Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 17
200N 622
400N 258050668595
1TR 0114
3TR 49827630772843978280983932490855513
10TR 0663599668
15TR 69503
30TR 17551
ĐB
558314
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 8,3
5 1 7,4,3,4
2 2 2,7
9,1,0 3 9,5
1,1 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 1
6 6 6,8
1,2,7 7 7
0,6 8 0,0
3 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N 32
200N 480
400N 143584670722
1TR 2909
3TR 46352935577793045089549111528970474
10TR 0528437373
15TR 17305
30TR 23556
ĐB
686559
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,5
1 1 1
3,2,5 2 2
7 3 2,5,0
7,8 4
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,7,6,9
5 6 7
6,5 7 4,3
8 0,9,9,4
0,8,8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N 86
200N 272
400N 179589221337
1TR 2701
3TR 50072772977011768691324233301701515
10TR 1421185695
15TR 21500
30TR 14895
ĐB
166563
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,9,1 1 7,7,5,1
7,2,7 2 2,3
2,6 3 7
4
Chục Số Đơn vị
9,1,9,9 5
8 6 3
3,9,1,1 7 2,2
8 6
9 5,7,1,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 24/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 51
200N 409
400N 272282634320
1TR 3819
3TR 89233786436649569437712402428518328
10TR 5776489797
15TR 78742
30TR 97027
ĐB
760420
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 9
5 1 9
2,4 2 2,0,8,7,0
6,3,4 3 3,7
6 4 3,0,2
Chục Số Đơn vị
9,8 5 1
6 3,4
3,9,2 7
2 8 5
0,1 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 17/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 38
200N 824
400N 116708479257
1TR 9661
3TR 27963182396713899426984854951177023
10TR 6582843967
15TR 21220
30TR 72262
ĐB
465444
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,1 1 1
6 2 4,6,3,8,0
6,2 3 8,9,8
2,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
8 5 7
2 6 7,1,3,7,2
6,4,5,6 7
3,3,2 8 5
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 10/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 91
200N 599
400N 041900485986
1TR 8506
3TR 68481121078990572158923274409195988
10TR 1758445595
15TR 76099
30TR 37276
ĐB
439242
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,5
9,8,9 1 9
4 2 7
3
8 4 8,2
Chục Số Đơn vị
0,9 5 8
8,0,7 6
0,2 7 6
4,5,8 8 6,1,8,4
9,1,9 9 1,9,1,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 03/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 76
200N 126
400N 068138385855
1TR 9989
3TR 43530330262070239008360396514860164
10TR 7454344667
15TR 84993
30TR 72993
ĐB
162804
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,8,4
8 1
0 2 6,6
4,9,9 3 8,0,9
6,0 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
7,2,2 6 4,7
6 7 6
3,0,4 8 1,9
8,3 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755