Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 80006731
G.Sáu 826983510
G.Năm 186306755349996915034197
G.Tư 8307143504840941
G.Ba 566835492179449805502495286607
G.Nhì 3649079715
G.Nhất 66480
ĐB
22714
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,1,5,9,8 0 0,3,7,7
3,4,2 1 0,5,4
5 2 6,1
8,6,0,8 3 1,5
8,1 4 9,1,9
Chục Số Đơn vị
7,3,1 5 0,2
2 6 7,3,9
6,9,0,0 7 5
8 0,3,4,3,0
4,6,4 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 00901461
G.Sáu 692139713
G.Năm 853380410107177522429568
G.Tư 6266787775311382
G.Ba 409021829967472711970960298672
G.Nhì 3985399463
G.Nhất 08293
ĐB
13720
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9,2 0 0,7,2,2
6,4,3 1 4,3
9,4,8,0,7,0,7 2 0
1,3,5,6,9 3 9,3,1
1 4 1,2
Chục Số Đơn vị
7 5 3
6 6 1,8,6,3
0,7,9 7 5,7,2,2
6 8 2
3,9 9 0,2,9,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 25945123
G.Sáu 594073755
G.Năm 549176337787773902949275
G.Tư 3520031365972690
G.Ba 505158142134783310173058237899
G.Nhì 5601232207
G.Nhất 24740
ĐB
13676
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9,4 0 7
5,9,2 1 3,5,7,2
8,1 2 5,3,0,1
2,7,3,1,8 3 3,9
9,9,9 4 0
Chục Số Đơn vị
2,5,7,1 5 1,5
7 6
8,9,1,0 7 3,5,6
8 7,3,2
3,9 9 4,4,1,4,7,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 43543609
G.Sáu 559179626
G.Năm 405016872692418718684573
G.Tư 7099677377236743
G.Ba 485279078413121896103443747431
G.Nhì 0785480318
G.Nhất 79008
ĐB
61379
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/09/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 9,8
2,3 1 0,8
9 2 6,3,7,1
4,7,7,2,4 3 6,7,1
5,8,5 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 4,9,0,4
3,2 6 8
8,8,2,3 7 9,3,3,9
6,1,0 8 7,7,4
0,5,7,9,7 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/08/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 52119649
G.Sáu 220037782
G.Năm 743027515603501005724760
G.Tư 3680481189945884
G.Ba 954872727439984741228930811685
G.Nhì 3512301009
G.Nhất 23348
ĐB
82843
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/08/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3,1,6,8 0 3,8,9
1,5,1 1 1,0,1
5,8,7,2 2 0,2,3
0,2,4 3 7,0
9,8,7,8 4 9,8,3
Chục Số Đơn vị
8 5 2,1
9 6 0
3,8 7 2,4
0,4 8 2,0,4,7,4,5
4,0 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/08/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 82650485
G.Sáu 817684758
G.Năm 391363652559960504895429
G.Tư 1199276877628443
G.Ba 823595385574736590204264764818
G.Nhì 5606551191
G.Nhất 39986
ĐB
47887
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/08/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,5
9 1 7,3,8
8,6 2 9,0
1,4 3 6
0,8 4 3,7
Chục Số Đơn vị
6,8,6,0,5,6 5 8,9,9,5
3,8 6 5,5,8,2,5
1,4,8 7
5,6,1 8 2,5,4,9,6,7
5,8,2,9,5 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/08/2023
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 31432927
G.Sáu 635815883
G.Năm 825108175831144575773261
G.Tư 8380324676565962
G.Ba 484670704188636577780576244904
G.Nhì 0828474795
G.Nhất 36308
ĐB
90299
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/08/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,8
3,5,3,6,4 1 5,7
6,6 2 9,7
4,8 3 1,5,1,6
0,8 4 3,5,6,1
Chục Số Đơn vị
3,1,4,9 5 1,6
4,5,3 6 1,2,7,2
2,1,7,6 7 7,8
7,0 8 3,0,4
2,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755