Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 92
250N 526
500N 635100694010
1TR 3346
2,5TR 05311441277866017558041727400980250
5TR 8094342928
10TR 38953
40TR 10153
ĐB
960406
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/10/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1,6,5 0 9,6
5,1 1 0,1
9,7 2 6,7,8
4,5,5 3
4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 1,8,0,3,3
2,4,0 6 9,0
2 7 2
5,2 8
6,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 87
250N 982
500N 844262432347
1TR 1619
2,5TR 41081038905605127541711083113514684
5TR 7755468885
10TR 58216
40TR 53316
ĐB
628444
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/10/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/10/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
8,5,4 1 9,6,6
8,4 2
4 3 5
8,5,4 4 2,3,7,1,4
Chục Số Đơn vị
3,8 5 1,4
1,1 6
8,4 7
0 8 7,2,1,4,5
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 58
250N 932
500N 958525995603
1TR 1244
2,5TR 54972719644892945955618484565294693
5TR 5316582068
10TR 87454
40TR 70475
ĐB
650266
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/10/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0 3
1
3,7,5 2 9
0,9 3 2
4,6,5 4 4,8
Chục Số Đơn vị
8,5,6,7 5 8,5,2,4
6 6 4,5,8,6
7 2,5
5,4,6 8 5
9,2 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 01/10/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 19
250N 255
500N 562526971571
1TR 1119
2,5TR 41553925610754760365204441067837340
5TR 6599070868
10TR 05283
40TR 22867
ĐB
754157
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/10/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/10/2021  
Chục Số Đơn vị
4,9 0
7,6 1 9,9
2 5
5,8 3
4 4 7,4,0
Chục Số Đơn vị
5,2,6 5 5,3,7
6 1,5,8,7
9,4,6,5 7 1,8
7,6 8 3
1,1 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 99
250N 550
500N 661190795517
1TR 0203
2,5TR 28625623713568878398852322618625740
5TR 8161768874
10TR 06202
40TR 24620
ĐB
851226
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/09/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4,2 0 3,2
1,7 1 1,7,7
3,0 2 5,0,6
0 3 2
7 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 0
8,2 6
1,1 7 9,1,4
8,9 8 8,6
9,7 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 61
250N 284
500N 548355435443
1TR 8875
2,5TR 53853219233034044340442545817016949
5TR 3300516552
10TR 82891
40TR 04574
ĐB
011607
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/09/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,7 0 5,7
6,9 1
5 2 3
8,4,4,5,2 3
8,5,7 4 3,3,0,0,9
Chục Số Đơn vị
7,0 5 3,4,2
6 1
0 7 5,0,4
8 4,3
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/09/2021
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 24
250N 646
500N 745348876504
1TR 9040
2,5TR 73780884047946579041938781030701735
5TR 1109878266
10TR 51416
40TR 52624
ĐB
562273
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/09/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 4,4,7
4 1 6
2 4,4
5,7 3 5
2,0,0,2 4 6,0,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 3
4,6,1 6 5,6
8,0 7 8,3
7,9 8 7,0
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755