Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Thái Bình - 10/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 62448974
G.Sáu 989787592
G.Năm 195579298996480186653825
G.Tư 4833466727401345
G.Ba 977564801318542448870484580171
G.Nhì 6942732385
G.Nhất 72164
ĐB
83208
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8
0,7 1 3
6,9,4 2 9,5,7
3,1 3 3
4,7,6 4 4,0,5,2,5
Chục Số Đơn vị
5,6,2,4,4,8 5 5,6
9,5 6 2,5,7,4
8,6,8,2 7 4,1
0 8 9,9,7,7,5
8,8,2 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 03/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 28765508
G.Sáu 157797201
G.Năm 036278244807564371147929
G.Tư 9954023545159234
G.Ba 692837048945784777304102705042
G.Nhì 3321084333
G.Nhất 49169
ĐB
61090
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1,9 0 8,1,7
0 1 4,5,0
6,4 2 8,4,9,7
4,8,3 3 5,4,0,3
2,1,5,3,8 4 3,2
Chục Số Đơn vị
5,3,1 5 5,7,4
7 6 2,9
5,9,0,2 7 6
2,0 8 3,9,4
2,8,6 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 27/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 81100306
G.Sáu 305984522
G.Năm 425797086267777837290024
G.Tư 4484380984152507
G.Ba 776694995879536139236557240789
G.Nhì 1980512534
G.Nhất 62533
ĐB
58549
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,6,5,8,9,7,5
8 1 0,5
2,7 2 2,9,4,3
0,2,3 3 6,4,3
8,2,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
0,1,0 5 7,8
0,3 6 7,9
5,6,0 7 8,2
0,7,5 8 1,4,4,9
2,0,6,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 20/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 72549592
G.Sáu 547914882
G.Năm 057469870889167631798622
G.Tư 7858677924523511
G.Ba 208690191146035149718554583460
G.Nhì 0701034387
G.Nhất 55223
ĐB
65208
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 8
1,1,7 1 4,1,1,0
7,9,8,2,5 2 2,3
2 3 5
5,1,7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
9,3,4 5 4,8,2
7 6 9,0
4,8,8 7 2,4,6,9,9,1
5,0 8 2,7,9,7
8,7,7,6 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 13/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 72621203
G.Sáu 332381698
G.Năm 034908491015314641488354
G.Tư 7438985991942950
G.Ba 656096931154686809988473081787
G.Nhì 9512677765
G.Nhất 01714
ĐB
38231
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 3,9
8,1,3 1 2,5,1,4
7,6,1,3 2 6
0 3 2,8,0,1
5,9,1 4 9,9,6,8
Chục Số Đơn vị
1,6 5 4,9,0
4,8,2 6 2,5
8 7 2
9,4,3,9 8 1,6,7
4,4,5,0 9 8,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 06/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 40541815
G.Sáu 276261803
G.Năm 387947144113509390472256
G.Tư 7247847213405064
G.Ba 579487476890532052899732751479
G.Nhì 8985330879
G.Nhất 54349
ĐB
64391
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
6,9 1 8,5,4,3
7,3 2 7
0,1,9,5 3 2
5,1,6 4 0,7,7,0,8,9
Chục Số Đơn vị
1 5 4,6,3
7,5 6 1,4,8
4,4,2 7 6,9,2,9,9
1,4,6 8 9
7,8,7,7,4 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 30/12/2018
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 05317383
G.Sáu 079101888
G.Năm 701431136950001516307724
G.Tư 0774224664634160
G.Ba 328612353272685557964985396122
G.Nhì 5172950384
G.Nhất 84468
ĐB
65753
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3,6 0 5,1
3,0,6 1 4,3,5
3,2 2 4,2,9
7,8,1,6,5,5 3 1,0,2
1,2,7,8 4 6
Chục Số Đơn vị
0,1,8 5 0,3,3
4,9 6 3,0,1,8
7 3,9,4
8,6 8 3,8,5,4
7,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755