Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Hậu Giang - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N 25
200N 550
400N 327362102088
1TR 6348
3TR 89957884801316031888639805535354587
10TR 9135287756
15TR 43627
30TR 15253
ĐB
048784
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,8,6,8 0
1 0
5 2 5,7
7,5,5 3
8 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N 38
200N 753
400N 030595322559
1TR 4568
3TR 02350328574419268789586505428288891
10TR 6526146747
15TR 74038
30TR 55344
ĐB
025549
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
9,6 1
3,9,8 2
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 3,9,0,7,0
6 8,1
5,4 7
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 07/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N 67
200N 743
400N 297718516194
1TR 0876
3TR 04213504207053023126634634564075519
10TR 5210203279
15TR 77802
30TR 21602
ĐB
011646
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,4 0 2,2,2
5 1 3,9
0,0,0 2 0,6
4,1,6 3 0
9 4 3,0,6
Chục Số Đơn vị
5 1
7,2,4 6 7,3
6,7 7 7,6,9
8
1,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 30/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K5T4
100N 17
200N 086
400N 873123759261
1TR 4523
3TR 98845951061185811005030024930135768
10TR 2402124302
15TR 36684
30TR 50957
ĐB
755883
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,5,2,1,2
3,6,0,2 1 7
0,0 2 3,1
2,8 3 1
8 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,0 5 8,7
8,0 6 1,8
1,5 7 5
5,6 8 6,4,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 23/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K4T4
100N 24
200N 470
400N 890307718905
1TR 1324
3TR 74120599337660814391312234683267508
10TR 4775295952
15TR 09738
30TR 45759
ĐB
123353
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3,5,8,8
7,9 1
3,5,5 2 4,4,0,3
0,3,2,5 3 3,2,8
2,2 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,2,9,3
6
7 0,1
0,0,3 8
5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N 42
200N 699
400N 274108084176
1TR 4633
3TR 05124473353751071389764382336328057
10TR 8497882782
15TR 45906
30TR 72807
ĐB
340709
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6,7,9
4 1 0
4,8 2 4
3,6 3 3,5,8
2 4 2,1
Chục Số Đơn vị
3 5 7
7,0 6 3
5,0 7 6,8
0,3,7 8 9,2
9,8,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/04/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N 59
200N 663
400N 799166140479
1TR 0299
3TR 08081806579325773016417935988507966
10TR 0370751964
15TR 37943
30TR 59355
ĐB
286358
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7
9,8 1 4,6
2
6,9,4 3
1,6 4 3
Chục Số Đơn vị
8,5 5 9,7,7,5,8
1,6 6 3,6,4
5,5,0 7 9
5 8 1,5
5,7,9 9 1,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755