Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Kết quả xổ số Bình Thuận - 28/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 73
200N 382
400N 476424075239
1TR 2474
3TR 16367057300767621310645616209733257
10TR 3184141511
15TR 35416
30TR 99850
ĐB
087866
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0 7
6,4,1 1 0,1,6
8 2
7 3 9,0
6,7 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,0
7,1,6 6 4,7,1,6
0,6,9,5 7 3,4,6
8 2
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 21/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 92
200N 897
400N 058787500323
1TR 1054
3TR 25098670334378057451000765326328617
10TR 6136352013
15TR 43569
30TR 25519
ĐB
078424
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/01/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8 0
5 1 7,3,9
9 2 3,4
2,3,6,6,1 3 3
5,2 4
Chục Số Đơn vị
5 0,4,1
7 6 3,3,9
9,8,1 7 6
9 8 7,0
6,1 9 2,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 21
200N 172
400N 160214921300
1TR 2075
3TR 84519716457298430876594002347667382
10TR 6302577287
15TR 24725
30TR 28749
ĐB
279246
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 2,0,0
2 1 9
7,0,9,8 2 1,5,5
3
8 4 5,9,6
Chục Số Đơn vị
7,4,2,2 5
7,7,4 6
8 7 2,5,6,6
8 4,2,7
1,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 07/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 37
200N 542
400N 151175468604
1TR 1174
3TR 26668005821108188908727524050975878
10TR 9198311426
15TR 15270
30TR 19605
ĐB
547067
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,8,9,5
1,8 1 1
4,8,5 2 6
8 3 7
0,7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
0 5 2
4,2 6 8,7
3,6 7 4,8,0
6,0,7 8 2,1,3
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 31/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: 12K5
100N 73
200N 141
400N 277311818686
1TR 4164
3TR 65828902001545928849060714496272201
10TR 8505687215
15TR 01640
30TR 08137
ĐB
184618
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 31/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,1
4,8,7,0 1 5,8
6 2 8
7,7 3 7
6 4 1,9,0
Chục Số Đơn vị
1 5 9,6
8,5 6 4,2
3 7 3,3,1
2,1 8 1,6
5,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 24/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N 39
200N 063
400N 515908282095
1TR 6577
3TR 07387769996572291326102667525944440
10TR 2647900449
15TR 80905
30TR 46416
ĐB
107174
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 24/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
1 6
2 2 8,2,6
6 3 9
7 4 0,9
Chục Số Đơn vị
9,0 5 9,9
2,6,1 6 3,6
7,8 7 7,9,4
2 8 7
3,5,9,5,7,4 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 17/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N 87
200N 819
400N 698361329046
1TR 4263
3TR 37698570493252626992571032674887994
10TR 7677076459
15TR 96878
30TR 58522
ĐB
613411
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 17/12/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
1 1 9,1
3,9,2 2 6,2
8,6,0 3 2
9 4 6,9,8
Chục Số Đơn vị
5 9
4,2 6 3
8 7 0,8
9,4,7 8 7,3
1,4,5 9 8,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755