Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Nam Định - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 53641380
G.Sáu 559193047
G.Năm 423833447589632780584791
G.Tư 3330199961801527
G.Ba 095000083714233788312830986212
G.Nhì 0836424874
G.Nhất 20830
ĐB
85198
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,8,0,3 0 0,9
9,3 1 3,2
1 2 7,7
5,1,9,3 3 8,0,7,3,1,0
6,4,6,7 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 3,9,8
6 4,4
4,2,2,3 7 4
3,5,9 8 0,9,0
5,8,9,0 9 3,1,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 05740852
G.Sáu 585536357
G.Năm 073117693270308851798847
G.Tư 9005860902214118
G.Ba 755719453383453769963108718091
G.Nhì 6963267521
G.Nhất 08368
ĐB
30775
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,8,5,9
3,2,7,9,2 1 8
5,3 2 1,1
3,5 3 6,1,3,2
7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,0,7 5 2,7,3
3,9 6 9,8
5,4,8 7 4,0,9,1,5
0,8,1,6 8 5,8,7
6,7,0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 20246030
G.Sáu 773447456
G.Năm 882684139913200308143216
G.Tư 6422933036500829
G.Ba 937163078885195110567192908331
G.Nhì 7906173405
G.Nhất 10879
ĐB
73301
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6,3,3,5 0 3,5,1
3,6,0 1 3,3,4,6,6
2 2 0,4,6,2,9,9
7,1,1,0 3 0,0,1
2,1 4 7
Chục Số Đơn vị
9,0 5 6,0,6
5,2,1,1,5 6 0,1
4 7 3,9
8 8 8
2,2,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 49306534
G.Sáu 665055930
G.Năm 150930669191037286709968
G.Tư 1781244612088909
G.Ba 508058734626424185500766752631
G.Nhì 6465567193
G.Nhất 14841
ĐB
59924
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,7,5 0 9,8,9,5
9,8,3,4 1
7 2 4,4
9 3 0,4,0,1
3,2,2 4 9,6,6,1
Chục Số Đơn vị
6,6,5,0,5 5 5,0,5
6,4,4 6 5,5,6,8,7
6 7 2,0
6,0 8 1
4,0,0 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 12809758
G.Sáu 568438555
G.Năm 187624637822114594579141
G.Tư 7798221889096218
G.Ba 811453551396640712802798559278
G.Nhì 9985499583
G.Nhất 33815
ĐB
77318
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4,8 0 9
4 1 2,8,8,3,5,8
1,2 2 2
6,1,8 3 8
5 4 5,1,5,0
Chục Số Đơn vị
5,4,4,8,1 5 8,5,7,4
7 6 8,3
9,5 7 6,8
5,6,3,9,1,1,7,1 8 0,0,5,3
0 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 48819894
G.Sáu 269085602
G.Năm 888344915181627046800369
G.Tư 1377653638903566
G.Ba 998085034590346354696221048173
G.Nhì 7158197927
G.Nhất 94220
ĐB
36554
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9,1,2 0 2,8
8,9,8,8 1 0
0 2 7,0
8,7 3 6
9,5 4 8,5,6
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,6,4 6 9,9,6,9
7,2 7 0,7,3
4,9,0 8 1,5,3,1,0,1
6,6,6 9 8,4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 34944570
G.Sáu 323312691
G.Năm 627504760641595356615967
G.Tư 5610857098363346
G.Ba 542170830756617199345089217924
G.Nhì 0077073910
G.Nhất 51050
ĐB
34194
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,7,7,1,5 0 7
9,4,6 1 2,0,7,7,0
1,9 2 3,4
2,5 3 4,6,4
3,9,3,2,9 4 5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 3,0
7,3,4 6 1,7
6,1,0,1 7 0,5,6,0,0
8
9 4,1,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755