Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N 75
200N 101
400N 424612734671
1TR 8296
3TR 09417314775854607514317499218629070
10TR 8233067670
15TR 71486
30TR 68531
ĐB
029975
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/04/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3,7 0 1
0,7,3 1 7,4
2
7 3 0,1
1 4 6,6,9
Chục Số Đơn vị
7,7 5
4,9,4,8,8 6
1,7 7 5,3,1,7,0,0,5
8 6,6
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N 91
200N 045
400N 048727480384
1TR 9001
3TR 13112080477855331896808969747925679
10TR 8556555586
15TR 56364
30TR 68967
ĐB
381788
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/04/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 1
9,0 1 2
1 2
5 3
8,6 4 5,8,7
Chục Số Đơn vị
4,6 5 3
9,9,8 6 5,4,7
8,4,6 7 9,9
4,8 8 7,4,6,8
7,7 9 1,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/04/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K1T4
100N 83
200N 736
400N 918346560588
1TR 5875
3TR 00561261122133559059436008776589776
10TR 0157730989
15TR 52163
30TR 64399
ĐB
798011
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/04/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/04/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
6,1 1 2,1
1 2
8,8,6 3 6,5
4
Chục Số Đơn vị
7,3,6 5 6,9
3,5,7 6 1,5,3
7 7 5,6,7
8 8 3,3,8,9
5,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 30/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K5T3
100N 60
200N 806
400N 358986709662
1TR 6265
3TR 80272883943860291731189357896863468
10TR 3452250380
15TR 13737
30TR 36574
ĐB
655563
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/03/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/03/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,8 0 6,2
3 1
6,7,0,2 2 2
6 3 1,5,7
9,7 4
Chục Số Đơn vị
6,3 5
0 6 0,2,5,8,8,3
3 7 0,2,4
6,6 8 9,0
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 23/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K4T3
100N 72
200N 008
400N 825668175787
1TR 6656
3TR 25026427573432322749512453959467521
10TR 2396907887
15TR 90349
30TR 29030
ĐB
952227
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/03/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/03/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
2 1 7
7 2 6,3,1,7
2 3 0
9 4 9,5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 6,6,7
5,5,2 6 9
1,8,5,8,2 7 2
0 8 7,7
4,6,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T3
100N 42
200N 586
400N 595934352310
1TR 2262
3TR 16259212394814771834675934642514512
10TR 7521914455
15TR 52469
30TR 15038
ĐB
045026
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/03/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 0,2,9
4,6,1 2 5,6
9 3 5,9,4,8
3 4 2,7
Chục Số Đơn vị
3,2,5 5 9,9,5
8,2 6 2,9
4 7
3 8 6
5,5,3,1,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/03/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T3
100N 02
200N 054
400N 265859507152
1TR 8936
3TR 75513304520109921226728170719380359
10TR 4468774639
15TR 35567
30TR 30554
ĐB
956757
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/03/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/03/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
1 3,7
0,5,5 2 6
1,9 3 6,9
5,5 4
Chục Số Đơn vị
5 4,8,0,2,2,9,4,7
3,2 6 7
1,8,6,5 7
5 8 7
9,5,3 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755