Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 00012104
G.Sáu 385250857
G.Năm 694047147043739811874221
G.Tư 3162071691042161
G.Ba 113171939550764550100518873841
G.Nhì 9913168897
G.Nhất 28308
ĐB
14408
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/10/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,5,4,1 0 0,1,4,4,8,8
0,2,2,6,4,3 1 4,6,7,0
6 2 1,1
4 3 1
0,1,0,6 4 0,3,1
Chục Số Đơn vị
8,9 5 0,7
1 6 2,1,4
5,8,1,9 7
9,8,0,0 8 5,7,8
9 8,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 22016396
G.Sáu 513540771
G.Năm 151421012988393371028025
G.Tư 7787345319099347
G.Ba 955420634757821861042186692438
G.Nhì 4254704938
G.Nhất 68899
ĐB
60541
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/10/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/10/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,1,2,9,4
0,7,0,2,4 1 3,4
2,0,4 2 2,5,1
6,1,3,5 3 3,8,8
1,0 4 0,7,2,7,7,1
Chục Số Đơn vị
2 5 3
9,6 6 3,6
8,4,4,4 7 1
8,3,3 8 8,7
0,9 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/10/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 90382102
G.Sáu 521680821
G.Năm 484984079054452809313793
G.Tư 7790198339303449
G.Ba 076916177963586485621383736479
G.Nhì 4160201801
G.Nhất 25157
ĐB
99600
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/10/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/10/2020  
Chục Số Đơn vị
9,8,9,3,0 0 2,7,2,1,0
2,2,2,3,9,0 1
0,6,0 2 1,1,1,8
9,8 3 8,1,0,7
5 4 9,9
Chục Số Đơn vị
5 4,7
8 6 2
0,3,5 7 9,9
3,2 8 0,3,6
4,4,7,7 9 0,3,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 02777865
G.Sáu 672078318
G.Năm 091587015417949312377007
G.Tư 6049100140345340
G.Ba 025949153320134737953104019707
G.Nhì 4641134513
G.Nhất 47391
ĐB
98018
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/09/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 2,1,7,1,7
0,0,1,9 1 8,5,7,1,3,8
0,7 2
9,3,1 3 7,4,3,4
3,9,3 4 9,0,0
Chục Số Đơn vị
6,1,9 5
6 5
7,1,3,0,0 7 7,8,2,8
7,7,1,1 8
4 9 3,4,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 01235345
G.Sáu 299612363
G.Năm 584042338930421216880937
G.Tư 2797721260769436
G.Ba 128204979874603744807956899474
G.Nhì 3993004541
G.Nhất 28162
ĐB
20290
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/09/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,3,2,8,3,9 0 1,3
0,4 1 2,2,2
1,1,1,6 2 3,0
2,5,6,3,0 3 3,0,7,6,0
7 4 5,0,1
Chục Số Đơn vị
4 5 3
7,3 6 3,8,2
3,9 7 6,4
8,9,6 8 8,0
9 9 9,7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 32555313
G.Sáu 425593454
G.Năm 485186482493678156342321
G.Tư 6289852190683779
G.Ba 479680259558656706055815219991
G.Nhì 7278545940
G.Nhất 69128
ĐB
16129
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/09/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
5,8,2,2,9 1 3
3,5 2 5,1,1,8,9
5,1,9,9 3 2,4
5,3 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5,2,9,0,8 5 5,3,4,1,6,2
5 6 8,8
7 9
4,6,6,2 8 1,9,5
8,7,2 9 3,3,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 49340086
G.Sáu 352765525
G.Năm 440142807342089155615483
G.Tư 6011745268425634
G.Ba 302835528476464618101107534179
G.Nhì 7371242181
G.Nhất 79107
ĐB
15580
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/09/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0,8,1,8 0 0,1,7
0,9,6,1,8 1 1,0,2
5,4,5,4,1 2 5
8,8 3 4,4
3,3,8,6 4 9,2,2
Chục Số Đơn vị
6,2,7 5 2,2
8 6 5,1,4
0 7 5,9
8 6,0,3,3,4,1,0
4,7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755