Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số Tiền Giang - 14/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG7B
100N 56
200N 188
400N 188758776344
1TR 6132
3TR 61945193887982768852925787560533241
10TR 7105939152
15TR 63151
30TR 64979
ĐB
683918
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/07/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5
4,5 1 8
3,5,5 2 7
3 2
4 4 4,5,1
Chục Số Đơn vị
4,0 5 6,2,9,2,1
5 6
8,7,2 7 7,8,9
8,8,7,1 8 8,7,8
5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 07/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG7A
100N 42
200N 296
400N 485526487629
1TR 1238
3TR 30829062081419230547656376357463668
10TR 0113168321
15TR 01749
30TR 90512
ĐB
953179
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/07/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
3,2 1 2
4,9,1 2 9,9,1
3 8,7,1
7 4 2,8,7,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9 6 8
4,3 7 4,9
4,3,0,6 8
2,2,4,7 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 30/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG6E
100N 83
200N 848
400N 452804662565
1TR 0457
3TR 58086631528163821637514144653599674
10TR 8922906981
15TR 35072
30TR 02925
ĐB
157196
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/06/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 4
5,7 2 8,9,5
8 3 8,7,5
1,7 4 8
Chục Số Đơn vị
6,3,2 5 7,2
6,8,9 6 6,5
5,3 7 4,2
4,2,3 8 3,6,1
2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 23/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG6D
100N 05
200N 580
400N 803397857681
1TR 6944
3TR 95043072061225016952692080850908735
10TR 6379816534
15TR 76761
30TR 52229
ĐB
986566
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/06/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/06/2019  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 5,6,8,9
8,6 1
5 2 9
3,4 3 3,5,4
4,3 4 4,3
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 0,2
0,6 6 1,6
7
0,9 8 0,5,1
0,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 16/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-6C
100N 72
200N 575
400N 902575175378
1TR 5005
3TR 00062874765530361518614446010166647
10TR 0451694983
15TR 69988
30TR 58645
ĐB
465176
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/06/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,1
0 1 7,8,6
7,6 2 5
0,8 3
4 4 4,7,5
Chục Số Đơn vị
7,2,0,4 5
7,1,7 6 2
1,4 7 2,5,8,6,6
7,1,8 8 3,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 09/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG6B
100N 12
200N 539
400N 557667713257
1TR 0409
3TR 44057430153923272173371076900170981
10TR 2587914634
15TR 76335
30TR 08300
ĐB
709732
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/06/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,7,1,0
7,0,8 1 2,5
1,3,3 2
7 3 9,2,4,5,2
3 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7,7
7 6
5,5,0 7 6,1,3,9
8 1
3,0,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 02/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: TG-6A
100N 29
200N 569
400N 511023896033
1TR 6144
3TR 49158839289434935101862479436681855
10TR 6641066912
15TR 09841
30TR 76377
ĐB
256425
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/06/2019
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 1
0,4 1 0,0,2
1 2 9,8,5
3 3 3
4 4 4,9,7,1
Chục Số Đơn vị
5,2 5 8,5
6 6 9,6
4,7 7 7
5,2 8 9
2,6,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755