Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 17827906
G.Sáu 220319205
G.Năm 332938624607966181658670
G.Tư 1960301385050372
G.Ba 311661649370266790716186004844
G.Nhì 7457450353
G.Nhất 23615
ĐB
56628
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/10/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,7,6,6 0 6,5,7,5
6,7 1 7,9,3,5
8,6,7 2 0,9,8
1,9,5 3
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
0,6,0,1 5 3
0,6,6 6 2,1,5,0,6,6,0
1,0 7 9,0,2,1,4
2 8 2
7,1,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 88424834
G.Sáu 432412974
G.Năm 812502013864744704498020
G.Tư 3490716617485327
G.Ba 299172574292751692358935418149
G.Nhì 3131338671
G.Nhất 83454
ĐB
64218
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/10/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 1
0,5,7 1 2,7,3,8
4,3,1,4 2 5,0,7
1 3 4,2,5
3,7,6,5,5 4 2,8,7,9,8,2,9
Chục Số Đơn vị
2,3 5 1,4,4
6 6 4,6
4,2,1 7 4,1
8,4,4,1 8 8
4,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 17496811
G.Sáu 459190679
G.Năm 232699186784143524899817
G.Tư 6762631279233586
G.Ba 441458055686154124851841188022
G.Nhì 6747039215
G.Nhất 92887
ĐB
43550
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/10/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
1,1 1 7,1,8,7,2,1,5
6,1,2 2 6,3,2
2 3 5
8,5 4 9,5
Chục Số Đơn vị
3,4,8,1 5 9,6,4,0
2,8,5 6 8,2
1,1,8 7 9,0
6,1 8 4,9,6,5,7
4,5,7,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 56016838
G.Sáu 450862818
G.Năm 278925754203721444384448
G.Tư 1213311480788087
G.Ba 122331180382795268869784908987
G.Nhì 2093928685
G.Nhất 49246
ĐB
31220
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/10/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 1,3,3
0 1 8,4,3,4
6 2 0
0,1,3,0 3 8,8,3,9
1,1 4 8,9,6
Chục Số Đơn vị
7,9,8 5 6,0
5,8,4 6 8,2
8,8 7 5,8
6,3,1,3,4,7 8 9,7,6,7,5
8,4,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 11400418
G.Sáu 272740345
G.Năm 322760740716813707069696
G.Tư 5028040259896790
G.Ba 189521156971542942451088640074
G.Nhì 8149215143
G.Nhất 00595
ĐB
51678
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,9 0 4,6,2
1 1 1,8,6
7,0,5,4,9 2 7,8
4 3 7
0,7,7 4 0,0,5,2,5,3
Chục Số Đơn vị
4,4,9 5 2
1,0,9,8 6 9
2,3 7 2,4,4,8
1,2,7 8 9,6
8,6 9 6,0,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 41752978
G.Sáu 277553366
G.Năm 435833307399584948676289
G.Tư 6690557934100178
G.Ba 558942145113005897195716048276
G.Nhì 5717980432
G.Nhất 90315
ĐB
35330
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9,1,6,3 0 5
4,5 1 0,9,5
3 2 9
5 3 0,2,0
9 4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,0,1 5 3,8,1
6,7 6 6,7,0
7,6 7 5,8,7,9,8,6,9
7,5,7 8 9
2,9,4,8,7,1,7 9 9,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 11197660
G.Sáu 101128722
G.Năm 490843675962374143618143
G.Tư 7728854923474738
G.Ba 786579178640075692165662826266
G.Nhì 4466876193
G.Nhất 92073
ĐB
04529
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,8
1,0,4,6 1 1,9,6
2,6 2 8,2,8,8,9
4,9,7 3 8
4 1,3,9,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7
7,8,1,6 6 0,7,2,1,6,8
6,4,5 7 6,5,3
2,0,2,3,2,6 8 6
1,4,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755