Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số An Giang - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K2
100N 15
200N 360
400N 295796881844
1TR 3735
3TR 52626024933530418143862803972599657
10TR 2728789287
15TR 65616
30TR 30754
ĐB
845513
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 4
1 5,6,3
2 6,5
9,4,1 3 5
4,0,5 4 4,3
Chục Số Đơn vị
1,3,2 5 7,7,4
2,1 6 0
5,5,8,8 7
8 8 8,0,7,7
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K1
100N 19
200N 540
400N 629167110319
1TR 0601
3TR 56504194564202044560840886361556105
10TR 2903405239
15TR 77759
30TR 94999
ĐB
965894
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,6 0 1,4,5
9,1,0 1 9,1,9,5
2 0
3 4,9
0,3,9 4 0
Chục Số Đơn vị
1,0 5 6,9
5 6 0
7
8 8 8
1,1,3,5,9 9 1,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K5
100N 23
200N 882
400N 989652110011
1TR 0514
3TR 96895228347462575888708562168522506
10TR 2546700991
15TR 39833
30TR 10134
ĐB
871306
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
1,1,9 1 1,1,4
8 2 3,5
2,3 3 4,3,4
1,3,3 4
Chục Số Đơn vị
9,2,8 5 6
9,5,0,0 6 7
6 7
8 8 2,8,5
9 6,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 24/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K4
100N 14
200N 346
400N 274258822451
1TR 2802
3TR 61627672684436164095415592701578510
10TR 8834816082
15TR 67399
30TR 14889
ĐB
605839
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
5,6 1 4,5,0
4,8,0,8 2 7
3 9
1 4 6,2,8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 1,9
4 6 8,1
2 7
6,4 8 2,2,9
5,9,8,3 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 17/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K3
100N 24
200N 061
400N 274265460694
1TR 7063
3TR 18353912821614232860088536721737591
10TR 5236593537
15TR 19776
30TR 49448
ĐB
826694
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,9 1 7
4,8,4 2 4
6,5,5 3 7
2,9,9 4 2,6,2,8
Chục Số Đơn vị
6 5 3,3
4,7 6 1,3,0,5
1,3 7 6
4 8 2
9 4,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 10/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K2
100N 85
200N 009
400N 557146822405
1TR 9819
3TR 99481928933140525745958814921666346
10TR 2622121319
15TR 71737
30TR 44930
ĐB
855373
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,5,5
7,8,8,2 1 9,6,9
8 2 1
9,7 3 7,0
4 5,6
Chục Số Đơn vị
8,0,0,4 5
1,4 6
3 7 1,3
8 5,2,1,1
0,1,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 03/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K1
100N 62
200N 131
400N 537587383002
1TR 5591
3TR 40180587988376684081584189458971057
10TR 4120531698
15TR 76768
30TR 95753
ĐB
879353
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5
3,9,8 1 8
6,0 2
5,5 3 1,8
4
Chục Số Đơn vị
7,0 5 7,3,3
6 6 2,6,8
5 7 5
3,9,1,9,6 8 0,1,9
8 9 1,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755