Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 48792638
G.Sáu 503374333
G.Năm 343736920524607975203544
G.Tư 1784560982704080
G.Ba 888929914442486823189775662567
G.Nhì 1251828491
G.Nhất 68797
ĐB
82182
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/09/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/09/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 3,9
9 1 8,8
9,9,8 2 6,4,0
0,3 3 8,3,7
7,2,4,8,4 4 8,4,4
Chục Số Đơn vị
5 6
2,8,5 6 7
3,6,9 7 9,4,9,0
4,3,1,1 8 4,0,6,2
7,7,0 9 2,2,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 96603177
G.Sáu 947666467
G.Năm 929622210126333589410581
G.Tư 6406887004149324
G.Ba 798362182614419623222712796909
G.Nhì 3654893310
G.Nhất 15045
ĐB
58517
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/09/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/09/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,1 0 6,9
3,2,4,8 1 4,9,0,7
2 2 1,6,4,6,2,7
3 1,5,6
1,2 4 7,1,8,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5
9,6,9,2,0,3,2 6 0,6,7
7,4,6,2,1 7 7,0
4 8 1
1,0 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 30/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 79198363
G.Sáu 925666490
G.Năm 857376999963575260900885
G.Tư 2978099277763508
G.Ba 400259893237764468278406610293
G.Nhì 2288821272
G.Nhất 33040
ĐB
52766
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/08/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 30/08/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9,4 0 8
1 9
5,9,3,7 2 5,5,7
8,6,7,6,9 3 2
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2,8,2 5 2
6,7,6,6 6 3,6,3,4,6,6
2 7 9,3,8,6,2
7,0,8 8 3,5,8
7,1,9 9 0,9,0,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 01803989
G.Sáu 121648694
G.Năm 893425870872536794878089
G.Tư 7476606275734878
G.Ba 050129653824131686914822377480
G.Nhì 1281883766
G.Nhất 21963
ĐB
79347
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/08/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/08/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 1
0,2,3,9 1 2,8
7,6,1 2 1,3
7,2,6 3 9,4,8,1
9,3 4 8,7
Chục Số Đơn vị
5
7,6 6 7,2,6,3
8,6,8,4 7 2,6,3,8
4,7,3,1 8 0,9,7,7,9,0
3,8,8 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 83034793
G.Sáu 468103940
G.Năm 930696886135469348389511
G.Tư 4130871925232811
G.Ba 131702701310612321627906474291
G.Nhì 4725179171
G.Nhất 36834
ĐB
65374
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/08/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3,7 0 3,3,6
1,1,9,5,7 1 1,9,1,3,2
1,6 2 3
8,0,9,0,9,2,1 3 5,8,0,4
6,3,7 4 7,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
0 6 8,2,4
4 7 0,1,4
6,8,3 8 3,8
1 9 3,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 94554477
G.Sáu 434144504
G.Năm 815762233382456266794603
G.Tư 8830236951662283
G.Ba 494595656774415603057045617482
G.Nhì 1375823706
G.Nhất 39146
ĐB
25002
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/08/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/08/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,3,5,6,2
1 5
8,6,8,0 2 3
2,0,8 3 4,0
9,4,3,4,0 4 4,4,6
Chục Số Đơn vị
5,1,0 5 5,7,9,6,8
6,5,0,4 6 2,9,6,7
7,5,6 7 7,9
5 8 2,3,2
7,6,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 91687963
G.Sáu 053278929
G.Năm 237211443751744416193121
G.Tư 2671019126120256
G.Ba 588941632206079833442857743240
G.Nhì 5866938238
G.Nhất 94045
ĐB
82782
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/08/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
9,5,2,7,9 1 9,2
7,1,2,8 2 9,1,2
6,5 3 8
4,4,9,4 4 4,4,4,0,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,1,6
5 6 8,3,9
7 7 9,8,2,1,9,7
6,7,3 8 2
7,2,1,7,6 9 1,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755