Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 75
250N 221
500N 230551470831
1TR 6160
2,5TR 12936728229843272275128606929819245
5TR 4907150303
10TR 94848
40TR 88814
ĐB
872664
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 5,3
2,3,7 1 4
2,3 2 1,2
0 3 1,6,2
1,6 4 7,5,8
Chục Số Đơn vị
7,0,7,4 5
3 6 0,0,4
4 7 5,5,1
9,4 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 93
250N 733
500N 610142920190
1TR 2378
2,5TR 10491539363627618979557384949681016
5TR 8643450533
10TR 25226
40TR 48166
ĐB
740688
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 1
0,9 1 6
9 2 6
9,3,3 3 3,6,8,4,3
3 4
Chục Số Đơn vị
5
3,7,9,1,2,6 6 6
7 8,6,9
7,3,8 8 8
7 9 3,2,0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 05/04/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 13
250N 618
500N 870386326449
1TR 7760
2,5TR 70991398497549987985040125621473153
5TR 1150462527
10TR 03609
40TR 63923
ĐB
390844
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/04/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,4,9
9 1 3,8,2,4
3,1 2 7,3
1,0,5,2 3 2
1,0,4 4 9,9,4
Chục Số Đơn vị
8 5 3
6 0
2 7
1 8 5
4,4,9,0 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 29/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 90
250N 824
500N 349093559171
1TR 9923
2,5TR 78860286290734336145966626645618346
5TR 7342722854
10TR 89244
40TR 73107
ĐB
501845
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/03/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9,9,6 0 7
7 1
6 2 4,3,9,7
2,4 3
2,5,4 4 3,5,6,4,5
Chục Số Đơn vị
5,4,4 5 5,6,4
5,4 6 0,2
2,0 7 1
8
2 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 17
250N 182
500N 318973484882
1TR 5846
2,5TR 74098768808238874045002316620367143
5TR 7708397818
10TR 45768
40TR 38152
ĐB
242619
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/03/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 3
3 1 7,8,9
8,8,5 2
0,4,8 3 1
4 8,6,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 2
4 6 8
1 7
4,9,8,1,6 8 2,9,2,0,8,3
8,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 21
250N 045
500N 972202044952
1TR 7278
2,5TR 29733619501980384118658784134353149
5TR 3723961213
10TR 18641
40TR 17067
ĐB
209263
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/03/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,3
2,4 1 8,3
2,5 2 1,2
3,0,4,1,6 3 3,9
0 4 5,3,9,1
Chục Số Đơn vị
4 5 2,0
6 7,3
6 7 8,8
7,1,7 8
4,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/03/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 01
250N 343
500N 312742535120
1TR 7560
2,5TR 74940840586133189548092618233119457
5TR 7805485496
10TR 35536
40TR 54407
ĐB
658056
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/03/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/03/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,4 0 1,7
0,3,6,3 1
2 7,0
4,5 3 1,1,6
5 4 3,0,8
Chục Số Đơn vị
5 3,8,7,4,6
9,3,5 6 0,1
2,5,0 7
5,4 8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755