Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Bình Thuận - 12/09/2019
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N 09
200N 353
400N 547279082033
1TR 5819
3TR 60982395974510390893548630759885361
10TR 3148490779
15TR 33784
30TR 14714
ĐB
584382
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/09/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,8,3
6 1 9,4
7,8,8 2
5,3,0,9,6 3 3
8,8,1 4
Chục Số Đơn vị
5 3
6 3,1
9 7 2,9
0,9 8 2,4,4,2
0,1,7 9 7,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 05/09/2019
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N 27
200N 892
400N 794382519886
1TR 8910
3TR 83179237558415809090044151374061019
10TR 2323505204
15TR 75295
30TR 53443
ĐB
990493
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/09/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 05/09/2019  
Chục Số Đơn vị
1,9,4 0 4
5 1 0,5,9
9 2 7
4,4,9 3 5
0 4 3,0,3
Chục Số Đơn vị
5,1,3,9 5 1,5,8
8 6
2 7 9
5 8 6
7,1 9 2,0,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 29/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N 96
200N 971
400N 120737088622
1TR 7258
3TR 86919214893786487898850223674787413
10TR 2799003351
15TR 24994
30TR 22236
ĐB
344962
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 29/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 29/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8
7,5 1 9,3
2,2,6 2 2,2
1 3 6
6,9 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8,1
9,3 6 4,2
0,4 7 1
0,5,9 8 9
1,8 9 6,8,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 22/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N 17
200N 801
400N 117327865383
1TR 5867
3TR 92349130923202310992275584798717690
10TR 4774857839
15TR 59932
30TR 91388
ĐB
905905
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 22/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,5
0 1 7
9,9,3 2 3
7,8,2 3 9,2
4 9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 8
8 6 7
1,6,8 7 3
5,4,8 8 6,3,7,8
4,3 9 2,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 15/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N 92
200N 865
400N 284467451434
1TR 0474
3TR 76544776272961702294025458912474513
10TR 2244448046
15TR 94358
30TR 94531
ĐB
817779
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 15/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0
3 1 7,3
9 2 7,4
1 3 4,1
4,3,7,4,9,2,4 4 4,5,4,5,4,6
Chục Số Đơn vị
6,4,4 5 8
4 6 5
2,1 7 4,9
5 8
7 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 08/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: 8K2
100N 01
200N 725
400N 212181918747
1TR 0244
3TR 61042196916285580377050216534981373
10TR 2355728371
15TR 73800
30TR 16817
ĐB
553796
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 08/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,2,9,9,2,7 1 7
4 2 5,1,1
7 3
4 4 7,4,2,9
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5,7
9 6
4,7,5,1 7 7,3,1
8
4 9 1,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 01/08/2019
Thứ Năm
Loại vé: 8K1
100N 17
200N 915
400N 890369260097
1TR 6462
3TR 01180319439266410269499923683072278
10TR 4594783496
15TR 76506
30TR 29477
ĐB
686849
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 01/08/2019  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 3,6
1 7,5
6,9 2 6
0,4 3 0
6 4 3,7,9
Chục Số Đơn vị
1 5
2,9,0 6 2,4,9
1,9,4,7 7 8,7
7 8 0
6,4 9 7,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755