Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/04/2019

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
23/04/2019K17-T044DT4K4
100N649382
200N713857932
400N973842473341929986742283056218185133
1TR416650760435
3TR172014107642933693539549763432404664070563204622483383873935666075735189316809394576627599196501241763898
10TR223682568631981323552487987443
15TR613830857135563
30TR750638263954503
ĐB609893563044840287
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/04/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 1
4,0 1 3
3 2
1,3,5,8,6,9 3 8,3,2
6 4 7,1
5 3
6,7,6,8 6 4,6,6,8,3
4,9 7 6
3,6 8 6,3
9 7,3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 5,4,7
5,8,7 1
2
9,8 3 8,5,9
7,0,4 4 8,4
0,3,5 5 7,1,5
7 6
5,0 7 4,6,1
4,3 8 3,1
9,3 9 3,9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5 0 3
1 8,6,7
8,3,6 2
3,4,6,0 3 2,3,5,9
4 3
3 5 0
1,6 6 2,6,3
1,8 7 9
1,9 8 2,7
3,9,7 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/04/2019

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
22/04/20194D2F16T04K4
100N977326
200N766526568
400N866545255699340156517723492118503250
1TR289382137376
3TR807222908166553879672612822091502692883976303828877932610330018888130342045773052939664452123211971288622
10TR830076991780496183358162422161
15TR530597813458239
30TR624645115318666
ĐB013099038280099709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/04/2019  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 7
8,9 1 7
2 2 5,2,8
9,5 3
6 4
6,2 5 3,9
6 6 6,5,7,9,4
9,6,0,1 7
2 8 1
9,6,5,9 9 7,9,3,1,9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3,8 0 1,3,3
0,5 1 3
2 6,3,6
7,2,1,0,0,5 3 9,0,5,4
3 4
3 5 1,3
2,2,9 6
8 7 3
8 8 7,8,0
3 9 6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5,9
2,2,6 1 2
5,1,2 2 6,1,1,2,4
3 9
2 4 5
4,0 5 0,0,2
2,7,9,6 6 8,1,6
7 6
6 8
3,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/04/2019

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
21/04/2019TG-4C4K3ĐL4K3
100N915543
200N233960654
400N033022431904616105992775278825271867
1TR687306846718
3TR860621305236820558832820015606972571175756596863622573342463957841387739455514418210385618685558325117276
10TR368057256138055877240554160340
15TR822784013837231
30TR067616489529506
ĐB945466458973852526
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/04/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
3,2,0 0 4,0,6,5
9,6,6 1
6,5 2 0
3,4,7,8 3 3,0
0 4 3
0 5 2,7
0,6 6 2,1,1,6
5 7 3,8
7 8 3
9 1
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6 0
6 1
6 2 4
3,6,7 3 3,8
8,8,2 4
5,7,5,9 5 5,7,5
9 6 0,1,2,3
5,7 7 5,7,3
3 8 4,4
9 9 9,6,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4 0 3,6
4,5,4,3 1 8,8
2 7,6
4,0 3 1
5 4 3,1,1,0
5,5 5 4,5,5,1
7,0,2 6 7
2,6 7 6
8,1,1 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/04/2019

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
20/04/20194C74K34K3K3T4
100N18633575
200N978933312101
400N879981183357443245157562536762205469424612734671
1TR8610332673798296
3TR08594746254441527544369630207157395922201848001724346300727391305870022477443838344082572921516676542213309417314775854607514317499218629070
10TR3194311748771291936300502857168233067670
15TR48761657063795171486
30TR35865795512170268531
ĐB062866081731644700029975
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/04/2019  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1 0
7,6 1 8,8,0,5
2 5
6,4 3
9,4 4 4,3,8
2,1,9,6 5 7
6 6 3,1,5,6
5 7 8,1
1,7,1,4 8
9 9 9,4,5
Long An
Chục Số Đơn vị
2,8,3 0 5,2,6
5,3 1 5
3,6,0 2 6,0,4,9
6,3,7,6 3 3,2,0,1
2 4
1,0 5 1
2,0 6 3,2,3
7 3
8 0
2 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,0 0 8,2,2,0
5 1 2,6,6
1,0,0 2 0,9
3 3 5,8,3
7,5 4
3 5 4,1
1,1 6 7,9
6 7 9,4
3,0 8
6,7,2 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
7,3,7 0 1
0,7,3 1 7,4
2
7 3 0,1
1 4 6,6,9
7,7 5
4,9,4,8,8 6
1,7 7 5,3,1,7,0,0,5
8 6,6
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/04/2019

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
19/04/201940VL1604KS1628TV16
100N915875
200N974240860
400N935677104447855553623076526337826659
1TR641006034447
3TR595659005328399361314825466806786818659676951760809669751575807258296508857503800490567393381588900321907
10TR781860918898084813863743930784
15TR860824808497729
30TR375992169781059
ĐB546447731826165040
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/04/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,1 0 6
9,3,8 1 0,0
8 2
5 3 1
7,5 4 7,7
6 5 6,3,4
5,0,8 6 5
4,4 7 4
8 8 1,6,8,2
9,9 9 1,9,9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
4,8 0 3
5 1
6 2 5,6
0 3
8,8 4 0
5,7,2,6 5 8,5,1
7,9,8,2 6 2,5
9,9 7 6,5
5 8 0,4,6,4
9 6,7,7
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,8,4 0 5,3,7
1
8 2 9
6,9,0 3 9
8 4 7,0
7,0 5 9,7,8,9
6 0,3
4,5,0 7 5
5 8 2,0,4
5,3,2,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/04/2019

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
18/04/20194K3AG-4K34K3
100N231638
200N084902273
400N901769109760638790448662227340756968
1TR757841102806
3TR716790109425035886969731447577568246718277446125360688421329013891842367294082500114234308120300063867512
10TR821031539630528793768958144490
15TR456773211852591
30TR992172235496684
ĐB433425548238403055
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/04/2019  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
1,6 0 3
1 7,0,4,7
2 3,4,5
2,0 3 5
8,9,1,2 4
3,2 5
9,9 6 0
1,7,7,1 7 8,9,7,7
7 8 4
7 9 4,6,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 2
1 6,0,8
0,6,8 2 9,3,8
2 3 6,8
4,8,5 4 4,6
5 4
1,4,3,7 6 2
8 7 6
2,1,3 8 7,2,4,9
2,8 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
5,3,9 0 6,8
8,9 1 2
4,1 2
7,7 3 8,0,8
9,8 4 2
7,5 5 0,5
0 6 8
7 3,3,5
3,6,0,3 8 1,4
9 4,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/04/2019

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
17/04/20194K3K3T4K3T04
100N803756
200N750099399
400N632146726514797890646521645983745848
1TR944261007422
3TR467101882804406096210721087070782397591587285447855848337658885130974305638068113631896740617746917623161
10TR287232609074944123619897718439
15TR709334219847483
30TR968016567523434
ĐB978726140283310067
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/04/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
8,5,1,1,7,9 0 6,1
2,2,0 1 4,0,0
7,4 2 1,8,1,3,6
2,3 3 9,3
1 4 2
5 0
0,2 6
7 2,0
2 8 0
3 9 0
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,6 1 5,3
2 1
8,1,4,8 3 7
6,4 4 3,4
1,8,8,7 5 8
6 4,1
3 7 8,5
7,5,9 8 5,5,3,3
9 9 9,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
4 0
1,6 1 1,8
2 2 2
8 3 8,9,4
7,7,3 4 8,0
5 6,9
5,7 6 1,7
7,6 7 4,4,6,7
4,3,1 8 3
9,5,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755