Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/01/2020
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: 03
100N 15
200N 032
400N 391333675198
1TR 1176
3TR 54867927611756259625775898098405379
10TR 9565032158
15TR 07364
30TR 04236
ĐB
026183
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1 5,3
3,6 2 5
1,8 3 2,6
8,6 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 0,8
7,3 6 7,7,1,2,4
6,6 7 6,9
9,5 8 9,4,3
8,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: 02
100N 99
200N 730
400N 094364454983
1TR 1996
3TR 37750466243896542957844537175676759
10TR 2233558879
15TR 44098
30TR 95029
ĐB
048684
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
1
2 4,9
4,8,5 3 0,5
2,8 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4,6,3 5 0,7,3,6,9
9,5 6 5
5 7 9
9 8 3,4
9,5,7,2 9 9,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/01/2020
Thứ Hai
Loại vé: 01
100N 51
200N 897
400N 276348843174
1TR 4305
3TR 08057418372225556202840109077613645
10TR 5715644052
15TR 57493
30TR 35629
ĐB
661676
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/01/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,2
5 1 0
0,5 2 9
6,9 3 7
8,7 4 5
Chục Số Đơn vị
0,5,4 5 1,7,5,6,2
7,5,7 6 3
9,5,3 7 4,6,6
8 4
2 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 30/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: F52
100N 31
200N 999
400N 223073245932
1TR 7419
3TR 22742401248046091957542711291471738
10TR 0467461192
15TR 51695
30TR 80736
ĐB
932299
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6 0
3,7 1 9,4
3,4,9 2 4,4
3 1,0,2,8,6
2,2,1,7 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7
3 6 0
5 7 1,4
3 8
9,1,9 9 9,2,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: F51
100N 02
200N 667
400N 901928606556
1TR 8417
3TR 36605115945316674101191866443216867
10TR 6574292035
15TR 88561
30TR 29278
ĐB
078300
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/12/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 2,5,1,0
0,6 1 9,7
0,3,4 2
3 2,5
9 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3 5 6
5,6,8 6 7,0,6,7,1
6,1,6 7 8
7 8 6
1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: F50
100N 50
200N 360
400N 156758602914
1TR 1671
3TR 86622688001819131617472838674982206
10TR 7639969444
15TR 44765
30TR 07315
ĐB
047084
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/12/2019  
Chục Số Đơn vị
5,6,6,0 0 0,6
7,9 1 4,7,5
2 2 2
8 3
1,4,8 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6,1 5 0
0 6 0,7,0,5
6,1 7 1
8 3,4
4,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 09/12/2019
Thứ Hai
Loại vé: F49
100N 36
200N 425
400N 862471959886
1TR 6580
3TR 80128498211501922032888594375009255
10TR 9341119730
15TR 33143
30TR 86655
ĐB
569600
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/12/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,5,3,0 0 0
2,1 1 9,1
3 2 5,4,8,1
4 3 6,2,0
2 4 3
Chục Số Đơn vị
2,9,5,5 5 9,0,5,5
3,8 6
7
2 8 6,0
1,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755