Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 51
200N 827
400N 640215962813
1TR 3189
3TR 20402768009619163547678765378716958
10TR 7782613461
15TR 80812
30TR 66016
ĐB
201398
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,2,0
5,9,6 1 3,2,6
0,0,1 2 7,6
1 3
4 7
Chục Số Đơn vị
5 1,8
9,7,2,1 6 1
2,4,8 7 6
5,9 8 9,7
8 9 6,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 89
200N 797
400N 828716925855
1TR 7602
3TR 85401797019008770072149765123813079
10TR 9693018371
15TR 73488
30TR 60435
ĐB
896922
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,1,1
0,0,7 1
9,0,7,2 2 2
3 8,0,5
4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5
7 6
9,8,8 7 2,6,9,1
3,8 8 9,7,7,8
8,7 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 69
200N 698
400N 789659053780
1TR 4163
3TR 91699641536825329905564961272513063
10TR 7402134040
15TR 08161
30TR 10437
ĐB
252800
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8,4,0 0 5,5,0
2,6 1
2 5,1
6,5,5,6 3 7
4 0
Chục Số Đơn vị
0,0,2 5 3,3
9,9 6 9,3,3,1
3 7
9 8 0
6,9 9 8,6,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N 01
200N 969
400N 328818084676
1TR 2430
3TR 90286604519463859682620851358084777
10TR 4565335002
15TR 31114
30TR 16636
ĐB
041933
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 1,8,2
0,5 1 4
8,0 2
5,3 3 0,8,6,3
1 4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,3
7,8,3 6 9
7 7 6,7
8,0,3 8 8,6,2,5,0
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N 28
200N 142
400N 020322554423
1TR 4743
3TR 68515387405288361693941761648666167
10TR 0365752313
15TR 21795
30TR 45360
ĐB
845811
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 3
1 1 5,3,1
4 2 8,3
0,2,4,8,9,1 3
4 2,3,0
Chục Số Đơn vị
5,1,9 5 5,7
7,8 6 7,0
6,5 7 6
2 8 3,6
9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N 26
200N 307
400N 335044013374
1TR 7762
3TR 66850205790881373803784730201791087
10TR 7339705402
15TR 32667
30TR 18676
ĐB
134753
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 7,1,3,2
0 1 3,7
6,0 2 6
1,0,7,5 3
7 4
Chục Số Đơn vị
5 0,0,3
2,7 6 2,7
0,1,8,9,6 7 4,9,3,6
8 7
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 05/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N 91
200N 070
400N 786721229613
1TR 1037
3TR 21549862849689951022320244984167273
10TR 6612098432
15TR 02680
30TR 95306
ĐB
990387
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,8 0 6
9,4 1 3
2,2,3 2 2,2,4,0
1,7 3 7,2
8,2 4 9,1
Chục Số Đơn vị
5
0 6 7
6,3,8 7 0,3
8 4,0,7
4,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755