Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 26/05/2022
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100N 71
200N 770
400N 012719014983
1TR 8249
3TR 24271359956845339808274885117763751
10TR 8736126516
15TR 10930
30TR 42292
ĐB
250168
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1,8
7,0,7,5,6 1 6
9 2 7
8,5 3 0
4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 3,1
1 6 1,8
2,7 7 1,0,1,7
0,8,6 8 3,8
4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: DL5K3
100N 87
200N 531
400N 482987277685
1TR 9431
3TR 26231249907538875998124409222476854
10TR 9173670964
15TR 67429
30TR 46306
ĐB
143945
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
3,3,3 1
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100N 70
200N 434
400N 326888645473
1TR 3210
3TR 19047317283901172689913560120514317
10TR 1579971582
15TR 17822
30TR 65051
ĐB
836464
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5
1,5 1 0,1,7
8,2 2 8,2
7 3 4
3,6,6 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 6,1
5 6 8,4,4
4,1 7 0,3
6,2 8 9,2
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100N 20
200N 783
400N 953336340356
1TR 6957
3TR 05142306984478335320544021407410596
10TR 2662567161
15TR 13415
30TR 88757
ĐB
453890
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,9 0 2
6 1 5
4,0 2 0,0,5
8,3,8 3 3,4
3,7 4 2
Chục Số Đơn vị
2,1 5 6,7,7
5,9 6 1
5,5 7 4
9 8 3,3
9 8,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K4
100N 30
200N 279
400N 224143273977
1TR 4593
3TR 08968403040738083882036591452972464
10TR 0936738134
15TR 56056
30TR 34559
ĐB
603362
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 4
4 1
8,6 2 7,9
9 3 0,4
0,6,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,6,9
5 6 8,4,7,2
2,7,6 7 9,7
6 8 0,2
7,5,2,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: DL4K3
100N 07
200N 106
400N 916115611873
1TR 3847
3TR 17891775219837414047653984866023096
10TR 9691565411
15TR 69649
30TR 82951
ĐB
877760
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 7,6
6,6,9,2,1,5 1 5,1
2 1
7 3
7 4 7,7,9
Chục Số Đơn vị
1 5 1
0,9 6 1,1,0,0
0,4,4 7 3,4
9 8
4 9 1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/04/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K2
100N 09
200N 134
400N 070146129295
1TR 4596
3TR 44067676591103553223577425822622693
10TR 9849340228
15TR 93673
30TR 82913
ĐB
277525
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,1
0 1 2,3
1,4 2 3,6,8,5
2,9,9,7,1 3 4,5
3 4 2
Chục Số Đơn vị
9,3,2 5 9
9,2 6 7
6 7 3
2 8
0,5 9 5,6,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755