Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Hậu Giang - 17/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K3T10
100N 66
200N 313
400N 431428194923
1TR 0037
3TR 14751159485375131988982168705253719
10TR 9472369852
15TR 46695
30TR 63446
ĐB
953080
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/10/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/10/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0
5,5 1 3,4,9,6,9
5,5 2 3,3
1,2,2 3 7
1 4 8,6
Chục Số Đơn vị
9 5 1,1,2,2
6,1,4 6 6
3 7
4,8 8 8,0
1,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 10/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K2T10
100N 49
200N 937
400N 466179663611
1TR 6673
3TR 43219706164311073306145829387076209
10TR 7389375155
15TR 19889
30TR 53666
ĐB
926185
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/10/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/10/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 6,9
6,1 1 1,9,6,0
8 2
7,9 3 7
4 9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5
6,1,0,6 6 1,6,6
3 7 3,0
8 2,9,5
4,1,0,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 03/10/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K1T10
100N 05
200N 223
400N 973841896049
1TR 7000
3TR 70579279989161238715745095096913395
10TR 4466886379
15TR 53959
30TR 51143
ĐB
456776
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/10/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0,9
1 2,5
1 2 3
2,4 3 8
4 9,3
Chục Số Đơn vị
0,1,9 5 9
7 6 9,8
7 9,9,6
3,9,6 8 9
8,4,7,0,6,7,5 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 26/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K4T9
100N 39
200N 119
400N 358277100570
1TR 0965
3TR 64043345760687343469977318505080520
10TR 3133496881
15TR 99709
30TR 13066
ĐB
386023
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/09/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/09/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7,5,2 0 9
3,8 1 9,0
8 2 0,3
4,7,2 3 9,1,4
3 4 3
Chục Số Đơn vị
6 5 0
7,6 6 5,9,6
7 0,6,3
8 2,1
3,1,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 19/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K3T9
100N 43
200N 378
400N 487474045707
1TR 6288
3TR 55787945932438449140462402845970554
10TR 0998464803
15TR 49032
30TR 77314
ĐB
140838
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/09/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 4,7,3
1 4
3 2
4,9,0 3 2,8
7,0,8,5,8,1 4 3,0,0
Chục Số Đơn vị
5 9,4
6
0,8 7 8,4
7,8,3 8 8,7,4,4
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K2T9
100N 99
200N 983
400N 155749034510
1TR 6946
3TR 23210572021339143551213100178108929
10TR 8971814246
15TR 52491
30TR 94908
ĐB
074741
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/09/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/09/2020  
Chục Số Đơn vị
1,1,1 0 3,2,8
9,5,8,9,4 1 0,0,0,8
0 2 9
8,0 3
4 6,6,1
Chục Số Đơn vị
5 7,1
4,4 6
5 7
1,0 8 3,1
9,2 9 9,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 05/09/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K1T9
100N 61
200N 821
400N 613167349075
1TR 2263
3TR 52998650428147071278430540257235208
10TR 8305752231
15TR 39556
30TR 33983
ĐB
403077
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/09/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/09/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 8
6,2,3,3 1
4,7 2 1
6,8 3 1,4,1
3,5 4 2
Chục Số Đơn vị
7 5 4,7,6
5 6 1,3
5,7 7 5,0,8,2,7
9,7,0 8 3
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755