Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Kết quả xổ số Quảng Bình - 28/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 20
250N 712
500N 994720315046
1TR 4278
2,5TR 97739903668216898726362013002639053
5TR 6979759678
10TR 76426
40TR 02747
ĐB
867458
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 28/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
3,0 1 2
1 2 0,6,6,6
5 3 1,9
4 7,6,7
Chục Số Đơn vị
5 3,8
4,6,2,2,2 6 6,8
4,9,4 7 8,8
7,6,7,5 8
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 21/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 04
250N 536
500N 511476882899
1TR 5303
2,5TR 12338875318535181064935057032127892
5TR 0901784372
10TR 88439
40TR 42389
ĐB
624852
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 21/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 4,3,5
3,5,2 1 4,7
9,7,5 2 1
0 3 6,8,1,9
0,1,6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,2
3 6 4
1 7 2
8,3 8 8,9
9,3,8 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 14/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 20
250N 065
500N 874487708736
1TR 9375
2,5TR 93538511870752464212756496568725053
5TR 0437773382
10TR 61009
40TR 17031
ĐB
354957
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 14/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 9
3 1 2
1,8 2 0,4
5 3 6,8,1
4,2 4 4,9
Chục Số Đơn vị
6,7 5 3,7
3 6 5
8,8,7,5 7 0,5,7
3 8 7,7,2
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 07/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 19
250N 099
500N 089977631233
1TR 7203
2,5TR 56274845884985850414773330007527920
5TR 0494869953
10TR 99253
40TR 50922
ĐB
140054
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/01/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 07/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
1 9,4
2 2 0,2
6,3,0,3,5,5 3 3,3
7,1,5 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5 8,3,3,4
6 3
7 4,5
8,5,4 8 8
1,9,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 31/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 07
250N 557
500N 042680855136
1TR 2854
2,5TR 21697716068452844286432981326516472
5TR 6080994996
10TR 67195
40TR 07921
ĐB
423116
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 31/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,6,9
2 1 6
7 2 6,8,1
3 6
5 4
Chục Số Đơn vị
8,6,9 5 7,4
2,3,0,8,9,1 6 5
0,5,9 7 2
2,9 8 5,6
0 9 7,8,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 24/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 52
250N 698
500N 689024728933
1TR 3047
2,5TR 91954913939999211508229972295198952
5TR 9915628946
10TR 05128
40TR 30551
ĐB
910038
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 24/12/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
5,5 1
5,7,9,5 2 8
3,9 3 3,8
5 4 7,6
Chục Số Đơn vị
5 2,4,1,2,6,1
5,4 6
4,9 7 2
9,0,2,3 8
9 8,0,3,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 17/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 40
250N 989
500N 903977947831
1TR 0245
2,5TR 67214170203216260431364614914729312
5TR 1735291989
10TR 28808
40TR 29849
ĐB
940018
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 17/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 8
3,3,6 1 4,2,8
6,1,5 2 0
3 9,1,1
9,1 4 0,5,7,9
Chục Số Đơn vị
4 5 2
6 2,1
4 7
0,1 8 9,9
8,3,8,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755