Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Gia Lai - 31/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 11
250N 713
500N 343008962084
1TR 9746
2,5TR 70765817877516263633200344731462457
5TR 5777387718
10TR 32811
40TR 06753
ĐB
258093
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/07/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/07/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0
1,1 1 1,3,4,8,1
6 2
1,3,7,5,9 3 0,3,4
8,3,1 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 7,3
9,4 6 5,2
8,5 7 3
1 8 4,7
9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 24/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 42
250N 767
500N 055958634073
1TR 7932
2,5TR 09841950535794664563846897922903961
5TR 8193684886
10TR 52490
40TR 14531
ĐB
199984
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/07/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/07/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0
4,6,3 1
4,3 2 9
6,7,5,6 3 2,6,1
8 4 2,1,6
Chục Số Đơn vị
5 9,3
4,3,8 6 7,3,3,1
6 7 3
8 9,6,4
5,8,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 74
250N 983
500N 013862774822
1TR 7940
2,5TR 54218965961827760132088809228581838
5TR 6759962638
10TR 78844
40TR 43128
ĐB
607819
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/07/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/07/2020  
Chục Số Đơn vị
4,8 0
1 8,9
2,3 2 2,8
8 3 8,2,8,8
7,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
8 5
9 6
7,7 7 4,7,7
3,1,3,3,2 8 3,0,5
9,1 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 18
250N 195
500N 681440144422
1TR 5805
2,5TR 58831751998589769243474715326923817
5TR 2330950131
10TR 14726
40TR 35116
ĐB
302130
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/07/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/07/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,9
3,7,3 1 8,4,4,7,6
2 2 2,6
4 3 1,1,0
1,1 4 3
Chục Số Đơn vị
9,0 5
2,1 6 9
9,1 7 1
1 8
9,6,0 9 5,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/07/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 55
250N 673
500N 949787123076
1TR 1882
2,5TR 35572926881109421158209529850664047
5TR 5124774842
10TR 12766
40TR 98776
ĐB
843071
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/07/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0 6
7 1 2
1,8,7,5,4 2
7 3
9 4 7,7,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,8,2
7,0,6,7 6 6
9,4,4 7 3,6,2,6,1
8,5 8 2,8
9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 26/06/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 61
250N 371
500N 288809390856
1TR 3810
2,5TR 09316868822061324889470611305965054
5TR 2993946062
10TR 99614
40TR 39293
ĐB
265767
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/06/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/06/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0
6,7,6 1 0,6,3,4
8,6 2
1,9 3 9,9
5,1 4
Chục Số Đơn vị
5 6,9,4
5,1 6 1,1,2,7
6 7 1
8 8 8,2,9
3,8,5,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/06/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 64
250N 688
500N 432930023918
1TR 2013
2,5TR 36276612499052963105059969431152001
5TR 0529151063
10TR 19305
40TR 58403
ĐB
654806
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/06/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/06/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,1,5,3,6
1,0,9 1 8,3,1
0 2 9,9
1,6,0 3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
0,0 5
7,9,0 6 4,3
7 6
8,1 8 8
2,4,2 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755