Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Nam Định - 23/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 81318593
G.Sáu 608961594
G.Năm 292769467368659808233611
G.Tư 1235730642510219
G.Ba 776692075890628693760774474090
G.Nhì 1166242636
G.Nhất 49150
ĐB
73125
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 8,6
8,3,6,1,5 1 1,9
6 2 7,3,8,5
9,2 3 1,5,6
9,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
8,3,2 5 1,8,0
4,0,7,3 6 1,8,9,2
2 7 6
0,6,9,5,2 8 1,5
1,6 9 3,4,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 56381407
G.Sáu 970084208
G.Năm 459720864262678529810394
G.Tư 3823402960378722
G.Ba 220861100759027440208964323923
G.Nhì 5816324893
G.Nhất 51010
ĐB
66067
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,2,1 0 7,8,7
8 1 4,0
6,2 2 3,9,2,7,0,3
2,4,2,6,9 3 8,7
1,8,9 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 6
5,8,8 6 2,3,7
0,9,3,0,2,6 7 0
3,0 8 4,6,5,1,6
2 9 7,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 33923901
G.Sáu 341184364
G.Năm 651484424642151452207211
G.Tư 4207463975183207
G.Ba 959812755761315000567918764291
G.Nhì 5242268986
G.Nhất 70905
ĐB
31156
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,7,7,5
0,4,1,8,9 1 4,4,1,8,5
9,4,4,2 2 0,2
3 3 3,9,9
8,6,1,1 4 1,2,2
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,6,6
5,8,5 6 4
0,0,5,8 7
1 8 4,1,7,6
3,3 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 31786355
G.Sáu 887703045
G.Năm 545014129468087580016321
G.Tư 2434032791383444
G.Ba 669983691598030415845282442926
G.Nhì 4626100079
G.Nhất 21288
ĐB
37377
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 3,1
3,0,2,6 1 2,5
1 2 1,7,4,6
6,0 3 1,4,8,0
3,4,8,2 4 5,4
Chục Số Đơn vị
5,4,7,1 5 5,0
2 6 3,8,1
8,2,7 7 8,5,9,7
7,6,3,9,8 8 7,4,8
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 25/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 71359783
G.Sáu 341495952
G.Năm 256298920143717791485373
G.Tư 1134826375970123
G.Ba 248949109290506115870367528811
G.Nhì 8366710074
G.Nhất 91545
ĐB
92408
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
7,4,1 1 1
5,6,9,9 2 3
8,4,7,6,2 3 5,4
3,9,7 4 1,3,8,5
Chục Số Đơn vị
3,9,7,4 5 2
0 6 2,3,7
9,7,9,8,6 7 1,7,3,5,4
4,0 8 3,7
9 7,5,2,7,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 18/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 36833917
G.Sáu 783359506
G.Năm 637154477365646535677674
G.Tư 2410524475896247
G.Ba 117452460347552269020255109078
G.Nhì 7474924114
G.Nhất 29743
ĐB
93901
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,3,2,1
7,5,0 1 7,0,4
5,0 2
8,8,0,4 3 6,9
7,4,1 4 7,4,7,5,9,3
Chục Số Đơn vị
6,6,4 5 9,2,1
3,0 6 5,5,7
1,4,6,4 7 1,4,8
7 8 3,3,9
3,5,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 13511119
G.Sáu 496219658
G.Năm 848402778909594717633538
G.Tư 6147115384426773
G.Ba 731455442513470951805129410392
G.Nhì 5133980495
G.Nhất 20585
ĐB
26654
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 9
5,1 1 3,1,9,9
4,9 2 5
1,6,5,7 3 8,9
8,9,5 4 7,7,2,5
Chục Số Đơn vị
4,2,9,8 5 1,8,3,4
9 6 3
7,4,4 7 7,3,0
5,3 8 4,0,5
1,1,0,3 9 6,4,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755