Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Cà Mau - 05/06/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T06K1
100N 74
200N 423
400N 552673274955
1TR 0176
3TR 39719581258771035139329565192527375
10TR 4045851490
15TR 15630
30TR 14803
ĐB
455494
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9,3 0 3
1 9,0
2 3,6,7,5,5
2,0 3 9,0
7,9 4
Chục Số Đơn vị
5,2,2,7 5 5,6,8
2,7,5 6
2 7 4,6,5
5 8
1,3 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 29/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T05K5
100N 45
200N 988
400N 849913190526
1TR 0332
3TR 06419309026364659799764043863501988
10TR 1412259503
15TR 36933
30TR 86591
ĐB
031619
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,4,3
9 1 9,9,9
3,0,2 2 6,2
0,3 3 2,5,3
0 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,3 5
2,4 6
7
8,8 8 8,8
9,1,1,9,1 9 9,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 22/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T05K4
100N 66
200N 004
400N 297317940863
1TR 9983
3TR 84072556126236857886868184347255197
10TR 9542789892
15TR 68777
30TR 96024
ĐB
443616
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 2,8,6
7,1,7,9 2 7,4
7,6,8 3
0,9,2 4
Chục Số Đơn vị
5
6,8,1 6 6,3,8
9,2,7 7 3,2,2,7
6,1 8 3,6
9 4,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 15/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T05K3
100N 85
200N 190
400N 925159904603
1TR 2830
3TR 22198029036277962381499575788003827
10TR 1933955486
15TR 88067
30TR 01002
ĐB
762245
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,3,8 0 3,3,2
5,8 1
0 2 7
0,0 3 0,9
4 5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 1,7
8 6 7
5,2,6 7 9
9 8 5,1,0,6
7,3 9 0,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 08/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T05K2
100N 89
200N 678
400N 132276152225
1TR 1898
3TR 67572362119449541929717941974037297
10TR 6729767474
15TR 51687
30TR 49590
ĐB
256412
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4,9 0
1 1 5,1,2
2,7,1 2 2,5,9
3
9,7 4 0
Chục Số Đơn vị
1,2,9 5
6
9,9,8 7 8,2,4
7,9 8 9,7
8,2 9 8,5,4,7,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 01/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T05K1
100N 12
200N 192
400N 204329561762
1TR 8293
3TR 37934228027430201444307300724025581
10TR 2854705361
15TR 73938
30TR 39065
ĐB
972947
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,2
8,6 1 2
1,9,6,0,0 2
4,9 3 4,0,8
3,4 4 3,4,0,7,7
Chục Số Đơn vị
6 5 6
5 6 2,1,5
4,4 7
3 8 1
9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cà Mau - 24/04/2023
Thứ Hai
Loại vé: 23T04K4
100N 59
200N 915
400N 951351321148
1TR 7405
3TR 05536779692924046432592544908498232
10TR 4287101243
15TR 46373
30TR 80464
ĐB
963087
Xem bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
7 1 5,3
3,3,3 2
1,4,7 3 2,6,2,2
5,8,6 4 8,0,3
Chục Số Đơn vị
1,0 5 9,4
3 6 9,4
8 7 1,3
4 8 4,7
5,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755