Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Hậu Giang - 01/08/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K1T8
100N 67
200N 433
400N 373738669910
1TR 6352
3TR 34443166187327709756992854655717644
10TR 8721681879
15TR 87544
30TR 84217
ĐB
418922
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/08/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/08/2020  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 0,8,6,7
5,2 2 2
3,4 3 3,7
4,4 4 3,4,4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,6,7
6,5,1 6 7,6
6,3,7,5,1 7 7,9
1 8 5
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K4T7
100N 12
200N 488
400N 673147108156
1TR 7492
3TR 51314871382912585373174227034873812
10TR 0515520628
15TR 57969
30TR 62570
ĐB
541136
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/07/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7 0
3 1 2,0,4,2
1,9,2,1 2 5,2,8
7 3 1,8,6
1 4 8
Chục Số Đơn vị
2,5 5 6,5
5,3 6 9
7 3,0
8,3,4,2 8 8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K3T7
100N 34
200N 475
400N 809513584860
1TR 8713
3TR 78158354096416627846497545271449599
10TR 3040791761
15TR 49186
30TR 63376
ĐB
872546
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/07/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/07/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,7
6 1 3,4
2
1 3 4
3,5,1 4 6,6
Chục Số Đơn vị
7,9 5 8,8,4
6,4,8,7,4 6 0,6,1
0 7 5,6
5,5 8 6
0,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K2T7
100N 85
200N 174
400N 114907566928
1TR 5115
3TR 56406287048443490620305203378894275
10TR 1911978064
15TR 56432
30TR 56704
ĐB
854874
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/07/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 6,4,4
1 5,9
3 2 8,0,0
3 4,2
7,0,3,6,0,7 4 9
Chục Số Đơn vị
8,1,7 5 6
5,0 6 4
7 4,5,4
2,8 8 5,8
4,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/07/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N 01
200N 747
400N 134440538062
1TR 2350
3TR 95651925781389554480515932569825935
10TR 6225707917
15TR 02416
30TR 85439
ĐB
041602
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/07/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/07/2020  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 1,2
0,5 1 7,6
6,0 2
5,9 3 5,9
4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 3,0,1,7
1 6 2
4,5,1 7 8
7,9 8 0
3 9 5,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 27/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N 36
200N 605
400N 371249246783
1TR 8542
3TR 33082577613229500604937952153479554
10TR 4307379158
15TR 75288
30TR 56779
ĐB
507386
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/06/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/06/2020  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
6 1 2
1,4,8 2 4
8,7 3 6,4
2,0,3,5 4 2
Chục Số Đơn vị
0,9,9 5 4,8
3,8 6 1
7 3,9
5,8 8 3,2,8,6
7 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/06/2020
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N 14
200N 774
400N 216953257238
1TR 3992
3TR 51983813864477281170463706046428681
10TR 9918783819
15TR 94329
30TR 42297
ĐB
940304
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/06/2020
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/06/2020  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 4
8 1 4,9
9,7 2 5,9
8 3 8
1,7,6,0 4
Chục Số Đơn vị
2 5
8 6 9,4
8,9 7 4,2,0,0
3 8 3,6,1,7
6,1,2 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755