Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Thái Bình - 21/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 66643089
G.Sáu 741391001
G.Năm 582909829569923240060339
G.Tư 1026636959713693
G.Ba 169197759501238948696910248123
G.Nhì 6803590974
G.Nhất 27160
ĐB
66103
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 1,6,2,3
4,9,0,7 1 9
8,3,0 2 9,6,3
9,2,0 3 0,2,9,8,5
6,7 4 1
Chục Số Đơn vị
9,3 5
6,0,2 6 6,4,9,9,9,0
7 1,4
3 8 9,2
8,2,6,3,6,1,6 9 1,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 14/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 71543984
G.Sáu 777921454
G.Năm 392621002630481339145214
G.Tư 1182048313425126
G.Ba 960199263581797490578114060633
G.Nhì 3469658670
G.Nhất 96545
ĐB
02867
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/04/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3,4,7 0 0
7,2 1 3,4,4,9
8,4 2 1,6,6
1,8,3 3 9,0,5,3
5,8,5,1,1 4 2,0,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 4,4,7
2,2,9 6 7
7,9,5,6 7 1,7,0
8 4,2,3
3,1 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 40006601
G.Sáu 234031712
G.Năm 601418041759039752492272
G.Tư 8245416024424651
G.Ba 866109095626671123529452889846
G.Nhì 0770241768
G.Nhất 79647
ĐB
98764
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/04/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4,0,6,1 0 0,1,4,2
0,3,5,7 1 2,4,0
1,7,4,5,0 2 8
3 4,1
3,1,0,6 4 0,9,5,2,6,7
Chục Số Đơn vị
4 5 9,1,6,2
6,5,4 6 6,0,8,4
9,4 7 2,1
2,6 8
5,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 31/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 97154910
G.Sáu 732254697
G.Năm 884343281021276121209535
G.Tư 1497300330366273
G.Ba 200905250541534530643753761849
G.Nhì 0457554906
G.Nhất 11388
ĐB
13748
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/03/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 31/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,9 0 3,5,6
2,6 1 5,0
3 2 8,1,0
4,0,7 3 2,5,6,4,7
5,3,6 4 9,3,9,8
Chục Số Đơn vị
1,3,0,7 5 4
3,0 6 1,4
9,9,9,3 7 3,5
2,8,4 8 8
4,4 9 7,7,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 24/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 13896422
G.Sáu 009961792
G.Năm 895400094021935472137050
G.Tư 7350608339255316
G.Ba 271240174305559180227778734939
G.Nhì 2322346303
G.Nhất 34087
ĐB
86472
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/03/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 24/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 9,9,3
6,2 1 3,3,6
2,9,2,7 2 2,1,5,4,2,3
1,1,8,4,2,0 3 9
6,5,5,2 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 4,4,0,0,9
1 6 4,1
8,8 7 2
8 9,3,7,7
8,0,0,5,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 17/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 51947075
G.Sáu 257627613
G.Năm 414475219652192808708821
G.Tư 5261553163775755
G.Ba 243093976886989503314896287734
G.Nhì 0289271843
G.Nhất 20755
ĐB
96651
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/03/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 17/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 9
5,2,2,6,3,3,5 1 3
5,6,9 2 7,1,8,1
1,4 3 1,1,4
9,4,3 4 4,3
Chục Số Đơn vị
7,5,5 5 1,7,2,5,5,1
6 1,8,2
5,2,7 7 0,5,0,7
2,6 8 9
0,8 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 10/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 68879497
G.Sáu 439273579
G.Năm 003345184652949023010141
G.Tư 4737989760182310
G.Ba 868141557914774670255269536608
G.Nhì 4410191993
G.Nhất 76419
ĐB
74359
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/03/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 1,8,1
0,4,0 1 8,8,0,4,9
5 2 5
7,3,9 3 9,3,7
9,1,7 4 1
Chục Số Đơn vị
2,9 5 2,9
6 8
8,9,3,9 7 3,9,9,4
6,1,1,0 8 7
3,7,7,1,5 9 4,7,0,7,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755