Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Long An - 18/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 19
200N 139
400N 410020706250
1TR 8016
3TR 50103808352685534199623135844033546
10TR 4855541156
15TR 61889
30TR 93809
ĐB
087496
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/01/2020
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,7,5,4 0 0,3,9
1 9,6,3
2
0,1 3 9,5
4 0,6
Chục Số Đơn vị
3,5,5 5 0,5,5,6
1,4,5,9 6
7 0
8 9
1,3,9,8,0 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 32
200N 617
400N 203956741083
1TR 8709
3TR 30699285567272606518750673662340118
10TR 1364581697
15TR 14988
30TR 34860
ĐB
686629
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
1 7,8,8
3 2 6,3,9
8,2 3 2,9
7 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 6
5,2 6 7,0
1,6,9 7 4
1,1,8 8 3,8
3,0,9,2 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 08
200N 436
400N 294339582873
1TR 6240
3TR 80646158065839272515031232778376112
10TR 1471205110
15TR 87394
30TR 25158
ĐB
085563
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 8,6
1 5,2,2,0
9,1,1 2 3
4,7,2,8,6 3 6
9 4 3,0,6
Chục Số Đơn vị
1 5 8,8
3,4,0 6 3
7 3
0,5,5 8 3
9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 28/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 37
200N 984
400N 239743091772
1TR 3763
3TR 72492288346598977187603504959509723
10TR 5728171196
15TR 17747
30TR 63236
ĐB
176494
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/12/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
8 1
7,9 2 3
6,2 3 7,4,6
8,3,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 0
9,3 6 3
3,9,8,4 7 2
8 4,9,7,1
0,8 9 7,2,5,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 21/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 67
200N 886
400N 621605231266
1TR 1257
3TR 15683250527808397570672144248528384
10TR 2312531845
15TR 05515
30TR 52786
ĐB
808453
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/12/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0
1 6,4,5
5 2 3,5
2,8,8,5 3
1,8 4 5
Chục Số Đơn vị
8,2,4,1 5 7,2,3
8,1,6,8 6 7,6
6,5 7 0
8 6,3,3,5,4,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 14/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 48
200N 670
400N 846787343152
1TR 6675
3TR 90291612616639724570401687210096149
10TR 9567970542
15TR 41159
30TR 85813
ĐB
938745
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/12/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7,0 0 0
9,6 1 3
5,4 2
1 3 4
3 4 8,9,2,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 2,9
6 7,1,8
6,9 7 0,5,0,9
4,6 8
4,7,5 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 07/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N 05
200N 141
400N 543958095432
1TR 2217
3TR 82160250213825610301465881875159754
10TR 3209601323
15TR 45055
30TR 22402
ĐB
212270
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/12/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 5,9,1,2
4,2,0,5 1 7
3,0 2 1,3
2 3 9,2
5 4 1
Chục Số Đơn vị
0,5 5 6,1,4,5
5,9 6 0
1 7 0
8 8 8
3,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755