Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 08249355
G.Sáu 992530558
G.Năm 697004078114878433293069
G.Tư 4968025142514942
G.Ba 069202887445615735003353597702
G.Nhì 5910475395
G.Nhất 12423
ĐB
73588
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7,2,0 0 8,7,0,2,4
5,5 1 4,5
9,4,0 2 4,9,0,3
9,2 3 0,5
2,1,8,7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
5,1,3,9 5 5,8,1,1
6 9,8
0 7 0,4
0,5,6,8 8 4,8
2,6 9 3,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 73210500
G.Sáu 271217096
G.Năm 218889524351711939804038
G.Tư 6370753149110207
G.Ba 508898809553787225941246882918
G.Nhì 7831064382
G.Nhất 39159
ĐB
84308
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/04/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0,8,7,1 0 5,0,7,8
2,7,5,3,1 1 7,9,1,8,0
5,8 2 1
7 3 8,1
9 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 2,1,9
9 6 8
1,0,8 7 3,1,0
8,3,6,1,0 8 8,0,9,7,2
1,8,5 9 6,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 27752491
G.Sáu 880173263
G.Năm 292330426648463704587714
G.Tư 2666872210055712
G.Ba 074957253802468712946638316890
G.Nhì 4242996005
G.Nhất 40827
ĐB
91458
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/04/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/04/2019  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 5,5
9 1 4,2
4,2,1 2 7,4,3,2,9,7
7,6,2,8 3 7,8
2,1,9 4 2,8
Chục Số Đơn vị
7,0,9,0 5 8,8
6 6 3,6,8
2,3,2 7 5,3
4,5,3,6,5 8 0,3
2 9 1,5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 01269281
G.Sáu 503905100
G.Năm 421289461731339933397363
G.Tư 5257334946827428
G.Ba 282166976295624236302727784984
G.Nhì 5522064771
G.Nhất 02102
ĐB
21642
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/03/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0,3,2 0 1,3,5,0,2
0,8,3,7 1 2,6
9,1,8,6,0,4 2 6,8,4,0
0,6 3 1,9,0
2,8 4 6,9,2
Chục Số Đơn vị
0 5 7
2,4,1 6 3,2
5,7 7 7,1
2 8 1,2,4
9,3,4 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 23277363
G.Sáu 295868562
G.Năm 325070497693484606962840
G.Tư 8469928971258554
G.Ba 701666127526300217019343807936
G.Nhì 2719419868
G.Nhất 21663
ĐB
97477
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/03/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5,4,0 0 0,1
0 1
6 2 3,7,5
2,7,6,9,6 3 8,6
5,9 4 9,6,0
Chục Số Đơn vị
9,2,7 5 0,4
4,9,6,3 6 3,8,2,9,6,8,3
2,7 7 3,5,7
6,3,6 8 9
4,6,8 9 5,3,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 49429963
G.Sáu 329366771
G.Năm 250582171282078966871288
G.Tư 8898452084527809
G.Ba 326642062611516778266233252831
G.Nhì 5868559275
G.Nhất 89617
ĐB
40771
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/03/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,9
7,3,7 1 7,6,7
4,8,5,3 2 9,0,6,6
6 3 2,1
6 4 9,2
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 2
6,2,1,2 6 3,6,4
1,8,1 7 1,5,1
8,9 8 2,9,7,8,5
4,9,2,8,0 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 02014293
G.Sáu 738184948
G.Năm 152130339929548172879320
G.Tư 9640454992234480
G.Ba 602741243544317582463611828338
G.Nhì 3075857111
G.Nhất 74663
ĐB
09702
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/03/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4,8 0 2,1,2
0,2,8,1 1 7,8,1
0,4,0 2 1,9,0,3
9,3,2,6 3 8,3,5,8
8,7 4 2,8,0,9,6
Chục Số Đơn vị
3 5 8
4 6 3
8,1 7 4
3,4,1,3,5 8 4,1,7,0
2,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755