Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Long An - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N 31
200N 506
400N 285378740141
1TR 6564
3TR 29050618960188201994599858494335514
10TR 0141986178
15TR 82130
30TR 75375
ĐB
078827
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6
3,4 1 4,9
8 2 7
5,4 3 1,0
7,6,9,1 4 1,3
Chục Số Đơn vị
8,7 5 3,0
0,9 6 4
2 7 4,8,5
7 8 2,5
1 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N 99
200N 348
400N 738190153846
1TR 7501
3TR 69882983125084507248567370846460497
10TR 7723976525
15TR 54263
30TR 72760
ĐB
735904
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,4
8,0 1 5,2
8,1 2 5
6 3 7,9
6,0 4 8,6,5,8
Chục Số Đơn vị
1,4,2 5
4 6 4,3,0
3,9 7
4,4 8 1,2
9,3 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 07/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N 37
200N 579
400N 029124940436
1TR 1262
3TR 19309511521030943490274247391270142
10TR 9530548143
15TR 31020
30TR 43284
ĐB
812742
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 9,9,5
9 1 2
6,5,1,4,4 2 4,0
4 3 7,6
9,2,8 4 2,3,2
Chục Số Đơn vị
0 5 2
3 6 2
3 7 9
8 4
7,0,0 9 1,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K5
100N 38
200N 549
400N 231441340421
1TR 8914
3TR 57412782674740775172135216022553016
10TR 2353338007
15TR 76106
30TR 14904
ĐB
410244
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,6,4
2,2 1 4,4,2,6
1,7 2 1,1,5
3 3 8,4,3
1,3,1,0,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2 5
1,0 6 7
6,0,0 7 2
3 8
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K4
100N 08
200N 522
400N 570764365878
1TR 3357
3TR 77312435157991613257407545986972936
10TR 8441049573
15TR 41314
30TR 60594
ĐB
934806
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,7,6
1 2,5,6,0,4
2,1 2 2
7 3 6,6
5,1,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 7,7,4
3,1,3,0 6 9
0,5,5 7 8,3
0,7 8
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N 08
200N 933
400N 212307633096
1TR 6750
3TR 43675847177343081947095846793512754
10TR 1330535304
15TR 17305
30TR 32744
ĐB
211809
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 8,5,4,5,9
1 7
2 3
3,2,6 3 3,0,5
8,5,0,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
7,3,0,0 5 0,4
9 6 3
1,4 7 5
0 8 4
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N 65
200N 239
400N 599071248827
1TR 0589
3TR 28699125228105323340341074200031108
10TR 0751195772
15TR 97473
30TR 92726
ĐB
832298
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4,0 0 7,0,8
1 1 1
2,7 2 4,7,2,6
5,7 3 9
2 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5 3
2 6 5
2,0 7 2,3
0,9 8 9
3,8,9 9 0,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755