Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 18/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N 16
200N 902
400N 638790448662
1TR 4110
3TR 67182774461253606884213290138918423
10TR 3052879376
15TR 32118
30TR 22354
ĐB
548238
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
1 6,0,8
0,6,8 2 9,3,8
2 3 6,8
4,8,5 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5 4
1,4,3,7 6 2
8 7 6
2,1,3 8 7,2,4,9
2,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 11/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K2
100N 60
200N 911
400N 916411749377
1TR 4854
3TR 20046854562086411498536650979789245
10TR 6162196065
15TR 41124
30TR 72610
ĐB
805535
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/04/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,1 0
1,2 1 1,0
2 1,4
3 5
6,7,5,6,2 4 6,5
Chục Số Đơn vị
6,4,6,3 5 4,6
4,5 6 0,4,4,5,5
7,9 7 4,7
9 8
9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 04/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K1
100N 34
200N 344
400N 478288799051
1TR 4125
3TR 25722776218291975270966775507064559
10TR 8338156105
15TR 81555
30TR 09420
ĐB
372154
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/04/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7,2 0 5
5,2,8 1 9
8,2 2 5,2,1,0
3 4
3,4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
2,0,5 5 1,9,5,4
6
7 7 9,0,7,0
8 2,1
7,1,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 28/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K4
100N 81
200N 015
400N 257176756657
1TR 8711
3TR 53412786002826188113062830483129537
10TR 0691925684
15TR 63253
30TR 71074
ĐB
636659
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/03/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
8,7,1,6,3 1 5,1,2,3,9
1 2
1,8,5 3 1,7
8,7 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 7,3,9
6 1
5,3 7 1,5,4
8 1,3,4
1,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 21/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K3
100N 31
200N 916
400N 223778639036
1TR 7061
3TR 21488637224666662809055257985555971
10TR 6494001942
15TR 67558
30TR 75194
ĐB
301299
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/03/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
3,6,7 1 6
2,4 2 2,5
6 3 1,7,6
9 4 0,2
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5,8
1,3,6 6 3,1,6
3 7 1
8,5 8 8
0,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K2
100N 78
200N 392
400N 661479821560
1TR 9889
3TR 46259337141098551424796840218564821
10TR 6793311627
15TR 46785
30TR 09866
ĐB
993561
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
2,6 1 4,4
9,8 2 4,1,7
3 3 3
1,1,2,8 4
Chục Số Đơn vị
8,8,8 5 9
6 6 0,6,1
2 7 8
7 8 2,9,5,4,5,5
8,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-3K1
100N 36
200N 912
400N 927931983312
1TR 4181
3TR 05605276792866227923170151356484333
10TR 5410568703
15TR 88549
30TR 39502
ĐB
278929
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5,5,3,2
8 1 2,2,5
1,1,6,0 2 3,9
2,3,0 3 6,3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
0,1,0 5
3 6 2,4
7 9,9
9 8 1
7,7,4,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755