Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 81
250N 998
500N 067831641097
1TR 2112
2,5TR 08438861098539478609463949908514603
5TR 5501054751
10TR 49682
40TR 32827
ĐB
038849
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,9,3
8,5 1 2,0
1,8 2 7
0 3 8
6,9,9 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5 1
6 4
9,2 7 8
9,7,3 8 1,5,2
0,0,4 9 8,7,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 99
250N 258
500N 509540434607
1TR 9562
2,5TR 44920940536761347531927474826339208
5TR 7865851958
10TR 84308
40TR 13959
ĐB
177214
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,8
3 1 3,4
6 2 0
4,5,1,6 3 1
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
9 5 8,3,8,8,9
6 2,3
0,4 7
5,0,5,5,0 8
9,5 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 01/02/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 51
250N 392
500N 840188291341
1TR 9087
2,5TR 53860239531041332138576308247325229
5TR 6935672328
10TR 10230
40TR 98288
ĐB
584351
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
6,3,3 0 1
5,0,4,5 1 3
9 2 9,9,8
5,1,7 3 8,0,0
4 1
Chục Số Đơn vị
5 1,3,6,1
5 6 0
8 7 3
3,2,8 8 7,8
2,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 25/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 09
250N 743
500N 476252782999
1TR 4053
2,5TR 91498741223410906644353821222017338
5TR 8764236784
10TR 30807
40TR 22314
ĐB
565997
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,9,7
1 4
6,2,8,4 2 2,0
4,5 3 8
4,8,1 4 3,4,2
Chục Số Đơn vị
5 3
6 2
0,9 7 8
7,9,3 8 2,4
0,9,0 9 9,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 18/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 47
250N 683
500N 965117513911
1TR 8715
2,5TR 55914129647747527698273866023380777
5TR 9359499915
10TR 15864
40TR 45225
ĐB
732584
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
5,5,1 1 1,5,4,5
2 5
8,3 3 3
1,6,9,6,8 4 7
Chục Số Đơn vị
1,7,1,2 5 1,1
8 6 4,4
4,7 7 5,7
9 8 3,6,4
9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 11/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 50
250N 428
500N 253282135956
1TR 5179
2,5TR 11670228109687442407496483930154877
5TR 5022539785
10TR 40770
40TR 75062
ĐB
721281
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7,1,7 0 7,1
0,8 1 3,0
3,6 2 8,5
1 3 2
7 4 8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 0,6
5 6 2
0,7 7 9,0,4,7,0
2,4 8 5,1
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 04/01/2019
Thứ Sáu
Loại vé: NT
100N 02
250N 087
500N 966873582640
1TR 9136
2,5TR 59375973054379272160966043536584733
5TR 4525163130
10TR 87483
40TR 17822
ĐB
088363
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6,3 0 2,5,4
5 1
0,9,2 2 2
3,8,6 3 6,3,0
0 4 0
Chục Số Đơn vị
7,0,6 5 8,1
3 6 8,0,5,3
8 7 5
6,5 8 7,3
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755