Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 16/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 81154643
G.Sáu 226653341
G.Năm 773705331756249683002435
G.Tư 0398992241904398
G.Ba 818987478032429970997565871993
G.Nhì 4744997545
G.Nhất 53321
ĐB
68355
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0,9,8 0 0
8,4,2 1 5
2 2 6,2,9,1
4,5,3,9 3 7,3,5
4 6,3,1,9,5
Chục Số Đơn vị
1,3,4,5 5 3,6,8,5
4,2,5,9 6
3 7
9,9,9,5 8 1,0
2,9,4 9 6,8,0,8,8,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 40076252
G.Sáu 182226256
G.Năm 476541393089465404180379
G.Tư 9779006887382333
G.Ba 394555943051209839326378461407
G.Nhì 6357376967
G.Nhất 71330
ĐB
68490
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3,3,9 0 7,9,7
1 8
6,5,8,3 2 6
3,7 3 9,8,3,0,2,0
5,8 4 0
Chục Số Đơn vị
6,5 5 2,6,4,5
2,5 6 2,5,8,7
0,0,6 7 9,9,3
1,6,3 8 2,9,4
3,8,7,7,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 02/07/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 24075895
G.Sáu 401767900
G.Năm 223828772033103074797204
G.Tư 6856031956753374
G.Ba 670555255046331013156832472988
G.Nhì 7377258816
G.Nhất 66484
ĐB
85978
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/07/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 02/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3,5 0 7,1,0,4
0,3 1 9,5,6
7 2 4,4
3 3 8,3,0,1
2,0,7,2,8 4
Chục Số Đơn vị
9,7,5,1 5 8,6,5,0
5,1 6 7
0,6,7 7 7,9,5,4,2,8
5,3,8,7 8 8,4
7,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 25/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 19904452
G.Sáu 920512135
G.Năm 986588670718508628049634
G.Tư 5531092252254330
G.Ba 162730305255789261286321138163
G.Nhì 8989299859
G.Nhất 37656
ĐB
53768
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/06/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,3 0 4
3,1 1 9,2,8,1
5,1,2,5,9 2 0,2,5,8
7,6 3 5,4,1,0
4,0,3 4 4
Chục Số Đơn vị
3,6,2 5 2,2,9,6
8,5 6 5,7,3,8
6 7 3
1,2,6 8 6,9
1,8,5 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 18/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 60233919
G.Sáu 795727094
G.Năm 464090076357258139653987
G.Tư 8247367441004620
G.Ba 416991398810483706532327954378
G.Nhì 7926202646
G.Nhất 39828
ĐB
86598
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4,0,2 0 7,0
8 1 9
6 2 3,7,0,8
2,8,5 3 9
9,7 4 0,7,6
Chục Số Đơn vị
9,6 5 7,3
4 6 0,5,2
2,0,5,8,4 7 4,9,8
8,7,2,9 8 1,7,8,3
3,1,9,7 9 5,4,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 11/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 57585552
G.Sáu 848399699
G.Năm 679428420201670147738707
G.Tư 5971169575764166
G.Ba 124265997596524433865864205166
G.Nhì 1966148233
G.Nhất 78683
ĐB
92614
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,1,7
0,0,7,6 1 4
5,4,4 2 6,4
7,3,8 3 3
9,2,1 4 8,2,2
Chục Số Đơn vị
5,9,7 5 7,8,5,2
7,6,2,8,6 6 6,6,1
5,0 7 3,1,6,5
5,4 8 6,3
9,9 9 9,9,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 04/06/2019
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 91599779
G.Sáu 467946895
G.Năm 915609160862450674379642
G.Tư 5020032327969909
G.Ba 185683955103652580619495177389
G.Nhì 9855396604
G.Nhất 90200
ĐB
90686
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2019
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 6,9,4,0
9,5,6,5 1 6
6,4,5 2 0,3
2,5 3 7
0 4 6,2
Chục Số Đơn vị
9 5 9,6,1,2,1,3
4,5,1,0,9,8 6 7,2,8,1
9,6,3 7 9
6 8 9,6
5,7,0,8 9 1,7,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755