Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 82600222
G.Sáu 065714870
G.Năm 482134306260160958719504
G.Tư 1380581115799803
G.Ba 781644121993046135101878103112
G.Nhì 8187742410
G.Nhất 97488
ĐB
70098
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7,3,6,8,1,1 0 2,9,4,3
2,7,1,8 1 4,1,9,0,2,0
8,0,2,1 2 2,1
0 3 0
1,0,6 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5
4 6 0,5,0,4
7 7 0,1,9,7
8,9 8 2,0,1,8
0,7,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 45416232
G.Sáu 811467195
G.Năm 199028234099153106626554
G.Tư 1610728014493711
G.Ba 712705919024080027381455491467
G.Nhì 2574088471
G.Nhất 36545
ĐB
51468
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,8,7,9,8,4 0
4,1,3,1,7 1 1,0,1
6,3,6 2 3
2 3 2,1,8
5,5 4 5,1,9,0,5
Chục Số Đơn vị
4,9,4 5 4,4
6 2,7,2,7,8
6,6 7 0,1
3,6 8 0,0
9,4 9 5,0,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 61254081
G.Sáu 157788615
G.Năm 381461594915656959753971
G.Tư 9864239642709528
G.Ba 236713629805252865701603092419
G.Nhì 5095532467
G.Nhất 18262
ĐB
78736
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,7,7,3 0
6,8,7,7 1 5,4,5,9
5,6 2 5,8
3 0,6
1,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2,1,1,7,5 5 7,9,2,5
9,3 6 1,9,4,7,2
5,6 7 5,1,0,1,0
8,2,9 8 1,8
5,6,1 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 57988943
G.Sáu 245377183
G.Năm 561100785218230049821733
G.Tư 1085387886822686
G.Ba 920696702152931482771104689999
G.Nhì 2009544000
G.Nhất 31913
ĐB
64857
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
1,2,3 1 1,8,3
8,8 2 1
4,8,3,1 3 3,1
4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5 7,7
8,4 6 9
5,7,7,5 7 7,8,8,7
9,7,1,7 8 9,3,2,5,2,6
8,6,9 9 8,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 19937737
G.Sáu 551477460
G.Năm 023035574878429231793749
G.Tư 6912235970649067
G.Ba 317186548284174349778459237002
G.Nhì 8891047085
G.Nhất 82135
ĐB
57620
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/04/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,1,2 0 2
5 1 9,2,8,0
9,1,8,9,0 2 0
9 3 7,0,5
6,7 4 9
Chục Số Đơn vị
8,3 5 1,7,9
6 0,4,7
7,3,7,5,6,7 7 7,7,8,9,4,7
7,1 8 2,5
1,7,4,5 9 3,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 71268523
G.Sáu 222106949
G.Năm 995752458757201941326316
G.Tư 1370701057925856
G.Ba 087586377115724913148695947543
G.Nhì 4377491819
G.Nhất 38838
ĐB
26592
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 6
7,7 1 9,6,0,4,9
2,3,9,9 2 6,3,2,4
2,4 3 2,8
2,1,7 4 9,5,3
Chục Số Đơn vị
8,4 5 7,7,6,8,9
2,0,1,5 6
5,5 7 1,0,1,4
5,3 8 5
4,1,5,1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 27831680
G.Sáu 850036185
G.Năm 099354838027691652134770
G.Tư 6594582168582983
G.Ba 530101439179427132477697260599
G.Nhì 2862202259
G.Nhất 92837
ĐB
12073
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5,7,1 0
2,9 1 6,6,3,0
7,2 2 7,7,1,7,2
8,9,8,1,8,7 3 6,7
9 4 7
Chục Số Đơn vị
8 5 0,8,9
1,3,1 6
2,2,2,4,3 7 0,2,3
5 8 3,0,5,3,3
9,5 9 3,4,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755