Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Nam Định - 16/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 00491255
G.Sáu 126308876
G.Năm 392522756617801958275047
G.Tư 5258012907490873
G.Ba 759163996822680357506735215052
G.Nhì 2713069477
G.Nhất 40751
ĐB
57480
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/02/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0,8,5,3,8 0 0,8
5 1 2,7,9,6
1,5,5 2 6,5,7,9
7 3 0
4 9,7,9
Chục Số Đơn vị
5,2,7 5 5,8,0,2,2,1
2,7,1 6 8
1,2,4,7 7 6,5,3,7
0,5,6 8 0,0
4,1,2,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 42024619
G.Sáu 952353424
G.Năm 900727239513577415097501
G.Tư 0617527218597344
G.Ba 630796046557932419153082983970
G.Nhì 6265592414
G.Nhất 11452
ĐB
65826
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,7,9,1
0 1 9,3,7,5,4
4,0,5,7,3,5 2 4,3,9,6
5,2,1 3 2
2,7,4,1 4 2,6,4
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 2,3,9,5,2
4,2 6 5
0,1 7 4,2,9,0
8
1,0,5,7,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 44047888
G.Sáu 390842396
G.Năm 924634446151107120315949
G.Tư 8083312110222354
G.Ba 075917814404746889997081940731
G.Nhì 0654159475
G.Nhất 40130
ĐB
93843
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 4
5,7,3,2,9,3,4 1 9
4,2 2 1,2
8,4 3 1,1,0
4,0,4,5,4 4 4,2,6,4,9,4,6,1,3
Chục Số Đơn vị
7 5 1,4
9,4,4 6
7 8,1,5
7,8 8 8,3
4,9,1 9 0,6,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 26/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 65333639
G.Sáu 425443869
G.Năm 718445912398864601868611
G.Tư 0066502172590059
G.Ba 343354669810329637845774261250
G.Nhì 2209392817
G.Nhất 66943
ĐB
62279
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
9,1,2 1 1,7
4 2 5,1,9
3,4,9,4 3 3,6,9,5
8,8 4 3,6,2,3
Chục Số Đơn vị
6,2,3 5 9,9,0
3,4,8,6 6 5,9,6
1 7 9
9,9 8 4,6,4
3,6,5,5,2,7 9 1,8,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 19/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 34647085
G.Sáu 163257436
G.Năm 171486350031855144384918
G.Tư 6340394500482066
G.Ba 463265494697053562267071461043
G.Nhì 7620584573
G.Nhất 00967
ĐB
71892
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 5
3,5 1 4,8,4
9 2 6,6
6,5,4,7 3 4,6,5,1,8
3,6,1,1 4 0,5,8,6,3
Chục Số Đơn vị
8,3,4,0 5 7,1,3
3,6,2,4,2 6 4,3,6,7
5,6 7 0,3
3,1,4 8 5
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 12/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 64029948
G.Sáu 304673215
G.Năm 947387004148256700334452
G.Tư 6474869380542631
G.Ba 021661010033548603104576635173
G.Nhì 0074472834
G.Nhất 81011
ĐB
73224
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0,1 0 2,4,0,0
3,1 1 5,0,1
0,5 2 4
7,7,3,9,7 3 3,1,4
6,0,7,5,4,3,2 4 8,8,8,4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,4
6,6 6 4,7,6,6
6 7 3,3,4,3
4,4,4 8
9 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 05/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 76731338
G.Sáu 138453183
G.Năm 705826686343442606483166
G.Tư 7555221008189573
G.Ba 091938282427809068556271598624
G.Nhì 6116806758
G.Nhất 22061
ĐB
90522
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
6 1 3,0,8,5
2 2 6,4,4,2
7,1,5,8,4,7,9 3 8,8
2,2 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,5,1 5 3,8,5,5,8
7,2,6 6 8,6,8,1
7 6,3,3
3,3,5,6,4,1,6,5 8 3
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755