Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 12/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 48445243
G.Sáu 647127083
G.Năm 200487022945612079383317
G.Tư 4866416947173868
G.Ba 391905442603846676824173007962
G.Nhì 9616493077
G.Nhất 32253
ĐB
11333
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,9,3 0 4,2
1 7,7
5,0,8,6 2 7,0,6
4,8,5,3 3 8,0,3
4,0,6 4 8,4,3,7,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 2,3
6,2,4 6 6,9,8,2,4
4,2,1,1,7 7 7
4,3,6 8 3,2
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 05/02/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 29/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 37590168
G.Sáu 664515572
G.Năm 229178503669274170521108
G.Tư 6438981988472539
G.Ba 756513513352385591712040973525
G.Nhì 2937521047
G.Nhất 42767
ĐB
56579
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,8,9
0,9,4,5,7 1 5,9
7,5 2 5
3 3 7,8,9,3
6 4 1,7,7
Chục Số Đơn vị
1,8,2,7 5 9,0,2,1
6 8,4,9,7
3,4,4,6 7 2,1,5,9
6,0,3 8 5
5,6,1,3,0,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 22/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 79689788
G.Sáu 275758205
G.Năm 831625477973642540800584
G.Tư 3964665273745203
G.Ba 956583144852838390081126225792
G.Nhì 8881857861
G.Nhất 68434
ĐB
40829
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,3,8
6 1 6,8
5,6,9 2 5,9
7,0 3 8,4
8,6,7,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,0,2 5 8,2,8
1 6 8,4,2,1
9,4 7 9,5,3,4
6,8,5,5,4,3,0,1 8 8,0,4
7,2 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 15/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 22280329
G.Sáu 709861152
G.Năm 509884432719477843501221
G.Tư 9131749025093665
G.Ba 682909681697614710221794968079
G.Nhì 1231052786
G.Nhất 28287
ĐB
84265
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,9,1 0 3,9,9
6,2,3 1 9,6,4,0
2,5,2 2 2,8,9,1,2
0,4 3 1
1 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,0
1,8 6 1,5,5
8 7 8,9
2,9,7 8 6,7
2,0,1,0,4,7 9 8,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 08/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 35110095
G.Sáu 172255260
G.Năm 460296765223273162120247
G.Tư 5628451051568572
G.Ba 304177114352738081855533819928
G.Nhì 2031433936
G.Nhất 03899
ĐB
62880
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6,1,8 0 0,2
1,3 1 1,2,0,7,4
7,0,1,7 2 3,8,8
2,4 3 5,1,8,8,6
1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,9,5,8 5 5,6
7,5,3 6 0
4,1 7 2,6,2
2,3,3,2 8 5,0
9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 01/01/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 74330040
G.Sáu 585644388
G.Năm 465441668468595626046676
G.Tư 6362834290932476
G.Ba 477723533142797655412598349007
G.Nhì 1884942912
G.Nhất 75237
ĐB
93689
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/01/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,4,7
3,4 1 2
6,4,7,1 2
3,9,8 3 3,1,7
7,4,5,0 4 0,4,2,1,9
Chục Số Đơn vị
8 5 4,6
6,5,7,7 6 6,8,2
9,0,3 7 4,6,6,2
8,6 8 5,8,3,9
4,8 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755