Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 22236058
G.Sáu 218446574
G.Năm 829937763912233888199177
G.Tư 1579823611260906
G.Ba 903739814870425681748750945128
G.Nhì 9314831878
G.Nhất 29924
ĐB
78195
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
1 8,2,9
2,1 2 2,3,6,5,8,4
2,7 3 8,6
7,7,2 4 6,8,8
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8
4,7,3,2,0 6 0
7 7 4,6,7,9,3,4,8
5,1,3,4,2,4,7 8
9,1,7,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 51498208
G.Sáu 969827755
G.Năm 605607912843256675263787
G.Tư 3159318771745338
G.Ba 932126293341364379521790212456
G.Nhì 3229477466
G.Nhất 46318
ĐB
29436
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
5,9 1 2,8
8,1,5,0 2 7,6
4,3 3 8,3,6
7,6,9 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,6,9,2,6
5,6,2,5,6,3 6 9,6,4,6
2,8,8 7 4
0,3,1 8 2,7,7
4,6,5 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 34103103
G.Sáu 599764820
G.Năm 802058841361601106821054
G.Tư 4043371516585569
G.Ba 533358283557213760478899703873
G.Nhì 7459981169
G.Nhất 51969
ĐB
20116
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,2 0 3
3,6,1 1 0,1,5,3,6
8 2 0,0
0,4,1,7 3 4,1,5,5
3,6,8,5 4 3,7
Chục Số Đơn vị
1,3,3 5 4,8
1 6 4,1,9,9,9
4,9 7 3
5 8 4,2
9,6,9,6,6 9 9,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 80561535
G.Sáu 855012247
G.Năm 590757142648910644585660
G.Tư 1508702243162815
G.Ba 895783630256371392349757234884
G.Nhì 5138651548
G.Nhất 82141
ĐB
58339
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7,6,8,2
7,4 1 5,2,4,6,5
1,2,0,7 2 2
3 5,4,9
1,3,8 4 7,8,8,1
Chục Số Đơn vị
1,3,5,1 5 6,5,8
5,0,1,8 6 0
4,0 7 8,1,2
4,5,0,7,4 8 0,4,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 83633718
G.Sáu 163147242
G.Năm 706327631146266562619492
G.Tư 0051686989504598
G.Ba 516560529061297070659747736261
G.Nhì 6734300384
G.Nhất 51735
ĐB
31695
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0
6,5,6 1 8
4,9 2
8,6,6,6,6,4 3 7,5
8 4 7,2,6,3
Chục Số Đơn vị
6,6,3,9 5 1,0,6
4,5 6 3,3,3,3,5,1,9,5,1
3,4,9,7 7 7
1,9 8 3,4
6 9 2,8,0,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 60315432
G.Sáu 907721120
G.Năm 371743373537743829641185
G.Tư 9494357694002339
G.Ba 604514937562148503340279138478
G.Nhì 1478790992
G.Nhất 27631
ĐB
54045
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,0 0 7,0
3,2,5,9,3 1 7
3,9 2 1,0
3 1,2,7,7,8,9,4,1
5,6,9,3 4 8,5
Chục Số Đơn vị
8,7,4 5 4,1
7 6 0,4
0,1,3,3,8 7 6,5,8
3,4,7 8 5,7
3 9 4,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 22871835
G.Sáu 055288241
G.Năm 537743888415523565605842
G.Tư 5252725905015422
G.Ba 133603167348132129796046222182
G.Nhì 9856542742
G.Nhất 86531
ĐB
43769
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 1
4,0,3 1 8,5
2,4,5,2,3,6,8,4 2 2,2
7 3 5,5,2,1
4 1,2,2
Chục Số Đơn vị
3,5,1,3,6 5 5,2,9
6 0,0,2,5,9
8,7 7 7,3,9
1,8,8 8 7,8,8,2
5,7,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755