Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Long An - 16/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 2K3
100N 59
200N 647
400N 439917739897
1TR 4880
3TR 40076975166479005476412167734809608
10TR 1434309230
15TR 54077
30TR 70483
ĐB
247259
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/02/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9,3 0 8
1 6,6
2
7,4,8 3 0
4 7,8,3
Chục Số Đơn vị
5 9,9
7,1,7,1 6
4,9,7 7 3,6,6,7
4,0 8 0,3
5,9,5 9 9,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 2K2
100N 14
200N 356
400N 612059997314
1TR 4367
3TR 24053099657642604916154081374633010
10TR 7625554341
15TR 26897
30TR 39238
ĐB
974452
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 8
4 1 4,4,6,0
5 2 0,6
5 3 8
1,1 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,5 5 6,3,5,2
5,2,1,4 6 7,5
6,9 7
0,3 8
9 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 02/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 2K1
100N 65
200N 740
400N 436488355376
1TR 3017
3TR 73276388197078038772766480909396219
10TR 2693034640
15TR 28490
30TR 34696
ĐB
258538
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,3,4,9 0
1 7,9,9
7 2
9 3 5,0,8
6 4 0,8,0
Chục Số Đơn vị
6,3 5
7,7,9 6 5,4
1 7 6,6,2
4,3 8 0
1,1 9 3,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 26/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N 61
200N 601
400N 960255540347
1TR 8692
3TR 59003573146825336472238181517024402
10TR 3614570194
15TR 50190
30TR 36473
ĐB
234904
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,2,3,2,4
6,0 1 4,8
0,9,7,0 2
0,5,7 3
5,1,9,0 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,3
6 1
4 7 2,0,3
1 8
9 2,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 19/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 38
200N 661
400N 113770295754
1TR 1049
3TR 44147022396234439496354328623063893
10TR 6628272876
15TR 42568
30TR 07590
ĐB
265867
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
6 1
3,8 2 9
9 3 8,7,9,2,0
5,4 4 9,7,4
Chục Số Đơn vị
5 4
9,7 6 1,8,7
3,4,6 7 6
3,6 8 2
2,4,3 9 6,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 12/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 74
200N 444
400N 321850481319
1TR 7936
3TR 30008067442349473040429632736838048
10TR 3367832517
15TR 38697
30TR 04620
ĐB
207190
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,9 0 8
1 8,9,7
2 0
6 3 6
7,4,4,9 4 4,8,4,0,8
Chục Số Đơn vị
5
3 6 3,8
1,9 7 4,8
1,4,0,6,4,7 8
1 9 4,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 05/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 24
200N 357
400N 570426404469
1TR 0851
3TR 84078327384659920898474298989542884
10TR 0605003836
15TR 72007
30TR 34868
ĐB
347523
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 4,7
5 1
2 4,9,3
2 3 8,6
2,0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1,0
3 6 9,8
5,0 7 8
7,3,9,6 8 4
6,9,2 9 9,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755