Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 15/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3N24
100N 96
200N 719
400N 947047955496
1TR 5517
3TR 37121337311024706863386617401708698
10TR 2351090083
15TR 49255
30TR 28535
ĐB
464697
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
2,3,6 1 9,7,7,0
2 1
6,8 3 1,5
4 7
Chục Số Đơn vị
9,5,3 5 5
9,9 6 3,1
1,4,1,9 7 0
9 8 3
1 9 6,5,6,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 08/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2N24
100N 42
200N 124
400N 000081495358
1TR 7506
3TR 56411622654043770304935063546494673
10TR 6234790820
15TR 38602
30TR 52962
ĐB
070194
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,6,4,6,2
1 1 1
4,0,6 2 4,0
7 3 7
2,0,6,9 4 2,9,7
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0,0 6 5,4,2
3,4 7 3
5 8
4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 01/06/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1N24
100N 84
200N 308
400N 142257211375
1TR 5694
3TR 14210049357078041547124308750903839
10TR 7650462252
15TR 82255
30TR 72148
ĐB
960451
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0 8,9,4
2,5 1 0
2,5 2 2,1
3 5,0,9
8,9,0 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,3,5 5 2,5,1
6
4 7 5
0,4 8 4,0
0,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 25/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4N24
100N 29
200N 513
400N 766031039364
1TR 6119
3TR 32042876825504511938954083745534036
10TR 3207175213
15TR 41715
30TR 39687
ĐB
840032
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,8
7 1 3,9,3,5
4,8,3 2 9
1,0,1 3 8,6,2
6 4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,5,1 5 5
3 6 0,4
8 7 1
3,0 8 2,7
2,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 18/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3N24
100N 41
200N 288
400N 932878368780
1TR 5971
3TR 98110530797220233757622345899360786
10TR 8097921314
15TR 90507
30TR 70309
ĐB
806781
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2,7,9
4,7,8 1 0,4
0 2 8
9 3 6,4
3,1 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7
3,8 6
5,0 7 1,9,9
8,2 8 8,0,6,1
7,7,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2N24
100N 65
200N 330
400N 264202135372
1TR 1005
3TR 04348799933574463885032708762525728
10TR 9117742499
15TR 45481
30TR 23992
ĐB
490251
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 5
8,5 1 3
4,7,9 2 5,8
1,9 3 0
4 4 2,8,4
Chục Số Đơn vị
6,0,8,2 5 1
6 5
7 7 2,0,7
4,2 8 5,1
9 9 3,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/05/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1N24
100N 55
200N 714
400N 187947435134
1TR 1109
3TR 55764331617540694074890147249412848
10TR 4991584990
15TR 27275
30TR 94022
ĐB
988650
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,6
6 1 4,4,5
2 2 2
4 3 4
1,3,6,7,1,9 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 5,0
0 6 4,1
7 9,4,5
4 8
7,0 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755