Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Gia Lai - 24/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 74
250N 665
500N 070688081079
1TR 1608
2,5TR 14228291170770435411644600395083393
5TR 2328344032
10TR 60762
40TR 46296
ĐB
397150
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,5 0 6,8,8,4
1 1 7,1
3,6 2 8
9,8 3 2
7,0 4
Chục Số Đơn vị
6 5 0,0
0,9 6 5,0,2
1 7 4,9
0,0,2 8 3
7 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 29
250N 313
500N 129154203132
1TR 0656
2,5TR 02836650396080155363458693719997760
5TR 7985374178
10TR 82005
40TR 12522
ĐB
184332
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 1,5
9,0 1 3
3,2,3 2 9,0,2
1,6,5 3 2,6,9,2
4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,3
5,3 6 3,9,0
7 8
7 8
2,3,6,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 30
250N 606
500N 225035790272
1TR 1064
2,5TR 69193997732765210699376294393684432
5TR 1316086203
10TR 61433
40TR 30685
ĐB
633242
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,5,6 0 6,3
1
7,5,3,4 2 9
9,7,0,3 3 0,6,2,3
6 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5 0,2
0,3 6 4,0
7 9,2,3
8 5
7,9,2 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 01
250N 131
500N 643560832722
1TR 0937
2,5TR 29839303012746035502778906972209479
5TR 5822733099
10TR 56584
40TR 14133
ĐB
371175
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 1,1,2
0,3,0 1
2,0,2 2 2,2,7
8,3 3 1,5,7,9,3
8 4
Chục Số Đơn vị
3,7 5
6 0
3,2 7 9,5
8 3,4
3,7,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 26/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 96
250N 211
500N 433183713728
1TR 7893
2,5TR 74246963872689082753036876966456874
5TR 3137625991
10TR 93323
40TR 22425
ĐB
585889
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/04/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
1,3,7,9 1 1
2 8,3,5
9,5,2 3 1
6,7 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 3
9,4,7 6 4
8,8 7 1,4,6
2 8 7,7,9
8 9 6,3,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 87
250N 360
500N 680343631436
1TR 8515
2,5TR 16052168490639494184189934882622301
5TR 1079668413
10TR 85777
40TR 58683
ĐB
147991
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,1
0,9 1 5,3
5 2 6
0,6,9,1,8 3 6
9,8 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 2
3,2,9 6 0,3
8,7 7 7
8 7,4,3
4 9 4,3,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 30
250N 654
500N 542819514100
1TR 4928
2,5TR 76261486751048009461629697132226774
5TR 9110896333
10TR 54143
40TR 25210
ĐB
403367
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0,8,1 0 0,8
5,6,6 1 0
2 2 8,8,2
3,4 3 0,3
5,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 4,1
6 1,1,9,7
6 7 5,4
2,2,0 8 0
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755