Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số An Giang - 20/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K3
100N 90
200N 365
400N 507101432147
1TR 6598
3TR 21894380883981565000090919210789002
10TR 1160828163
15TR 96771
30TR 89716
ĐB
152507
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/02/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/02/2020  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,7,2,8,7
7,9,7 1 5,6
0 2
4,6 3
9 4 3,7
Chục Số Đơn vị
6,1 5
1 6 5,3
4,0,0 7 1,1
9,8,0 8 8
9 0,8,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 13/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K2
100N 79
200N 919
400N 627549955441
1TR 7474
3TR 77803778939854006539164341983451045
10TR 2449789521
15TR 05381
30TR 91281
ĐB
713835
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/02/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/02/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 3
4,2,8,8 1 9
2 1
0,9 3 9,4,4,5
7,3,3 4 1,0,5
Chục Số Đơn vị
7,9,4,3 5
6
9 7 9,5,4
8 1,1
7,1,3 9 5,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 06/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K1
100N 98
200N 948
400N 278020357975
1TR 8254
3TR 07632218826280174404547542634961367
10TR 1142006249
15TR 98546
30TR 15415
ĐB
971108
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/02/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/02/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 1,4,8
0 1 5
3,8 2 0
3 5,2
5,0,5 4 8,9,9,6
Chục Số Đơn vị
3,7,1 5 4,4
4 6 7
6 7 5
9,4,0 8 0,2
4,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 30/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K5
100N 34
200N 419
400N 063256457677
1TR 3658
3TR 94279438705545273049652650566844699
10TR 9465265074
15TR 05617
30TR 72357
ĐB
931888
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0
1 9,7
3,5,5 2
3 4,2
3,7 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,6 5 8,2,2,7
6 5,8
7,1,5 7 7,9,0,4
5,6,8 8 8
1,7,4,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 23/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K4
100N 95
200N 375
400N 148447706247
1TR 1042
3TR 54610832364896064147479001450928843
10TR 7618950290
15TR 55692
30TR 14875
ĐB
809801
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,1,6,0,9 0 0,9,1
0 1 0
4,9 2
4 3 6
8 4 7,2,7,3
Chục Số Đơn vị
9,7,7 5
3 6 0
4,4 7 5,0,5
8 4,9
0,8 9 5,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K3
100N 01
200N 988
400N 690450367055
1TR 9762
3TR 83034693071000640264289405101543215
10TR 5722981009
15TR 74119
30TR 58255
ĐB
512487
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,4,7,6,9
0 1 5,5,9
6 2 9
3 6,4
0,3,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5,1,1,5 5 5,5
3,0 6 2,4
0,8 7
8 8 8,7
2,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K2
100N 56
200N 880
400N 304493904313
1TR 8298
3TR 46466106448729675190462658106673129
10TR 9564556331
15TR 30168
30TR 55544
ĐB
278091
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
8,9,9 0
3,9 1 3
2 9
1 3 1
4,4,4 4 4,4,5,4
Chục Số Đơn vị
6,4 5 6
5,6,9,6 6 6,5,6,8
7
9,6 8 0
2 9 0,8,6,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755