Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL4K3
100N 43
200N 654
400N 278825271867
1TR 6718
3TR 39455514418210385618685558325117276
10TR 0554160340
15TR 37231
30TR 29506
ĐB
852526
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/04/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/04/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,6
4,5,4,3 1 8,8
2 7,6
4,0 3 1
5 4 3,1,1,0
Chục Số Đơn vị
5,5 5 4,5,5,1
7,0,2 6 7
2,6 7 6
8,1,1 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL4K2
100N 68
200N 115
400N 943630241030
1TR 0018
3TR 28484259034516935020319523881696045
10TR 3394528005
15TR 77707
30TR 07683
ĐB
739909
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/04/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/04/2019  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 3,5,7,9
1 5,8,6
5 2 4,0
0,8 3 6,0
2,8 4 5,5
Chục Số Đơn vị
1,4,4,0 5 2
3,1 6 8,9
0 7
6,1 8 4,3
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/04/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL4K1
100N 73
200N 460
400N 160301803537
1TR 9110
3TR 53921757204368303548703934602576701
10TR 6404866577
15TR 84496
30TR 03761
ĐB
492038
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/04/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/04/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8,1,2 0 3,1
2,0,6 1 0
2 1,0,5
7,0,8,9 3 7,8
4 8,8
Chục Số Đơn vị
2 5
9 6 0,1
3,7 7 3,7
4,4,3 8 0,3
9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K5
100N 11
200N 700
400N 351371237684
1TR 3731
3TR 21272681113290022846954743169745665
10TR 7984284662
15TR 47002
30TR 02795
ĐB
483077
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0,2
1,3,1 1 1,3,1
7,4,6,0 2 3
1,2 3 1
8,7 4 6,2
Chục Số Đơn vị
6,9 5
4 6 5,2
9,7 7 2,4,7
8 4
9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K4
100N 78
200N 389
400N 914220165175
1TR 0680
3TR 62286554471651932280892483044253314
10TR 2630814649
15TR 08100
30TR 41740
ĐB
198876
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/03/2019  
Chục Số Đơn vị
8,8,0,4 0 8,0
1 6,9,4
4,4 2
3
1 4 2,7,8,2,9,0
Chục Số Đơn vị
7 5
1,8,7 6
4 7 8,5,6
7,4,0 8 9,0,6,0
8,1,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K3
100N 91
200N 196
400N 478607522699
1TR 3848
3TR 46559033907237571203104037037673162
10TR 4404360573
15TR 84446
30TR 65575
ĐB
970452
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/03/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,3
9 1
5,6,5 2
0,0,4,7 3
4 8,3,6
Chục Số Đơn vị
7,7 5 2,9,2
9,8,7,4 6 2
7 5,6,3,5
4 8 6
9,5 9 1,6,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/03/2019
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL3K2
100N 06
200N 351
400N 514327126645
1TR 3236
3TR 65981268966628734925704383312770518
10TR 4424277818
15TR 48981
30TR 46768
ĐB
664584
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/03/2019
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 6
5,8,8 1 2,8,8
1,4 2 5,7
4 3 6,8
8 4 3,5,2
Chục Số Đơn vị
4,2 5 1
0,3,9 6 8
8,2 7
3,1,1,6 8 1,7,1,4
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755