Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số Bình Thuận - 18/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N 70
200N 753
400N 073375072925
1TR 3297
3TR 74729603519270555868361291696909938
10TR 5430882813
15TR 64990
30TR 82428
ĐB
864234
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 7,5,8
5 1 3
2 5,9,9,8
5,3,1 3 3,8,4
3 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 3,1
6 8,9
0,9 7 0
6,3,0,2 8
2,2,6 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 11/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N 73
200N 820
400N 332038381319
1TR 7886
3TR 24598993903227123405138209320592403
10TR 2329319532
15TR 10353
30TR 34797
ĐB
534691
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2,9,2 0 5,5,3
7,9 1 9
3 2 0,0,0
7,0,9,5 3 8,2
4
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3
8 6
9 7 3,1
3,9 8 6
1 9 8,0,3,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 04/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 39
200N 255
400N 067779995681
1TR 5978
3TR 59118715482268158554852742248852057
10TR 3927379315
15TR 65040
30TR 26820
ĐB
130862
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0
8,8 1 8,5
6 2 0
7 3 9
5,7 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,4,7
6 2
7,5 7 7,8,4,3
7,1,4,8 8 1,1,8
3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 27/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 13
200N 256
400N 011075776650
1TR 6127
3TR 23404072895218327470179386612474065
10TR 4347337766
15TR 58594
30TR 54096
ĐB
127572
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5,7 0 4
1 3,0
7 2 7,4
1,8,7 3 8
0,2,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 6,0
5,6,9 6 5,6
7,2 7 7,0,3,2
3 8 9,3
8 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 20/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N 31
200N 992
400N 982249791880
1TR 5568
3TR 11841272920798752484361252744688026
10TR 7848459807
15TR 74954
30TR 29347
ĐB
712517
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
3,4 1 7
9,2,9 2 2,5,6
3 1
8,8,5 4 1,6,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
4,2 6 8
8,0,4,1 7 9
6 8 0,7,4,4
7 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 13/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N 34
200N 140
400N 546928228441
1TR 0241
3TR 54173813717301506981864456589164035
10TR 7022611947
15TR 46792
30TR 04297
ĐB
273879
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
4,4,7,8,9 1 5
2,9 2 2,6
7 3 4,5
3 4 0,1,1,5,7
Chục Số Đơn vị
1,4,3 5
2 6 9
4,9 7 3,1,9
8 1
6,7 9 1,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 06/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 43
200N 470
400N 637529440469
1TR 7753
3TR 19337286127046642373597447168165403
10TR 8961872229
15TR 93256
30TR 35679
ĐB
306940
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 3
8 1 2,8
1 2 9
4,5,7,0 3 7
4,4 4 3,4,4,0
Chục Số Đơn vị
7 5 3,6
6,5 6 9,6
3 7 0,5,3,9
1 8 1
6,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755