Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Bình - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 49
250N 741
500N 936215762612
1TR 3538
2,5TR 20190645379372512680563884957004756
5TR 5530262433
10TR 05873
40TR 65978
ĐB
622028
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,7 0 2
4 1 2
6,1,0 2 5,8
3,7 3 8,7,3
4 9,1
Chục Số Đơn vị
2 5 6
7,5 6 2
3 7 6,0,3,8
3,8,7,2 8 0,8
4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 92
250N 723
500N 051621892957
1TR 0328
2,5TR 89649390487172563561736401359292158
5TR 6872246138
10TR 86736
40TR 02012
ĐB
734480
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
6 1 6,2
9,9,2,1 2 3,8,5,2
2 3 8,6
4 9,8,0
Chục Số Đơn vị
2 5 7,8
1,3 6 1
5 7
2,4,5,3 8 9,0
8,4 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 05/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 25
250N 181
500N 560833077809
1TR 8690
2,5TR 22288936327400949731257577410130656
5TR 0545067580
10TR 85729
40TR 95758
ĐB
957609
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,8 0 8,7,9,9,1,9
8,3,0 1
3 2 5,9
3 2,1
4
Chục Số Đơn vị
2 5 7,6,0,8
5 6
0,5 7
0,8,5 8 1,8,0
0,0,2,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 28/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 33
250N 903
500N 941398767769
1TR 3267
2,5TR 15170095677305393013756729631383426
5TR 3644592337
10TR 33490
40TR 76247
ĐB
599761
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 3
6 1 3,3,3
7 2 6
3,0,1,5,1,1 3 3,7
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 3
7,2 6 9,7,7,1
6,6,3,4 7 6,0,2
8
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 21/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 30
250N 984
500N 346320925443
1TR 4289
2,5TR 34940461370715399922465129206074315
5TR 6160632244
10TR 36637
40TR 76759
ĐB
401099
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,6 0 6
1 2,5
9,2,1 2 2
6,4,5 3 0,7,7
8,4 4 3,0,4
Chục Số Đơn vị
1 5 3,9
0 6 3,0
3,3 7
8 4,9
8,5,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 87
250N 179
500N 071694597242
1TR 5199
2,5TR 84024392940384487443615367414738628
5TR 3811816718
10TR 19600
40TR 80949
ĐB
274513
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1 6,8,8,3
4 2 4,8
4,1 3 6
2,9,4 4 2,4,3,7,9
Chục Số Đơn vị
5 9
1,3 6
8,4 7 9
2,1,1 8 7
7,5,9,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/04/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 15
250N 273
500N 784751722682
1TR 2546
2,5TR 87480628510226044797207571749542442
5TR 6926061750
10TR 87684
40TR 30650
ĐB
024181
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6,6,5,5 0
5,8 1 5
7,8,4 2
7 3
8 4 7,6,2
Chục Số Đơn vị
1,9 5 1,7,0,0
4 6 0,0
4,9,5 7 3,2
8 2,0,4,1
9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755