Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/01/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/01/2020
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K2
100N 97
200N 093
400N 719142874748
1TR 4436
3TR 74637098133764592813662529667328978
10TR 7496303512
15TR 42392
30TR 85859
ĐB
194598
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/01/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/01/2020  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 3,3,2
5,1,9 2
9,1,1,7,6 3 6,7
4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,9
3 6 3
9,8,3 7 3,8
4,7,9 8 7
5 9 7,3,1,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/01/2020
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K1
100N 20
200N 013
400N 100403677441
1TR 1081
3TR 72204064688206205122014828808093999
10TR 5909196757
15TR 09250
30TR 14216
ĐB
096736
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/01/2020
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/01/2020  
Chục Số Đơn vị
2,8,5 0 4,4
4,8,9 1 3,6
6,2,8 2 0,2
1 3 6
0,0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 7,0
1,3 6 7,8,2
6,5 7
6 8 1,2,0
9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K5
100N 43
200N 716
400N 583327760102
1TR 7179
3TR 68898440049808874245083550120151498
10TR 0672895682
15TR 24420
30TR 29620
ĐB
629034
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 2,4,1
0 1 6
0,8 2 8,0,0
4,3 3 3,4
0,3 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
1,7 6
7 6,9
9,8,9,2 8 8,2
7 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K4
100N 19
200N 833
400N 448330436372
1TR 5166
3TR 48795710226438956722344119902373004
10TR 4155876944
15TR 77593
30TR 84866
ĐB
075528
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/12/2019  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 1 9,1
7,2,2 2 2,2,3,8
3,8,4,2,9 3 3
0,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
9 5 8
6,6 6 6,6
7 2
5,2 8 3,9
1,8 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K3
100N 20
200N 953
400N 795846624770
1TR 3519
3TR 04421686197164147921973105475005364
10TR 3270791630
15TR 93481
30TR 19462
ĐB
694755
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/12/2019  
Chục Số Đơn vị
2,7,1,5,3 0 7
2,4,2,8 1 9,9,0
6,6 2 0,1,1
5 3 0
6 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 3,8,0,5
6 2,4,2
0 7 0
5 8 1
1,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K2
100N 70
200N 411
400N 287571081033
1TR 9173
3TR 07616293672803085178297929204115570
10TR 2563852740
15TR 74140
30TR 43843
ĐB
734713
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/12/2019  
Chục Số Đơn vị
7,3,7,4,4 0 8
1,4 1 1,6,3
9 2
3,7,4,1 3 3,0,8
4 1,0,0,3
Chục Số Đơn vị
7 5
1 6 7
6 7 0,5,3,8,0
0,7,3 8
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/12/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K1
100N 46
200N 598
400N 895431263022
1TR 6989
3TR 08855161273015331873670424522836209
10TR 8357507640
15TR 60373
30TR 40779
ĐB
921924
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/12/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/12/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
1
2,4 2 6,2,7,8,4
5,7,7 3
5,2 4 6,2,0
Chục Số Đơn vị
5,7 5 4,5,3
4,2 6
2 7 3,5,3,9
9,2 8 9
8,0,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755