Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 20/07/2019
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N 95
200N 196
400N 144192937666
1TR 6047
3TR 31217567112520875849178707780673191
10TR 2460629425
15TR 95098
30TR 63670
ĐB
709187
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/07/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/07/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 8,6,6
4,1,9 1 7,1
2 5
9 3
4 1,7,9
Chục Số Đơn vị
9,2 5
9,6,0,0 6 6
4,1,8 7 0,0
0,9 8 7
4 9 5,6,3,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N 09
200N 540
400N 772309431791
1TR 2214
3TR 89263060808789789396134940591634204
10TR 8671035309
15TR 17020
30TR 98197
ĐB
155832
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/07/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/07/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,1,2 0 9,4,9
9 1 4,6,0
3 2 3,0
2,4,6 3 2
1,9,0 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5
9,1 6 3
9,9 7
8 0
0,0 9 1,7,6,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 04/07/2019
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 49
200N 606
400N 016889151645
1TR 8141
3TR 24963018568010908562648838535073233
10TR 4400041402
15TR 84907
30TR 16226
ĐB
416616
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/07/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/07/2019  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,9,0,2,7
4 1 5,6
6,0 2 6
6,8,3 3 3
4 9,5,1
Chục Số Đơn vị
1,4 5 6,0
0,5,2,1 6 8,3,2
0 7
6 8 3
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 35
200N 386
400N 680578975143
1TR 3592
3TR 62337709316266592864948844297244440
10TR 6459141880
15TR 67196
30TR 76649
ĐB
740467
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/06/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/06/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 5
3,9 1
9,7 2
4 3 5,7,1
6,8 4 3,0,9
Chục Số Đơn vị
3,0,6 5
8,9 6 5,4,7
9,3,6 7 2
8 6,4,0
4 9 7,2,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N 93
200N 978
400N 557650608423
1TR 9054
3TR 50275571699415100061320898199593194
10TR 0692436553
15TR 86372
30TR 96312
ĐB
634882
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/06/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6 0
5,6 1 2
7,1,8 2 3,4
9,2,5 3
5,9,2 4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 4,1,3
7 6 0,9,1
7 8,6,5,2
7 8 9,2
6,8 9 3,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N 54
200N 576
400N 707517081460
1TR 0756
3TR 73969656850955219102102806107995817
10TR 9798298770
15TR 29476
30TR 15548
ĐB
746188
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/06/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/06/2019  
Chục Số Đơn vị
6,8,7 0 8,2
1 7
5,0,8 2
3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
7,8 5 4,6,2
7,5,7 6 0,9
1 7 6,5,9,0,6
0,4,8 8 5,0,2,8
6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/06/2019
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 70
200N 823
400N 969623465288
1TR 6164
3TR 68833313483845039922664299214451056
10TR 3503282101
15TR 46698
30TR 30939
ĐB
168937
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/06/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/06/2019  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 1
0 1
2,3 2 3,2,9
2,3 3 3,2,9,7
6,4 4 6,8,4
Chục Số Đơn vị
5 0,6
9,4,5 6 4
3 7 0
8,4,9 8 8
2,3 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755