Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Cà Mau - 27/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K4
100N 15
200N 991
400N 636983825411
1TR 1628
3TR 90940642563375121021698103495206720
10TR 6068730921
15TR 15370
30TR 45542
ĐB
188938
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,2,7 0
9,1,5,2,2 1 5,1,0
8,5,4 2 8,1,0,1
3 8
4 0,2
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,2
5 6 9
8 7 0
2,3 8 2,7
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K3
100N 65
200N 010
400N 424913013927
1TR 2758
3TR 50105120293177159520717133827297902
10TR 4108341556
15TR 42962
30TR 98835
ĐB
287839
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 1,5,2
0,7 1 0,3
7,0,6 2 7,9,0
1,8 3 5,9
4 9
Chục Số Đơn vị
6,0,3 5 8,6
5 6 5,2
2 7 1,2
5 8 3
4,2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K2
100N 30
200N 677
400N 637689043840
1TR 5865
3TR 21397495906046468568972807040055101
10TR 6315749949
15TR 41841
30TR 11246
ĐB
071363
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4,9,8,0 0 4,0,1
0,4 1
2
6 3 0
0,6 4 0,9,1,6
Chục Số Đơn vị
6 5 7
7,4 6 5,4,8,3
7,9,5 7 7,6
6 8 0
4 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T05K1
100N 94
200N 461
400N 262339643293
1TR 0275
3TR 19239302161477982161456312794098990
10TR 4991715689
15TR 12851
30TR 50180
ĐB
838679
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0
6,6,3,5 1 6,7
2 3
2,9 3 9,1
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 1
1 6 1,4,1
1 7 5,9,9
8 9,0
3,7,8,7 9 4,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 29/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K5
100N 56
200N 118
400N 438319439872
1TR 8726
3TR 49487075150109127813394732395810179
10TR 7893872139
15TR 97312
30TR 65016
ĐB
209675
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 8,5,3,2,6
7,1 2 6
8,4,1,7 3 8,9
4 3
Chục Số Đơn vị
1,7 5 6,8
5,2,1 6
8 7 2,3,9,5
1,5,3 8 3,7
7,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 22/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K4
100N 89
200N 409
400N 167310042060
1TR 5316
3TR 20506611768438509436746277336061470
10TR 2890494086
15TR 59902
30TR 23148
ĐB
641398
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,7 0 9,4,6,4,2
1 6
0 2 7
7 3 6
0,0 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5
1,0,7,3,8 6 0,0
2 7 3,6,0
4,9 8 9,5,6
8,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 15/04/2024
Thứ Hai
Loại vé: 24T04K3
100N 35
200N 148
400N 315803873139
1TR 7848
3TR 19556081767618020030722175346566468
10TR 1494824529
15TR 71133
30TR 45450
ĐB
806843
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0
1 7
2 9
3,4 3 5,9,0,3
4 8,8,8,3
Chục Số Đơn vị
3,6 5 8,6,0
5,7 6 5,8
8,1 7 6
4,5,4,6,4 8 7,0
3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755