Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 23/04/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 23
200N 084
400N 901769109760
1TR 7578
3TR 71679010942503588696973144757756824
10TR 8210315396
15TR 45677
30TR 99217
ĐB
433425
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/04/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/04/2019  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 3
1 7,0,4,7
2 3,4,5
2,0 3 5
8,9,1,2 4
Chục Số Đơn vị
3,2 5
9,9 6 0
1,7,7,1 7 8,9,7,7
7 8 4
7 9 4,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 32
200N 690
400N 747384416469
1TR 1337
3TR 46907384726889190862033896265527181
10TR 7049991557
15TR 82369
30TR 04842
ĐB
295216
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/04/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/04/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 7
4,9,8 1 6
3,7,6,4 2
7 3 2,7
4 1,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7
1 6 9,2,9
3,0,5 7 3,2
8 9,1
6,8,9,6 9 0,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 04/04/2019
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N 05
200N 495
400N 571613755018
1TR 7270
3TR 44849971715999366068552327299514910
10TR 3950569514
15TR 32539
30TR 43161
ĐB
856847
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/04/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/04/2019  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,5
7,6 1 6,8,0,4
3 2
9 3 2,9
1 4 9,7
Chục Số Đơn vị
0,9,7,9,0 5
1 6 8,1
4 7 5,0,1
1,6 8
4,3 9 5,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 28/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N 09
200N 826
400N 150319861075
1TR 0840
3TR 84474278983845441576523249748617958
10TR 4897850522
15TR 81699
30TR 90468
ĐB
932855
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/03/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/03/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,3
1
2 2 6,4,2
0 3
7,5,2 4 0
Chục Số Đơn vị
7,5 5 4,8,5
2,8,7,8 6 8
7 5,4,6,8
9,5,7,6 8 6,6
0,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 21/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N 10
200N 165
400N 607599478232
1TR 2930
3TR 04625173224447923683870932351385680
10TR 9176248704
15TR 85153
30TR 51215
ĐB
818548
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/03/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/03/2019  
Chục Số Đơn vị
1,3,8 0 4
1 0,3,5
3,2,6 2 5,2
8,9,1,5 3 2,0
0 4 7,8
Chục Số Đơn vị
6,7,2,1 5 3
6 5,2
4 7 5,9
4 8 3,0
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 18
200N 072
400N 519106264945
1TR 1135
3TR 13799363690757049683169548096951214
10TR 8638887750
15TR 06636
30TR 55937
ĐB
434743
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/03/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/03/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
9 1 8,4
7 2 6
8,4 3 5,6,7
5,1 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,3 5 4,0
2,3 6 9,9
3 7 2,0
1,8 8 3,8
9,6,6 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/03/2019
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 08
200N 509
400N 161152817564
1TR 2422
3TR 58607950751832698121043319223549397
10TR 4815553496
15TR 84053
30TR 02759
ĐB
797741
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/03/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/03/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,9,7
1,8,2,3,4 1 1
2 2 2,6,1
5 3 1,5
6 4 1
Chục Số Đơn vị
7,3,5 5 5,3,9
2,9 6 4
0,9 7 5
0 8 1
0,5 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755