Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/06/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 16341929
G.Sáu 307353763
G.Năm 213479589097785173737684
G.Tư 0619832301854008
G.Ba 835627535508354714423010541776
G.Nhì 7672067605
G.Nhất 03825
ĐB
71963
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,5,5
5 1 6,9,9
6,4 2 9,3,0,5
5,6,7,2,6 3 4,4
3,3,8,5 4 2
Chục Số Đơn vị
8,5,0,0,2 5 3,8,1,5,4
1,7 6 3,2,3
0,9 7 3,6
5,0 8 4,5
1,2,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 53311103
G.Sáu 188203342
G.Năm 320871954948321094630955
G.Tư 1413765621519010
G.Ba 509391817211720733397368622536
G.Nhì 7412555916
G.Nhất 12247
ĐB
36191
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1,2 0 3,3,8
3,1,5,9 1 1,0,3,0,6
4,7 2 0,5
5,0,0,6,1 3 1,9,9,6
4 2,8,7
Chục Số Đơn vị
9,5,2 5 3,5,6,1
5,8,3,1 6 3
4 7 2
8,0,4 8 8,6
3,3 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 56366629
G.Sáu 187478712
G.Năm 490695312902286320861971
G.Tư 4351115298150486
G.Ba 827562165715856863114158754889
G.Nhì 3373351891
G.Nhất 14150
ĐB
22317
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,2
3,7,5,1,9 1 2,5,1,7
1,0,5 2 9
6,3 3 6,1,3
4
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,2,6,7,6,0
5,3,6,0,8,8,5,5 6 6,3
8,5,8,1 7 8,1
7 8 7,6,6,7,9
2,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 43756500
G.Sáu 531230371
G.Năm 124514442197758158501090
G.Tư 9810738456034657
G.Ba 894767371853418264700440187540
G.Nhì 0391459392
G.Nhất 12141
ĐB
84102
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,5,9,1,7,4 0 0,3,1,2
3,7,8,0,4 1 0,8,8,4
9,0 2
4,0 3 1,0
4,8,1 4 3,5,4,0,1
Chục Số Đơn vị
7,6,4 5 0,7
7 6 5
9,5 7 5,1,6,0
1,1 8 1,4
9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 16147239
G.Sáu 432624534
G.Năm 015578612259024217875726
G.Tư 5511452706424236
G.Ba 979941376007192616459125434455
G.Nhì 3937898658
G.Nhất 95546
ĐB
82647
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,1 1 6,4,1
7,3,4,4,9 2 4,6,7
3 9,2,4,6
1,2,3,9,5 4 2,2,5,6,7
Chục Số Đơn vị
5,4,5 5 5,9,4,5,8
1,2,3,4 6 1,0
8,2,4 7 2,8
7,5 8 7
3,5 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 24389666
G.Sáu 993308910
G.Năm 002065001331346256538899
G.Tư 8012608511504819
G.Ba 625261148539031209675186402270
G.Nhì 7526025528
G.Nhất 47757
ĐB
13196
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2,0,5,7,6 0 8,0
3,3 1 0,2,9
6,1 2 4,0,6,8
9,5 3 8,1,1
2,6 4
Chục Số Đơn vị
8,8 5 3,0,7
9,6,2,9 6 6,2,7,4,0
6,5 7 0
3,0,2 8 5,5
9,1 9 6,3,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 94076597
G.Sáu 562636836
G.Năm 473977194691487592532716
G.Tư 3448118994191707
G.Ba 343298546096221898534034668305
G.Nhì 5971714501
G.Nhất 60797
ĐB
47914
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,7,5,1
9,2,0 1 9,6,9,7,4
6 2 9,1
5,5 3 6,6,9
9,1 4 8,6
Chục Số Đơn vị
6,7,0 5 3,3
3,3,1,4 6 5,2,0
0,9,0,1,9 7 5
4 8 9
3,1,8,1,2 9 4,7,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755