Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 28/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K4
100N 99
200N 955
400N 120354350815
1TR 9614
3TR 40002236166926785282236706002692256
10TR 3135105473
15TR 75157
30TR 30374
ĐB
615136
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/01/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,2
5 1 5,4,6
0,8 2 6
0,7 3 5,6
1,7 4
Chục Số Đơn vị
5,3,1 5 5,6,1,7
1,2,5,3 6 7
6,5 7 0,3,4
8 2
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 21/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K3
100N 24
200N 814
400N 188051676732
1TR 6575
3TR 31305062384781010153933702603172290
10TR 4848072812
15TR 70141
30TR 02017
ĐB
191318
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/01/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,1,7,9,8 0 5
3,4 1 4,0,2,7,8
3,1 2 4
5 3 2,8,1
2,1 4 1
Chục Số Đơn vị
7,0 5 3
6 7
6,1 7 5,0
3,1 8 0,0
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 14/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K2
100N 04
200N 841
400N 611560318129
1TR 0243
3TR 03955493700542657487078142893575708
10TR 3738240591
15TR 98516
30TR 85049
ĐB
351685
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/01/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/01/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,8
4,3,9 1 5,4,6
8 2 9,6
4 3 1,5
0,1 4 1,3,9
Chục Số Đơn vị
1,5,3,8 5 5
2,1 6
8 7 0
0 8 7,2,5
2,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 07/01/2021
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K1
100N 11
200N 981
400N 044273833008
1TR 5516
3TR 82620318253379520495254507709494621
10TR 0522962919
15TR 48150
30TR 71738
ĐB
317626
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/01/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/01/2021  
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0 8
1,8,2 1 1,6,9
4 2 0,5,1,9,6
8 3 8
9 4 2
Chục Số Đơn vị
2,9,9 5 0,0
1,2 6
7
0,3 8 1,3
2,1 9 5,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 31/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K5
100N 22
200N 617
400N 190455473574
1TR 2127
3TR 51221473406635262852582899278193524
10TR 9414210708
15TR 89067
30TR 42246
ĐB
760688
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/12/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,8
2,8 1 7
2,5,5,4 2 2,7,1,4
3
0,7,2 4 7,0,2,6
Chục Số Đơn vị
5 2,2
4 6 7
1,4,2,6 7 4
0,8 8 9,1,8
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 24/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K4
100N 61
200N 376
400N 224062769976
1TR 6816
3TR 27939362969826874236873067268133706
10TR 8269793686
15TR 41410
30TR 26850
ĐB
156018
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/12/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4,1,5 0 6,6
6,8 1 6,0,8
2
3 9,6
4 0
Chục Số Đơn vị
5 0
7,7,7,1,9,3,0,0,8 6 1,8
9 7 6,6,6
6,1 8 1,6
3 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 17/12/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K3
100N 08
200N 954
400N 832647286614
1TR 8730
3TR 81390198493536266967271846868149766
10TR 6947857866
15TR 03545
30TR 59020
ĐB
221577
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/12/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/12/2020  
Chục Số Đơn vị
3,9,2 0 8
8 1 4
6 2 6,8,0
3 0
5,1,8 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
2,6,6 6 2,7,6,6
6,7 7 8,7
0,2,7 8 4,1
4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755