Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-4C
100N 91
200N 233
400N 033022431904
1TR 6873
3TR 86062130523682055883282001560697257
10TR 3680572561
15TR 82278
30TR 06761
ĐB
945466
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,0 0 4,0,6,5
9,6,6 1
6,5 2 0
3,4,7,8 3 3,0
0 4 3
Chục Số Đơn vị
0 5 2,7
0,6 6 2,1,1,6
5 7 3,8
7 8 3
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 14/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-42
100N 50
200N 130
400N 940111864947
1TR 8743
3TR 10168694436236983120664227804668248
10TR 8293017018
15TR 93223
30TR 76120
ĐB
992420
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2019  
Chục Số Đơn vị
5,3,2,3,2,2 0 1
0 1 8
2 2 0,2,3,0,0
4,4,2 3 0,0
4 7,3,3,6,8
Chục Số Đơn vị
5 0
8,4 6 8,9
4 7
6,4,1 8 6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 07/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-4A
100N 76
200N 896
400N 051919475065
1TR 5881
3TR 28829846280358367599226211087620880
10TR 0259379846
15TR 58556
30TR 35478
ĐB
247114
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,2 1 9,4
2 9,8,1
8,9 3
1 4 7,6
Chục Số Đơn vị
6 5 6
7,9,7,4,5 6 5
4 7 6,6,8
2,7 8 1,3,0
1,2,9 9 6,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 31/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-3E
100N 82
200N 647
400N 492777696014
1TR 6094
3TR 99389150449944112169502941104370493
10TR 4894252284
15TR 10915
30TR 79555
ĐB
500168
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/03/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0
4 1 4,5
8,4 2 7
4,9 3
1,9,4,9,8 4 7,4,1,3,2
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5
6 9,9,8
4,2 7
6 8 2,9,4
6,8,6 9 4,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 24/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-3D
100N 69
200N 773
400N 622637603922
1TR 1464
3TR 09049975033541394394248691652118441
10TR 7201137362
15TR 83903
30TR 52890
ĐB
365946
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/03/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3,3
2,4,1 1 3,1
2,6 2 6,2,1
7,0,1,0 3
6,9 4 9,1,6
Chục Số Đơn vị
5
2,4 6 9,0,4,9,2
7 3
8
6,4,6 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 17/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-3C
100N 27
200N 139
400N 862384778101
1TR 0821
3TR 07368697898614155358598213544746036
10TR 9552965208
15TR 32170
30TR 97003
ĐB
241442
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/03/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,8,3
0,2,4,2 1
4 2 7,3,1,1,9
2,0 3 9,6
4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
5 8
3 6 8
2,7,4 7 7,0
6,5,0 8 9
3,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 10/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-3B
100N 93
200N 561
400N 878947856344
1TR 9335
3TR 96091785073418982228262124986136247
10TR 4140189871
15TR 96585
30TR 50132
ĐB
352934
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/03/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,1
6,9,6,0,7 1 2
1,3 2 8
9 3 5,2,4
4,3 4 4,7
Chục Số Đơn vị
8,3,8 5
6 1,1
0,4 7 1
2 8 9,5,9,5
8,8 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755