Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 24806802
G.Sáu 609959670
G.Năm 802855537838406808318115
G.Tư 1896735459094400
G.Ba 316974843909036117999880904611
G.Nhì 2075071078
G.Nhất 27219
ĐB
65132
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,0,5 0 2,9,9,0,9
3,1 1 5,1,9
0,3 2 4,8
5 3 8,1,9,6,2
2,5 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,3,4,0
9,3 6 8,8
9 7 0,8
6,2,3,6,7 8 0
0,5,0,3,9,0,1 9 6,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 15111294
G.Sáu 984804272
G.Năm 371167748125072404461121
G.Tư 3279032801966040
G.Ba 031222023908897632913551990363
G.Nhì 0912188937
G.Nhất 32196
ĐB
32999
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
1,1,2,9,2 1 5,1,2,1,9
1,7,2 2 5,4,1,8,2,1
6 3 9,7
9,8,0,7,2 4 6,0
Chục Số Đơn vị
1,2 5
4,9,9 6 3
9,3 7 2,4,9
2 8 4
7,3,1,9 9 4,6,7,1,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 52380857
G.Sáu 644850157
G.Năm 792352357728205939368850
G.Tư 9217822233493524
G.Ba 748431252705270369394404211960
G.Nhì 4360656865
G.Nhất 22416
ĐB
08988
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5,7,6 0 8,6
1 7,6
5,2,4 2 3,8,2,4,7
2,4 3 8,5,6,9
4,2 4 4,9,3,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2,7,0,7,9,0
3,0,1 6 0,5
5,5,1,2 7 0
3,0,2,8 8 8
5,4,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 90972399
G.Sáu 197722373
G.Năm 588001942866394116537485
G.Tư 2696066160271009
G.Ba 534018245676801721096421015377
G.Nhì 9237472652
G.Nhất 31663
ĐB
95565
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,8,1 0 9,1,1,9
4,6,0,0 1 0
2,5 2 3,2,7
2,7,5,6 3
9,7 4 1
Chục Số Đơn vị
8,6 5 3,6,2
6,9,5 6 6,1,3,5
9,9,2,7 7 3,7,4
8 0,5
9,0,0 9 0,7,9,7,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 29189415
G.Sáu 548660831
G.Năm 637725251347378828721798
G.Tư 9439022317264099
G.Ba 346736452740670509860570231069
G.Nhì 9507164877
G.Nhất 05242
ĐB
04289
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2
3,7 1 8,5
7,0,4 2 9,5,3,6,7
2,7 3 1,9
9 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
1,2 5
2,8 6 0,9
7,4,2,7 7 7,2,3,0,1,7
1,4,8,9 8 8,6,9
2,3,9,6,8 9 4,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 03381719
G.Sáu 000856078
G.Năm 664060351480377977995116
G.Tư 5343639969349641
G.Ba 356997308533649763143826193375
G.Nhì 5446528979
G.Nhất 60943
ĐB
09841
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 3,0
4,6,4 1 7,9,6,4
2
0,4,4 3 8,5,4
3,1 4 0,3,1,9,3,1
Chục Số Đơn vị
3,8,7,6 5 6
5,1 6 1,5
1 7 8,9,5,9
3,7 8 0,5
1,7,9,9,9,4,7 9 9,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 65186800
G.Sáu 656257949
G.Năm 796919477928071028099726
G.Tư 4172762543805932
G.Ba 801183110616375787019832645736
G.Nhì 4004245926
G.Nhất 91142
ĐB
03677
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,1,8 0 0,9,6,1
0 1 8,0,8
7,3,4,4 2 8,6,5,6,6
3 2,6
4 9,7,2,2
Chục Số Đơn vị
6,2,7 5 6,7
5,2,0,2,3,2 6 5,8,9
5,4,7 7 2,5,7
1,6,2,1 8 0
4,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755