Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K4
100N 59
200N 928
400N 858048760192
1TR 7060
3TR 08629745495001572137436636410726541
10TR 1363264079
15TR 98188
30TR 89911
ĐB
620552
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7
4,1 1 5,1
9,3,5 2 8,9
6 3 7,2
4 9,1
Chục Số Đơn vị
1 5 9,2
7 6 0,3
3,0 7 6,9
2,8 8 0,8
5,2,4,7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K3
100N 11
200N 603
400N 584025428280
1TR 3698
3TR 05220384234656592724306197548851331
10TR 3737986693
15TR 47582
30TR 68857
ĐB
961484
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8,2 0 3
1,3 1 1,9
4,8 2 0,3,4
0,2,9 3 1
2,8 4 0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 7
6 5
5 7 9
9,8 8 0,8,2,4
1,7 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K2
100N 38
200N 782
400N 933153446477
1TR 4680
3TR 77076982904794404576980911187687365
10TR 8832297916
15TR 67245
30TR 86660
ĐB
755914
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9,6 0
3,9 1 6,4
8,2 2 2
3 8,1
4,4,1 4 4,4,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5
7,7,7,1 6 5,0
7 7 7,6,6,6
3 8 2,0
9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-11K1
100N 48
200N 677
400N 995126276931
1TR 4245
3TR 00135665998047244344030862608552350
10TR 2858097394
15TR 04060
30TR 62031
ĐB
893292
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,6 0
5,3,3 1
7,9 2 7
3 1,5,1
4,9 4 8,5,4
Chục Số Đơn vị
4,3,8 5 1,0
8 6 0
7,2 7 7,2
4 8 6,5,0
9 9 9,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-10K5
100N 16
200N 347
400N 115830765834
1TR 6236
3TR 66280643204523784831255826706744372
10TR 9787814561
15TR 26207
30TR 28802
ĐB
399140
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,4 0 7,2
3,6 1 6
8,7,0 2 0
3 4,6,7,1
3 4 7,0
Chục Số Đơn vị
5 8
1,7,3 6 7,1
4,3,6,0 7 6,2,8
5,7 8 0,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-10K4
100N 77
200N 131
400N 341364477953
1TR 6284
3TR 27398347914793301332209329795914380
10TR 6003912643
15TR 85726
30TR 02851
ĐB
898010
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,1 0
3,9,5 1 3,0
3,3 2 6
1,5,3,4 3 1,3,2,2,9
8 4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 3,9,1
2 6
7,4 7 7
9 8 4,0
5,3 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-10K3
100N 15
200N 209
400N 853680779137
1TR 9297
3TR 56997072668466552409349875978648113
10TR 9448222909
15TR 19440
30TR 87749
ĐB
001392
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9,9
1 5,3
8,9 2
1 3 6,7
4 0,9
Chục Số Đơn vị
1,6 5
3,6,8 6 6,5
7,3,9,9,8 7 7
8 7,6,2
0,0,0,4 9 7,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755