
4 8
Chục Số Đơn vị
2,3,5 5 5,1
6 3,2,3
9 7
4,3 8 3,9,3
8,1,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 31/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 45
250N 064
500N 523530923097
1TR 1366
2,5TR 75920277203891048397170892443640127
5TR 6306074483
10TR 64482
40TR 61644
ĐB
641570
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/10/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 31/10/2020  
Chục Số Đơn vị
2,2,1,6,7 0
1 0
9,8 2 0,0,7
8 3 5,6
6,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
4,3 5
6,3 6 4,6,0
9,9,2 7 0
8 9,3,2
8 9 2,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 27
250N 232
500N 303518092364
1TR 6776
2,5TR 07027217014000838505618485066992306
5TR 5202782829
10TR 94438
40TR 49785
ĐB
676271
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/10/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 9,1,8,5,6
0,7 1
3 2 7,7,7,9
3 2,5,8
6 4 8
Chục Số Đơn vị
3,0,8 5
7,0 6 4,9
2,2,2 7 6,1
0,4,3 8 5
0,6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 95
250N 251
500N 733565190971
1TR 7562
2,5TR 80685669758604038215448136746494258
5TR 3700017654
10TR 19129
40TR 35560
ĐB
127427
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/10/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/10/2020  
Chục Số Đơn vị
4,0,6 0 0
5,7 1 9,5,3
6 2 9,7
1 3 5
6,5 4 0
Chục Số Đơn vị
9,3,8,7,1 5 1,8,4
6 2,4,0
2 7 1,5
5 8 5
1,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755