Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K1
100N 51
200N 744
400N 367029732816
1TR 9293
3TR 77005625240826919084423121996720655
10TR 1727374770
15TR 99109
30TR 61504
ĐB
271310
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/04/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7,1 0 5,9,4
5 1 6,2,0
1 2 4
7,9,7 3
4,2,8,0 4 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 1,5
1 6 9,7
6 7 0,3,3,0
8 4
6,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-3K4
100N 73
200N 152
400N 654002529137
1TR 6539
3TR 40542364976445016044388325187938309
10TR 1336623683
15TR 60312
30TR 29551
ĐB
952493
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 9
5 1 2
5,5,4,3,1 2
7,8,9 3 7,9,2
4 4 0,2,4
Chục Số Đơn vị
5 2,2,0,1
6 6 6
3,9 7 3,9
8 3
3,7,0 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-3K3
100N 69
200N 145
400N 519803126874
1TR 5348
3TR 35148754098163221409695682048393331
10TR 0013744483
15TR 91488
30TR 02413
ĐB
099784
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
3 1 2,3
1,3 2
8,8,1 3 2,1,7
7,8 4 5,8,8
Chục Số Đơn vị
4 5
6 9,8
3 7 4
9,4,4,6,8 8 3,3,8,4
6,0,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: D9L3K2
100N 48
200N 270
400N 739569401983
1TR 4554
3TR 84750447730342203057622295485250045
10TR 3049391376
15TR 29279
30TR 93531
ĐB
100362
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4,5 0
3 1
2,5,6 2 2,9
8,7,9 3 1
5 4 8,0,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4,0,7,2
7 6 2
5 7 0,3,6,9
4 8 3
2,7 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/03/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-3K1
100N 87
200N 339
400N 108459873244
1TR 6962
3TR 35561059698251217343132691977331283
10TR 9752074941
15TR 83771
30TR 65921
ĐB
165946
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/03/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,4,7,2 1 2
6,1 2 0,1
4,7,8 3 9
8,4 4 4,3,1,6
Chục Số Đơn vị
5
4 6 2,1,9,9
8,8 7 3,1
8 7,4,7,3
3,6,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-2K4
100N 15
200N 916
400N 419131092283
1TR 2615
3TR 10696839323869837962062824313082597
10TR 8986185020
15TR 20531
30TR 30813
ĐB
672031
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 9
9,6,3,3 1 5,6,5,3
3,6,8 2 0
8,1 3 2,0,1,1
4
Chục Số Đơn vị
1,1 5
1,9 6 2,1
9 7
9 8 3,2
0 9 1,6,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/02/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-2K3
100N 65
200N 763
400N 153074587293
1TR 5415
3TR 23997705149032291133336082524424661
10TR 5536668703
15TR 08381
30TR 34604
ĐB
618281
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,3,4
6,8,8 1 5,4
2 2 2
6,9,3,0 3 0,3
1,4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
6,1 5 8
6 6 5,3,1,6
9 7
5,0 8 1,1
9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755