Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 32
200N 279
400N 810451593122
1TR 0233
3TR 75049785367854612924180356114456559
10TR 9142214227
15TR 02819
30TR 38186
ĐB
676628
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 9
3,2,2 2 2,4,2,7,8
3 3 2,3,6,5
0,2,4 4 9,6,4
Chục Số Đơn vị
3 5 9,9
3,4,8 6
2 7 9
2 8 6
7,5,4,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 64
200N 550
400N 191050834179
1TR 1416
3TR 85609319744230461726824839009728723
10TR 9163317830
15TR 50064
30TR 45165
ĐB
001084
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,3 0 9,4
1 0,6
2 6,3
8,8,2,3 3 3,0
6,7,0,6,8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 0
1,2 6 4,4,5
9 7 9,4
8 3,3,4
7,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 56
200N 607
400N 444052860799
1TR 8409
3TR 54269473933405478530780316190420461
10TR 1172785350
15TR 26721
30TR 30239
ĐB
773364
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,5 0 7,9,4
3,6,2 1
2 7,1
9 3 0,1,9
5,0,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 6,4,0
5,8 6 9,1,4
0,2 7
8 6
9,0,6,3 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 78
200N 875
400N 995776425401
1TR 7121
3TR 53888160214438696623280290754234219
10TR 5723084764
15TR 93838
30TR 00057
ĐB
179433
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,2,2 1 9
4,4 2 1,1,3,9
2,3 3 0,8,3
6 4 2,2
Chục Số Đơn vị
7 5 7,7
8 6 4
5,5 7 8,5
7,8,3 8 8,6
2,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 25/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N 32
200N 977
400N 432328687530
1TR 6704
3TR 55283099246622635568974959687796584
10TR 2070995268
15TR 67879
30TR 62931
ĐB
026380
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 4,9
3 1
3 2 3,4,6
2,8 3 2,0,1
0,2,8 4
Chục Số Đơn vị
9 5
2 6 8,8,8
7,7 7 7,7,9
6,6,6 8 3,4,0
0,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 27
200N 683
400N 797362018631
1TR 8082
3TR 70100129246635627272621107266241592
10TR 2550930716
15TR 86043
30TR 29299
ĐB
134358
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 1,0,9
0,3 1 0,6
8,7,6,9 2 7,4
8,7,4 3 1
2 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,1 6 2
2 7 3,2
5 8 3,2
0,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 00
200N 669
400N 020661145822
1TR 8682
3TR 60520438517942044585847747514643425
10TR 5040055097
15TR 85576
30TR 81313
ĐB
553973
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,2,0 0 0,6,0
5 1 4,3
2,8 2 2,0,0,5
1,7 3
1,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8,2 5 1
0,4,7 6 9
9 7 4,6,3
8 2,5
6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755