Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Quảng Bình - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 43
250N 465
500N 629628068918
1TR 0892
2,5TR 98001711249481508705934895897332663
5TR 8766327331
10TR 84043
40TR 83963
ĐB
052696
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,1,5
0,3 1 8,5
9 2 4
4,7,6,6,4,6 3 1
2 4 3,3
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5
9,0,9 6 5,3,3,3
7 3
1 8 9
8 9 6,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 53
250N 868
500N 924986495274
1TR 1492
2,5TR 34502132266066235486004922988561608
5TR 6178314335
10TR 71855
40TR 37910
ĐB
843919
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,8
1 0,9
9,0,6,9 2 6
5,8 3 5
7 4 9,9
Chục Số Đơn vị
8,3,5 5 3,5
2,8 6 8,2
7 4
6,0 8 6,5,3
4,4,1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 14
250N 527
500N 540417001800
1TR 6803
2,5TR 12815169971258153627678469249223085
5TR 5136854267
10TR 28471
40TR 90900
ĐB
592097
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,0 0 4,0,0,3,0
8,7 1 4,5
9 2 7,7
0 3
1,0 4 6
Chục Số Đơn vị
1,8 5
4 6 8,7
2,9,2,6,9 7 1
6 8 1,5
9 7,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 65
250N 854
500N 340482297849
1TR 3717
2,5TR 14340060177246610623529142149597732
5TR 3493744138
10TR 78617
40TR 68060
ĐB
249510
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,1 0 4
1 7,7,4,7,0
3 2 9,3
2 3 2,7,8
5,0,1 4 9,0
Chục Số Đơn vị
6,9 5 4
6 6 5,6,0
1,1,3,1 7
3 8
2,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 25/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 81
250N 707
500N 098620034671
1TR 3792
2,5TR 69064614527667647680769223224652555
5TR 4584203050
10TR 41964
40TR 15447
ĐB
137522
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7,3
8,7 1
9,5,2,4,2 2 2,2
0 3
6,6 4 6,2,7
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,0
8,7,4 6 4,4
0,4 7 1,6
8 1,6,0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 17
250N 016
500N 600835296495
1TR 0246
2,5TR 26245435679237581332282337155186623
5TR 1798758318
10TR 74516
40TR 20204
ĐB
559649
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
5 1 7,6,8,6
3 2 9,3
3,2 3 2,3
0 4 6,5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,7 5 1
1,4,1 6 7
1,6,8 7 5
0,1 8 7
2,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 50
250N 421
500N 684114202442
1TR 9215
2,5TR 70438673529959010561610555033293997
5TR 7675147916
10TR 50938
40TR 61314
ĐB
597576
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,9 0
2,4,6,5 1 5,6,4
4,5,3 2 1,0
3 8,2,8
1 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1,5 5 0,2,5,1
1,7 6 1
9 7 6
3,3 8
9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755