Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: XSQB
100N 76
250N 988
500N 119931847368
1TR 0650
2,5TR 02489179300189267505351366723998245
5TR 8495660208
10TR 17482
40TR 26053
ĐB
446988
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/07/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 5,8
1
9,8 2
5 3 0,6,9
8 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 0,6,3
7,3,5 6 8
7 6
8,6,0,8 8 8,4,9,2,8
9,8,3 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 11/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 25
250N 079
500N 640452610484
1TR 5719
2,5TR 94709839694817368988096147416690088
5TR 9854343087
10TR 19914
40TR 98302
ĐB
086923
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4,9,2
6 1 9,4,4
0 2 5,3
7,4,2 3
0,8,1,1 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5
6 6 1,9,6
8 7 9,3
8,8 8 4,8,8,7
7,1,0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 04/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 56
250N 754
500N 361120881803
1TR 7491
2,5TR 35012624100734362647233321074923379
5TR 6295662396
10TR 85766
40TR 61226
ĐB
656884
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
1,9 1 1,2,0
1,3 2 6
0,4 3 2
5,8 4 3,7,9
Chục Số Đơn vị
5 6,4,6
5,5,9,6,2 6 6
4 7 9
8 8 8,4
4,7 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 27/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 28
250N 795
500N 873771561867
1TR 3522
2,5TR 49384984569963859992954151628723472
5TR 7171840728
10TR 08393
40TR 10575
ĐB
202262
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1 5,8
2,9,7,6 2 8,2,8
9 3 7,8
8 4
Chục Số Đơn vị
9,1,7 5 6,6
5,5 6 7,2
3,6,8 7 2,5
2,3,1,2 8 4,7
9 5,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 20/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 20
250N 680
500N 219176917864
1TR 1303
2,5TR 08260565480136227933652309858416956
5TR 9481449836
10TR 35945
40TR 48365
ĐB
245680
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,6,3,8 0 3
9,9 1 4
6 2 0
0,3 3 3,0,6
6,8,1 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 6
5,3 6 4,0,2,5
7
4 8 0,4,0
9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 13/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 75
250N 972
500N 493748511103
1TR 6155
2,5TR 56056380050629004766873060326438781
5TR 6620178192
10TR 82844
40TR 12760
ĐB
952742
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/06/2019  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 3,5,6,1
5,8,0 1
7,9,4 2
0 3 7
6,4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
7,5,0 5 1,5,6
5,6,0 6 6,4,0
3 7 5,2
8 1
9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 06/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: QB
100N 27
250N 354
500N 314785666401
1TR 0011
2,5TR 31373741506305110921886924018057946
5TR 6462124936
10TR 08098
40TR 63934
ĐB
364611
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 1
0,1,5,2,2,1 1 1,1
9 2 7,1,1
7 3 6,4
5,3 4 7,6
Chục Số Đơn vị
5 4,0,1
6,4,3 6 6
2,4 7 3
9 8 0
9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755