Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 23/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N 25
200N 429
400N 349748384589
1TR 0619
3TR 14239977463553775614056641388346343
10TR 9860450367
15TR 09692
30TR 09733
ĐB
846178
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 9,4
9 2 5,9
8,4,3 3 8,9,7,3
1,6,0 4 6,3
Chục Số Đơn vị
2 5
4 6 4,7
9,3,6 7 8
3,7 8 9,3
2,8,1,3 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 16/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 07
200N 884
400N 710189538386
1TR 3784
3TR 07124974945928027019998704630554326
10TR 8660931441
15TR 30816
30TR 07979
ĐB
694662
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,1,5,9
0,4 1 9,6
6 2 4,6
5 3
8,8,2,9 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 3
8,2,1 6 2
0 7 0,9
8 4,6,4,0
1,0,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 09/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 57
200N 633
400N 100467504454
1TR 2955
3TR 24609789912904369812652604895349374
10TR 0437384713
15TR 79080
30TR 23644
ĐB
568796
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/01/2021  
Chục Số Đơn vị
5,6,8 0 4,9
9 1 2,3
1 2
3,4,5,7,1 3 3
0,5,7,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5 5 7,0,4,5,3
9 6 0
5 7 4,3
8 0
0 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 02/01/2021
Thứ Bảy
Loại vé: 1K121
100N 41
200N 022
400N 532690787545
1TR 9084
3TR 35400299847875625548140375892641329
10TR 0518374902
15TR 42619
30TR 14970
ĐB
920486
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/01/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 02/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,2
4 1 9
2,0 2 2,6,6,9
8 3 7
8,8 4 1,5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 6
2,5,2,8 6
3 7 8,0
7,4 8 4,4,3,6
2,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 26/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 35
200N 718
400N 392028723867
1TR 1551
3TR 06089779397662546477692781919550953
10TR 9588203148
15TR 21010
30TR 19944
ĐB
507907
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/12/2020  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 7
5 1 8,0
7,8 2 0,5
5 3 5,9
4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 1,3
6 7
6,7,0 7 2,7,8
1,7,4 8 9,2
8,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 19/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 32
200N 234
400N 036097260700
1TR 8761
3TR 54584979171968288626544061398515553
10TR 3581094548
15TR 97511
30TR 76004
ĐB
325716
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/12/2020  
Chục Số Đơn vị
6,0,1 0 0,6,4
6,1 1 7,0,1,6
3,8 2 6,6
5 3 2,4
3,8,0 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5 3
2,2,0,1 6 0,1
1 7
4 8 4,2,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 12/12/2020
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 26
200N 962
400N 979569467733
1TR 8300
3TR 19885958417222157950943686348531919
10TR 0111723146
15TR 20784
30TR 09964
ĐB
536848
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/12/2020
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0
4,2 1 9,7
6 2 6,1
3 3 3
8,6 4 6,1,6,8
Chục Số Đơn vị
9,8,8 5 0
2,4,4 6 2,8,4
1 7
6,4 8 5,5,4
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755