Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Kết quả xổ số Tiền Giang - 02/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A4
100N 18
200N 563
400N 399515949530
1TR 9828
3TR 94304279657743681476081795962185326
10TR 9845321027
15TR 36977
30TR 49139
ĐB
614257
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/04/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
2 1 8
2 8,1,6,7
6,5 3 0,6,9
9,0 4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 3,7
3,7,2 6 3,5
2,7,5 7 6,9,7
1,2 8
7,3 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 26/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D3
100N 61
200N 791
400N 825928773781
1TR 5913
3TR 28902139253937368637205124119281188
10TR 6986661190
15TR 44668
30TR 01141
ĐB
154333
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/03/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2
6,9,8,4 1 3,2
0,1,9 2 5
1,7,3 3 7,3
4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 9
6 6 1,6,8
7,3 7 7,3
8,6 8 1,8
5 9 1,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C3
100N 64
200N 759
400N 100464804005
1TR 4018
3TR 91304155691456512033180656975517831
10TR 0910469309
15TR 92293
30TR 90723
ĐB
536469
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,5,4,4,9
3 1 8
2 3
3,9,2 3 3,1
6,0,0,0 4
Chục Số Đơn vị
0,6,6,5 5 9,5
6 4,9,5,5,9
7
1 8 0
5,6,0,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B3
100N 88
200N 332
400N 374241103171
1TR 3489
3TR 37580090963837137666110476434905743
10TR 4119576877
15TR 01901
30TR 57055
ĐB
272959
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/03/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 1
7,7,0 1 0
3,4 2
4 3 2
4 2,7,9,3
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5,9
9,6 6 6
4,7 7 1,1,7
8 8 8,9,0
8,4,5 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 05/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A3
100N 48
200N 293
400N 296401026845
1TR 0317
3TR 70341254122770532328147932325869344
10TR 6638527344
15TR 93943
30TR 92340
ĐB
299096
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/03/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,5
4 1 7,2
0,1 2 8
9,9,4 3
6,4,4 4 8,5,1,4,4,3,0
Chục Số Đơn vị
4,0,8 5 8
9 6 4
1 7
4,2,5 8 5
9 3,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 26/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D2
100N 95
200N 440
400N 605989783660
1TR 2760
3TR 29030779240883871515625799068125062
10TR 6471590501
15TR 18160
30TR 96332
ĐB
737936
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/02/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6,6,3,6 0 1
8,0 1 5,5
6,3 2 4
3 0,8,2,6
2 4 0
Chục Số Đơn vị
9,1,1 5 9
3 6 0,0,2,0
7 8,9
7,3 8 1
5,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C2
100N 44
200N 701
400N 869400355561
1TR 5079
3TR 48917597212511717818244834907333370
10TR 2806151967
15TR 44926
30TR 27032
ĐB
025477
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/02/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
0,6,2,6 1 7,7,8
3 2 1,6
8,7 3 5,2
4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5
2 6 1,1,7
1,1,6,7 7 9,3,0,7
1 8 3
7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755