Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: F28
100N 37
200N 284
400N 682923223726
1TR 6031
3TR 49047920688832405672396519823578626
10TR 1305862067
15TR 07920
30TR 01972
ĐB
113191
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/07/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/07/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
3,5,9 1
2,7,7 2 9,2,6,4,6,0
3 7,1,5
8,2 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8
2,2 6 8,7
3,4,6 7 2,2
6,5 8 4
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: F27
100N 01
200N 570
400N 792312086293
1TR 3875
3TR 05320711651148159872284951727725278
10TR 9058620194
15TR 26377
30TR 24327
ĐB
670458
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/07/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 1,8
0,8 1
7 2 3,0,7
2,9 3
9 4
Chục Số Đơn vị
7,6,9 5 8
8 6 5
7,7,2 7 0,5,2,7,8,7
0,7,5 8 1,6
9 3,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/07/2019
Thứ Hai
Loại vé: F26
100N 39
200N 062
400N 154511681136
1TR 2779
3TR 24179455826074957849847169264194948
10TR 6178167972
15TR 14429
30TR 17875
ĐB
251305
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/07/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/07/2019  
Chục Số Đơn vị
0 5
4,8 1 6
6,8,7 2 9
3 9,6
4 5,9,9,1,8
Chục Số Đơn vị
4,7,0 5
3,1 6 2,8
7 9,9,2,5
6,4 8 2,1
3,7,7,4,4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 24/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: F25
100N 20
200N 167
400N 168278895488
1TR 6864
3TR 91601412276229718964332878684305391
10TR 5554038123
15TR 84172
30TR 13603
ĐB
266948
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 1,3
0,9 1
8,7 2 0,7,3
4,2,0 3
6,6 4 3,0,8
Chục Số Đơn vị
5
6 7,4,4
6,2,9,8 7 2
8,4 8 2,9,8,7
8 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 17/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: F24
100N 05
200N 466
400N 310180783010
1TR 6406
3TR 70469323190110948637901979378767776
10TR 4025575990
15TR 32023
30TR 71098
ĐB
917431
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 5,1,6,9
0,3 1 0,9
2 3
2 3 7,1
4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5
6,0,7 6 6,9
3,9,8 7 8,6
7,9 8 7
6,1,0 9 7,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 10/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: F23
100N 97
200N 992
400N 129620727436
1TR 9254
3TR 25136343599856570317629676756321278
10TR 4611111571
15TR 76877
30TR 58781
ĐB
067911
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1,7,8,1 1 7,1,1
9,7 2
6 3 6,6
5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,9
9,3,3 6 5,7,3
9,1,6,7 7 2,8,1,7
7 8 1
5 9 7,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 03/06/2019
Thứ Hai
Loại vé: F22
100N 31
200N 399
400N 156539934794
1TR 2232
3TR 21223211361762110465539602374240785
10TR 9545784908
15TR 54502
30TR 14644
ĐB
381285
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/06/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,2
3,2 1
3,4,0 2 3,1
9,2 3 1,2,6
9,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
6,6,8,8 5 7
3 6 5,5,0
5 7
0 8 5,5
9 9 9,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755