Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/10/2021
Kết quả xổ số Hậu Giang - 23/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: K4T10
100N 70
200N 712
400N 556904739282
1TR 5886
3TR 55321734993226800838594542238066594
10TR 0870958406
15TR 32647
30TR 35743
ĐB
780272
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/10/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 9,6
2 1 2
1,8,7 2 1
7,4 3 8
5,9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 4
8,0 6 9,8
4 7 0,3,2
6,3 8 2,6,0
6,9,0 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/10/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 02/10/2021
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/09/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/09/2021
Thứ Bảy
Loại vé: XSHG
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
15TR
30TR
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755