Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N 77
200N 930
400N 562521276577
1TR 3268
3TR 65608859707050272942441078480179897
10TR 8509366230
15TR 50302
30TR 38901
ĐB
184322
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/01/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,7,3 0 8,2,7,1,2,1
0,0 1
0,4,0,2 2 5,7,2
9 3 0,0
4 2
Chục Số Đơn vị
2 5
6 8
7,2,7,0,9 7 7,7,0
6,0 8
9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/01/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K1T1
100N 84
200N 533
400N 696771204029
1TR 8298
3TR 82914157558404188645826641815886623
10TR 7443431538
15TR 80661
30TR 10817
ĐB
532472
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/01/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2 0
4,6 1 4,7
7 2 0,9,3
3,2 3 3,4,8
8,1,6,3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,8
6 7,4,1
6,1 7 2
9,5,3 8 4
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 28/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K4T12
100N 20
200N 096
400N 033717800748
1TR 5189
3TR 72294137592261458557884880683831671
10TR 2710058184
15TR 35543
30TR 43871
ĐB
269745
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/12/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,0 0 0
7,7 1 4
2 0
4 3 7,8
9,1,8 4 8,3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,7
9 6
3,5 7 1,1
4,8,3 8 0,9,8,4
8,5 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 21/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T12
100N 40
200N 876
400N 713716808280
1TR 3679
3TR 93274596297758155711560865111863788
10TR 2806049901
15TR 36226
30TR 00526
ĐB
580565
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/12/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,8,6 0 1
8,1,0 1 1,8
2 9,6,6
3 7
7 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5
7,8,2,2 6 0,5
3 7 6,9,4
1,8 8 0,0,1,6,8
7,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 14/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T12
100N 81
200N 880
400N 521244443904
1TR 2605
3TR 04339857362823718341495851076218699
10TR 5890093444
15TR 17115
30TR 23032
ĐB
410825
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/12/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/12/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 4,5,0
8,4 1 2,5
1,6,3 2 5
3 9,6,7,2
4,0,4 4 4,1,4
Chục Số Đơn vị
0,8,1,2 5
3 6 2
3 7
8 1,0,5
3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 07/12/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K1T12
100N 57
200N 552
400N 401914868188
1TR 5575
3TR 71526595358983087326069708781365554
10TR 8262442136
15TR 81659
30TR 27994
ĐB
344908
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/12/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/12/2019  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 8
1 9,3
5 2 6,6,4
1 3 5,0,6
5,2,9 4
Chục Số Đơn vị
7,3 5 7,2,4,9
8,2,2,3 6
5 7 5,0
8,0 8 6,8
1,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 30/11/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K5T11
100N 77
200N 328
400N 319309205176
1TR 7880
3TR 84538537671806868059268803708548525
10TR 2872490772
15TR 57275
30TR 71527
ĐB
702771
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/11/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/11/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,8 0
7 1
7 2 8,0,5,4,7
9 3 8
2 4
Chục Số Đơn vị
8,2,7 5 9
7 6 7,8
7,6,2 7 7,6,2,5,1
2,3,6 8 0,0,5
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755