Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 89
250N 089
500N 763662161957
1TR 7484
2,5TR 35595801004404815358337533593773940
5TR 1003750979
10TR 76625
40TR 66733
ĐB
664159
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
1 6
2 5
5,3 3 6,7,7,3
8 4 8,0
Chục Số Đơn vị
9,2 5 7,8,3,9
3,1 6
5,3,3 7 9
4,5 8 9,9,4
8,8,7,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 41
250N 200
500N 738362633965
1TR 9412
2,5TR 29823734711389554443476435662536059
5TR 8289786078
10TR 59429
40TR 11265
ĐB
256350
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0
4,7 1 2
1 2 3,5,9
8,6,2,4,4 3
4 1,3,3
Chục Số Đơn vị
6,9,2,6 5 9,0
6 3,5,5
9 7 1,8
7 8 3
5,2 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 06/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 33
250N 709
500N 398980433338
1TR 1686
2,5TR 09138248089993836346703484225306369
5TR 7515413890
10TR 08342
40TR 34888
ĐB
976675
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,8
1
4 2
3,4,5 3 3,8,8,8
5 4 3,6,8,2
Chục Số Đơn vị
7 5 3,4
8,4 6 9
7 5
3,3,0,3,4,8 8 9,6,8
0,8,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 29/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 81
250N 468
500N 051699102755
1TR 8942
2,5TR 02395178684348484142101290448927013
5TR 8871994658
10TR 75495
40TR 10382
ĐB
642529
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
8 1 6,0,3,9
4,4,8 2 9,9
1 3
8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5,9,9 5 5,8
1 6 8,8
7
6,6,5 8 1,4,9,2
2,8,1,2 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 91
250N 171
500N 320363947408
1TR 7458
2,5TR 09158680841793169263738090239962952
5TR 5017493190
10TR 67301
40TR 73697
ĐB
822099
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,8,9,1
9,7,3,0 1
5 2
0,6 3 1
9,8,7 4
Chục Số Đơn vị
5 8,8,2
6 3
9 7 1,4
0,5,5 8 4
0,9,9 9 1,4,9,0,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 13
250N 181
500N 069336444445
1TR 4476
2,5TR 34396563736185733822003263997696752
5TR 6635104747
10TR 74419
40TR 90344
ĐB
948670
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,5 1 3,9
2,5 2 2,6
1,9,7 3
4,4 4 4,5,7,4
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,1
7,9,2,7 6
5,4 7 6,3,6,0
8 1
1 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/04/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 89
250N 358
500N 667846459798
1TR 2010
2,5TR 81523539436858191821206855338300190
5TR 3177366524
10TR 22253
40TR 25880
ĐB
481115
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,8 0
8,2 1 0,5
2 3,1,4
2,4,8,7,5 3
2 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,8,1 5 8,3
6
7 8,3
5,7,9 8 9,1,5,3,0
8 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755