Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Đồng Tháp - 19/10/2020
Thứ Hai
Loại vé: H42
100N 29
200N 931
400N 775489352041
1TR 7579
3TR 36622547588834631338940069712021236
10TR 7285342781
15TR 26383
30TR 57855
ĐB
753846
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/10/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/10/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
3,4,8 1
2 2 9,2,0
5,8 3 1,5,8,6
5 4 1,6,6
Chục Số Đơn vị
3,5 5 4,8,3,5
4,0,3,4 6
7 9
5,3 8 1,3
2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 12/10/2020
Thứ Hai
Loại vé: H41
100N 64
200N 142
400N 969036493206
1TR 2015
3TR 56187438107200272016126445330271883
10TR 9332731524
15TR 26626
30TR 53640
ĐB
338702
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/10/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/10/2020  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 6,2,2,2
1 5,0,6
4,0,0,0 2 7,4,6
8 3
6,4,2 4 2,9,4,0
Chục Số Đơn vị
1 5
0,1,2 6 4
8,2 7
8 7,3
4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 05/10/2020
Thứ Hai
Loại vé: H40
100N 07
200N 901
400N 140598890975
1TR 4319
3TR 94165754065412716267795589767770565
10TR 2149449812
15TR 75315
30TR 20281
ĐB
522282
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/10/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,5,6
0,8 1 9,2,5
1,8 2 7
3
9 4
Chục Số Đơn vị
0,7,6,6,1 5 8
0 6 5,7,5
0,2,6,7 7 5,7
5 8 9,1,2
8,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 28/09/2020
Thứ Hai
Loại vé: H39
100N 43
200N 547
400N 666012102842
1TR 6014
3TR 10848238357437053136823987489607772
10TR 0414807079
15TR 32636
30TR 71297
ĐB
827364
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/09/2020  
Chục Số Đơn vị
6,1,7 0
1 0,4
4,7 2
4 3 5,6,6
1,6 4 3,7,2,8,8
Chục Số Đơn vị
3 5
3,9,3 6 0,4
4,9 7 0,2,9
4,9,4 8
7 9 8,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 21/09/2020
Thứ Hai
Loại vé: H38
100N 65
200N 528
400N 470453444159
1TR 5096
3TR 72316231230989218082823508929678372
10TR 1851147439
15TR 84583
30TR 32633
ĐB
228279
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/09/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 4
1 1 6,1
9,8,7 2 8,3
2,8,3 3 9,3
0,4 4 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,0
9,1,9 6 5
7 2,9
2 8 2,3
5,3,7 9 6,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 14/09/2020
Thứ Hai
Loại vé: H37
100N 47
200N 312
400N 442595568335
1TR 8471
3TR 81954540842122902720708162392278628
10TR 3639761938
15TR 01219
30TR 99945
ĐB
458421
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0
7,2 1 2,6,9
1,2 2 5,9,0,2,8,1
3 5,8
5,8 4 7,5
Chục Số Đơn vị
2,3,4 5 6,4
5,1 6
4,9 7 1
2,3 8 4
2,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 07/09/2020
Thứ Hai
Loại vé: H36
100N 20
200N 027
400N 468898003177
1TR 5049
3TR 78094890825425187714483937319989402
10TR 8068198773
15TR 38722
30TR 05116
ĐB
470786
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/09/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/09/2020  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0,2
5,8 1 4,6
8,0,2 2 0,7,2
9,7 3
9,1 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1
1,8 6
2,7 7 7,3
8 8 8,2,1,6
4,9 9 4,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755