Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 28/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K4
100N 86
200N 856
400N 431857583854
1TR 3973
3TR 84796913026582743938692872777834900
10TR 6219426697
15TR 60901
30TR 83005
ĐB
310240
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/09/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 2,0,1,5
0 1 8
0 2 7
7 3 8
5,9 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 6,8,4
8,5,9 6
2,8,9 7 3,8
1,5,3,7 8 6,7
9 6,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 21/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N 43
200N 846
400N 385435922547
1TR 2007
3TR 74145693367326993302369847903463493
10TR 4546883087
15TR 32563
30TR 67624
ĐB
077808
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/09/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,2,8
1
9,0 2 4
4,9,6 3 6,4
5,8,3,2 4 3,6,7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
4,3 6 9,8,3
4,0,8 7
6,0 8 4,7
6 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 14/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N 63
200N 248
400N 332517764753
1TR 8503
3TR 97062993393854327076291068955092374
10TR 2655666942
15TR 90605
30TR 53030
ĐB
611910
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/09/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3,1 0 3,6,5
1 0
6,4 2 5
6,5,0,4 3 9,0
7 4 8,3,2
Chục Số Đơn vị
2,0 5 3,0,6
7,7,0,5 6 3,2
7 6,6,4
4 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 07/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N 12
200N 623
400N 227550422375
1TR 5923
3TR 00886770166705458340443765921427269
10TR 3161106920
15TR 46177
30TR 08409
ĐB
754626
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/09/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 9
1 1 2,6,4,1
1,4 2 3,3,0,6
2,2 3
5,1 4 2,0
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4
8,1,7,2 6 9
7 7 5,5,6,7
8 6
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 31/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K5
100N 36
200N 288
400N 717129342104
1TR 5450
3TR 46700251317806751586676837552162200
10TR 3968591297
15TR 91986
30TR 41617
ĐB
262998
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/08/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,0,0 0 4,0,0
7,3,2 1 7
2 1
8 3 6,4,1
3,0 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0
3,8,8 6 7
6,9,1 7 1
8,9 8 8,6,3,5,6
9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 24/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K4
100N 17
200N 835
400N 777462756058
1TR 6424
3TR 11542290727503175783822224102982848
10TR 0913002204
15TR 16275
30TR 43734
ĐB
839816
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/08/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
3 1 7,6
4,7,2 2 4,2,9
8 3 5,1,0,4
7,2,0,3 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 8
1 6
1 7 4,5,2,5
5,4 8 3
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 17/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K3
100N 01
200N 839
400N 902391509751
1TR 1365
3TR 05656689508837683749255765678522591
10TR 3841149017
15TR 90983
30TR 04829
ĐB
780444
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/08/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 1
0,5,9,1 1 1,7
2 3,9
2,8 3 9
4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6,8 5 0,1,6,0
5,7,7 6 5
1 7 6,6
8 5,3
3,4,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755