Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/06/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/06/2020
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 17187362
G.Sáu 038598639
G.Năm 355685190831987686361866
G.Tư 8100887880190483
G.Ba 246542018022497073182905710725
G.Nhì 3361177358
G.Nhất 21263
ĐB
97954
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/05/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/05/2020  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0
3,1 1 7,8,9,9,8,1
6 2 5
7,8,6 3 8,9,1,6
5,5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 6,4,7,8,4
5,7,3,6 6 2,6,3
1,9,5 7 3,6,8
1,3,9,7,1,5 8 3,0
3,1,1 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 78938766
G.Sáu 826398337
G.Năm 937713678442962511417384
G.Tư 2982153649396112
G.Ba 771508379745298910812895179440
G.Nhì 7711897508
G.Nhất 91982
ĐB
27298
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/05/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/05/2020  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 8
4,8,5 1 2,8
4,8,1,8 2 6,5
9 3 7,6,9
8 4 2,1,0
Chục Số Đơn vị
2 5 0,1
6,2,3 6 6,7
8,3,7,6,9 7 8,7
7,9,9,1,0,9 8 7,4,2,1,2
3 9 3,8,7,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 93792273
G.Sáu 237407256
G.Năm 387867076341676195957341
G.Tư 4712954789319008
G.Ba 298088471738740234699633387101
G.Nhì 3463173859
G.Nhất 53938
ĐB
41795
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/05/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/05/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,7,8,8,1
4,6,4,3,0,3 1 2,7
2,1 2 2
9,7,3 3 7,1,3,1,8
4 1,1,7,0
Chục Số Đơn vị
9,9 5 6,9
5 6 1,9
3,0,0,4,1 7 9,3,8
7,0,0,3 8
7,6,5 9 3,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 42678695
G.Sáu 959645907
G.Năm 187456680874232816100403
G.Tư 3704591392236079
G.Ba 268556945976907871542395726148
G.Nhì 7702865457
G.Nhất 56017
ĐB
67241
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/05/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/05/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,3,4,7
4 1 0,3,7
4 2 8,3,8
0,1,2 3
7,7,0,5 4 2,5,8,1
Chục Số Đơn vị
9,4,5 5 9,5,9,4,7,7
8 6 7,8
6,0,0,5,5,1 7 4,4,9
6,2,4,2 8 6
5,7,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/05/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 64683869
G.Sáu 802598382
G.Năm 938859942799693442850820
G.Tư 5746615128950556
G.Ba 353717372530299420845994172698
G.Nhì 1934316172
G.Nhất 05369
ĐB
29166
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/05/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/05/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
5,7,4 1
0,8,7 2 0,5
4 3 8,4
6,9,3,8 4 6,1,3
Chục Số Đơn vị
8,9,2 5 1,6
4,5,6 6 4,8,9,9,6
7 1,2
6,3,9,8,9 8 2,8,5,4
6,9,9,6 9 8,4,9,5,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/04/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 46124981
G.Sáu 979603061
G.Năm 332753937018627187630361
G.Tư 8869070711718471
G.Ba 177504261821199450813475855910
G.Nhì 7740241845
G.Nhất 91137
ĐB
69550
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/04/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/04/2020  
Chục Số Đơn vị
5,1,5 0 3,7,2
8,6,7,6,7,7,8 1 2,8,8,0
1,0 2 7
0,9,6 3 7
4 6,9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,8,0
4 6 1,3,1,9
2,0,3 7 9,1,1,1
1,1,5 8 1,1
4,7,6,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/04/2020
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/04/2020
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/04/2020  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755