Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số An Giang - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K3
100N 01
200N 988
400N 690450367055
1TR 9762
3TR 83034693071000640264289405101543215
10TR 5722981009
15TR 74119
30TR 58255
ĐB
512487
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,4,7,6,9
0 1 5,5,9
6 2 9
3 6,4
0,3,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5,1,1,5 5 5,5
3,0 6 2,4
0,8 7
8 8 8,7
2,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K2
100N 56
200N 880
400N 304493904313
1TR 8298
3TR 46466106448729675190462658106673129
10TR 9564556331
15TR 30168
30TR 55544
ĐB
278091
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8,9,9 0
3,9 1 3
2 9
1 3 1
4,4,4 4 4,4,5,4
Chục Số Đơn vị
6,4 5 6
5,6,9,6 6 6,5,6,8
7
9,6 8 0
2 9 0,8,6,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 02/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K1
100N 91
200N 322
400N 289057984337
1TR 1764
3TR 14914412422137768932749349768388505
10TR 6723098626
15TR 51501
30TR 72442
ĐB
540009
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/01/2020  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 5,1,9
9,0 1 4
2,4,3,4 2 2,6
8 3 7,2,4,0
6,1,3 4 2,2
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6 4
3,7 7 7
9 8 3
0 9 1,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 26/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K4
100N 88
200N 452
400N 375743310206
1TR 9546
3TR 68276795716081102688444689461489133
10TR 2403441693
15TR 98012
30TR 03825
ĐB
267916
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/12/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,7,1 1 1,4,2,6
5,1 2 5
3,9 3 1,3,4
1,3 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 2,7
0,4,7,1 6 8
5 7 6,1
8,8,6 8 8,8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 19/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K3
100N 89
200N 371
400N 926537516333
1TR 7552
3TR 71565742822367756162199724002950690
10TR 8271436075
15TR 48882
30TR 80036
ĐB
004320
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/12/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2 0
7,5 1 4
5,8,6,7,8 2 9,0
3 3 3,6
1 4
Chục Số Đơn vị
6,6,7 5 1,2
3 6 5,5,2
7 7 1,7,2,5
8 9,2,2
8,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 12/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K2
100N 11
200N 507
400N 249872680897
1TR 4273
3TR 62325761472758475213019554988861427
10TR 4243662766
15TR 86947
30TR 27239
ĐB
855173
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/12/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7
1 1 1,3
2 5,7
7,1,7 3 6,9
8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
2,5 5 5
3,6 6 8,6
0,9,4,2,4 7 3,3
9,6,8 8 4,8
3 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 05/12/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K1
100N 62
200N 055
400N 406304409101
1TR 9383
3TR 37394429374744692117081689020321125
10TR 1222877429
15TR 91727
30TR 17620
ĐB
419201
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/12/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 1,3,1
0,0 1 7
6 2 5,8,9,7,0
6,8,0 3 7
9 4 0,6
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5
4 6 2,3,8
3,1,2 7
6,2 8 3
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755