Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Kết quả xổ số Long An - 23/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N 06
200N 428
400N 426953988709
1TR 8246
3TR 85904048591609763908587932667761865
10TR 9530508692
15TR 33197
30TR 21510
ĐB
800867
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/01/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/01/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,9,4,8,5
1 0
9 2 8
9 3
0 4 6
Chục Số Đơn vị
6,0 5 9
0,4 6 9,5,7
9,7,9,6 7 7
2,9,0 8
6,0,5 9 8,7,3,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 41
200N 540
400N 899867073576
1TR 8100
3TR 67494299897666752488453422591863260
10TR 1140176534
15TR 16923
30TR 06945
ĐB
268376
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/01/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/01/2021  
Chục Số Đơn vị
4,0,6 0 7,0,1
4,0 1 8
4 2 3
2 3 4
9,3 4 1,0,2,5
Chục Số Đơn vị
4 5
7,7 6 7,0
0,6 7 6,6
9,8,1 8 9,8
8 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 13
200N 478
400N 953814971071
1TR 7347
3TR 16308452430320952932360800371976633
10TR 8606677102
15TR 19059
30TR 67618
ĐB
639489
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/01/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,9,2
7 1 3,9,8
3,0 2
1,4,3 3 8,2,3
4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 9
6 6 6
9,4 7 8,1
7,3,0,1 8 0,9
0,1,5,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 02/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 03
200N 274
400N 395800742897
1TR 2622
3TR 98915595959914643550778342717448167
10TR 3685670298
15TR 55789
30TR 15119
ĐB
717105
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/01/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/01/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,5
1 5,9
2 2 2
0 3 4
7,7,3,7 4 6
Chục Số Đơn vị
1,9,0 5 8,0,6
4,5 6 7
9,6 7 4,4,4
5,9 8 9
8,1 9 7,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 26/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 90
200N 075
400N 550427955647
1TR 9770
3TR 19236655300272136952376851907199592
10TR 1934802975
15TR 83849
30TR 47147
ĐB
138913
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/12/2020
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/12/2020  
Chục Số Đơn vị
9,7,3 0 4
2,7 1 3
5,9 2 1
1 3 6,0
0 4 7,8,9,7
Chục Số Đơn vị
7,9,8,7 5 2
3 6
4,4 7 5,0,1,5
4 8 5
4 9 0,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 19/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 66
200N 244
400N 183412498836
1TR 6698
3TR 24341717257443483661016122067944629
10TR 1762772593
15TR 48064
30TR 95191
ĐB
590250
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/12/2020
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,6,9 1 2
1 2 5,9,7
9 3 4,6,4
4,3,3,6 4 4,9,1
Chục Số Đơn vị
2 5 0
6,3 6 6,1,4
2 7 9
9 8
4,7,2 9 8,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 12/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 51
200N 946
400N 100549235235
1TR 2600
3TR 47895035144884428251453215809262152
10TR 4343835265
15TR 65130
30TR 79433
ĐB
876408
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/12/2020
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 5,0,8
5,5,2 1 4
9,5 2 3,1
2,3 3 5,8,0,3
1,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
0,3,9,6 5 1,1,2
4 6 5
7
3,0 8
9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755