Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Gia Lai - 16/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 58
250N 704
500N 266949536101
1TR 7977
2,5TR 46867542244668225007540419798725650
5TR 2798592304
10TR 02367
40TR 17481
ĐB
548917
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/10/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/10/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,1,7,4
0,4,8 1 7
8 2 4
5 3
0,2,0 4 1
Chục Số Đơn vị
8 5 8,3,0
6 9,7,7
7,6,0,8,6,1 7 7
5 8 2,7,5,1
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 09/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 70
250N 681
500N 941423739591
1TR 3836
2,5TR 62589854647367658212309778747681259
5TR 8112781337
10TR 54177
40TR 60505
ĐB
898292
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/10/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
8,9 1 4,2
1,9 2 7
7 3 6,7
1,6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9
3,7,7 6 4
7,2,3,7 7 0,3,6,7,6,7
8 1,9
8,5 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 02/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 32
250N 031
500N 221207787234
1TR 7689
2,5TR 90281524524964768031174213503956927
5TR 8537267165
10TR 54888
40TR 51527
ĐB
283299
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/10/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0
3,8,3,2 1 2
3,1,5,7 2 1,7,7
3 2,1,4,1,9
3 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 2
6 5
4,2,2 7 8,2
7,8 8 9,1,8
8,3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 25/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 76
250N 226
500N 959120202848
1TR 9099
2,5TR 47556124386940884927185175167884240
5TR 0363211962
10TR 60191
40TR 56885
ĐB
834088
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/09/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 8
9,9 1 7
3,6 2 6,0,7
3 8,2
4 8,0
Chục Số Đơn vị
8 5 6
7,2,5 6 2
2,1 7 6,8
4,3,0,7,8 8 5,8
9 9 1,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 18/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 79
250N 089
500N 590064724896
1TR 7565
2,5TR 42543100037167011770976512055388652
5TR 4615288381
10TR 87539
40TR 95028
ĐB
476020
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/09/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0,7,7,2 0 0,3
5,8 1
7,5,5 2 8,0
4,0,5 3 9
4 3
Chục Số Đơn vị
6 5 1,3,2,2
9 6 5
7 9,2,0,0
2 8 9,1
7,8,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 11/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 71
250N 994
500N 419079779351
1TR 4586
2,5TR 34775177303319831392900716151966907
5TR 9210766231
10TR 84520
40TR 14129
ĐB
139151
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/09/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/09/2020  
Chục Số Đơn vị
9,3,2 0 7,7
7,5,7,3,5 1 9
9 2 0,9
3 0,1
9 4
Chục Số Đơn vị
7 5 1,1
8 6
7,0,0 7 1,7,5,1
9 8 6
1,2 9 4,0,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 04/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 26
250N 034
500N 555343389518
1TR 4656
2,5TR 05350103107294990750080031691400440
5TR 1103422854
10TR 48727
40TR 28321
ĐB
812973
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/09/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/09/2020  
Chục Số Đơn vị
5,1,5,4 0 3
2 1 8,0,4
2 6,7,1
5,0,7 3 4,8,4
3,1,3,5 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5 3,6,0,0,4
2,5 6
2 7 3
3,1 8
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755