Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2019
Kết quả xổ số Gia Lai - 14/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 87
250N 153
500N 298863531619
1TR 3757
2,5TR 15394436384456126628880462235696369
5TR 5443215809
10TR 69309
40TR 17719
ĐB
759135
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/06/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
6 1 9,9
3 2 8
5,5 3 8,2,5
9 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 3,3,7,6
4,5 6 1,9
8,5 7
8,3,2 8 7,8
1,6,0,0,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 07/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 27
250N 836
500N 069839295778
1TR 6684
2,5TR 50718232921365536901678615863630046
5TR 8040924545
10TR 58675
40TR 23628
ĐB
583902
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/06/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,2
0,6 1 8
9,0 2 7,9,8
3 6,6
8 4 6,5
Chục Số Đơn vị
5,4,7 5 5
3,3,4 6 1
2 7 8,5
9,7,1,2 8 4
2,0 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 31/05/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSGL
100N 14
250N 035
500N 249693885919
1TR 9153
2,5TR 00723871720347068406228281488889647
5TR 6783482515
10TR 03172
40TR 85625
ĐB
748600
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/05/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/05/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 6,0
1 4,9,5
7,7 2 3,8,5
5,2 3 5,4
1,3 4 7
Chục Số Đơn vị
3,1,2 5 3
9,0 6
4 7 2,0,2
8,2,8 8 8,8
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 24/05/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 77
250N 165
500N 443843657948
1TR 0799
2,5TR 05076329092414941236763771364985822
5TR 0340978065
10TR 82582
40TR 19140
ĐB
815591
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/05/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/05/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9
9 1
2,8 2 2
3 8,6
4 8,9,9,0
Chục Số Đơn vị
6,6,6 5
7,3 6 5,5,5
7,7 7 7,6,7
3,4 8 2
9,0,4,4,0 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/05/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 13
250N 503
500N 765094384220
1TR 9589
2,5TR 86114205526745709865505959495591519
5TR 0212707015
10TR 97087
40TR 48663
ĐB
721928
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/05/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/05/2019  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 3
1 3,4,9,5
5 2 0,7,8
1,0,6 3 8
1 4
Chục Số Đơn vị
6,9,5,1 5 0,2,7,5
6 5,3
5,2,8 7
3,2 8 9,7
8,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/05/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 51
250N 080
500N 121861457961
1TR 9480
2,5TR 75591641182401374633970098049564098
5TR 0449454569
10TR 39112
40TR 64194
ĐB
971540
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/05/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/05/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8,4 0 9
5,6,9 1 8,8,3,2
1 2
1,3 3 3
9,9 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,9 5 1
6 1,9
7
1,1,9 8 0,0
0,6 9 1,5,8,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/05/2019
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N 59
250N 582
500N 291793124267
1TR 4911
2,5TR 75651467438253300041111957516343208
5TR 4743795933
10TR 50112
40TR 07329
ĐB
411279
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/05/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/05/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8
1,5,4 1 7,2,1,2
8,1,1 2 9
4,3,6,3 3 3,7,3
4 3,1
Chục Số Đơn vị
9 5 9,1
6 7,3
1,6,3 7 9
0 8 2
5,2,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755