Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Quảng Bình - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 95
250N 476
500N 502768623075
1TR 7845
2,5TR 62438002264501486439679460577531527
5TR 7233293964
10TR 16342
40TR 72211
ĐB
117861
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1,6 1 4,1
6,3,4 2 7,6,7
3 8,9,2
1,6 4 5,6,2
Chục Số Đơn vị
9,7,4,7 5
7,2,4 6 2,4,1
2,2 7 6,5,5
3 8
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 09
250N 338
500N 886639323535
1TR 4395
2,5TR 63899704707798977236592152776193825
5TR 7123907030
10TR 17063
40TR 72239
ĐB
671427
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9
6 1 5
3 2 5,7
6 3 8,2,5,6,9,0,9
4
Chục Số Đơn vị
3,9,1,2 5
6,3 6 6,1,3
2 7 0
3 8 9
0,9,8,3,3 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 17
250N 701
500N 691671156433
1TR 3350
2,5TR 56223700867631109089200340818493838
5TR 0577265933
10TR 44266
40TR 89726
ĐB
678320
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 1
0,1 1 7,6,5,1
7 2 3,6,0
3,2,3 3 3,4,8,3
3,8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 0
1,8,6,2 6 6
1 7 2
3 8 6,9,4
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 16
250N 269
500N 384334596049
1TR 2000
2,5TR 24031897003188599983820346211902751
5TR 1326218184
10TR 97632
40TR 40587
ĐB
417816
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
3,5 1 6,9,6
6,3 2
4,8 3 1,4,2
3,8 4 3,9
Chục Số Đơn vị
8 5 9,1
1,1 6 9,2
8 7
8 5,3,4,7
6,5,4,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 19
250N 572
500N 791823042809
1TR 2711
2,5TR 44134242119230515403871920926674813
5TR 9750138406
10TR 31688
40TR 31589
ĐB
075755
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4,9,5,3,1,6
1,1,0 1 9,8,1,1,3
7,9 2
0,1 3 4
0,3 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5
6,0 6 6
7 2
1,8 8 8,9
1,0,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 98
250N 018
500N 450837173964
1TR 8286
2,5TR 5553207789
5TR
10TR
40TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
1 8,7
3 2
3 2
6 4
Chục Số Đơn vị
5
8 6 4
1 7
9,1,0 8 6,9
8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 05/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 80
250N 579
500N 671556137978
1TR 2094
2,5TR 60687289932694371784518350629240231
5TR 7821260978
10TR 68056
40TR 18362
ĐB
821817
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/12/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 05/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
3 1 5,3,2,7
9,1,6 2
1,9,4 3 5,1
9,8 4 3
Chục Số Đơn vị
1,3 5 6
5 6 2
8,1 7 9,8,8
7,7 8 0,7,4
7 9 4,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755