Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 43
250N 748
500N 979561451248
1TR 2976
2,5TR 56495305902300898503112621534139530
5TR 4344903420
10TR 11687
40TR 48624
ĐB
053681
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3,2 0 8,3
4,8 1
6 2 0,4
4,0 3 0
2 4 3,8,5,8,1,9
Chục Số Đơn vị
9,4,9 5
7 6 2
8 7 6
4,4,0 8 7,1
4 9 5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 42
250N 069
500N 533246617552
1TR 4238
2,5TR 14292973199206867215856398637218449
5TR 3918753220
10TR 33468
40TR 25015
ĐB
063571
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,7 1 9,5,5
4,3,5,9,7 2 0
3 2,8,9
4 2,9
Chục Số Đơn vị
1,1 5 2
6 9,1,8,8
8 7 2,1
3,6,6 8 7
6,1,3,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 01/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 62
250N 519
500N 968413105685
1TR 4927
2,5TR 64723560193498595440716538663455231
5TR 9566183285
10TR 37637
40TR 30965
ĐB
447315
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0
3,6 1 9,0,9,5
6 2 7,3
2,5 3 4,1,7
8,3 4 0
Chục Số Đơn vị
8,8,8,6,1 5 3
6 2,1,5
2,3 7
8 4,5,5,5
1,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 25/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 27
250N 534
500N 158903726216
1TR 7900
2,5TR 65701423191487818525778099968999857
5TR 6228129178
10TR 92245
40TR 67947
ĐB
752565
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,9
0,8 1 6,9
7 2 7,5
3 4
3 4 5,7
Chục Số Đơn vị
2,4,6 5 7
1 6 5
2,5,4 7 2,8,8
7,7 8 9,9,1
8,1,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 18/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 78
250N 195
500N 561739474158
1TR 3186
2,5TR 45449404238334763455013286183525769
5TR 3603871098
10TR 30107
40TR 31768
ĐB
761415
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7
1 7,5
2 3,8
2 3 5,8
4 7,9,7
Chục Số Đơn vị
9,5,3,1 5 8,5
8 6 9,8
1,4,4,0 7 8
7,5,2,3,9,6 8 6
4,6 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 11/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 50
250N 219
500N 055391380022
1TR 8968
2,5TR 76403976075063297062462227868090495
5TR 4351618563
10TR 58948
40TR 37172
ĐB
035115
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7
1 9,6,5
2,3,6,2,7 2 2,2
5,0,6 3 8,2
4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0,3
1 6 8,2,3
0 7 2
3,6,4 8 0
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 04/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 06
250N 568
500N 079016318130
1TR 9164
2,5TR 51586139539375116829233388895576252
5TR 7792998870
10TR 87564
40TR 22960
ĐB
503204
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3,7,6 0 6,4
3,5 1
5 2 9,9
5 3 1,0,8
6,6,0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 3,1,5,2
0,8 6 8,4,4,0
7 0
6,3 8 6
2,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755