Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 24/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D9
100N 89
200N 432
400N 178278887384
1TR 1191
3TR 71056368257252325682013559130940096
10TR 8706979801
15TR 89246
30TR 20066
ĐB
514448
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/09/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,1
9,0 1
3,8,8 2 5,3
2 3 2
8 4 6,8
Chục Số Đơn vị
2,5 5 6,5
5,9,4,6 6 9,6
7
8,4 8 9,2,8,4,2
8,0,6 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 17/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C9
100N 17
200N 838
400N 770202517593
1TR 5426
3TR 06068498051881823475383030483113830
10TR 0528512231
15TR 38168
30TR 02962
ĐB
050246
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/09/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,5,3
5,3,3 1 7,8
0,6 2 6
9,0 3 8,1,0,1
4 6
Chục Số Đơn vị
0,7,8 5 1
2,4 6 8,8,2
1 7 5
3,6,1,6 8 5
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 10/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B9
100N 09
200N 773
400N 865918752416
1TR 8859
3TR 94952440549687433631074521848162910
10TR 5081873315
15TR 88200
30TR 38434
ĐB
926219
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/09/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 9,0
3,8 1 6,0,8,5,9
5,5 2
7 3 1,4
5,7,3 4
Chục Số Đơn vị
7,1 5 9,9,2,4,2
1 6
7 3,5,4
1 8 1
0,5,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 03/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A9
100N 11
200N 135
400N 582710136823
1TR 1842
3TR 20943375527613306138192789643488916
10TR 0870342718
15TR 60530
30TR 61163
ĐB
629329
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/09/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
1 1 1,3,6,8
4,5 2 7,3,9
1,2,4,3,0,6 3 5,3,8,4,0
3 4 2,3
Chục Số Đơn vị
3 5 2
1 6 3
2 7 8
3,7,1 8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 27/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D8
100N 08
200N 219
400N 117771137086
1TR 7494
3TR 78257261991515292368759160297344662
10TR 8644752915
15TR 66842
30TR 32135
ĐB
994132
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8
1 9,3,6,5
5,6,4,3 2
1,7 3 5,2
9 4 7,2
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7,2
8,1 6 8,2
7,5,4 7 7,3
0,6 8 6
1,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 20/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C8
100N 28
200N 789
400N 337668765484
1TR 6551
3TR 35491362369962934568121935011465389
10TR 9574435154
15TR 15958
30TR 78741
ĐB
977967
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0
5,9,4 1 4
2 8,9
9 3 6
8,1,4,5 4 4,1
Chục Số Đơn vị
5 1,4,8
7,7,3 6 8,7
6 7 6,6
2,6,5 8 9,4,9
8,2,8 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 13/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B8
100N 60
200N 598
400N 302163430522
1TR 8935
3TR 34181178391040377496123040693203903
10TR 0351812476
15TR 69093
30TR 84660
ĐB
810727
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/08/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 3,4,3
2,8 1 8
2,3 2 1,2,7
4,0,0,9 3 5,9,2
0 4 3
Chục Số Đơn vị
3 5
9,7 6 0,0
2 7 6
9,1 8 1
3 9 8,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755