Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Bình Phước - 28/03/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 3K4
100N 53
200N 937
400N 550753739888
1TR 6824
3TR 75461280590449778459682297251887758
10TR 9001126272
15TR 31137
30TR 15406
ĐB
472520
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/03/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
6,1 1 8,1
7 2 4,9,0
5,7 3 7,7
2 4
Chục Số Đơn vị
5 3,9,9,8
0 6 1
3,0,9,3 7 3,2
8,1,5 8 8
5,5,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/03/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3
100N 28
200N 467
400N 256089868848
1TR 2229
3TR 85710486742809300976663859676698065
10TR 8780381122
15TR 86307
30TR 12722
ĐB
417037
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/03/2020  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 3,7
1 0
2,2 2 8,9,2,2
9,0 3 7
7 4 8
Chục Số Đơn vị
8,6 5
8,7,6 6 7,0,6,5
6,0,3 7 4,6
2,4 8 6,5
2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/03/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2
100N 67
200N 268
400N 902790357325
1TR 6957
3TR 60036745495021160546995873794060886
10TR 1221436283
15TR 61855
30TR 17874
ĐB
415870
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/03/2020  
Chục Số Đơn vị
4,7 0
1 1 1,4
2 7,5
8 3 5,6
1,7 4 9,6,0
Chục Số Đơn vị
3,2,5 5 7,5
3,4,8 6 7,8
6,2,5,8 7 4,0
6 8 7,6,3
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 07/03/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 3K1
100N 07
200N 737
400N 834668867689
1TR 9265
3TR 98901628230805637932419450756769583
10TR 9308385390
15TR 38405
30TR 74310
ĐB
747641
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/03/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/03/2020  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 7,1,5
0,4 1 0
3 2 3
2,8,8 3 7,2
4 6,5,1
Chục Số Đơn vị
6,4,0 5 6
4,8,5 6 5,7
0,3,6 7
8 6,9,3,3
8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 29/02/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 2K5
100N 82
200N 355
400N 594560481429
1TR 0622
3TR 54344753892827965918993326086964415
10TR 7216575309
15TR 60228
30TR 12045
ĐB
747524
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/02/2020  
Chục Số Đơn vị
0 9
1 8,5
8,2,3 2 9,2,8,4
3 2
4,2 4 5,8,4,5
Chục Số Đơn vị
5,4,1,6,4 5 5
6 9,5
7 9
4,1,2 8 2,9
2,8,7,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 22/02/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 2K4
100N 75
200N 855
400N 056484159880
1TR 6971
3TR 13013794527435734854040097340852108
10TR 4761054701
15TR 49534
30TR 06559
ĐB
590303
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/02/2020  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9,8,8,1,3
7,0 1 5,3,0
5 2
1,0 3 4
6,5,3 4
Chục Số Đơn vị
7,5,1 5 5,2,7,4,9
6 4
5 7 5,1
0,0 8 0
0,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 15/02/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 2K3
100N 15
200N 261
400N 188446221344
1TR 0903
3TR 82845703049827844230982439912245951
10TR 6816049249
15TR 46527
30TR 99237
ĐB
920436
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/02/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 3,4
6,5 1 5
2,2 2 2,2,7
0,4 3 0,7,6
8,4,0 4 4,5,3,9
Chục Số Đơn vị
1,4 5 1
3 6 1,0
2,3 7 8
7 8 4
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755