Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Đắk Nông - 16/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 98
250N 396
500N 042567511380
1TR 4328
2,5TR 76476136870865652736181457627668913
5TR 9741360324
10TR 14481
40TR 51515
ĐB
512358
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
5,8 1 3,3,5
2 5,8,4
1,1 3 6
2 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4,1 5 1,6,8
9,7,5,3,7 6
8 7 6,6
9,2,5 8 0,7,1
9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 09/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 09
250N 474
500N 108386648114
1TR 9022
2,5TR 56576653669972996164057237061434412
5TR 2285733971
10TR 53393
40TR 07995
ĐB
047061
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
7,6 1 4,4,2
2,1 2 2,9,3
8,2,9 3
7,6,1,6,1 4
Chục Số Đơn vị
9 5 7
7,6 6 4,6,4,1
5 7 4,6,1
8 3
0,2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 02/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 24
250N 467
500N 808086300474
1TR 8687
2,5TR 50276687970709899574337422531199309
5TR 7524289001
10TR 03099
40TR 60254
ĐB
989669
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,1
1,0 1 1
4,4 2 4
3 0
2,7,7,5 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 4
7 6 7,9
6,8,9 7 4,6,4
9 8 0,7
0,9,6 9 7,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 26/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 34
250N 138
500N 964589725828
1TR 6310
2,5TR 04320563006447775651803347762422821
5TR 4970420176
10TR 40852
40TR 42688
ĐB
090534
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,0 0 0,4
5,2 1 0
7,5 2 8,0,4,1
3 4,8,4,4
3,3,2,0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,2
7 6
7 7 2,7,6
3,2,8 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 19/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 39
250N 039
500N 130318489464
1TR 5323
2,5TR 42645317811293303889234488133535508
5TR 5003364462
10TR 37005
40TR 16954
ĐB
289856
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,8,5
8 1
6 2 3
0,2,3,3 3 9,9,3,5,3
6,5 4 8,5,8
Chục Số Đơn vị
4,3,0 5 4,6
5 6 4,2
7
4,4,0 8 1,9
3,3,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 12/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 16
250N 269
500N 617054130075
1TR 3908
2,5TR 47739085948677029723869479287135632
5TR 0270816193
10TR 23808
40TR 62819
ĐB
865474
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 8,8,8
7 1 6,3,9
3 2 3
1,2,9 3 9,2
9,7 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5
1 6 9
4 7 0,5,0,1,4
0,0,0 8
6,3,1 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 05/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N 84
250N 090
500N 860628206187
1TR 6051
2,5TR 67327063216777037028821420592843654
5TR 6699535095
10TR 49204
40TR 11230
ĐB
509020
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,7,3,2 0 6,4
5,2 1
4 2 0,7,1,8,8,0
3 0
8,5,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9,9 5 1,4
0 6
8,2 7 0
2,2 8 4,7
9 0,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755