Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 26
250N 851
500N 349946429908
1TR 2658
2,5TR 09958618613249115714691050993371170
5TR 8580996885
10TR 44936
40TR 63729
ĐB
221215
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,5,9
5,6,9 1 4,5
4 2 6,9
3 3 3,6
1 4 2
Chục Số Đơn vị
0,8,1 5 1,8,8
2,3 6 1
7 0
0,5,5 8 5
9,0,2 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 11/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 97
250N 870
500N 953078552003
1TR 9217
2,5TR 92325044103344868181251447119335661
5TR 6038576100
10TR 38723
40TR 51048
ĐB
492586
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3,1,0 0 3,0
8,6 1 7,0
2 5,3
0,9,2 3 0
4 4 8,4,8
Chục Số Đơn vị
5,2,8 5 5
8 6 1
9,1 7 0
4,4 8 1,5,6
9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 04/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 35
250N 301
500N 049454789399
1TR 2600
2,5TR 44106867809272013270866680474328083
5TR 2883545254
10TR 08779
40TR 22180
ĐB
431568
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/04/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0,8,2,7,8 0 1,0,6
0 1
2 0
4,8 3 5,5
9,5 4 3
Chục Số Đơn vị
3,3 5 4
0 6 8,8
7 8,0,9
7,6,6 8 0,3,0
9,7 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 28/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 95
250N 326
500N 929976532972
1TR 0117
2,5TR 83856124143485821666185685716281733
5TR 9054632866
10TR 15275
40TR 49424
ĐB
171805
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5
1 7,4
7,6 2 6,4
5,3 3 3
1,2 4 6
Chục Số Đơn vị
9,7,0 5 3,6,8
2,5,6,4,6 6 6,8,2,6
1 7 2,5
5,6 8
9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 21/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 97
250N 945
500N 055105658912
1TR 7124
2,5TR 16612558223800043942292601792498996
5TR 1814643697
10TR 95691
40TR 07432
ĐB
044515
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0
5,9 1 2,2,5
1,1,2,4,3 2 4,2,4
3 2
2,2 4 5,2,6
Chục Số Đơn vị
4,6,1 5 1
9,4 6 5,0
9,9 7
8
9 7,6,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 48
250N 530
500N 548265772208
1TR 0335
2,5TR 56047532291503187046029956724561722
5TR 0999782376
10TR 38900
40TR 06499
ĐB
759287
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 8,0
3 1
8,2 2 9,2
3 0,5,1
4 8,7,6,5
Chục Số Đơn vị
3,9,4 5
4,7 6
7,4,9,8 7 7,6
4,0 8 2,7
2,9 9 5,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 91
250N 180
500N 542445669225
1TR 8014
2,5TR 30292241971798906821211555060577007
5TR 2249045015
10TR 66285
40TR 44245
ĐB
326701
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 5,7,1
9,2,0 1 4,5
9 2 4,5,1
3
2,1 4 5
Chục Số Đơn vị
2,5,0,1,8,4 5 5
6 6 6
9,0 7
8 0,9,5
8 9 1,2,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755