Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N 65
200N 369
400N 166936868992
1TR 4983
3TR 51513434709032091484451792507270978
10TR 8932653009
15TR 64357
30TR 62959
ĐB
168593
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9
1 3
9,7 2 0,6
8,1,9 3
8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 7,9
8,2 6 5,9,9
5 7 0,9,2,8
7 8 6,3,4
6,6,7,0,5 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B5
100N 00
200N 474
400N 264707976157
1TR 9910
3TR 42331225908339216721960594350529135
10TR 1416798771
15TR 79958
30TR 05143
ĐB
539211
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1,9 0 0,5
3,2,7,1 1 0,1
9 2 1
4 3 1,5
7 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,3 5 7,9,8
6 7
4,9,5,6 7 4,1
5 8
5 9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A5
100N 89
200N 471
400N 180245310005
1TR 7204
3TR 74832814600615728318408537007355020
10TR 3110689749
15TR 82609
30TR 77596
ĐB
442385
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 2,5,4,6,9
7,3 1 8
0,3 2 0
5,7 3 1,2
0 4 9
Chục Số Đơn vị
0,8 5 7,3
0,9 6 0
5 7 1,3
1 8 9,5
8,4,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 28/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D4
100N 87
200N 209
400N 226306681190
1TR 3277
3TR 25147715526440716629994756647164276
10TR 4284989850
15TR 32202
30TR 69453
ĐB
659746
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 9,7,2
7 1
5,0 2 9
6,5 3
4 7,9,6
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,3
7,4 6 3,8
8,7,4,0 7 7,5,1,6
6 8 7
0,2,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C4
100N 93
200N 535
400N 141587413811
1TR 0989
3TR 37497453929315847943568440682403766
10TR 5541918016
15TR 73297
30TR 24201
ĐB
943309
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,1,0 1 5,1,9,6
9 2 4
9,4 3 5
4,2 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 8
6,1 6 6
9,9 7
5 8 9
8,1,0 9 3,7,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B4
100N 78
200N 365
400N 625974675687
1TR 4570
3TR 88555830950940398261403651572893203
10TR 4534753531
15TR 85963
30TR 09435
ĐB
952073
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
6,3 1
2 8
0,0,6,7 3 1,5
4 7
Chục Số Đơn vị
6,5,9,6,3 5 9,5
6 5,7,1,5,3
6,8,4 7 8,0,3
7,2 8 7
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A4
100N 51
200N 515
400N 282707940144
1TR 7621
3TR 89161829134737483111444538056664527
10TR 3348312115
15TR 33875
30TR 40026
ĐB
388389
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
5,2,6,1 1 5,3,1,5
2 7,1,7,6
1,5,8 3
9,4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 1,3
6,2 6 1,6
2,2 7 4,5
8 3,9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755