Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/10/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/10/2019
Kết quả xổ số Gia Lai - 18/10/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 78
250N 558
500N 467976731173
1TR 7977
2,5TR 74843553697003584056730586499216019
5TR 0128125737
10TR 81062
40TR 93616
ĐB
238239
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/10/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/10/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 9,6
9,6 2
7,7,4 3 5,7,9
4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 8,6,8
5,1 6 9,2
7,3 7 8,9,3,3,7
7,5,5 8 1
7,6,1,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 11/10/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 16
250N 039
500N 969592534060
1TR 0729
2,5TR 12953382340082001517720277952807234
5TR 9191193041
10TR 56398
40TR 56237
ĐB
676108
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/10/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/10/2019  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 8
1,4 1 6,7,1
2 9,0,7,8
5,5 3 9,4,4,7
3,3 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 3,3
1 6 0
1,2,3 7
2,9,0 8
3,2 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 04/10/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 03
250N 943
500N 180574685438
1TR 3415
2,5TR 60659128253874768779906040467976344
5TR 6141265626
10TR 17647
40TR 25077
ĐB
138037
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/10/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/10/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,5,4
1 5,2
1 2 5,6
0,4 3 8,7
0,4 4 3,7,4,7
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 9
2 6 8
4,4,7,3 7 9,9,7
6,3 8
5,7,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 27/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 87
250N 561
500N 434776303144
1TR 6679
2,5TR 32458745369139638073877030996299924
5TR 1492635992
10TR 03344
40TR 57040
ĐB
204650
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/09/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0 3
6 1
6,9 2 4,6
7,0 3 0,6
4,2,4 4 7,4,4,0
Chục Số Đơn vị
5 8,0
3,9,2 6 1,2
8,4 7 9,3
5 8 7
7 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 49
250N 846
500N 898475135779
1TR 3910
2,5TR 39804000149508666399722452027923746
5TR 3239266557
10TR 22598
40TR 33209
ĐB
138528
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/09/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/09/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,9
1 3,0,4
9 2 8
1 3
8,0,1 4 9,6,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 7
4,8,4 6
5 7 9,9
9,2 8 4,6
4,7,9,7,0 9 9,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 92
250N 720
500N 085766413970
1TR 0858
2,5TR 00423765528313721432928481835827659
5TR 3593164042
10TR 37324
40TR 69531
ĐB
575992
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/09/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/09/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
4,3,3 1
9,5,3,4,9 2 0,3,4
2 3 7,2,1,1
2 4 1,8,2
Chục Số Đơn vị
5 7,8,2,8,9
6
5,3 7 0
5,4,5 8
5 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 06/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 67
250N 986
500N 073890158028
1TR 0417
2,5TR 41778252297498178564746437691785114
5TR 3675733126
10TR 94316
40TR 62599
ĐB
066164
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/09/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 5,7,7,4,6
2 8,9,6
4 3 8
6,1,6 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 7
8,2,1 6 7,4,4
6,1,1,5 7 8
3,2,7 8 6,1
2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755