Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/09/2020
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 18/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 96
250N 019
500N 440584388122
1TR 0623
2,5TR 81955613129486269362593132066155719
5TR 1038119577
10TR 71763
40TR 61184
ĐB
517744
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/09/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/09/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5
6,8 1 9,2,3,9
2,1,6,6 2 2,3
2,1,6 3 8
8,4 4 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5
9 6 2,2,1,3
7 7 7
3 8 1,4
1,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 11/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 71
250N 805
500N 849404092876
1TR 8430
2,5TR 80033284183472387457189544383993655
5TR 9540148654
10TR 70406
40TR 43661
ĐB
125194
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/09/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/09/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,9,1,6
7,0,6 1 8
2 3
3,2 3 0,3,9
9,5,5,9 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 7,4,5,4
7,0 6 1
5 7 1,6
1 8
0,3 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 04/09/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 96
250N 562
500N 340279114628
1TR 3494
2,5TR 78999912900764356078413132690922856
5TR 5096775670
10TR 48608
40TR 37701
ĐB
976668
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/09/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/09/2020  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 2,9,8,1
1,0 1 1,3
6,0 2 8
4,1 3
9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6
9,5 6 2,7,8
6 7 8,0
2,7,0,6 8
9,0 9 6,4,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 28/08/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 27
250N 459
500N 798109445701
1TR 8971
2,5TR 63617180234919359665366196889811469
5TR 4908265424
10TR 04617
40TR 74590
ĐB
186700
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/08/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/08/2020  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 1,0
8,0,7 1 7,9,7
8 2 7,3,4
2,9 3
4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9
6 5,9
2,1,1 7 1
9 8 1,2
5,1,6 9 3,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 21/08/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 70
250N 337
500N 195996146254
1TR 7943
2,5TR 79429717068437175547102810162695548
5TR 5826809678
10TR 48895
40TR 21753
ĐB
784550
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/08/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/08/2020  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6
7,8 1 4
2 9,6
4,5 3 7
1,5 4 3,7,8
Chục Số Đơn vị
9 5 9,4,3,0
0,2 6 8
3,4 7 0,1,8
4,6,7 8 1
5,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 14/08/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 20
250N 835
500N 306092433521
1TR 6511
2,5TR 19414646912149216339353188092729710
5TR 4001280152
10TR 96434
40TR 11574
ĐB
067749
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/08/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/08/2020  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
2,1,9 1 1,4,8,0,2
9,1,5 2 0,1,7
4 3 5,9,4
1,3,7 4 3,9
Chục Số Đơn vị
3 5 2
6 0
2 7 4
1 8
3,4 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 07/08/2020
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 17
250N 070
500N 172294702238
1TR 2564
2,5TR 67711777899969873212992981705352257
5TR 9769042257
10TR 45739
40TR 15943
ĐB
519735
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/08/2020
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/08/2020  
Chục Số Đơn vị
7,7,9 0
1 1 7,1,2
2,1 2 2
5,4 3 8,9,5
6 4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 3,7,7
6 4
1,5,5 7 0,0
3,9,9 8 9
8,3 9 8,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755