Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Tiền Giang - 10/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2B
100N 44
200N 180
400N 665814320304
1TR 0633
3TR 33585760880210454296826581900598378
10TR 9679950661
15TR 52297
30TR 40314
ĐB
430807
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,4,5,7
6 1 4
3 2
3 3 2,3
4,0,0,1 4 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 8,8
9 6 1
9,0 7 8
5,8,5,7 8 0,5,8
9 9 6,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 03/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-2A
100N 81
200N 040
400N 108104572611
1TR 4111
3TR 84893526602170441202336101130833513
10TR 5768025916
15TR 08821
30TR 44739
ĐB
790804
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6,1,8 0 4,2,8,4
8,8,1,1,2 1 1,1,0,3,6
0 2 1
9,1 3 9
0,0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 7
1 6 0
5 7
0 8 1,1,0
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 27/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1D
100N 86
200N 241
400N 346372101868
1TR 5718
3TR 39706573514906873570838604435620166
10TR 3264723213
15TR 69265
30TR 77542
ĐB
323810
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7,6,1 0 6
4,5 1 0,8,3,0
4 2
6,1 3
4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
6 5 1,6
8,0,5,6 6 3,8,8,0,6,5
4 7 0
6,1,6 8 6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 20/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1C
100N 67
200N 834
400N 911250877750
1TR 8488
3TR 18782302510580834202715229939606575
10TR 0132892635
15TR 72465
30TR 11370
ĐB
325576
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 8,2
5 1 2
1,8,0,2 2 2,8
3 4,5
3 4
Chục Số Đơn vị
7,3,6 5 0,1
9,7 6 7,5
6,8 7 5,0,6
8,0,2 8 7,8,2
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 13/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1B
100N 36
200N 010
400N 952700016931
1TR 7019
3TR 62512747244240431352834018624958267
10TR 1344511394
15TR 29823
30TR 50357
ĐB
952263
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4,1
0,3,0 1 0,9,2
1,5 2 7,4,3
2,6 3 6,1
2,0,9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,7
3 6 7,3
2,6,5 7
8
1,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 06/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-1A
100N 97
200N 958
400N 488521507918
1TR 3659
3TR 75363358885289017138615941519584231
10TR 0871024481
15TR 99639
30TR 60670
ĐB
755583
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,1,7 0
3,8 1 8,0
2
6,8 3 8,1,9
9 4
Chục Số Đơn vị
8,9 5 8,0,9
6 3
9 7 0
5,1,8,3 8 5,8,1,3
5,3 9 7,0,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 30/12/2018
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D13
100N 95
200N 120
400N 620659327215
1TR 1638
3TR 74103626593518187554333062020721491
10TR 4916956392
15TR 48637
30TR 71199
ĐB
412470
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 6,3,6,7
8,9 1 5
3,9 2 0
0 3 2,8,7
5 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 9,4
0,0 6 9
0,3 7 0
3 8 1
5,6,9 9 5,1,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755