Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 13
100N 27
200N 752
400N 075342829960
1TR 0273
3TR 34876496296776335844849679777537124
10TR 2839131019
15TR 15517
30TR 40560
ĐB
624449
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6 0
9 1 9,7
5,8 2 7,9,4
5,7,6 3
4,2 4 4,9
Chục Số Đơn vị
7 5 2,3
7 6 0,3,7,0
2,6,1 7 3,6,5
8 2
2,1,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 12
100N 62
200N 762
400N 022805693511
1TR 7495
3TR 60175127054923668735769598024088834
10TR 2651700107
15TR 75224
30TR 56233
ĐB
665017
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,7
1 1 1,7,7
6,6 2 8,4
3 3 6,5,4,3
3,2 4 0
Chục Số Đơn vị
9,7,0,3 5 9
3 6 2,2,9
1,0,1 7 5
2 8
6,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 11
100N 99
200N 253
400N 674351717428
1TR 7663
3TR 07802024669874821889087899134620618
10TR 1796356454
15TR 06350
30TR 44689
ĐB
646022
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
7 1 8
0,2 2 8,2
5,4,6,6 3
5 4 3,8,6
Chục Số Đơn vị
5 3,4,0
6,4 6 3,6,3
7 1
2,4,1 8 9,9,9
9,8,8,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/03/2023
Thứ Hai
Loại vé: 10
100N 66
200N 666
400N 470945472630
1TR 7543
3TR 38886152851709434570626428009680229
10TR 0001609803
15TR 53737
30TR 68544
ĐB
376440
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,4 0 9,3
1 6
4 2 9
4,0 3 0,7
9,4 4 7,3,2,4,0
Chục Số Đơn vị
8 5
6,6,8,9,1 6 6,6
4,3 7 0
8 6,5
0,2 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 09
100N 73
200N 044
400N 497331351681
1TR 0093
3TR 61649610177531317621127876584838727
10TR 1586148469
15TR 30580
30TR 90863
ĐB
545088
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,2,6 1 7,3
2 1,7
7,7,9,1,6 3 5
4 4 4,9,8
Chục Số Đơn vị
3 5
6 1,9,3
1,8,2 7 3,3
4,8 8 1,7,0,8
4,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 08
100N 26
200N 294
400N 109641039547
1TR 6547
3TR 78481765703531320005175390113094969
10TR 7725469924
15TR 87748
30TR 40990
ĐB
699101
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,9 0 3,5,1
8,0 1 3
2 6,4
0,1 3 9,0
9,5,2 4 7,7,8
Chục Số Đơn vị
0 5 4
2,9 6 9
4,4 7 0
4 8 1
3,6 9 4,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/02/2023
Thứ Hai
Loại vé: 07
100N 59
200N 532
400N 446249106648
1TR 8616
3TR 78949957634679508579096318819698574
10TR 5389180752
15TR 60477
30TR 77683
ĐB
883267
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,9 1 0,6
3,6,5 2
6,8 3 2,1
7 4 8,9
Chục Số Đơn vị
9 5 9,2
1,9 6 2,3,7
7,6 7 9,4,7
4 8 3
5,4,7 9 5,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755