Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 03/06/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T6
100N 26
200N 633
400N 754190199780
1TR 9245
3TR 84000419473625600846119602232183197
10TR 2593978448
15TR 65375
30TR 31861
ĐB
384051
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 0
4,2,6,5 1 9
2 6,1
3 3 3,9
4 1,5,7,6,8
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,1
2,5,4 6 0,1
4,9 7 5
4 8 0
1,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 27/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T5
100N 20
200N 980
400N 847856758182
1TR 1399
3TR 81043639996267504268996829607432969
10TR 0700194348
15TR 77096
30TR 46108
ĐB
332287
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 1,8
0 1
8,8 2 0
4 3
7 4 3,8
Chục Số Đơn vị
7,7 5
9 6 8,9
8 7 8,5,5,4
7,6,4,0 8 0,2,2,7
9,9,6 9 9,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N 01
200N 101
400N 311587058098
1TR 6438
3TR 98518059263775573859447283846267510
10TR 0043268847
15TR 86956
30TR 34233
ĐB
432241
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,1,5
0,0,4 1 5,8,0
6,3 2 6,8
3 3 8,2,3
4 7,1
Chục Số Đơn vị
1,0,5 5 5,9,6
2,5 6 2
4 7
9,3,1,2 8
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N 54
200N 766
400N 263820227425
1TR 6534
3TR 25838043777019132544692794800139911
10TR 9953256348
15TR 46687
30TR 25776
ĐB
571486
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
9,0,1 1 1
2,3 2 2,5
3 8,4,8,2
5,3,4 4 4,8
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6,7,8 6 6
7,8 7 7,9,6
3,3,4 8 7,6
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N 29
200N 051
400N 428131201783
1TR 9724
3TR 82649068222010075192542859836241269
10TR 1832308312
15TR 53661
30TR 15155
ĐB
549039
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0
5,8,6 1 2
2,9,6,1 2 9,0,4,2,3
8,2 3 9
2 4 9
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,5
6 2,9,1
7
8 1,3,5
2,4,6,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 29/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K5T4
100N 09
200N 406
400N 345436582355
1TR 9001
3TR 51690805106963748063053094014301502
10TR 6647455898
15TR 48958
30TR 72326
ĐB
338805
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 9,6,1,9,2,5
0 1 0
0 2 6
6,4 3 7
5,7 4 3
Chục Số Đơn vị
5,0 5 4,8,5,8
0,2 6 3
3 7 4
5,9,5 8
0,0 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 22/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T4
100N 58
200N 465
400N 123328501180
1TR 6523
3TR 23622511819992184920825165388198882
10TR 4079893266
15TR 35662
30TR 90722
ĐB
855143
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0
8,2,8 1 6
2,8,6,2 2 3,2,1,0,2
3,2,4 3 3
4 3
Chục Số Đơn vị
6 5 8,0
1,6 6 5,6,2
7
5,9 8 0,1,1,2
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755