Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/09/2020
Kết quả xổ số An Giang - 17/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N 18
200N 471
400N 524354335807
1TR 1151
3TR 67034865045863976867800964445093263
10TR 6001641602
15TR 11105
30TR 44866
ĐB
888379
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/09/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/09/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,4,2,5
7,5 1 8,6
0 2
4,3,6 3 3,4,9
3,0 4 3
Chục Số Đơn vị
0 5 1,0
9,1,6 6 7,3,6
0,6 7 1,9
1 8
3,7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 10/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N 69
200N 524
400N 756731449102
1TR 6990
3TR 41602352543521545202893836499802880
10TR 1513621647
15TR 67618
30TR 93596
ĐB
934404
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/09/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/09/2020  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 2,2,2,4
1 5,8
0,0,0 2 4
8 3 6
2,4,5,0 4 4,7
Chục Số Đơn vị
1 5 4
3,9 6 9,7
6,4 7
9,1 8 3,0
6 9 0,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 03/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N 35
200N 056
400N 239807483643
1TR 3679
3TR 79435145695484224968083724704130498
10TR 1298384668
15TR 26406
30TR 61124
ĐB
584393
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/09/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6
4 1
4,7 2 4
4,8,9 3 5,5
2 4 8,3,2,1
Chục Số Đơn vị
3,3 5 6
5,0 6 9,8,8
7 9,2
9,4,6,9,6 8 3
7,6 9 8,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 27/08/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K4
100N 71
200N 089
400N 351815922531
1TR 2542
3TR 47623599884038165875997347500941057
10TR 8120040647
15TR 08932
30TR 94434
ĐB
264348
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/08/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/08/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0
7,3,8 1 8
9,4,3 2 3
2 3 1,4,2,4
3,3 4 2,7,8
Chục Số Đơn vị
7 5 7
6
5,4 7 1,5
1,8,4 8 9,8,1
8,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 20/08/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K3
100N 22
200N 493
400N 723096414888
1TR 1963
3TR 21329897065105730764818077130684753
10TR 2923334857
15TR 51693
30TR 13491
ĐB
441818
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/08/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/08/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,7,6
4,9 1 8
2 2 2,9
9,6,5,3,9 3 0,3
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,3,7
0,0 6 3,4
5,0,5 7
8,1 8 8
2 9 3,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 13/08/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K2
100N 89
200N 248
400N 001619122548
1TR 6897
3TR 08938709144339017166353093010080110
10TR 6789050942
15TR 14394
30TR 18128
ĐB
362626
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/08/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/08/2020  
Chục Số Đơn vị
9,0,1,9 0 9,0
1 6,2,4,0
1,4 2 8,6
3 8
1,9 4 8,8,2
Chục Số Đơn vị
5
1,6,2 6 6
9 7
4,4,3,2 8 9
8,0 9 7,0,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 06/08/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K1
100N 24
200N 972
400N 730931216882
1TR 4156
3TR 14549979643723732539927552743426071
10TR 1667757286
15TR 13133
30TR 89207
ĐB
631526
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/08/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/08/2020  
Chục Số Đơn vị
0 9,7
2,7 1
7,8 2 4,1,6
3 3 7,9,4,3
2,6,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
5,8,2 6 4
3,7,0 7 2,1,7
8 2,6
0,4,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755