Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 57827849
G.Sáu 067161641
G.Năm 747546495915323495492253
G.Tư 5011425293158024
G.Ba 941690937268711027289170718548
G.Nhì 8282580905
G.Nhất 44072
ĐB
86201
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/09/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7,5,1
6,4,1,1,0 1 5,1,5,1
8,5,7,7 2 4,8,5
5 3 4
3,2 4 9,1,9,9,8
Chục Số Đơn vị
7,1,1,2,0 5 7,3,2
6 7,1,9
5,6,0 7 8,5,2,2
7,2,4 8 2
4,4,4,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 24714306
G.Sáu 251547387
G.Năm 023628162298677568254215
G.Tư 1417406838708223
G.Ba 419275285804482776123207356974
G.Nhì 0753217147
G.Nhất 67742
ĐB
82811
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/09/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/09/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 6
7,5,1 1 6,5,7,2,1
8,1,3,4 2 4,5,3,7
4,2,7 3 6,2
2,7 4 3,7,7,2
Chục Số Đơn vị
7,2,1 5 1,8
0,3,1 6 8
4,8,1,2,4 7 1,5,0,3,4
9,6,5 8 7,2
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/09/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 83608206
G.Sáu 404287594
G.Năm 342074261569906537186003
G.Tư 7892132937749013
G.Ba 417613554329078696554810607296
G.Nhì 7132356977
G.Nhất 37095
ĐB
91254
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/09/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/09/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6,4,3,6
6 1 8,3
8,9 2 0,6,9,3
8,0,1,4,2 3
0,9,7,5 4 3
Chục Số Đơn vị
6,5,9 5 5,4
0,2,0,9 6 0,9,5,1
8,7 7 4,8,7
1,7 8 3,2,7
6,2 9 4,2,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 27/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 02604145
G.Sáu 562114214
G.Năm 256751204268830864994992
G.Tư 1633796638277729
G.Ba 869499630791024382499592063250
G.Nhì 2379542858
G.Nhất 59098
ĐB
59662
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2,2,5 0 2,8,7
4 1 4,4
0,6,9,6 2 0,7,9,4,0
3 3 3
1,1,2 4 1,5,9,9
Chục Số Đơn vị
4,9 5 0,8
6 6 0,2,7,8,6,2
6,2,0 7
6,0,5,9 8
9,2,4,4 9 9,2,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 51081984
G.Sáu 772784753
G.Năm 157550687419547969615421
G.Tư 1953930081843050
G.Ba 917786165323445954544415939497
G.Nhì 8723832032
G.Nhất 73061
ĐB
41265
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 8,0
5,6,2,6 1 9,9
7,3 2 1
5,5,5 3 8,2
8,8,8,5 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,6 5 1,3,3,0,3,4,9
6 8,1,1,5
9 7 2,5,9,8
0,6,7,3 8 4,4,4
1,1,7,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 13/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 00761591
G.Sáu 422322067
G.Năm 519933200443715557666844
G.Tư 3402217836242952
G.Ba 606769270351168817541900964706
G.Nhì 8139072012
G.Nhất 78798
ĐB
93981
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2,9 0 0,2,3,9,6
9,8 1 5,2
2,2,0,5,1 2 2,2,0,4
4,0 3
4,2,5 4 3,4
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,2,4
7,6,7,0 6 7,6,8
6 7 6,8,6
7,6,9 8 1
9,0 9 1,9,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 06/08/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 91470988
G.Sáu 291367801
G.Năm 628403997641844741908678
G.Tư 0308842850366490
G.Ba 585567175007063832493030373613
G.Nhì 3983857793
G.Nhất 45932
ĐB
32648
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/08/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9,5 0 9,1,8,3
9,9,0,4 1 3
3 2 8
6,0,1,9 3 6,8,2
8 4 7,1,7,9,8
Chục Số Đơn vị
5 6,0
3,5 6 7,3
4,6,4 7 8
8,7,0,2,3,4 8 8,4
0,9,4 9 1,1,9,0,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755