Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Miền Trung - 23/04/2019

Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam
23/04/2019DLKQN
100N5116
250N284782
500N718600074333852529601689
1TR39747447
2,5TR8274985055682661865149674262526812935924906533229393279024389769679262
5TR89796917268350624384
10TR3490632401
40TR1069144235
ĐB277193876428
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 23/04/2019  
Đắk Lắk
Chục Số Đơn vị
0 7,6
5,5,9 1
5 2 9,6
3,9 3 3
8,7,7 4 9
5 5 1,5,1,2
8,6,9,2,0 6 6
0 7 4,4
8 4,6
4,2 9 6,1,3
Quảng Nam
Chục Số Đơn vị
6 0 6,1
0 1 6
8,6 2 5,4,8
5,9 3 8,5
2,8 4 7
2,3 5 3
1,9,0 6 0,2
4 7 9
3,2 8 2,9,4
8,7 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Trung - 22/04/2019

Thứ HaiThừa T. HuếPhú Yên
22/04/2019TTHPY
100N2942
250N944484
500N071561157273241111910169
1TR14161669
2,5TR7418907530739811044262295934079920331383030861021070330809454309552094
5TR24461642617363331209
10TR2035283994
40TR8612707915
ĐB188864389672
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 22/04/2019  
Thừa T. Huế
Chục Số Đơn vị
3 0 7,3
8,6,6 1 5,5,6
4,5 2 9,7
7,0 3 0
4,6 4 4,2
1,1,9 5 2
1 6 1,1,4
0,2 7 3
8 9,1
2,8 9 5
Phú Yên
Chục Số Đơn vị
1,3 0 9
1,9 1 1,0,5
4,7 2
8,3 3 0,3
8,9,9 4 2,5
4,9,1 5
8 6 9,9
7 2
8 4,3,6
6,6,0 9 1,5,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Trung - 21/04/2019

Chủ NhậtKon TumKhánh Hòa
21/04/2019KTKH
100N0841
250N685705
500N309853530828034375541018
1TR11534631
2,5TR1639652970695399081650391955742317726516633760650245343484355708800219
5TR83630674280576764579
10TR8482754878
40TR8319173015
ĐB997590628491
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 21/04/2019  
Kon Tum
Chục Số Đơn vị
7,3,9 0 8
9,9 1 6
2 8,8,7
5,5 3 9,0
7 4
8 5 3,3
9,1 6
7,2 7 0,4,7
0,9,2,2 8 5
3 9 8,6,1,1,0
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
0 5,2
4,3,9 1 8,6,9,5
0 2
4,4 3 1,5
5 4 1,3,3
0,3,1 5 4
1,7 6 7
6 7 6,9,8
1,8,7 8 8
1,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Trung - 20/04/2019

Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
20/04/2019DNGQNGDNO
100N245074
250N052519157
500N342402676417715810509544562217019855
1TR689251433600
2,5TR825778288262909596950451058078348525172841859772159324914069631854776950477719586507819860870899756344927
5TR717954706666888714154751585272
10TR216482521683757
40TR927588199236983
ĐB684676402123954427
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 20/04/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1 7,0
5,9,8,5 2 4,4
3
2,2 4 8
9,9 5 2,2,8
6,7 6 7,6
6,1,7 7 7,8,6
7,4,5 8 2
0 9 2,5,5
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn vị
5,5 0
1 9,5,5,6
9 2 8,3
4,2 3
4 4 4,3,9
1,8,1 5 0,8,0,9
1 6 9,9
7
5,2,8 8 5,8
1,5,4,6,6 9 2
Đắk Nông
Chục Số Đơn vị
0,6 0 1,0
0 1 5
2,7 2 2,7,7
6,8 3
7 4
5,1 5 7,5,8,7
6 0,3
5,7,2,5,2 7 4,7,8,2
5,7 8 9,3
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Trung - 19/04/2019

Thứ SáuGia LaiNinh Thuận
19/04/2019GLNT
100N4675
250N828221
500N665589935720230551470831
1TR40166160
2,5TR0862785789889384768546440447458561412936728229843272275128606929819245
5TR01442241604907150303
10TR9750894848
40TR9125188814
ĐB807520872664
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 19/04/2019  
Gia Lai
Chục Số Đơn vị
2,4,6,2 0 8
5 1 6,4
4 2 8,0,7,0
9 3 8
1 4 6,0,5,2
5,8,4 5 5,1
4,1 6 0
2 7
2,3,0 8 9,5
8 9 3
Ninh Thuận
Chục Số Đơn vị
6,6 0 5,3
2,3,7 1 4
2,3 2 1,2
0 3 1,6,2
1,6 4 7,5,8
7,0,7,4 5
3 6 0,0,4
4 7 5,5,1
9,4 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Trung - 18/04/2019

Thứ NămBình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
18/04/2019BDIQTQB
100N374226
250N275944851
500N454457659532098723516941349946429908
1TR533912232658
2,5TR530618392444210480346280517838981614224130828958588478766833534135563309958618613249115714691050993371170
5TR311709870561540315738580996885
10TR104410120444936
40TR851125334863729
ĐB214214428878221215
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 18/04/2019  
Bình Định
Chục Số Đơn vị
1,7 0 5,5
6,6,4 1 0,2,4
3,1 2 4
3 7,2,9,4,8
4,2,3,1 4 4,1
7,6,0,0 5
6 5,1,1
3 7 5,0
3 8
3 9
Quảng Trị
Chục Số Đơn vị
4 0 4
5,4,4 1 3
4 2 3,8
2,3,1,3,7 3 3,3
4,0 4 2,4,1,1,0,8
5 1,8
6
8,8 7 3,8
2,5,4,7 8 7,7
9
Quảng Bình
Chục Số Đơn vị
7 0 8,5,9
5,6,9 1 4,5
4 2 6,9
3 3 3,6
1 4 2
0,8,1 5 1,8,8
2,3 6 1
7 0
0,5,5 8 5
9,0,2 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Trung - 17/04/2019

Thứ TưĐà NẵngKhánh Hòa
17/04/2019DNGKH
100N1237
250N237519
500N532756715953199316948886
1TR17561251
2,5TR0925762175819094221691278600133259541266953165880419070754993062541257
5TR83482111445900163542
10TR8242334312
40TR4514417217
ĐB933261132366
Xem bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Trung - Ngày: 17/04/2019  
Đà Nẵng
Chục Số Đơn vị
0 9
7,6 1 2,6,3
1,8 2 7,3
5,1,2 3 7
4,4 4 4,4
7,9 5 3,6,7
5,1 6 1
3,2,5 7 1,5,8
7 8 2
0 9 5
Khánh Hòa
Chục Số Đơn vị
7 0 4,1
5,0 1 9,6,2,7
4,1 2 5
9 3 7
9,0 4 2
2 5 1,7
8,6,1,6 6 6,6
3,5,1 7 0
8 6
1,9 9 3,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755