Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N 67
250N 052
500N 228920781473
1TR 9189
2,5TR 21418103081013514050408446013052138
5TR 0084827136
10TR 80990
40TR 05110
ĐB
068427
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/07/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/07/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3,9,1 0 8
1 8,0
5 2 7
7 3 5,0,8,6
4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
3 5 2,0
3 6 7
6,2 7 8,3
7,1,0,3,4 8 9,9
8,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 13/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 78
250N 882
500N 429587983157
1TR 2204
2,5TR 36597152745023140413253498896088127
5TR 9209859020
10TR 50278
40TR 79526
ĐB
990175
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/07/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/07/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 4
3 1 3
8 2 7,0,6
1 3 1
0,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9,7 5 7
2 6 0
5,9,2 7 8,4,8,5
7,9,9,7 8 2
4 9 5,8,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 06/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 98
250N 452
500N 779893985368
1TR 6273
2,5TR 22657203066110074512193446893516425
5TR 5130117286
10TR 01783
40TR 65959
ĐB
410940
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/07/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 6,0,1
0 1 2
5,1 2 5
7,8 3 5
4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
3,2 5 2,7,9
0,8 6 8
5 7 3
9,9,9,6 8 6,3
5 9 8,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 29/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 01
250N 430
500N 819258128048
1TR 7961
2,5TR 82080148847649630399912978922872624
5TR 7690360583
10TR 74602
40TR 74488
ĐB
696298
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 1,3,2
0,6 1 2
9,1,0 2 8,4
0,8 3 0
8,2 4 8
Chục Số Đơn vị
5
9 6 1
9 7
4,2,8,9 8 0,4,3,8
9 9 2,6,9,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 22/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 54
250N 047
500N 867886846524
1TR 2474
2,5TR 77052718359733039349767221257910765
5TR 7684952367
10TR 95239
40TR 82683
ĐB
911602
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
1
5,2,0 2 4,2
8 3 5,0,9
5,8,2,7 4 7,9,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4,2
6 5,7
4,6 7 8,4,9
7 8 4,3
4,7,4,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 15/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 15
250N 453
500N 423878069893
1TR 6004
2,5TR 19502717931485740319438496500767365
5TR 9868551872
10TR 40037
40TR 49526
ĐB
974703
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,4,2,7,3
1 5,9
0,7 2 6
5,9,9,0 3 8,7
0 4 9
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5 3,7
0,2 6 5
5,0,3 7 2
3 8 5
1,4 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 08/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 51
250N 463
500N 694767521191
1TR 9600
2,5TR 00544776613802113370677414737385229
5TR 5543321646
10TR 94340
40TR 26616
ĐB
012494
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/06/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,7,4 0 0
5,9,6,2,4 1 6
5 2 1,9
6,7,3 3 3
4,9 4 7,4,1,6,0
Chục Số Đơn vị
5 1,2
4,1 6 3,1
4 7 0,3
8
2 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755