Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 90
250N 609
500N 565719481491
1TR 1899
2,5TR 38204823015800733461260633561879309
5TR 2225715300
10TR 76432
40TR 58816
ĐB
982632
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 9,4,1,7,9,0
9,0,6 1 8,6
3,3 2
6 3 2,2
0 4 8
Chục Số Đơn vị
5 7,7
1 6 1,3
5,0,5 7
4,1 8
0,9,0 9 0,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 72
250N 071
500N 146978281321
1TR 7754
2,5TR 45894211180725712547689524884394713
5TR 9803603387
10TR 45245
40TR 22739
ĐB
693985
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
7,2 1 8,3
7,5 2 8,1
4,1 3 6,9
5,9 4 7,3,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 4,7,2
3 6 9
5,4,8 7 2,1
2,1 8 7,5
6,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 59
250N 226
500N 877131401516
1TR 3548
2,5TR 21301538690119156841802942428859056
5TR 5910337624
10TR 09151
40TR 90852
ĐB
456458
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,3
7,0,9,4,5 1 6
5 2 6,4
0 3
9,2 4 0,8,1
Chục Số Đơn vị
5 9,6,1,2,8
2,1,5 6 9
7 1
4,8,5 8 8
5,6 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 24/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 60
250N 126
500N 278951616449
1TR 2608
2,5TR 43243170530636084131647543295447592
5TR 9988372800
10TR 60650
40TR 31895
ĐB
248928
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6,0,5 0 8,0
6,3 1
9 2 6,8
4,5,8 3 1
5,5 4 9,3
Chục Số Đơn vị
9 5 3,4,4,0
2 6 0,1,0
7
0,2 8 9,3
8,4 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 17/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 76
250N 996
500N 138830865403
1TR 9948
2,5TR 71647582717969397054104858506838971
5TR 8469212374
10TR 16649
40TR 24811
ĐB
327706
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,6
7,7,1 1 1
9 2
0,9 3
5,7 4 8,7,9
Chục Số Đơn vị
8 5 4
7,9,8,0 6 8
4 7 6,1,1,4
8,4,6 8 8,6,5
4 9 6,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 10/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 71
250N 510
500N 841858753326
1TR 7690
2,5TR 24170326204831470274023435479205364
5TR 1231761548
10TR 46959
40TR 82352
ĐB
206967
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,9,7,2 0
7 1 0,8,4,7
9,5 2 6,0
4 3
1,7,6 4 3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 9,2
2 6 4,7
1,6 7 1,5,0,4
1,4 8
5 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 03/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 87
250N 548
500N 791064971794
1TR 0235
2,5TR 79152190657806938359514725709679343
5TR 1289500012
10TR 38050
40TR 63224
ĐB
587998
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
1 0,2
5,7,1 2 4
4 3 5
9,2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
3,6,9 5 2,9,0
9 6 5,9
8,9 7 2
4,9 8 7
6,5 9 7,4,6,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755