Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 38
250N 423
500N 607222954868
1TR 1466
2,5TR 43834285651848079952588952570208331
5TR 3049271099
10TR 02033
40TR 30773
ĐB
389600
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 2,0
3 1
7,5,0,9 2 3
2,3,7 3 8,4,1,3
3 4
Chục Số Đơn vị
9,6,9 5 2
6 6 8,6,5
7 2,3
3,6 8 0
9 9 5,5,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 50
250N 050
500N 093369071338
1TR 8302
2,5TR 47260617194563688884690926001566053
5TR 0873929967
10TR 07775
40TR 87716
ĐB
796887
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,6 0 7,2
1 9,5,6
0,9 2
3,5 3 3,8,6,9
8 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 0,0,3
3,1 6 0,7
0,6,8 7 5
3 8 4,7
1,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 64
250N 417
500N 774473909555
1TR 7434
2,5TR 66828850819082188766886876678898517
5TR 2537232080
10TR 06355
40TR 61288
ĐB
159781
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
8,2,8 1 7,7
7 2 8,1
3 4
6,4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,5
6 6 4,6
1,8,1 7 2
2,8,8 8 1,7,8,0,8,1
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 27/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 55
250N 123
500N 429910391244
1TR 8396
2,5TR 65426488041277876897586052438255586
5TR 7506423848
10TR 35656
40TR 50199
ĐB
575240
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,5
1
8 2 3,6
2 3 9
4,0,6 4 4,8,0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,6
9,2,8,5 6 4
9 7 8
7,4 8 2,6
9,3,9 9 9,6,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 52
250N 094
500N 431743931638
1TR 9099
2,5TR 85274706826356771423594401685125026
5TR 8527621547
10TR 41354
40TR 00514
ĐB
525010
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
5 1 7,4,0
5,8 2 3,6
9,2 3 8
9,7,5,1 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5 2,1,4
2,7 6 7
1,6,4 7 4,6
3 8 2
9 9 4,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 95
250N 543
500N 810977766870
1TR 7896
2,5TR 84906865000125733748844826551787932
5TR 4904100709
10TR 21369
40TR 98417
ĐB
768029
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 9,6,0,9
4 1 7,7
8,3 2 9
4 3 2
4 3,8,1
Chục Số Đơn vị
9 5 7
7,9,0 6 9
5,1,1 7 6,0
4 8 2
0,0,6,2 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: SDN
100N 93
250N 508
500N 418299952808
1TR 6448
2,5TR 17125013377329645488365002361759222
5TR 7725833042
10TR 36732
40TR 43448
ĐB
690805
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,8,0,5
1 7
8,2,4,3 2 5,2
9 3 7,2
4 8,2,8
Chục Số Đơn vị
9,2,0 5 8
9 6
3,1 7
0,0,4,8,5,4 8 2,8
9 3,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755