Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Kết quả xổ số Tiền Giang - 24/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D1
100N 48
200N 760
400N 243953206076
1TR 3074
3TR 34268332335656329251258115367597303
10TR 9322712016
15TR 94036
30TR 30339
ĐB
919015
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/01/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/01/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 3
5,1 1 1,6,5
2 0,7
3,6,0 3 9,3,6,9
7 4 8
Chục Số Đơn vị
7,1 5 1
7,1,3 6 0,8,3
2 7 6,4,5
4,6 8
3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 17/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C1
100N 16
200N 322
400N 996939114114
1TR 7280
3TR 76932440163138684419128640440841985
10TR 8101325109
15TR 17074
30TR 78646
ĐB
468007
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/01/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,9,7
1 1 6,1,4,6,9,3
2,3 2 2
1 3 2
1,6,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5
1,1,8,4 6 9,4
0 7 4
0 8 0,6,5
6,1,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 10/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B1
100N 97
200N 388
400N 520863361291
1TR 5383
3TR 39454556684799289336026243292993414
10TR 0875394426
15TR 58161
30TR 82472
ĐB
263301
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/01/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
9,6,0 1 4
9,7 2 4,9,6
8,5 3 6,6
5,2,1 4
Chục Số Đơn vị
5 4,3
3,3,2 6 8,1
9 7 2
8,0,6 8 8,3
2 9 7,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 03/01/2021
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A1
100N 97
200N 794
400N 372166450810
1TR 5129
3TR 02945110147373864170409106175041659
10TR 9108069230
15TR 74754
30TR 30332
ĐB
025197
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/01/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 03/01/2021  
Chục Số Đơn vị
1,7,1,5,8,3 0
2 1 0,4,0
3 2 1,9
3 8,0,2
9,1,5 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0,9,4
6
9,9 7 0
3 8 0
2,5 9 7,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 27/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D12
100N 57
200N 156
400N 004921663230
1TR 3568
3TR 29107499256244459327258686940388248
10TR 8709800043
15TR 04944
30TR 56042
ĐB
055833
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/12/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/12/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,3
1
4 2 5,7
0,4,3 3 0,3
4,4 4 9,4,8,3,4,2
Chục Số Đơn vị
2 5 7,6
5,6 6 6,8,8
5,0,2 7
6,6,4,9 8
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 20/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C12
100N 51
200N 888
400N 863006594321
1TR 9573
3TR 09272286885646168029161047037226287
10TR 9677401813
15TR 47277
30TR 90612
ĐB
394902
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/12/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/12/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,2
5,2,6 1 3,2
7,7,1,0 2 1,9
7,1 3 0
0,7 4
Chục Số Đơn vị
5 1,9
6 1
8,7 7 3,2,2,4,7
8,8 8 8,8,7
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 13/12/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B12
100N 95
200N 054
400N 198682387278
1TR 6478
3TR 34391170200159942766372017145978272
10TR 3377051600
15TR 85350
30TR 25349
ĐB
737529
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/12/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/12/2020  
Chục Số Đơn vị
2,7,0,5 0 1,0
9,0 1
7 2 0,9
3 8
5 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,9,0
8,6 6 6
7 8,8,2,0
3,7,7 8 6
9,5,4,2 9 5,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755