Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 17
200N 857
400N 617345298741
1TR 6817
3TR 16776520682282883689888819416059283
10TR 2862308985
15TR 18103
30TR 32767
ĐB
043635
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
4,8 1 7,7
2 9,8,3
7,8,2,0 3 5
4 1
Chục Số Đơn vị
8,3 5 7
7 6 8,0,7
1,5,1,6 7 3,6
6,2 8 9,1,3,5
2,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 03
200N 350
400N 317977136594
1TR 6237
3TR 11456476911463520647188248309882212
10TR 6968993436
15TR 00466
30TR 64421
ĐB
503775
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
9,2 1 3,2
1 2 4,1
0,1 3 7,5,6
9,2 4 7
Chục Số Đơn vị
3,7 5 0,6
5,3,6 6 6
3,4 7 9,5
9 8 9
7,8 9 4,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 28/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 77
200N 569
400N 748078904667
1TR 6320
3TR 14602210481465493408960009646026766
10TR 3225519753
15TR 91482
30TR 18442
ĐB
504096
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9,2,0,6 0 2,8,0
1
0,8,4 2 0
5 3
5 4 8,2
Chục Số Đơn vị
5 5 4,5,3
6,9 6 9,7,0,6
7,6 7 7
4,0 8 0,2
6 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 80
200N 248
400N 261584164186
1TR 5450
3TR 94971969793112010281633933979468711
10TR 3293500230
15TR 00153
30TR 82983
ĐB
186015
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,5,2,3 0
7,8,1 1 5,6,1,5
2 0
9,5,8 3 5,0
9 4 8
Chục Số Đơn vị
1,3,1 5 0,3
1,8 6
7 1,9
4 8 0,6,1,3
7 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 07
200N 353
400N 514742985648
1TR 9431
3TR 49180904206005560729500687371184044
10TR 8100722837
15TR 30217
30TR 06567
ĐB
299264
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 7,7
3,1 1 1,7
2 0,9
5 3 1,7
4,6 4 7,8,4
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5
6 8,7,4
0,4,0,3,1,6 7
9,4,6 8 0
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 07/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N 01
200N 448
400N 656266344745
1TR 1941
3TR 12917628387880537159313731024650948
10TR 3207131700
15TR 62356
30TR 47714
ĐB
717295
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/12/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,5,0
0,4,7 1 7,4
6 2
7 3 4,8
3,1 4 8,5,1,6,8
Chục Số Đơn vị
4,0,9 5 9,6
4,5 6 2
1 7 3,1
4,3,4 8
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 30/11/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 11K5
100N 94
200N 551
400N 077753716361
1TR 1761
3TR 03520698462339188974983014216806654
10TR 8134805683
15TR 00693
30TR 00659
ĐB
373937
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/11/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/11/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
5,7,6,6,9,0 1
2 0
8,9 3 7
9,7,5 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5 1,4,9
4 6 1,1,8
7,3 7 7,1,4
6,4 8 3
5 9 4,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755