Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 55
250N 465
500N 766299196102
1TR 0795
2,5TR 73686225158198892480702415610719378
5TR 1632511191
10TR 68793
40TR 16027
ĐB
289053
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7
4,9 1 9,5
6,0 2 5,7
9,5 3
4 1
Chục Số Đơn vị
5,6,9,1,2 5 5,3
8 6 5,2
0,2 7 8
8,7 8 6,8,0
1 9 5,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 54
250N 050
500N 169307841455
1TR 0709
2,5TR 84577990889560433628649851900095856
5TR 4917039894
10TR 61158
40TR 73421
ĐB
271517
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,7 0 9,4,0
2 1 7
2 8,1
9 3
5,8,0,9 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 4,0,5,6,8
5 6
7,1 7 7,0
8,2,5 8 4,8,5
0 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 06/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 61
250N 171
500N 851975526207
1TR 2081
2,5TR 90710758334082830859031750917173381
5TR 7911623641
10TR 59744
40TR 12465
ĐB
707937
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
6,7,8,7,8,4 1 9,0,6
5 2 8
3 3 3,7
4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
7,6 5 2,9
1 6 1,5
0,3 7 1,5,1
2 8 1,1
1,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 29/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 26
250N 490
500N 319333980468
1TR 2133
2,5TR 76727823577542117663803016910837962
5TR 5987165699
10TR 79802
40TR 60053
ĐB
128311
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,8,2
2,0,7,1 1 1
6,0 2 6,7,1
9,3,6,5 3 3
4
Chục Số Đơn vị
5 7,3
2 6 8,3,2
2,5 7 1
9,6,0 8
9 9 0,3,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 22/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 49
250N 025
500N 954333935393
1TR 8520
2,5TR 52534248368734374791450725377074417
5TR 6746696709
10TR 97332
40TR 92006
ĐB
155360
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,6 0 9,6
9 1 7
7,3 2 5,0
4,9,9,4 3 4,6,2
3 4 9,3,3
Chục Số Đơn vị
2 5
3,6,0 6 6,0
1 7 2,0
8
4,0 9 3,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 08
250N 284
500N 136068586434
1TR 5272
2,5TR 06644658391373269626342511068726474
5TR 6875580894
10TR 07569
40TR 63103
ĐB
427064
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,3
5 1
7,3 2 6
0 3 4,9,2
8,3,4,7,9,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 5 8,1,5
2 6 0,9,4
8 7 2,4
0,5 8 4,7
3,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 84
250N 977
500N 051700238550
1TR 3791
2,5TR 85825841746460053402988879443303584
5TR 5903565804
10TR 88437
40TR 29718
ĐB
164783
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 0,2,4
9 1 7,8
0 2 3,5
2,3,8 3 3,5,7
8,7,8,0 4
Chục Số Đơn vị
2,3 5 0
6
7,1,8,3 7 7,4
1 8 4,7,4,3
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755