Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/09/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2
100N 00
200N 843
400N 935212594976
1TR 4513
3TR 77120718853445765996742122141768797
10TR 5277606675
15TR 87214
30TR 19920
ĐB
605640
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/09/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2,2,4 0 0
1 3,2,7,4
5,1 2 0,0
4,1 3
1 4 3,0
Chục Số Đơn vị
8,7 5 2,9,7
7,9,7 6
5,1,9 7 6,6,5
8 5
5 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 07/09/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N 55
200N 273
400N 053442051378
1TR 3381
3TR 51828623365231473566109224159707119
10TR 2653324960
15TR 44833
30TR 83467
ĐB
434574
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/09/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/09/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 5
8 1 4,9
2 2 8,2
7,3,3 3 4,6,3,3
3,1,7 4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
3,6 6 6,0,7
9,6 7 3,8,4
7,2 8 1
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 31/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 8K5
100N 80
200N 584
400N 566587690007
1TR 9237
3TR 19799784879188706965342345404782224
10TR 5424186852
15TR 98917
30TR 80882
ĐB
112807
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 31/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 31/08/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,7
4 1 7
5,8 2 4
3 7,4
8,3,2 4 7,1
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2
6 5,9,5
0,3,8,8,4,1,0 7
8 0,4,7,7,2
6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 24/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 8K4
100N 69
200N 995
400N 119002987987
1TR 3072
3TR 72542412876663863242531404283955742
10TR 8448429023
15TR 94887
30TR 89331
ĐB
100969
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,4 0
3 1
7,4,4,4 2 3
2 3 8,9,1
8 4 2,2,0,2
Chục Số Đơn vị
9 5
6 9,9
8,8,8 7 2
9,3 8 7,7,4,7
6,3,6 9 5,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 17/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 8K3
100N 95
200N 901
400N 620710094119
1TR 1546
3TR 56261901686264204571767271998478715
10TR 9743838209
15TR 99373
30TR 63121
ĐB
994087
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,7,9,9
0,6,7,2 1 9,5
4 2 7,1
7 3 8
8 4 6,2
Chục Số Đơn vị
9,1 5
4 6 1,8
0,2,8 7 1,3
6,3 8 4,7
0,1,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 10/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 8K2
100N 75
200N 242
400N 087102760707
1TR 2270
3TR 88880731894354435808519027302800716
10TR 4125546815
15TR 83281
30TR 64552
ĐB
152205
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/08/2019  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 7,8,2,5
7,8 1 6,5
4,0,5 2 8
3
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
7,5,1,0 5 5,2
7,1 6
0 7 5,1,6,0
0,2 8 0,9,1
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 03/08/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N 51
200N 490
400N 210667688720
1TR 8454
3TR 40723035396967603579140495854861248
10TR 4366651630
15TR 51618
30TR 46591
ĐB
206002
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/08/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,3 0 6,2
5,9 1 8
0 2 0,3
2 3 9,0
5 4 9,8,8
Chục Số Đơn vị
5 1,4
0,7,6 6 8,6
7 6,9
6,4,4,1 8
3,7,4 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755