Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Thái Bình - 14/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 26050873
G.Sáu 114934500
G.Năm 938205252210891224746468
G.Tư 9220560491230537
G.Ba 017708165589053755468527685825
G.Nhì 8766510101
G.Nhất 81626
ĐB
29202
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/07/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0,1,2,7 0 5,8,0,4,1,2
0 1 4,0,2
8,1,0 2 6,5,0,3,5,6
7,2,5 3 4,7
1,3,7,0 4 6
Chục Số Đơn vị
0,2,5,2,6 5 5,3
2,4,7,2 6 8,5
3 7 3,4,0,6
0,6 8 2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 65417039
G.Sáu 236372650
G.Năm 494844876624588283144323
G.Tư 4936877577233182
G.Ba 241555712608515672297964623483
G.Nhì 2197696895
G.Nhất 34865
ĐB
95705
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/07/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 5
4 1 4,5
7,8,8 2 4,3,3,6,9
2,2,8 3 9,6,6
2,1 4 1,8,6
Chục Số Đơn vị
6,7,5,1,9,6,0 5 0,5
3,3,2,4,7 6 5,5
8 7 0,2,5,6
4 8 7,2,2,3
3,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 30/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 77019442
G.Sáu 586995997
G.Năm 306742309699341433744650
G.Tư 6146234855772831
G.Ba 670211714315334978046148980839
G.Nhì 2714226723
G.Nhất 92650
ĐB
73622
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/06/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,5,5 0 1,4
0,3,2 1 4
4,4,2 2 1,3,2
4,2 3 0,1,4,9
9,1,7,3,0 4 2,6,8,3,2
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0
8,4 6 7
7,9,6,7 7 7,4,7
4 8 6,9
9,8,3 9 4,5,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 23/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 60121700
G.Sáu 121892015
G.Năm 859612197053445214055333
G.Tư 3591810717574133
G.Ba 422084173923557803791750737216
G.Nhì 4772639519
G.Nhất 36484
ĐB
84095
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/06/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0,5,7,8,7
2,9 1 2,7,5,9,6,9
1,9,5 2 1,6
5,3,3 3 3,3,9
8 4
Chục Số Đơn vị
1,0,9 5 3,2,7,7
9,1,2 6 0
1,0,5,5,0 7 9
0 8 4
1,3,7,1 9 2,6,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 16/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 39376283
G.Sáu 898410543
G.Năm 966422441980836151513863
G.Tư 0521212845126921
G.Ba 231518124187328394397203095744
G.Nhì 5797347366
G.Nhất 03098
ĐB
02777
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/06/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0
6,5,2,2,5,4 1 0,2
6,1 2 1,8,1,8
8,4,6,7 3 9,7,9,0
6,4,4 4 3,4,1,4
Chục Số Đơn vị
5 1,1
6 6 2,4,1,3,6
3,7 7 3,7
9,2,2,9 8 3,0
3,3 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 09/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 57337855
G.Sáu 600483708
G.Năm 555780241735305210802762
G.Tư 6404711617941839
G.Ba 653188792818349855966700249801
G.Nhì 5888396877
G.Nhất 16854
ĐB
53338
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/06/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,8,4,2,1
0 1 6,8
5,6,0 2 4,8
3,8,8 3 3,5,9,8
2,0,9,5 4 9
Chục Số Đơn vị
5,3 5 7,5,7,2,4
1,9 6 2
5,5,7 7 8,7
7,0,1,2,3 8 3,0,3
3,4 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 02/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 04309273
G.Sáu 145709030
G.Năm 633115071445380447316787
G.Tư 7360496898932610
G.Ba 745679675040718956817298825525
G.Nhì 7033797286
G.Nhất 57275
ĐB
99357
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/06/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,3,6,1,5 0 4,9,7,4
3,3,8 1 0,8
9 2 5
7,9 3 0,0,1,1,7
0,0 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,2,7 5 0,7
8 6 0,8,7
0,8,6,3,5 7 3,5
6,1,8 8 7,1,8,6
0 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755