Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 54
200N 491
400N 425208480316
1TR 7018
3TR 23699557227385415997298837121960952
10TR 2708535613
15TR 37220
30TR 10544
ĐB
616286
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0
9 1 6,8,9,3
5,2,5 2 2,0
8,1 3
5,5,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,2,4,2
1,8 6
9 7
4,1 8 3,5,6
9,1 9 1,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 54
200N 901
400N 765859917677
1TR 6421
3TR 41996700736511607819889872273177722
10TR 8211381726
15TR 92730
30TR 15283
ĐB
627275
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,9,2,3 1 6,9,3
2 2 1,2,6
7,1,8 3 1,0
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,8
9,1,2 6
7,8 7 7,3,5
5 8 7,3
1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 62
200N 305
400N 923366816508
1TR 7808
3TR 71773139454650345694893123451588910
10TR 9931668813
15TR 49941
30TR 77216
ĐB
737385
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8,8,3
8,4 1 2,5,0,6,3,6
6,1 2
3,7,0,1 3 3
9 4 5,1
Chục Số Đơn vị
0,4,1,8 5
1,1 6 2
7 3
0,0 8 1,5
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 90
200N 048
400N 269298820523
1TR 2298
3TR 16124763011390246254510791102049200
10TR 4601354945
15TR 82093
30TR 91469
ĐB
459151
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,0 0 1,2,0
0,5 1 3
9,8,0 2 3,4,0
2,1,9 3
2,5 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,1
6 9
7 9
4,9 8 2
7,6 9 0,2,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 25/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N 75
200N 080
400N 274846460861
1TR 6719
3TR 10396317243932918240912049985947458
10TR 6373760896
15TR 00661
30TR 02658
ĐB
766312
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 4
6,6 1 9,2
1 2 4,9
3 7
2,0 4 8,6,0
Chục Số Đơn vị
7 5 9,8,8
4,9,9 6 1,1
3 7 5
4,5,5 8 0
1,2,5 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 48
200N 988
400N 953195095632
1TR 2116
3TR 94284825247828951188126528355625800
10TR 5726399978
15TR 68799
30TR 59420
ĐB
775821
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 9,0
3,2 1 6
3,5 2 4,0,1
6 3 1,2
8,2 4 8
Chục Số Đơn vị
5 2,6
1,5 6 3
7 8
4,8,8,7 8 8,4,9,8
0,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 41
200N 673
400N 890723613430
1TR 9415
3TR 87166660177612833577575964193677316
10TR 7839452178
15TR 38917
30TR 54600
ĐB
281284
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 7,0
4,6 1 5,7,6,7
2 8
7 3 0,6
9,8 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5
6,9,3,1 6 1,6
0,1,7,1 7 3,7,8
2,7 8 4
9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755