Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T2
100N 55
200N 510
400N 932646740543
1TR 1284
3TR 20703937581708887600759778064024426
10TR 9249800127
15TR 83416
30TR 37194
ĐB
551906
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/02/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,0,4 0 3,0,6
1 0,6
2 6,6,7
4,0 3
7,8,9 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,8
2,2,1,0 6
7,2 7 4,7
5,8,9 8 4,8
9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T2
100N 67
200N 055
400N 109347062868
1TR 3529
3TR 45463323301133966957564983335853790
10TR 3960176063
15TR 74789
30TR 58740
ĐB
895911
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9,4 0 6,1
0,1 1 1
2 9
9,6,6 3 0,9
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7,8
0 6 7,8,3,3
6,5 7
6,9,5 8 9
2,3,8 9 3,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 02/02/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K1T2
100N 57
200N 263
400N 519170967974
1TR 3543
3TR 68720510921774180752943614100530834
10TR 7792958236
15TR 46472
30TR 14195
ĐB
306692
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
9,4,6 1
9,5,7,9 2 0,9
6,4 3 4,6
7,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
0,9 5 7,2
9,3 6 3,1
5 7 4,2
8
2 9 1,6,2,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 26/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K4T1
100N 63
200N 401
400N 259054629676
1TR 4042
3TR 68318396168391007610022773302257298
10TR 8824464699
15TR 24808
30TR 51307
ĐB
047921
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1,1 0 1,8,7
0,2 1 8,6,0,0
6,4,2 2 2,1
6 3
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5
7,1 6 3,2
7,0 7 6,7
1,9,0 8
9 9 0,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 19/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K3T1
100N 08
200N 461
400N 288215515909
1TR 7832
3TR 00103157024710683851908972516899690
10TR 2875826604
15TR 68417
30TR 44533
ĐB
303014
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9,3,2,6,4
6,5,5 1 7,4
8,3,0 2
0,3 3 2,3
0,1 4
Chục Số Đơn vị
5 1,1,8
0 6 1,8
9,1 7
0,6,5 8 2
0 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N 31
200N 299
400N 910040089316
1TR 2293
3TR 94787143682750108558179583122252535
10TR 7814201668
15TR 25854
30TR 88328
ĐB
967531
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
3,0,3 1 6
2,4 2 2,8
9 3 1,5,1
5 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 8,8,4
1 6 8,8
8 7
0,6,5,5,6,2 8 7
9 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 05/01/2019
Thứ Bảy
Loại vé: K1T1
100N 76
200N 472
400N 305496406565
1TR 9377
3TR 77311254988537205502035123229786562
10TR 7419889901
15TR 98844
30TR 57760
ĐB
406311
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 2,1
1,0,1 1 1,2,1
7,7,0,1,6 2
3
5,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
7 6 5,2,0
7,9 7 6,2,7,2
9,9 8
9 8,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755