Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K2
100N 16
200N 277
400N 843773787815
1TR 1314
3TR 42173331675142802342556633990743010
10TR 9020896798
15TR 53746
30TR 86474
ĐB
529577
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,8
1 6,5,4,0
4 2 8
7,6 3 7
1,7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
1 5
1,4 6 7,3
7,3,6,0,7 7 7,8,3,4,7
7,2,0,9 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/02/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL2K1
100N 44
200N 089
400N 026921521022
1TR 9177
3TR 23857223200685885049229810419741899
10TR 2804125538
15TR 78762
30TR 00902
ĐB
357058
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
8,4 1
5,2,6,0 2 2,0
3 8
4 4 4,9,1
Chục Số Đơn vị
5 2,7,8,8
6 9,2
7,5,9 7 7
5,3,5 8 9,1
8,6,4,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K4
100N 93
200N 184
400N 275689375651
1TR 9999
3TR 00967155154330060035767849884291295
10TR 0976339535
15TR 92749
30TR 16100
ĐB
569822
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
5 1 5
4,2 2 2
9,6 3 7,5,5
8,8 4 2,9
Chục Số Đơn vị
1,3,9,3 5 6,1
5 6 7,3
3,6 7
8 4,4
9,4 9 3,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K3
100N 03
200N 655
400N 438695714615
1TR 4691
3TR 08775641581280172242538078146800301
10TR 9244949262
15TR 51709
30TR 01738
ĐB
339619
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,1,7,1,9
7,9,0,0 1 5,9
4,6 2
0 3 8
4 2,9
Chục Số Đơn vị
5,1,7 5 5,8
8 6 8,2
0 7 1,5
5,6,3 8 6
4,0,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K2
100N 55
200N 787
400N 636886537383
1TR 5656
3TR 79165782224931344123063347498918591
10TR 1656865634
15TR 98923
30TR 05919
ĐB
228836
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 3,9
2 2 2,3,3
5,8,1,2,2 3 4,4,6
3,3 4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,3,6
5,3 6 8,5,8
8 7
6,6 8 7,3,9
8,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/01/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL1K1
100N 76
200N 049
400N 155761939934
1TR 9363
3TR 69138436026673815999249108065001852
10TR 7358259461
15TR 06058
30TR 97628
ĐB
314053
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
6 1 0
0,5,8 2 8
9,6,5 3 4,8,8
3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 7,0,2,8,3
7 6 3,1
5 7 6
3,3,5,2 8 2
4,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/12/2018
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL12K5
100N 00
200N 966
400N 942063980357
1TR 1351
3TR 39981951470698117597251793478983585
10TR 6450035057
15TR 01677
30TR 59462
ĐB
562923
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,0 0 0,0
5,8,8 1
6 2 0,3
2 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8 5 7,1,7
6 6 6,2
5,4,9,5,7 7 9,7
9 8 1,1,9,5
7,8 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755