Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Đắk Nông - 15/02/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 08
250N 945
500N 925300338793
1TR 9992
2,5TR 79134675439449296711087153894825730
5TR 8923498391
10TR 97926
40TR 35777
ĐB
228603
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,3
1,9 1 1,5
9,9 2 6
5,3,9,4,0 3 3,4,0,4
3,3 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
4,1 5 3
2 6
7 7 7
0,4 8
9 3,2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 08/02/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 86
250N 223
500N 950550556276
1TR 8944
2,5TR 70763938369729288146237937351101528
5TR 6106173032
10TR 63677
40TR 52732
ĐB
657275
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/02/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5
1,6 1 1
9,3,3 2 3,8
2,6,9 3 6,2,2
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
0,5,7 5 5
8,7,3,4 6 3,1
7 7 6,7,5
2 8 6
9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 01/02/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 63
250N 578
500N 162675952537
1TR 8771
2,5TR 47536925326301554871015244130927649
5TR 2404067456
10TR 87610
40TR 09308
ĐB
954869
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/02/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/02/2020  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 9,8
7,7 1 5,0
3 2 6,4
6 3 7,6,2
2 4 9,0
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6
2,3,5 6 3,9
3 7 8,1,1
7,0 8
0,4,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 52
250N 169
500N 002018483012
1TR 3581
2,5TR 20912632155100178332855447641081332
5TR 4248562355
10TR 96562
40TR 89184
ĐB
097629
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 1
8,0 1 2,2,5,0
5,1,1,3,3,6 2 0,9
3 2,2
4,8 4 8,4
Chục Số Đơn vị
1,8,5 5 2,5
6 9,2
7
4 8 1,5,4
6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 20
250N 934
500N 379522463696
1TR 9335
2,5TR 97764630416629901140240965793739931
5TR 5291199080
10TR 84496
40TR 75691
ĐB
365936
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2,4,8 0
4,3,1,9 1 1
2 0
3 4,5,7,1,6
3,6 4 6,1,0
Chục Số Đơn vị
9,3 5
4,9,9,9,3 6 4
3 7
8 0
9 9 5,6,9,6,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 64
250N 511
500N 923122742052
1TR 3810
2,5TR 87055195071281254949287205792802244
5TR 6385412318
10TR 03559
40TR 49510
ĐB
234325
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,2,1 0 7
1,3 1 1,0,2,8,0
5,1 2 0,8,5
3 1
6,7,4,5 4 9,4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 2,5,4,9
6 4
0 7 4
2,1 8
4,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 82
250N 446
500N 480767763001
1TR 3485
2,5TR 21478940093298082545510983955752142
5TR 7324598565
10TR 01842
40TR 10835
ĐB
069713
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,1,9
0 1 3
8,4,4 2
1 3 5
4 6,5,2,5,2
Chục Số Đơn vị
8,4,4,6,3 5 7
4,7 6 5
0,5 7 6,8
7,9 8 2,5,0
0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755