Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/08/2020

Kết quả xổ số Tây Ninh - 30/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K5
100N 30
200N 357
400N 846846230784
1TR 6622
3TR 39172729876273739379477605578246610
10TR 2682785826
15TR 63338
30TR 12404
ĐB
964267
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/07/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/07/2020  
Chục Số Đơn vị
3,6,1 0 4
1 0
2,7,8 2 3,2,7,6
2 3 0,7,8
8,0 4
Chục Số Đơn vị
5 7
2 6 8,0,7
5,8,3,2,6 7 2,9
6,3 8 4,7,2
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K4
100N 29
200N 179
400N 610998127667
1TR 0491
3TR 31097328878455903363869801571736899
10TR 1659781988
15TR 43722
30TR 97224
ĐB
663235
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/07/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/07/2020  
Chục Số Đơn vị
8 0 9
9 1 2,7
1,2 2 9,2,4
6 3 5
2 4
Chục Số Đơn vị
3 5 9
6 7,3
6,9,8,1,9 7 9
8 8 7,0,8
2,7,0,5,9 9 1,7,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N 64
200N 780
400N 260272181225
1TR 6317
3TR 27705975652959548619422913431553093
10TR 0035656998
15TR 93540
30TR 47093
ĐB
030555
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/07/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/07/2020  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 2,5
9 1 8,7,9,5
0 2 5
9,9 3
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2,0,6,9,1,5 5 6,5
5 6 4,5
1 7
1,9 8 0
1 9 5,1,3,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N 10
200N 784
400N 650769947261
1TR 0080
3TR 35538583156315615637201496074482549
10TR 8673111374
15TR 71707
30TR 39097
ĐB
980735
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/07/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/07/2020  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 7,7
6,3 1 0,5
2
3 8,7,1,5
8,9,4,7 4 9,4,9
Chục Số Đơn vị
1,3 5 6
5 6 1
0,3,0,9 7 4
3 8 4,0
4,4 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 02/07/2020
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 72
200N 000
400N 975998724703
1TR 3535
3TR 38534904402390415316040954323887380
10TR 0944021378
15TR 21483
30TR 16973
ĐB
687914
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/07/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/07/2020  
Chục Số Đơn vị
0,4,8,4 0 0,3,4
1 6,4
7,7 2
0,8,7 3 5,4,8
3,0,1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3,9 5 9
1 6
7 2,2,8,3
3,7 8 0,3
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 25/06/2020
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 68
200N 083
400N 848035608781
1TR 6978
3TR 51663248767461725141359448547550538
10TR 8121459520
15TR 03962
30TR 34587
ĐB
111679
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/06/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/06/2020  
Chục Số Đơn vị
8,6,2 0
8,4 1 7,4
6 2 0
8,6 3 8
4,1 4 1,4
Chục Số Đơn vị
7 5
7 6 8,0,3,2
1,8 7 8,6,5,9
6,7,3 8 3,0,1,7
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/06/2020
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N 26
200N 245
400N 175322762377
1TR 7358
3TR 27520085607238716340290698910258021
10TR 1967569070
15TR 43924
30TR 09300
ĐB
700440
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/06/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/06/2020  
Chục Số Đơn vị
2,6,4,7,0,4 0 2,0
2 1
0 2 6,0,1,4
5 3
2 4 5,0,0
Chục Số Đơn vị
4,7 5 3,8
2,7 6 0,9
7,8 7 6,7,5,0
5 8 7
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755