Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Bình Thuận - 30/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K5
100N 87
200N 713
400N 049791064491
1TR 9304
3TR 45518078912118388221342069962817098
10TR 2515224194
15TR 90179
30TR 21233
ĐB
205085
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/07/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6,4,6
9,9,2 1 3,8
5 2 1,8
1,8,3 3 3
0,9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2
0,0 6
8,9 7 9
1,2,9 8 7,3,5
7 9 7,1,1,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K4
100N 35
200N 788
400N 582741054619
1TR 6442
3TR 59633190013463219395301515815739947
10TR 0318667427
15TR 70361
30TR 37166
ĐB
898948
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/07/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
0,5,6 1 9
4,3 2 7,7
3 3 5,3,2
4 2,7,8
Chục Số Đơn vị
3,0,9 5 1,7
8,6 6 1,6
2,5,4,2 7
8,4 8 8,6
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N 17
200N 689
400N 243162278586
1TR 2312
3TR 38341621243770280189597293199282469
10TR 0274956103
15TR 39566
30TR 72368
ĐB
541757
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/07/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2,3
3,4 1 7,2
1,0,9 2 7,4,9
0 3 1
2 4 1,9
Chục Số Đơn vị
5 7
8,6 6 9,6,8
1,2,5 7
6 8 9,6,9
8,8,2,6,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N 73
200N 727
400N 797286758829
1TR 5005
3TR 15624518936677766173080710704503674
10TR 4216026180
15TR 44375
30TR 18064
ĐB
801879
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/07/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/07/2020  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 5
7 1
7 2 7,9,4
7,9,7 3
2,7,6 4 5
Chục Số Đơn vị
7,0,4,7 5
6 0,4
2,7 7 3,2,5,7,3,1,4,5,9
8 0
2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 51
200N 921
400N 844094988035
1TR 3714
3TR 90673238245993058343734650025854362
10TR 6152235868
15TR 61739
30TR 22761
ĐB
868838
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/07/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/07/2020  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
5,2,6 1 4
6,2 2 1,4,2
7,4 3 5,0,9,8
1,2 4 0,3
Chục Số Đơn vị
3,6 5 1,8
6 5,2,8,1
7 3
9,5,6,3 8
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 25/06/2020
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 18
200N 945
400N 194652820460
1TR 0956
3TR 23448528563630926279542516885767057
10TR 3062898373
15TR 54272
30TR 45591
ĐB
720594
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/06/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/06/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
5,9 1 8
8,7 2 8
7 3
9 4 5,6,8
Chục Số Đơn vị
4 5 6,6,1,7,7
4,5,5 6 0
5,5 7 9,3,2
1,4,2 8 2
0,7 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 18/06/2020
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N 23
200N 875
400N 287968971774
1TR 3253
3TR 25963948470121717791704483747948226
10TR 9900071088
15TR 15677
30TR 96331
ĐB
881465
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/06/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/06/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
9,3 1 7
2 3,6
2,5,6 3 1
7 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,6 5 3
2 6 3,5
9,4,1,7 7 5,9,4,9,7
4,8 8 8
7,7 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755