Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 83
250N 568
500N 188571377997
1TR 5608
2,5TR 85559560191232532778484255116385938
5TR 7608523943
10TR 72319
40TR 99074
ĐB
325302
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
1 9,9
0 2 5,5
8,6,4 3 7,8
7 4 3
Chục Số Đơn vị
8,2,2,8 5 9
6 8,3
3,9 7 8,4
6,0,7,3 8 3,5,5
5,1,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 95
250N 100
500N 583255124191
1TR 5327
2,5TR 62350981575938805859060660397767138
5TR 3969246390
10TR 21622
40TR 29865
ĐB
702202
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5,9 0 0,2
9 1 2
3,1,9,2,0 2 7,2
3 2,8
4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 0,7,9
6 6 6,5
2,5,7 7 7
8,3 8 8
5 9 5,1,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 08
250N 269
500N 109732432847
1TR 3693
2,5TR 44272695462157658807971513448506276
5TR 7076104977
10TR 54795
40TR 60106
ĐB
426387
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8,7,6
5,6 1
7 2
4,9 3
4 3,7,6
Chục Số Đơn vị
8,9 5 1
4,7,7,0 6 9,1
9,4,0,7,8 7 2,6,6,7
0 8 5,7
6 9 7,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 27/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 73
250N 422
500N 852556353314
1TR 4934
2,5TR 58290044048842253117301951904125927
5TR 6664626770
10TR 85994
40TR 32393
ĐB
852712
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/12/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/12/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
4 1 4,7,2
2,2,1 2 2,5,2,7
7,9 3 5,4
1,3,0,9 4 1,6
Chục Số Đơn vị
2,3,9 5
4 6
1,2 7 3,0
8
9 0,5,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 15
250N 830
500N 436461288908
1TR 2753
2,5TR 01300850117909919079149290153261342
5TR 8833500467
10TR 72540
40TR 47248
ĐB
521394
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/12/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0,4 0 8,0
1 1 5,1
3,4 2 8,9
5 3 0,2,5
6,9 4 2,0,8
Chục Số Đơn vị
1,3 5 3
6 4,7
6 7 9
2,0,4 8
9,7,2 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 47
250N 586
500N 131350151106
1TR 2403
2,5TR 27700429221259700571940337636854875
5TR 6031719547
10TR 71660
40TR 12992
ĐB
677482
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/12/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 6,3,0
7 1 3,5,7
2,9,8 2 2
1,0,3 3 3
4 7,7
Chục Số Đơn vị
1,7 5
8,0 6 8,0
4,9,1,4 7 1,5
6 8 6,2
9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 06/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 52
250N 306
500N 977227507070
1TR 6603
2,5TR 40258892674502228925748346765068840
5TR 2752483453
10TR 93614
40TR 88072
ĐB
075034
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/12/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7,5,4 0 6,3
1 4
5,7,2,7 2 2,5,4
0,5 3 4,4
3,2,1,3 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,0,8,0,3
0 6 7
6 7 2,0,2
5 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755