Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L21
100N 21
200N 704
400N 952777179848
1TR 4098
3TR 40450327545284965917925675432691562
10TR 4231633564
15TR 33518
30TR 29541
ĐB
076308
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,8
2,4 1 7,7,6,8
6 2 1,7,6
3
0,5,6 4 8,9,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
2,1 6 7,2,4
2,1,1,6 7
4,9,1,0 8
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L20
100N 58
200N 468
400N 613579897464
1TR 0771
3TR 08781278159965529839143816151828290
10TR 7316824633
15TR 58661
30TR 76469
ĐB
037054
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,8,8,6 1 5,8
2
3 3 5,9,3
6,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 09/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L19
100N 68
200N 017
400N 706820524478
1TR 6415
3TR 01693655811996752264817721845024109
10TR 5257397431
15TR 73036
30TR 56766
ĐB
757852
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
8,3 1 7,5
5,7,5 2
9,7 3 1,6
6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,0,2
3,6 6 8,8,7,4,6
1,6 7 8,2,3
6,6,7 8 1
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 02/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L18
100N 16
200N 053
400N 705523106387
1TR 4388
3TR 94181968913486210176181622715913749
10TR 7075823776
15TR 35479
30TR 23464
ĐB
914098
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
8,9 1 6,0
6,6 2
5 3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,9,8
1,7,7 6 2,2,4
8 7 6,6,9
8,5,9 8 7,8,1
5,4,7 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: L17
100N 55
200N 936
400N 760579380268
1TR 4757
3TR 57612907032084043866623898009378058
10TR 1623239172
15TR 20558
30TR 57357
ĐB
720096
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,3
1 2
1,3,7 2
0,9 3 6,8,2
4 0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,7,8,8,7
3,6,9 6 8,6
5,5 7 2
3,6,5,5 8 9
8 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: L16
100N 07
200N 142
400N 218665847725
1TR 3194
3TR 52776114513165544687044685608962489
10TR 6879057508
15TR 29343
30TR 10005
ĐB
405616
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,8,5
5 1 6
4 2 5
4 3
8,9 4 2,3
Chục Số Đơn vị
2,5,0 5 1,5
8,7,1 6 8
0,8 7 6
6,0 8 6,4,7,9,9
8,8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/04/2022
Thứ Hai
Loại vé: L15
100N 94
200N 236
400N 922385680596
1TR 8568
3TR 91908322929356936755529691553817515
10TR 4751966506
15TR 29107
30TR 29852
ĐB
206454
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,7
1 5,9
9,5 2 3
2 3 6,8
9,5 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,2,4
3,9,0 6 8,8,9,9
0 7
6,6,0,3 8
6,6,1 9 4,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755