Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 17
250N 181
500N 705375724500
1TR 3875
2,5TR 90231685490571183668580625212997215
5TR 2195063814
10TR 19455
40TR 99755
ĐB
563072
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/09/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/09/2019  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0
8,3,1 1 7,1,5,4
7,6,7 2 9
5 3 1
1 4 9
Chục Số Đơn vị
7,1,5,5 5 3,0,5,5
6 8,2
1 7 2,5,2
6 8 1
4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 06/09/2019
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 77
250N 090
500N 329458743750
1TR 5102
2,5TR 04627873107196923247091918533748330
5TR 2982624395
10TR 27947
40TR 17614
ĐB
820285
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/09/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/09/2019  
Chục Số Đơn vị
9,5,1,3 0 2
9 1 0,4
0 2 7,6
3 7,0
9,7,1 4 7,7
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0
2 6 9
7,2,4,3,4 7 7,4
8 5
6 9 0,4,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 30/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N 75
250N 339
500N 310416716057
1TR 6229
2,5TR 97769454217063284292191148177292393
5TR 1725407084
10TR 93360
40TR 49058
ĐB
285988
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/08/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
7,2 1 4
3,9,7 2 9,1
9 3 9,2
0,1,5,8 4
Chục Số Đơn vị
7 5 7,4,8
6 9,0
5 7 5,1,2
5,8 8 4,8
3,2,6 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 23/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N 01
250N 555
500N 689216165639
1TR 6567
2,5TR 07841280638375740245333529194580446
5TR 6503962105
10TR 77499
40TR 91218
ĐB
008221
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/08/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0,4,2 1 6,8
9,5 2 1
6 3 9,9
4 1,5,5,6
Chục Số Đơn vị
5,4,4,0 5 5,7,2
1,4 6 7,3
6,5 7
1 8
3,3,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 16/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N 42
250N 112
500N 666508956209
1TR 7460
2,5TR 32305507835479772748984225137351102
5TR 8958006296
10TR 45040
40TR 94424
ĐB
995653
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/08/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/08/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8,4 0 9,5,2
1 2
4,1,2,0 2 2,4
8,7,5 3
2 4 2,8,0
Chục Số Đơn vị
6,9,0 5 3
9 6 5,0
9 7 3
4 8 3,0
0 9 5,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 09/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N 74
250N 613
500N 896727771238
1TR 3699
2,5TR 70911342367500255431548638931852017
5TR 9104342534
10TR 11441
40TR 07498
ĐB
502323
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/08/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2
1,3,4 1 3,1,8,7
0 2 3
1,6,4,2 3 8,6,1,4
7,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5
3 6 7,3
6,7,1 7 4,7
3,1,9 8
9 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 02/08/2019
Thứ Sáu
Loại vé: XSNT
100N 81
250N 931
500N 876347779968
1TR 5368
2,5TR 19865802103670052290781012984729205
5TR 3652302647
10TR 00416
40TR 89638
ĐB
340383
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/08/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/08/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,9 0 0,1,5
8,3,0 1 0,6
2 3
6,2,8 3 1,8
4 7,7
Chục Số Đơn vị
6,0 5
1 6 3,8,8,5
7,4,4 7 7
6,6,3 8 1,3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755