Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Nam Định - 17/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 13000918
G.Sáu 892149201
G.Năm 651859385335130072114133
G.Tư 3070884804147478
G.Ba 361293399724679834456023887921
G.Nhì 9445150102
G.Nhất 18769
ĐB
99469
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/10/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,0,7 0 0,9,1,0,2
0,1,2,5 1 3,8,8,1,4
9,0 2 9,1
1,3 3 8,5,3,8
1 4 9,8,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 1
6 9,9
9 7 0,8,9
1,1,3,4,7,3 8
0,4,2,7,6,6 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 10/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 83291972
G.Sáu 666648703
G.Năm 959835742714168617021384
G.Tư 0823137137820257
G.Ba 502253725971443751778091981001
G.Nhì 7397789571
G.Nhất 01993
ĐB
52248
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/10/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 3,2,1
7,0,7 1 9,4,9
7,0,8 2 9,3,5
8,0,2,4,9 3
7,1,8 4 8,3,8
Chục Số Đơn vị
2 5 7,9
6,8 6 6
5,7,7 7 2,4,1,7,7,1
4,9,4 8 3,6,4,2
2,1,5,1 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 03/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 13883004
G.Sáu 170823952
G.Năm 918119433206986272802797
G.Tư 0583027344774096
G.Ba 928418926830971510368083315865
G.Nhì 9171219994
G.Nhất 35496
ĐB
49797
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/10/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/10/2020  
Chục Số Đơn vị
3,7,8 0 4,6
8,4,7 1 3,2
5,6,1 2 3
1,2,4,8,7,3 3 0,6,3
0,9 4 3,1
Chục Số Đơn vị
6 5 2
0,9,3,9 6 2,8,5
9,7,9 7 0,3,7,1
8,6 8 8,1,0,3
9 7,6,4,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 26/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 51227679
G.Sáu 091083834
G.Năm 731597507729238497836113
G.Tư 3988168571684074
G.Ba 778053673581728842866476449715
G.Nhì 4575322997
G.Nhất 46324
ĐB
17069
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/09/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/09/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 5
5,9 1 5,3,5
2 2 2,9,8,4
8,8,1,5 3 4,5
3,8,7,6,2 4
Chục Số Đơn vị
1,8,0,3,1 5 1,0,3
7,8 6 8,4,9
9 7 6,9,4
8,6,2 8 3,4,3,8,5,6
7,2,6 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 19/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 95311468
G.Sáu 586478322
G.Năm 125377138686259222367094
G.Tư 2253702425133108
G.Ba 327792078272573444930498954543
G.Nhì 9016850167
G.Nhất 72588
ĐB
54004
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/09/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
3 1 4,3,3
2,9,8 2 2,4
5,1,5,1,7,9,4 3 1,6
1,9,2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 3,3
8,8,3 6 8,8,7
6 7 8,9,3
6,7,0,6,8 8 6,6,2,9,8
7,8 9 5,2,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 12/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 84041961
G.Sáu 457287953
G.Năm 946110246778879759808173
G.Tư 4932011482511821
G.Ba 342578466138552361183245049503
G.Nhì 2577126029
G.Nhất 88005
ĐB
51880
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/09/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/09/2020  
Chục Số Đơn vị
8,5,8 0 4,3,5
6,6,5,2,6,7 1 9,4,8
3,5 2 4,1,9
5,7,0 3 2
8,0,2,1 4
Chục Số Đơn vị
0 5 7,3,1,7,2,0
6 1,1,1
5,8,9,5 7 8,3,1
7,1 8 4,7,0,0
1,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 05/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 70232500
G.Sáu 199134127
G.Năm 809298131203406656573774
G.Tư 6870444414312402
G.Ba 245242587336114089611421982341
G.Nhì 5674242861
G.Nhất 00030
ĐB
52085
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/09/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/09/2020  
Chục Số Đơn vị
7,0,7,3 0 0,3,2
3,6,4,6 1 3,4,9
9,0,4 2 3,5,7,4
2,1,0,7 3 4,1,0
3,7,4,2,1 4 4,1,2
Chục Số Đơn vị
2,8 5 7
6 6 6,1,1
2,5 7 0,4,0,3
8 5
9,1 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755