Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 30874149
G.Sáu 785619594
G.Năm 273897686715383703765285
G.Tư 2857747770153584
G.Ba 313193225569356870263710122493
G.Nhì 8771905801
G.Nhất 58758
ĐB
97218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,1
4,0,0 1 9,5,5,9,9,8
2 6
9 3 0,8,7
9,8 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8,1,8,1,5 5 7,5,6,8
7,5,2 6 8
8,3,5,7 7 6,7
3,6,5,1 8 7,5,5,4
4,1,1,1 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 56190248
G.Sáu 849632541
G.Năm 485851900611296064609568
G.Tư 9732090657345995
G.Ba 599766994814446442159286639702
G.Nhì 4569857221
G.Nhất 76496
ĐB
58553
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,6 0 2,6,2
4,1,2 1 9,1,5
0,3,3,0 2 1
5 3 2,2,4
3 4 8,9,1,8,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,8,3
5,0,7,4,6,9 6 0,0,8,6
7 6
4,5,6,4,9 8
1,4 9 0,5,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 90375305
G.Sáu 848860909
G.Năm 540446079171857932050817
G.Tư 0203067780661620
G.Ba 555889848628204415739319625429
G.Nhì 4527206423
G.Nhất 02963
ĐB
35106
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,2 0 5,9,4,7,5,3,4,6
7 1 7
7 2 0,9,3
5,0,7,2,6 3 7
0,0 4 8
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3
6,8,9,0 6 0,6,3
3,0,1,7 7 1,9,7,3,2
4,8 8 8,6
0,7,2 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 99559697
G.Sáu 721928384
G.Năm 138016104457667214099108
G.Tư 7191365618392841
G.Ba 373346957266415391283264413370
G.Nhì 4727194238
G.Nhất 95479
ĐB
48243
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,7 0 9,8
2,9,4,7 1 0,5
7,7 2 1,8,8
4 3 9,4,8
8,3,4 4 1,4,3
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,7,6
9,5 6
9,5 7 2,2,0,1,9
2,0,2,3 8 4,0
9,0,3,7 9 9,6,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 26/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 22470692
G.Sáu 454700631
G.Năm 695272312113184548768901
G.Tư 2340363843062765
G.Ba 324949171809414518264403662410
G.Nhì 5825821275
G.Nhất 94835
ĐB
32047
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,1 0 6,0,1,6
3,3,0 1 3,8,4,0
2,9,5 2 2,6
1 3 1,1,8,6,5
5,9,1 4 7,5,0,7
Chục Số Đơn vị
4,6,7,3 5 4,2,8
0,7,0,2,3 6 5
4,4 7 6,5
3,1,5 8
9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 19/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 23507128
G.Sáu 046207704
G.Năm 174744386667321348613688
G.Tư 3469922043363358
G.Ba 541825574107454041116507788281
G.Nhì 9397572072
G.Nhất 86443
ĐB
78864
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 7,4
7,6,4,1,8 1 3,1
8,7 2 3,8,0
2,1,4 3 8,6
0,5,6 4 6,7,1,3
Chục Số Đơn vị
7 5 0,8,4
4,3 6 7,1,9,4
0,4,6,7 7 1,7,5,2
2,3,8,5 8 8,2,1
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 12/04/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 60665011
G.Sáu 619135070
G.Năm 378949251672729479645352
G.Tư 2632733870405551
G.Ba 028583961611078175527833057095
G.Nhì 4792876598
G.Nhất 68088
ĐB
81358
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,7,4,3 0
1,5 1 1,9,6
7,5,3,5 2 5,8
3 5,2,8,0
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 0,2,1,8,2,8
6,1 6 0,6,4
7 0,2,8
3,5,7,2,9,8,5 8 9,8
1,8 9 4,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755