Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 05/12/2020
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K5
100N 74
200N 710
400N 161003927806
1TR 6766
3TR 91366970410693218603782840378724352
10TR 1707412546
15TR 29113
30TR 45047
ĐB
600770
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/11/2020  
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 6,3
4 1 0,0,3
9,3,5 2
0,1 3 2
7,8,7 4 1,6,7
Chục Số Đơn vị
5 2
0,6,6,4 6 6,6
8,4 7 4,4,0
8 4,7
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K4
100N 68
200N 589
400N 252738421857
1TR 3815
3TR 94518970611800428444903482100367412
10TR 6173608355
15TR 14812
30TR 03523
ĐB
121246
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0 4,3
6 1 5,8,2,2
4,1,1 2 7,3
0,2 3 6
0,4 4 2,4,8,6
Chục Số Đơn vị
1,5 5 7,5
3,4 6 8,1
2,5 7
6,1,4 8 9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K3
100N 62
200N 712
400N 652351780184
1TR 0375
3TR 57529226232599553821977211765899688
10TR 2646415077
15TR 39531
30TR 12490
ĐB
254492
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/11/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0
2,2,3 1 2
6,1,9 2 3,9,3,1,1
2,2 3 1
8,6 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 8
6 2,4
7 7 8,5,7
7,5,8 8 4,8
2 9 5,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K2
100N 15
200N 116
400N 301366343651
1TR 1629
3TR 32515807210447196795871697647230934
10TR 1270794648
15TR 19723
30TR 23623
ĐB
500167
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/11/2020  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,2,7 1 5,6,3,5
7 2 9,1,3,3
1,2,2 3 4,4
3,3 4 8
Chục Số Đơn vị
1,1,9 5 1
1 6 9,7
0,6 7 1,2
4 8
2,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/11/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K1
100N 90
200N 334
400N 812641354632
1TR 6271
3TR 59172410500667747481993409002662009
10TR 9783628720
15TR 38119
30TR 30357
ĐB
965863
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/11/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/11/2020  
Chục Số Đơn vị
9,5,4,2 0 9
7,8 1 9
3,7 2 6,6,0
6 3 4,5,2,6
3 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 0,7
2,2,3 6 3
7,5 7 1,2,7
8 1
0,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-10K4
100N 12
200N 837
400N 588803830043
1TR 0981
3TR 25567878369056711039912136072491474
10TR 1127851285
15TR 24708
30TR 39418
ĐB
434979
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/10/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0 8
8 1 2,3,8
1 2 4
8,4,1 3 7,6,9
2,7 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5
3 6 7,7
3,6,6 7 4,8,9
8,7,0,1 8 8,3,1,5
3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/10/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-10K3
100N 02
200N 163
400N 213301478432
1TR 3363
3TR 34677115971633104365604268984795937
10TR 1755419237
15TR 95250
30TR 48084
ĐB
373457
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/10/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/10/2020  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
3 1
0,3 2 6
6,3,6 3 3,2,1,7,7
5,8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
6 5 4,0,7
2 6 3,3,5
4,7,9,4,3,3,5 7 7
8 4
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755