Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/09/2019
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K3
100N 22
200N 712
400N 563532425111
1TR 5901
3TR 25733554812669908830209345502039290
10TR 8910687315
15TR 11025
30TR 93874
ĐB
061878
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/09/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2,9 0 1,6
1,0,8 1 2,1,5
2,1,4 2 2,0,5
3 3 5,3,0,4
3,7 4 2
Chục Số Đơn vị
3,1,2 5
0 6
7 4,8
7 8 1
9 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K2
100N 78
200N 732
400N 147201387177
1TR 8402
3TR 64887879455688491320669532007564881
10TR 7359509641
15TR 53109
30TR 99196
ĐB
784914
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/09/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/09/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,9
8,4 1 4
3,7,0 2 0
5 3 2,8
8,1 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,7,9 5 3
9 6
7,8 7 8,2,7,5
7,3 8 7,4,1
0 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/09/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL9K1
100N 37
200N 324
400N 924280570730
1TR 2162
3TR 26424874778829796861601711215927558
10TR 8064488113
15TR 93443
30TR 16900
ĐB
946156
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/09/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/09/2019  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 0
6,7 1 3
4,6 2 4,4
1,4 3 7,0
2,2,4 4 2,4,3
Chục Số Đơn vị
5 7,9,8,6
5 6 2,1
3,5,7,9 7 7,1
5 8
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K4
100N 70
200N 467
400N 925133639799
1TR 0819
3TR 75372559240367744939575897219190975
10TR 7141245762
15TR 38086
30TR 65401
ĐB
009717
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/08/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
5,9,0 1 9,2,7
7,1,6 2 4
6 3 9
2 4
Chục Số Đơn vị
7 5 1
8 6 7,3,2
6,7,1 7 0,2,7,5
8 9,6
9,1,3,8 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K3
100N 56
200N 554
400N 859685409928
1TR 1246
3TR 15104551636698106790320030167680283
10TR 2426356397
15TR 16070
30TR 17121
ĐB
175170
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/08/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9,7,7 0 4,3
8,2 1
2 8,1
6,0,8,6 3
5,0 4 0,6
Chục Số Đơn vị
5 6,4
5,9,4,7 6 3,3
9 7 6,0,0
2 8 1,3
9 6,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K2
100N 12
200N 249
400N 740098544738
1TR 1084
3TR 80667217847812326734645080610921224
10TR 0870296728
15TR 50232
30TR 10812
ĐB
422802
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,9,2,2
1 2,2
1,0,3,1,0 2 3,4,8
2 3 8,4,2
5,8,8,3,2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 4
6 7
6 7
3,0,2 8 4,4
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/08/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL8K1
100N 97
200N 715
400N 048203033044
1TR 1311
3TR 15585712036825879514687457810241281
10TR 9151540596
15TR 49207
30TR 85777
ĐB
402537
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/08/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/08/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,2,7
1,8 1 5,1,4,5
8,0 2
0,0 3 7
4,1 4 4,5
Chục Số Đơn vị
1,8,4,1 5 8
9 6
9,0,7,3 7 7
5 8 2,5,1
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755