Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 01/12/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 49620800
G.Sáu 393619868
G.Năm 395826652980898456137336
G.Tư 3827225866995632
G.Ba 066490375035311918121554368736
G.Nhì 1397176350
G.Nhất 71909
ĐB
74507
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/12/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0,8,5,5 0 8,0,9,7
1,7 1 9,3,1,2
6,3,1 2 7
9,1,4 3 6,2,6
8 4 9,9,3
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8,0,0
3,3 6 2,8,5
2,0 7 1
0,6,5,5 8 0,4
4,1,9,4,0 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/11/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 60284590
G.Sáu 706192220
G.Năm 621869064245100333517938
G.Tư 3141287194550441
G.Ba 937830466568402873354519646074
G.Nhì 5680596006
G.Nhất 19501
ĐB
52664
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/11/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/11/2020  
Chục Số Đơn vị
6,9,2 0 6,6,3,2,5,6,1
5,4,7,4,0 1 8
9,0 2 8,0
0,8 3 8,5
7,6 4 5,5,1,1
Chục Số Đơn vị
4,4,5,6,3,0 5 1,5
0,0,9,0 6 0,5,4
7 1,4
2,1,3 8 3
9 0,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/11/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 50058627
G.Sáu 462877629
G.Năm 612244350275242669649486
G.Tư 5246436951547026
G.Ba 073996153284085224269891007225
G.Nhì 5962907118
G.Nhất 69778
ĐB
82093
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/11/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/11/2020  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 5
1 0,8
6,2,3 2 7,9,2,6,6,6,5,9
9 3 5,2
6,5 4 6
Chục Số Đơn vị
0,3,7,8,2 5 0,4
8,2,8,4,2,2 6 2,4,9
2,7 7 7,5,8
1,7 8 6,6,5
2,6,9,2 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/11/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 62718697
G.Sáu 096833018
G.Năm 823572807751584234945804
G.Tư 4058236921690120
G.Ba 406101649206073871188407307564
G.Nhì 1746243759
G.Nhất 19947
ĐB
37874
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/11/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/11/2020  
Chục Số Đơn vị
8,2,1 0 4
7,5 1 8,0,8
6,4,9,6 2 0
3,7,7 3 3,5
9,0,6,7 4 2,7
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8,9
8,9 6 2,9,9,4,2
9,4 7 1,3,3,4
1,5,1 8 6,0
6,6,5 9 7,6,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/11/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 24570066
G.Sáu 112130034
G.Năm 954163920632570435699912
G.Tư 4234438021150345
G.Ba 740766559913527071704014287238
G.Nhì 3413706381
G.Nhất 63246
ĐB
53818
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/11/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0,3,8,7 0 0,4
4,8 1 2,2,5,8
1,9,3,1,4 2 4,7
3 0,4,2,4,8,7
2,3,0,3 4 1,5,2,6
Chục Số Đơn vị
1,4 5 7
6,7,4 6 6,9
5,2,3 7 6,0
3,1 8 0,1
6,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 27/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 61650457
G.Sáu 181311575
G.Năm 347913318592912856342546
G.Tư 6036364175453591
G.Ba 602690016895595144134340508427
G.Nhì 9767989919
G.Nhất 70385
ĐB
45538
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4,5
6,8,1,3,4,9 1 1,3,9
9 2 8,7
1 3 1,4,6,8
0,3 4 6,1,5
Chục Số Đơn vị
6,7,4,9,0,8 5 7
4,3 6 1,5,9,8
5,2 7 5,9,9
2,6,3 8 1,5
7,6,7,1 9 2,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/10/2020
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 92726410
G.Sáu 125653625
G.Năm 128580301710283660374639
G.Tư 6726029796239801
G.Ba 674766588137237441645959405200
G.Nhì 4181793470
G.Nhất 49318
ĐB
90157
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/10/2020
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/10/2020  
Chục Số Đơn vị
1,3,1,0,7 0 1,0
0,8 1 0,0,7,8
9,7 2 5,5,6,3
5,2 3 0,6,7,9,7
6,6,9 4
Chục Số Đơn vị
2,2,8 5 3,7
3,2,7 6 4,4
3,9,3,1,5 7 2,6,0
1 8 5,1
3 9 2,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755