Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL7K2
100N 62
200N 508
400N 868314905300
1TR 4836
3TR 10635701191736254841372371113403762
10TR 4395030949
15TR 91984
30TR 21312
ĐB
296906
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/07/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/07/2019  
Chục Số Đơn vị
9,0,5 0 8,0,6
4 1 9,2
6,6,6,1 2
8 3 6,5,7,4
3,8 4 1,9
Chục Số Đơn vị
3 5 0
3,0 6 2,2,2
3 7
0 8 3,4
1,4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/07/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL7K1
100N 87
200N 550
400N 541011079517
1TR 7795
3TR 47319983748907176929634081636419705
10TR 2755331240
15TR 20080
30TR 34310
ĐB
859324
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/07/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/07/2019  
Chục Số Đơn vị
5,1,4,8,1 0 7,8,5
7 1 0,7,9,0
2 9,4
5 3
7,6,2 4 0
Chục Số Đơn vị
9,0 5 0,3
6 4
8,0,1 7 4,1
0 8 7,0
1,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K5
100N 65
200N 650
400N 917552168990
1TR 6157
3TR 33868364697366983708213702465943775
10TR 4900013402
15TR 37575
30TR 66665
ĐB
605558
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,7,0 0 8,0,2
1 6
0 2
3
4
Chục Số Đơn vị
6,7,7,7,6 5 0,7,9,8
1 6 5,8,9,9,5
5 7 5,0,5,5
6,0,5 8
6,6,5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K4
100N 09
200N 199
400N 935221019360
1TR 7040
3TR 05799622529660598864668169188649325
10TR 8572300745
15TR 40883
30TR 08666
ĐB
737273
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 9,1,5
0 1 6
5,5 2 5,3
2,8,7 3
6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
0,2,4 5 2,2
1,8,6 6 0,4,6
7 3
8 6,3
0,9,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K3
100N 77
200N 544
400N 379121703650
1TR 5542
3TR 06334093111709009336136254558364051
10TR 0170771610
15TR 19017
30TR 76060
ĐB
472229
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5,9,1,6 0 7
9,1,5 1 1,0,7
4 2 5,9
8 3 4,6
4,3 4 4,2
Chục Số Đơn vị
2 5 0,1
3 6 0
7,0,1 7 7,0
8 3
2 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K2
100N 13
200N 001
400N 757344635811
1TR 5135
3TR 46029904049281496152334169099210362
10TR 7093740020
15TR 35022
30TR 76698
ĐB
461808
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/06/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,4,8
0,1 1 3,1,4,6
5,9,6,2 2 9,0,2
1,7,6 3 5,7
0,1 4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
1 6 3,2
3 7 3
9,0 8
2 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/06/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K1
100N 61
200N 381
400N 845919359398
1TR 7807
3TR 05746700061174190191465745884981227
10TR 3889676896
15TR 17501
30TR 99150
ĐB
399181
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/06/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/06/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,6,1
6,8,4,9,0,8 1
2 7
3 5
7 4 6,1,9
Chục Số Đơn vị
3 5 9,0
4,0,9,9 6 1
0,2 7 4
9 8 1,1
5,4 9 8,1,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755