Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Thái Bình - 12/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 08245365
G.Sáu 486938957
G.Năm 542096085129413139352159
G.Tư 2615386010444242
G.Ba 605580109036569004404198111569
G.Nhì 0737698111
G.Nhất 20246
ĐB
90880
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/01/2020
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2,6,9,4,8 0 8,8
3,8,1 1 5,1
4 2 4,0,9
5 3 8,1,5
2,4 4 4,2,0,6
Chục Số Đơn vị
6,3,1 5 3,7,9,8
8,7,4 6 5,0,9,9
5 7 6
0,3,0,5 8 6,1,0
2,5,6,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 05/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 00434782
G.Sáu 829162636
G.Năm 997472125754495939089573
G.Tư 9855899489955266
G.Ba 287495795606164800644828865170
G.Nhì 9019305073
G.Nhất 49581
ĐB
45721
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/01/2020
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,8
8,2 1 2
8,6,1 2 9,1
4,7,9,7 3 6
7,5,9,6,6 4 3,7,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 4,9,5,6
3,6,5 6 2,6,4,4
4 7 4,3,0,3
0,8 8 2,8,1
2,5,4 9 4,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 29/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 85515255
G.Sáu 527181599
G.Năm 812043286844486064253001
G.Tư 1593081647111255
G.Ba 908660409227263727043840708896
G.Nhì 4930535026
G.Nhất 22760
ĐB
31701
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/12/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,6 0 1,4,7,5,1
5,8,0,1,0 1 6,1
5,9 2 7,0,8,5,6
9,6 3
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
8,5,2,5,0 5 1,2,5,5
1,6,9,2 6 0,6,3,0
2,0 7
2 8 5,1
9 9 9,3,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 22/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 13805312
G.Sáu 963626080
G.Năm 045932265870492422969308
G.Tư 7401535063339169
G.Ba 871890378177898469704822979350
G.Nhì 1682917344
G.Nhất 56186
ĐB
43242
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/12/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8,7,5,7,5 0 8,1
0,8 1 3,2
1,4 2 6,6,4,9,9
1,5,6,3 3 3
2,4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
5 3,9,0,0
2,2,9,8 6 3,9
7 0,0
0,9 8 0,0,9,1,6
5,6,8,2,2 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 15/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 25975306
G.Sáu 856712995
G.Năm 737698025104261471322627
G.Tư 4072293643750827
G.Ba 277943805145658318135086879741
G.Nhì 6590143508
G.Nhất 49281
ĐB
20806
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/12/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,4,1,8,6
5,4,0,8 1 2,4,3
1,0,3,7 2 5,7,7
5,1 3 2,6
0,1,9 4 1
Chục Số Đơn vị
2,9,7 5 3,6,1,8
0,5,7,3,0 6 8
9,2,2 7 6,2,5
5,6,0 8 1
9 7,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 08/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 96427712
G.Sáu 754164169
G.Năm 254961788639229068672566
G.Tư 6944372991636592
G.Ba 199562515083500033253997637619
G.Nhì 8144853586
G.Nhất 48639
ĐB
70840
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 08/12/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 08/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,5,0,4 0 0
1 2,9
4,1,9 2 9,5
6 3 9,9
5,6,4 4 2,9,4,8,0
Chục Số Đơn vị
2 5 4,6,0
9,6,5,7,8 6 4,9,7,6,3
7,6 7 7,8,6
7,4 8 6
6,4,3,2,1,3 9 6,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 01/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 61906918
G.Sáu 961015023
G.Năm 622177577434608089785680
G.Tư 9098710847828427
G.Ba 527327443278520375617936234726
G.Nhì 2204897259
G.Nhất 78389
ĐB
57187
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 01/12/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 01/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,8,8,2 0 8
6,6,2,6 1 8,5
8,3,3,6 2 3,1,7,0,6
2 3 4,2,2
3 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 7,9
2 6 1,9,1,1,2
5,2,8 7 8
1,7,9,0,4 8 0,0,2,9,7
6,5,8 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755