Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 74718428
G.Sáu 646470572
G.Năm 017198498978730254380464
G.Tư 9731024725687406
G.Ba 475922652030084798718171050342
G.Nhì 4764717744
G.Nhất 47197
ĐB
97571
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2,1 0 2,6
7,7,3,7,7 1 0
7,0,9,4 2 8,0
3 8,1
7,8,6,8,4 4 6,9,7,2,7,4
Chục Số Đơn vị
5
4,0 6 4,8
4,4,9 7 4,1,0,2,1,8,1,1
2,7,3,6 8 4,4
4 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 96229141
G.Sáu 131050958
G.Năm 189443485461935806864760
G.Tư 5908368851387264
G.Ba 539998267338330804149292024486
G.Nhì 6228065932
G.Nhất 07249
ĐB
26396
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6,3,2,8 0 8
9,4,3,6 1 4
2,3 2 2,0
7 3 1,8,0,2
9,6,1 4 1,8,9
Chục Số Đơn vị
5 0,8,8
9,8,8,9 6 1,0,4
7 3
5,4,5,0,8,3 8 6,8,6,0
9,4 9 6,1,4,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 82890237
G.Sáu 363587433
G.Năm 933809602939843012758036
G.Tư 3284327318238386
G.Ba 158070670676479973371958670550
G.Nhì 4165864482
G.Nhất 80801
ĐB
19143
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3,5 0 2,7,6,1
0 1
8,0,8 2 3
6,3,7,2,4 3 7,3,8,9,0,6,7
8 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 0,8
3,8,0,8 6 3,0
3,8,0,3 7 5,3,9
3,5 8 2,9,7,4,6,6,2
8,3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 47324100
G.Sáu 780296702
G.Năm 356383193495708465186966
G.Tư 4583365568786318
G.Ba 836668849424451718268615878134
G.Nhì 1666465637
G.Nhất 86108
ĐB
04477
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/12/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,2,8
4,5 1 9,8,8
3,0 2 6
6,8 3 2,4,7
8,9,3,6 4 7,1
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5,1,8
9,6,6,2 6 3,6,6,4
4,3,7 7 8,7
1,7,1,5,0 8 0,4,3
1 9 6,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 94754487
G.Sáu 186888099
G.Năm 189158085009087072761283
G.Tư 8078604761810894
G.Ba 690372953747250515575276312088
G.Nhì 0691030143
G.Nhất 41910
ĐB
76684
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/12/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5,1,1 0 8,9
9,8 1 0,0
2
8,6,4 3 7,7
9,4,9,8 4 4,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5 0,7
8,7 6 3
8,4,3,3,5 7 5,0,6,8
8,0,7,8 8 7,6,8,3,1,8,4
9,0 9 4,9,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 49169301
G.Sáu 114493213
G.Năm 872838769586256140600484
G.Tư 6388326058489692
G.Ba 306512593208860476438457535326
G.Nhì 4724990117
G.Nhất 17496
ĐB
30476
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/12/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6,6 0 1
0,6,5 1 6,4,3,7
9,3 2 8,6
9,9,1,4 3 2
1,8 4 9,8,3,9
Chục Số Đơn vị
7 5 1
1,7,8,2,9,7 6 1,0,0,0
1 7 6,5,6
2,8,4 8 6,4,8
4,4 9 3,3,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 84216625
G.Sáu 487975228
G.Năm 968892612026814310171640
G.Tư 2826776419272307
G.Ba 395412475693456807905507674957
G.Nhì 5165194234
G.Nhất 97828
ĐB
82830
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/12/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9,3 0 7
2,6,4,5 1 7
2 1,5,8,6,6,7,8
4 3 4,0
8,6,3 4 3,0,1
Chục Số Đơn vị
2,7 5 6,6,7,1
6,2,2,5,5,7 6 6,1,4
8,1,2,0,5 7 5,6
2,8,2 8 4,7,8
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755