Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 02/06/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 01
250N 680
500N 749821789346
1TR 5023
2,5TR 09101348858117040849733247396367924
5TR 5551114609
10TR 64054
40TR 60969
ĐB
054076
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 1,1,9
0,0,1 1 1
2 3,4,4
2,6 3
2,2,5 4 6,9
Chục Số Đơn vị
8 5 4
4,7 6 3,9
7 8,0,6
9,7 8 0,5
4,0,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 26/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 00
250N 729
500N 458581298932
1TR 8513
2,5TR 89620558688091513955475390374099430
5TR 5189825004
10TR 11719
40TR 72488
ĐB
569179
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2,4,3 0 0,4
1 3,5,9
3 2 9,9,0
1 3 2,9,0
0 4 0
Chục Số Đơn vị
8,1,5 5 5
6 8
7 9
6,9,8 8 5,8
2,2,3,1,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 30
250N 453
500N 432995940315
1TR 2220
2,5TR 89928423984737961674003959677298475
5TR 4797220969
10TR 02673
40TR 74030
ĐB
723029
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,2,3 0
1 5
7,7 2 9,0,8,9
5,7 3 0,0
9,7 4
Chục Số Đơn vị
1,9,7 5 3
6 9
7 9,4,2,5,2,3
2,9 8
2,7,6,2 9 4,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 89
250N 945
500N 328961785459
1TR 3121
2,5TR 47477319668601303168935545060475944
5TR 3429351414
10TR 06540
40TR 61385
ĐB
320593
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
2 1 3,4
2 1
1,9,9 3
5,0,4,1 4 5,4,0
Chục Số Đơn vị
4,8 5 9,4
6 6 6,8
7 7 8,7
7,6 8 9,9,5
8,8,5 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 05/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 61
250N 205
500N 470848179938
1TR 1933
2,5TR 14406952866103755561220205813432130
5TR 0059074522
10TR 78395
40TR 81491
ĐB
791458
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3,9 0 5,8,6
6,6,9 1 7
2 2 0,2
3 3 8,3,7,4,0
3 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 8
0,8 6 1,1
1,3 7
0,3,5 8 6
9 0,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 28/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 16
250N 639
500N 531887287015
1TR 5686
2,5TR 11455850509094554902280671109480485
5TR 2899983454
10TR 85228
40TR 68626
ĐB
400766
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
1 6,8,5
0 2 8,8,6
3 9
9,5 4 5
Chục Số Đơn vị
1,5,4,8 5 5,0,4
1,8,2,6 6 7,6
6 7
1,2,2 8 6,5
3,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 21/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 59
250N 590
500N 002183949663
1TR 9869
2,5TR 16507303419751686455134940182362956
5TR 9218932317
10TR 19673
40TR 43707
ĐB
183209
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,7,9
2,4 1 6,7
2 1,3
6,2,7 3
9,9 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 9,5,6
1,5 6 3,9
0,1,0 7 3
8 9
5,6,8,0 9 0,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755