Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/05/2024

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
21/05/2024K21T055CT5-K3
100N534715
200N509503072
400N846268192952797616808237785157938256
1TR992298897582
3TR189250708197423695705402921679490796234347033507074744791539848920089502666130300858023491985488990650620
10TR408774920937079162177110588627
15TR139234953328935
30TR768080940739571
ĐB661030388678779132
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
7,3 0 9,9,8
8 1 9
6,5,2 2 2,5,3,9,3
5,2,2 3 0
4
2 5 3,2
6 2
7 7 0,9,9,7
0 8 1
0,1,2,7,7,0 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7,7
1 7
9 2
0,4,3,3 3 7,3,9,3
4 7,3,7
9 5
7 6
4,3,0,4,1,0 7 6,9,8
7 8 0,9
8,3,7 9 2,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
3,8,2 0 6,5
5,9,7 1 5
7,8,3 2 0,7
9 3 0,5,2
4 8
1,0,3 5 1,6
5,6,0 6 6
2 7 2,1
4 8 2,0
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/05/2024

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
20/05/20245D2S2124T05K3
100N855365
200N652452010
400N661830054307432667679475424913013927
1TR193185792758
3TR757918801109284818485421016359552930254248600716374017516263423096954850105120293177159520717133827297902
10TR247947975475330050314108341556
15TR926838228942962
30TR378657927598835
ĐB817292982772287839
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
3,9,1 1 8,1,0
5,9 2
9,8 3 1
8,9,5 4 8
8,0,6 5 2,9,4
6 5
0 7
1,4 8 5,4,3
5 9 1,3,4,2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,9
3 1
5,4,7 2 6
5,6 3 7,0,1
4 2,8
7,7,7 5 3,2
2 6 7,3
6,3 7 5,9,5,5,2
4 8 9
7,0,8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1,2 0 1,5,2
0,7 1 0,3
7,0,6 2 7,9,0
1,8 3 5,9
4 9
6,0,3 5 8,6
5 6 5,2
2 7 1,2
5 8 3
4,2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/05/2024

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
19/05/2024TG-C55K3ĐL-5K3
100N654630
200N369766870
400N166936868992573526824445480085814675
1TR498317596613
3TR515134347090320914844517925072709780237902677051471049390231098147709969737348400597749809718194996381092
10TR893265300950037519791909722620
15TR643571067152264
30TR629594180301582
ĐB168593219024589920
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9
1 3
9,7 2 0,6
8,1,9 3
8 4
6 5 7,9
8,2 6 5,9,9
5 7 0,9,2,8
7 8 6,3,4
6,6,7,0,5 9 2,3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0 3
3,7 1 4
8 2 4
9,0 3 5,1,7
1,2 4 6,5,7
3,4 5 9
4,6 6 6
7,4,3 7 9,7,9,1
8 2
5,7,9,7 9 3,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,2,2 0 0,9
8 1 3,9
9,8 2 0,0
1,6 3 0,7
6 4 0
7 5
6 3,4
3,7,9 7 0,5,7
8 1,2
0,1 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/05/2024

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
18/05/20245C75K35K3N24K3T5
100N18134139
200N644294288518
400N697740692583648078892136932878368780686904624179
1TR7046852859716816
3TR75112698997326141899341958314116416670938543890391718315705547553974429811053079722023375762234589936078680182084719966864861331438407937064
10TR5041925948445548281080979213146030086797
15TR50566268099050790943
30TR81584819647030946806
ĐB067456779547806781713531
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
6,4 1 8,2,6,9
1 2
8 3
4,8 4 4,6,1,8
9 5 6
4,1,6,5 6 9,1,6
7 7 7
1,4 8 3,4
6,9,9,1 9 9,9,5
Long An
Chục Số Đơn vị
8,1 0 9
9,3 1 3,0
4 2 8
1,9,5 3 6,8,1
9,5,6 4 2,7
5 5 5,3,4
3 6 4
4 7
2,3 8 0,9
8,0 9 4,3,1
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,1 0 2,7,9
4,7,8 1 0,4
0 2 8
9 3 6,4
3,1 4 1
5 7
3,8 6
5,0 7 1,9,9
8,2 8 8,0,6,1
7,7,0 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
7,6,3 1 8,6
6,8 2
4,4 3 9,1
6 4 3,3
5
1,0 6 9,2,8,1,4
9 7 9,1,9
1,6 8 2
3,6,7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/05/2024

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
17/05/202445VL2005K2033TV20
100N347295
200N170753676
400N680003730843358973953819682798301100
1TR917544813459
3TR863756531319367843250353540098012336473604608403443927595741951784363167545805218735103600435841015441535
10TR583934773810268780918788285803
15TR782440165872867
30TR475694384887841
ĐB648431572177141337
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/05/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
3 1 3
2 5
7,4,1,3,9 3 4,5,3,8,1
3,4 4 3,4
7,7,2,3 5
6 7,9
6 7 0,3,5,5
9,3 8
6 9 8,3
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 8
8,4,3,9 1 9
7 2
5 3 6,1
4 4 4,1,8
9,7 5 3,8
3 6 8
7 7 2,5,8,7
0,7,6,5,4 8 9,1
8,1 9 5,1
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3,0,0 0 0,0,3
2,5,4 1
8 2 7,1
0 3 0,5,7
8,5 4 5,1
9,4,3 5 9,1,4
7 6 7
2,6,3 7 6
8 4,2
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/05/2024

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
16/05/20245K3AG-5K35K3
100N544364
200N901697550
400N765859917677676503321815191050834179
1TR642158101416
3TR419967007365116078198898722731777222868710711199857496060092992203346985609319744230461726824839009728723
10TR821138172686031814209163317830
15TR927307655750064
30TR152835613145165
ĐB627275501116001084
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,9,2,3 1 6,9,3
2 2 1,2,6
7,1,8 3 1,0
5 4
7 5 4,8
9,1,2 6
7,8 7 7,3,5
5 8 7,3
1 9 1,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
1,6,2,2 0
1,3,3 1 5,0,1,6
3,9 2 0,0
4 3 2,1,1
4 3
6,1,8 5 7
1 6 5,0,9
9,8,5 7
8 7,5
6 9 7,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
5,1,3 0 9,4
1 0,6
2 6,3
8,8,2,3 3 3,0
6,7,0,6,8 4
6 5 0
1,2 6 4,4,5
9 7 9,4
8 3,3,4
7,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/05/2024

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
15/05/20245K3K3T5K3T5
100N788172
200N118482357
400N261435987416314384304852175304958195
1TR963762392049
3TR657628501900929550539496644430493950240281603157948129249022913363716202984067230802609139409702844101610
10TR351974109386149851563833343037
15TR157006220718263
30TR975657714681864
ĐB098850611405516741
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3,0,5 0 0
1 8,4,6,9
6 2 9
5,9 3 7,0
1 4
9,6 5 3,0
1,6 6 2,6,5
3,9 7 8
7,1,9 8
1,2 9 8,5,7,3
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3,7,5
8 1
8,5,0,9,2,6 2 2
4,0 3 0,9,6
9 4 3,9,6
0 5 2,6
3,5,4 6 2
0 7
8 1,2
3,4 9 4,2
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
7,1 0
4,4 1 0
7 2 3,6
5,2,3,6 3 9,3,7
8,6 4 9,1,1
9,9 5 7,3
2 6 3,4
5,3 7 2,0
8 4
4,3 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755