Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Long An - 20/07/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 7K3
100N 03
200N 528
400N 004720429079
1TR 3473
3TR 44732684656410032280939417629251283
10TR 6931701926
15TR 14376
30TR 65274
ĐB
985223
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/07/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 3,0
4 1 7
4,3,9 2 8,6,3
0,7,8,2 3 2
7 4 7,2,1
Chục Số Đơn vị
6 5
2,7 6 5
4,1 7 9,3,6,4
2 8 0,3
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/07/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 7K2
100N 60
200N 822
400N 036766790099
1TR 9852
3TR 62398725572299410350006065246357784
10TR 9468133053
15TR 02586
30TR 36649
ĐB
152327
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/07/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/07/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 6
8 1
2,5 2 2,7
6,5 3
9,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5 2,7,0,3
0,8 6 0,7,3
6,5,2 7 9
9 8 4,1,6
7,9,4 9 9,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/07/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N 92
200N 882
400N 270286742956
1TR 9670
3TR 92865492281421571598410617174213753
10TR 2518281085
15TR 38192
30TR 02721
ĐB
521713
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/07/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
6,2 1 5,3
9,8,0,4,8,9 2 8,1
5,1 3
7 4 2
Chục Số Đơn vị
6,1,8 5 6,3
5 6 5,1
7 4,0
2,9 8 2,2,5
9 2,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 29/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K5
100N 63
200N 049
400N 570512436384
1TR 3136
3TR 79369304206000980121327613116976851
10TR 7238999022
15TR 48020
30TR 64473
ĐB
071353
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,9
2,6,5 1
2 2 0,1,2,0
6,4,7,5 3 6
8 4 9,3
Chục Số Đơn vị
0 5 1,3
3 6 3,9,1,9
7 3
8 4,9
4,6,0,6,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 22/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N 81
200N 474
400N 294744549277
1TR 9772
3TR 40932182410577029784876316432299977
10TR 0093650040
15TR 88795
30TR 13871
ĐB
782514
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,4 0
8,4,3,7 1 4
7,3,2 2 2
3 2,1,6
7,5,8,1 4 7,1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 4
3 6
4,7,7 7 4,7,2,0,7,1
8 1,4
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 15/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N 65
200N 530
400N 268321709967
1TR 4310
3TR 41509001794958739711728991103415791
10TR 6712787326
15TR 12395
30TR 08283
ĐB
449449
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 9
1,9 1 0,1
2 7,6
8,8 3 0,4
3 4 9
Chục Số Đơn vị
6,9 5
2 6 5,7
6,8,2 7 0,9
8 3,7,3
0,7,9,4 9 9,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 08/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N 89
200N 764
400N 439770372215
1TR 8655
3TR 89669328955272769753878283052947163
10TR 6018282506
15TR 72422
30TR 31161
ĐB
881616
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
6 1 5,6
8,2 2 7,8,9,2
5,6 3 7
6 4
Chục Số Đơn vị
1,5,9 5 5,3
0,1 6 4,9,3,1
9,3,2 7
2 8 9,2
8,6,2 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755