Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số Nam Định - 13/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 55467911
G.Sáu 923489194
G.Năm 393024309837211969947402
G.Tư 1730538312730142
G.Ba 396713012195042408450786376344
G.Nhì 4489386306
G.Nhất 65729
ĐB
63297
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/07/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3,3,3 0 2,6
1,7,2 1 1,9
0,4,4 2 3,1,9
2,8,7,6,9 3 0,0,7,0
9,9,4 4 6,2,2,5,4
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
4,0 6 3
3,9 7 9,3,1
8 9,3
7,8,1,2 9 4,4,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 68898065
G.Sáu 451900549
G.Năm 103062076390620012020819
G.Tư 9558072567451259
G.Ba 920846966092161396570126838300
G.Nhì 1644309405
G.Nhất 13311
ĐB
82297
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/07/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0,3,9,0,6,0 0 0,7,0,2,0,5
5,6,1 1 9,1
0 2 5
4 3 0
8 4 9,5,3
Chục Số Đơn vị
6,2,4,0 5 1,8,9,7
6 8,5,0,1,8
0,5,9 7
6,5,6 8 9,0,4
8,4,1,5 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 29/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 10868592
G.Sáu 299836526
G.Năm 208608115992930139826541
G.Tư 6008959719687837
G.Ba 030645436597448003297510067838
G.Nhì 4976251935
G.Nhất 58493
ĐB
97734
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/06/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 1,8,0
1,0,4 1 0,1
9,9,8,6 2 6,9
9 3 6,7,8,5,4
6,3 4 1,8
Chục Số Đơn vị
8,6,3 5
8,3,2,8 6 8,4,5,2
9,3 7
0,6,4,3 8 6,5,6,2
9,2 9 2,9,2,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 22/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 34358745
G.Sáu 162854616
G.Năm 230232969586980997292798
G.Tư 7466726361547084
G.Ba 142969065805995938331012783562
G.Nhì 0619879995
G.Nhất 33760
ĐB
13304
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/06/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,9,4
1 6
6,0,6 2 9,7
6,3 3 4,5,3
3,5,5,8,0 4 5
Chục Số Đơn vị
3,4,9,9 5 4,4,8
1,9,8,6,9 6 2,6,3,2,0
8,2 7
9,5,9 8 7,6,4
0,2 9 6,8,6,5,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 15/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 43515478
G.Sáu 115433641
G.Năm 080451051729273938138266
G.Tư 9751945759308627
G.Ba 899133429573842144491274003632
G.Nhì 3293315508
G.Nhất 12231
ĐB
16509
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/06/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/06/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 4,5,8,9
5,4,5,3 1 5,3,3
4,3 2 9,7
4,3,1,1,3 3 3,9,0,2,3,1
5,0 4 3,1,2,9,0
Chục Số Đơn vị
1,0,9 5 1,4,1,7
6 6 6
5,2 7 8
7,0 8
2,3,4,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 08/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 58283878
G.Sáu 102143901
G.Năm 143953139866170006758239
G.Tư 4989473805024670
G.Ba 252777172015078428653030758806
G.Nhì 7316533060
G.Nhất 81596
ĐB
81575
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/06/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,7,2,6 0 2,1,0,2,7,6
0 1 3
0,0 2 8,0
4,1 3 8,9,9,8
4 3
Chục Số Đơn vị
7,6,6,7 5 8
6,0,9 6 6,5,5,0
7,0 7 8,5,0,7,8,5
5,2,3,7,3,7 8 9
3,3,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 01/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 63322311
G.Sáu 925455954
G.Năm 904205800001048569345086
G.Tư 2132506655080200
G.Ba 183729018053229585820743460098
G.Nhì 8553933753
G.Nhất 99702
ĐB
68191
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/06/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0,8 0 1,8,0,2
1,0,9 1 1
3,4,3,7,8,0 2 3,5,9
6,2,5 3 2,4,2,4,9
5,3,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2,5,8 5 5,4,3
8,6 6 3,6
7 2
0,9 8 0,5,6,0,2
2,3 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755