Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N 71
250N 564
500N 757126541900
1TR 9174
2,5TR 95908851673451994972507745948382353
5TR 2421865148
10TR 90756
40TR 40886
ĐB
049314
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/07/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8
7,7 1 9,8,4
7 2
8,5 3
6,5,7,7,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 4,3,6
5,8 6 4,7
6 7 1,1,4,2,4
0,1,4 8 3,6
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 29
250N 099
500N 071248957397
1TR 3799
2,5TR 78596201611466015955693809334657509
5TR 1276165329
10TR 03755
40TR 77621
ĐB
979766
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/07/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/07/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 9
6,6,2 1 2
1 2 9,9,1
3
4 6
Chục Số Đơn vị
9,5,5 5 5,5
9,4,6 6 1,0,1,6
9 7
8 0
2,9,9,0,2 9 9,5,7,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 05/07/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 14
250N 067
500N 722707906938
1TR 0211
2,5TR 51874601950439542916658687587339753
5TR 6347698167
10TR 93147
40TR 77975
ĐB
150767
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/07/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 1 4,1,6
2 7
7,5 3 8
1,7 4 7
Chục Số Đơn vị
9,9,7 5 3
1,7 6 7,8,7,7
6,2,6,4,6 7 4,3,6,5
3,6 8
9 0,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 28/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 81
250N 770
500N 760860303027
1TR 1446
2,5TR 60479649869051663429597751582178023
5TR 0110484315
10TR 74115
40TR 36993
ĐB
316726
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/06/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 8,4
8,2 1 6,5,5
2 7,9,1,3,6
2,9 3 0
0 4 6
Chục Số Đơn vị
7,1,1 5
4,8,1,2 6
2 7 0,9,5
0 8 1,6
7,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 21/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 19
250N 745
500N 219024072267
1TR 6405
2,5TR 18911361066868108786883608616185404
5TR 6025755867
10TR 51129
40TR 45495
ĐB
369268
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/06/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/06/2019  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 7,5,6,4
1,8,6 1 9,1
2 9
3
0 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0,9 5 7
0,8 6 7,0,1,7,8
0,6,5,6 7
6 8 1,6
1,2 9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 14/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 00
250N 077
500N 588915696291
1TR 0457
2,5TR 42323016066477374853292076280193732
5TR 1422429460
10TR 15151
40TR 53058
ĐB
438905
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/06/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6,7,1,5
9,0,5 1
3 2 3,4
2,7,5 3 2
2 4
Chục Số Đơn vị
0 5 7,3,1,8
0 6 9,0
7,5,0 7 7,3
5 8 9
8,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 07/06/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 87
250N 886
500N 455439473546
1TR 1287
2,5TR 81131503256986643239499027416116913
5TR 0435068422
10TR 88100
40TR 83393
ĐB
985830
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/06/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0,3 0 2,0
3,6 1 3
0,2 2 5,2
1,9 3 1,9,0
5 4 7,6
Chục Số Đơn vị
2 5 4,0
8,4,6 6 6,1
8,4,8 7
8 7,6,7
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755