Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 63849422
G.Sáu 992412445
G.Năm 755136060225111371077167
G.Tư 3310538766828876
G.Ba 074216259713439984284439054471
G.Nhì 6357917598
G.Nhất 84936
ĐB
15102
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/07/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 6,7,2
5,2,7 1 2,3,0
2,9,1,8,0 2 2,5,1,8
6,1 3 9,6
8,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2 5 1
0,7,3 6 3,7
0,6,8,9 7 6,1,9
2,9 8 4,7,2
3,7 9 4,2,7,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 58238657
G.Sáu 517648910
G.Năm 749702331859973629283840
G.Tư 1211943041827364
G.Ba 619788745183773211714819809837
G.Nhì 6766144043
G.Nhất 51376
ĐB
16289
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/07/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/07/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4,3 0
1,5,7,6 1 7,0,1
8 2 3,8
2,3,7,4 3 3,6,0,7
6 4 8,0,3
Chục Số Đơn vị
5 8,7,9,1
8,3,7 6 4,1
5,1,9,3 7 8,3,1,6
5,4,2,7,9 8 6,2,9
5,8 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 95193339
G.Sáu 525820921
G.Năm 422181327896041933194167
G.Tư 0909690354440134
G.Ba 194839894866315870124631558704
G.Nhì 8128655350
G.Nhất 00433
ĐB
81937
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/07/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 9,3,4
2,2 1 9,9,9,5,2,5
3,1 2 5,0,1,1
3,0,8,3 3 3,9,2,4,3,7
4,3,0 4 4,8
Chục Số Đơn vị
9,2,1,1 5 0
9,8 6 7
6,3 7
4 8 3,6
1,3,1,1,0 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 10385455
G.Sáu 483393793
G.Năm 868177597037389752592412
G.Tư 3402477068807930
G.Ba 277998541326094946209335420309
G.Nhì 1535132341
G.Nhất 45763
ĐB
98073
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/06/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,7,8,3,2 0 2,9
8,5,4 1 0,2,3
1,0 2 0
8,9,9,1,6,7 3 8,7,0
5,9,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 4,5,9,9,4,1
6 3
3,9 7 0,3
3 8 3,1,0
5,5,9,0 9 3,3,7,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 11403757
G.Sáu 047658807
G.Năm 615852336291851837266340
G.Tư 1428518201938434
G.Ba 571903060917491645283934699100
G.Nhì 3335445804
G.Nhất 10248
ĐB
69886
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/06/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,4,9,0 0 7,9,0,4
1,9,9 1 1,8
8 2 6,8,8
3,9 3 7,3,4
3,5,0 4 0,7,0,6,8
Chục Số Đơn vị
5 7,8,8,4
2,4,8 6
3,5,4,0 7
5,5,1,2,2,4 8 2,6
0 9 1,3,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 13118100
G.Sáu 723479959
G.Năm 845808098344398234156171
G.Tư 6840254848142494
G.Ba 912522843622493696868857226361
G.Nhì 0048325293
G.Nhất 12949
ĐB
39101
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/06/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,9,1
1,8,7,6,0 1 3,1,5,4
8,5,7 2 3
1,2,9,8,9 3 6
4,1,9 4 4,0,8,9
Chục Số Đơn vị
1 5 9,8,2
3,8 6 1
7 9,1,2
5,4 8 1,2,6,3
7,5,0,4 9 4,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 20368675
G.Sáu 606214468
G.Năm 179711674480059388691720
G.Tư 6140105052963341
G.Ba 669249992197753643456628990215
G.Nhì 9574818110
G.Nhất 42110
ĐB
43073
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/06/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,2,4,5,1,1 0 6
4,2 1 4,5,0,0
2 0,0,4,1
9,5,7 3 6
1,2 4 0,1,5,8
Chục Số Đơn vị
7,4,1 5 0,3
3,8,0,9 6 8,7,9
9,6 7 5,3
6,4 8 6,0,9
6,8 9 7,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755