Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 28/01/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Gia Lai - 22/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 80
250N 958
500N 481185208921
1TR 9019
2,5TR 28586910659481405665801684267640935
5TR 9856748967
10TR 26517
40TR 80050
ĐB
119209
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/01/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/01/2021  
Chục Số Đơn vị
8,2,5 0 9
1,2 1 1,9,4,7
2 0,1
3 5
1 4
Chục Số Đơn vị
6,6,3 5 8,0
8,7 6 5,5,8,7,7
6,6,1 7 6
5,6 8 0,6
1,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 09
250N 866
500N 454309832206
1TR 9445
2,5TR 17455520126824592739412388758624266
5TR 5070414888
10TR 08840
40TR 47118
ĐB
091778
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/01/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/01/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,6,4
1 2,8
1 2
4,8 3 9,8
0 4 3,5,5,0
Chục Số Đơn vị
4,5,4 5 5
6,0,8,6 6 6,6
7 8
3,8,1,7 8 3,6,8
0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 43
250N 992
500N 320776067425
1TR 4159
2,5TR 91781716660053254285736330239899344
5TR 9670329596
10TR 01528
40TR 42525
ĐB
656418
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/01/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,6,3
8 1 8
9,3 2 5,8,5
4,3,0 3 2,3
4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 9
0,6,9 6 6
0 7
9,2,1 8 1,5
5 9 2,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 01/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 06
250N 482
500N 118800024250
1TR 2683
2,5TR 58387781464478533774491759972227188
5TR 6503356510
10TR 42981
40TR 03615
ĐB
720642
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/01/2021
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/01/2021  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 6,2
8 1 0,5
8,0,2,4 2 2
8,3 3 3
7 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8,7,1 5 0
0,4 6
8 7 4,5
8,8 8 2,8,3,7,5,8,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 25/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 30
250N 008
500N 438681313255
1TR 2148
2,5TR 46743264913547866652716664418273206
5TR 1604816054
10TR 44681
40TR 27740
ĐB
372195
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/12/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/12/2020  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8,6
3,9,8 1
5,8 2
4 3 0,1
5 4 8,3,8,0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,2,4
8,6,0 6 6
7 8
0,4,7,4 8 6,2,1
9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 18/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 86
250N 301
500N 888512454299
1TR 1598
2,5TR 77768128311200097509249248566737000
5TR 4186886684
10TR 43158
40TR 01870
ĐB
877764
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/12/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0,0,7 0 1,0,9,0
0,3 1
2 4
3 1
2,8,6 4 5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 8
8 6 8,7,8,4
6 7 0
9,6,6,5 8 6,5,4
9,0 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 11/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 38
250N 888
500N 670218693247
1TR 7735
2,5TR 14915450829793216291564948033325607
5TR 5829392586
10TR 00244
40TR 65953
ĐB
753493
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/12/2020
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/12/2020  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
9 1 5
0,8,3 2
3,9,5,9 3 8,5,2,3
9,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 3
8 6 9
4,0 7
3,8 8 8,2,6
6 9 1,4,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755