Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 79
250N 609
500N 654604636861
1TR 9603
2,5TR 45427267287141957672078163873720498
5TR 1288512485
10TR 24748
40TR 08332
ĐB
188947
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
6 1 9,6
7,3 2 7,8
6,0 3 7,2
4 6,8,7
Chục Số Đơn vị
8,8 5
4,1 6 3,1
2,3,4 7 9,2
2,9,4 8 5,5
7,0,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 71
250N 007
500N 046343180859
1TR 0737
2,5TR 96164381332110688101442037439498939
5TR 4181432902
10TR 35228
40TR 12346
ĐB
837920
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6,1,3,2
7,0 1 8,4
0 2 8,0
6,3,0 3 7,3,9
6,9,1 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9
0,4 6 3,4
0,3 7 1
1,2 8
5,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 07/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 61
250N 523
500N 822290315499
1TR 7856
2,5TR 50468375152557630351581064668602942
5TR 7497787579
10TR 07140
40TR 06658
ĐB
359027
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
6,3,5 1 5
2,4 2 3,2,7
2 3 1
4 2,0
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,8
5,7,0,8 6 1,8
7,2 7 6,7,9
6,5 8 6
9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 30/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 64
250N 708
500N 291645630372
1TR 8161
2,5TR 03667993034674618800825819346228839
5TR 5574367713
10TR 55628
40TR 84918
ĐB
025388
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,3,0
6,8 1 6,3,8
7,6 2 8
6,0,4,1 3 9
6 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5
1,4 6 4,3,1,7,2
6 7 2
0,2,1,8 8 1,8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 23/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 83
250N 101
500N 582678582430
1TR 8248
2,5TR 49023032131117029968374664710409119
5TR 6708457166
10TR 95806
40TR 18471
ĐB
804668
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 1,4,6
0,7 1 3,9
2 6,3
8,2,1 3 0
0,8 4 8
Chục Số Đơn vị
5 8
2,6,6,0 6 8,6,6,8
7 0,1
5,4,6,6 8 3,4
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 16/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 71
250N 117
500N 588145891978
1TR 4412
2,5TR 63716475407069258419345133060202850
5TR 7895735038
10TR 67281
40TR 45607
ĐB
413425
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 2,7
7,8,8 1 7,2,6,9,3
1,9,0 2 5
1 3 8
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7
1 6
1,5,0 7 1,8
7,3 8 1,9,1
8,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 09/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 53
250N 687
500N 752088816433
1TR 0517
2,5TR 07687303545619439302646916570898152
5TR 1246077165
10TR 44581
40TR 27825
ĐB
177168
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 2,8
8,9,8 1 7
0,5 2 0,5
5,3 3 3
5,9 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5 3,4,2
6 0,5,8
8,1,8 7
0,6 8 7,1,7,1
9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755