Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/02/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 34683370
G.Sáu 069488621
G.Năm 959223059625418877622244
G.Tư 6841478962993683
G.Ba 505044921224274152697240557083
G.Nhì 8186394490
G.Nhất 08402
ĐB
51855
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/02/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5,4,5,2
2,4 1 2
9,6,1,0 2 1,5
3,8,8,6 3 4,3
3,4,0,7 4 4,1
Chục Số Đơn vị
0,2,0,5 5 5
6 8,9,2,9,3
7 0,4
6,8,8 8 8,8,9,3,3
6,8,9,6 9 2,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/02/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 40711812
G.Sáu 418419249
G.Năm 877487591943484841216643
G.Tư 1506687209791102
G.Ba 663822532833295954535032681590
G.Nhì 9843951996
G.Nhất 31007
ĐB
14973
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/02/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/02/2020  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 6,2,7
7,2 1 8,2,8,9
1,7,0,8 2 1,8,6
4,4,5,7 3 9
7 4 0,9,3,8,3
Chục Số Đơn vị
9 5 9,3
0,2,9 6
0 7 1,4,2,9,3
1,1,4,2 8 2
1,4,5,7,3 9 5,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 31/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 68542961
G.Sáu 361053051
G.Năm 233924887443012271832751
G.Tư 3638847699494375
G.Ba 050125486933836927159576976899
G.Nhì 9606605684
G.Nhất 85264
ĐB
49715
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0
6,6,5,5 1 2,5,5
2,1 2 9,2
5,4,8 3 9,8,6
5,8,6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
7,1,1 5 4,3,1,1
7,3,6 6 8,1,1,9,9,6,4
7 6,5
6,8,3 8 8,3,4
2,3,4,6,6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 74718428
G.Sáu 646470572
G.Năm 017198498978730254380464
G.Tư 9731024725687406
G.Ba 475922652030084798718171050342
G.Nhì 4764717744
G.Nhất 47197
ĐB
97571
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2,1 0 2,6
7,7,3,7,7 1 0
7,0,9,4 2 8,0
3 8,1
7,8,6,8,4 4 6,9,7,2,7,4
Chục Số Đơn vị
5
4,0 6 4,8
4,4,9 7 4,1,0,2,1,8,1,1
2,7,3,6 8 4,4
4 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 96229141
G.Sáu 131050958
G.Năm 189443485461935806864760
G.Tư 5908368851387264
G.Ba 539998267338330804149292024486
G.Nhì 6228065932
G.Nhất 07249
ĐB
26396
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6,3,2,8 0 8
9,4,3,6 1 4
2,3 2 2,0
7 3 1,8,0,2
9,6,1 4 1,8,9
Chục Số Đơn vị
5 0,8,8
9,8,8,9 6 1,0,4
7 3
5,4,5,0,8,3 8 6,8,6,0
9,4 9 6,1,4,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 82890237
G.Sáu 363587433
G.Năm 933809602939843012758036
G.Tư 3284327318238386
G.Ba 158070670676479973371958670550
G.Nhì 4165864482
G.Nhất 80801
ĐB
19143
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3,5 0 2,7,6,1
0 1
8,0,8 2 3
6,3,7,2,4 3 7,3,8,9,0,6,7
8 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 0,8
3,8,0,8 6 3,0
3,8,0,3 7 5,3,9
3,5 8 2,9,7,4,6,6,2
8,3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755