Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T7
100N 18
200N 286
400N 913305588053
1TR 5964
3TR 65431515944119959359332878201869423
10TR 6898054267
15TR 53444
30TR 23095
ĐB
784945
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/07/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
3 1 8,8
2 3
3,5,2 3 3,1
6,9,4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 8,3,9
8 6 4,7
8,6 7
1,5,1 8 6,7,0
9,5 9 4,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T7
100N 64
200N 045
400N 092694243909
1TR 6525
3TR 09193527553878472482800377865989011
10TR 7143541080
15TR 89776
30TR 14687
ĐB
052345
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/07/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/07/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
1 1 1
8 2 6,4,5
9 3 7,5
6,2,8 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,2,5,3,4 5 5,9
2,7 6 4
3,8 7 6
8 4,2,0,7
0,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/07/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N 67
200N 698
400N 835944597672
1TR 9546
3TR 81504964999247726430391236665418893
10TR 3421741861
15TR 07342
30TR 03544
ĐB
833758
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/07/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/07/2019  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
6 1 7
7,4 2 3
2,9 3 0
0,5,4 4 6,2,4
Chục Số Đơn vị
5 9,9,4,8
4 6 7,1
6,7,1 7 2,7
9,5 8
5,5,9 9 8,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 29/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K5T6
100N 21
200N 183
400N 752306528844
1TR 2627
3TR 68267715977260684853775284880957752
10TR 3496610802
15TR 81711
30TR 61986
ĐB
285293
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/06/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,2
2,1 1 1
5,5,0 2 1,3,7,8
8,2,5,9 3
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 2,3,2
0,6,8 6 7,6
2,6,9 7
2 8 3,6
0 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 22/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N 16
200N 688
400N 037540755381
1TR 1949
3TR 03609224574451669966520367032387313
10TR 3095513765
15TR 58419
30TR 48534
ĐB
178926
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/06/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/06/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
8 1 6,6,3,9
2 3,6
2,1 3 6,4
3 4 9
Chục Số Đơn vị
7,7,5,6 5 7,5
1,1,6,3,2 6 6,5
5 7 5,5
8 8 8,1
4,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 15/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N 73
200N 689
400N 375571561218
1TR 6182
3TR 86164211782771940008522791082493378
10TR 8347272710
15TR 82496
30TR 64694
ĐB
397460
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/06/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/06/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 8
1 8,9,0
8,7 2 4
7 3
6,2,9 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6
5,9 6 4,0
7 3,8,9,8,2
1,7,0,7 8 9,2
8,1,7 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 08/06/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T6
100N 44
200N 460
400N 660738976544
1TR 2063
3TR 86681798483000008990218687462363933
10TR 8015118710
15TR 57409
30TR 93661
ĐB
129255
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/06/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0,9,1 0 7,0,9
8,5,6 1 0
2 3
6,2,3 3 3
4,4 4 4,4,8
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5
6 0,3,8,1
0,9 7
4,6 8 1
0 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755