Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 72
250N 512
500N 227203022313
1TR 5712
2,5TR 74442030397949302131844484864195921
5TR 5358178232
10TR 95710
40TR 24585
ĐB
052482
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
3,4,2,8 1 2,3,2,0
7,1,7,0,1,4,3,8 2 1
1,9 3 9,1,2
4 2,8,1
Chục Số Đơn vị
8 5
6
7 2,2
4 8 1,5,2
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 93
250N 403
500N 397251383608
1TR 2903
2,5TR 26144198892492737656237171101204227
5TR 5253714967
10TR 46895
40TR 17518
ĐB
886604
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,8,3,4
1 7,2,8
7,1 2 7,7
9,0,0 3 8,7
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6
5 6 7
2,1,2,3,6 7 2
3,0,1 8 9
8 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 68
250N 183
500N 074110348006
1TR 3109
2,5TR 85886057591308015525265768825906056
5TR 4861724844
10TR 37606
40TR 81486
ĐB
835554
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,9,6
4 1 7
2 5
8 3 4
3,4,5 4 1,4
Chục Số Đơn vị
2 5 9,9,6,4
0,8,7,5,0,8 6 8
1 7 6
6 8 3,6,0,6
0,5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 16
250N 256
500N 645707437041
1TR 1583
2,5TR 30299602764580033026573536777605632
5TR 4425228015
10TR 31911
40TR 41117
ĐB
920918
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4,1 1 6,5,1,7,8
3,5 2 6
4,8,5 3 2
4 3,1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,7,3,2
1,5,7,2,7 6
5,1 7 6,6
1 8 3
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 26/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 31
250N 540
500N 199478990535
1TR 3718
2,5TR 72207784569072232287368648256690238
5TR 4766796890
10TR 88618
40TR 76120
ĐB
780439
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,2 0 7
3 1 8,8
2 2 2,0
3 1,5,8,9
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 6
5,6 6 4,6,7
0,8,6 7
1,3,1 8 7
9,3 9 4,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 30
250N 604
500N 655661282687
1TR 1437
2,5TR 99298930816910022458030466853739233
5TR 8681187469
10TR 62139
40TR 98096
ĐB
231269
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 4,0
8,1 1 1
2 8
3 3 0,7,7,3,9
0 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,4,9 6 9,9
8,3,3 7
2,9,5 8 7,1
6,3,6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 57
250N 827
500N 413647201163
1TR 2465
2,5TR 88915350601995838918530119065839844
5TR 0123879710
10TR 80946
40TR 60755
ĐB
465562
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
1 1 5,8,1,0
6 2 7,0
6 3 6,8
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 7,8,8,5
3,4 6 3,5,0,2
5,2 7
5,1,5,3 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755