Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Kết quả xổ số Nam Định - 23/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 30228196
G.Sáu 146648511
G.Năm 476835309114269423110920
G.Tư 3133671809684542
G.Ba 309289356253443653248889901181
G.Nhì 5640768115
G.Nhất 70031
ĐB
57860
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/01/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3,3,2,6 0 7
8,1,1,8,3 1 1,4,1,8,5
2,4,6 2 2,0,8,4
3,4 3 0,0,3,1
1,9,2 4 6,8,2,3
Chục Số Đơn vị
1 5
9,4 6 8,8,2,0
0 7
4,6,1,6,2 8 1,1
9 9 6,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 15768571
G.Sáu 968825724
G.Năm 560887924534144803492861
G.Tư 4741966878084797
G.Ba 978641546716200331371903227560
G.Nhì 1371613938
G.Nhất 58127
ĐB
12046
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/01/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 8,8,0
7,6,4 1 5,6
9,3 2 5,4,7
3 4,7,2,8
2,3,6 4 8,9,1,6
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5
7,1,4 6 8,1,8,4,7,0
9,6,3,2 7 6,1
6,0,4,6,0,3 8 5
4 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 54400217
G.Sáu 751900277
G.Năm 953836843274241520953665
G.Tư 2573912333903611
G.Ba 894901113017716798870638826929
G.Nhì 6121580388
G.Nhất 08356
ĐB
82064
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/01/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/01/2021  
Chục Số Đơn vị
4,0,9,9,3 0 2,0
5,1 1 7,5,1,6,5
0 2 3,9
7,2 3 8,0
5,8,7,6 4 0
Chục Số Đơn vị
1,9,6,1 5 4,1,6
1,5 6 5,4
1,7,8 7 7,4,3
3,8,8 8 4,7,8,8
2 9 5,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 68192912
G.Sáu 567057083
G.Năm 385504961430445147789023
G.Tư 6502761372835855
G.Ba 461067893681595032048291914732
G.Nhì 3288674910
G.Nhất 89427
ĐB
20681
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/01/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 2,6,4
5,8 1 9,2,3,9,0
1,0,3 2 9,3,7
8,2,1,8 3 0,6,2
0 4
Chục Số Đơn vị
5,5,9 5 7,5,1,5
9,0,3,8 6 8,7
6,5,2 7 8
6,7 8 3,3,6,1
1,2,1 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 26/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 75353648
G.Sáu 184114729
G.Năm 073271737149091121747286
G.Tư 5098819626642263
G.Ba 999981578956798511762094391748
G.Nhì 1230164627
G.Nhất 96436
ĐB
80287
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/12/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 1
1,0 1 4,1
3 2 9,7
7,6,4 3 5,6,2,6
8,1,7,6 4 8,9,3,8
Chục Số Đơn vị
7,3 5
3,8,9,7,3 6 4,3
2,8 7 5,3,4,6
4,9,9,9,4 8 4,6,9,7
2,4,8 9 8,6,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 19/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 17775834
G.Sáu 560924945
G.Năm 622787086807574512939913
G.Tư 6029906128376131
G.Ba 375246541617868432575439525613
G.Nhì 6625715846
G.Nhất 81636
ĐB
20370
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/12/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8,7
6,3 1 7,3,6,3
2 4,7,9,4
9,1,1 3 4,7,1,6
3,2,2 4 5,5,6
Chục Số Đơn vị
4,4,9 5 8,7,7
1,4,3 6 0,1,8
1,7,2,0,3,5,5 7 7,0
5,0,6 8
2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 12/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 18782629
G.Sáu 956471474
G.Năm 069712122901548710124501
G.Tư 9489747542862404
G.Ba 699869472049505564990382648935
G.Nhì 4235086213
G.Nhất 82418
ĐB
09945
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/12/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/12/2020  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1,1,4,5
7,0,0 1 8,2,2,3,8
1,1 2 6,9,0,6
1 3 5
7,0 4 5
Chục Số Đơn vị
7,0,3,4 5 6,0
2,5,8,8,2 6
9,8 7 8,1,4,5
1,7,1 8 7,9,6,6
2,8,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755