Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Nam Định - 20/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 96666219
G.Sáu 836131405
G.Năm 581871250452636071325017
G.Tư 8330314729830002
G.Ba 473638737021831300842545437997
G.Nhì 8379863698
G.Nhất 10401
ĐB
78697
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3,7 0 5,2,1
3,3,0 1 9,8,7
6,5,3,0 2 5
8,6 3 6,1,2,0,1
8,5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,2 5 2,4
9,6,3 6 6,2,0,3
1,4,9,9 7 0
1,9,9 8 3,4
1 9 6,7,8,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 82474552
G.Sáu 341464638
G.Năm 371802585611998680203270
G.Tư 3916295776622723
G.Ba 250596885120694534948515168213
G.Nhì 7678561246
G.Nhất 26851
ĐB
46181
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/04/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
4,1,5,5,5,8 1 8,1,6,3
8,5,6 2 0,3
2,1 3 8
6,9,9 4 7,5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,8 5 2,8,7,9,1,1,1
8,1,4 6 4,2
4,5 7 0
3,1,5 8 2,6,5,1
5 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 66073467
G.Sáu 824260743
G.Năm 468937521374764080342284
G.Tư 2772173650921291
G.Ba 084411880715190151587708642796
G.Nhì 9402070401
G.Nhất 86876
ĐB
61188
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/04/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4,9,2 0 7,7,1
9,4,0 1
5,7,9 2 4,0
4 3 4,4,6
3,2,7,3,8 4 3,0,1
Chục Số Đơn vị
5 2,8
6,3,8,9,7 6 6,7,0
0,6,0 7 4,2,6
5,8 8 9,4,6,8
8 9 2,1,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 36420999
G.Sáu 495353663
G.Năm 439953188360548240558232
G.Tư 4644814381723888
G.Ba 749830384462856441595112003596
G.Nhì 5171265124
G.Nhất 22750
ĐB
64361
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/03/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2,5 0 9
6 1 8,2
4,8,3,7,1 2 0,4
5,6,4,8 3 6,2
4,4,2 4 2,4,3,4
Chục Số Đơn vị
9,5 5 3,5,6,9,0
3,5,9 6 3,0,1
7 2
1,8 8 2,8,3
0,9,9,5 9 9,5,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 44461502
G.Sáu 730414899
G.Năm 858583301643846771117308
G.Tư 0077962620221450
G.Ba 616984923444747457262444262083
G.Nhì 2135290568
G.Nhất 35790
ĐB
40005
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/03/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3,3,5,9 0 2,8,5
1 1 5,4,1
0,2,4,5 2 6,2,6
4,8 3 0,0,4
4,1,3 4 4,6,3,7,2
Chục Số Đơn vị
1,8,0 5 0,2
4,2,2 6 7,8
6,7,4 7 7
0,9,6 8 5,3
9 9 9,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 39600604
G.Sáu 190477144
G.Năm 362523946750373856963484
G.Tư 3377346147992904
G.Ba 996043317815445022567760472373
G.Nhì 6923841265
G.Nhất 37391
ĐB
26682
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/03/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9,5 0 6,4,4,4,4
6,9 1
8 2 5
7 3 9,8,8
0,4,9,8,0,0,0 4 4,5
Chục Số Đơn vị
2,4,6 5 0,6
0,9,5 6 0,1,5
7,7 7 7,7,8,3
3,7,3 8 4,2
3,9 9 0,4,6,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 37947028
G.Sáu 513422652
G.Năm 979978827085295786757737
G.Tư 3468793995243551
G.Ba 938266230826644260062921496463
G.Nhì 2060534406
G.Nhất 97910
ĐB
06000
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/03/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,1,0 0 8,6,5,6,0
5 1 3,4,0
2,5,8 2 8,2,4,6
1,6 3 7,7,9
9,2,4,1 4 4
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5 2,7,1
2,0,0 6 8,3
3,5,3 7 0,5
2,6,0 8 2,5
9,3 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755