Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C1
100N 72
200N 581
400N 309726864056
1TR 2278
3TR 38085447828752999621123219457684259
10TR 1100684715
15TR 84077
30TR 90838
ĐB
213779
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/01/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6
8,2,2 1 5
7,8 2 9,1,1
3 8
4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 6,9
8,5,7,0 6
9,7 7 2,8,6,7,9
7,3 8 1,6,5,2
2,5,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B1
100N 39
200N 707
400N 751329892132
1TR 2197
3TR 42449175653658895222977116473700751
10TR 0311961929
15TR 26391
30TR 92471
ĐB
171328
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/01/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7
1,5,9,7 1 3,1,9
3,2 2 2,9,8
1 3 9,2,7
4 9
Chục Số Đơn vị
6 5 1
6 5
0,9,3 7 1
8,2 8 9,8
3,8,4,1,2 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 05/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A1
100N 14
200N 859
400N 164039276784
1TR 7034
3TR 23122835326221047064384825801790735
10TR 7857869902
15TR 13174
30TR 90759
ĐB
507554
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/01/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2
1 4,0,7
2,3,8,0 2 7,2
3 4,2,5
1,8,3,6,7,5 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 9,9,4
6 4
2,1 7 8,4
7 8 4,2
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 29/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-12E
100N 62
200N 835
400N 739723983545
1TR 7157
3TR 93657978690832638947462650005662345
10TR 3752623061
15TR 72274
30TR 68590
ĐB
369701
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/12/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 1
6,0 1
6 2 6,6
3 5
7 4 5,7,5
Chục Số Đơn vị
3,4,6,4 5 7,7,6
2,5,2 6 2,9,5,1
9,5,5,4 7 4
9 8
6 9 7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 22/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-12D
100N 87
200N 338
400N 698753505186
1TR 4426
3TR 32898014906959937563048562615001737
10TR 4862825503
15TR 71765
30TR 41833
ĐB
073846
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/12/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,5 0 3
1
2 6,8
6,0,3 3 8,7,3
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 0,6,0
8,2,5,4 6 3,5
8,8,3 7
3,9,2 8 7,7,6
9 9 8,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 15/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-12C
100N 88
200N 828
400N 931427621758
1TR 3837
3TR 23407282036500211263272152481822099
10TR 5689474277
15TR 81839
30TR 57642
ĐB
747789
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/12/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,2
1 4,5,8
6,0,4 2 8
0,6 3 7,9
1,9 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 8
6 2,3
3,0,7 7 7
8,2,5,1 8 8,9
9,3,8 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 08/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-12B
100N 83
200N 463
400N 801778328724
1TR 2387
3TR 06220197464666917874828939625106841
10TR 3905896347
15TR 99250
30TR 01429
ĐB
855476
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/12/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
5,4 1 7
3 2 4,0,9
8,6,9 3 2
2,7 4 6,1,7
Chục Số Đơn vị
5 1,8,0
4,7 6 3,9
1,8,4 7 4,6
5 8 3,7
6,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755