Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Quảng Ninh - 04/08/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 21748738
G.Sáu 640101838
G.Năm 580177078657913903501071
G.Tư 6814745645063570
G.Ba 001594930823844258015118336488
G.Nhì 9094757775
G.Nhất 14482
ĐB
11617
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/08/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/08/2020  
Chục Số Đơn vị
4,5,7 0 1,1,7,6,8,1
2,0,0,7,0 1 4,7
8 2 1
8 3 8,8,9
7,1,4 4 0,4,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7,0,6,9
5,0 6
8,0,5,4,1 7 4,1,0,5
3,3,0,8 8 7,3,8,2
3,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 32233445
G.Sáu 231457670
G.Năm 400748788482322852162257
G.Tư 8407139973926051
G.Ba 645114275208998589591459294933
G.Nhì 6320539553
G.Nhất 37651
ĐB
91382
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,7,5
3,5,1,5 1 6,1
3,8,9,5,9,8 2 3,8
2,3,5 3 2,4,1,3
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0 5 7,7,1,2,9,3,1
1 6
5,0,5,0 7 0,8
7,2,9 8 2,2
9,5 9 9,2,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 49334274
G.Sáu 592187701
G.Năm 159208449245742141663524
G.Tư 6042084363972636
G.Ba 774362448640544993460287368110
G.Nhì 0661948663
G.Nhất 14023
ĐB
51088
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
0,2 1 0,9
4,9,9,4 2 1,4,3
3,4,7,6,2 3 3,6,6
7,4,2,4 4 9,2,4,5,2,3,4,6
Chục Số Đơn vị
4 5
6,3,3,8,4 6 6,3
8,9 7 4,3
8 8 7,6,8
4,1 9 2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 20062841
G.Sáu 316391618
G.Năm 669640390762532319034668
G.Tư 6936148289419520
G.Ba 863737366137988861784456020117
G.Nhì 5193962426
G.Nhất 32941
ĐB
44789
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,2,6 0 6,3
4,9,4,6,4 1 6,8,7
6,8 2 0,8,3,0,6
2,0,7 3 9,6,9
4 1,1,1
Chục Số Đơn vị
5
0,1,9,3,2 6 2,8,1,0
1 7 3,8
2,1,6,8,7 8 2,8,9
3,3,8 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/07/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 58228041
G.Sáu 511516149
G.Năm 755637048630927759039583
G.Tư 9406100200174909
G.Ba 455978417973981162307737424084
G.Nhì 3176770928
G.Nhất 79082
ĐB
73860
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/07/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/07/2020  
Chục Số Đơn vị
8,3,3,6 0 4,3,6,2,9
4,1,8 1 1,6,7
2,0,8 2 2,8
0,8 3 0,0
0,7,8 4 1,9
Chục Số Đơn vị
5 8,6
1,5,0 6 7,0
7,1,9,6 7 7,9,4
5,2 8 0,3,1,4,2
4,0,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 10533664
G.Sáu 361458037
G.Năm 259206190042037198683630
G.Tư 4617475604750856
G.Ba 076367915057279246190204975693
G.Nhì 3202727889
G.Nhất 25778
ĐB
67229
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/06/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/06/2020  
Chục Số Đơn vị
1,3,5 0
6,7 1 0,9,7,9
9,4 2 7,9
5,9 3 6,7,0,6
6 4 2,9
Chục Số Đơn vị
7 5 3,8,6,6,0
3,5,5,3 6 4,1,8
3,1,2 7 1,5,9,8
5,6,7 8 9
1,7,1,4,8,2 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/06/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 52705401
G.Sáu 847889942
G.Năm 807649206244909417301667
G.Tư 6033766524065133
G.Ba 329388413133243072363362122838
G.Nhì 0780153366
G.Nhất 78556
ĐB
34062
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/06/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2,3 0 1,6,1
0,3,2,0 1
5,4,6 2 0,1
3,3,4 3 0,3,3,8,1,6,8
5,4,9 4 7,2,4,3
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4,6
7,0,3,6,5 6 7,5,6,2
4,6 7 0,6
3,3 8 9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755