Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Tiền Giang - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D5
100N 77
200N 255
400N 654329901302
1TR 4415
3TR 39968275699047762807453578892743659
10TR 4883924604
15TR 11628
30TR 74635
ĐB
348702
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,7,4,2
1 5
0,0 2 7,8
4 3 9,5
0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 5,7,9
6 8,9
7,7,0,5,2 7 7,7
6,2 8
6,5,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N 52
200N 551
400N 775627253723
1TR 6299
3TR 03682189810897319528842525929631592
10TR 9192621862
15TR 40302
30TR 20601
ĐB
303326
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,1
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3
4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 08/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B5
100N 81
200N 650
400N 969589297607
1TR 6569
3TR 82552587039904560267306974776307704
10TR 1808783943
15TR 90721
30TR 92366
ĐB
014371
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,3,4
8,2,7 1
5 2 9,1
0,6,4 3
0 4 5,3
Chục Số Đơn vị
9,4 5 0,2
6 6 9,7,3,6
0,6,9,8 7 1
8 1,7
2,6 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 01/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A5
100N 66
200N 878
400N 909815405546
1TR 9086
3TR 72352733115934998940471101286377039
10TR 5358774161
15TR 25841
30TR 59074
ĐB
323025
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4,1 0
1,6,4 1 1,0
5 2 5
6 3 9
7 4 0,6,9,0,1
Chục Số Đơn vị
2 5 2
6,4,8 6 6,3,1
8 7 8,4
7,9 8 6,7
4,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 24/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D4
100N 06
200N 509
400N 764813118742
1TR 4335
3TR 93564292523906189316511002629571582
10TR 7607865913
15TR 81510
30TR 50150
ĐB
497834
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,5 0 6,9,0
1,6 1 1,6,3,0
4,5,8 2
1 3 5,4
6,3 4 8,2
Chục Số Đơn vị
3,9 5 2,0
0,1 6 4,1
7 8
4,7 8 2
0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 17/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C4
100N 72
200N 581
400N 001525233715
1TR 3115
3TR 13805696479926398255557196314837625
10TR 8414159028
15TR 89183
30TR 69251
ĐB
448904
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
8,4,5 1 5,5,5,9
7 2 3,5,8
2,6,8 3
0 4 7,8,1
Chục Số Đơn vị
1,1,1,0,5,2 5 5,1
6 3
4 7 2
4,2 8 1,3
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 10/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B4
100N 40
200N 978
400N 802167619085
1TR 4037
3TR 37130686343454524945247034376094428
10TR 3059813672
15TR 08200
30TR 11498
ĐB
426756
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3,6,0 0 3,0
2,6 1
7 2 1,8
0 3 7,0,4
3 4 0,5,5
Chục Số Đơn vị
8,4,4 5 6
5 6 1,0
3 7 8,2
7,2,9,9 8 5
9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755