Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 31/03/2020

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 31/03/2020
Kết quả xổ số Tây Ninh - 26/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N 00
200N 205
400N 250029721961
1TR 4536
3TR 83950307815316961798567414287748123
10TR 7329357363
15TR 50441
30TR 06614
ĐB
213852
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/03/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0,0,5 0 0,5,0
6,8,4,4 1 4
7,5 2 3
2,9,6 3 6
1 4 1,1
Chục Số Đơn vị
0 5 0,2
3 6 1,9,3
7 7 2,7
9 8 1
6 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 19/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N 67
200N 321
400N 087745820197
1TR 3251
3TR 80794225764345223287187138357924679
10TR 8329515629
15TR 98163
30TR 86679
ĐB
819735
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/03/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0
2,5 1 3
8,5 2 1,9
1,6 3 5
9 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 1,2
7 6 7,3
6,7,9,8 7 7,6,9,9,9
8 2,7
7,7,2,7 9 7,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 12/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 92
200N 754
400N 931981327732
1TR 8787
3TR 37895272091767159325608174861500887
10TR 6555384400
15TR 87874
30TR 64654
ĐB
444253
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/03/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/03/2020  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0
7 1 9,7,5
9,3,3 2 5
5,5 3 2,2
5,7,5 4
Chục Số Đơn vị
9,2,1 5 4,3,4,3
6
8,1,8 7 1,4
8 7,7
1,0 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 05/03/2020
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 53
200N 062
400N 595001978454
1TR 2618
3TR 24730777088545761607716315927118953
10TR 5455743691
15TR 98976
30TR 69484
ĐB
888846
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/03/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/03/2020  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 8,7
3,7,9 1 8
6 2
5,5 3 0,1
5,8 4 6
Chục Số Đơn vị
5 3,0,4,7,3,7
7,4 6 2
9,5,0,5 7 1,6
1,0 8 4
9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N 13
200N 418
400N 961358808200
1TR 5111
3TR 74608564481004514262347182113942476
10TR 7901460746
15TR 34455
30TR 99189
ĐB
163106
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/02/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/02/2020  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0,8,6
1 1 3,8,3,1,8,4
6 2
1,1 3 9
1 4 8,5,6
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
7,4,0 6 2
7 6
1,0,4,1 8 0,9
3,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: 2K3
100N 84
200N 999
400N 613089044061
1TR 6172
3TR 03097205260012237284808219318119379
10TR 2720940229
15TR 88421
30TR 62064
ĐB
709658
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/02/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/02/2020  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,9
6,2,8,2 1
7,2 2 6,2,1,9,1
3 0
8,0,8,6 4
Chục Số Đơn vị
5 8
2 6 1,4
9 7 2,9
5 8 4,4,1
9,7,0,2 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/02/2020
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 16
200N 119
400N 678416131415
1TR 7797
3TR 09355067495092220343567036375203546
10TR 1984183025
15TR 37170
30TR 43313
ĐB
392121
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/02/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/02/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
4,2 1 6,9,3,5,3
2,5 2 2,5,1
1,4,0,1 3
8 4 9,3,6,1
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 5,2
1,4 6
9 7 0
8 4
1,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755