Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/09/2020
Kết quả xổ số Đắk Nông - 19/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 55
250N 593
500N 308089161452
1TR 0863
2,5TR 09058082696206448522602187348115515
5TR 2707038581
10TR 44776
40TR 71816
ĐB
386961
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/09/2020  
Chục Số Đơn vị
8,7 0
8,8,6 1 6,8,5,6
5,2 2 2
9,6 3
6 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,2,8
1,7,1 6 3,9,4,1
7 0,6
5,1 8 0,1,1
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 12/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 53
250N 355
500N 771468656216
1TR 1371
2,5TR 01006676929285153272838674931676601
5TR 6001275310
10TR 64647
40TR 07752
ĐB
006409
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/09/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,1,9
7,5,0 1 4,6,6,2,0
9,7,1,5 2
5 3
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5,6 5 3,5,1,2
1,0,1 6 5,7
6,4 7 1,2
8
0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 05/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 38
250N 669
500N 711459656675
1TR 8745
2,5TR 51321674387397179274761635431497264
5TR 4223186444
10TR 52163
40TR 18563
ĐB
022200
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/09/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,7,3 1 4,4
2 1
6,6,6 3 8,8,1
1,7,1,6,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
6,7,4 5
6 9,5,3,4,3,3
7 5,1,4
3,3 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 29/08/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 71
250N 256
500N 804220993381
1TR 8805
2,5TR 18255498996749948623138387762783076
5TR 7269473589
10TR 10513
40TR 73726
ĐB
830279
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/08/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/08/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5
7,8 1 3
4 2 3,7,6
2,1 3 8
9 4 2
Chục Số Đơn vị
0,5 5 6,5
5,7,2 6
2 7 1,6,9
3 8 1,9
9,9,9,8,7 9 9,9,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 22/08/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 27
250N 893
500N 412124780170
1TR 7592
2,5TR 41722398516901106740418747350698652
5TR 7931185493
10TR 27927
40TR 35391
ĐB
596104
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/08/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/08/2020  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 6,4
2,5,1,1,9 1 1,1
9,2,5 2 7,1,2,7
9,9 3
7,0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 1,2
0 6
2,2 7 8,0,4
7 8
9 3,2,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 15/08/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 86
250N 336
500N 990765357399
1TR 4987
2,5TR 66898427722503043578131927885008720
5TR 3932789932
10TR 28907
40TR 93591
ĐB
231887
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/08/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/08/2020  
Chục Số Đơn vị
3,5,2 0 7,7
9 1
7,9,3 2 0,7
3 6,5,0,2
4
Chục Số Đơn vị
3 5 0
8,3 6
0,8,2,0,8 7 2,8
9,7 8 6,7,7
9 9 9,8,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 08/08/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 06
250N 585
500N 490461728638
1TR 8394
2,5TR 81385320365935008703699149726202414
5TR 8703092484
10TR 80625
40TR 67642
ĐB
000237
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/08/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/08/2020  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6,4,3
1 4,4
7,6,4 2 5
0 3 8,6,0,7
0,9,1,1,8 4 2
Chục Số Đơn vị
8,8,2 5 0
0,3 6 2
3 7 2
3 8 5,5,4
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755