Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Long An - 20/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N 63
200N 933
400N 443245157562
1TR 3326
3TR 92220184800172434630072739130587002
10TR 7712919363
15TR 65706
30TR 79551
ĐB
081731
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,3 0 5,2,6
5,3 1 5
3,6,0 2 6,0,4,9
6,3,7,6 3 3,2,0,1
2 4
Chục Số Đơn vị
1,0 5 1
2,0 6 3,2,3
7 3
8 0
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N 86
200N 245
400N 643432438233
1TR 1229
3TR 12692784043916491227736988416578078
10TR 6643474013
15TR 44764
30TR 66243
ĐB
775274
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 3
9 2 9,7
4,3,1,4 3 4,3,4
3,0,6,3,6,7 4 5,3,3
Chục Số Đơn vị
4,6 5
8 6 4,5,4
2 7 8,4
9,7 8 6
2 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1
100N 13
200N 484
400N 044802739130
1TR 6775
3TR 59606393708686223763463290612247366
10TR 8851500027
15TR 90016
30TR 13798
ĐB
619465
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/04/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 6
1 3,5,6
6,2 2 9,2,7
1,7,6 3 0
8 4 8
Chục Số Đơn vị
7,1,6 5
0,6,1 6 2,3,6,5
2 7 3,5,0
4,9 8 4
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 3K5
100N 68
200N 347
400N 372376533054
1TR 6678
3TR 02505767975986888068981464935009076
10TR 1819074472
15TR 13043
30TR 36321
ĐB
322453
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/03/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 5
2 1
7 2 3,1
2,5,4,5 3
5 4 7,6,3
Chục Số Đơn vị
0 5 3,4,0,3
4,7 6 8,8,8
4,9 7 8,6,2
6,7,6,6 8
9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 3K4
100N 90
200N 755
400N 245162765188
1TR 6809
3TR 81474991276428249345347479637433166
10TR 1644263486
15TR 45881
30TR 73124
ĐB
556674
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/03/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
5,8 1
8,4 2 7,4
3
7,7,2,7 4 5,7,2
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,1
7,6,8 6 6
2,4 7 6,4,4,4
8 8 8,2,6,1
0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3
100N 16
200N 877
400N 104982578079
1TR 0626
3TR 59077388639672001605323219751713504
10TR 8174396794
15TR 96153
30TR 57886
ĐB
270020
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/03/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 5,4
2 1 6,7
2 6,0,1,0
6,4,5 3
0,9 4 9,3
Chục Số Đơn vị
0 5 7,3
1,2,8 6 3
7,5,7,1 7 7,9,7
8 6
4,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2
100N 08
200N 738
400N 340605319018
1TR 9697
3TR 03724688162000639729707145765639344
10TR 8118092817
15TR 07035
30TR 95826
ĐB
096908
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/03/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6,6,8
3 1 8,6,4,7
2 4,9,6
3 8,1,5
2,1,4 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 6
0,1,0,5,2 6
9,1 7
0,3,1,0 8 0
2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755