Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Nam - 16/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: XSQNM
100N 46
250N 541
500N 807121953754
1TR 9780
2,5TR 26679593072443933113133958368732510
5TR 5127540415
10TR 42416
40TR 04274
ĐB
694882
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 7
4,7 1 3,0,5,6
8 2
1 3 9
5,7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
9,9,7,1 5 4
4,1 6
0,8 7 1,9,5,4
8 0,7,2
7,3 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 09/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
100N 73
250N 469
500N 888231180239
1TR 6382
2,5TR 76235065210236818876957960070625908
5TR 8703674555
10TR 26972
40TR 51023
ĐB
783196
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
2 1 8
8,8,7 2 1,3
7,2 3 9,5,6
4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
7,9,0,3,9 6 9,8
7 3,6,2
1,6,0 8 2,2
6,3 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 02/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
100N 09
250N 865
500N 997653921002
1TR 4147
2,5TR 95794713308877468652654314473335079
5TR 7270188945
10TR 17379
40TR 43395
ĐB
162911
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,2,1
3,0,1 1 1
9,0,5 2
3 3 0,1,3
9,7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
6,4,9 5 2
7 6 5
4 7 6,4,9,9
8
0,7,7 9 2,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 25/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
100N 58
250N 749
500N 001393801676
1TR 9332
2,5TR 80513143739685770548757018515695625
5TR 9724038687
10TR 35977
40TR 52261
ĐB
925006
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 1,6
0,6 1 3,3
3 2 5
1,1,7 3 2
4 9,8,0
Chục Số Đơn vị
2 5 8,7,6
7,5,0 6 1
5,8,7 7 6,3,7
5,4 8 0,7
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 18/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
100N 36
250N 594
500N 272787555275
1TR 6893
2,5TR 93560700980808293345933839701451992
5TR 7269558979
10TR 19599
40TR 65476
ĐB
320586
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4
8,9 2 7
9,8 3 6
9,1 4 5
Chục Số Đơn vị
5,7,4,9 5 5
3,7,8 6 0
2 7 5,9,6
9 8 2,3,6
7,9 9 4,3,8,2,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 11/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
100N 63
250N 543
500N 094139110648
1TR 2839
2,5TR 58141756996091140555565332686951443
5TR 0816994475
10TR 93175
40TR 09762
ĐB
165357
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 11/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
4,1,4,1 1 1,1
6 2
6,4,3,4 3 9,3
4 3,1,8,1,3
Chục Số Đơn vị
5,7,7 5 5,7
6 3,9,9,2
5 7 5,5
4 8
3,9,6,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 04/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
100N 47
250N 542
500N 952286422038
1TR 8064
2,5TR 32893270877280848656842241492233764
5TR 5276910697
10TR 39722
40TR 85709
ĐB
348534
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 04/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,9
1
4,2,4,2,2 2 2,4,2,2
9 3 8,4
6,2,6,3 4 7,2,2
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 4,4,9
4,8,9 7
3,0 8 7
6,0 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755