Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2021

Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 99667986
G.Sáu 975649138
G.Năm 424090676766487461268781
G.Tư 2350749533823957
G.Ba 509235216194571450492206312002
G.Nhì 0251540551
G.Nhất 84081
ĐB
09264
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/01/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/01/2021  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 2
8,6,7,5,8 1 5
8,0 2 6,3
2,6 3 8
7,6 4 9,0,9
Chục Số Đơn vị
7,9,1 5 0,7,1
6,8,6,2 6 6,7,6,1,3,4
6,5 7 9,5,4,1
3 8 6,1,2,1
9,7,4,4 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 13334758
G.Sáu 300505685
G.Năm 088063148728322932281896
G.Tư 9743983126160548
G.Ba 214604532208942647779990368603
G.Nhì 5114840526
G.Nhất 63497
ĐB
68285
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/01/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/01/2021  
Chục Số Đơn vị
0,8,6 0 0,5,3,3
3 1 3,4,6
2,4 2 8,9,8,2,6
1,3,4,0,0 3 3,1
1 4 7,3,8,2,8
Chục Số Đơn vị
0,8,8 5 8
9,1,2 6 0
4,7,9 7 7
5,2,2,4,4 8 5,0,5
2 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 30007761
G.Sáu 694303562
G.Năm 073489987569266503065171
G.Tư 4433134337477960
G.Ba 804527603793062417865615432772
G.Nhì 7014928426
G.Nhất 05627
ĐB
00726
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/01/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/01/2021  
Chục Số Đơn vị
3,0,6 0 0,3,6
6,7 1
6,5,6,7 2 6,7,6
0,3,4 3 0,4,3,7
9,3,5 4 3,7,9
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4
0,8,2,2 6 1,2,9,5,0,2
7,4,3,2 7 7,1,2
9 8 6
6,4 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/01/2021
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 81140811
G.Sáu 145565210
G.Năm 428965765377703944871675
G.Tư 9925533314269023
G.Ba 529559365743037395398258622866
G.Nhì 3216874990
G.Nhất 61981
ĐB
78885
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/01/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/01/2021  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 8
8,1,8 1 4,1,0
2 5,6,3
3,2 3 9,3,7,9
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,7,2,5,8 5 5,7
7,2,8,6 6 5,6,8
7,8,5,3 7 6,7,5
0,6 8 1,9,7,6,1,5
8,3,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 61542349
G.Sáu 350249086
G.Năm 971414598993876733550049
G.Tư 4935728022768896
G.Ba 277125220351451372354245212511
G.Nhì 3617215322
G.Nhất 56591
ĐB
36287
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/12/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/12/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3
6,5,1,9 1 4,2,1
1,5,7,2 2 3,2
2,9,0 3 5,5
5,1 4 9,9,9
Chục Số Đơn vị
5,3,3 5 4,0,9,5,1,2
8,7,9 6 1,7
6,8 7 6,2
8 6,0,7
4,4,5,4 9 3,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 45488034
G.Sáu 931305194
G.Năm 346100079004922214489478
G.Tư 4500933721172950
G.Ba 244044964756497619130315336897
G.Nhì 0697412931
G.Nhất 73286
ĐB
27054
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/12/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/12/2020  
Chục Số Đơn vị
8,0,5 0 5,7,4,0,4
3,6,3 1 7,3
2 2 2
1,5 3 4,1,7,1
3,9,0,0,7,5 4 5,8,8,7
Chục Số Đơn vị
4,0 5 0,3,4
8 6 1
0,3,1,4,9,9 7 8,4
4,4,7 8 0,6
9 4,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/12/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 40477483
G.Sáu 202948921
G.Năm 197061034286324534790888
G.Tư 3766789520598926
G.Ba 999488119675953213417898320309
G.Nhì 3804924426
G.Nhất 98348
ĐB
46551
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/12/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/12/2020  
Chục Số Đơn vị
4,7 0 2,3,9
2,4,5 1
0 2 1,6,6
8,0,5,8 3
7 4 0,7,8,5,8,1,9,8
Chục Số Đơn vị
4,9 5 9,3,1
8,6,2,9,2 6 6
4 7 4,0,9
4,8,4,4 8 3,6,8,3
7,5,0,4 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755