Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/07/2020

Kết quả xổ số Nam Định - 27/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 25355246
G.Sáu 541607548
G.Năm 418197311034039958361720
G.Tư 4639260647107097
G.Ba 007664278714336245614877922294
G.Nhì 9469806978
G.Nhất 22390
ĐB
74236
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/06/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/06/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1,9 0 7,6
4,8,3,6 1 0
5 2 5,0
3 5,1,4,6,9,6,6
3,9 4 6,1,8
Chục Số Đơn vị
2,3 5 2
4,3,0,6,3,3 6 6,1
0,9,8 7 9,8
4,9,7 8 1,7
9,3,7 9 9,7,4,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 20/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 31171359
G.Sáu 080172089
G.Năm 045421608780474598586299
G.Tư 4390674240583678
G.Ba 111768591817884883987992834164
G.Nhì 5978450379
G.Nhất 42537
ĐB
18969
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/06/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8,6,8,9 0
3 1 7,3,8
7,4 2 8
1 3 1,7
5,8,6,8 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 9,4,8,8
7 6 0,4,9
1,3 7 2,8,6,9
5,5,7,1,9,2 8 0,9,0,4,4
5,8,9,7,6 9 9,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 79303938
G.Sáu 219537506
G.Năm 545371645750947369758295
G.Tư 2004480673213239
G.Ba 117598646246708133616796748048
G.Nhì 4753287951
G.Nhất 04667
ĐB
93761
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/06/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 6,4,6,8
2,6,5,6 1 9
6,3 2 1
5,7 3 0,9,8,7,9,2
6,0 4 8
Chục Số Đơn vị
7,9 5 3,0,9,1
0,0 6 4,2,1,7,7,1
3,6,6 7 9,3,5
3,0,4 8
7,3,1,3,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 19526777
G.Sáu 281841263
G.Năm 207254951303372335457728
G.Tư 4340583345320908
G.Ba 542140391338922684924166459936
G.Nhì 0232836234
G.Nhất 33537
ĐB
18932
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/06/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/06/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,8
8,4 1 9,4,3
5,7,3,2,9,3 2 3,8,2,8
6,0,2,3,1 3 3,2,6,4,7,2
1,6,3 4 1,5,0
Chục Số Đơn vị
9,4 5 2
3 6 7,3,4
6,7,3 7 7,2
2,0,2 8 1
1 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/05/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 80174475
G.Sáu 380481888
G.Năm 730985228969960266956372
G.Tư 4112334000454945
G.Ba 550650452225840977325177188224
G.Nhì 3585092115
G.Nhất 86926
ĐB
59964
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/05/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/05/2020  
Chục Số Đơn vị
8,8,4,4,5 0 9,2
8,7 1 7,2,5
2,0,7,1,2,3 2 2,2,4,6
3 2
4,2,6 4 4,0,5,5,0
Chục Số Đơn vị
7,9,4,4,6,1 5 0
2 6 9,5,4
1 7 5,2,1
8 8 0,0,1,8
0,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/05/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 71588177
G.Sáu 024784811
G.Năm 683755843039460601931302
G.Tư 2177817695701081
G.Ba 734393930299701471151350932597
G.Nhì 1709347125
G.Nhất 71131
ĐB
98991
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/05/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/05/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,2,2,1,9
7,8,1,8,0,3,9 1 1,5
0,0 2 4,5
9,9 3 7,9,9,1
2,8,8 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8
0,7 6
7,3,7,9 7 1,7,7,6,0
5 8 1,4,4,1
3,3,0 9 3,7,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/05/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 24442352
G.Sáu 111951928
G.Năm 383089794445457286281582
G.Tư 7071091349086892
G.Ba 977757366534335866364595142875
G.Nhì 6396181730
G.Nhất 18878
ĐB
75146
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/05/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/05/2020  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 8
1,5,7,5,6 1 1,3
5,7,8,9 2 4,3,8,8
2,1 3 0,5,6,0
2,4 4 4,5,6
Chục Số Đơn vị
4,7,6,3,7 5 2,1,1
3,4 6 5,1
7 9,2,1,5,5,8
2,2,0,7 8 2
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755