Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 20/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 7K3
100N 63
200N 420
400N 408625503088
1TR 0468
3TR 14941519705990758437846172681544004
10TR 0629465609
15TR 60801
30TR 96946
ĐB
101204
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5,7 0 7,4,9,1,4
4,0 1 7,5
2 0
6 3 7
0,9,0 4 1,6
Chục Số Đơn vị
1 5 0
8,4 6 3,8
0,3,1 7 0
8,6 8 6,8
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 13/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 7K2
100N 83
200N 393
400N 057960321466
1TR 9878
3TR 95968954972517837473666127090657219
10TR 9871290658
15TR 82468
30TR 15365
ĐB
382454
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6
1 2,9,2
3,1,1 2
8,9,7 3 2
5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 8,4
6,0 6 6,8,8,5
9 7 9,8,8,3
7,6,7,5,6 8 3
7,1 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 06/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N 80
200N 700
400N 059962839506
1TR 4052
3TR 86386053949425400357834982196624924
10TR 2031189425
15TR 23156
30TR 58079
ĐB
820295
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/07/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0,6
1 1 1
5 2 4,5
8 3
9,5,2 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 2,4,7,6
0,8,6,5 6 6
5 7 9
9 8 0,3,6
9,7 9 9,4,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 29/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 6K5
100N 48
200N 873
400N 059861864862
1TR 5909
3TR 76091154025688616316238834590968955
10TR 4578601078
15TR 36576
30TR 06159
ĐB
584539
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,2,9
9 1 6
6,0 2
7,8 3 9
4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
8,8,1,8,7 6 2
7 3,8,6
4,9,7 8 6,6,3,6
0,0,5,3 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 22/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N 15
200N 934
400N 778761740865
1TR 2237
3TR 76019223154612173136882835929835236
10TR 9318020976
15TR 98691
30TR 09700
ĐB
031192
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0
2,9 1 5,9,5
9 2 1
8 3 4,7,6,6
3,7 4
Chục Số Đơn vị
1,6,1 5
3,3,7 6 5
8,3 7 4,6
9 8 7,3,0
1 9 8,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 15/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N 91
200N 983
400N 909880954000
1TR 2334
3TR 99495705221472612844236314904164614
10TR 2343816297
15TR 54833
30TR 33439
ĐB
334053
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
9,3,4 1 4
2 2 2,6
8,3,5 3 4,1,8,3,9
3,4,1 4 4,1
Chục Số Đơn vị
9,9 5 3
2 6
9 7
9,3 8 3
3 9 1,8,5,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 08/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N 87
200N 049
400N 566287747389
1TR 8966
3TR 82961933969770934904281325257989136
10TR 6399693531
15TR 10981
30TR 54508
ĐB
949729
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/06/2019
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,4,8
6,3,8 1
6,3 2 9
3 2,6,1
7,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5
6,9,3,9 6 2,6,1
8 7 4,9
0 8 7,9,1
4,8,0,7,2 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755