Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 19/10/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 67428998
G.Sáu 824718423
G.Năm 301279034093488007235191
G.Tư 4230535476554600
G.Ba 177622106871626809347255058345
G.Nhì 1180430501
G.Nhất 67039
ĐB
86847
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/10/2021  
Chục Số Đơn vị
8,3,0,5 0 3,0,4,1
9,0 1 8,2
4,1,6 2 4,3,3,6
2,0,9,2 3 0,4,9
2,5,3,0 4 2,5,7
Chục Số Đơn vị
5,4 5 4,5,0
2 6 7,2,8
6,4 7
9,1,6 8 9,0
8,3 9 8,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 12/10/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 81974888
G.Sáu 364768934
G.Năm 216664907920498649500247
G.Tư 3826262550009607
G.Ba 467584670732222249954432685162
G.Nhì 4749405368
G.Nhất 73209
ĐB
05618
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9,2,5,0 0 0,7,7,9
8 1 8
2,6 2 0,6,5,2,6
3 4
6,3,9 4 8,7
Chục Số Đơn vị
2,9 5 0,8
6,8,2,2 6 4,8,6,2,8
9,4,0,0 7
4,8,6,5,6,1 8 1,8,6
0 9 7,0,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 05/10/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 87980756
G.Sáu 493161849
G.Năm 544571229723737020239796
G.Tư 4377160959715508
G.Ba 063771391384309937565843052449
G.Nhì 0581134359
G.Nhất 77123
ĐB
73967
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 7,9,8,9
6,7,1 1 3,1
2 2 2,3,3,3
9,2,2,1,2 3 0
4 9,5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 6,6,9
5,9,5 6 1,7
8,0,7,7,6 7 0,7,1,7
9,0 8 7
4,0,0,4,5 9 8,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 22011563
G.Sáu 279161216
G.Năm 196318538859302656722473
G.Tư 0174166815474223
G.Ba 840253660788411177836878093121
G.Nhì 9066527193
G.Nhất 84484
ĐB
03234
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,7
0,6,1,2 1 5,6,1
2,7 2 2,6,3,5,1
6,6,5,7,2,8,9 3 4
7,8,3 4 7
Chục Số Đơn vị
1,2,6 5 3,9
1,2 6 3,1,3,8,5
4,0 7 9,2,3,4
6 8 3,0,4
7,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 84297236
G.Sáu 013061667
G.Năm 587749013912917216089055
G.Tư 6183409440912619
G.Ba 283624264295525133458748389228
G.Nhì 3583021024
G.Nhất 88718
ĐB
16083
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,8
6,0,9 1 3,2,9,8
7,1,7,6,4 2 9,5,8,4
1,8,8,8 3 6,0
8,9,2 4 2,5
Chục Số Đơn vị
5,2,4 5 5
3 6 1,7,2
6,7 7 2,7,2
0,2,1 8 4,3,3,3
2,1 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 08715249
G.Sáu 921400284
G.Năm 395509791384008277048538
G.Tư 2910513142103314
G.Ba 500643217432284795763565246767
G.Nhì 0105023826
G.Nhất 81460
ĐB
32159
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0,1,1,5,6 0 8,0,4
7,2,3 1 0,0,4
5,8,5 2 1,6
3 8,1
8,8,0,1,6,7,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,2,0,9
7,2 6 4,7,0
6 7 1,9,4,6
0,3 8 4,4,2,4
4,7,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/09/2021
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 15700468
G.Sáu 367568645
G.Năm 002586223484734172355501
G.Tư 8236331913753908
G.Ba 780278197645092540376985605269
G.Nhì 0496595940
G.Nhất 61705
ĐB
10765
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 4,1,8,5
4,0 1 5,9
2,9 2 5,2,7
3 5,6,7
0,8 4 5,1,0
Chục Số Đơn vị
1,4,2,3,7,6,0,6 5 6
3,7,5 6 8,7,8,9,5,5
6,2,3 7 0,5,6
6,6,0 8 4
1,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755