Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 23/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T9
100N 54
200N 533
400N 451783707041
1TR 4590
3TR 55445192290931304005151123953960625
10TR 0294773668
15TR 52123
30TR 19111
ĐB
877781
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/09/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5
4,1,8 1 7,3,2,1
1 2 9,5,3
3,1,2 3 3,9
5 4 1,5,7
Chục Số Đơn vị
4,0,2 5 4
6 8
1,4 7 0
6 8 1
2,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T9
100N 06
200N 656
400N 850721497355
1TR 1757
3TR 09010635954896860313219123338858360
10TR 1341497060
15TR 51116
30TR 82723
ĐB
987278
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,6 0 6,7
1 0,3,2,4,6
1 2 3
1,2 3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 6,5,7
0,5,1 6 8,0,0
0,5 7 8
6,8,7 8 8
4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T9
100N 95
200N 105
400N 388856628535
1TR 9050
3TR 44894319160311985581216575988810041
10TR 2982873470
15TR 14815
30TR 74090
ĐB
426075
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 5
8,4 1 6,9,5
6 2 8
3 5
9 4 1
Chục Số Đơn vị
9,0,3,1,7 5 0,7
1 6 2
5 7 0,5
8,8,2 8 8,1,8
1 9 5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 02/09/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T9
100N 95
200N 322
400N 313533572679
1TR 3512
3TR 62373195741427246113181176806058974
10TR 4357341870
15TR 47390
30TR 89356
ĐB
732599
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,9 0
1 2,3,7
2,1,7 2 2
7,1,7 3 5
7,7 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 7,6
5 6 0
5,1 7 9,3,4,2,4,3,0
8
7,9 9 5,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 26/08/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T8
100N 33
200N 710
400N 122896011647
1TR 3915
3TR 62407526543147741203689526038587531
10TR 4201260112
15TR 35447
30TR 77079
ĐB
195397
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,7,3
0,3 1 0,5,2,2
5,1,1 2 8
3,0 3 3,1
5 4 7,7
Chục Số Đơn vị
1,8 5 4,2
6
4,0,7,4,9 7 7,9
2 8 5
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 19/08/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T8
100N 69
200N 381
400N 230459318356
1TR 3654
3TR 32264289034198062351839942015612634
10TR 0646264995
15TR 78377
30TR 69936
ĐB
041033
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,3
8,3,5 1
6 2
0,3 3 1,4,6,3
0,5,6,9,3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6,4,1,6
5,5,3 6 9,4,2
7 7 7
8 1,0
6 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/08/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T8
100N 76
200N 353
400N 880330053600
1TR 0113
3TR 98017908296619654244851990789800390
10TR 0190971944
15TR 10691
30TR 10120
ĐB
799891
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9,2 0 3,5,0,9
9,9 1 3,7
2 9,0
5,0,1 3
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
7,9 6
1 7 6
9 8
2,9,0 9 6,9,8,0,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755