Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/10/2020

Kết quả xổ số Tây Ninh - 22/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N 73
200N 570
400N 251378597146
1TR 7582
3TR 97063039020869973453070337255147074
10TR 9599487902
15TR 09991
30TR 15264
ĐB
702792
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/10/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/10/2020  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,2
5,9 1 3
8,0,0,9 2
7,1,6,5,3 3 3
7,9,6 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9,3,1
4 6 3,4
7 3,0,4
8 2
5,9 9 9,4,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 15/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N 88
200N 602
400N 550481087412
1TR 8485
3TR 53252357782223733386241607390921240
10TR 7651519701
15TR 17969
30TR 43751
ĐB
029682
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/10/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/10/2020  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,4,8,9,1
0,5 1 2,5
0,1,5,8 2
3 7
0 4 0
Chục Số Đơn vị
8,1 5 2,1
8 6 0,9
3 7 8
8,0,7 8 8,5,6,2
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 08/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: 10K2
100N 63
200N 706
400N 431433046799
1TR 5076
3TR 74285691879113366756573947010349442
10TR 1130733588
15TR 69160
30TR 44827
ĐB
453006
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/10/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/10/2020  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,4,3,7,6
1 4
4 2 7
6,3,0 3 3
1,0,9 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5 6
0,7,5,0 6 3,0
8,0,2 7 6
8 8 5,7,8
9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 01/10/2020
Thứ Năm
Loại vé: 10K1
100N 96
200N 600
400N 729612476064
1TR 6876
3TR 91615625110149099860572387549676617
10TR 6623345338
15TR 74580
30TR 13545
ĐB
000757
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/10/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/10/2020  
Chục Số Đơn vị
0,9,6,8 0 0
1 1 5,1,7
2
3 3 8,3,8
6 4 7,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 7
9,9,7,9 6 4,0
4,1,5 7 6
3,3 8 0
9 6,6,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 24/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: 9K4
100N 58
200N 940
400N 531344860491
1TR 1293
3TR 28047438081790082473080253582551758
10TR 4340821975
15TR 97020
30TR 55687
ĐB
438912
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/09/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/09/2020  
Chục Số Đơn vị
4,0,2 0 8,0,8
9 1 3,2
1 2 5,5,0
1,9,7 3
4 0,7
Chục Số Đơn vị
2,2,7 5 8,8
8 6
4,8 7 3,5
5,0,5,0 8 6,7
9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 17/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N 18
200N 116
400N 506038296906
1TR 0921
3TR 30304393706955577500273306677962032
10TR 0530892983
15TR 43908
30TR 33590
ĐB
508433
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/09/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/09/2020  
Chục Số Đơn vị
6,7,0,3,9 0 6,4,0,8,8
2 1 8,6
3 2 9,1
8,3 3 0,2,3
0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5
1,0 6 0
7 0,9
1,0,0 8 3
2,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/09/2020
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N 08
200N 048
400N 634167679893
1TR 5114
3TR 30883768606934902546042954205729254
10TR 9213029038
15TR 99077
30TR 46129
ĐB
635728
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/09/2020
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/09/2020  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 8
4 1 4
2 9,8
9,8 3 0,8
1,5 4 8,1,9,6
Chục Số Đơn vị
9 5 7,4
4 6 7,0
6,5,7 7 7
0,4,3,2 8 3
4,2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755