Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số An Giang - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K4
100N 16
200N 060
400N 894287604014
1TR 5686
3TR 84100287637336757982696737461550497
10TR 1540553446
15TR 68924
30TR 74348
ĐB
762189
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 0,5
1 6,4,5
4,8 2 4
6,7 3
1,2 4 2,6,8
Chục Số Đơn vị
1,0 5
1,8,4 6 0,0,3,7
6,9 7 3
4 8 6,2,9
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N 43
200N 697
400N 676503321815
1TR 5810
3TR 28687107111998574960600929922033469
10TR 8603181420
15TR 76557
30TR 56131
ĐB
501116
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,2,2 0
1,3,3 1 5,0,1,6
3,9 2 0,0
4 3 2,1,1
4 3
Chục Số Đơn vị
6,1,8 5 7
1 6 5,0,9
9,8,5 7
8 7,5
6 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N 20
200N 719
400N 943362605552
1TR 8062
3TR 29542470794216316535271978902680610
10TR 1942944381
15TR 33239
30TR 02797
ĐB
440827
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
8 1 9,0
5,6,4 2 0,6,9,7
3,6 3 3,5,9
4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 2
2 6 0,2,3
9,9,2 7 9
8 1
1,7,2,3 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K1
100N 51
200N 393
400N 572996527237
1TR 5892
3TR 32985512591869731083475960755528349
10TR 1824711730
15TR 93901
30TR 20640
ĐB
922138
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 1
5,0 1
5,9 2 9
9,8 3 7,0,8
4 9,7,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,2,9,5
9 6
3,9,4 7
3 8 5,3
2,5,4 9 3,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 25/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K4
100N 02
200N 886
400N 539845598844
1TR 4937
3TR 77385548418663309711181416360495745
10TR 2873586066
15TR 24858
30TR 85162
ĐB
825699
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,4
4,1,4 1 1
0,6 2
3 3 7,3,5
4,0 4 4,1,1,5
Chục Số Đơn vị
8,4,3 5 9,8
8,6 6 6,2
3 7
9,5 8 6,5
5,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N 31
200N 685
400N 049968338640
1TR 7496
3TR 02395301170850633472196161546736058
10TR 5230569385
15TR 17567
30TR 84817
ĐB
659442
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,5
3 1 7,6,7
7,4 2
3 3 1,3
4 0,2
Chục Số Đơn vị
8,9,0,8 5 8
9,0,1 6 7,7
1,6,6,1 7 2
5 8 5,5
9 9 9,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K2
100N 88
200N 369
400N 146483339756
1TR 1043
3TR 88693410645726208728447172287101116
10TR 4587733638
15TR 00012
30TR 52841
ĐB
209528
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
7,4 1 7,6,2
6,1 2 8,8
3,4,9 3 3,8
6,6 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5 6
5,1 6 9,4,4,2
1,7 7 1,7
8,2,3,2 8 8
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755