Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/08/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K1
100N 58
200N 868
400N 385257783470
1TR 2845
3TR 12377510286654200232390629829014541
10TR 9490645923
15TR 87200
30TR 46167
ĐB
638656
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/08/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/08/2020  
Chục Số Đơn vị
7,9,0 0 6,0
4 1
5,4,3,6 2 8,3
2 3 2
4 5,2,1
Chục Số Đơn vị
4 5 8,2,6
0,5 6 8,2,7
7,6 7 8,0,7
5,6,7,2 8
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K4
100N 17
200N 383
400N 892040791791
1TR 8151
3TR 22144209323949190541512877114891496
10TR 5762746104
15TR 34412
30TR 78860
ĐB
325604
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/07/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/07/2020  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 4,4
9,5,9,4 1 7,2
3,1 2 0,7
8 3 2
4,0,0 4 4,1,8
Chục Số Đơn vị
5 1
9 6 0
1,8,2 7 9
4 8 3,7
7 9 1,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K3
100N 40
200N 709
400N 369027979255
1TR 8605
3TR 56735426716003378408931927296354496
10TR 3279308460
15TR 41307
30TR 87249
ĐB
293394
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/07/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/07/2020  
Chục Số Đơn vị
4,9,6 0 9,5,8,7
7 1
9 2
3,6,9 3 5,3
9 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5,0,3 5 5
9 6 3,0
9,0 7 1
0 8
0,4 9 0,7,2,6,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K2
100N 76
200N 288
400N 668159035635
1TR 3009
3TR 63319135451860223279360741853285516
10TR 3486936045
15TR 21733
30TR 57750
ĐB
863129
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/07/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/07/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,9,2
8 1 9,6
0,3 2 9
0,3 3 5,2,3
7 4 5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4 5 0
7,1 6 9
7 6,9,4
8 8 8,1
0,1,7,6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/07/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL7K1
100N 12
200N 796
400N 116079525889
1TR 1716
3TR 75502597505859701309157740836938870
10TR 5550732189
15TR 49530
30TR 95386
ĐB
440610
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/07/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/07/2020  
Chục Số Đơn vị
6,5,7,3,1 0 2,9,7
1 2,6,0
1,5,0 2
3 0
7 4
Chục Số Đơn vị
5 2,0
9,1,8 6 0,9
9,0 7 4,0
8 9,9,6
8,0,6,8 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K4
100N 30
200N 932
400N 033471063086
1TR 1525
3TR 33729474788867033230459813926983886
10TR 8268639235
15TR 60653
30TR 68251
ĐB
878285
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/06/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3,7,3 0 6
8,5 1
3 2 5,9
5 3 0,2,4,0,5
3 4
Chục Số Đơn vị
2,3,8 5 3,1
0,8,8,8 6 9
7 8,0
7 8 6,1,6,6,5
2,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/06/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL6K3
100N 85
200N 816
400N 720247311088
1TR 7530
3TR 54565912552421696323839025077830914
10TR 1136980439
15TR 87054
30TR 85130
ĐB
596663
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/06/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/06/2020  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2,2
3 1 6,6,4
0,0 2 3
2,6 3 1,0,9,0
1,5 4
Chục Số Đơn vị
8,6,5 5 5,4
1,1 6 5,9,3
7 8
8,7 8 5,8
6,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755