Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 14/02/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 81
250N 004
500N 945400224487
1TR 6360
2,5TR 06699620309676020923352410703454450
5TR 7585065320
10TR 13282
40TR 11272
ĐB
246528
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/02/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/02/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3,6,5,5,2 0 4
8,4 1
2,8,7 2 2,3,0,8
2 3 0,4
0,5,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 4,0,0
6 0,0
8 7 2
2 8 1,7,2
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 07/02/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 40
250N 905
500N 114205492441
1TR 0243
2,5TR 78507124078359973139717118631244415
5TR 1225645823
10TR 50229
40TR 36136
ĐB
336497
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/02/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/02/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7,7
4,1 1 1,2,5
4,1 2 3,9
4,2 3 9,6
4 0,2,9,1,3
Chục Số Đơn vị
0,1 5 6
5,3 6
0,0,9 7
8
4,9,3,2 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 31/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 84
250N 224
500N 313846755431
1TR 1130
2,5TR 69922737620676285845633329712729922
5TR 3085830460
10TR 77500
40TR 30462
ĐB
898384
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 31/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 31/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6,0 0 0
3 1
2,6,6,3,2,6 2 4,2,7,2
3 8,1,0,2
8,2,8 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 8
6 2,2,0,2
2 7 5
3,5 8 4,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 83
250N 452
500N 203528490186
1TR 8735
2,5TR 09897585492564715076544844623933338
5TR 3578364019
10TR 89649
40TR 66281
ĐB
750822
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 9
5,2 2 2
8,8 3 5,5,9,8
8 4 9,9,7,9
Chục Số Đơn vị
3,3 5 2
8,7 6
9,4 7 6
3 8 3,6,4,3,1
4,4,3,1,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 03
250N 852
500N 041466454960
1TR 5894
2,5TR 02509044012726857942178827075170653
5TR 1078867278
10TR 02473
40TR 72827
ĐB
750515
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,9,1
0,5 1 4,5
5,4,8 2 7
0,5,7 3
1,9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,1 5 2,1,3
6 0,8
2 7 8,3
6,8,7 8 2,8
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 20
250N 693
500N 158841112366
1TR 3804
2,5TR 49758590941447661873182469030482819
5TR 4809172913
10TR 10466
40TR 13448
ĐB
943245
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,4
1,9 1 1,9,3
2 0
9,7,1 3
0,9,0 4 6,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8
6,7,4,6 6 6,6
7 6,3
8,5,4 8 8
1 9 3,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 33
250N 475
500N 695238263250
1TR 6419
2,5TR 78480813577524781063672785160126134
5TR 8612249474
10TR 00491
40TR 48181
ĐB
271620
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0 1
0,9,8 1 9
5,2 2 6,2,0
3,6 3 3,4
3,7 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,7
2 6 3
5,4 7 5,8,4
7 8 0,1
1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755