Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Gia Lai - 22/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 57
250N 097
500N 952866153055
1TR 7095
2,5TR 42117430148681121448853464792455140
5TR 7470382574
10TR 56201
40TR 91903
ĐB
970621
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/10/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,1,3
1,0,2 1 5,7,4,1
2 8,4,1
0,0 3
1,2,7 4 8,6,0
Chục Số Đơn vị
1,5,9 5 7,5
4 6
5,9,1 7 4
2,4 8
9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 34
250N 962
500N 406924263516
1TR 1667
2,5TR 70444606123057232176255040293869127
5TR 0130666160
10TR 06063
40TR 75846
ĐB
890904
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/10/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,6,4
1 6,2
6,1,7 2 6,7
6 3 4,8
3,4,0,0 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5
2,1,7,0,4 6 2,9,7,0,3
6,2 7 2,6
3 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 54
250N 155
500N 184886862577
1TR 9417
2,5TR 19415298566332961027424003693187261
5TR 4666636276
10TR 22881
40TR 38664
ĐB
122016
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/10/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
3,6,8 1 7,5,6
2 9,7
3 1
5,6 4 8
Chục Số Đơn vị
5,1 5 4,5,6
8,5,6,7,1 6 1,6,4
7,1,2 7 7,6
4 8 6,1
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 01/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 27
250N 643
500N 314396609815
1TR 7411
2,5TR 41455603704004707251925946606899908
5TR 9436929574
10TR 68884
40TR 16971
ĐB
815237
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/10/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8
1,5,7 1 5,1
2 7
4,4 3 7
9,7,8 4 3,3,7
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,1
6 0,8,9
2,4,3 7 0,4,1
6,0 8 4
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 24/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 89
250N 535
500N 877547487942
1TR 3637
2,5TR 60078686715099405437114295010580718
5TR 2702055974
10TR 46917
40TR 37671
ĐB
379472
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/09/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
7,7 1 8,7
4,7 2 9,0
3 5,7,7
9,7 4 8,2
Chục Số Đơn vị
3,7,0 5
6
3,3,1 7 5,8,1,4,1,2
4,7,1 8 9
8,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 95
250N 266
500N 781912612784
1TR 6874
2,5TR 81943243498191835974890763003811492
5TR 9075283322
10TR 28600
40TR 37774
ĐB
367898
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/09/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
6 1 9,8
9,5,2 2 2
4 3 8
8,7,7,7 4 3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 2
6,7 6 6,1
7 4,4,6,4
1,3,9 8 4
1,4 9 5,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 67
250N 223
500N 185780452674
1TR 1327
2,5TR 49216436175203926013472385084432877
5TR 8284394067
10TR 45877
40TR 89011
ĐB
330931
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/09/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1,3 1 6,7,3,1
2 3,7
2,1,4 3 9,8,1
7,4 4 5,4,3
Chục Số Đơn vị
4 5 7
1 6 7,7
6,5,2,1,7,6,7 7 4,7,7
3 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755