Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 21/02/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 21/02/2020
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: 2K3
100N 84
200N 999
400N 613089044061
1TR 6172
3TR 03097205260012237284808219318119379
10TR 2720940229
15TR 88421
30TR 62064
ĐB
709658
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/02/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,9
6,2,8,2 1
7,2 2 6,2,1,9,1
3 0
8,0,8,6 4
Chục Số Đơn vị
5 8
2 6 1,4
9 7 2,9
5 8 4,4,1
9,7,0,2 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 16
200N 119
400N 678416131415
1TR 7797
3TR 09355067495092220343567036375203546
10TR 1984183025
15TR 37170
30TR 43313
ĐB
392121
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/02/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
4,2 1 6,9,3,5,3
2,5 2 2,5,1
1,4,0,1 3
8 4 9,3,6,1
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 5,2
1,4 6
9 7 0
8 4
1,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N 11
200N 954
400N 629388062678
1TR 8358
3TR 00574809848684564783824435059444624
10TR 2039735566
15TR 73911
30TR 60490
ĐB
857911
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/02/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/02/2020  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
1,1,1 1 1,1,1
2 4
9,8,4 3
5,7,8,9,2 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 4,8
0,6 6 6
9 7 8,4
7,5 8 4,3
9 3,4,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 30/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N 62
200N 430
400N 922752969001
1TR 4607
3TR 71278023886659962108068258775093576
10TR 8025371353
15TR 13034
30TR 66479
ĐB
275350
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/01/2020  
Chục Số Đơn vị
3,5,5 0 1,7,8
0 1
6 2 7,5
5,5 3 0,4
3 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,3,3,0
9,7 6 2
2,0 7 8,6,9
7,8,0 8 8
9,7 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 21
200N 315
400N 011046790893
1TR 4781
3TR 50877981231559717970603255054149261
10TR 9395147762
15TR 59390
30TR 86266
ĐB
297377
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/01/2020  
Chục Số Đơn vị
1,7,9 0
2,8,4,6,5 1 5,0
6 2 1,3,5
9,2 3
4 1
Chục Số Đơn vị
1,2 5 1
6 6 1,2,6
7,9,7 7 9,7,0,7
8 1
7 9 3,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 15
200N 979
400N 995094344789
1TR 8193
3TR 97264594232374802618286017991589763
10TR 4708486048
15TR 85216
30TR 70360
ĐB
441481
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/01/2020  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 1
0,8 1 5,8,5,6
2 3
9,2,6 3 4
3,6,8 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,1 5 0
1 6 4,3,0
7 9
4,1,4 8 9,4,1
7,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/01/2020
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 38
200N 548
400N 407251943304
1TR 1166
3TR 49794980179242904227994258133296316
10TR 6836844822
15TR 31640
30TR 16965
ĐB
318706
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/01/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/01/2020  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,6
1 7,6
7,3,2 2 9,7,5,2
3 8,2
9,0,9 4 8,0
Chục Số Đơn vị
2,6 5
6,1,0 6 6,8,5
1,2 7 2
3,4,6 8
2 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755