Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Quảng Bình - 21/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 81
250N 869
500N 264079221422
1TR 9888
2,5TR 80440869174214161940702184492735480
5TR 1386361615
10TR 86632
40TR 46178
ĐB
139285
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,4,8 0
8,4 1 7,8,5
2,2,3 2 2,2,7
6 3 2
4 0,0,1,0
Chục Số Đơn vị
1,8 5
6 9,3
1,2 7 8
8,1,7 8 1,8,0,5
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 65
250N 478
500N 165503038594
1TR 5133
2,5TR 03789628834315996609855399204141452
5TR 3393023451
10TR 90931
40TR 00032
ĐB
080378
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/10/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,9
4,5,3 1
5,3 2
0,3,8 3 3,9,0,1,2
9 4 1
Chục Số Đơn vị
6,5 5 5,9,2,1
6 5
7 8,8
7,7 8 9,3
8,5,0,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/10/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 24
250N 312
500N 501997526814
1TR 9007
2,5TR 87453228061506881509495231988552304
5TR 0516574297
10TR 31362
40TR 50566
ĐB
797761
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,6,9,4
6 1 2,9,4
1,5,6 2 4,3
5,2 3
2,1,0 4
Chục Số Đơn vị
8,6 5 2,3
0,6 6 8,5,2,6,1
0,9 7
6 8 5
1,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 30/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 14
250N 933
500N 899093721576
1TR 4999
2,5TR 13595673996345747838953319690131892
5TR 0479186864
10TR 42372
40TR 70631
ĐB
941542
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 1
3,0,9,3 1 4
7,9,7,4 2
3 3 3,8,1,1
1,6 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7
7 6 4
5 7 2,6,2
3 8
9,9 9 0,9,5,9,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 23/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 10
250N 933
500N 361315944715
1TR 4048
2,5TR 62228081281397378301636168794720681
5TR 1522807260
10TR 23182
40TR 08042
ĐB
493570
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1,6,7 0 1
0,8 1 0,3,5,6
8,4 2 8,8,8
3,1,7 3 3
9 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
1 5
1 6 0
4 7 3,0
4,2,2,2 8 1,2
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 16/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 93
250N 183
500N 661320397397
1TR 7018
2,5TR 89061266711932703145966982797209554
5TR 1408398051
10TR 86529
40TR 00477
ĐB
603521
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
6,7,5,2 1 3,8
7 2 7,9,1
9,8,1,8 3 9
5 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,1
6 1
9,2,7 7 1,2,7
1,9 8 3,3
3,2 9 3,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/09/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 15
250N 578
500N 635129207736
1TR 0140
2,5TR 66631764948806962387092536555273563
5TR 4811364025
10TR 26006
40TR 14168
ĐB
128250
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0 6
5,3 1 5,3
5 2 0,5
5,6,1 3 6,1
9 4 0
Chục Số Đơn vị
1,2 5 1,3,2,0
3,0 6 9,3,8
8 7 8
7,6 8 7
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755