Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 17/02/2019

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 17/02/2019
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K2
100N 37
200N 658
400N 301881915012
1TR 7232
3TR 50756017372472425940024509393838215
10TR 2426620085
15TR 83625
30TR 97656
ĐB
061560
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5,6 0
9 1 8,2,5
1,3 2 4,5
3 7,2,7,8
2 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5 8,6,0,6
5,6,5 6 6,0
3,3 7
5,1,3 8 5
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/02/2019
Thứ Năm
Loại vé: 2K1
100N 39
200N 232
400N 249388756653
1TR 5457
3TR 95098177544851366011235814444432051
10TR 4456636769
15TR 46970
30TR 59484
ĐB
580429
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,8,5 1 3,1
3 2 9
9,5,1 3 9,2
5,4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7,4,1
6 6 6,9
5 7 5,0
9 8 1,4
3,6,2 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 31/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K5
100N 59
200N 952
400N 089039676144
1TR 0228
3TR 29249984164127827342214456663588349
10TR 2094778146
15TR 19939
30TR 81088
ĐB
878544
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 6
5,4 2 8
3 5,9
4,4 4 4,9,2,5,9,7,6,4
Chục Số Đơn vị
4,3 5 9,2
1,4 6 7
6,4 7 8
2,7,8 8 8
5,4,4,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 24/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 27
200N 921
400N 143944135575
1TR 4496
3TR 51802234619855179063023328107106668
10TR 8654914913
15TR 04282
30TR 04831
ĐB
469594
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 2
2,6,5,7,3 1 3,3
0,3,8 2 7,1
1,6,1 3 9,2,1
9 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5 1
9 6 1,3,8
2 7 5,1
6 8 2
3,4 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 17/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 45
200N 513
400N 657351263235
1TR 4127
3TR 46418482370140521957977612412416187
10TR 4935871977
15TR 54570
30TR 94405
ĐB
371926
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,5
6 1 3,8
2 6,7,4,6
1,7 3 5,7
2 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3,0,0 5 7,8
2,2 6 1
2,3,5,8,7 7 3,7,0
1,5 8 7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 90
200N 363
400N 637033503044
1TR 5281
3TR 16268695283206431075892514362786648
10TR 0111479034
15TR 59673
30TR 36292
ĐB
238939
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
8,5 1 4
9 2 8,7
6,7 3 4,9
4,6,1,3 4 4,8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,1
6 3,8,4
2 7 0,5,3
6,2,4 8 1
3 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 03/01/2019
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 85
200N 393
400N 548043777793
1TR 1602
3TR 22800945421933487907739714391523519
10TR 2282230797
15TR 76132
30TR 89485
ĐB
603818
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 2,0,7
7 1 5,9,8
0,4,2,3 2 2
9,9 3 4,2
3 4 2
Chục Số Đơn vị
8,1,8 5
6
7,0,9 7 7,1
1 8 5,0,5
1 9 3,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755