Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 46
250N 828
500N 665589935720
1TR 4016
2,5TR 08627857898893847685464404474585614
5TR 0144224160
10TR 97508
40TR 91251
ĐB
807520
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,6,2 0 8
5 1 6,4
4 2 8,0,7,0
9 3 8
1 4 6,0,5,2
Chục Số Đơn vị
5,8,4 5 5,1
4,1 6 0
2 7
2,3,0 8 9,5
8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 12/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 22
250N 444
500N 410434063856
1TR 2496
2,5TR 71420162215371445507671733493025025
5TR 2863753241
10TR 30443
40TR 11048
ĐB
776463
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/04/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/04/2019  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 4,6,7
2,4 1 4
2 2 2,0,1,5
7,4,6 3 0,7
4,0,1 4 4,1,3,8
Chục Số Đơn vị
2 5 6
0,5,9 6 3
0,3 7 3
4 8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 05/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 59
250N 385
500N 475811085130
1TR 8950
2,5TR 55106527489731156998928534903860361
5TR 4888772178
10TR 49636
40TR 02919
ĐB
651692
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/04/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 8,6
1,6 1 1,9
9 2
5 3 0,8,6
4 8
Chục Số Đơn vị
8 5 9,8,0,3
0,3 6 1
8 7 8
5,0,4,9,3,7 8 5,7
5,1 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 29/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 36
250N 461
500N 393812954426
1TR 6481
2,5TR 40053463603488458022049201434293338
5TR 7307443512
10TR 33071
40TR 70942
ĐB
155679
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/03/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2 0
6,8,7 1 2
2,4,1,4 2 6,2,0
5 3 6,8,8
8,7 4 2,2
Chục Số Đơn vị
9 5 3
3,2 6 1,0
7 4,1,9
3,3 8 1,4
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 22/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 76
250N 704
500N 126653697680
1TR 0574
2,5TR 41347231091528486439503536205484173
5TR 8216559154
10TR 43406
40TR 59420
ĐB
959266
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/03/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 4,9,6
1
2 0
5,7 3 9
0,7,8,5,5 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 3,4,4
7,6,0,6 6 6,9,5,6
4 7 6,4,3
8 0,4
6,0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 15/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 36
250N 941
500N 574116349751
1TR 6834
2,5TR 65610145263063416719717891645053617
5TR 6959975536
10TR 17406
40TR 48301
ĐB
235808
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/03/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 6,1,8
4,4,5,0 1 0,9,7
2 6
3 6,4,4,4,6
3,3,3 4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 1,0
3,2,3,0 6
1 7
0 8 9
1,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 08/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 05
250N 061
500N 210796812304
1TR 2570
2,5TR 53377682697193154920607064329384020
5TR 6730832067
10TR 98584
40TR 19579
ĐB
130795
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/03/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2,2 0 5,7,4,6,8
6,8,3 1
2 0,0
9 3 1
0,8 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5
0 6 1,9,7
0,7,6 7 0,7,9
0 8 1,4
6,7 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755