Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Nam Định - 18/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 89715948
G.Sáu 849764801
G.Năm 987133459998363508508174
G.Tư 7951048147303337
G.Ba 010800808962709140427725532218
G.Nhì 2983738146
G.Nhất 91118
ĐB
34706
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/01/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,3,8 0 1,9,6
7,0,7,5,8 1 8,8
4 2
3 5,0,7,7
6,7 4 8,9,5,2,6
Chục Số Đơn vị
4,3,5 5 9,0,1,5
4,0 6 4
3,3 7 1,1,4
4,9,1,1 8 9,1,0,9
8,5,4,8,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 35781208
G.Sáu 876512594
G.Năm 389147781030000602448385
G.Tư 4151727772249694
G.Ba 098158030780281260902243712380
G.Nhì 6798961821
G.Nhất 32909
ĐB
33658
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,9,8 0 8,6,7,9
9,5,8,2 1 2,2,5
1,1 2 4,1
3 5,0,7
9,4,2,9 4 4
Chục Số Đơn vị
3,8,1 5 1,8
7,0 6
7,0,3 7 8,6,8,7
7,0,7,5 8 5,1,0,9
8,0 9 4,1,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 47717007
G.Sáu 886753220
G.Năm 710632197061355467673799
G.Tư 9498640984112897
G.Ba 967791723512384846200428897115
G.Nhì 1880783419
G.Nhất 08119
ĐB
54949
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2,2 0 7,6,9,7
7,6,1 1 9,1,5,9,9
2 0,0
5 3 5
5,8 4 7,9
Chục Số Đơn vị
3,1 5 3,4
8,0 6 1,7
4,0,6,9,0 7 1,0,9
9,8 8 6,4,8
1,9,0,7,1,1,4 9 9,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 28/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 89658410
G.Sáu 185936796
G.Năm 328817760822906235878421
G.Tư 3323824283273211
G.Ba 197804281060054408076178623635
G.Nhì 1509867305
G.Nhất 21900
ĐB
95201
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/12/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/12/2019  
Chục Số Đơn vị
1,8,1,0 0 7,5,0,1
2,1,0 1 0,1,0
2,6,4 2 2,1,3,7
2 3 6,5
8,5 4 2
Chục Số Đơn vị
6,8,3,0 5 4
3,9,7,8 6 5,2
8,2,0 7 6
8,9 8 9,4,5,8,7,0,6
8 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 21/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 26242305
G.Sáu 975112250
G.Năm 233857497346766062474396
G.Tư 1691995976101484
G.Ba 586055703635006941034768845090
G.Nhì 5708532091
G.Nhất 45828
ĐB
24148
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/12/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,1,9 0 5,5,6,3
9,9 1 2,0
1 2 6,4,3,8
2,0 3 8,6
2,8 4 9,6,7,8
Chục Số Đơn vị
0,7,0,8 5 0,9
2,4,9,3,0 6 0
4 7 5
3,8,2,4 8 4,8,5
4,5 9 6,1,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 21934691
G.Sáu 902424989
G.Năm 088215923379554069026705
G.Tư 9929355817833340
G.Ba 549260898408686565704487573002
G.Nhì 1277889706
G.Nhất 27845
ĐB
46694
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/12/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,4,7 0 2,2,5,2,6
2,9 1
0,8,9,0,0 2 1,4,9,6
9,8 3
2,8,9 4 6,0,0,5
Chục Số Đơn vị
0,7,4 5 8
4,2,8,0 6
7 9,0,5,8
5,7 8 9,2,3,4,6
8,7,2 9 3,1,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 21996840
G.Sáu 904273582
G.Năm 696869168828830645921636
G.Tư 6956095677283141
G.Ba 798725687882229452165566153246
G.Nhì 1120923021
G.Nhất 57799
ĐB
60238
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/12/2019
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,6,9
2,4,6,2 1 6,6
8,9,7 2 1,8,8,9,1
7 3 6,8
0 4 0,1,6
Chục Số Đơn vị
5 6,6
1,0,3,5,5,1,4 6 8,8,1
7 3,2,8
6,6,2,2,7,3 8 2
9,2,0,9 9 9,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755