Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/05/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
24/05/202445VL2105K2133TV21
100N880723
200N632522620
400N014075333368804809752534831149297337
1TR795026602825
3TR177646399780151678219024170353811163648028250436269145315801938765040742299955348230704266068763409914462
10TR737132980050630715463924180354
15TR139397017019947
30TR483731962421834
ĐB022364509824038490
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
4,5,0 0 0
5,2,4 1 6,3
3 2 1
3,5,1,7 3 2,3,9
6,6 4 0,1
5 0,1,3
1 6 8,4,4
9 7 3
8,6 8 8
3 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
6,8,5,3,7 0 7,1,7
0 1
2 2 2,6,4,4
5 3 4,0
3,2,2 4 8,6
7 5 0,3
2,7,4 6 0
0,0 7 5,6,0
4 8 0
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
2,9 0 7
1,4 1 1
6 2 3,0,9,5
2 3 7,4,4
3,5,3 4 1,7
2 5 4
6,7 6 6,2
3,0,4 7 6
8
2,9,9 9 9,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/05/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
23/05/20245K4AG-5K45K4
100N541632
200N491060279
400N425208480316894287604014810451593122
1TR701856860233
3TR236995572273854159972988371219609528410028763733675798269673746155049775049785367854612924180356114456559
10TR270853561315405534469142214227
15TR372206892402819
30TR105447434838186
ĐB616286762189676628
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
2 0
9 1 6,8,9,3
5,2,5 2 2,0
8,1 3
5,5,4 4 8,4
8 5 4,2,4,2
1,8 6
9 7
4,1 8 3,5,6
9,1 9 1,9,7
An Giang
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 0,5
1 6,4,5
4,8 2 4
6,7 3
1,2 4 2,6,8
1,0 5
1,8,4 6 0,0,3,7
6,9 7 3
4 8 6,2,9
8 9 7
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 4
1 9
3,2,2 2 2,4,2,7,8
3 3 2,3,6,5
0,2,4 4 9,6,4
3 5 9,9
3,4,8 6
2 7 9
2 8 6
7,5,4,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/05/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
22/05/20245K4K4T5K4T5
100N871575
200N485125167
400N874779148262345435380865039964000213
1TR870819577191
3TR342230902836396062175817464798383903357212851627773098109615726388289466298171291643489239857089891965081
10TR620836291612543995325712110501
15TR508495577710511
30TR830311296927653
ĐB449809968505825835
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/05/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9
3 1 4,7,6
6 2 3,8
2,8 3 1
1,7 4 7,9
8 5
9,1 6 2
8,4,1 7 4
0,2,9 8 7,5,3
4,0 9 6,8,0
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 5
5,8 1 5,5
7,3 2 5
4 3 8,8,2
5,9 4 3
1,2,6,1,0 5 4,7,1
6 5,9
5,7,7 7 2,7,7
3,3 8 1
6 9 4
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
9,8,2,0,1 1 3,9,1
2 9,1
1,5 3 4,9,5
3 4
7,3 5 3
6 7
6 7 5
9,0 8 1
9,2,3,1 9 9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/05/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
21/05/2024K21T055CT5-K3
100N534715
200N509503072
400N846268192952797616808237785157938256
1TR992298897582
3TR189250708197423695705402921679490796234347033507074744791539848920089502666130300858023491985488990650620
10TR408774920937079162177110588627
15TR139234953328935
30TR768080940739571
ĐB661030388678779132
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,9,8
8 1 9
6,5,2 2 2,5,3,9,3
5,2,2 3 0
4
2 5 3,2
6 2
7 7 0,9,9,7
0 8 1
0,1,2,7,7,0 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7,7
1 7
9 2
0,4,3,3 3 7,3,9,3
4 7,3,7
9 5
7 6
4,3,0,4,1,0 7 6,9,8
7 8 0,9
8,3,7 9 2,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
3,8,2 0 6,5
5,9,7 1 5
7,8,3 2 0,7
9 3 0,5,2
4 8
1,0,3 5 1,6
5,6,0 6 6
2 7 2,1
4 8 2,0
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/05/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
20/05/20245D2S2124T05K3
100N855365
200N652452010
400N661830054307432667679475424913013927
1TR193185792758
3TR757918801109284818485421016359552930254248600716374017516263423096954850105120293177159520717133827297902
10TR247947975475330050314108341556
15TR926838228942962
30TR378657927598835
ĐB817292982772287839
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
3,9,1 1 8,1,0
5,9 2
9,8 3 1
8,9,5 4 8
8,0,6 5 2,9,4
6 5
0 7
1,4 8 5,4,3
5 9 1,3,4,2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,9
3 1
5,4,7 2 6
5,6 3 7,0,1
4 2,8
7,7,7 5 3,2
2 6 7,3
6,3 7 5,9,5,5,2
4 8 9
7,0,8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1,2 0 1,5,2
0,7 1 0,3
7,0,6 2 7,9,0
1,8 3 5,9
4 9
6,0,3 5 8,6
5 6 5,2
2 7 1,2
5 8 3
4,2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/05/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
19/05/2024TG-C55K3ĐL-5K3
100N654630
200N369766870
400N166936868992573526824445480085814675
1TR498317596613
3TR515134347090320914844517925072709780237902677051471049390231098147709969737348400597749809718194996381092
10TR893265300950037519791909722620
15TR643571067152264
30TR629594180301582
ĐB168593219024589920
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9
1 3
9,7 2 0,6
8,1,9 3
8 4
6 5 7,9
8,2 6 5,9,9
5 7 0,9,2,8
7 8 6,3,4
6,6,7,0,5 9 2,3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0 3
3,7 1 4
8 2 4
9,0 3 5,1,7
1,2 4 6,5,7
3,4 5 9
4,6 6 6
7,4,3 7 9,7,9,1
8 2
5,7,9,7 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,2,2 0 0,9
8 1 3,9
9,8 2 0,0
1,6 3 0,7
6 4 0
7 5
6 3,4
3,7,9 7 0,5,7
8 1,2
0,1 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/05/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
18/05/20245C75K35K3N24K3T5
100N18134139
200N644294288518
400N697740692583648078892136932878368780686904624179
1TR7046852859716816
3TR75112698997326141899341958314116416670938543890391718315705547553974429811053079722023375762234589936078680182084719966864861331438407937064
10TR5041925948445548281080979213146030086797
15TR50566268099050790943
30TR81584819647030946806
ĐB067456779547806781713531
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
6,4 1 8,2,6,9
1 2
8 3
4,8 4 4,6,1,8
9 5 6
4,1,6,5 6 9,1,6
7 7 7
1,4 8 3,4
6,9,9,1 9 9,9,5
Long An
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
9,3 1 3,0
4 2 8
1,9,5 3 6,8,1
9,5,6 4 2,7
5 5 5,3,4
3 6 4
4 7
2,3 8 0,9
8,0 9 4,3,1
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2,7,9
4,7,8 1 0,4
0 2 8
9 3 6,4
3,1 4 1
5 7
3,8 6
5,0 7 1,9,9
8,2 8 8,0,6,1
7,7,0 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
7,6,3 1 8,6
6,8 2
4,4 3 9,1
6 4 3,3
5
1,0 6 9,2,8,1,4
9 7 9,1,9
1,6 8 2
3,6,7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755