Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Đồng Tháp - 03/08/2020
Thứ Hai
Loại vé: H31
100N 99
200N 461
400N 189978357982
1TR 5244
3TR 15310533227887953915743750818377072
10TR 3910522012
15TR 06680
30TR 84344
ĐB
520547
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/08/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/08/2020  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 5
6 1 0,5,2
8,2,7,1 2 2
8 3 5
4,4 4 4,4,7
Chục Số Đơn vị
3,1,7,0 5
6 1
4 7 9,5,2
8 2,3,0
9,9,7 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: H30
100N 16
200N 036
400N 239750216248
1TR 5585
3TR 64789556093514387470224345399766337
10TR 7893915755
15TR 96729
30TR 44188
ĐB
291822
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
2 1 6
2 2 1,9,2
4 3 6,4,7,9
3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
8,5 5 5
1,3 6
9,9,3 7 0
4,8 8 5,9,8
8,0,3,2 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: H29
100N 11
200N 473
400N 339958972619
1TR 4070
3TR 90683795072943970169348671700564678
10TR 4669875958
15TR 38841
30TR 19008
ĐB
146846
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/07/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,5,8
1,4 1 1,9
2
7,8 3 9
4 1,6
Chục Số Đơn vị
0 5 8
4 6 9,7
9,0,6 7 3,0,8
7,9,5,0 8 3
9,1,3,6 9 9,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: H28
100N 51
200N 745
400N 189230106708
1TR 2292
3TR 01919100491868194815553535076191626
10TR 6780336462
15TR 08313
30TR 83721
ĐB
703276
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,3
5,8,6,2 1 0,9,5,3
9,9,6 2 6,1
5,0,1 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,1 5 1,3
2,7 6 1,2
7 6
0 8 1
1,4 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/07/2020
Thứ Hai
Loại vé: H27
100N 00
200N 853
400N 203165888699
1TR 3348
3TR 88287848912687328894918463363333369
10TR 4572418113
15TR 02580
30TR 14367
ĐB
535739
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/07/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0
3,9 1 3
2 4
5,7,3,1 3 1,3,9
9,2 4 8,6
Chục Số Đơn vị
5 3
4 6 9,7
8,6 7 3
8,4 8 8,7,0
9,6,3 9 9,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 29/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: H26
100N 44
200N 943
400N 713245738470
1TR 6731
3TR 55855849201383384168857388943396267
10TR 2982717093
15TR 47039
30TR 83606
ĐB
897590
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/06/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7,2,9 0 6
3 1
3 2 0,7
4,7,3,3,9 3 2,1,3,8,3,9
4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
0 6 8,7
6,2 7 3,0
6,3 8
3 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 22/06/2020
Thứ Hai
Loại vé: H25
100N 63
200N 276
400N 179874317747
1TR 2092
3TR 29491165178405830616334305461719286
10TR 1829888609
15TR 38154
30TR 01325
ĐB
522167
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/06/2020
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
3,9 1 7,6,7
9 2 5
6 3 1,0
5 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 8,4
7,1,8 6 3,7
4,1,1,6 7 6
9,5,9 8 6
0 9 8,2,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755