Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 03
250N 852
500N 041466454960
1TR 5894
2,5TR 02509044012726857942178827075170653
5TR 1078867278
10TR 02473
40TR 72827
ĐB
750515
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/01/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,9,1
0,5 1 4,5
5,4,8 2 7
0,5,7 3
1,9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,1 5 2,1,3
6 0,8
2 7 8,3
6,8,7 8 2,8
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 20
250N 693
500N 158841112366
1TR 3804
2,5TR 49758590941447661873182469030482819
5TR 4809172913
10TR 10466
40TR 13448
ĐB
943245
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,4
1,9 1 1,9,3
2 0
9,7,1 3
0,9,0 4 6,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8
6,7,4,6 6 6,6
7 6,3
8,5,4 8 8
1 9 3,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/01/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 33
250N 475
500N 695238263250
1TR 6419
2,5TR 78480813577524781063672785160126134
5TR 8612249474
10TR 00491
40TR 48181
ĐB
271620
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/01/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0 1
0,9,8 1 9
5,2 2 6,2,0
3,6 3 3,4
3,7 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5 2,0,7
2 6 3
5,4 7 5,8,4
7 8 0,1
1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 27/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 61
250N 854
500N 981922330049
1TR 0449
2,5TR 60909911434035589313311482617690143
5TR 3453369662
10TR 14644
40TR 51469
ĐB
122718
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/12/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
6 1 9,3,8
6 2
3,4,1,4,3 3 3,3
5,4 4 9,9,3,8,3,4
Chục Số Đơn vị
5 5 4,5
7 6 1,2,9
7 6
4,1 8
1,4,4,0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 85
250N 005
500N 055359431884
1TR 7191
2,5TR 73595017254380998030065902001890837
5TR 0961620268
10TR 43541
40TR 52681
ĐB
001177
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/12/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 5,9
9,4,8 1 8,6
2 5
5,4 3 0,7
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
8,0,9,2 5 3
1 6 8
3,7 7 7
1,6 8 5,4,1
0 9 1,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 57
250N 445
500N 505888958554
1TR 9094
2,5TR 21465161307548687137737879960409858
5TR 8733177352
10TR 40110
40TR 85742
ĐB
923316
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/12/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 4
3 1 0,6
5,4 2
3 0,7,1
5,9,0 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,9,6 5 7,8,4,8,2
8,1 6 5
5,3,8 7
5,5 8 6,7
9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 06/12/2019
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 82
250N 938
500N 121499937996
1TR 5440
2,5TR 90083347179172509095381308304647454
5TR 5681112395
10TR 39775
40TR 89562
ĐB
039885
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/12/2019
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 06/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
1 1 4,7,1
8,6 2 5
9,8 3 8,0
1,5 4 0,6
Chục Số Đơn vị
2,9,9,7,8 5 4
9,4 6 2
1 7 5
3 8 2,3,5
9 3,6,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755