Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Tiền Giang - 02/08/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A8
100N 62
200N 600
400N 222418210526
1TR 6765
3TR 73605973265757614609526129919123390
10TR 4741919375
15TR 40061
30TR 39207
ĐB
891165
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/08/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/08/2020  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,5,9,7
2,9,6 1 2,9
6,1 2 4,1,6,6
3
2 4
Chục Số Đơn vị
6,0,7,6 5
2,2,7 6 2,5,1,5
0 7 6,5
8
0,1 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 26/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D7
100N 21
200N 661
400N 631872792765
1TR 2863
3TR 41247812043207840682867447508886687
10TR 1984481061
15TR 23839
30TR 75096
ĐB
943666
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/07/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4
2,6,6 1 8
8 2 1
6 3 9
0,4,4 4 7,4,4
Chục Số Đơn vị
6 5
9,6 6 1,5,3,1,6
4,8 7 9,8
1,7,8 8 2,8,7
7,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C7
100N 54
200N 002
400N 303669861970
1TR 8610
3TR 36527142941452632045406646836674581
10TR 3616269424
15TR 29341
30TR 63743
ĐB
917360
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/07/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7,1,6 0 2
8,4 1 0
0,6 2 7,6,4
4 3 6
5,9,6,2 4 5,1,3
Chục Số Đơn vị
4 5 4
3,8,2,6 6 4,6,2,0
2 7 0
8 6,1
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B7
100N 13
200N 457
400N 931841654291
1TR 6913
3TR 07283217794050701946858793760398097
10TR 5262401314
15TR 69033
30TR 44087
ĐB
141209
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/07/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,9
9 1 3,8,3,4
2 4
1,1,8,0,3 3 3
2,1 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 7
4 6 5
5,0,9,8 7 9,9
1 8 3,7
7,7,0 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 05/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A7
100N 10
200N 770
400N 035133295881
1TR 4211
3TR 51242680386985390815741341324285671
10TR 7746725113
15TR 54636
30TR 20673
ĐB
453209
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/07/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 9
5,8,1,7 1 0,1,5,3
4,4 2 9
5,1,7 3 8,4,6
3 4 2,2
Chục Số Đơn vị
1 5 1,3
3 6 7
6 7 0,1,3
3 8 1
2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 28/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D6
100N 89
200N 574
400N 129161371419
1TR 6569
3TR 98940370721977047675648160752185520
10TR 7844121004
15TR 97890
30TR 46424
ĐB
347226
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/06/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/06/2020  
Chục Số Đơn vị
4,7,2,9 0 4
9,2,4 1 9,6
7 2 1,0,4,6
3 7
7,0,2 4 0,1
Chục Số Đơn vị
7 5
1,2 6 9
3 7 4,2,0,5
8 9
8,1,6 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C6
100N 85
200N 754
400N 662772500133
1TR 4619
3TR 92562420051848613366900346281350298
10TR 1268520900
15TR 14600
30TR 99976
ĐB
447212
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/06/2020
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/06/2020  
Chục Số Đơn vị
5,0,0 0 5,0,0
1 9,3,2
6,1 2 7
3,1 3 3,4
5,3 4
Chục Số Đơn vị
8,0,8 5 4,0
8,6,7 6 2,6
2 7 6
9 8 5,6,5
1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755